36

Vaart zz KLAAS KUIPERS De beelden van beeldhouwer Klaas Kuipers en zijn leerlingen zijn ook te zien in zijn atelier de zz 149 Steengroeve aan de Witterstraat 62. Zie Pagina 42­43. www.atelierdesteengroeve.nl  info@atelierdesteengroeve.nl FRANK NUIVER Gefascineerd door mensen die maatschappelijk onafhankelijk proberen te leven, heeft Frank Nuiver mensen met een alternatieve levenswijze in de stad Groningen geportretteerd. Mede door zijn militaire uitzending naar Afghanistan is hij zich gaan afvragen in hoeverre geluk wordt bepaald door de voorzieningen en mogelijkheden in ons land. De manier van leven in Afghanistan liet hem zien dat bepaalde leefomstandigheden zz 139 36 niet per definitie voorwaarden zijn voor geluk of ongeluk. De geportretteerden leven sober en hebben allen op hun eigen manier een afkeer van onze consumptiemaatschappij. Met zijn portretten wil hij deze ‘alternatievelingen’ niet alleen een gezicht geven, maar onderzoek doen naar hun manier van leven. Ze zoeken hun geluk en vrijheid zoveel mogelijk buiten het zicht van de ‘maatschappij’. www.franknuiver.nl  franknuiver@gmail.com HELEEN KATER Voor Heleen Kater is werken naar de natuur de bron van waaruit haar beelden ontstaan. zz 139 In haar beelden zien we een persoonlijke, intieme werkwijze ten aanzien van de relatie mens en natuur. Ze laat zich inspireren door de wereld om haar heen en gebruikt daarbij modellen uit haar eigen omgeving. De grote tegenstelling tussen het koesteren van dieren en het houden van dieren als product inspireerde Heleen tot het maken van een serie staande mensfiguren met dier. Daarbij is de verbondenheid tussen ANNEMIEKE FICTOOR Annemieke Fictoor zoekt in haar stillevens naar schoonheid en geluk. Zij ziet haar stillevens als zz 131 muziekstukken die door hun schoonheid kunnen ontroeren en gelukkig maken. De kijker kan in haar schilderijen ­ net zoals in een geliefd muziekstuk ­ elke keer nieuwe vergezichten of nieuwe verhalen ontdekken. De werken zijn door hun lichte, soms humoristische toon volstrekt van nu. Fictoor is beeldend en toegepast kunstenaar. In haar ‘schone’ composities is deze dubbele achtergrond goed terug te zien. Haar techniek wisselt tussen fijnschilderen en losse toets. De stillevens zijn zeer zorgvuldig en realistisch op paneel gezet, de landschappen kennen vaak een vette, ruige en losse toets. www.annemiekefictoor.nl  a.m.t.fictoor@fictoor.nl ROSHNI TAHAPARY Omdat ze geen illustrator voor haar boeken kon vinden, ontwikkelde Roshni Tahapary vanaf 2010 zelf beeldende kunst in papiercollages. Ze werd opgeleid bij zz 127 beeldhouwer­ collagemaker Harald Vlugt in Amsterdam. Voor haar collages gebruikt ze illustraties uit tijdschriften, affiches, foto’s en andere afbeeldingen. Bepalend zijn compositie en kleur. Materiaalkennis en bewerking brengen haar steeds verder. Het werken in deze discipline, een verhaal creëren met afbeeldingen, fascineert. De collages zijn niet per definitie ondergeschikt aan het woord: ze vormen zelf een beeldverhaal. De collages zijn de omgangsvorm met het leven, die tot uiting komt.  roshni.tahapary@hotmail.com mens en dier liefdevol en gewetensvol uitgebeeld maar laat tegelijkertijd het ongemak zien van een niet gelijkwaardige relatie. www.heleenkater.nl  info@heleenkater.nl AREND KUIPER zz 127 Door compositie en vormen ongedwongen en vrijmoedig te hanteren, schept de kunstenaar met zijn zo kenmerkende kleurgebruik een intieme en warme sfeer. Zo komen op poëtische wijze zijn schilderijen tot stand; doordrenkt van een verlangen naar harmonie en schoonheid. Arend Kuiper exposeerde op vele plaatsen in Nederland, Duitsland en Polen. Zijn werken werden aangekocht door het Rijk, de provincie, het Drents Museum, de gemeente Assen en door particulieren. Arend heeft in Nederland en Frankrijk portretten en wandschilderingen in opdracht uitgevoerd. www.arendkuiper.nl  info@arendkuiper.nl DIMITRI GERMAIN Uitgangspunt bij het werken is het zoeken naar mogelijkheden van materiaalgebruik. Het onderzoek vind vaak plaats op en met zz 125 papier, maar resulteert doorgaans in een toegepast of autonoom ruimtelijk beeld of object. In de afgelopen jaren heeft Dimitri gewerkt aan betonnen diersculpturen en andere betonnen objecten. De beelden zijn opgebouwd uit nauwkeurig uitgezette blokken en vlakken. De beelden hebben in groepen bij elkaar, vanwege vorm en materiaalgebruik, een bouwkundig en stedelijk karakter. Daardoor vormen de dieren een scherp contrast in een natuurlijke omgeving. www.dimitrigermain.nl  mitri.germain@gmail.com Kunst aan de Vaart 2018 109 111 113 115 117 119 121 123 125 127 129 131 133 135 137 139 143 145 147 149

37 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication