46

ONTDEKKINGEN zz 45 LIEDEREN GERT SENNEMA Gert Sennema geeft op meerdere terreinen uitdrukking aan de relatie met zijn oorsprong in een onttoverde omgeving. Hierbij maakt hij gebruik van materiaal dat dezelfde wortels heeft als hijzelf: de bomen van zijn geboortegrond. Vaak is de boom even oud als degene die hem omvormt tot beeld. Het verhaal van de materie gaat samen met zijn eigen verhaal, geworteld in de beeldtraditie van de late middeleeuwen. Spel en beheersing leiden tot een oeuvre, dat zich op eigenzinnige wijze verhoudt tot haar omgeving. Als het beeld niet toereikend is om het verhaal vorm te geven, is er altijd nog het woord. Gert Sennema beoefent naast beeldende kunst ook de liedkunst. Zijn liederen zijn geschreven in de streektaal, waarin het dagelijkse en het verhevene elkaar ontmoeten. Zaterdag en zondag 13.00, 14.30 en 16.00 uur zz VERHALEN HET BONTE BEELD VAN DE VAART Sinds de aanleg in 1780 is het beeld van de Vaart voortdurend 46 veranderd. Dat geldt niet alleen voor de Vaart zelf, maar ook voor de wegen en bebouwing ter weerszijden ervan. Stof genoeg voor boeiende verhalen. Waarom werd de Vaart aangelegd? Wie kwamen er te wonen? Welke rol speelde de Vaart in het verkeer? Hoe zat het met de bedrijvigheid langs de Vaart? Welke positie neemt de Vaart heden ten dage in binnen Assen? Vaartbewoner en kenner van de Asser historie Jan Battjes vertelt hierover op zaterdag. De Asser Historische Vereniging doet dat op zondag. De verhalen over het Bonte Beeld van de Vaart worden ondersteund door veel illustraties en duren ongeveer een half uur. Zaterdag en zondag 13.00, 14.30 en 16.00 uur kop v/d Vaart 37-39 VAART ZUIDZIJDE LEERLINGEN CS VINCENT VAN GOGH CS Vincent van Gogh, de naam van deze school zegt het al: een school die bruist van creativiteit! Een school waar leerlingen gestimuleerd worden om hun talenten te ontwikkelen. En daarmee treedt de school graag buiten de schooldeuren. Zo is er een permanente expositie van kunstzinnige schoenen in het Wilhelmina Ziekenhuis en waren er in de binnenstad gigantische, kleurrijke blow­ups te zien tijdens de expositie The American Dream van het Drents Museum. Deze keer worden de leerlingen uitgedaagd aan Kunst aan de Vaart deel te nemen. De leerlingen laten u graag verrassen met hun kunstzinnige, poëtische en muzikale talenten. Kunst aan de Vaart 2018

47 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication