50

APPENDIX C Literatuur en gehanteerde data Dit rapport gaat uit van de gegevens zoals die eind mei 2018 beschikbaar waren in de databases van Eurostat, CBS (Statline) en HMD. [1] CBS gegevens uit Statline voor 2017: Exposures-to-Risk (P-waarden); versie van 14 mei 2018. https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37325/table?ts=1530795309853 Observed Deaths (C-waarden en D-waarden); versie van 8 mei 2018: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37168/table?ts=1530802763004 [2] Eurostat data (data t/m 2016): Exposures to Risk (demo_pjan) versie van 27 februari 2018: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_pjan&lang=en Observed Deaths (demo_mager en demo_magec) versie van 15 maart 2018: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_mager&lang=en http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_magec&lang=en [3] HMD-database: http://www.mortality.org/ Tabel C1 geeft per geografisch gebied en per jaar aan welke gegevensbron gehanteerd is als input voor het AG2018 model. De Eurostat definitie van data voor Frankrijk is veranderd eind 2012: die omvat voortaan ook data uit overzeese gebiedsdelen. Daarvoor is gecorrigeerd door het in 2012 waargenomen verschil tussen deze twee definities in 2016 aan de Eurostat data toe te voegen. GEO Austria Belgium Denmark Finland France (metropolitan) Germany (until 1990 former territory of the FRG) Iceland Ireland Luxembourg Netherlands Norway Sweden Switzerland United Kingdom 2013 HMD HMD HMD6 HMD HMD6 HMD HMD6 HMD HMD HMD6 HMD HMD HMD HMD6 2014 HMD HMD HMD6 HMD HMD6 HMD HMD6 HMD HMD HMD6 HMD HMD HMD HMD6 HMD = Human Mortality Database, protocol v5 HMD6 = Human Mortality Database, protocol v6 EUROS = Eurostat Statline = Statline EUROS = Eurostat, aangepast Tabel C1 Databronnen Prognosetafel AG2018 Appendix C 49 2015 EUROS HMD HMD6 HMD HMD6 HMD HMD6 EUROS EUROS HMD6 EUROS HMD EUROS HMD6 2016 EUROS EUROS HMD6 EUROS EUROS EUROS HMD6 EUROS EUROS HMD6 EUROS HMD EUROS HMD6 2017 HMD-version 2015.09.02 2016.08.12 2018.04.23 2016.10.07 2017.09.26 2017.03.29 Statline 2018.03.26 2015.11.20 2015.10.19 2018.05.10 2015.08.28 2017.08.28 2016.05.20 2018.05.08

51 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication