76

G. Bezoldiging Directie Stichting Kinderpostzegels Nederland valt niet onder de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. Bezoldiging directie Naam Functie Dienstverband Aard (looptijd) Uren Parttime percentage Periode Bezoldiging Bruto loon/salaris Vakantiegeld Eindejaarsuitkering, 13e maand Variabel jaarinkomen (uitbetaling verlofuren) Totaal bruto jaarinkomen De heer J. den Tex Statutair directeur onbepaald 36 uur 100 1 oktober 2017-30 september 2018 84.803 6.784 7.602 0 99.189 Het directiesalaris is ingeschaald volgens de cao Jeugdzorg en voldoet aan de Adviesregeling Directiefuncties Goede Doelen Organisaties, die is opgenomen in de gedragscode Goed Bestuur voor Goede Doelen. Het jaarsalaris (in loondienst) van de heer Den Tex is € 99.189 en blijft tevens binnen de norm van de Goede Doelen Nederland (GDN) Regeling beloning directeuren van goede doelen van besturen en raden van toezicht. Totaal bruto jaarinkomen SV-lasten (werkgeversdeel) Pensioenlasten (werkgeversdeel) Totaal werkgeverslasten 99.189 10.316 11.131 120.636 Bezoldiging raad van toezicht De leden van de raad van toezicht zijn onbezoldigd en kunnen eventueel gemaakte reiskosten declareren. Daar werd dit boekjaar geen gebruik van gemaakt. 76

77 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication