36

9.4 Simulaties voor de best estimate over 1-jaars horizon Voor ieder van de in paragraaf 9.3 beschreven 5.000 scenario’s voor sterftekansen kan de waarde van de verplichtingen vastgesteld worden na herkalibratie, op basis waarvan een verdeling van de waarde van de verplichtingen resulteert voor een 1-jaars horizon. De resultaten hiervan staan vermeld in onderstaande tabellen. Uitkomsten simulatie VPV (in verhouding tot de best estimate) over 1-jaars horizon Rente 3% OP Standaard-afwijking Kwantielen 50% 95% 97,50% 99,5% Mannen NP OP + NP OP Vrouwen NP OP + NP 0,7% 0,8% 0,5% 0,8% 1,1% 0,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 101,1% 101,3% 100,8% 101,2% 101,7% 100,8% 101,3% 101,5% 100,9% 101,5% 102,2% 101,0% 101,7% 102,0% 101,2% 101,9% 103,1% 101,3% Tabel 9.3 Resultaten simulatie voorzieningen bij een rekenrente van 3% voor modelportefeuilles (mannen en vrouwen gemiddeld) over 1-jaars horizon Uitkomsten simulatie VPV (in verhouding tot de best estimate) over 1-jaars horizon Rente 1% OP Standaard-afwijking Kwantielen 50% 95% 97,50% 99,5% Mannen NP OP + NP OP Vrouwen NP OP + NP 0,8% 1,0% 0,6% 1,0% 1,3% 0,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 101,2% 101,6% 101,0% 101,5% 102,1% 101,1% 101,5% 101,9% 101,1% 101,8% 102,6% 101,2% 101,8% 102,4% 101,5% 102,3% 103,9% 101,6% Tabel 9.4 Resultaten simulatie voorzieningen een rekenrente van 1% voor modelportefeuilles (mannen en vrouwen gemiddeld) over 1-jaars horizon Deze uitkomsten laten zien dat de spreiding voor een 1-jaars horizon, zoals verwacht mag worden op basis van de resultaten in paragraaf 9.3, veel lager ligt dan bij simulatie over alle jaren. De impact op de voorziening van de overgang van AG2016 naar AG2018 is vermeld in tabel 8.7 in hoofdstuk 8. Aangezien bij de overgang van AG2016 naar AG2018 twee jaar aan nieuwe observaties zijn toegevoegd, dient de impact omwille van een zuivere vergelijking opgesplitst te worden in de impact van de overgang van AG2016 naar “AG2017” en van “AG2017” naar AG2018 (zie tabel 8.8 in hoofdstuk 8). Dan is immers sprake van de impact per enkel jaar. Het blijkt dat bij de overgang van AG2016 naar “AG2017” de waargenomen impact bij het ouderdomspensioen voor vrouwen net iets hoger ligt dan het 97,5 percentiel. De overige pensioenvormen liggen binnen het 97,5% betrouwbaarheids-interval. Bij de overgang van “AG2017” naar AG2018 zien we dat bij alle pensioenvormen de uitkomsten dicht bij het 50% kwantiel liggen. We wijzen er nogmaals op dat de berekende 1-jaars onzekerheid alleen onzekerheid in de ontwikkeling van sterftekansen bevat en er geen rekening mee houdt dat de geobserveerde sterftefrequenties niet exact overeen zullen komen met die sterftekansen. Prognosetafel AG2018 Toepassingen van het model 35

37 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication