36

In navolging van de aanpassing van het beroepsprofiel Actuaris AG eind 2015 is bij de Commissie Kwaliteitszorg door het Bestuur AG de vraag uitgezet te onderzoeken of het beroepsprofiel Actuarieel Analist AG - dat in 2010 is opgesteld - nog voldoende actueel, toekomstbestendig en bruikbaar is, en om deze waar nodig is aan te passen. De Commissie Kwaliteitszorg heeft een rondetafelbijeenkomst georganiseerd met actuarieel analisten uit verschillende beroepsvelden, analisten uit de Commissie Accreditatie Permanente Educatie (CAPE) en docenten van de opleiding om input te verzamelen en inzicht te krijgen in de werkzaamheden die door de actuarieel analist op dit moment worden uitgevoerd. 36 Aan hen zijn specifieke vragen gesteld over de kerntaken en competenties van de actuarieel analist, de huidige werkzaamheden van de analist ten opzichte van het bestaande beroepsprofiel en daarnaast is gesproken over de toekomst en de bijdrage van de actuarieel analist in dit toekomstbeeld. Tevens is aan de orde geweest in hoeverre gebruik kan worden gemaakt van het beroepsprofiel Actuaris AG om helder te krijgen waar de verschillen liggen ten opzichte van het beroepsprofiel Actuarieel Analist AG. Op basis van de geleverde input heeft de Commissie Kwaliteitszorg een aantal conclusies kunnen trekken: - Het (gewenste) beeld van de Actuarieel Analist AG in de markt strookt nog in grote lijnen met het beeld zoals dat nu in het bestaande beroepsprofiel staat; - Het beroepsprofiel Actuarieel Analist AG lijkt in grote lijnen op het beroepsprofiel Actuaris AG als het gaat om de werkterreinen; - De kerntaken in het huidige beroepsprofiel Actuarieel Analist AG sluiten niet aan op de nieuwe kerntaken die voor de actuaris zijn geformuleerd; - De matrix met de kerntaken van de actuaris in relatie tot mogelijke functies lijkt geschikt om het verschil tussen de actuarieel analist en de actuaris inzichtelijk te maken. De Actuarieel Analist AG | het beroepsprofiel | hoofdstuk 6

37 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication