21

Kwantiel ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ␪M ␪V aM aV C11 C22 C33 C44 C21 C31 C32 C41 C42 C43 2,5% -2,44 -2,48 0,84 0,79 1,33 0,09 1,81 0,90 0,07 1,37 0,05 -0,93 0,10 -1,13 Tabel 7.1 Bootstrapresultaten Met behulp van tabel 7.1 kan een idee verkregen worden van de onzekerheid in de parameters die de tijdreeksen voor de Europese trend en Nederlandse afwijking beschrijven. Omdat deze waarden via simulaties verkregen zijn, kunnen de resultaten bij een nieuwe bootstrap net iets anders uitvallen. Over het algemeen liggen de medianen van de bootstrap resultaten dicht bij de best estimates van de parameters, maar niet altijd. Het valt met name op dat voor de parameters aM en aV, die de dynamica van de Nederlandse afwijking van de Europese trend beschrijven, wat lagere waarden worden gevonden. Parameteronzekerheid en Poisson-ruis zijn niet meegenomen in de betrouwbaarheidsintervallen die getoond worden in hoofdstuk 9. Als dit wel wordt meegenomen, zullen de betrouwbaarheidsintervallen in hoofdstuk 9 breder worden. Om bijvoorbeeld het 2,5% kwantiel van de gecombineerde onzekerheden te bepalen, gebruikt men dan niet de hier getoonde parameterwaarden voor het 2,5% kwantiel. Dat zou namelijk leiden tot een waarde die hoort bij het 2,5% maal 2,5% kwantiel, hetgeen 0,0625% bedraagt. 7.2 Effect van modelkeuze Bij de overgang naar een nieuw stochastisch model in 2014 zijn door de CSO en de werkgroep van destijds veel modellen met elkaar vergeleken. Alle in de actuariële praktijk of wetenschappelijke literatuur gangbare modellen van dat moment die ook maar enigszins plausibel leken, zijn in dit vergelijkend onderzoek meegenomen. Dit heeft geleid tot de keuze voor het huidige model. Het huidige model gaat ervan uit dat de geleidelijke verbeteringen in sterftekansen, die we de afgelopen decennia gezien hebben, zich ook in de toekomst voort zullen zetten en dat er geen plotselinge trendbreuken zullen zijn. Er zijn in de afgelopen decennia aan de ene kant grote successen behaald op medisch gebied en door onze gezondere leefgewoonten, terwijl er aan de andere kant zeer veel extra overlijdensgevallen te betreuren waren als gevolg van roken. Toch zien we ondanks deze belangrijke effecten steeds een relatief geleidelijke doorwerking in de geobserveerde sterftefrequenties. De CSO heeft er daarom voor gekozen om trendbreuken in het model niet expliciet te modelleren. Dit zou het model extra gecompliceerd maken. Bovendien zouden dan veel extra Prognosetafel AG2018 Onzekerheid 20 25,0% -2,20 -2,16 0,91 0,91 1,88 0,15 2,69 1,26 0,18 2,05 0,19 -0,60 0,19 -0,67 50,0% -2,08 -1,99 0,94 0,95 2,23 0,18 3,23 1,47 0,25 2,48 0,27 -0,43 0,24 -0,45 75,0% -1,95 -1,82 0,96 0,97 2,61 0,21 3,85 1,70 0,32 2,95 0,36 -0,28 0,31 -0,25 97,5% -1,70 -1,49 0,99 0,99 3,43 0,29 5,12 2,19 0,47 3,96 0,54 0,01 0,44 0,13

22 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication