68

De directe kosten van de scholenactie zijn € 328.000 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat de aanmeldkosten en de kosten voor de Scholendoos vanaf dit boekjaar worden toegerekend aan de actie waarvoor de activiteiten worden uitgevoerd. Dit betekent een éénmalige verschuiving naar het nieuwe boekjaar van deze posten. Kostprijs verkopen Realisatie 2017/2018 € Kosten postzegels Kosten kaarten Kosten pleisters Kosten tasjes Kosten powerbank Totaal kostprijs verkopen Indirecte kosten scholenactie Realisatie 2017/2018 € Doorbelasting personele kosten Doorbelasting huisvestingskosten Doorbelasting kantoor- en algemene kosten Doorbelasting wervings- en communicatiekosten Doorbelasting afschrijvingskosten Doorbelasting kosten scholenactie Totaal indirecte kosten scholenactie 309.559 17.144 42.073 411.353 179.239 446.756 1.406.125 Begroting 17/2018 € 261.000 18.000 37.000 395.000 112.000 153.000 977.000 De indirecte kosten van de scholenactie worden doorbelast aan de scholenactie. Deze kosten hebben direct betrekking op de baten uit de scholenactie kinderpostzegels. Bij de doorbelasting van een deel van de kostensoorten personele kosten, huisvestingskosten, kantoor-en algemene kosten, wervings- en communicatiekosten, afschrijvingskosten en kosten van de scholenactie wordt allereerst beoordeeld of de kosten direct betrekking hebben op de scholenactie. Vervolgens wordt op basis van de begrote personeelsformatie een deel van de kosten toegekend aan de indirecte kosten van de scholenactie. In de uitgangspunten van de kostenverdeelstaat wordt de doorbelasting toegelicht. 68 Realisatie 2016/2017 € 352.717 18.000 43.000 263.000 79.000 231.000 986.717 92.041 221.884 228.463 182.371 462.959 1.187.718 Begroting 17/2018 € 94.000 209.000 207.000 179.000 371.000 1.060.000 Realisatie 2016/2017 € 98.710 197.984 286.436 0 325.853 908.983

69 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication