Betonreparatie

DE BESTE BASIS VOOR ESTHETISCHE EN CONSTRUCTIEVE BETONREPARATIES.

LICHTE (ESTHETISCHE) BETONREPARATIE ZWARE (CONSTRUCTIEVE) BETONREPARATIE

KIWITZ BETONREPARATIE Beton beschermt op grond van zijn hoge alkaliteit de aanwezige wapening tegen corrosie. Door externe invloeden zoals water, kooldioxide en zoutbelasting wordt de alkaliteit van de beton verlaagd. Dit wordt carbonatatie genoemd. Zodra door de natuurlijke corrosiebescherming van het wapeningsstaal verloren gaat, ontstaat er corrosie op de wapening. Dit heeft als gevolg een volume vergroting van het wapeningstaal waardoor de betondekking eraf wordt gedrukt. Dit wordt ook wel betonrot genoemd. In veel gevallen kan het op een goede manier bestreden worden, zodat de oorspronkelijke sterkte van het beton opnieuw bereikt kan worden. Hierbij is het zaak om er zo snel mogelijk bij te zijn en de gevolgen op die manier zoveel mogelijk te beperken: • Zichtbare corrosie • Slechte staat van beton • Betonschade • Opheffen van gevaarlijke situaties door afbrokkelend beton. Zichtbare corrosie Het herkennen van betonschade is over het algemeen niet erg moeilijk. Zo is de kans groot dat er sprake is van vrijkomende wapening. Dit betekent dat er metalen delen te herkennen zijn, die over het algemeen zeer gecorrodeerd zullen zijn. Er zullen doorgaans flinke corrosieplekken te zien zijn rondom de wapening van het beton. Verder kun je betonrot herkennen aan roodbruine, donkere vlekken op bijvoorbeeld een balkon. In al deze gevallen is het zaak om wat aan het betonrot te laten doen ten behoeve van de algehele veiligheid. Slechte staat van het beton Betonschade valt dus gemakkelijk te herkennen aan de tekenen van corrosie, maar ook aan de staat van het beton zelf. Zo komt het vaak voor dat er sprake is van afgebrokkelde stukken beton. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de sterkte van de betonconstructie snel afneemt. Verder komt het veel voor dat er scheuren ontstaan in het beton. Zodra je deze waar kunt nemen is het van belang om actie te ondernemen, om verdere problemen zoveel mogelijk te voorkomen en de veiligheid terug te brengen. Naar gelang het soort bouwwerk worden verscheidene systemen voor bescherming, respectievelijk reparatie van de gewapende betonconstructie gebruikt. Kiwitz biedt met zijn twee betonreparatiesystemen een veelomvattende oplossing voor alle toepassingen: • Lichte, esthetische betonreparatie • Zware, constructieve betonreparatie

ESTHETISCHE BETONREPARATIE Situatie-omschrijving: Voor esthetische defecten die bijgewerkt moeten worden. Voorbeelden: ontkistingsfouten, gietgallen, luchtbellen, waterloopsporen, transportschade. Kenmerken: • Laagdikte bereik: 1-5 mm • Fijne mortels • Vaak plaatselijke (kleine) reparaties • Sneluithardende mortels • Kleur wordt afgestemd op het bestaande oppervlak Stappenplan: 1. Voorbewerking Oppervlakte ontdoen van hechtingsverminderende bestanddelen. Ondergrond voornatten met water. Vervolgens voorstrijken met verdunde Kiwitz PRM 160. 2. Reparatie n.v.t. 3. Afwerken Keuze voor de mortel op basis van; • Gewenste kleur • Structuur • Beschikbare uithardingstijd Aanbrengen van de mortel met spaan. Mortel afwerken met een spons, spaan of spackmes. PRODUCTMATRIX Mortel Product Kleur Kiwitz MRT 412 Kiwitz MRT 420 Kiwitz MRT 421 weber.rep 762 weber.rep R4 Duo middengrijs (Portlandcement) lichtgrijs (Hoogovencement) middengrijs (Portlandcement) donkergrijs en witgrijs cementgrijs Laagdikte 1-10 mm 3-20 mm 6-60 mm 1-4 mm ca. 1-50 mm Reparatiemethode handmatig handmatig/gieten handmatig/gieten zeer fijn (plamuur) handmatig Uithardingstijd zeer snel (ca. 2 uur) snel (ca. 4 uur) snel (ca. 4 uur) zeer snel (ca. 30 min) 12 uur R1 R4 R4 Normering volgens NEN EN 1504 R2 R3

BETONREPARATIE BETONLATEI Situatie-omschrijving: Van de betonlatei of galerij, balkons, trappenhuizen zijn stukken beton afgeboerd. Wapeningsstaal vertoont corrosie. Er dient een constructieve reparatie te worden uitgevoerd. Kenmerken: • Afgeboerd beton • Wapeningscorrosie • Esthetisch niet fraai Stappenplan: 1. Voorbewerking Oppervlakte ontdoen van hechtingsverminderende bestanddelen. Holklinkende betondelen weghakken. Wapeningsstaal • Vrijgekomen wapeningsstaal ontroesten volgens klasse SA 2,5 • Wapeningsstaal bijplaatsen (indien nodig) • Wapeningsstaal behandelen Aanbrengen hechtlaag. 2. Reparatie Keuze voor de mortel op basis van: • Gewenste belasting/benodigde NEN classificatie • Dikte van reparatieplek • Reparatiemethode: handmatig/gieten • Beschikbare uithardingstijd Aanbrengen van de mortel. 3. Afwerken Aanbrengen van esthetische mortel. (zie instructieblad Esthetische betonreparatie) PRODUCTMATRIX Handeling Wapeningsstaal behandelen Hechtlaag Mortel Esthetisch Product weber.rep kb Duo weber.rep kb Duo Kleur cementgrijs cementgrijs Laagdikte ca. 3 mm (2 lagen) ca. 2 mm NA Reparatiemethode kwasten/borstel kwasten/borstel Uithardingstijd ca. 3 uur nat-in-nat Normering volgens NEN EN 1504 n.v.t. n.v.t. VOOR Kiwitz MRT 412 weber.rep R4 Duo Constructief Kiwitz MRT 420 Kiwitz MRT 421 weber.rep 763 middengrijs (Portlandcement) cementgrijs lichtgrijs (Hoogovencement) middengrijs (Portlandcement) middengrijs 1-10 mm handmatig ca. 1-50 mm 3-20 mm 6-60 mm 0-5 mm handmatig handmatig/gieten handmatig/gieten handmatig zeer snel (ca. 2 uur) 12 uur snel (ca. 4 uur) snel (ca. 4 uur) snel (ca. 3 uur) n.v.t. R4 R2 R4 R3

BETONREPARATIE VLOEROVERGANG Situatie-omschrijving: Van de overgang hellingbaan betonvloer is er een hoogteverschil. Overgang dient over een grote gedeelte uitgevlakt te worden. Kenmerken: • Zware rijbelasting • Laagdikte van gering tot dik (ca 10 tot ca 800 mm) • Wapeningscorrosie • Esthetische afwerking Stappenplan: 1. Voorbewerking Inzagen, uithakken, ondergrond ontdoen van hechtingsverminderende bestanddelen. Holklinkende betondelen weghakken. Wapeningsstaal: • Vrijgekomen wapeningsstaal ontroesten volgens klasse SA 2,5 • Wapeningsstaal bijplaatsen (indien nodig) • Wapeningsstaal behandelen Aanbrengen hechtlaag. 2. Reparatie Keuze voor de mortel op basis van: • Gewenste belasting/benodigde NEN classificatie • Dikte van reparatieplek • Reparatiemethode: handmatig/gieten • Beschikbare uithardingstijd Aanbrengen van de mortel. 3. Afwerken Aanbrengen van esthetische mortel. (zie instructieblad Esthetische betonreparatie) PRODUCTMATRIX Handeling Wapeningsstaal behandelen Hechtlaag Mortel cementgebonden Kiwitz MRT 412 weber.rep R4 Duo Kiwitz MRT 420 Kiwitz MRT 421 weber.rep 752 Mortel epoxysysteem Hechtlaag Kiwitz PRM 228 Cheprok Troffelvloer Primer Mortel 2 K epoxy Kiwitz CTG 220 transparant transparant Cheprok Troffelvloer N zandkleur zandkleur 0,2 mm 0,25 mm 6 tot 20 mm 2 tot 50 mm kwastend rollend kwastend rollend spaan, handmatig spaan, handmatig zand vermengd 1 op 5 - - 12 uur 12 uur - n.v.t. n.v.t. n.v.t. middengrijs (Portlandcement) cementgrijs lichtgrijs (Hoogovencement) middengrijs (Portlandcement) cementgrijs (Portlandcement) 1-10 mm ca. 1-50 mm 3-20 mm 6-60 mm 10-40 mm handmatig handmatig handmatig/gieten handmatig/gieten handmatig/gieten zeer snel (ca. 2 uur) 12 uur snel (ca. 4 uur) snel (ca. 4 uur) standaard (ca. 12 uur) - R2 R4 R3 R4 Product weber.rep kb Duo weber.rep kb Duo Kleur cementgrijs cementgrijs Laagdikte ca. 3 mm (2 lagen) ca. 2 mm NA Reparatiemethode kwasten/borstel kwasten/borstel Uithardingstijd ca. 3 uur nat-in-nat Normering volgens NEN EN 1504 n.v.t. n.v.t. VOOR

BETONREPARATIE BRUGGEN Situatie-omschrijving: Rijgedeelte (betondek) en randen zijn constructief aangetast door strooizouten en weersinvloeden. Zware constructieve reparatie. Kenmerken: • Zware rijbelasting • Wapeningscorrosie • Esthetische afwerking • Verkeersmaatregelen nemen Stappenplan: 1. Voorbewerking Oppervlakte ontdoen van hechtingsverminderende bestanddelen. Holklinkende betondelen weghakken. Wapeningsstaal: • Vrijgekomen wapeningsstaal ontroesten volgens klasse SA 2,5 • Wapeningsstaal bijplaatsen (indien nodig) • Wapeningsstaal behandelen Aanbrengen hechtlaag. 2. Reparatie Keuze voor de mortel op basis van: • Gewenste belasting/benodigde NEN classificatie • Dikte van reparatieplek • Reparatiemethode: handmatig/gieten • Beschikbare uithardingstijd Aanbrengen van de mortel. 3. Afwerken Aanbrengen van esthetische mortel. (zie instructieblad Esthetische betonreparatie) PRODUCTMATRIX Handeling Wapeningsstaal behandelen Hechtlaag Mortel Esthetisch Constructief Product weber.rep kb Duo weber.rep kb Duo Kleur cementgrijs cementgrijs Laagdikte ca. 3 mm (2 lagen) ca. 2 mm NA Reparatiemethode kwasten/borstel kwasten/borstel Uithardingstijd ca. 3 uur nat-in-nat Normering volgens NEN EN 1504 n.v.t. n.v.t. VOOR Kiwitz MRT 412 Kiwitz MRT 420 Kiwitz MRT 421 weber.rep 752 weber.rep R4 Duo middengrijs (Portlandcement) lichtgrijs (Hoogovencement) middengrijs (Portlandcement) cementgrijs (Portlandcement) cementgrijs 1-10 mm handmatig 3-20 mm 6-60 mm 10-40 mm ca. 1-50 mm handmatig/gieten handmatig/gieten handmatig/gieten handmatig zeer snel (ca. 2 uur) snel (ca. 4 uur) snel (ca. 4 uur) standaard (ca. 12 uur) 12 uur - R4 R4 R2 R3

BETONREPARATIE BALKONRENOVATIE Situatie-omschrijving: Van een balkon of galerij is de afschotlaag te gering of verkeerd, of er zijn stukken beton afgeboerd. Wapeningsstaal vertoont corrosie. Er dient een nieuwe afschotlaag te worden aangebracht en constructieve reparatie te worden uitgevoerd. Kenmerken: • Afschotlaag vervangen • Waterafvoer gering • Hekwerk slechte staat • Afgeboerd beton • Wapeningscorrosie • Esthetisch niet fraai Stappenplan: 1. Voorbewerking Oppervlakte ontdoen van hechtingsverminderende bestanddelen. Hekwerk vervangen en voorzien van nieuwe bevestiging. Hemelwaterafvoer uithakken en vervangen. Holklinkende betondelen weghakken. Wapeningsstaal • Vrijgekomen wapeningsstaal ontroesten volgens klasse SA 2,5 • Wapeningsstaal bijplaatsen (indien nodig) • Wapeningsstaal behandelen Aanbrengen hechtlaag. 2. Reparatie Keuze voor de mortel op basis van: • Gewenste belasting/benodigde NEN classificatie • Dikte van reparatieplek • Reparatiemethode: handmatig/gieten • Uithardingstijd Aanbrengen van de mortel. 3. Afwerken Aanbrengen van esthetische mortel. (zie instructieblad Esthetische betonreparatie) PRODUCTMATRIX Handeling Wapeningsstaal behandelen Hechtlaag Mortel Esthetische mortel Afschot en reparatie Kiwitz MRT 412 Kiwitz MRT 420 Kiwitz MRT 421 weber.plan 815 weber.rep 752 weber.rep R4 Duo Coating Kiiwtz PRM 241 Kiwitz CTG 242 wit/transparant zilvergrijs, betongrijs, kiezelgrijs en wit Kleur op aanvraag mogelijk 0,2 mm 0,1 mm kwastend rollend kwastend rollend spaan 12 uur 24 uur - - middengrijs (Portlandcement) lichtgrijs (Hoogovencement) middengrijs (Portlandcement) cementgrijs cementgrijs (Portlandcement) cementgrijs 1-10 mm 3-20 mm 6-60 mm 2-7 mm 10-40 mm ca. 1-50 mm handmatig handmatig/gieten handmatig/gieten handmatig 1:4 vermengd met zand handmatig/gieten handmatig zeer snel (ca. 2 uur) snel (ca. 4 uur) snel (ca. 4 uur) snel (ca. 3 uur) standaard (ca. 12 uur) 12 uur - R4 R2 R3 R4 n.v.t. Product weber.rep kb Duo weber.rep kb Duo Kleur cementgrijs cementgrijs Laagdikte ca. 3 mm (2 lagen) ca. 2 mm Reparatiemethode kwasten/borstel kwasten/borstel Uithardingstijd ca. 3 uur nat-in-nat Normering volgens NEN EN 1504 n.v.t. n.v.t. NA VOOR

BETONREPARATIE INJECTEREN Situatie-omschrijving: Scheuren in betonwanden of betonvloeren. Kenmerken: • Constructieve verlijming • Lekkages door scheuren in beton • Minimale scheurbreedte 0,2 mm (afhankelijk van de type injectievloeistof) • Vloeistofdicht • Herstel cosmetische betonschade Stappenplan: 1. Voorbewerking Aan beide zijden van de scheurgaten onder een hoek van 45º boren. Injectienippels plaatsen (injectienippels staal, slagnippels kunststof of tegelnippels). Bij reparatie hechtlaag aanbrengen. 2. Reparatie Keuze voor de injectievloeistof afhankelijk van het op te lossen probleem: • Constructieve verlijming • Het waterdicht maken van de scheur Aanbrengen van de hechtlaag t.p.v. reparatiemortel. 3. Afwerken Injectienippels verwijderen. Aanbrengen van esthetische mortel. (zie instructieblad Esthetische betonreparatie) PRODUCTMATRIX Handeling Injecteren Product Kleur weber.tec 945 weber.tec 944 transparant/geel geelachtig/ schuimend weber.tec.944 S Mortel Kiwitz MRT 412 weber.rep R4 Duo middengrijs (Portlandcement) cementgrijs 1-10 mm ca. 1-50 mm handmatig handmatig zeer snel (ca. 2 uur) 12 uur R2 R4 reactieversneller voor weber.tec 944 Opmerking verlijmend het waterdicht maken van de scheur reageert op water Applicatiemethode spuitend d.m.v. injectiespuit of -pomp spuitend d.m.v. injectiespuit of -pomp Uithardingstijd 12 uur 12 uur Normering volgens NEN EN 1504 - - instelbaar

BETONREPARATIE DILATATIEVOEGEN Situatie-omschrijving: Scheuren ontstaan door zettingen en of krimp van de betonvloer. Constructeur dient de plaats, breedte, diepte van de dilatatie te bepalen. Kenmerken: • Beweging in twee vloerdelen • Zware belasting • Snel uithardende reparatiemortel • Vloeistofdicht Stappenplan: 1. Voorbewerking Scheur aan beide zijde inzagen, Beton uithakken. Aanbrengen hechtlaag. 2. Reparatie Keuze voor de mortel op basis van; • Gewenste/benodigde belasting • Dikte van reparatieplek • Reparatiemethode: handmatig/gieten • Uithardingstijd 3. Afwerken Kitten, verspuitbaar. PRODUCTMATRIX Handeling Hechtlaag Mortel Kit Product Kleur Kiwitz PRM 228 Kiwitz CTG 220 Kiwitz KTN 690 Supertack weber.fug 880 transparant zandkleurig (met 4 delen zand vermengd) zwart, grijs of wit diverse kleuren 10 mm Laagdikte ca. 0,2 mm van 2 mm onbeperkt Applicatiemethode kwastend/rollend troffel, spaan spuiten spuiten Uithardingstijd ca. 3 uur ca. 12 uur 2,5 - 3 mm / 24 uur zeer snel (ca. 30 min) Normering volgens NEN EN 1504 n.v.t. Disclaimer: Alle hier beschreven oplossingen zijn gebaseerd op standaardsituaties. Specifieke omstandigheden kunnen van invloed zijn op de mogelijke oplossing. Vraag hiervoor een advies op maat bij Kiwitz. De meest actuele productgegevensbladen zijn bepalend. U treft deze aan op www.kiwitz.nl. 09­2016

NABEHANDELING Op onbehandelde oppervlakken dringt water in beton, metsel- en pleisterwerk. Vorst kan ertoe leiden dat grote stukken beton afbrokkelen. Dit geldt vooral voor zuigende bouwstoffen, handvorm stenen, natuurstenen en pleisters. Schade kan worden voorkomen door kleurloze impregneringen met hoge indringdiepte toe te passen. Producten Kiwitz Gevelimpregneer S Transparant, laag­moleculair hydrofoberend impregneermiddel op basis van siloxaan. Gebruiksklaar en oplosmiddel arm. • Voor hoog alkalische ondergronden • Droogt kleefvrij op. Kiwitz Gevelimpregneer WA Gebruiksklaar hydrofoberingsmiddel op basis van watergedragen siloxaan. Heeft een hoog indringend vermogen en is reukloos. Komt maximaal tegemoet aan verwerkings­ en milieuveiligheid. Hydrofoberingscrème Voor het drastische reduceren van wateropname aan gevels rollagen van diverse ondergronden. Zoals beton, baksteen, kalkzandsteen, natuursteen, minerale pleisters. Kiwitz VWP 750 Gevelcrème Maakt gevels, opgebouwd uit zand, cement en klei waterafstotend. Het is een gebruiksklaar product en kan al op 3 dagen oud voegwerk aangebracht worden. Het product is makkelijk met een kwast of roller te verwerken en geurarm. • Hoog indringend vermogen • Tenminste 10 jaar duurzaam • Toepasbaar op lichtvochtige oppervlakken. Cheprok CFI Waterverdunbare impregnering op basis van acrylaatharsen. Het materiaal is kleurverdiepend.

Kiwitz B.V. De Hogenkamp 22 7071 EC Ulft T: +31 (0)315 270 620 F: +31 (0)315 270 621 E: info@kiwitz.nl www.kiwitz.nl • Voorstrijk & Primer • Lijmen & Kitten • Mortels • Afdichtingsproducten • Gevelhydrofobering • Betonhulpstoffen • Coatings • Reinigingsproducten • Vloerafvoeren • Gereedschappen Kiwitz, sinds 1954 toeleverancier voor de bouwindustrie.

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. Esthetische en constructieve betonreparatie
 3. 3
 4. Betonlatei
 5. 5
 6. Betonreparatie vloerovergang en bruggen
 7. 7
 8. Balkonrenovatie en beton injecteren
 9. 9
 10. Dilatatievoegen en nabehandeling beton
 11. 11
 12. 12
Home


You need flash player to view this online publication