70

Personeelskosten Realisatie 2017/2018 € Brutolonen (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) Sociale lasten Pensioenlasten Personeel niet in vaste dienst Inhuur derden t.b.v. administratie Inhuur derden algemeen Overige salariskosten Totaal salariskosten Reiskosten Reorganisatiekosten Mutatie voorziening langdurig zieken Overige personeelskosten Subtotaal personeelskosten Doorbelasting personeelskosten aan projecten Doorbelasting indirecte kostenscholenactie Totaal personeelskosten Fte Aantal personen in dienst ultimo boekjaar Aantal fte ultimo boekjaar Gemiddeld aantal fte 1.604.962 263.958 155.022 33.772 112.003 148.199 -9.027 2.308.889 91.376 49.268 139.917 80.872 2.670.322 -331.274 -309.559 2.029.489 45.000 -5.000 2.061.000 100.000 42.000 0 51.000 2.254.000 -284.000 -261.000 1.709.000 187.493 0 2.456.614 78.864 392.411 0 66.809 2.994.698 -318.830 -352.717 2.323.151 Begroting 2017/2018 € 1.566.000 253.000 159.000 43.000 Realisatie 2016/2017 € 1.778.276 278.996 173.995 37.854 27,20 27,20 De € 320.489 hogere gerealiseerde kosten dan begroot voor personeelskosten worden voornamelijk verklaard door de inhuur van externen en dotatie aan de voorziening langdurig zieken. 30,10 70

71 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication