8

3 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord –3 2 Verantwoording –5 3 Inhoudsopgave –7 4 Samenvatting –8 5 Inleiding Prognosetafel AG2018 –10 5.1 Waarom maakt het AG een projectiemodel van sterftekansen? – 10 5.2 Hoe werkt het model? – 10 5.3 Wat is er gebeurd sinds het verschijnen van Prognosetafel AG2016? – 11 5.4 Definities van de levensverwachting – 11 5.5 Publicatie prognosetafels op de website van het AG – 11 6 Sterftedata en modelaannames –12 6.1 Nederlandse en Europese sterftedata – 12 6.2 Modelaannames – 15 6.3 Onderzoek – 17 6.4 Samenvatting wijzigingen en onderzoek Prognosetafel AG2018 – 18 7 Onzekerheid –19 7.1 Onzekerheid in parameters – 19 7.2 Effect van modelkeuze – 20 7.3 Alternatieve parametrisering van het model – 21 7.4 Tijdsconsistentie – 21 8 UITKOMSTEN –22 8.1 Waarnemingen ten opzichte van Prognosetafel AG2016 – 22 8.2 Van AG2016 naar AG2018 – 23 8.3 Toekomstige cohortlevensverwachting – 24 8.4 Prognose in perspectief – 24 8.5 Koppeling levensverwachting op 65 jaar en pensioenleeftijd in 1e en 2e pijler – 25 8.6 Effecten op voorzieningen – 27 9 Toepassingen van het model –29 9.1 Simulaties voor de levensverwachting – 30 9.2 Simulaties voor de verplichtingen – 31 9.3 Simulaties voor de levensverwachting over 1-jaars horizon – 33 9.4 Simulaties voor de best estimate over 1-jaars horizon – 35 10 Appendices –37 Appendix A – Technische beschrijving van het model – 38 Appendix B - Modelportefeuille – 47 Appendix C – Literatuur en gehanteerde data – 49 Appendix D – Verklarende woordenlijst – 51 Prognosetafel AG2018 Inhoudsopgave 7

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication