66

14. Baten van subsidies van overheden Realisatie 2017/2018 € Subsidie BuZA Her Choice SKN Subsidie BuZa Her Choice alliantiepartners Subsidie BuZa Hivos Totaal baten van subsidies van overheden 1.392.657 2.184.061 86.000 3.662.718 Begroting 2017/2018 € 1.427.000 2.432.000 40.000 3.899.000 De subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft betrekking op de samenwerking met International Child Development Initiatives (ICDI), The Hunger Project en de Universiteit van Amsterdam voor het programma Her Choice, gericht op het bestrijden van kindhuwelijken. Kinderpostzegels is penvoerder en voert zelf met deze subsidie activiteiten uit in Burkina Faso, Ethiopië, Mali en Senegal. Kinderpostzegels verantwoordt het subsidiedeel voor haar eigen activiteiten in het boekjaar waarin die plaatsvinden. Het subsidiedeel voor de samenwerkingspartners wordt achteraf op basis van goedkeurende controleverklaringen verantwoord. Dit betekent dat de verantwoording van de kosten en opbrengsten van de samenwerkingspartners tot en met 2017 is verantwoord. Het programma Her Choice heeft een looptijd tot eind 2020. Het karakter van deze baten van subsidies van overheden is daarmee tijdelijk van aard. 15. Baten van andere organisaties zonder winststreven Realisatie 2017/2018 € Bijdrage Adessium Foundation Bijdragen derden inzake vermogensfondsen Bijdragen derden inzake pleegzorgverbouwingen Totaal baten van andere organisaties zonder Winststreven 102.277 90.000 86.268 278.545 Begroting 2017/2018 € 250.000 0 100.000 350.000 De bijdrage van Adessium heeft een looptijd voor het project Veilige Toekomst II. Dit project loopt af per mei 2020. De bijdragen van derden inzake vermogensfondsen betreffen het project Wereld van Woorden. Dit project heeft een verwacht meerjarig karakter in verschillende fases. Bijdragen van derden inzake pleegzorgverbouwingen betreffen jaartoekenningen voor ondersteuning van aanvragen binnen het boekjaar. Met alle betrokken organisaties zonder winststreven is een langjarige relatie. Er is sprake van een grotendeels structureel karakter. 66 Realisatie 2016/2017 € 256.325 0 153.019 409.344 Realisatie 2016/2017 € 1.382.751 425.649 208.490 2.016.890

67 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication