0

20 2020 29 januari t/m 1 februari 2020 Brabanthallen, ‘s-Hertogenbosch KWPN Stallion Show | Brabanthallen, ‘s-Hertogenbosch | 29 januari t/m 1 februari 2020 | €17,00

Beste bezoeker, Dear visitor, Welkom op de KWPN Stallion Show, waar u weer kunt genieten van het mooiste dat onze fokkerij te bieden heeft. Een fantastisch evenement waar niet alleen de allerbeste hengsten zich aan het publiek laten zien, maar waar mensen met een passie voor het KWPN-paard elkaar ontmoeten. Dit jaar hebben we diverse wijzigingen doorgevoerd, zo vervalt de kampioenskeuring voor de rijpaarden en de Geldersen. Na de tweede bezichtiging worden de allerbeste KWPN-geregistreerde hengsten geprimeerd. Door de primering van de hengsten worden de meest complete hengsten extra in de schijnwerpers gezet en kan hierdoor aangegeven worden welke richting we op willen met de fokkerij. Welke fokrichting of discipline u binnen het KWPN ook beoefend, het gevarieerde programma biedt voor ieder wat wils. De woensdag en donderdag staan weer geheel in het teken van de springhengsten, met op donderdagavond de diverse sportrubrieken zoals de finale van de Blom Hengstencompetitie Springen en de VHO Trofee. Ook kunt u deze dag jong talent aanschaffen via de KWPN Select Sale, die al vele toppers van eigenaar deed wisselen. De vrijdagavond staat garant voor het genieten van tal van getalenteerde dressuurhengsten, met diverse mooie clinics en shows zoals de huldiging van KWPN Horse of the Year 2019 GLOCK’s Johnson TN. Een terechte titel voor deze kampioen van de hengstenkeuring, die onder meer zijn verervingskracht bewezen ziet met de tweede plek op de WBFSH Sire Ranking. Op vrijdag krijgen ook de Gelderse hengsten een fraai podium, met onder meer de presentatie van de geprimeerde Gelderse hengsten, gevolgd door een presentatie van de finalisten van de Hengstencompetitie Gelders paard. In tegenstelling tot voorgaande jaren, vindt de ontknoping van de finales van de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur deze editie plaats op zaterdag in plaats van op vrijdag. Ook wordt deze dag bekend welke dressuurhengsten er geprimeerd worden, vindt de KWPN Select Sale voor dressuurpaarden plaats en betreden de tuigpaarden de piste! De tuigpaarden kennen nog wel een kampioenskeuring en ook de felbegeerde Oregon Trofee staat weer op het programma. Net zoals een presentatie van de tuigpaardhengsten die in 2019 zijn goedgekeurd. Tot slot wordt u ook op zaterdag getrakteerd op diverse shows en clinics. Kortom, de KWPN Stallion Show vormt ook dit jaar weer een geweldige etalage voor onze fokkerij. Ik wens u, ook namens mijn collega-bestuursleden en alle KWPN-medewerkers, veel plezier op de KWPN Stallion Show 2020. Andries van Daalen Voorzitter Algemeen Bestuur 3 Welcome to the KWPN Stallion Show, where you can enjoy the best that our breeding has to offer. A fantastic event in which not only the best stallions show themselves to the audience, but also where people with passion for the KWPN horse meet. This year several changes have been applied. For example, the champion selection for the riding and Gelder horses that won’t take place. Instead the best stallions will be primed. By priming the best stallions, the most complete stallions will be put in the spotlight and it can therefore be indicated which direction we want to go with breeding. No matter what breeding direction or discipline you practice within the KWPN, the varied program offers something for everyone. The Wednesday and Thursday are completely focussed on the jumper stallions, with on Thursday evening the multiple show jumping classes such as the final of the Blom Stallion Competition and the VHO Trophy. On this day you can also purchase young talents in the KWPN Select Sale, which already gave many top horses a new owner. The Friday evening guarantees joy with talented dressage stallions and many nice clinics and shows, such as the ceremony of KWPN Horse of the Year 2019 GLOCK’s Johnson TN. A worthy title for this champion of the stallion selection who has proven his influence in breeding with a second place on the WBFSH Sire Ranking. Also the Gelder stallions get a fair stage, with amongst others a presentation of the primed Gelder stallions, followed by a presentation of the finalists of the Stallion Competition for Gelder stallions. In comparison to previous years, the finals of the Anemone Horse Trucks Stallion Competition Dressage, will be on Saturday instead of Friday this edition. Also on this day the primed dressage stallions will be announced, the KWPN Select Sale for dressage horses takes place and the Harness horses will enter the arena on Saturday! The Harness horses will still have a champion and also the Oregon Trophy is on the program again. Just like a presentation of the Harness horse stallions approved in 2019. Finally there are some shows and clinics on Saturday. Shortly, the KWPN Stallion Show this year again forms a great stage for our breeding. I wish you, also on behalf of my colleague board members and KWPN-employees, a great time at the KWPN Stallion Show 2020. Andries van Daalen Chairman of the Board

Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek in Nederland (KWPN) KWPN-centrum/KWPN Center De Beek 109 3852 PL Ermelo Telefoon/Telephone +31 341 25 55 55 Fax/Fax +31 341 25 55 15 E-mail/E-mail info@kwpn.nl Website/Website www.kwpn.nl www.kwpn.org Social media/Social media facebook.com/kwpn.nl instagram.com/kwpn_official Algemeen Bestuur/The Board Andries van Daalen – voorzitter/president Berlinde Middelbrink – penningmeester-secretaris/treasurer-secretary Minne Hovenga René van Klooster Egbert Schep Directeur/Managing Director Piet Peters Foto voorpagina/Cover Le Formidable (Bordeaux x Ferro pref) Fotocredit: Dirk Caremans Foto’s binnenwerk/Other pictures Tweede bezichtigingshengsten: Paardenkrant/horses.nl Pagina’s/pages 12 t/m 19 en 21 t/m 25: Dirk Caremans Pagina’s/pages 16 (MDH Avanti) en 20: Digishots 4

Inhoudsopgave Programma Hengstenkeuringscommissies Plattegrond Successen 2019 Informatie moederlijnen Driejarige springhengsten Vier jaar en oudere springhengsten Driejarige dressuurhengsten Driejarige Gelderse hengsten Alfabetische lijst van geregistreerden van rijpaardhengsten en Gelderse hengsten Alfabetische lijst van fokkers van rijpaardhengsten en Gelderse hengsten Goedgekeurde hengsten jaargang 2019 6 9 11 12 26 31 135 137 252 261 265 270 Verantwoordelijkheid Voor schade en/of ongelukken aan personen, paarden of materiaal stellen het bestuur en de bij de organisatie betrokken bedrijven, instellingen en personen zich niet aansprakelijk. De deelnemers en bezoekers zijn zelf te allen tijde verantwoordelijk. Index Program Stallion Selection Committees Ground plan Successes 2019 Information female lineage Three-Year-Old Jumper Stallions Four-Year-Old and older Jumper Stallions Three-Year-Old Dressage Stallions Three-Year-Old Gelder Stallions Alphabetical List of Registered Parties of Jumper-, Dressage and Gelder Stallions Alphabetical List of breeders of Jumper-, Dressage and Gelder Stallions Stallions approved in 2019 Disclaimer The KWPN and its affiliated businesses, institutions, and persons are not liable for any damage and/or injury to persons, horses, or property. Participants and spectators at the 2019 KWPN Stallion Show are liable for their own actions at all times. 6 9 11 12 26 31 135 137 252 261 265 270 5

Programma Woensdag 29 januari Tweede bezichtiging springhengsten Presentatie aangewezen springhengsten Donderdag 30 januari Tweede bezichtiging springhengsten Presentatie aangewezen springhengsten Presentatie premiehengsten springen Presentatie springhengsten goedgekeurd in 2019/2020 KWPN Select Sale springhengsten Finales Blom Hengstencompetitie Springen 1.40/1.50m-springen om de VHO Trofee/Grote Prijs Vrijdag 31 januari Tweede bezichtiging dressuurhengsten Tweede bezichtiging Gelderse hengsten Presentatie aangewezen dressuurhengsten Presentatie aangewezen Gelderse hengsten inclusief primering Show finalisten hengstencompetitie Gelders paard Presentatie dressuurhengsten goedgekeurd in 2019/2020 VHO Trofee Presentaties, clinics Zaterdag 1 februari Tweede bezichtiging dressuurhengsten Presentatie aangewezen dressuurhengsten Presentatie premiehengsten dressuur Tweede bezichtiging tuigpaardhengsten Presentatie tuigpaardhengsten goedgekeurd in 2019 Kampioenskeuring tuigpaardhengsten Oregon Trofee KWPN Select Sale dressuurhengsten Finales Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur Presentaties, clinics 6

Program Wednesday, January 29th Second round viewing jumper stallions Presentation selected jumper stallions Thursday, January 30th Second round viewing jumper stallions Presentation selected jumper stallions Presentation premium jumper stallions Presentation jumper stallions approved in 2019/2020 KWPN Select Sale, jumper stallions Finals Blom Stallion Competition Jumping 1.40/1.50m-jumping for the VHO Trophy/Grand Prix Friday, January 31st Second round viewing dressage stallions Second round viewing Gelder stallions Presentation selected dressage stallions Presentation selected Gelder stallions including award of premium Show of Gelder stallions qualified for the Stallion Competition finals Presentation dressage stallions approved in 2019/2020 VHO Trophy Presentations, clinics Saturday, February 1st Second round viewing dressage stallions Presentation selected dressage stallions Presentation premium dressage stallions Second round viewing Harness Horse stallions Presentation Harness Horse stallions approved in 2019 Championship keuring for Harness Horse stallions Oregon Trophy KWPN Select Sale, dressage stallions Finals Anemone Horse Trucks Stallion Competition Dressage Presentations, clinics 7

TRAVEL IN STYLE WITH ANEMONE HORSE TRUCKS Your mobility partner in the equestrian world www.anemone.nl

Hengstenkeuringscommissies / Stallion Selection Committees Bert Rutten Voorzitter hengstenkeuringscommissie dressuur Chairman Stallion Selection Committee dressage horses Marian Dorresteijn Hengstenkeuringscommissie dressuur Stallion Selection Committee dressage horses Henk Rootveld Voorzitter herkeuringscommissie tuigpaard Chairman re-inspection Committee Harness Horse Stallions Johan Holties Herkeuringscommissie tuigpaard Re-inspection Committee Harness Horse Stallions Johan Hamminga Hengstenkeuringscommissie dressuur Henk Lassche Stallion Selection Committee dressage horses Herkeuringscommissie tuigpaard Re-inspection Committee Harness Horse Stallions Cor Loeffen Voorzitter hengstenkeuringscommissie springen Chairman Stallion Selection Committee jumping horses Marloes van der Velden Voorzitter hengstenkeuringscommissie Gelders paard Chairman Stallion Selection Committee Gelder horses Henk van den Broek Hengstenkeuringscommissie springen Stallion Selection Committee jumping horses Arie Hamoen Hengstenkeuringscommissie Gelders paard Stallion Selection Committee Gelder horses Wout-Jan van der Schans Hengstenkeuringscommissie springen Jan Pen Hengstenkeuringscommissie Gelders paard Stallion Selection Committee jumping horses 9 Stallion Selection Committee Gelder horses

rijden geweldig BMW maakt PURE DOMINATIE DE NIEUWE BMW X6. Wát een machtsvertoon. Met zijn prikkelend design en indrukwekkende proporties hoeft de nieuwe BMW X6 niet eens in actie te komen om op te vallen. En eenmaal onderweg weet de nieuwe BMW X6 met zijn ongetemde kracht en buitengewone precisie van iedere rit op ieder terrein, een intense beleving te maken. Voeg daar innovatieve technologieën zoals het Operating System 7.0 en de nieuwste assistentiesystemen aan toe en uw ultieme rijervaring is compleet. Ontdek het zelf tijdens een proefrit bij BMW Kalfsbeek. Kalfsbeek Schiedam Karel Doormanweg 21 3115 JD Schiedam T: 010-2462828 Kalfsbeek Wateringen Lierseweg 3 2291 PD Wateringen T: 0174-291891 Kalfsbeek Brielle Seggelant-Oost 4 3237 MH Brielle T: 0181-409050 Gemiddeld verbruik tussen de 6,1 en 10,4 l/100 km (16,4 tot 9,6 km/liter), met een CO2-emissie van 159 en 237 g/km. De vermelde NEDC waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn terugbepaald naar de waarden overeenkomstig de oude NEDC-testmethodiek.

Plattegrond / Ground Plan 11

Successen 2019 / Successes 2019 De meest opvallende successen van KWPN-paarden in 2019 Explosion W Ben Maher (GBR) Chacco Blue uit Uarina ster prest sport-spr van Baloubet du Rouet Fokker/breeder: W. Wijnen, Berlicum - Nr. 1 WBFSH World Ranking List Jumping - - Individueel zilver Europees Kampioenschap Rotterdam Team brons Europees Kampioenschap Rotterdam

Bayro Tim Lips (NED) Casantos uit Vanya stb van Corland Fokker/breeder: H.W.J. van den Bosch, Best - Nr. 2 WBFSH World Ranking List Eventing

Alamo Steve Guerdat (SUI) Ukato uit Mariona ster sport-spr prest van Equador Fokker/breeder: D. Nanning, Dalfsen - Dana Blue Wereldbekerfinale springen Göteborg - goud Maikel van der Vleuten (NED) Mr. Blue uit Tulana vb van Hemmingway Fokker/breeder: J.A.M. Bocken, Weert - Nr. 4 WBFSH World Ranking List Jumping

Verdades Laura Graves (USA) Florett AS uit Liwilarda ster van Goya Fokker/breeder: P. Crum, Herveld - Wereldbekerfinale dressuur Göteborg - zilver

Cosmo Sönke Rothenberger (GER) Van Gogh uit Lady ster prest van Frühling Fokker/breeder: S. Serrarens, Weert - Europees Kampioenschap Rotterdam - team goud MDH Avanti N.O.P. Anne Meulendijks (NED) United uit L’Amusanta keur pref prest van Farrington Fokker/breeder: R. Arts, Escharen - Europees Kampioenschap Rotterdam - team zilver

GLOCK’s Dream Boy N.O.P. Hans Peter Minderhoud (NED) Vivaldi uit Resia elite prest PROK van Ferro Fokker/breeder: T.J.M. Coomans, Oud-Beijerland - - Europees Kampioenschap Rotterdam - team zilver Nederlands Kampioenschap dressuur - zilver Desperado N.O.P. Emmelie Scholtens (NED) Vivaldi uit Sarita elite pref prest D-OC van Havidoff Fokker/breeder: fam. Andeweg, Randwijk - Europees Kampioenschap Rotterdam - team zilver

GLOCK’s Zonik N.O.P. Edward Gal (NED) Blue Hors Zack uit Romanik van Romanov Blue Hors Fokker/breeder: Straight Horse APS, Alleroed (Denmark) - Europees Kampioenschap Rotterdam - team zilver - Nederlands Kampioenschap dressuur - goud Jovian Andreas Helgstrand (DEN) Apache uit Zinith elite pref EPTM-dres D-OC van Tango Fokker/breeder: E.T. ten Bosch, Driel - Wereldkampioenschap Jonge Dressuurpaarden - goud

Happy Boy Tim Price (NZL) Indoctro uit W.Amelusina 17 ster van Odermus R Fokker/breeder: A. Rijpma, Lieveren - Wereldkampioenschap Jonge Eventingpaarden - goud Inchello DHI Yasmin Sanderson (NOR) Chello III VDL uit Barbarena O.A. keur IBOP-spr van Montreal Fokker/breeder: J. Kazemier, Oldekerk - Wereldkampioenschap Jonge Eventingpaarden - brons

Cristello H Kevin Jochems (NED) Numero Uno uit Volstelle keur pref prest van Voltaire Fokker/breeder: W.F J. Wigink-Warkvoort, Schalkhaar - Nederlands Kampioenschap springen - zilver Eldorado S Jeroen Dubbeldam (NED) Diarado uit A Capitola-S ster prest IBOP-spr sport-spr PROK van Carolus II Fokker/breeder: Fam. van Straaten, Den Ham - Nederlands Kampioenschap springen - brons

Apache Emmelie Scholtens (NED) UB-40 uit Tolanda elite van Krack C Fokker/breeder: A.A. van der Koppel, Wadenoyen - Nederlands Kampioenschap dressuur - brons

Wallace N.O.P. Nicole den Dulk (NED) Future uit Ogineke ster PROK van Rohdiamant Fokker/breeder: A.W.M. Luyten, Oirschot - - - Europees Kampioenschap Para dressuur Grade II Kür - brons Europees Kampioenschap Para dressuur - team goud Europees Kampioenschap Para dressuur Grade II individuele proef - brons Alphaville N.O.P. Frank Hosmar (NED) Sandreo uit Marcia keur van Iglesias Fokker/breeder: A. Hendriks, Reek - - - Europees Kampioenschap Para dressuur Grade V Kür - goud Europees Kampioenschap Para dressuur Grade V Individuele proef - goud Europees Kampioenschap Para dressuur - team goud

Demantur RS2 N.O.P. Sanne Voets (NED) Vivaldi uit Kaylee keur prest sport-dr van Elcaro Fokker/breeder: A.M. Reuzenaar, Schaijk - - - Europees Kampioenschap Para dressuur Grade IV Kür - goud Europees Kampioenschap Para dressuur Grade IV Individuele proef - goud Europees Kampioenschap Para dressuur - team goud Findsley N.O.P. Rixt van der Horst (NED) Belissimo M uit A-R. Gila ster pref van Obelisk Fokker/breeder: Maple beheer B.V. / N. van Vliet, Oranjedorp - Europees Kampioenschap Para dressuur Grade III individuele proef - zilver - - Europees Kampioenschap Para dressuur Grade III Kür - zilver Europees Kampioenschap Para dressuur - team goud

C.Fatal Attraction Sophie Wells (GBR) Fidertanz uit Tolivi stb van Olivi Fokker/breeder: E.E. Brandon, Wigan, Lancs UK - - - Europees Kampioenschap Para dressuur Grade V Individuele proef - zilver Europees Kampioenschap Para dressuur Grade V Kür - zilver Europees Kampioenschap Para dressuur - team zilver

Bram Chardon (NED) Floriano Westpoint uit Zamira Lotte ster sport-dr PROK van Krack C Fokker/breeder: Stal de Breuk/W.A. Kofoed, Nieuw-Vennep Freddy Ahoy uit Anna keur pref van Sander Fokker/breeder: Fam. Schilder, Kampen Generaal Vaandrager HBC uit Wanda stb van Nando Fokker/breeder: P. Versteeg, Leerbroek - Europees Kampioenschap Vierspannen - goud

Informatie moederlijnen De in deze catalogus toegevoegde informatie over de moederlijn is gebaseerd op de bij het KWPN in de database beschikbare gegevens. Hierbij is bij de rijpaarden uitgegaan van sportprestaties op minimaal Z(1) / 1.30-niveau. Bij de tuigpaarden zijn de resultaten vermeld van de paarden uit de stam die winstpunten in de aangespannen sport hebben behaald. Daarnaast zijn ook sportstanden in de men-, spring- en dressuursport vermeld. Wat betreft de gegevens van internationale sportpaarden is gebruik gemaakt van de FEI-gegevens. Aanvullende informatie over de moederlijn van in het buitenland geregistreerde hengsten is opgenomen, wanneer deze bij het ter perse gaan door de buitenlandse stamboeken reeds was bevestigd. De volgende informatie wordt weergegeven: M: gegevens van de moeder worden hier in de volgende volgorde weergegeven (indien aanwezig): eigen sportresultaat; resultaat uit aanlegtest (ibop of eptm); aantal geregistreerde nakomelingen/waarvan mannelijk/waarvan vrouwelijk/ predicaten van de nakomelingen; sportresultaten van nakomelingen waarvan deze merrie de moeder (m), grootmoeder (gm) of overgrootmoeder (ogm) is. MM: gegevens van de grootmoeder van de hengst worden hier weergegeven (indien aanwezig): eigen sportresultaat; resultaten van nakomelingen waarvan deze merrie de moeder (m), grootmoeder (gm) of overgrootmoeder (ogm) is. MMM: gegevens van de overgrootmoeder van de hengst worden hier weergegeven (indien aanwezig): eigen sportresultaat; sportresultaten van nakomelingen waarvan deze merrie de moeder (m), grootmoeder (gm) of overgrootmoeder (ogm) is. Gebruikte afkortingen aanlegtesten: ibop : Eéndaagse merrietest eptm : Korte of lange merrietest s. d. g. h. k. gsp. vs. sp. rp. tr. st. gdp. asp. stn. sve. : stap : draf : galop : houding : karakter : geschiktheid als springpaard : vrij springen : springen onder de man : rijproef : trainingsrapport : stalgedrag : geschiktheid als dressuurpaard : afdruk springen : techniek van het springen : vermogen h/b. : houding en balans r. t. v. i. r/b. spl. : reflexen springen : techniek springen : vermogen : instelling : rijdbaarheid en bewerkbaarheid : souplesse h&b. : houding en balans adp. asp. opt. : front : aanleg als dressuurpaard : aanleg als springpaard : optuigen (aangespannen proef) trkp. : trekproef (aangespannen proef) gsh.mp : geschiktheid als aangespannen paard f zwm : zweefmoment avb gab ll : actie van het voorbeen : gebruik van het achterbeen : looplust alg.tp : algemeen beeld als tuigpaard 26

Verklaring afkortingen: Predicaten van de nakomelingen: Vrouwelijk : ster, keur, elite, prok, sport(dr), sport(spr), sport(tuig), ibop(dr), ibop(spr), ibop(tuig), eptm(dr), eptm(spr), D-OC : preferent : prestatie pref. prest. Mannelijk : ster, prok, D-OC 2e bez. 3e bez. : in KWPN selectietraject aangewezen voor de tweede bezichtiging : in KWPN selectietraject aangewezen voor de derde bezichtiging aangew. : in KWPN selectietraject aangewezen voor verrichtingsonderzoek ggh. : goedgekeurde hengst Sportstanden worden als volgt weergegeven: Discipline - Land - Sportstand, bijvoorbeeld SP NED 1.30, paard dat in Nederland op 1.30m niveau springt. Disciplines: DR SP EV : Dressuur : Springen : Eventing MEND : Mennen Dressuur (alleen Gelderse paarden) MENV : Mennen Vaardigheid (alleen Gelderse paarden) Landen: INT : Gegevens afkomstig van FEI o.a. NED : Gegevens afkomstig van Nederlandse sportbond, land waar sportstand is behaald wordt met 3 letters aangeduid. Sportstanden: Springen 1.30 t/m 1.50: Hoogte in meters ISP: GP: Internationaal springpaard debuterend op een CSI*** wedstrijd op minimaal 1.35m niveau voor 1-1-2012. Internationaal springpaard debuterend op minimaal een Grote Prijs van een CSI*** of een landenwedstrijd tijdens een CSIO voor 1-1-2012. 1.55-GP/1.60-GP: Internationaal springpaard debuterend op 1.55m of 1.60m niveau na 1-1-2012. Dressuur Eventing Mennen JUN YR LK Z1 t/m GP Z t/m CCI5*-L M t/m ZZ (alleen Gelderse en tuigpaarden) Junioren Young Riders Limietklasse (aangespannen sport) 27

Information female lineage The additional information on the female lineages in this catalogue is based on the available data in the KWPN database. For riding-horses these are the sport results from Z(1) / 1.30 m-level onwards. For international sport horses we used the FEI-data. For the Harness Horses, results are posted for the horses from the line which earned points competing in harness. In addition, sport standings are posted for driving, show jumping and dressage. Additional information about female lineages of stallions registered abroad has only been included if confirmed by the foreign studbook at the time of publication of this catalogue. The following information is published: M: information of the dam in order (if available): own sportresults; result in performancetest (ibop or eptm); number of offspring/ colts/fillies /predicates of offspring; sportresults of offspring in three generations (m=dam, gm=granddam, ogm=great granddam). MM: information of the granddam in order (if available): own sportresults; sportresults of offspring in three generations. MMM: information of the great granddam in order (if available): own sportresults; sportresults of offspring in three generations. Explanation of abbreviations performancetest: ibop : One day mare performancetest eptm : Short or long mare performancetest s. d. g. h. k. gsp. vs. sp. rp. tr. st. gdp. asp. stn. sve. h/b. r. t. v. i. r/b. : walk : trot : canter : posture : character : jumping-ability : free jumping : jumping under saddle : riding test : training ability : stal behavior : dressage-ability : jumping take-off : jumping technique : jumping scope : posture and selfcarriage : jumping reflexes : jumping technique : jumping scope : willingness : rideability spl. h&b. adp. asp. opt. trkp. : suppleness : posture and selfcarriage : talent for dressage : talent for jumping : to harness (driving) : power test (driving) gsh.mp. : ability as a drivinghorse f : front zwm : suspension avb gab ll : action of the frontleg : use of the hindleg : desire to go alg.tp : general impression as a harness horse 28

Sport standings are indicated as follows: Discipline / country / sport standing (example: SP NED 1.30 = a horse which competes at the 1.30m level in the Netherlands (NED)) Disciplines: DR SP EV MEND MENV Countries: INT NED : dressage : jumping : eventing : driving dressage test (Gelder horses only) : driving obstacle / cones (Gelder horses only) : data obtained from the FEI : data obtained from the Dutch Equestrian Federation Other countries (indicated by a three-letter abbreviation): data obtained from the country in which the sport standing was achieved Sport Standings: Show jumping: 1.30m - 1.50m ISP: GP: Height in meters International show jumper debuting at a CSI*** competition and jumping minimally at the 1.35m level before 1-1-2012. International show jumper debuting minimally in a Grand Prix of a CSI*** competition or a Nations Cup at a CSIO before 1-1-2012. 1.55-GP/1.60-GP: International show jumper debuting at the 1.55m or 1.60m level after 1-1-2012. Dressage Eventing Driving JUN YR LK Z1 - GP level Z – CCI5*-L level M – ZZ level (Gelder and Harness horses only) Juniors Young Riders Limietklasse (Limit class) 29

HOE WEET JE WAT GEZOND IS voor jouw merrie en veulen? merrie en veulen? VGRATIS bij aankoop van een emmer Pavo Fertile! De fokkerijvoeders van Pavo zijn gebaseerd op het befaamde ‘Podo-concept’. Pavo investeert continu in wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van voeding op de gezondheid van merries en veulens. Alle concepten zijn samen met fokkers in de praktijk getest. Pavo, het antwoord op jouw voedingsvragen! EULENHALSTER www.pavo.nl D190131

Driejarige springhengsten 1 AMANT KEIZERSBERG Z 056015Z55884517, SP, 07-05-2017, 1.68 M, BRUIN FOK./GER.: STAL KEIZERSBERG B.V., KEIZERSBERG 24, 5424 SH ELSENDORP BEKIJK VIDEO SI3 SPR. 147 24% M: 1/1/0 MMM: CAMILO LS LA SILLA (V.MONTEBELLO LA SILLA) SP INT 1.60-GP ALBERTO MICHAN (MEX) CAYETANO Z (V.CARETANO Z) SP INT 1.60-GP JULIA HOUTZAGER-KAYSER (AUT) CHICAGO I Z (V.CARETANO Z) SP INT 1.60-GP BRUNO PASSARO (ARG) COMEDIA LS (V.CARETANO) SP INT 1.35 COSTENA LS LA SILLA (V.CARUSSO LS LA SILLA) SP INT 1.30 HANS ANDERS Z (V.ACORD II) GGH ZANG RABIAT Z (V.REBEL II Z) GGH ZANG SANTA CATARINA LS LA SILLA (V.CASCARETTO) SP INT 1.55-GP ALBERTO MICHAN (MEX) GM CAYMAN LAS PALMAS (V.INDOCTRO) SP INT 1.40 GM RIGOLETTO LS (V.CARUSSO LS LA SILLA) SP INT 1.45 GM SENTIMIENTO LS LA SILLA (V.CASALL ASK) SP INT 1.45 GM SOMBRA LS (V.CARLO MAGNO LS) SP INT 1.30 OGM CASH Z (V.CAPTAIN CHARLI B Z) SP INT 1.60-GP ANDRES ALVAREZ (ECU) DARCO ERK LUGANO VAN LA ROCHE OCOUCHA W OGANO SITTE IALTA SITTE AGANIX DU SEIGNEUR CHELLANO Z CADIX DU SEIGNEUR Z ATLANTA SITTE Z LE TOT DE SEMILLY DIAMANT DE SEMILLY VENISE DES CRESLES FIRST DIAMOND R.A.G. STB-EXT CALVIN Z CALVALI Z PROK CALIPA Z COR DE LA BRYERE RATINA Z G.RAMIRO Z X H.ALME Z X GANEFF 31 MISS DES CRESLE CALETTO II MONOLINE H ARAMIS DE LA CENSE INSEL SITTE GRAND VENEUR VENUE DU TOT ELF III AVONTUUR INSEL SITTE CONTENDER FAYENCE

2 MINDSET ES 528003201700993, SP, ET, 01-04-2017, 1.70 M, BRUIN FOK./GER.: E. SCHEP, WAALSEWEG 87 -A, 3999 NR TULL EN ’T WAAL BEKIJK VIDEO VW SPR. 157 25% M: SP INT 1.40 5/3/2 1 STER MM: ACCENT Z (V.AIR JORDAN Z) SP NED 1.50 GGH EXTASE (V.CASALL) SP INT 1.45 MMM: ELECTRON DE CARVA (V.LORD Z) SP INT 1.30 NILOTTE (V.HOLLAND) SP NED 1.35 GGH OKLUND (V.HOLLAND) SP INT GP ERIC VAN DER VLEUTEN (NED) ERK PLOT-BLUE (V.MR. BLUE) SP INT GP MARCUS EHNING (GER) GM STAIRWAY TO THE STARS (V.STAIRWAY) SP INT 1.30 GM ALAN III Z (V.ARKO III) SP INT 1.40 GM BABYLOTTE (V.DOLLAR DU MURIER) SP INT 1.60-GP YURI MANSUR GUERIOS (BRA) GM BLACKBERRY (V.LARINO) SP INT 1.45 GM DAKAR TN (V.NABAB DE REVE) GGH AES / SP INT 1.60-GP EGOR SHCHIBRIK (RUS) GM GGH ELTON JOHN (V.CLEARWAY) SP INT 1.50 GM INTYGO BLUE VITANOVA (V.ZIROCCO BLUE VDL) SP NED 1.30 OGM FELIX (V.QUATRO Z) SP INT 1.45 OGM WAYLOTTE DDH Z (V.WOLISCO) SP INT 1.40 DARCO ERK LUGANO VAN LA ROCHE OCOUCHA W OGANO SITTE IALTA SITTE AGANIX DU SEIGNEUR CHELLANO Z CADIX DU SEIGNEUR Z ATLANTA SITTE Z VOLTAIRE PREF GOGO MOEVE H KANNAN ERK CEMETA KEUR PREF PREST HOSANNE ES KEUR SPORT-(SP) LANCER II SEELOTTE STER PREF PREST ILOTTE STER PREST SANTA FEE H SAN FERNANDO X VIERZEHNENDER XX X KILOMETER XX 32 NIMMERDOR PREF WOZIETA PREF LANDGRAF I INULA PILOT ARAMIS DE LA CENSE INSEL SITTE FURIOSO II AVONTUUR INSEL SITTE CONTENDER FAYENCE

4 AMORETTO RED WINE DE418180121917, SP, 12-03-2017, 1.70 M, BRUIN FOKKER: T. SIERGIEJ, CEDYNIA GER.: STAL BRINKMAN, RIJKSSTRAATWEG 183 A, 7391 MN TWELLO B. BLAAUWGEERS, GEERMANSTRAAT 26, 7678 BK GEESTEREN BEKIJK VIDEO SI3 SPR. 150 21% M: 3/2/1 1 PROK HIGHLIGHT W (V.BERLIN) SP NED 1.30 MM: SP NED 1.35 I-ROCK FLOWER (V.HARLEY VDL) SP INT 1.30 MMM: A-FRIEDA O (V.GOODTIMES) SP INT 1.40 BUTTER-FLOWER (V.GOODTIMES) SP NED 1.30 DANCER (V.HARLEY VDL) SP INT 1.40 U-FRIEDA O (V.GOODTIMES) SP NED 1.30 VRIEDA O. (V.HOLD UP PREMIER) SP INT GP SAMUEL DE PAUW (BEL) GM BOLOGNA (V.LORD Z) SP INT 1.40 GM H.QUICK-FRIEDA O (V.QUITE MAGIC) SP INT 1.35 GM INTERESSANT (V.ZAVALL VDL) SP INT 1.35 GM MADEMOISELLE DU ZOUTE 8811 (V.ELVIS TER PUTTE) SP INT 1.35 OGM IEFRIEDA (V.ZIROCCO BLUE VDL) SP NED 1.35 DARCO ERK LUGANO VAN LA ROCHE OCOUCHA W OGANO SITTE IALTA SITTE AGANIX DU SEIGNEUR CHELLANO Z CADIX DU SEIGNEUR Z ATLANTA SITTE Z CAPITOL I CLEARWAY WODKA II HSP GERONA 2 DELIGHT W LITTLE ROCK ROCKELLA-S ELITE SPORT-(SP) PROK MAY-FLOWER KEUR PREF PREST LANDARIS KOLLET HSP CAROLUS I FRIEDA CALETTO I X CALYPSO II X MARLON XX 33 ARAMIS DE LA CENSE INSEL SITTE CAPITANO FOLIA LORD AVONTUUR INSEL SITTE CONTENDER FAYENCE

5 AMIGO VAN SPALBEEK 056015Z55328517, SP, 19-04-2017, 1.67 M, BRUIN FOKKER: F. LIEFSOENS, HASSELT GER.: S. VLAAR, SCHOONLOERSTRAAT 8A, 9534 TA WESTDORP EQUESTRIAN C V, GEMEENTEWEG 385-A, 7951 PC STAPHORST BEKIJK VIDEO M: ARISTO Z (V.ANDIAMO) SP INT 1.60-GP BEN MAHER (GBR) ELNICA CL Z (V.ELVIS TER PUTTE) SP INT 1.30 SEA COAST PEBBLES Z (V.PICASSO Z) SP INT 1.60-GP GUDRUN PATTEET (BEL) MM: CLEOPATRA VI (V.SKIPPY II) SP INT 1.55-GP TIM GREDLEY (GBR) KADANCE DE LAUBRY (V.OGANO SITTE) SP INT 1.40 RMF ECHO (V.VIRUS DE LAUBRY) SP INT 1.60-GP DENIS LYNCH (IRL) VIKING D (V.FLAMENCO DE SEMILLY) SP INT 1.50 GM HAPPY GIRL 42 (V.NONSTOP) SP INT 1.50 GM VICOMTE D (V.FLAMENCO DE SEMILLY) SP INT GP MARIO DESLAURIERS (CAN) GM ZADORA DE LAUBRY Z (V.ZANDOR Z) SP INT 1.40 OGM HABRACADABRA XXX (V.BLUE BOY) SP INT 1.40 OGM KIND OF MAGIC XXX (V.NONSTOP) SP INT 1.45 AHORN Z ACORD II RIBECKA HSP ARS VIVENDI ZERZIE AKTION PUR Z PILOT PARODIE GALATHE LE TOT DE SEMILLY FLAMENCO DESEMILLY QUENOTTE DU CHEMIN ARNICA FEO JASMINE “D” BALLERINA VAN DE KEIBERG M.GRAF GOTTHARD Z VIRTUOSE DE LAUZELLE WINDUKIND DE LAUZELLE X FRUSTRA II XX X ALTRIED 34 WENDEKREIS JAECKI H ST BRENDAN GAVOTTE GOLDLACK DUELA GRAND VENEUR VENUE DU TOT G.PILATUS GRATIA H ALOUBE TERTIE

14 MONACO BARAKA 528003201708644, SP, 31-07-2017, 1.65 M, BRUIN FOK./GER.: A.H. VERVELDE, JISPERWEG 84, 1464 NH WESTBEEMSTER GER.: P. STRIKWERDA & A. DE JONG, NOORDERMEERWEG 65, 8313 PX RUTTEN BEKIJK VIDEO VW SPR. 130 40% M: IBOP SP 2009 S.6 D.6 H/B.6.5 G.15 R.16 STN.15 SVE.8 I.8.5 RBH.8 ASP.7.5 T.78 2/2/0 GO WEST BARAKA (V.WARRANT) SP NED 1.30 MM: HEROZA (V.ORAMÉ) SP NED 1.30 MAGIC (V.GOODTIMES) DR NED Z1 RIETHOSA (V.FLEMMINGH) DR NED Z1 UNIEK (V.GOODTIMES) SP NED 1.40 VALENTINO (V.ORAMÉ) SP INT GP VINCENT VOORN (NED) MMM: FABEL (V.ASTRONAUT) SP NED 1.30 GAUCHO (V.AKTION) DR NED Z2 CAPITOL I CAPITANO FOLIA CASSINI I WISMA H BERLIN PREF CARETINO ERK ESTIA VARDANA INDOCTRO PREF ORAMÉ IRAMEE ELITE PREF PREST PROK WORTHOSA ELITE IBOP-(SP) PROK AKTEUR HORTHOSA KEUR PREST WORTHOSA KEUR PREST ORTHOS CELMINA KROON PREF VICTOR X NADONIS X AMBO 35 VANESSA VII H G.RAMIRO Z PREF ALUETTE H AMOR PREF JONKVROUW B MODEL FERNANDO H OSTIA CAPITOL I CALETTO II ISIDOR H CALETTO II PRISMA H

Xcellente verzekeringen: Top sport Dekhengst Ziektekosten Dood / Ongeschiktheid Vrucht / Embryo Transport Koliekoperatie Castratie / Operatie Wij informeren u graag persoonlijk of op www.xcellenthorse.com + 31 (0) 73 6 419 419 | info@xcellenthorse.com Xcellent Horse Insurance

16 NN DE421000706317, SP, 25-04-2017, 1.69 M, BRUIN FOK./GER.: VDL STUD, BEARSTERDIJK 14, 9025 BR BEARS FR BEKIJK VIDEO VW SPR. 149 24% M: MM: 10/5/5 1 D-OC 1 ELITE IBOP-(SP) PROK 1 PROK 1 STER PROK 1 STER GOODLUCK VDL (V.BALTIC VDL) SP INT 1.45 CHAPLIN 62 (V.CAROLUS I) SP GER 1.35 COCODRILLO (V.CORRADO I) SP INT 1.60-GP JUAN CARLOS GARCIA (ITA) CORDINA (V.CORRADO I) SP GER 1.35 CORILINO (V.CORIANO) SP GER 1.35 LORD CASTELL (V.FOR PLEASURE) SP INT 1.35 LAURA PRITCHARD (GBR) GM CORRIDO 4 (V.CONTENDER) GGH HOLST / SP INT 1.45 GM ERK FERNANDO (V.FOR PLEASURE) SP INT 1.60-GP JOHNNY PALS (NED) GM PRESTIGIOUS (V.CON CENTO S) SP INT 1.30 OGM EASTON VDL (V.INDOCTRO) SP INT 1.60-GP AARON HADLOW (AUS) OGM FOR CENTO (V.FOR PLEASURE) SP INT 1.60-GP JOS LANSINK (BEL) OGM GGH IMPRESSIVE VDL (V.DOUGLAS) SP NED 1.30 OGM QUIDMAN DENFER (V.QUIDAM DE REVEL) GGH AES / SP INT 1.50 BALOUBET DU ROUET MESANGE DU ROUET BRANTZAU VDL CARTHAGO Z-THORRADINA JULIETTA CAPITOL I CASSINI I WISMA H BEVITA LORD EVITA IV JAMINA H THUSWIN EUFA ALADIN X GENERAL X FANT I 37 LADYKILLER XX VIOLA CALETTO II PRISMA H CORIANDER ELIETTA II CAPITANO FOLIA CAPITOL I PERRA STARTER BADINE OGM QUINTA 106 (V.QUIDAM DE REVEL) SP INT 1.45 MMM: OGM ALAIN (V.SANDRO BOY) SP INT 1.40 OGM BRIAN (V.VERDI) SP INT 1.45 OGM CHUCK Z (V.CHAMPION DU LYS) SP NED 1.40 OGM COLLIN (V.TRIOMPHE DE MUZE) SP INT 1.40 OGM GOP STOP (V.ZIROCCO BLUE VDL) SP INT 1.40 OGM HANELORE (V.NUMERO UNO) SP NED 1.30 OGM GGH SILVERSTONE (V.CHAMPION DU LYS) SP NED 1.30 OGM UPSWING (V.HORS LA LOI II) SP INT 1.30 OGM VANNESSA (V.LANDGOLD) SP INT 1.60-GP JOSE LUIZ GUIMARAES DE CARVALHO (BRA) GALOUBET A H.ALME Z VITI T.F.

21 MILLSTREET VAN DE KRUISHORST 528003201708813, SP, 01-05-2017, 1.68 M, BRUIN FOK./GER.: STAL DE KRUISHORST B.V., BRINKWEG 3, 6991 JN RHEDEN BEKIJK VIDEO VW SPR. 132 36% M: SP INT 1.45 2/2/0 MM: CAREFUL-LOMA (V.INDOCTRO) SP NED 1.30 DIAMONDLOMA (V.NUMERO UNO) SP INT 1.50 EASTERN LOMA (V.CORLAND) SP NED 1.40 UNELOMA (V.NUMERO UNO) SP NED 1.35 VONDRALOMA (V.GOODTIMES) SP NED 1.30 ZENALOMA (V.SAM R) SP NED 1.35 GM HERZOGIN VON LOMA (V.LEXICON) SP NED 1.30 MMM: BUCK N. (V.CHUCK Z) DR NED Z2 OLALOMA (V.WOLFGANG) SP NED 1.30 STOLEN HEART (V.HEARTBREAKER) SP NED 1.30 ZENITHO N. (V.FURORE) DR NED Z1 GM CEASAR (V.VAINQUEUR) SP NED 1.30 GM HAYA LOMA N (V.EMERALD VAN ‘T RUYTERSHOF) SP INT 1.30 GM IN THE MOOD (V.I’M SPECIAL DE MUZE) SP INT 1.30 CAPITANO CORPORAL RETINA CAPITOL I FOLIA CARDENTO ERK LORD B-ESTELLE RESTELLE CORLAND KEUR PACIFIC JOYFUL LADY ELITE PREF PREST PROK WINGSOFLOMA STER SPORT-(SP) ANIMO KEUR PELOMA KEUR PREST LELOMA STER PREF VOLTAIRE PREF CELOMA KEUR PREF PREST STUYVESANT XX X FARN X WAGNER 38 NIMMERDOR PREF ARESA-LADY PREF PREST H.ALME Z IRENE STER SACRAMENTO SONG XX ESTELLE H COR DE LA BRYERE THYRA LADYKILLER XX VIOLA MAXIMUS VASE

31 MASCADEDELLO 528003201705155, SP, 08-06-2017, 1.68 M, BRUIN FOKKER: F.C M. SPITHOVEN, WERKHOVEN GER.: E. SCHEP, WAALSEWEG 87 -A, 3999 NR TULL EN ’T WAAL BEKIJK VIDEO VW SPR. 143 30% M: SP NED 1.30 CARETINO ERK CALETTO II ISIDOR H CASALL KIRA XVII CASCADELLO CAPITOL I CLEARWAY WODKA II HSP VIVIANA VP IRANA CAPITOL I INDOCTRO PREF BARBARELLA DES TERDRIX ELITE PREF D-OC VICTORIE M. STB PROK QUILOTTA M QUICK STAR ERK PARK AVENUE PILOT X PAMINO XX X FERDINAND 39 VANESSA VII H ANDIAMO CALETTO II ORGESCH H ANIMO KEUR TAJ MAHAL X I LOVE YOU SF ZILIA CAPITANO FOLIA LAVALL I MALTIA

32 CHAC ON JT Z 056015Z55726717, SP, 20-03-2017, 1.64 M, SCHIMMEL FOKKER: VEEHANDEL & HORSESTUD THIJS BVBA, OPOETEREN GER.: E. SCHEP, WAALSEWEG 87 -A, 3999 NR TULL EN ’T WAAL BEKIJK VIDEO SI3 SPR. 133 20% M: AKIHITO JT Z (V.AKTION PUR) GGH ZANG MM: CLASSY CAT JT Z (V.CLARIMO ASK) SP INT 1.45 DYNAMIS KC (V.BERLIN) SP INT 1.45 GM DANCING QUEEN JT Z (V.DIARADO) SP INT 1.45 MMM: DOMINGOS JT Z (v. DIEU MERCI VAN T&L) GGH ZANG BE THE FREAK JT Z (V.BALOU DU ROUET) GGH ZANG / SP INT 1.30 CHARLEMAGNE JT Z (V.CACHAS) GGH ZANG / SP INT 1.55-GP SILVIA BAAZZANI (ITA) HARDROCK Z (V.HEARTBREAKER) GGH SF / ZANG / SP INT 1.60-GP EMANUEL ANDRADE (VEN) GM APPLAUS Z (V.AKTION PUR) SP INT 1.35 GM ASCAINA Z (V.ASCA Z) SP INT 1.35 GM CANDICO Z (V.CANDI) GGH ZANG / SP INT 1.40 GM CORICO Z (V.CORIANO) GGH ZANG / SP INT 1.50 GM CROWNTANO Z (V.CROWN Z) GGH ZANG / SP INT 1.45 GM TABOU Z (V.TREASURE Z) SP INT 1.60-GP TOBIAS THOENES (GER) GM ZAZA Z (V.ZANDOR Z) SP INT 1.45 OGM LEASURE Z (V.LEVISTO Z) SP INT 1.60-GP KATHARINA OFFEL (GER) CHAMBERTIN CAMBRIDGE DESIREE VII HSP CHACCO BLUE CONTARA CHACOON BLUE CARTOON CINDINA WIDINA ARGENTINUS AIR JORDAN Z MANDOLINE ALEXA JT Z HEARTBREAKER PREF HAPPY DAYS Z CARTE BLANCHE Z CARTHAGO MONICA REBEL I Z X ALCANAR XX X FLUGEL VAN LA ROCHE 40 NIMMERDOR PREF BACAROLE STER MATADOR WINZERIN DOMINO WINDINA ARGENTAN DORLE CARTHAGO PEGGY-ANNE CONTENDER GODAHRA II

34 MARSHALL 528003201704142, SP, 29-05-2017, 1.65 M, SCHIMMEL BRUIN GEB FOK./GER.: G.A.M. KORBELD, ANEMOON 26, 7443 LH NIJVERDAL BEKIJK VIDEO VW SPR. 136 25% M: IBOP SP 2010 S.6.5 D.7 H/B.7 G.15 R.15 STN.15 SVE.7.5 I.8 RBH.7 ASP.7.5 T.75 7/4/3 1 2E-BEZ, D-OC 1 D-OC 1 ELITE EPTM-(SP), SPORT-(SP) PROK 1 PROK HAVANNA (V.ZIROCCO BLUE VDL) SP INT 1.35 MM: BEREEDOM VDL (V.CHIN CHIN) SP INT 1.35 GASLIGHT VDL (V.CARDENTO) SP INT 1.40 ILLOUCHIN NH (V.ZAPATERO VDL) SP INT 1.30 GM GAUDI (V.TOULON) SP GER 1.40 MMM: STALLONE VDL (V.INDORADO) SP NED 1.30 WEREEDOM VDL (V.CARDENTO) SP NED 1.30 GM AREEDOM G (V.SILVERSTONE) SP GBR 1.30 GM CHARMANTOS (V.SARANTOS) SP INT 1.45 GM FOR FREEDOM Z (V.FOR PLEASURE) SP INT 1.60-GP KEEAN WHITE (CAN) GM TYGRIS VDL (V.INDOCTRO) SP INT 1.35 OGM BRITANNICA MVNZ (V.SILVERSTONE) EV INT CCI5*-L WILHELM ENZINGER (AUS) OGM CODARCO (V.DARCO) SP INT 1.60-GP CHLOE REID (USA) OGM ELREEDOM (V.ZIROCCO BLUE VDL) SP INT 1.50 OGM EQUADOR MVNZ (V.CHIN CHIN) SP INT 1.60-GP RACHEL MALCOLM (NZL) OGM WOODSTOCK MVSH (V.MARLON) SP INT 1.45 OGM ZIZICO (V.ZIDANE) SP INT 1.40 CHAMBERTIN CAMBRIDGE DESIREE VII HSP CHACCO BLUE CONTARA CHACOON BLUE CARTOON CINDINA WIDINA CONSTANT CHIN CHIN ERK LARESE CEREEDOM VDL ELITE IBOP-(SP) PROK BALOUBET DU ROUET TEREEDOM VDL ELITE PREST PROK JEREEDOM KEUR PREF MESANGE DU ROUET NIMMERDOR PREF FREEDOM ELITE PROK LANDGRAF I X CALETTO I X SACRAMENTO SONG XX 41 FARNESE CESTA H GALOUBET A DOMINO WINDINA COR DE LA BRYERE ELLA H CARTHAGO PEGGY-ANNE CONTENDER GODAHRA II

Het juist vervoeren van paarden is een sport op zich! Wij helpen u graag op weg! verkeersschoolblom.nl Dé specialist op het gebied van alle rijbewijzen en certificeringen voor de hippische sector. Van trailerrijbewijs, vrachtautorijbewijs, code 95, veetransport, ondernemer goederenvervoer, EHBO en nog véél meer!

41 CHAPERON RV Z 056015Z55698017, SP, 31-05-2017, 1.71 M, VOS FOK./GER.: STOETERIJ RENKEN, DORPSSTRAAT 58, 9699 PJ VRIESCHELOO GER.: R. TEWIS, SCHOONLOERSTRAAT 8 A, 9534 TA WESTDORP BEKIJK VIDEO VW SPR. 145 34% M: 5/2/3 1 PROK 1 SPORT-(SP) G-STAR RV (V.DER SENAAT 111) SP NED 1.30 MM: ABRA KADABRA (V.VANCOUVER) SP INT 1.60-GP ALBERT ZOER (NED) MMM: STORM (V.CALETTO I) SP INT GP EDOUARD COUPERIE (FRA) VARCHI (V.POOR BOY) SP INT 1.50 GM BONNE CHANCE C.W. (V.BALOUBET DU ROUET) SP INT 1.60-GP JANIKA SPRUNGER (SUI) GM DONDER BOY (V.KING KOLIBRI) SP NED 1.35 GM ZHUM CW (V.QUERLYBET HERO) SP INT 1.50 CAPITOL I CAPITANO FOLIA CARTHAGO PERRA CICERO Z VAN PAEMEL RANDEL Z RENDEZ-VOUS VAN PAEMEL GRANIE GAMBRINUS GRAND PILOT I (EX. PENNSYLVANIA) GOLDFEE BALOU RV STB CALVADOS KEUR GOLD ROSE TABITHA STER KALISTA KEUR PREST CONCORDE PREF SURPRISE KEUR PREF PREST PANTHEON XX X PORTER X FERDINAND 43 GOLDPERLE URIEL GRAPHIT GOLDLADY GRANNUS PERLE A**P PILOT CALANDO I KERRIN H G.RAMIRO Z PREF ALARIC Z

44 MONTENDER 528003201708688, SP, 07-07-2017, 1.63 M, SCHIMMEL VOS GEB FOKKER: B.M. RAHEL, VENRAY GER.: J. VAN MEEVER, GORINCHEMSESTRAAT 35, 4231 BE MEERKERK BEKIJK VIDEO VW SPR. 134 29% M: SP NED 1.35 IBOP SP 2014 S.6 D.6 H/B.6 G.14 R.16 STN.15 SVE.8 I.8 RBH.6.5 ASP.7.5 T.75 3/3/0 1 PROK IL MAGNIFICO VM (V.UKATO) SP NED 1.30 TALOUBEST Z VM (V.TALOUBET Z) SP NED 1.30 MM: SP NED 1.30 MMM: SP NED 1.30 CAPITOL I CLEARWAY WODKA II HSP CLARIMO WISMA CLASSE HS CASSINI I N-CASSANDRA GREEN VELVET BLUE VELVET B STB CONSTANT CHIN CHIN ERK EASTERN PROMISE VM ELITE IBOP-(SP) SPORT-(SP) PROK D-OC ALADY LIBERTY VM ELITE PREF EPTM-(SP) PROK LARESE HEARTBREAKER PREF LADY LIBERTY ELITE PREST SPORT-(SP) PROK 44 FARNESE CESTA H NIMMERDOR PREF BACAROLE STER VOLTAIRE PREF GUANA STER PREF PREST JASPER X FARN X NORMAND COR DE LA BRYERE ELLA H CAPITOL I WISMA H LORD CALETTO II PRISMA H

46 MEILLEUR TARPANIA 528003201700111, SP, 28-02-2017, 1.65 M, BRUIN FOKKER: A.P.G. DE LANGE, SWIFTERBANT GER.: M. BLOM, HOEVENSEWEG 34, 4874 LW ETTEN LEUR BEKIJK VIDEO VW SPR. 151 34% M: SP NED 1.30 EPTM SP 2015 S.6.5 D.6 H/B.7 G.15 R.16 STN.15 SVE.8 I.8.5 RBH.8.5 ASP.8 T.79 3/2/1 1 D-OC MM: GGH CARRERA (V.LARINO) SP INT 1.50 DELANO (V.CLINTON) SP INT 1.40 MMM: ADONIS (V.LARINO) SP NED 1.30 LARINA DIVINA (V.LARINO) SP GER 1.35 ZEHRENLAND (V.CANTOS) SP NZL 1.35 GM DROOMVLUCHT (V.VAILLANT) SP INT 1.40 CLINTON ERK CORRADO I URTE I CORNET OBOLENSKY ERK RABANNA VAN COSTERSVELD COMME IL FAUT ERK G.RAMIRO Z PREF RATINA Z ARGENTINA Z QUIDAM DE REVEL ERK NABAB DE REVE HOW TENDER F TARPANIA ELITE EPTM-(SP) PROK EHRENTENDER STER PREF PREST EHRENLAND PREST LANDADEL EHRENTANZ ADRIANO X VOLLKORN XX X CHRONOS 45 MELODIE EN FA CONTENDER ARTICHAUT CARAVELLE CALYPSO II GOFINE H.ALME Z HEUREKA JALISCO B DIRKA B.RAIMOND VALINE Z HEARTBREAKER PREF HOLIVEA V. CLOST

47 MATTIAS 528003201700922, SP, 03-03-2017, 1.71 M, SCHIMMEL VOS GEB FOKKER: H. NIJBORG, GIETEN GER.: R. TEWIS, SCHOONLOERSTRAAT 8 A, 9534 TA WESTDORP J. VAN KOOTEN BV, MASTWIJKERDIJK 33, 3417 BR MONTFOORT BEKIJK VIDEO SI3 SPR. 151 30% M: 2/1/1 MM: = SWEET TRICIA SP INT 1.60-GP NICHOLAS DELLO JOIO (USA) MMM: DR NED Z1 CLINTON ERK CORRADO I URTE I CORNET OBOLENSKY ERK RABANNA VAN COSTERSVELD COMME IL FAUT ERK G.RAMIRO Z PREF RATINA Z ARGENTINA Z CAMBRIDGE CATOKI BILDA IETRICHTA BERLIN PREF EETRICHTA STER SPORT-(SP) PROK AETRICHTA ELITE IBOP-(SP) PROK CASSINI I ESTIA TAMPA TETRICHTA CORLAND X INDOCTRO X NIMMERDOR 46 SILVESTER VORDULA H.ALME Z HEUREKA CALETTO I HILGUNDE B.RAIMOND VALINE Z HEARTBREAKER PREF HOLIVEA V. CLOST

49 MISTER JONES 528003201702556, SP, 15-04-2017, 1.68 M, SCHIMMEL ZWART GEB FOKKER: W. LIEZEN, WANNEPERVEEN GER.: H.B.C. STAL BV, BOEKELTERWEG 5, 8392 TT BOIJL BEKIJK VIDEO SI3 SPR. 144 26% MM: GM ACELINA VON WORRENBERG (V.CLINTON I) SP INT 1.35 GM RIVENDELL’S CHANCELLOR (V.CLINTORD I) SP INT 1.45 GM SALITO (V.STAKKATO) GGH HANN / SP GER 1.30 OGM CHARLIE BROWN PJ (V.CLASS DE LUXE) SP GER 1.40 OGM MONICA LH (V.VERDI TN) SP INT 1.45 OGM VANILLA (V.VALENTINO) SP INT 1.50 MMM: ILMA (V.CAPITOL I) SP NED 1.30 LEDA 30 (V.CORRADO II) SP GER 1.30 MONNAMOUR (V.AURELIO) DR NED Z2 GM BRILLIANT (V.ROSARIO) DR NED ZZZ GM CHICA (V.ROSARIO) DR NED LT GM EMMELIE (V.WESTPOINT) DR NED Z1 GM ESCAPE (V.CHIN CHIN) SP INT 1.50 GM FARAH (V.INDOCTRO) DR NED ZZL GM GREECE (V.CAROLUS II) SP INT 1.45 GM KIM (V.ELBERTON) SP NED 1.30 GM LANTUS (V.CANTUS) SP NED 1.35 GM MANAGER (V.CALETTO I) SP NED 1.30 GM SYMFONIE (V.BURGGRAAF) DR NED ZZL GM TYRONE (V.NEOSTAN) DR NED Z1 GM UDAM (V.GUIDAM) SP INT ISP CORNET OBOLENSKY ERK RABANNA VAN COSTERSVELD COMME IL FAUT ERK G.RAMIRO Z PREF RATINA Z ARGENTINA Z QUITE EASY I QUINTA REAL RINDERELLA VDL KEUR PREF PREST H.QUITE GREY LANDJUNKER II LAMBADA WILMA H MOLTKE I KOQUETT ROYAL WASH XX X HELIKON X MACKENSEN 47 LANDGRAF I IRA I CARETINO ERK FINETTA I H.ALME Z HEUREKA QUIDAM DE REVEL ERK BIRTHE II B.RAIMOND VALINE Z HEARTBREAKER PREF HOLIVEA V. CLOST GM UNLIMETED (V.FERRO) DR NED Z1 GM ZILLANA (V.PHIN PHIN) DR NED Z1 OGM HAPPINEZ (V.AZTECA VDL) SP NED 1.30 OGM RAISE THE ROOF (V.MR. BLUE) SP NED 1.30 OGM SID Z (V.SJAPOO) SP NED 1.40 OGM ZERO TOLERANCE (V.ROVEN XX) SP NED 1.30 CLINTON ERK CORRADO I URTE I

BUSTIQUE Indoctro x Grannus x Argentinus 2006 - 1.70m - 1.50m-spr Na een verblijf van drie jaar in Amerika is Bustique terug in Nederland. Samen met Michel Hendrix behaalde hij een reeks internationale klasseringen. Zijn nakomelingen maken het verschil in de sport, waaronder de Wereldbekerwinnaar van La Coruña Beauville Z (1.60m) van Maikel van der Vleuten, Gaga-E D’Augustein (1.55m) van Rodrigo Almeida en F (1.55m) onder Eduardo Alvarez Aznar. www.stalhendrix.nl

53 MAESTRO GUSTO V/D LAARSE HEIDE Z 528003201709663, SP, ET, 27-05-2017, 1.63 M, VOS FOK./GER.: C. ZANDBERGEN, LAARSE HEISTRAAT 10, 4881 ND ZUNDERT BEKIJK VIDEO VW SPR. 154 34% M: SP NED 1.40 MM: SP INT GP MATHIJS VAN ASTEN (NED) BELLISIMO VD LAARSEHEIDE Z (V.BERLIN) SP NED 1.40 T-KWITOULON V/D LAARSEHEIDE (V.TOULON) GGH NRPS MMM: SP NED 1.30 CANTESSA Z (V.CANTUS) SP NED 1.30 CHIDANTA LAARSE HEIDE Z (V.CHIN CHIN) SP NED 1.35 CHINDERLINA LAARSEHEIDE Z (V.CHIN CHIN) SP NED 1.30 GALANTA (V.PELE) SP NED 1.30 ILLINOIS (V.DAIMLER) DR NED Z1 QUINTESSENCE Z (V.QUIDAM DE REVEL) GGH ZANG / SP NED 1.40 GM CASH MAKER VD LAARSEHEIDE (V.CHIN CHIN) SP INT 1.40 GM CHANEL V/D LAARSEHEIDE Z (V.CAROLUS II) SP INT 1.45 GM LUCIANO VD LAARSEHEIDE (V.SILVIO I) GGH ZANG / SP INT GP ABDALMAJEED ABU SHKEWA (LBA) GM NOBERLINA VD LAARSEHEIDE Z (V.NABAB DE REVE) SP NED 1.30 GM YAJAMILA (V.LUX Z) SP INT 1.60-GP HENRIK VON ECKERMANN (SWE) CLINTON ERK CORRADO I URTE I CORNET OBOLENSKY ERK RABANNA VAN COSTERSVELD COMME IL FAUT ERK G.RAMIRO Z PREF RATINA Z ARGENTINA Z INDOCTRO PREF VANESSA VII H BUSTIQUE BELLA DONNA VD LAARSE HEIDE Z KEUR SPORT-(SP) KWIDANTA KEUR PREST SPORT-(SP) ARDANTA STER PREF PREST JUTHA PREF PREST QUIDAM DE REVEL ERK GRANNUS UTOPIE JALISCO B DIRKA G.RAMIRO Z PREF TESSA STER MARCO POLO X FARN X BALTHAZAR 49 H.ALME Z HEUREKA CAPITOL I B.RAIMOND VALINE Z HEARTBREAKER PREF HOLIVEA V. CLOST

60 CORNET DE REGOR DM Z 056015Z55675717, SP, 20-05-2017, 1.64 M, SCHIMMEL FOKKER: C. VAN DE PLASSE, KRUININGEN GER.: W.VAN DE PLASSE, DAMSTRAAT 122, 4401 AX YERSEKE BEKIJK VIDEO SI3 SPR. 150 35% MM: EMS INRI DE REGOR (V.LORD Z) SP INT 1.50 FREESTYLE DE MUZE (V.LORD Z) SP INT 1.60-GP RICHIE MOLONEY (IRL) HORIZON DE REGOR (V.OBOURG) SP INT 1.60-GP PIETER CLEMENS (BEL) IMOGEN DE REGOR (V.DARCO) SP INT 1.45 JOSJE DE REGOR (V.LORD Z) SP INT 1.35 KERLY DE REGOR (V.DARCO) SP INT 1.50 MELIA DE REGOR (V.ELVIS TER PUTTE) SP INT 1.45 GM LATISHA DE REGOR (V.DIAMANT DE SEMILLY) SP INT 1.45 GM MITHRAS DE REGOR (V.ELVIS TER PUTTE) GGH BWP / SP INT 1.40 MMM: BADIANE DE LA ROQUE (V.KANNAN) SP INT 1.40 DAYTONA DE MUZE (V.CENTO) SP INT 1.50 TENESSEE DE LA ROQUE (V.KANNAN) SP INT 1.35 TOUPIE DE LA ROQUE (V.KANNAN) SP INT 1.60-GP JULIEN EPAILLARD (FRA) VIP DE LA ROQUE (V.KANNAN) SP INT 1.50 GM GIN ORANGE D (V.ANDIAMO) SP INT 1.50 GM JIVARO VAN DEN LINDENBERGH (V.DIAMANT DE SEMILLY) SP INT 1.40 GM KALISTO THE MUSIC (V.DARCO) SP INT 1.45 GM KIRLY THE MUSIC (V.DARCO) SP INT 1.35 OGM FIRST DE LA FOLIE (V.CONTENDRO I) GGH SF OGM MILLION DOLLAR (V.PLOT BLUE) GGH ZANG / SP INT 1.35 OGM ODARCO VAN HET SCHAECK (V.DARCO) GGH BWP CORRADO I CLINTON ERK URTE I CORNET OBOLENSKY ERK HEARTBREAKER PREF RABANNA VAN COSTERSVELD HOLIVEA V. CLOST VOLTAIRE PREF GOGO MOEVE H KANNAN ERK CEMETA KEUR PREF PREST OHAJ DE REGOR CENTO CENTA DE MUZE WALLOON DE MUZE NABAB DE REVE QERLY CHIN CHIN CHIN X PACHAT II X FLEURI DU MANOIR 50 CAPITOL I VIOLA XI NIMMERDOR PREF WOZIETA PREF RANDEL Z GUDULA FURIOSO II MASETTO OHRA NIMMERDOR PREF BACAROLE STER COR DE LA BRYERE SOLEIL

65 MR OBOLENSKY VG 528003201701526, SP, 11-04-2017, 1.69 M, ZWARTBRUIN FOKKER: J. VAN GESTEL, HILVARENBEEK GER.: VDL STUD, BEARSTERDIJK 14, 9025 BR BEARS FR BEKIJK VIDEO VW SPR. 157 38% M: NMK Kampioene driejarige springmerries 2011 IBOP SP 2012 S.8.5 D.6.5 H/B.7.5 G.18 R.16 STN.18 SVE.8 I.8 RBH.8.5 ASP.8.5 T.85 5/3/2 GGH JARDONNAY VDL (V.KANNAN) MM: BOCELLI (V.INDOCTRO) SP INT 1.45 GOLDEN BOY (V.CARDENTO) SP NED 1.35 MMM: DUBAI (V.CARDENTO) SP INT 1.60-GP MAVIS SPENCER (USA) FOZELLA (V.BALTIC VDL) SP INT 1.40 GOLDEN HORSE (V.BALTIC VDL) SP INT 1.30 TAVARONE (V.NAVARONE) SP INT 1.45 GM HURRICANE VDL (V.ZIROCCO BLUE VDL) SP INT 1.40 CORRADO I COR DE LA BRYERE SOLEIL CLINTON ERK URTE I CORNET OBOLENSKY ERK HEARTBREAKER PREF RABANNA VAN COSTERSVELD HOLIVEA V. CLOST CAPITOL I INDOCTRO PREF VANESSA VII H DUZELLA ELITE IBOP-(SP) D-OC LUX UZELLA KEUR PREF OZELLA KEUR PREF PREST KASTELLO KAROLA PREF PREST G.RAMIRO Z X JOOST X PERICLES XX 51 CALETTO II ORGESCH H LORD CALANDO APOCALYPTE Z RANDEL Z GUDULA CAPITANO FOLIA MASETTO OHRA NIMMERDOR PREF BACAROLE STER

66 MR CORNET VG 528003201701527, SP, 14-04-2017, 1.68 M, SCHIMMEL ZWART GEB FOKKER: J. VAN GESTEL, HILVARENBEEK GER.: VDL STUD, BEARSTERDIJK 14, 9025 BR BEARS FR BEKIJK VIDEO VW SPR. 154 37% M: 6/4/2 1 2E-BEZ, PROK 1 STER MM: BOCELLI (V.INDOCTRO) SP INT 1.45 GOLDEN BOY (V.CARDENTO) SP NED 1.35 GM GGH JARDONNAY VDL (V.KANNAN) MMM: DUBAI (V.CARDENTO) SP INT 1.60-GP MAVIS SPENCER (USA) FOZELLA (V.BALTIC VDL) SP INT 1.40 GOLDEN HORSE (V.BALTIC VDL) SP INT 1.30 TAVARONE (V.NAVARONE) SP INT 1.45 GM HURRICANE VDL (V.ZIROCCO BLUE VDL) SP INT 1.40 CORRADO I COR DE LA BRYERE SOLEIL CLINTON ERK URTE I CORNET OBOLENSKY ERK HEARTBREAKER PREF RABANNA VAN COSTERSVELD HOLIVEA V. CLOST CAPITOL I INDOCTRO PREF VANESSA VII H EZELLA STER PREF LUX UZELLA KEUR PREF OZELLA KEUR PREF PREST KASTELLO KAROLA PREF PREST G.RAMIRO Z X JOOST X PERICLES XX 52 LORD CALANDO APOCALYPTE Z CALETTO II ORGESCH H RANDEL Z GUDULA CAPITANO FOLIA MASETTO OHRA NIMMERDOR PREF BACAROLE STER

68 MR. CORNET 528003201707574, SP, 16-05-2017, 1.66 M, DONKERBRUIN FOKKER: S.J. MENSEN, LINDE GER.: E. SCHEP, WAALSEWEG 87 -A, 3999 NR TULL EN ‘T WAAL BEKIJK VIDEO VW SPR. 147 39% M: EPTM RP 1998 S.7.5 D.7.5 G.8 GDP.16 ASP.7.5 STN.8 SVE.7.5 GSP.16 T.78 17/13/4 1 PROK 2 STER 1 STER SPORT-(SP) PROK BENT (V.VANCOUVER) SP NED 1.50 CHI NITTA (V.L’ESPRIT) SP NED 1.35 FARINO (V.ANDIAMO) SP NED 1.30 IGOR (V.NUMERO UNO) SP NED 1.30 WENNEMARS (V.KARANDASJ) SP INT 1.50 ZIHOWIN (V.LUPICOR) SP INT ISP GM ALITTA (V.KARANDASJ) SP INT 1.50 MM: FITTA (V.BEAUJOLAIS) DR NED Z1 IWAN (V.BURGGRAAF) SP NED 1.30 JUPITER (V.G.RAMIRO Z) SP INT ISP TARKAN (V.NATAL) SP NED 1.30 GM CITTA (V.JAZZ) DR INT GP JONAS ELVEBAKK (NOR) GM CITTA (V.VERON) SP NED 1.35 GM D (V.WESTPOINT) DR NED Z1 GM DAKIETTA (V.VERMONT) SP NED 1.30 GM HIGH HILL (V.CARLTON HILL VDL) DR NED Z2 GM HUGO (V.SIT THIS ONE OUT XX) DR NED Z2 / SP NED 1.30 CORRADO I CLINTON ERK URTE I CORNET OBOLENSKY ERK HEARTBREAKER PREF RABANNA VAN COSTERSVELD HOLIVEA V. CLOST FURIOSO II DAME DE RANVILLE VOLTAIRE PREF GOGO MOEVE H NITTA ELITE PREF PREST PROK NIMMERDOR PREF ZITTA KEUR PREF PREST TITTA STER PREF SABATINI XX LUCRETIA STER PREF MIRO X SINAEDA X HARRO 53 GOTTHARD MOSAIK H FARN PREF RAMONAA STER RANDEL Z GUDULA FURIOSO XX MASETTO OHRA NIMMERDOR PREF BACAROLE STER GM MHITTA (V.INDOCTRO) SP NED 1.35 GM OHITTA (V.INDOCTRO) SP NED 1.30 GM PAHITTA (V.FLEMMINGH) DR NED Z2 GM THEUNIS (V.EMILION) SP INT 1.35 GM TRIBAL DANCER (V.NIAGARA) DR NED Z1 GM VALENCIA (V.INDOCTRO) SP INT 1.50 GM VITA R. (V.MATTERHORN) SP INT ISP OGM ALADITTA (V.SYDNEY) SP INT 1.50 OGM CAMARO (V.LORD Z) SP INT 1.40 OGM CASPER (V.EMILION) SP INT 1.40 OGM CELESTE (V.QUAPRICE Z) SP NED 1.30 OGM EMIEL (V.EMILION) SP INT 1.30 OGM FLINT (V.UPHILL) DR NED ZZL OGM FROUKITTAIRE (V.EMILION) SP INT 1.45 OGM FUENTE (V.GUIDAM SOHN) SP NED 1.35 OGM GRANDKITTAIRE (V.AREZZO VDL) SP INT 1.45 OGM ICARUS DU PETIT LANNOY (V.CARDENTO) SP INT 1.35 OGM INDIRA VH SPARRENHOF (V.QUIDAM DE REVEL) SP FRA 1.30 OGM VERONA (V.RUBELS) DR NED ZZZ OGM ZAGATO (V.WHISPER) DR NED LT COR DE LA BRYERE SOLEIL

VERKIEZING LEUKSTE MANEGE 2020 PAARD & JIJ PRINT FIRA KRANT FIRA MAGAZINE GOOISCH HERFST 2019 € 3,95 EVENTS Horses & Lifestyle Film WHITESTAR Lifestyle Emmelie Scholtens Reizen HORSES Olympia Power Auto-test Mazda FIRA SHOP TEAM FIRA Combitrip London MASTERCLASS SPONSORINGEN FIRA SOCIAL FACEBOOK INSTAGRAM DIGITAL FIRA TV FIRA PLATFORM FIRA APP FIRA B2B MEDIA NETWORK FIRA is een 360-graden merk met de meeste aandacht voor de echte paardenliefhebber van jong tot oud! Dankzij de ijzersterke formule, duidelijke communicatie en eigenwijze manier van werken is FIRA een blijvend succes! www.fira.tv

71 HORNETTE DU MESNIL 25000117548385S, SP, 07-05-2017, 1.67 M, BRUIN FOKKER: M. JEAN-LUC LEBOURGEOIS, LA LUCERNE D OUTREMER GER.: DEKSTATION DE HAVIKERWAARD, HAVIKERWAARD 16, 6994 JD DE STEEG BEKIJK VIDEO SI2 SPR. 134 24% M: SP USA 1.40 DOUEE DU MESNIL (V.CALVARO) SP FRA 1.30 MM: DAMOISELLE DU MESNIL (V.OGRION DES CHAMPS) SP INT 1.30 KYSIA DU MESNIL (V.ARPEGE PIERREVILLE) SP FRA 1.40 MEDIA DU MESNIL (V.CONCORDE) SP FRA 1.30 NEGATINE DU MESNIL (V.HARLAY L’ECHENAU) SP FRA 1.40 ODEON DU MESNIL (V.JARNAC) SP FRA 1.30 TEGRISE DU MESNIL (V.OPIUM DE TALMA) SP FRA 1.30 GM AZILIS DU MESNIL (V.TINKA’S BOY) SP INT 1.50 GM BUGATTI DU LYS (V.LANDSTURM B) SP INT 1.45 GM DJANGO DU LYS (V.LANDSTURM B) GGH SF / SP INT 1.30 GM GRAN MAMUT (V.TOULON) SP INT 1.45 MMM: GM IFLAC DU MESNIL (V.CHENU DU PLESSIS) SP FRA 1.35 GM PALADOR DU MESNUL (V.GRENAT DE GREZ) INT EV CCI2*-L GM VISTA DU MESNIL (V.QUARNAC DU MESNIL) SP INT 1.40 CORRADO I COR DE LA BRYERE SOLEIL CLINTON ERK URTE I CORNET OBOLENSKY ERK HEARTBREAKER PREF RABANNA VAN COSTERSVELD HOLIVEA V. CLOST JARNAC QUARNAC DU MESNIL ELMA DU MESNIL ARNACQUINE DU MESNIL BILL DE BAUGY GIRANDOLE VALSERINE II CORRENT KERFANY DIAFOIRUS FLEURY X IBRAHIM X VERT GALANT 55 NELMA DU MESNIL GRAND VENEUR LADY DE BAUGY RANDEL Z GUDULA RYON D’ANZEX VIC DU VASS NARCOS II MASETTO OHRA NIMMERDOR PREF BACAROLE STER

72 MANHATTAN 528003201707745, SP, 26-03-2017, 1.64 M, BRUIN FOKKER: B.C. WESTERWEEL, OOSTERLAND GER.: J. VAN MEEVER, GORINCHEMSESTRAAT 35, 4231 BE MEERKERK BEKIJK VIDEO VW SPR. 121 34% M: SP NED 1.35 6/4/2 1 2E-BEZ, PROK DETROIT (V.WALLENBERG) SP NED 1.30 MM: ILLUSION (V.WOLFGANG) SP NED 1.35 JENNIFER (V.ORTHOS) SP NED 1.30 MUMBO-JUMBO (V.LAURISTON) SP INT ISP GM GUMBO MUMBO (V.CABRIO VAN DE HEFFINCK) SP NED 1.40 GM IT’S MUMBO-SON (V.SPARTACUS) SP NED 1.30 GM UMBERTO (V.ORAMÉ) SP NED 1.30 OGM ABERLINO (V.BERLIN) SP INT 1.30 CAPITOL I CARDENTO ERK B-ESTELLE RESTELLE DAKAR VDL NIMMERDOR PREF NISOLDE KEUR PREF PREST ISOLDE KEUR PREF PREST URIEL CALVADOS KEUR GOLD ROSE RACHEL STER SPORT-(SP) PROK ABGAR XX KEUR ZIGEUNERIN STER PREST TITIA STB HOOGHEID PREF GRISETTE STER PREF PREST AVENIR X UTOPIA X ROMBURG 56 JOLIE ROSE Z ABERNANT XX KARADJA XX JESABELLE DE BAUGY IBRAHIM SILBERSEE ZARA II NANKIN FARN PREF RAMONAA STER CAPITANO FOLIA LORD

74 MARILLION V&V 528003201705438, SP, ET, 23-04-2017, 1.62 M, BRUIN FOK./GER.: H. VOORT, GANZENMARS 3, 7683 SB DEN HAM OV BEKIJK VIDEO VW SPR. 130 37% M: EPTM RP 2002 S.7 D.7.5 G.8 GDP.14 ASP.8 STN.7 SVE.8 GSP.15 T.74.5 14/9/5 1 2E-BEZ 3 D-OC 1 PROK ALLEGRO (V.KOJAK) SP INT 1.40 FORTISSIMO (V.PADINUS) SP INT 1.40 ZENITH SFN (V.RASH R) SP INT 1.60-GP JEROEN DUBBELDAM (NED) MM: ROCKEFELLER (V.LARINO) SP USA 1.50 MMM: ORBIN (V.HOLLAND) DR NED Z1 GM CHATEAU DE VERSAILLES M2S (V.DESIR DU CHATEAU) EV INT CCI4*-L DARCO ERK LUGANO VAN LA ROCHE OCOUCHA W DOUGLAS FIONA M DALLAS VDL HEARTBREAKER PREF WONDER A.S. PREST SONETTE JALISCO B FUEGO DU PRELET TORNADE DU PRELET SF SASCHA KEUR PREST BURGGRAAF PREF NOVELLE STB HOLIDAY STER MYTENS XX DANTE STER SPORT-(SP) VOLTAIRE X NATUREL X HYPERION 57 DANS LE VENT LANDGRAF I LOANDA MR. BLUE PREF BONNETTE PREF PREST H.ALME Z TANAGRA URIEL NIMMERDOR PREF BACAROLE STER CAPITOL I BUEFFET H

75 MOST WANTED VD KALEVALLEI 528003201710574, SP, 02-06-2017, 1.72 M, BRUIN FOK./GER.: J. STEVENS, FARMSUMERWEG 59, 9932 BA DELFZIJL G. DE SLOOVER, STATIONSSTRAAT 109, 9850 LANDEGEM BEKIJK VIDEO GM ANGEL VAN T HOF (V.CHIN CHIN) SP INT 1.55-GP THOMAS VAN MINNEBRUGGEN (BEL) GM ARAGORN VAN SCHUTTERSHOF (V.QUINTERO) GGH SBS / SP INT 1.50 GM CANTARA VAN’T SCHUTTERSHOF Z (V.CANTURO) SP INT 1.35 GM CHALLENGER VAN ‘T HOF (V.CHIN CHIN) SP INT 1.35 GM DAKOTA V SCHUTTERSHOF (V.DARCO) SP INT 1.45 GM D’ARTAGNAN VAN SCHUTTERSHOF (V.BERLIN) SP INT 1.35 GM DOLCE VAN SCHUTTERSHOF (V.VAILLANT) SP INT 1.35 GM FIUMICINO VAN DE KALEVALLEI (V.PLOT BLUE) SP INT 1.50 VW SPR. 146 33% M: GM FLASHDANCE VAN SCHUTTERSH (V.CLINTON) SP INT 1.30 SP INT GP JUR VRIELING (NED) 14/7/7 2 D-OC CAPTAIN JACK VDK (V.LORD Z) SP NED 1.30 GM EL LOCO VD KALEVALLEI (V.NON STOP) SP NED 1.30 GM ELLELUJA VDK (V.INDOCTRO) SP NED 1.30 GM FIREWORK VD KALEVALLEI (V.NONSTOP) SP INT 1.30 GM GARRINCHA VAN DE KALEVALLEI (V.PLOT BLUE) SP INT 1.30 GM GGH IT’S HIGHLANDER VDK (V.KANNAN) SP NED 1.35 MM: KASHMIR VAN SCHUTTERSHF (V.NABAB DE REVE) GGH SBS / SP INT GP PHILIPPE LE JEUNE (BEL) GM DAGOBERT 124 (V.DIAMANT DE SEMILLY) SP INT 1.40 GM ANAKIN VAN SCHUTTERSHOF (V.QUINTERO) GGH SBS / SP BEL 1.30 LUGANO VAN LA ROCHE ADLERFLUT H DICHTERSPIEL H DARCO ERK CODEX OCOUCHA W LATOUCHA W QUIDAM DE REVEL ERK NABAB DE REVE MELODIE EN FA SISSI VAN SCHUTTERSHOF TENOR MANCIAIS FINES VAN KAMEREN GOTHA FURIOSO II GHANA GOTTHARD X DOMINUS X FELDHAHN 58 ARTICHAUT CARAVELLE GRAND VENEUR GOLDEN COMET FAUST NFWP ATOUCHA ST NFWP JALISCO B DIRKA COTTAGE SON XX ETTAL H HOLST. GM FUGO VH REUKENIS Z (V.FOR PLEASURE) SP INT 1.40 GM GLITTER VAN DE KALEVALLEI (V.DIAMANT DE SEMILLY) SP USA 1.30 GM M-RED VELVET P& A (V.RED STAR M) SP INT 1.30 GM TRIOMPHE VAN SCHUTTERSHOF (V.OKLUND) SP INT GP DAVIDE SHARDELLA (ITA) GM U CHIN VAN SCHUTTERSHOF (V.CHIN CHIN) SP INT 1.50 OGM ELEKTRA VAN SCHUTTERSHOF (V.KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF) SP INT 1.40 OGM ENOLA VAN SCHUTTERSHOF (V.KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF) SP INT 1.40 OGM ESTEBAN VAN SCHUTTERSHOF (V.KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF) SP INT 1.30 OGM G RED ONE P A (V.RED STAR M) SP INT 1.30 OGM H-RED BEAUTY GIRL P & A (V.RED STAR M) SP INT 1.30 OGM RED & CLEAR P&A Z (V.RED STAR M) SP INT 1.30 MMM: GM LA GIOCONDA (V.LANDGOLD) SP INT ISP LUGANO I XX DER LOEWE XX ALTWUNDER H XX ABLEGER I

76 DUTOPIA B Z 056015Z55599817, SP, 05-04-2017, 1.69 M, BRUIN FOK./GER.: BEEMDHOEVE B.V., PARALLELWEG 10, 5268 AW HELVOIRT BEKIJK VIDEO VW SPR. 145 25% M: IBOP SP 2008 S.7 D.7 H/B.7 G.15 R.15 STN.15 SVE.8 I.7.5 RBH.7 ASP.7.5 T.75 4/2/2 HILBERT Z (V.HOS D’O) SP INT 1.40 GM BERDIEN (V.BUSTIQUE) SP INT 1.45 MM: DIABLO (V.ANDIAMO) SP INT 1.55-GP SPENCER SMITH (USA) PICOLO (V.ANIMO) DR NED Z1 VIRGINIA (V.ANDIAMO) SP INT ISP GM CAMONA (V.VLEUT) SP INT 1.35 GM VULCANO (V.ORLANDO) SP INT 1.35 MMM: GGH MONACO (V.ANIMO) ROMEO (V.ANIMO) SP NED 1.35 WHITNEY (V.HORS LA LOI II) SP NED 1.30 ZOË (V.SILVERSTONE) SP NED 1.30 GM BLANCHE (V.CARTANO) SP INT 1.35 GM BRITTNEY (V.NAMELUS R) SP INT 1.35 GM CLAIRE (V.NUMERO UNO) SP NED 1.35 GM FESTINOV (V.USTINOV) SP INT 1.45 GM HAPPY BOY (V.SPARTACUS) SP INT 1.35 GM PIA (V.ALMOX PRINTS) SP NED 1.35 OGM DONNA (V.CANTURANO) SP INT 1.30 LE TOT DE SEMILLY DIAMANT DE SEMILLY VENISE DES CRESLES DI CANTERO VAN TER HULST CORRADO I NOAH GALANTE IV ANIMO KEUR ANDIAMO TAJ MAHAL X UTOPIA ELITE IBOP-(SP) PROK CALYPSO HAUTESSE CH S.F. KATINKA KEUR PREF PREST FALLON STER PREF PREST VOLTAIRE PREF T.ASTRID KEUR PREF FARN X DROST X VIZIER 59 GARITCHOU X JOYEUSE X HADJ A CONSTANT UNDA II H.ALME Z IRENE STER MISS DES CRESLE COR DE LA BRYERE SOLEIL GRAND VENEUR VENUE DU TOT ELF III

Ontworming is driedimensionaal Bewust en duurzaam paarden ontwormen: Bestrijding van wormen is niet simpelweg een kwestie van interactie tussen de wormen en het ontwormingsmiddel. De factoren die de effectiviteit van een bestrijdingsprogramma beïnvloeden worden samengevat in het 3D ontwormingsconcept. Virbac adviseert een correcte toepassing van paarden ontworming op basis van mestonderzoek, het juiste lichaamsgewicht en de juiste toedieningswijze, onder begeleiding van de dierenarts voor een deskundig advies. Alleen zo resulteert paarden ontworming in een zorgvuldige werkwijze voor het individuele paard en wordt er verantwoord omgegaan met ontwormingsmiddelen. Kijk voor uitgebreide informatie en de video’s over deze driedimensionale benadering op onze website. De toekomst van paarden ontworming zit in de 3D’s! De toekomst van paarden ontworming zit in de 3D’s!

77 RISQUE-TOUT 55 056002W00315608, SP, 13-04-2017, 1.63 M, BRUIN FOKKER: D MATTHYSEN, WUUSTWEZEL GER.: E. SCHEP, WAALSEWEG 87 -A, 3999 NR TULL EN ’T WAAL BEKIJK VIDEO SI3 SPR. 150 36% M: SP INT 1.40 MM: SP INT 1.55-GP JANIKA SPRUNGER (SUI) JIVARO IMPERIO EGIPCIO (V.ECHO VAN T SPIEVELD) SP INT 1.60-GP CHARLOTTE BETTENDORF (LUX) KAGEENA VAN’T HOOGEINDE (V.ECHO VAN T SPIEVELD) SP INT 1.35 KHEROS VAN’T HOOGEINDE (V.ECHO VAN T SPIEVELD) SP INT 1.45 KORONA VAN ‘T HOOGEINDE (V.ECHO VAN ‘T SPIEVELD) SP INT 1.30 MYSTIC VAN ‘T HOOGEINDE (V.ECHO VAN T SPIEVELD) SP INT 1.35 MMM: SP INT GP MICHEL HECART (FRA) BINGO DE LA ROQUE (V.FOR HERO) SP INT 1.50 DULHAN DE LA ROQUE (V.QUIDAM DE REVEL) SP INT 1.50 ERCO VAN ‘T ROOSAKKER (V.DARCO) SP INT 1.60-GP RIK HEMERYCK (BEL) GIORGIO VAN’T HAGENHOF (V.BENTLEY VAN DE HEFFINCK) SP INT 1.60-GP KHALED ABDULAZIZ AL EID (KSA) GRAND CRU VAN ‘T HAGENHOF (V.BENTLEY VAN DE HEFFINCK) SP INT 1.30 GM FABIO VAN’T HAGENHOF Z (V.GOLDEN HAWK) SP INT 1.40 GM FRAUKE VAN’T HAGENHOF Z (V.GOLDEN HAWK) SP INT 1.35 GM KIPLING VAN ‘ T HAGENHOF (V.NABAB DE REVE) SP INT 1.45 GRAND VENEUR AMOUR DU BOIS TANAGRA G LE TOT DE SEMILLY VENUE DU TOT DIAMANT DE SEMILLY ELF III VENISE DES CRESLES MISS DES CRESLE HEARTBREAKER PREF TOULON NIKITA JES VAN ‘T HOOGEINDE DARCO ERK GEENA VAN ‘T ROOSAKKER BABBE VAN ‘T ROOSAKKER USHA VAN ‘T ROOSAKKER CHIN CHIN X MAJOR DE LA COUR X FLEURI DU MANOIR 61 JOKINAL DE BORNIVAL HAYLAND-L LUGANO VAN LA ROCHE OCOUCHA W KANNAN ERK AMARPOUR XX URLURETTE NIMMERDOR PREF BACAROLE STER JURISTE RELIQUE IBRAHIM OSYRIS

78 MELBORNE VDL 528003201704571, SP, 23-05-2017, 1.70 M, SCHIMMEL BRUIN GEB FOK./GER.: VDL STUD, BEARSTERDIJK 14, 9025 BR BEARS FR BEKIJK VIDEO VW SPR. 159 39% M: IBOP SP 2014 S.6.5 D.6 H/B.6.5 G.16 R.16 STN.17 SVE.9 I.8 RBH.9 ASP.8.5 T.83.5 5/3/2 1 3E-BEZ, D-OC MM: DOKLAHOMA VDL (V.BALOUBET DU ROUET) SP INT 1.50 EOKLAHOMA VDL (V.JUS DE POMME) SP GRE 1.30 FOKLAHOMA VDL (V.NABAB DE REVE) SP INT 1.40 MMM: FLOYO VDL (V.BALTIC VDL) SP INT 1.50 FOR FASHION (V.FOR PLEASURE) GGH HOLST / SP INT 1.45 YALAMBI’S UKLAHOMA VDL (V.HOLD UP PREMIER) SP AUS 1.45 GM YALAMBI’S CARMEN (V.HATTRICK) SP INT 1.60-GP MADDISON STEPHEN (AUS) GRAND VENEUR AMOUR DU BOIS TANAGRA G LE TOT DE SEMILLY VENUE DU TOT DIAMANT DE SEMILLY ELF III VENISE DES CRESLES MISS DES CRESLE COUPERUS MR. BLUE PREF ACARLA STER PREST GOKLAHOMA VDL KEUR IBOP-(SP) EMILION PREF ZOKLAHOMA VDL STER PREF PREST OKLAHOMA ELITE PREF PREST PROK 62 OLDENBURG PICARLA KEUR PREF PREST WELLINGTON KEUR RAMIRHA KEUR PREF CONTENDER WALLINE LANDGRAF I X CAPITOL I X FANTUS AMARPOUR XX URLURETTE NATUREL KEUR WARINA STER PREF PREST JURISTE RELIQUE IBRAHIM OSYRIS

80 HADAMAS ELB 25000117540575G, SP, 21-05-2017, 1.66 M, BRUIN FOKKER: M. EDOUARD LE BOUX, BACILLY GER.: COMB. AALDERING SWELHEIM, BUSSELSESTEEG 2, 5472 PT LOOSBROEK BEKIJK VIDEO SI3 SPR. 146 29% MMM: GM DANSE D’LA ROUSSERIE (V.CARDERO) SP INT 1.30 GM VERANO D’LA ROUSSERIE (V.L’ARC DE TRIOMPHE) SP INT 1.50 GRAND VENEUR AMOUR DU BOIS TANAGRA G LE TOT DE SEMILLY VENUE DU TOT DIAMANT DE SEMILLY ELF III VENISE DES CRESLES MISS DES CRESLE L’ARC DE TRIOMPHE QLASSIC BOIS MARGOT ERK DECIBELLE DU ROC COKETE D’LA ROUSSERIE QUAPRICE Z TIBELLE D’LA ROUSSERIE JANITA DE BREKKA THURIN JANITA STARTER X DEBUCHE X FRA DIAVOLO 63 GALOUBET A SOURCE D’ESPOIR QUIDAM DE REVEL ERK WELLA I AMARPOUR XX URLURETTE LANDOR S PRAELUDIUM JURISTE RELIQUE IBRAHIM OSYRIS

83 DETECTIVE VIVE Z 056015Z55365717, SP, 30-04-2017, 1.73 M, BRUIN FOK./GER.: C.L. VROLIJK- HUYZER, HULZERDIJK 2, 7218 NM ALMEN BEKIJK VIDEO GM RIANNE (V.VOLTAIRE) SP NED 1.30 GM SEBASTIAN (V.LUX) SP INT GP CHRISTIAN AHLMANN (GER) GM WILLEMIJN (V.KOJAK) SP NED 1.35 OGM AWACS K (V.ARGENTINUS) DR AUT Z2 OGM BERNARD (V.UTOPIE) SP INT 1.50 OGM CAWENDER (V.WENDER R) SP INT 1.40 OGM CIANNE (V.TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE) DR NED Z2 / SP NED 1.40 OGM DUTANGELO (V.TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE) SP NED 1.30 VW SPR. 151 25% M: OGM GAIUS VAN DE HAGENHORST (V.TOULON) SP NED 1.40 13/6/7 1 EPTM-(SP) 1 EPTM-(SP), SPORT-(SP) 3 PROK 1 STER SPORT-(SP) D-OC DANIQUE VIVE V (V.CONTADOR) SP INT 1.40 ENTERTAINER V (V.CORLAND) SP INT 1.40 FÉLICE VIVE (V.CORLAND) SP INT 1.40 ISIS VIVE (V.CONTENDRO I) SP INT 1.30 MM: SP NED 1.35 ALINE (V.ARGENTINUS) SP NED 1.40 ELIANE (V.NUMERO UNO) SP INT 1.30 LESLIE (V.G.RAMIRO Z) SP NED 1.35 GGH MICHAEL (V.ZEUS) SP INT GP MARC HOUTZAGER (NED) URCELINE (V.G.RAMIRO Z) SP INT ISP WILLEMIJN (V.NUMERO UNO) SP INT 1.60-GP CHARLOTTE VERHAGEN (NED) GM FONVIER (V.SAFFIER) SP NED 1.40 GM IBERA V/D HAGENHORST (V.CHACCO BLUE) SP INT 1.35 GM IVORY V/D HAGENHORST (V.ELVIS TER PUTTE) DR NED Z1 GM PAULETTE (V.VOLTAIRE) SP NED 1.30 DIAMANT DE SEMILLY VENISE DES CRESLES MISS DES CRESLE DOMINATOR Z CASSINI I CEPHALE 2000 NEPHALE LIBERO H PREF NUMERO UNO PREF JOLANDA KEUR ZINFANDEL STB-EXT PREST NIMMERDOR PREF HERARDA ELITE PREF PREST SPORT-(SP) PROK VIOLA KEUR PREF PREST LORD CALANDO FEINSCHNIT KEUR PREF SPORT-(DR) FARN PREF RAMONAA STER LUCKY BOY XX PREF MADAM STB UPPERCUT XX X ODIN VAN WITTENSTEIN X FREIMUT 64 FRANKLIN IMANDRA III LANDGRAF I OKTAVE HSP CAPITOL I WISMA H OGM HEERDELON (V.TOULON) SP INT 1.35 OGM VALDEMAR (V.KOJAK) SP INT ISP OGM VIOLETTE (V.INDOCTRO) SP NED 1.35 OGM ZET ZET (V.LUPICOR) SP INT 1.30 MMM: GGH DITMAR (V.AMOR) SP NED 1.30 FIONA (V.ZEUS) SP NED 1.35 GILBERT (V.ZEUS) SP NED 1.30 GGH JACOMAR (V.G.RAMIRO Z) SP INT GP MARC HOUTZAGER (NED) LODI (V.GRANDEUR) SP NED 1.35 MARTIJN (V.GRANDEUR) SP NED 1.30 PING PONG (V.AMOR) SP NED 1.50 GM BEATRICE (V.BERLIN) SP INT 1.30 GM REDMILL CALLIXTUS (V.ARGENTINUS) SP NED 1.30 GM WALDEMAR (V.CALVADOS) SP INT ISP GM ZIMBA (V.BERLIN) SP INT 1.50 OGM EASTBOURNE (V.CLINTON) SP NED 1.50 OGM GREAT JUMPER B (V.ZAMBESI) SP NED 1.30 LE TOT DE SEMILLY GRAND VENEUR VENUE DU TOT ELF III

84 DEFENDER VDS Z 056015Z55534617, SP, 11-04-2017, 1.71 M, ZWART FOKKER: VAN DER SCHAAR, SILVOLDE GER.: H.C. VERHAGEN, MOLENWEG 8, 1871 CD SCHOORL BEKIJK VIDEO VW SPR. 141 27% M: MM: SP NED 1.40 3/2/1 DEREUSA S (V.NUMERO UNO) SP INT 1.45 GGH ETOULON VDL (V.TOULON) SP INT 1.50 ITS A WALK IN THE PARK (V.NUMERO UNO) SP INT 1.30 MMM: HEIDI (V.BURGGRAAF) SP NED 1.35 RE MEXICO (V.CONCORDE) SP INT GP GM COLORD HS (V.LORD Z) SP INT 1.35 GM PEREUSA (V.CONCORDE) SP NED 1.30 GM SEREUZA (V.HEARTBREAKER) SP NED 1.30 GM TEREUSA (V.HEARTBREAKER) SP INT ISP GM U 2 (V.NEW YORK) SP NED 1.30 GM VOLTAIRE S. (V.VOLTAIRE) DR NED Z1 GM ZEREUSA S (V.HORS LA LOI II) SP NED 1.40 GM ZIDAM DE REVEL S (V.QUIDAM DE REVEL) SP NED 1.40 OGM BROKEN HEART (V.CONCORDE) SP INT 1.60-GP JEFFREY WELLES (USA) OGM CORLEONE (V.VINCENZO) SP INT 1.50 OGM EDOCTRO (V.INDOCTRO) SP INT 1.50 DIAMANT DE SEMILLY VENISE DES CRESLES MISS DES CRESLE DOMINATOR Z CASSINI I CEPHALE 2000 NEPHALE HEARTBREAKER PREF PADINUS KEUR LADINA KEUR PREST SPORT-(SP) ATUREUSA S KEUR SPORT-(SP) CALVADOS KEUR UTAREUSA ELITE PREF PREST PROK BRIGITTE STER PREF PREST GOLD ROSE LE MEXICO KEUR TERUSA STER PREF PREST LUCKY BOY XX X DUC DE NORMANDIE X LUITENANT 65 GRANNUS EVERDINA STER PREF PREST URIEL FRANKLIN IMANDRA III NIMMERDOR PREF BACAROLE STER CAPITOL I WISMA H OGM FLASHBACK VDS (V.DIARADO) SP INT 1.30 OGM HORATIO (V.NABAB DE REVE) SP NED 1.30 OGM ICEMAN VDS (V.PHIN PHIN) SP NED 1.30 OGM I’M SPECIAL Z BH (V.PABLO VAN BERKENBROEK) SP NED 1.30 OGM IREUZA (V.NUMERO UNO) SP NED 1.30 OGM JIAMO VDS (V.THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE) GGH ZANG OGM KAZAN Z (V.BALOUBET DU ROUET) GGH ZANG OGM GGH LEVI VDL (V.AREZZO VDL) OGM OAKLEY AEG (V.VIGO D’ARSOUILLES) GGH BWP OGM V MOOVIE STAR HERO (V.MOUJIK DE SOHAN) SP INT 1.40 LE TOT DE SEMILLY GRAND VENEUR VENUE DU TOT ELF III

12-15 maart BRABANTHALLEN ‘S-HERTOGENBOSCH THEDUTCHMASTERS.COM

86 D MONATOR Z 056015Z55676717, SP, 16-05-2017, 1.72 M, DONKERBRUIN FOK./GER.: DE RADSTAKE B.V., POSTBUS 70, 7050 AB VARSSEVELD BEKIJK VIDEO VW SPR. 151 26% M: 7/5/2 1 STER MM: NMK Kampioene vrijspringen driejarige merries 2007 MMM: WELL DONE (V.KOJAK) SP INT 1.50 GM GLOCK’S ZARANZA (V.KARANDASJ) SP INT 1.60-GP GERCO SCHRÖDER (NED) OGM GGH EL SAVADOR (V.VIGARO) SP INT 1.45 OGM FANTASIA (V.DUBAI) SP INT 1.30 OGM GIRROCO (V.ZIROCCO BLUE VDL) SP INT 1.45 OGM GONZALES (V.VIGARO) SP NED 1.30 OGM GUESS WHAT’S MY NAME (V.CARDENTO) SP NED 1.40 OGM HEAVENLY (V.ULTIMO) SP NED 1.35 OGM HOCUS POCUS (V.ULTIMO) SP INT 1.40 OGM HOW’S MY NAME (V.SPARTACUS) SP INT 1.45 OGM HUBERT K (V.ZIROCCO BLUE VDL) SP NED 1.30 OGM IBIZA (V.CARDENTO) SP INT 1.35 OGM IMPALA (V.TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE) SP INT 1.30 LE TOT DE SEMILLY DIAMANT DE SEMILLY VENISE DES CRESLES MISS DES CRESLE DOMINATOR Z CASSINI I CEPHALE 2000 NEPHALE TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE PREF VIGARO KIARALDA PREF PREST DAIRE STER HEARTBREAKER PREF ZAIRE STER PREF PROK KASSINI STER PREF CASSINI I URBINE II CASANOVA X MANDARIN X MARABU II 67 NIMMERDOR PREF BACAROLE STER RENVILLE KEUR ARALDA KEUR PREF PREST FRANKLIN IMANDRA III NARCOS II OLYMPIA VAN DE KREKEBEKE CAPITOL I WISMA H GRAND VENEUR VENUE DU TOT ELF III

94 MORADO 528003201703944, SP, 26-05-2017, 1.67 M, BRUIN FOKKER: J. VAN LOON, VALKENSWAARD GER.: PAARDENHOUDERIJ DE EERDE, DE KUILEN 10, 5466 PN VEGHEL BEKIJK VIDEO VW SPR. 131 40% M: 14/8/6 1 2E-BEZ, D-OC 4 PROK GGH GRODINO (V.ELDORADO VAN DE ZESHOEK) SP INT 1.45 HARAN (V.ELDORADO VAN DE ZESHOEK) SP NED 1.35 ZWING (V.LARINO) SP NED 1.30 MM: GM EIJKHOF ED (V.BERLIN) SP NED 1.30 MMM: LAVENDEL (V.CONCORDE) SP NED 1.35 VENTJE (V.LARINO) SP NED 1.35 GM CENZO (V.HARLEY VDL) SP INT 1.55-GP CONOR SWAIL (IRL) CORRADO I COR DE LA BRYERE SOLEIL CLINTON ERK URTE I ELDORADO VAN DE ZESHOEK KEUR TOULON BIJOU ORAI RAMOURAI CAPITOL I CELANO KEUR WABRINA H SORINA PREF PREST PROK CONCORDE PREF MORINA STB HIDORINA PREST MYTENS XX KORINA STER PREST GONDELIER X DIRIGENT X SIEGFRIED 68 LORD ILEXA H VOLTAIRE PREF FLYER PREST CALYPSO III NIMFE CAPITANO FOLIA MASETTO OHRA HEARTBREAKER PREF NIKITA

95 MOOIMAN EB 528003201710264, SP, ET, 04-05-2017, 1.63 M, DONKERBRUIN FOK./GER.: G. & L.F.O. TER HARMSEL-ZANDERINK, WOLVESWEG 2-4, 7468 RV ENTER GER.: SPRING- EN HANDELSTAL GEERINK BV, DIEPENHEIMSEWEG 80, 7275 AR GELSELAAR BEKIJK VIDEO VW SPR. 138 34% M: 3/3/0 MM: PIETJE COME ON T.H. (V.COME ON) SP NED 1.35 WHAT’S OUT (V.RESEQUIN) DR NED Z1 GM JETSKI E.B. (V.DAKAR VDL) SP INT 1.30 MMM: GM KEIZER (V.FLEMMINGH) SP NED 1.30 GM OBLIGE (V.HOLLAND) SP NED 1.30 GM OLYMPUS (V.CALIDO I) SP NED 1.35 GM ROOSEVELD (V.IROKO) SP INT GP MAX KUHNER (GER) GM STRANGER (V.CORLAND) SP INT 1.45 GM TAKE IT ALL (V.MISTER CONCORDE B.J.) SP NED 1.40 GM UP TO DATE (V.MISTER CONCORDE B.J.) SP INT 1.40 OGM JILL (V.CICERO Z VAN PAEMEL) SP INT 1.35 OGM STRANGER (V.MISTER CONCORDE B.J.) SP NED 1.30 LE TOT DE SEMILLY DIAMANT DE SEMILLY VENISE DES CRESLES EMERALD VAN ‘T RUYTERSHOF ERK CARTHAGO CARTHINA Z LYS DE DARMEN TANAGRA ‘S’ VAN HET DAROHOF GESINA VAN HET DAROHOF HEARTBREAKER PREF ACTION BREAKER JARME .V. ‘T STEENTJE JUWEEL E.B. STER PROK HOLLAND MISS HOLLAND KEUR PREST UKELIEN STER PREF JOOST PREF ELVENBLOEM STER COURVILLE XX X PATENT X RINKO 69 LYS DE DARMEN FREJA CONCORDE PREF CORNELIA STER NIMMERDOR PREF BACAROLE STER MISS DES CRESLE CAPITOL I PERRA GRAND VENEUR VENUE DU TOT ELF III

101 MACON VDL 528003201703041, SP, 17-04-2017, 1.68 M, BRUIN FOK./GER.: VDL STUD, BEARSTERDIJK 14, 9025 BR BEARS FR BEKIJK VIDEO VW SPR. 152 38% M: IBOP SP 2016 S.6.5 D.7 H/B.7 G.16 R.18 STN.16 SVE.8 I.8 RBH.7 ASP.8 T.81 3/2/1 MMM: BRASIL VDL (V.CHIN CHIN) SP NED 1.40 FERRY VDL (V.COROFINO) SP INT 1.45 LEVON (V.LANDOR S) SP GER 1.45 VIPER VDL (V.PACIFIC) SP INT ISP WILFORD VDL (V.MARLON) SP INT 1.60-GP LIUBOV KOCHETOVA (RUS) GM GRANDE VDL (V.BUGATTI VDL) SP INT 1.30 GM HARWICH VDL (V.AREZZO VDL) SP INT 1.40 HEARTBREAKER PREF NIMMERDOR PREF BACAROLE STER TOULON NIKITA ETOULON VDL CALVADOS KEUR UTAREUSA ELITE PREF PREST PROK BRIGITTE STER PREF PREST CHIN CHIN ERK AREZZO VDL KEUR SARJOLIJN STER PREST IALBA VDL ELITE IBOP-(SP) PROK ZAVALL VDL EALBA VDL STER RE’ALBA VDL PREF PREST GALOUBET A MALBA KEUR PREF PREST WELLINGTON X H.ALME Z X GOTTHARD 70 HEARTBREAKER PREF FARJOLIJN STER PREST CASALL REMILIA ELITE PREST PROK GOLD ROSE LE MEXICO KEUR TERUSA STER PREF PREST CONSTANT LARESE JOKINAL DE BORNIVAL HAYLAND-L URIEL

103 MANCHESTER VDL 528003201701941, SP, 07-04-2017, 1.70 M, VOS FOK./GER.: VDL STUD, BEARSTERDIJK 14, 9025 BR BEARS FR BEKIJK VIDEO VW SPR. 158 34% M: 3/3/0 MM: BRASIL VDL (V.CHIN CHIN) SP NED 1.40 FERRY VDL (V.COROFINO) SP INT 1.45 LEVON (V.LANDOR S) SP GER 1.45 VIPER VDL (V.PACIFIC) SP INT ISP WILFORD VDL (V.MARLON) SP INT 1.60-GP LIUBOV KOCHETOVA (RUS) GM GRANDE VDL (V.BUGATTI VDL) SP INT 1.30 GM HARWICH VDL (V.AREZZO VDL) SP INT 1.40 MMM: CYALBA VDL (V.CHIN CHIN) SP INT 1.40 WALIBA VDL (V.QUITE EASY I) SP INT 1.50 GM CARLSSON VON SCHWEDEN (V.CARDENTO) SP INT 1.40 GM EASY BOY (V.CARDENTO) SP INT 1.45 LANDOR S LANDADEL FUREIDA II WANDOR VAN DE MISPELAERE FOR PLEASURE SISTER PLEASURE MISPELAERE FALAISE DE MUZE NABAB DE REVE WALNUT DE MUZE QERLY CHIN HEARTBREAKER PREF HARLEY VDL PREF LARTHAGO PREF PREST SPORT-(SP) HEALBA VDL STER GALOUBET A RE’ALBA VDL PREF PREST MALBA KEUR PREF PREST WELLINGTON KEUR W ALBA ZH STER PREF H.ALME Z X GOTTHARD X FERNFLUG 71 H.ALME Z VITI T.F. CARTHAGO DAISY IV CHIN CHIN ERK KERLY NIMMERDOR PREF BACAROLE STER JOKE V/D MISPELAERE QUIDAM DE REVEL ERK MELODIE EN FA

105 HIS PLEASURE DUBORGET 25000117750400L, SP, 03-04-2017, 1.64 M, VOS FOKKER: M. HAMMES & M.M.E. DOREEN ESPEEL, METEREN GER.: COMB. AALDERING SWELHEIM, BUSSELSESTEEG 2, 5472 PT LOOSBROEK BEKIJK VIDEO SI3 SPR. 137 33% M: AKKATO DU BORGET (V.STAKKATO) SP INT 1.45 BLUE MAGIC DU BORGET (V.PLOT BLUE) SP INT 1.35 CULLINAN DU BORGET B (V.DIAMANT DE SEMILLY) SP INT 1.40 CURACAO DU BORGET (V.DIAMANT DE SEMILLY) SP INT 1.30 EYECATCHER DU BORGET (V.NUMERO UNO) GGH SF SONGE DE TOSCANE (V.INDOCTRO) SP INT 1.50 TCHAO DE TOSCANE (V.COULEUR RUBIN) SP INT 1.45 TELK DE TOSCANE (V.COULEUR RUBIN) SP INT 1.30 UKIDAM DU BORGET (V.QUIDAM DE REVEL) SP INT 1.30 MM: ALLEGRIA DE TOSCANE (V.BALOUBET DU ROUET) SP INT 1.30 CRISTAL DE TOSCANE (V.KANNAN) SP INT 1.30 FURIOSO II DAME DE RANVILLE QUE JE SUIS BELLE FOR PLEASURE GRANNUS GIGANTIN GOLDI GALOUBET A QUICK STAR ERK STELLA OMBRE DE TOSCANE BORAN XX LAUDANUM XX FANNY DU MURIER TOSCANE CAMARADE RAPIDE IBRAHIM X THARSIS XX X MOTLEY XX 72 MONTA BELLA XX URIEL NITHARD XX FLORA GOYA FORTUNA H.ALME Z VITI T.F. GRAPHIT ODESSA H JADIS DE TOSCANE (V.QUIDAM DE REVEL) GGH SF / SP INT GP PHILIPPE ROZIER (FRA) KARLA DE TOSCANE (V.QUIDAM DE REVEL) SP FRA 1.40 QUERIO DE TOSCANE (V.DIAMANT DE SEMILLY) GGH SF / SP FRA 1.40 RAHOTEP DE TOSCANE (V.QUIDAM DE REVEL) GGH SF / SP INT GP PHILIPPE ROZIER (FRA) RIVIERA DE TOSCANE (V.FOR PLEASURE) SP INT 1.40 GM BROADWAY DE MORMOULIN (V.KANNAN) GGH SF / SP INT 1.40 GM CLINDOEIL A MORMOULIN (V.DIAMANT DE SEMILLY) SP INT 1.35 GM DOCKER DE TOSCANE (V.CANTURO) GGH SF GM EASY STAR DE TALMA (V.QUICK STAR) GGH SF GM PERLE VAN HET GLEMHOF (V.QUICK STAR) SP INT 1.40 GM QUARELA DE TOSCANE (V.CORIANO) SP INT GP SANTIAGO NUNEZ RIVA (ESP) GM VANELLA DE TOSCANE (V.IDEAL DE LA LOGE) SP INT 1.35 GM VESPER DES CELTES (V.KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF) SP INT 1.35 OGM BALTIKA DES COTIS (V.BALOUBET DU ROUET) SP INT 1.40 OGM CATCH ME VAN’T GLEMHOF Z (V.CALVARO Z) SP INT 1.35 OGM CORALE VAN T GLEMHOF (V.COLMAN) SP INT 1.45 OGM DOVELA DE CAPELLAN (V.DIAMANT DE SEMILLY) SP INT 1.35 OGM GGH KASPER DDH (V.FOR PLEASURE) OGM SYMPHONIE DE TALMA (V.DIAMANT DE SEMILLY) SP INT 1.35 OGM VDL GROEP URANE DE TALMA (V.ARGENTINUS) SP INT 1.50 OGM VESTMALLE DES COTIS (V.BALOUBET DU ROUET) SP INT 1.55-GP PHILIPPE BERNARD (FRA) MMM: ROHAN DU VERY (V.ELF D’OR) SP INT 1.40 UPERCUT DU VERY (V.DIAMANT DE SEMILLY) SP INT 1.45 GM REINE DU VERY (V.FLIPPER D’ELLE) SP INT 1.45 GM VERY NIPPY DU LIE (V.KORO D’OR) SP INT 1.30 OGM BAD BOY LIBELLULE (V.RACKAM DE LOJOU) SP INT 1.30 FURIOSO XX PRECIPITATION XX MAUREEN XX TALISMAN

106 FOR EVER DE421000704617, SP, 21-01-2017, 1.64 M, ZWART FOKKER: C. GOUMANS, SMAKT GER.: BOONZAAIJER, HEULWEG 5, 3931 PE WOUDENBERG BEKIJK VIDEO SI3 SPR. 143 34% M: DIAMOND (V.DIAMANT DE SEMILLY) SP INT 1.40 MARGOT 8 (V.QUIDAM DE REVEL) SP INT 1.40 QUISITO 2 (V.QUIDAM DE REVEL) SP GER 1.40 MM: CALL HIM CREAK (V.CASSINI I) SP GER 1.40 CONSTANTIN 36 (V.CORRADO I) SP GER 1.40 CORDANO SAN REMO (V.CORONADO) SP INT 1.45 CRIPTONITE (V.CENTO) SP INT 1.60-GP ENRIQUE GONZALEZ (MEX) GM ANATEVKA 84 (V.QUIDAM DE REVEL) SP GER 1.40 OGM PLAY GIRL (V.PARTY DANCE) SP INT 1.40 MMM: AVIOR (V.ATHLET Z) SP GER 1.30 CHARMANTE 27 (V.CALETTO I) SP GER 1.30 FURIOSO XX FURIOSO II DAME DE RANVILLE QUE JE SUIS BELLE FOR PLEASURE GRANNUS GIGANTIN GOLDI CAPITOL I CASSINI I WISMA H VIOLA XXIII LORD GAIMA ZITA XI SILVESTER RAIMA CARNEVAL X B.RAIMOND X CROMWELL 73 LADYKILLER XX VIOLA CALETTO II PRISMA H GOYA FORTUNA CAPITANO FOLIA GRAPHIT ODESSA H PRECIPITATION XX MAUREEN XX TALISMAN

GASPAHR Berlin x Tangelo van de Zuuthoeve x Ragazzo 2011 - 1.75m - 1.50m-spr Onbegrensd vermogen, dat kenmerkt de imponerende hengst Gaspahr. Onder Pieter Keunen geeft de Berlin-zoon keer op keer zijn visitekaartje af op de nationale en internationale concoursen. www.stalhendrix.nl

110 MARKANT 528003201709051, SP, 08-05-2017, 1.67 M, BRUIN FOK./GER.: P. KEUNEN, BERENBROEKWEG 16, 5926 PB VENLO GER.: HX BREEDING, RIJKSWEG 45, 5995 NT KESSEL BEKIJK VIDEO SI3 SPR. 133 26% M: 4/3/1 MMM: SP NED 1.30 DARGITA Z (V.DUTCH CAPITOL) SP NED 1.50 HARGITA (V.VITTORIO) SP NED 1.30 OGM ARGITA (V.INDORADO) SP INT 1.45 OGM FARGITA (V.AFELLAY) SP INT 1.30 CASSINI I CAPITOL I WISMA H BERLIN PREF ESTIA GASPAHR TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE PREF COSTA KEUR SPORT-(SP) RIANTE ELITE PREF PREST PROK WARRANT DURRANT TANAGRA PREF PREST HURGITA STB-EXT JUMBO-JET CARGITA STER LARGITA STB-EXT ORTHOS HARGITA STB CONCORDE X UBIS X UNIEK 75 CONCORDE PREF DELKATE KEUR PREST VOLTAIRE PREF CABRIOLA Z STB PROK NARCOS II OLYMPIA VAN DE KREKEBEKE RAGAZZO JANTE KEUR PREF PREST NUMERO UNO PREF KARANTA KEUR PREF PREST CARETINO ERK VARDANA

112 RATINO KN ‘TER BEUKEN’ 056002W00315664, SP, 22-04-2017, 1.63 M, DONKERBRUIN FOKKER: KEEP IT BVBA, SINT GILLS WAAS GER.: E. SCHEP, WAALSEWEG 87 -A, 3999 NR TULL EN ’T WAAL BEKIJK VIDEO SI3 SPR. 125 29% M: MONTE CARLO (V.FANTOMAS DE MUZE) SP INT 1.30 NAMAMIA (V.FANTOMAS DE MUZE) SP BEL 1.30 MM: GM CHER ALIA Z (V.CYRANO DU RUISSEAU Z) SP INT 1.30 GM IMPERIA DI MAGICO (V.EMERALD) SP INT 1.30 GM LOREAL QUALITY (V.NUMERO UNO) SP INT 1.45 GM SIR DU ROUGE CLOITRE (V.KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF) SP INT 1.50 CALVIN Z CALETTO II MONOLINE H CALVINO Z EASANETTE PREST GINO EKSTEIN JOMARA STER PREF PREST FOMARA STER CASSINI I BERLIN PREF ESTIA EXTREME FROM THE BREEDER LORD DUBURG URNESE FARNESE PETITE LANDGRAF I X CONSUL X MARBOD 76 CARETINO ERK VARDANA LADYKILLER XX VIOLA ULFT KEUR ROMARA STER PREF CAPITOL I WISMA H ZION ZANIKI STER PREF PREST G.RAMIRO Z PREF ASANETTE STB

115 MARTINI 528003201705543, SP, 13-05-2017, 1.68 M, ZWART FOK./GER.: DE RADSTAKE B.V., POSTBUS 70, 7050 AB VARSSEVELD BEKIJK VIDEO VW SPR. 143 35% M: 4/3/1 MM: I HAVE NO NAME (V.DURANGO VDL) SP INT 1.30 MMM: GUESS WHAT’S MY NAME (V.CARDENTO) SP NED 1.40 HOW’S MY NAME (V.SPARTACUS) SP INT 1.45 QUIDAM DE REVEL ERK JALISCO B DIRKA NABAB DE REVE MELODIE EN FA GLASGOW-W VH MERELSNEST DARCO ERK WENDELINA V’T MERELSNEST IDJAZ-C CLINTON ERK ELDORADO VAN DE ZESHOEK KEUR BIJOU ORAI GLAMOROUS NAME STER CATCH A NAME PREF WHAT’S A NAME STER PHIN PHIN KEUR SANTA CATERINA KEUR PREF HEARTBREAKER X CASSINI I X CASANOVA 77 TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE PREF HEDJAZ CHIQUITA CORRADO I URTE I TOULON RAMOURAI NARCOS II OLYMPIA VAN DE KREKEBEKE ARTICHAUT CARAVELLE LUGANO VAN LA ROCHE OCOUCHA W

124 MAX 528003201709317, SP, 25-05-2017, 1.64 M, BRUIN FOKKER: H.G. MOSMAN-ROHE, ENSCHEDE GER.: VDL STUD, BEARSTERDIJK 14, 9025 BR BEARS FR BEKIJK VIDEO VW SPR. 142 37% M: MM: IBOP SP 2011 S.7 D.7 H/B.7 G.16 R.16 STN.15 SVE.7.5 I.8.5 RBH.8 ASP.8 T.79 9/4/5 1 STER = LADY LUIDAM SP INT ISP MMM: UITZONDERING (V.GUIDAM) SP NED 1.30 GM DON JOHNNY (V.MONTENDER) SP NED 1.35 CAPITOL I CARDENTO ERK B-ESTELLE RESTELLE GRAND SLAM VDL HEARTBREAKER PREF WONDER A.S. PREST SONETTE ALDATUS OVIDIUS FRIGGY KEUR PREF PREST WUIDAM ELITE IBOP-(SP) PROK LUIDAM SUIDAM ELITE SPORT-(SP) PROK NORELLA STER PREST PROK AHORN PREF TWIGGY KEUR PREF GUIDAM PREF ELJENOHVE ELITE PREF PREST PROK JULIO MARINER XX JORELLA STER PREF VOLTAIRE X CADMUS XX X GARANT 78 MR. BLUE PREF BONNETTE PREF PREST ALDATO CAPRICE NIMMERDOR PREF BACAROLE STER CAPITANO FOLIA LORD

126 MIAMI 528003201705150, SP, 23-05-2017, 1.66 M, DONKERBRUIN FOKKER: E.C. PETERS-SCHREUDER, SWIFTERBANT GER.: V BADIA, PLAZA DE COS 14 3 G, 07500 MANACOR BEKIJK VIDEO VW SPR. 142 34% M: SP NED 1.35 EPTM SP 2008 S.7 D.6.5 H/B.7 G.15 R.16 STN.15 SVE.7.5 I.7.5 RBH.7.5 ASP.8 T.76.5 4/3/1 MM: BEAUFORT (V.UNANIEM) SP RUS 1.40 MMM: BUKATO (V.UKATO) SP INT 1.35 IDOLIEN (V.ANIMO) SP NED 1.30 THYS (V.NO LIMIT) SP INT ISP GM BENJAMIN (V.UKATO) SP INT 1.30 CLINTON ERK ELDORADO VAN DE ZESHOEK KEUR BIJOU ORAI GRANDORADO TN CHARMIEQUE ELITE PREST EPTM-(SP) IBOP-(SP) SPORT-(SP) PROK CAROLUS II TERMIEQUE ELITE PREST PROK QUIDAM DE REVEL ERK GUIDAM PREF FOUGERE ADELIEN KEUR EPTM-(SP) SPORT-(SP) ANIMO KEUR JOLIEN PREST DOLIEN PREST B.RAIMOND OBELIEN STER JOOST X BALTHAZAR X NORTON 79 VENUTARD BAGATELLE H.ALME Z IRENE STER CAPITOL I LACQ H BALOUBET DU ROUET MONIQUE STER PREF JALISCO B DIRKA CORRADO I URTE I TOULON RAMOURAI

Voltaire pref Furioso II x Gotthard Carambole Cassini I x Concerto II Je Suis Equus Tame Classic Bois Margot x Quaprice Bois Margot Connect Connor x Contender Czardas Albaran xx Contendro I x Grannus Sure Blade xx x Königsstuhl xx Haynes GH Carambole x Stakkato Lifestyle Just One Cicero Z van Paemel x Mermus R Toulon x Ramiro Z Checkter Cellestial x Lord Pezi Daily Diamond Daily Deal x Fürst Heinrich De Watermolen Equine All-round www.watermolen.net Dettori Desperado x De Niro Watermolenweg 5 | 7481 VL Haaksbergen | greve@watermolen.net tel. +31 (0)53 572 12 34 | fax. +31 (0)53 572 86 15

127 MORE SPECIAL 528003201706056, SP, 21-06-2017, 1.64 M, ZWARTBRUIN FOK./GER.: J.P.G M. VERHALLEN, ZOGGELSESTRAAT 96, 5384 VE HEESCH GER.: B. PEELS, LEENDERWEG 267, 5643 AJ EINDHOVEN BEKIJK VIDEO VW SPR. 148 33% M: EPTM SP 2016 S.7.5 D.7.5 H/B.8 G.16 R.15 STN.14 SVE.7.5 I.7.5 RBH.7.5 ASP.7.5 T.75 1/1/0 MM: CAPITAMARA TH (V.CARTHINO Z) SP NED 1.30 MMM: OLANDA MARA TH (V.ANIMO) SP NED 1.35 TOLANDO DU LOING (V.FALDO) DR FRA GP CORINNE DU PEYRAT (FRA) GM ARDENTO (V.CARDENTO) DR NED Z2 GM COLANDO TH (V.NASSAU) SP INT 1.40 GM EDMONTON (V.CANTURANO) DR NED Z1 GM FREELANDO TH (V.LEXICON) SP GER 1.35 GM GALANDA MARA TH (V.LEXICON) SP INT 1.45 GM UMEAMARA (V.ANDIAMO) SP NED 1.30 GM VERTIGO (V.ANDIAMO) DR NED Z1 / SP NED 1.30 OGM BEJONA A (V.CARTANO) SP SWE 1.45 OGM FIRST VLEUT (V.VLEUT) SP NED 1.30 CLINTON ERK ELDORADO VAN DE ZESHOEK KEUR BIJOU ORAI GRANDORADO TN CAROLUS II CHARMIEQUE ELITE EPTM-(SP) IBOP-(SP) SPORT-(SP) PROK TERMIEQUE ELITE PREST PROK EMERALD VAN ‘T RUYTERSHOF ERK I’M SPECIAL DE MUZE WALNUT DE MUZE INCAMARA TH STER EPTM-(SP) PROK PHIN PHIN KEUR UTAMARA TH ELITE PREF IBOP-(SP) D-OC IMARA TH STER PREF PREST NABAB DE REVE QERLY CHIN CHIN CHIN ERK MISS ABDULLAH T MYTENS XX TAMARA KEUR PREF PREST LUCKY BOY XX X DARWIN X LEOPOLD 81 CAPITOL I LACQ H BALOUBET DU ROUET MONIQUE STER PREF DIAMANT DE SEMILLY CARTHINA Z CORRADO I URTE I TOULON RAMOURAI

128 MEVANO 528003201707084, SP, 23-05-2017, 1.70 M, DONKERBRUIN FOKKER: J.A. BOUWHUIZEN, APPELSCHA GER.: WILLEM GREVE SPORTPAARDEN BV, HOGEDIJK 6, 7475 PR MARKELO BEKIJK VIDEO VW SPR. 141 37% M: SP NED 1.40 12/5/7 1 IBOP-(SP) SPORT-(SP) 1 SPORT-(SP) BEJA (V.NINTENDER) SP NED 1.40 GILVANO (V.CORLAND) SP NED 1.35 ZENA D. (V.SOLITAIR) SP NED 1.35 MM: CILVANO D (V.CORLAND) SP NED 1.30 LEVANO (V.HOFNAR) SP INT GP ANDREW BOURNS (IRL) RED SKIN (V.FLEMMINGH) SP INT GP KEVIN OLSMEIJER (NED) SILVANA (V.CORLAND) SP INT GP KEVIN STAUT (FRA) ULVANA (V.EMILION) SP INT 1.60-GP EWA MAZUROWSKA (POL) GM BIKINI DE HUS (V.LEVISTAN) SP INT 1.30 GM CHOPARD VDB Z (V.CANADIAN RIVER) SP INT 1.45 GM TRABJESSA (V.GOODTIMES) SP NED 1.35 MMM: GM IEMKE (V.BURGGRAAF) DR NED Z1 / SP NED 1.30 GM KAVALIER (V.ELCARO) DR NED Z1 CLINTON ERK ELDORADO VAN DE ZESHOEK KEUR BIJOU ORAI GRANDORADO TN CAROLUS II CHARMIEQUE ELITE EPTM-(SP) IBOP-(SP) SPORT-(SP) PROK TERMIEQUE ELITE PREST PROK CAPITOL I INDOCTRO PREF TILFANA KEUR PREST IBOP-(SP) SPORT-(SP) DONATE KEUR PREF PREST WALAIKA STB G.PILATUS MARION STER PREF PREST AMOR X BEIAARD X NORMANN 82 VANESSA VII H WIDOR CALETTO II ORGESCH H MARINIER RILONKA STER CAPITOL I LACQ H BALOUBET DU ROUET MONIQUE STER PREF CAPITANO FOLIA CORRADO I URTE I TOULON RAMOURAI

133 MISTER SONDERBYGAARD 528003201703685, SP, 30-03-2017, 1.63 M, BRUIN FOK./GER.: A.J. ROOSJEN, STATIONSSTRAAT 32, 9463 TJ EEXT GER.: R. TEWIS, SCHOONLOERSTRAAT 8 A, 9534 TA WESTDORP BEKIJK VIDEO VW SPR. 137 31% M: IBOP SP 2009 S.8 D.8 H/B.8 G.17 R.19 STN.19 SVE.8 I.9 RBH.9 ASP.9 T.90 7/4/3 1 SPORT-(SP) 1 STER PROK, 1 STER IMOSA (V.BISCAYO) SP NED 1.35 MM: COSUN (V.UP TO DATE) GGH ZANG SP INT 1.60-GP RENÉ TEBBEL (UKR) EUMOSA (V.VITTORIO) SP INT 1.50 FUMOSA (V.UP TO DATE) SP INT 1.40 MMM: CIRMOSA (V.VAINQUEUR) SP INT 1.35 CAROLUS I CAPITOL I LACQ H CLINTON I WAAGE I HARDWELL COROFINO K-JIL FONDA I CAMERINO UP TO DATE ROCOCO KEUR PREST BUMOSA ELITE PREF IBOP-(SP) PROK CAVALIER KEUR UMOSA ELITE PREF PREST PROK NIRMOSA STER INDOCTRO PREF IRMOSA STER ADIOS X UPPERCUT XX X SINAEDA 83 COLINO LIBRETTO KEUR PREF MAYKEL WINA KEUR PREST ROMINO ITHAKA COR DE LA BRYERE S-LADY B CORRADO I VALESKA IV CALYPSO II LORETTCHEN

134 MENDOZA VDL 528003201701035, SP, 04-02-2017, 1.64 M, DONKERBRUIN FOK./GER.: VDL STUD, BEARSTERDIJK 14, 9025 BR BEARS FR BEKIJK VIDEO VW SPR. 153 40% M: MM: IBOP SP 2009 S.7.5 D.7 H/B.7.5 G.16 R.19 STN.18 SVE.9 I.8.5 RBH.8.5 ASP.9 T.88 8/5/3 1 2E-BEZ, PROK 1 D-OC 1 ELITE IBOP-(SP) PROK 1 STER ICOON VDL (V.BUBALU VDL) SP NED 1.30 BORDEAUX VDL (V.BALOUBET DU ROUET) GGH ZANG / SP INT ISP GGH KINGSLAND VDL (V.AREZZO VDL) TALOUBET VDL (V.BALOUBET DU ROUET) GGH SF / SP INT 1.45 VOTRE DAME VDL (V.CORLAND) SP NED 1.30 GM G-CARTER-HBF (V.CRESPO VDL) SP INT 1.45 MMM: SP NED 1.35 WORLD WYDE VDL (V.OBERON DU MOULIN SF) SP INT 1.35 GM AS DOT VDL (V.QUICK STAR) SP INT 1.30 GM BYACINTHE (V.CALATO) SP INT 1.35 GM BYACINTHE (V.CHIN CHIN) DR NED Z1 / SP NED 1.30 GM DANNEMARIT P (V.SILVERSTONE) SP INT 1.45 GM FALSTERBO VDL (V.FLIPPER D’ELLE) GGH ZANG / SP NED 1.30 GM GALAX VDL (V.CARRERA VDL) SP INT 1.40 GM HYACINTHE (V.INDOCTRO) SP NED 1.30 GM HYACINTHE VDL (V.AREZZO VDL) SP INT 1.40 HEARTBREAKER PREF BACAROLE STER HARLEY VDL PREF CARTHAGO LARTHAGO PREF PREST SPORT-(SP) DAISY IV CAPITOL I CARDENTO ERK B-ESTELLE B DAME VDL KEUR PREF IBOP-(SP) SILVIO II NOTRE DAME STER PREF PREST BYAZINTHE PREF SPORT-(SP) NIMMERDOR PREF M.HYAZINTHE KEUR PREF PREST LADYKILLER XX X FASCHING X LORETTO 84 RESTELLE SANDRO GELBKATZE CAPITOL I PERRA CALETTO I ODRINA CAPITANO FOLIA LORD SILVANO ORCHIDEE KEUR PREF GM OCINTHE (V.INDOCTRO) SP NED 1.30 GM WHAT’S UP (V.PACIFIC) SP INT ISP OGM CHIPPIE DE MONTSEC (V.CHIN CHIN) SP INT 1.35 OGM DENVER (V.INDOCTRO) SP NED 1.40 OGM EXCLUCIEVE VDL (V.MR. BLUE) SP NED 1.30 OGM FALCO (V.BALTIC VDL) SP NED 1.30 OGM FONTAINE BLUE VDL (V.TOULON) SP INT 1.40 OGM HIGH POINT VDL (V.TINKA’S BOY) SP INT 1.35 OGM MINTA DI VILLA FRANCESCA (V.MILL REEF VDL) SP ITA 1.40 OGM TOCINTHE VDL (V.JUS DE POMME) SP NED 1.35 NIMMERDOR PREF FARN PREF RAMONAA STER

135 MARTINO 528003201701452, SP, 18-04-2017, 1.66 M, BRUIN FOKKER: W.H.B. DINGELDEIN, DENEKAMP/J.H.M. AVESKAMP, DENEKAMP GER.: M. BLOM, HOEVENSEWEG 34, 4874 LW ETTEN LEUR BEKIJK VIDEO VW SPR. 139 38% M: IBOP SP 2015 S.7 D.6.5 H/B.6.5 G.15 R.14 STN.15 SVE.8.5 I.7.5 RBH.7.5 ASP.7.5 T.75 4/3/1 1 D-OC MMM: FALCO (V.NUMERO UNO) SP USA 1.30 GGH PACO (V.KOJAK) SP NED 1.30 UP STAIRS (V.NIVEAU) DR NED Z1 NIMMERDOR PREF FARN PREF RAMONAA STER HEARTBREAKER PREF BACAROLE STER HARLEY VDL PREF CARTHAGO LARTHAGO PREF PREST SPORT-(SP) DAISY IV QUIDAM DE REVEL ERK VERDI PREF CLARISSA HAMIEKA STER IBOP-(SP) D-OC INDOCTRO PREF VANESSA VII H BAMIEKA ELITE IBOP-(SP) D-OC KAMIEKA STER PREST BOREAS AMIEKA STER PREF PREST LUCKY BOY XX X ZILON X TRIOR 85 LANDGRAF I RENAISSANCE H CAPITOL I CAPITOL I PERRA CALETTO I ODRINA JALISCO B DIRKA SILVANO ORCHIDEE KEUR PREF

CZARDAS 30 een enorm vermogen - zeer elegante stijl. KWPN ERKENDE HENGST Hij is een zoon van Contendro I uit Grannina, een dochter van Grannus. Grootmoeder Polarbraut is van Zeus. Gezien het feit dat de KWPN-erkende hengst Contendro I eerste staat op de WBFSH-ranking bij de eventers kan deze hengst ook voor eventingfokkers interessant zijn, mede vanwege het hoge bloedaandeel uit de moederlijn. Grannina bracht ook Priamus Z, waarmee Vincent Voorn jarenlang op het hoogste niveau reed. Grannina bracht daarnaast nog een 1.60m-paard van Chacco Blue en een 1.45m-paard van Stakkato. Czardas zelf sprong op 5*-niveau met onder andere Mclain Ward, Kirsten Coe en de huidige eigenaresse, de Canadese Karina Frederiks. CONTENDER CONTENDRO I CZARDAS 30 Hengst 2003 Bruin HANN DE431312300603 ggk: ZANG, KWPN, HANN FEI (102NI85) 1.60m-spr, Karina AZIZ (CAN) , 2018 HOLST 276321210149897 1997 Zwartbruin 1.68m ggk: SWB, KWPN, HANN, NZ, SF, HOLST, BAVAR, OLDBG HOLST DE321210023884 1984 Donkerbruin 1.70m ggk: OLDBG, SF, HOLST, HANN, KWPN, RHEIN BRAVO HOLST DE321210089487 Staatsprämie 1987 Bruin 1.64m GRANNUS GRANNINA HANN DE331310725790 Staatsprämie 1990 Donkerbruin HANN DE331311307672 1972 Zwart 1.68m ggk: HANN, KWPN, OLDBG POLARBRAUT OLDBG DE333330197386 Hauptstutbuch 1986 Bruin Erkend door KWPN, Zangersheide en Hanoverian Resultaten en kenmerken: · Owned and Campaigned by Mclain Ward 1.60 · · · · · · · Qualified and competed at World Cup Final World Cup Qualifier winner 3rd place 155 Spruce Meadows 3rd Place Grand Prix of Luxembourg Very easy temperament in stable Very easy mouth Beautiful conformation Diepvries beschikbaar via: ironhorsefarmeu@gmail.com Vers beschikbaar via: De Watermolen Haaksbergens tel: +31(0)535721234 email: greve@watermolen.net CALYPSO II HOLST 1974 1.45m-spr GOFINE HOLST 1970 REICHSGRAF HOLST 1982 OFARIM HOLST 1977 GRAPHIT HANN 1964 ODESSA HANN 1967 ZEUS SF 1972 PRECIOSA X AA 1980

138 METALLIC KEY SR 528003201708383, SP, 10-03-2017, 1.67 M, DONKERBRUIN FOKKER: E. & M.J. SLEUTELS, ROGGEL GER.: VDL STUD, BEARSTERDIJK 14, 9025 BR BEARS FR BEKIJK VIDEO SI3 SPR. 137 35% MM: BALIZO Z (V.BALOUBET DU ROUET) SP INT 1.40 CLINTANA Z (V.CLINTON I) SP INT 1.40 SEA COAST KASHMIRA Z (V.KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF) SP INT 1.55-GP GUDRUN PATTEET (BEL) MMM: GANELZO (V.CHIN CHIN) SP INT 1.40 OLYMPIA (V.BROWNBOY) SP INT GP MICHEL ROBERT (FRA) PEPPER (V.QUICK STAR) SP ITA 1.45 QUINELZA Z (V.QUIDAM DE REVEL) SP INT 1.50 GM CARABOSSE SAINT CLAIR (V.KALASKA DE SEMILLY) SP INT 1.40 GM DANELZO Z (V.DARCO) GGH ZANG / SP INT 1.30 GM ENELZKEY SR (V.ELDORADO VAN DE ZESHOEK) GGH BWP GM GO GO (V.CHIN CHIN) SP INT 1.35 GM GUINELZA (V.CHIN CHIN) SP INT 1.45 GM SI JALOUP PETIT JOE (V.INDOCTRO) SP INT 1.45 GM TAO TE KING (V.GALOUBET A) SP USA 1.45 OGM CHELLANA MH Z (V.CHELLANO Z) SP BEL 1.30 OGM DIALOUBET DU LOIR (V.BALOUBET DU ROUET) SP INT 1.30 OGM KALVARA II (V.CALVARO Z) SP INT 1.35 NIMMERDOR PREF FARN PREF RAMONAA STER HEARTBREAKER PREF BACAROLE STER HARLEY VDL PREF CARTHAGO LARTHAGO PREF PREST SPORT-(SP) DAISY IV LUGANO VAN LA ROCHE DARCO ERK OCOUCHA W ENYA LIBERO H LIBBY ENELZA PREST H.ALME Z ANELZA STER G.RAMIRO Z X KRAWALL XX X EUFRAAT 87 LANDGRAF I OKTAVE HSP CODEX LATOUCHA W CAPITOL I PERRA CALETTO I ODRINA LUGANO I XX ADLERFLUT H SILVANO ORCHIDEE KEUR PREF

140 MAESTRO 528003201700233, SP, 08-02-2017, 1.67 M, SCHIMMEL VOS GEB FOK./GER.: G.A.M. KORBELD, ANEMOON 26, 7443 LH NIJVERDAL GER.: J.W. GREVE, WATERMOLENWEG 5, 7481 VL HAAKSBERGEN BEKIJK VIDEO VW SPR. 140 29% M: SP INT 1.35 EPTM SP 2016 S.6 D.6 H/B.7 G.15 R.16 STN.16 SVE.8.5 I.8 RBH.8 ASP.8 T.79.5 1/1/0 MMM: BEREEDOM VDL (V.CHIN CHIN) SP INT 1.35 GASLIGHT VDL (V.CARDENTO) SP INT 1.40 ILLOUCHIN NH (V.ZAPATERO VDL) SP INT 1.30 GM GAUDI (V.TOULON) SP GER 1.40 CASSINI I CAPITOL I WISMA H CARAMBOLE NORMANDIE VI HAYNES GH STAKKATO STAKKONITA Z CORNITA Z MR. BLUE PREF ZIROCCO BLUE VDL KEUR HAVANNA ELITE EPTM-(SP) SPORT-(SP) PROK CEREEDOM VDL ELITE IBOP-(SP) PROK LICORNE DES FORETS CHIN CHIN ERK TEREEDOM VDL ELITE PREST PROK 88 VOLTAIRE PREF GEKAS DES FORETS CONSTANT LARESE BALOUBET DU ROUET JEREEDOM KEUR PREF NIMMERDOR X LANDGRAF I X CALETTO I CARTHAGO JARNITA STB COUPERUS ACARLA STER PREST SPARTAN PIA CONCERTO II HAVANNA XV

141 HILBURRY Z 056015Z55882817, SP, 28-03-2017, 1.71 M, BRUIN FOK./GER.: W. VAN HOOF, HAKVOORTSEWEG 19, 5084 HB BIEST HOUTAKKER GER.: Y. COPAL, HAKVOORTSEWEG 19, 5084 HB BIEST HOUTAKKER BEKIJK VIDEO SI3 SPR. 141 27% MM: SP NED 1.30 ESCAPE Z (V.EMERALD VAN ‘T RUYTERSHOF) SP INT 1.40 QUINESSE Z (V.QUINAR) SP NED 1.35 UNIQUE PROMESSE Z (V.OGANO SITTE) SP INT 1.30 GGH UNTOUCHABLE (V.HORS LA LOI II) SP INT GP DANIEL DEUSSER (GER) GM HYPROMESSE (V.HARLEY VDL) SP INT 1.30 MMM: DR NED Z1 UNTOUCHABLE UNTOUCHED CANTATE I CLASSIC TOUCH HEART TOUCH VINGINO DYMPHONIE ELITE IBOP-(SP) PROK SYMPHONIE STER PREF PREST PROK CAPITOL I CASSINI II WISMA CINDERELLA Z HEARTBREAKER PREF PROMESSE ELITE PREST SPORT-(SP) PROK CHABLIS NIMMERDOR PREF BACAROLE STER CARTHAGO CERRIE CALYPSO I X ROMANTIKER X COTTAGE SON XX 89 CALETTO II PRISMA H VOLTAIRE PREF NOTRE DAME II MERMUS R KEUR JOLARIS ELITE PREF PREST PROK CAPITANO FOLIA HORS LA LOI II KEUR PROMESSE ELITE PREST SPORT-(SP) PROK CAPITOL I

145 MIRACULEUS-LARUS 528003201704703, SP, 26-05-2017, 1.64 M, SCHIMMEL BRUIN GEB FOKKER: J. HOPPENBROUWERS, WEERT GER.: W. VAN HOOF, HAKVOORTSEWEG 19, 5084 HB BIEST HOUTAKKER Y. COPAL, HAKVOORTSEWEG 19, 5084 HB BIEST HOUTAKKER J.C. BOEKEE - M.G. BOEKEE, TWEETANDSCHELP 25, 2681 DS MONSTER BEKIJK VIDEO VW SPR. 131 30% M: MM: EPTM 2003 S.6 D.6 G.7 GDP.12 ASP.6.5 STN.7 SVE.6.5 GSP.14 T.65 10/7/3 2 D-OC ZIEGENAU (V.BERLIN) SP ESP 1.30 DONNALARIS (V.CALIDO I) SP INT 1.50 SANTA CATERINA (V.CAVALIER) SP INT 1.45 WINALARIS (V.CORLAND) SP NED 1.30 GM DALIDO (V.CALIDO I) SP INT 1.40 GM GGH KEMPINSKI (V.DARCO) GM VENETIË (V.OVIDIUS) EV NED Z MMM: BASTIAAN (V.UNANIEM) SP NED 1.30 C’EST LA VIE (V.NAMELUS R) SP INT 1.40 POUWER (V.CONCORDE) GGH SBS / SP BEL 1.35 WITHIN TEMPTATION (V.MERMUS R) GGH ZANG / SP INT ISP ZIP (V.TRIOR R) SP INT 1.45 GM AMIRACLE (V.REGILIO) SP NED 1.30 GM BOEMERRANG (V.NAMELUS R) SP INT 1.40 GM CAPTAIN (V.UNANIEM) SP INT 1.50 GM EPHONIE (V.VINGINO) SP INT 1.45 GM EXCELLENT (V.NAMELUS R) SP INT 1.40 GM EXPERT (V.TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE) SP INT 1.60-GP SANNE THIJSSEN (NED) UNTOUCHABLE UNTOUCHED CANTATE I CLASSIC TOUCH HEART TOUCH VINGINO DYMPHONIE ELITE IBOP-(SP) PROK SYMPHONIE STER PREF PREST PROK FURIOSO II DAME DE RANVILLE VOLTAIRE PREF GOGO MOEVE H TINA-LARIS STB PROK IROKO KEUR BIANCA H NALARIS KEUR PREF PREST JOLARIS ELITE PREF PREST PROK NIMMERDOR PREF DOLARIS D STER PREF PREST NOTARIS X MARCO POLO X KORIDON XX 90 GOTTHARD MOSAIK H PILOT VOLTAIRE PREF NOTRE DAME II MERMUS R KEUR JOLARIS ELITE PREF PREST PROK FURIOSO XX GM FASCINATION (V.VINGINO) SP INT 1.45 GM FREEDOM (V.NAMELUS R) SP NED 1.30 GM GGH GULLIT HBC (V.CANTOS) SP INT 1.40 GM I AM (V.DEXTER R) SP NED 1.30 GM NEW CUBA LIBRE (V.NAMELUS R) GGH NRPS / SP NED 1.30 GM ZORRO (V.RASH R) SP INT 1.35 OGM CUPIDO (V.UNANIEM) SP INT 1.45 OGM GENTLE HBC (V.CANTOS) SP INT 1.35 OGM GGH HEART TOUCH (V.UNTOUCHED) SP INT 1.30 HORS LA LOI II KEUR PROMESSE ELITE PREST SPORT-(SP) PROK CAPITOL I

146 MANDEN I SONDERBYGAARD 528003201703689, SP, 23-04-2017, 1.70 M, SCHIMMEL BRUIN GEB FOK./GER.: A.J. ROOSJEN, STATIONSSTRAAT 32, 9463 TJ EEXT GER.: R. TEWIS, SCHOONLOERSTRAAT 8 A, 9534 TA WESTDORP BEKIJK VIDEO VW SPR. 133 33% M: EPTM RP 2005 S.8.5 D.7.5 G.8.5 GDP.15 ASP.8 STN.9 SVE.8 GSP.16 T.80.5 13/6/7 1 2E-BEZ, D-OC 1 AANGW, PROK 1 ELITE EPTM-(SP), SPORT-(SP) PROK 1 ELITE IBOP-(SP) D-OC 1 ELITE IBOP-(SP) PROK 1 ELITE PREF IBOP-(SP) PROK 1 KEUR SPORT-(SP) 2 STER PROK COSUN (V.UP TO DATE) GGH ZANG / SP INT 1.60-GP RENÉ TEBBEL (UKR) EUMOSA (V.VITTORIO) SP INT 1.50 FUMOSA (V.UP TO DATE) SP INT 1.40 GM IMOSA (V.BISCAYO) SP NED 1.35 MM: CIRMOSA (V.VAINQUEUR) SP INT 1.35 PRESIDENT CLINTON ERK GUDRUN KEUR PREF PREST DER SENAAT 111 LIZETTE PREST SPORT-(SP) HEATHROW DOLLAR DE LA PIERRE ZUHR NUHR PREF PREST MAYKEL CAVALIER KEUR WINA KEUR PREST UMOSA ELITE PREF PREST PROK INDOCTRO PREF VANESSA VII H NIRMOSA STER IRMOSA STER ADIOS OMOSA STER PREF UPPERCUT XX X SINAEDA X COMMANDEUR 91 ORTHOS SINA B MODEL PREF CAPITOL I LIBERO H PREF AUHR STB EXILIO XX FIEKA STER QUIDAM DE REVEL ERK LORIPIERRE BURGGRAAF PREF GLADIOLA KEUR PREST

Onze koks koken met passie en creëren een foodbeleving op elke locatie. Met ons belevingsconcepten huur je catering met entertainment in. Onze koks zijn specialisten op het gebied van koken met een Smoker. Gerechten die speciaal bereid worden op onze vuurketel. Door de houtgestookte ketel met de juiste garing creëren zij unieke smaken. Onze Italiaanse Piaggio is een echte blikvanger. De professionele barista vertelt het verhaal over koffi e en hij neemt je mee in de wereld van het ‘zwarte goud’.

147 MISSOURI 528003201706654, SP, 15-05-2017, 1.65 M, SCHIMMEL BRUIN GEB FOKKER: H. DE ROOVER, STRIJBEEK GER.: R. TEWIS, SCHOONLOERSTRAAT 8 A, 9534 TA WESTDORP BEKIJK VIDEO VW SPR. 124 29% M: 5/3/2 1 D-OC 1 PROK D-OC MM: CAROLINA Z (V.CALVINO Z) SP NOR 1.30 MMM: SP INT GP HAP HANSEN (USA) DAREDEVIL (V.GALOUBET A) SP INT GP MICHAEL ENDICOTT (FRA) HERE AND NOW (V.TOUT FEU D’HEX) SP INT GP ANNE FRANKEL (USA) GM BABE W Z (V.BIG STAR) SP INT 1.40 GM CHEESE W Z (V.CHATMAN) SP INT 1.45 GM FERN W (V.BERLIN) SP NED 1.35 GM MARVELOUS (V.QUICK STAR) SP INT ISP GM VIPER W Z (V.VIGO D’ARSOUILLES) SP INT 1.45 OGM GGH BERNINI (V.VIGO D’ARSOUILLES) SP NED 1.35 OGM CADE Z (V.CALVINO Z) SP NED 1.35 OGM CALIFORNIA GIRL Z (V.CALVINO Z) SP NED 1.40 OGM MUY MUY LS LA SILLA (V.MONTEBELLO LA SILLA) SP INT 1.35 PRESIDENT CLINTON ERK GUDRUN KEUR PREF PREST DER SENAAT 111 LIZETTE PREST SPORT-(SP) HEATHROW DOLLAR DE LA PIERRE ZUHR NUHR PREF PREST VOLTAIRE PREF GOGO MOEVE H VINGINO NOTRE DAME II GOLD COAST STB QUICK STAR ERK IVORY COAST ADITH SPORT-(SP) LE MEXICO KEUR PLEGTJE HBS --- X WOLDKONING X MIKADO 93 GALOUBET A STELLA CASSINI I INESSA LIBERO H PREF AUHR STB FURIOSO II QUIDAM DE REVEL ERK LORIPIERRE BURGGRAAF PREF GLADIOLA PREST KEUR

150 MOONLIGHT 528003201703524, SP, 13-05-2017, 1.66 M, BRUIN FOK./GER.: G.M. BENSCHOP, UTRECHTSESTRAATWEG 37, 3481 LA HARMELEN GER.: STAL VAN VLIET, LAGE DIJK-NOORD 28, 3401 VA IJSSELSTEIN UT BEKIJK VIDEO VW SPR. 134 29% M: 5/3/2 MM: DR NED Z1 VICOMETTO HBC (V.COMET) DR NED Z2 GM DOMELIA (V.VALERON) DR NED ZZZ MMM: FOMELIA (V.WOLFGANG) SP NED 1.30 GOMERANT (V.ZEOLIET) DR INT GP REBECCA LANGWOST-BARLOW (USA) IMELUS H (V.BERNSTEIN) DR NED Z1 NOMELIA H (V.AHORN) SP NED 1.35 SOMELIA H (V.AHORN) SP NED 1.40 GM AUMELIO C. (V.CANTOS) SP INT 1.40 GM BRAVE HEART (V.UTOPIE) SP INT 1.40 GM DIVA (V.CANTOS) SP INT 1.35 GM ESPRIT BLUE (V.ZIROCCO BLUE VDL) SP INT 1.40 GM FIRE (V.ALICANTE HBC) SP INT 1.45 GM INNOVATION HBC (V.DANTOS HBC) SP INT 1.30 GM SIERELLA B (V.CORLAND) SP NED 1.30 GM WIE DE SIER (V.CARLAND) SP NED 1.30 OGM BVLGARI (V.UTOPIE) SP INT 1.30 OGM DANDY GR (V.WITTINGER VDL) SP INT 1.35 OGM GOLDENBOY GR (V.ZIROCCO BLUE VDL) SP INT 1.35 OGM HAPPY ZENZI GR (V.ZIROCCO BLUE VDL) SP INT 1.30 OGM INDRA ILAY JCS. (V.VOICE) DR NED Z1 SILVIO I SIR SHUTTERFLY FAMM HIGH SHUTTERFLY CHIN CHIN ERK CERASINAA ELITE EPTM-(SP) PROK LIRASINAA PREF PREST CONTENDER CANTOS PREF GABANTA DOMELIA HBC STER G.RAMIRO Z PREF JOMELIA H ELITE PREF SPORT-(DR) PROK BOMELIA STER PREF PREST B.RAIMOND VALINE Z NOTARIS KEUR TOMELIA STB JOOST X INDICATOR X VIRTUOOS 94 GOODTIMES ABANTA CONSTANT LARESE NIMMERDOR PREF DORSINAA KEUR PREF PREST SPORT-(SP) CALYPSO II GOFINE FORREST GALANA SANDRO GELBKATZE

151 MAGIC HIGH FLIGHT 528003201705720, SP, 21-05-2017, 1.62 M, DONKERBRUIN FOK./GER.: B.C. RIJSDIJK, LAGE DIJK-NOORD 28, 3401 VA IJSSELSTEIN W. BROEKMAN, KORTE BRINKWEG 32, 3761 EE SOEST BEKIJK VIDEO VW SPR. 130 29% M: IBOP DP 2008 S.15 D.13 G. 16 SPL.7 H/B.6.5 R/B.7.5 ADP.7 T.72 4/3/1 LINTOC (V.LAZIO) GGH OLDBG MM: BARATINO-E (V.CARTANO) SP INT 1.40 GM ABON (V.SAM R) SP INT 1.35 GM ECLIPSE (V.ODERMUS R) SP INT 1.30 GM VEROLINDE (V.MANHATTAN) SP GBR 1.40 MMM: GUDO (V.SULTAN) DR NED Z1 GM CINOLDA (V.DOUGLAS) SP SWE 1.40 GM LESLIE (V.GLENDALE) SP INT ISP GM MAROON (V.CONTANGO) SP INT GP WOUT-JAN VAN DER SCHANS (NED) GM NEWTON (V.CONTANGO) SP INT GP WOUT-JAN VAN DER SCHANS (NED) GM ORLOF (V.INDOCTRO) DR NED Z2 GM PACIFIC (V.PETER PAN) SP NED 1.40 GM PLESMAN (V.INDOCTRO) SP NED 1.35 GM SABINA (V.MARLON) SP INT 1.35 GM SLIEDRECHT (V.LEMMOD) SP NED 1.30 GM TIERRA (V.CALVADOS) SP NED 1.30 SILVIO I SIR SHUTTERFLY FAMM HIGH SHUTTERFLY CHIN CHIN ERK CERASINAA ELITE EPTM-(SP) PROK LIRASINAA PREF PREST INDOCTRO PREF VANESSA VII H NASSAU GAZELLE PREF PREST ULRIEKE STER VOLTAIRE PREF GOGO MOEVE H LUCIA ELITE PREF PROK ZELDA KEUR PREF PREST NOTARIS KEUR UDINE PREF PREST ORLOF X JAGERMEESTER X THIJS 95 SOVEREIGN BILL XX JOLANDA KEUR PREF PREST FURIOSO II CONSTANT LARESE NIMMERDOR PREF DORSINAA KEUR PREF PREST SPORT-(SP) CAPITOL I FORREST GALANA GM UTICA (V.ORAMÉ) SP INT ISP GM VERONIEK (V.RIVERMAN) DR NED Z2 GM VIRGINIA (V.NEGRO) SP NED 1.30 GM WISDOM (V.KARANDASJ) SP NED 1.35 OGM ARINO (V.LARINO) SP INT 1.35 OGM BANDERAS C (V.CANTOS) SP NZL 1.45 OGM BELLE-E (V.VERMONT) SP INT 1.35 OGM BOMBAY (V.PACIFIC) DR NED Z1 OGM CASPER (V.LUPICOR) SP INT 1.40 OGM CAVALLO C (V.TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE) SP INT 1.30 OGM CHABLOMA Z (V.CALVINO Z) SP INT 1.30 OGM CYPRUS (V.UNANIEM) SP NED 1.50 OGM DENTO (V.CARTANO) SP INT 1.30 OGM DUBAI (V.UNANIEM) SP INT 1.45 OGM ELYAH LALAN (V.VINGINO) SP INT 1.40 OGM FRASCATI (V.TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE) SP NED 1.30 OGM GLASGOW (V.TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE) SP INT 1.40 OGM GULLIVER (V.ZACHAROV) SP INT 1.40 OGM TIME OUT J (V.CORLAND) SP NED 1.35 OGM URAME (V.ORAMÉ) DR NED LT OGM VOLSTELLE (V.VOLTAIRE) SP NED 1.35 OGM VUKIDO (V.CELANO) SP NED 1.30 SANDRO GELBKATZE

153 COLLIN Z 056015Z55518917, SP, 25-02-2017, 1.67 M, ZWARTBRUIN FOK./GER.: N.M.H.M WOUTERS VD OUDENWEIJER, HAYDNSTRAAT 14, 6661 BV ELST BEKIJK VIDEO VW SPR. 149 24% M: SP INT 1.45 MM: SP NED 1.35 CLINTON ERK CORRADO I URTE I CORNET OBOLENSKY ERK RABANNA VAN COSTERSVELD IBOLENSKY CONTENDER CATRIONA Z FEMMENOR V PREST CALETTO I CALVARO Z ERK RIXA CELESTA Z BERLIN PREF BELLADONNA Z COSTA Z CHELLANO Z OKEDO STB SPORT-(SP) DAMIRO X RODERIK X LE MEXICO 96 CASSINI I ESTIA CAPITOL I FELICITAS NIMMERDOR PREF WANNY STER COR DE LA BRYERE DEKA CALYPSO II GOFINE HEARTBREAKER PREF HOLIVEA V. CLOST

154 MIX P. 528003201705003, SP, 09-05-2017, 1.68 M, BRUIN FOKKER: C.C J. PEELEN, RENKUM GER.: STAL BRINKMAN, RIJKSSTRAATWEG 183 A, 7391 MN TWELLO N.M.H.M WOUTERS VD OUDENWEIJER, HAYDNSTRAAT 14, 6661 BV ELST BEKIJK VIDEO VW SPR. 143 29% M: 11/7/4 CHARMEUR P (V.CHACCO BLUE) SP INT 1.45 GIO P (V.BERNINI) SP NED 1.30 INIESTA P. (V.AIR JORDAN Z) SP INT 1.30 MM: SALVADOR (V.HEARTBREAKER) SP INT GP JANIKA SPRUNGER (SUI) TIBOR P (V.LITTLE ROCK) SP INT GP ARSENY SHPAKOVKIY (RUS) GM CRUISE AREMAC (V.BURGGRAAF) SP INT 1.40 GM DEMETRA AREMAC (V.MICHAEL BRAUN) SP INT 1.45 GM EVITA P (V.TOULON) SP INT 1.40 GM ZICO P (V.IMPALA DES FONTAINES) SP INT 1.30 OGM CASANOVA P.B. (V.UKATO) SP USA 1.40 OGM FARRAH G (V.NUMERO UNO) SP INT 1.40 OGM HAYCO G (V.CASSINI GOLD) SP INT 1.35 OGM I (V.CASSINI GOLD) SP NED 1.30 MMM: EL CAMPEON’S QUALITY TIME (V.VOLTAIRE) SP INT GP NICOLE SHAHINIAN-SIMPSON (USA) KADANS (V.CONCORDE) SP NED 1.30 CLINTON ERK CORRADO I URTE I CORNET OBOLENSKY ERK RABANNA VAN COSTERSVELD IBOLENSKY CONTENDER CATRIONA Z FEMMENOR V PREST NIMMERDOR PREF HEARTBREAKER PREF BACAROLE STER WYONA P STER PREST VOLTAIRE PREF GOGO MOEVE H LYNDA J PREF PREST ZWADENSIE PREST SILVANO ODENSIE STB J.SANS PEUR X EBUROON X BORIS 97 SILVANO ORCHIDEE KEUR PREF FURIOSO II NIMMERDOR PREF WANNY STER FARN PREF RAMONAA STER CALYPSO II GOFINE HEARTBREAKER PREF HOLIVEA V. CLOST

ACTIE BREEDING CUBE 4 + 1 GRATIS! onder voorbehoud van druk- en zetfouten Breeding Cube Een pellet speciaal ontwikkeld voor dragende en zogende merries. Deze pellet bevat het OS-complex, een ontwikkeld complex van koper, zink en mangaan in een optimale verhouding, waardoor gewrichten, kraakbeen, pezen en het skelet zich ongestoord kunnen ontwikkelen. www.equifirst.eu

157 ILLINOIS B Z 056015Z55577017, SP, 15-04-2017, 1.67 M, VOS FOKKER: E. & M.J. SLEUTELS, ROGGEL GER.: M. BLOM, HOEVENSEWEG 34, 4874 LW ETTEN LEUR BEKIJK VIDEO GM ERCO VAN ‘T ROOSAKKER (V.DARCO) SP INT 1.60-GP RIK HEMERYCK (BEL) GM FABIO VAN’T ROOSAKKER (V.FOR PLEASURE) SP INT 1.50 GM FALCO VAN HET ROOSAKKER (V.BERLIN) SP INT 1.55-GP JÉRÔME GUERY (BEL) GM FEMKEN VAN HET ROOSAKKER (V.BERLIN) SP NED 1.50 GM GATOUCHA VAN T ROOSAKKER (V.DIAMANT DE SEMILLY) SP INT 1.45 GM GEENA VAN ‘T ROOSAKKER (V.DARCO) SP INT 1.55-GP JANIKA SPRUNGER (SUI) GM GIORGIO VAN’T HAGENHOF (V.BENTLEY VAN DE HEFFINCK) SP INT 1.60-GP KHALED ABDULAZIZ AL EID (KSA) GM HANDOR VAN T ROOSAKKER (V.WANDOR VAN DE MISPELAERE) SP INT 1.50 GM HAPPY WANDOR VANT ROOSAKKER (V.WANDOR VAN DE MISPELAERE) SP INT 1.60-GP CARLOS RAMIREZ (COL) VW SPR. 134 20% M: 5/1/4 MM: ISAAC VD BISSCHOP (V.CALVARO Z) SP INT 1.50 JACKSON VD BISSCHOP (V.FLIPPER D’ELLE) SP INT 1.55-GP MICHAEL HUGHES (USA) JOSEPHINE VD BISSCHOP (V.TORNADO) SP INT 1.45 LEVITA VD BISSCHOP (V.FOR PLEASURE) SP INT 1.40 LUIGI VD BISSCHOP (V.BAMAKO DE MUZE) SP INT 1.30 MELVIN VD BISSCHOP (V.ELVIS TER PUTTE) SP INT 1.30 MEVITA VD BISSCHOP (V.ELVIS TER PUTTE) SP INT 1.35 MMM: SP INT GP MARLON MODOLO ZANOTELLI (BRA) BABBE VAN ‘T ROOSAKKER (V.KANNAN) SP INT GP MICHEL HECART (FRA) BRITT VAN ‘T ROOSAKKER (V.CARNUTE) SP INT ISP CELLA (V.CENTO) SP INT GP BEN MAHER (GBR) EMPERIO VAN ‘T ROOSAKKER (V.NABAB DE REVE) SP INT 1.60-GP ZUZANNA GOWIN (POL) EQUADOR VAN’T ROOSAKKER (V.NABAB DE REVE) SP INT 1.60-GP FRÉDÉRIC DAVID (FRA) GEORGE Z (V.KANNAN) GGH ZANG / SP INT 1.40 GM ATHENA (V.BERLIN) SP INT 1.55-GP VINCENT VOORN (NED) GM BINGO DE LA ROQUE (V.FOR HERO) SP INT 1.50 GM DULHAN DE LA ROQUE (V.QUIDAM DE REVEL) SP INT 1.50 GM ELECTRA VAN ‘T ROOSAKKER (V.CARTHAGO) SP INT GP JANIKA SPRUNGER (SUI) DOLLAR DU MURIER KARIELLE CAMARADE RAPIDE IDEAL DE LA LOGE JOYAU D’OR ULENDA EMERAUDE VI SF DIAMANT DE SEMILLY ELVIS TER PUTTE NUSHA VD BISSCHOP STER PROK EVITA VAN ‘T ROOSAKKER USHA VAN ‘T ROOSAKKER ROSANNE VAN DE WITHOEVE MAJOR DE LA COUR X FLEURI DU MANOIR X RANTZAU 99 UKASE TER PUTTE NABAB DE REVE DARCO ERK QUINETTE TER PUTTE QUIDAM DE REVEL ERK MELODIE EN FA CHIN CHIN ERK MEXICO S.F. PATINE SF LE TOT DE SEMILLY VENISE DES CRESLES H.ALME Z FABULATION GM HARKITO VAN DEN BERG (V.DARCO) SP INT 1.50 GM HERA VAN ‘T ROOSAKKER (V.WANDOR VAN DE MISPELAERE) SP INT 1.40 GM MUFASA (V.WANDOR VAN DE MISPELAERE) SP INT 1.50 OGM ALANA HERO Z (V.AGANIX DU SEIGNEUR) SP INT 1.40 OGM ATTOUCHA HERO Z (V.AGANIX DU SEIGNEUR) SP INT 1.35 OGM COTTAGE SUN HERO (V.RADCO D’HOUTVELD) SP INT 1.35 OGM ELIAS (V.CANTURANO) SP INT 1.50 OGM ESTRELLA HERO Z (V.ECHO VAN T SPIEVELD) SP INT 1.35 OGM FABIO VAN’T HAGENHOF Z (V.GOLDEN HAWK) SP INT 1.40 OGM FRAUKE VAN’T HAGENHOF Z (V.GOLDEN HAWK) SP INT 1.35 OGM HAPPY PLEASURE VAN T ROOSAKKER (V.FOR PLEASURE) SP INT 1.35 OGM HORPLEASURE VT ROOSAKKER (V.FOR PLEASURE) SP INT 1.45 OGM IMKE VAN T ROOSAKKER (V.KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF) SP INT 1.45 OGM JAMES BOND VAN ‘T ROOSAKKER (V.ECHO VAN T SPIEVELD) SP INT 1.45 OGM JES VAN ‘T HOOGEINDE (V.TOULON) SP INT 1.40 OGM JIVARO IMPERIO EGIPCIO (V.ECHO VAN T SPIEVELD) SP INT 1.60-GP CHARLOTTE BETTENDORF (LUX) OGM JOLLY GIRL VAN T ROOSAKKER (V.KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF) SP INT 1.35 OGM KAGEENA VAN’T HOOGEINDE (V.ECHO VAN T SPIEVELD) SP INT 1.35 OGM KAPRICE VAN ‘T ROOSAKKER (V.ECHO VAN T SPIEVELD) SP INT 1.40 OGM KASSANDER VAN ‘T ROOSAKKER (V.ECHO VAN T SPIEVELD) SP INT 1.40 OGM KASTELLO (V.ECHO VAN T SPIEVELD) SP INT 1.45 OGM KERSWIN VAN ‘T ROOSAKKER (V.ECHO VAN T SPIEVELD) SP INT 1.45 OGM KHEROS VAN’T HOOGEINDE (V.ECHO VAN T SPIEVELD) SP INT 1.45 OGM KIPLING VAN ‘ T HAGENHOF (V.NABAB DE REVE) SP INT 1.45 OGM MYSTIC VAN ‘T HOOGEINDE (V.ECHO VAN T SPIEVELD) SP INT 1.35 OGM TINKOUCHA HERO Z (V.TINKA’S BOY) SP INT 1.45 OGM VDL GROEP ELEGANT HERO Z (V.ECHO VAN T SPIEVELD) SP INT 1.40 JALISCO B H.ALME Z TANAGRA URIEL

158 MIRANDA 528003201710292, SP, 01-05-2017, 1.66 M, BRUIN FOK./GER.: G. VAN DRIEL, MUGGENHOEK 1 A, 5473 VG HEESWIJK DINTHER BEKIJK VIDEO SI3 SPR. 125 28% M: MM: 3/1/2 BADARI (V.GRIBALDI) DR INT GP DANIELLE HEIJKOOP (NED) EATON (V.LONDONTIMES) SP NED 1.35 ULCHESTER (V.GRIBALDI) DR NED ZZZ VANQUISHER (V.ANDIAMO) SP NED 1.30 GM GAMMEN (V.DIRK) SP INT 1.30 GM IZAAK VD MUGGENHOEK (V.ELLIOT) SP INT 1.30 OGM HILTON (V.UNTOUCHED) SP INT 1.30 MMM: GGH ASTRELLO (V.CASANTOS) SP INT 1.60-GP YAHOR MOROTSKI (BLR) LUPITRELLA (V.LUPICOR II) SP NED 1.35 LUPITRELLO (V.LUPICOR) SP NED 1.40 MORNING STAR (V.DAMOCLES) SP INT ISP QUATRELLA (V.QUASIMODO Z) SP NED 1.40 ROLLS ROYCE (V.CONCORDE) SP INT GP PAUL HALPERN (CAN) SANTOS (V.CONCORDE) SP NED 1.35 TANTIENE (V.VOLTAIRE) SP NED 1.30 VENNOOT (V.ANDIAMO) SP INT 1.60-GP JOSEPH DAVISON (GBR) WALL STREET (V.HORS LA LOI II) SP INT GP CAMILA MAZZA DE BENEDICTO (BRA) GM FENOMEEN (V.USTINOV) SP INT 1.40 NAMELUS R PREF DEXTER R U. RUBERTHA 15 PREST IDEXTRO INDOCTRO PREF VANESSA VII H ODINETHAL STER JASMINTHAL STB GOODTIMES LONDONTIMES ETANJA STER PREF PREST FLEUR DAMOCLES LESTERINA PREST ESTRELLA STER PREF PREST G.RAMIRO Z PREF ASKARA PREST I.FURST FERDINAND Z X ABGAR XX X ARTILLEUR 100 VOLTAIRE PREF ZADINA KEUR PREF PREST LE MEXICO KEUR TANJA PREST ELMSHORN ALPENTHAL KEUR NIMMERDOR PREF ZIGEUNERIN KEUR PREF PREST CONTENDER H.RUBERTH 14 PREF PREST CAPITOL I GM GIRL POWER (V.BRAINPOWER) SP INT 1.30 GM HEYLO (V.NUMERO UNO) SP NED 1.30 GM ICI PARIS (V.NUMERO UNO) SP NED 1.30 GM GGH IL EST BALOU (V.BALOU DU ROUET Z) SP NED 1.30 GM MAXX (V.HEMMINGWAY) SP BEL 1.30 GM QOMINGSTAR (V.QUASIMODO Z) SP INT 1.45 GM VERY NICE (V.ORAMÉ) SP NED 1.40 GM ZARA (V.INDOCTRO) SP NED 1.35 OGM DERKE (V.HEARTBREAKER) SP INT 1.35 OGM EL BASTA (V.MR. BLUE) SP INT 1.35 CONCORDE PREF EAMELUSIENA PREF PREST

159 MY FAVORITE 528003201705607, SP, 12-06-2017, 1.70 M, BRUIN FOKKER: D. DE JONG, SPANNUM GER.: I. DE BOER, WALPERTERWEI 45, 8731 CD WOMMELS BEKIJK VIDEO VW SPR. 132 30% M: MM: SP NED 1.30 2/1/1 1 STER D-OC DORAYA (V.COLMAN) SP NED 1.30 ELRAYA (V.NAMELUS R) SP INT 1.35 PARADOX (V.CONCORDE) SP USA 1.40 SHARAYA (V.VOLTAIRE) SP USA 1.40 VERAYA (V.LUX) SP NED 1.35 VERITAS 17 (V.VOLTAIRE) SP GER 1.50 GM G-FORCE (V.PLOT-BLUE) SP INT 1.40 GM IMPALA (V.CANABIS Z) SP NED 1.30 GM OKI DOKI 7 (V.JODOKUS) SP GER 1.40 OGM GGH DANTOS HBC (V.CANTOS) SP INT 1.45 OGM GLEN DAYA (V.LEXICON) SP NED 1.30 MMM: EGON (MOLCA’S TRENDY) (V.TRITON) SP NED 1.35 FEODOR (V.TRITON) DR NED ZZL HESTIA (V.ROSSINI) DR NED ZZL / SP NED 1.30 GM KONSTANS (V.TOPAS) SP NED 1.35 GM ZAFIRA (V.LUPICOR) SP NED 1.30 OGM BAD BOY DE LA ROQUE (V.DIAMANT DE SEMILLY) SP INT 1.40 OGM BELLALUNA DE LA ROQUE (V.QUAPRICE BOIS MARGOT) SP INT 1.40 OGM O VOL DE LA ROQUE (V.KANNAN) SP NED 1.30 DARCO ERK DOUGLAS FIONA M IMPRESSIVE VDL CONTENDER ATENDRI STER PREF PREST IDUNA VI H HEARTBREAKER PREF QUASIMODO VD MOLENDREEF JARME .V. ‘T STEENTJE HERAYA ELITE SPORT-(SP) D-OC TRITON JAGLAYA KEUR PREF PREST AGLAYA KEUR PREF PREST NIMMERDOR PREF SORAYA KEUR PREF MARCO POLO X AMOR X ASSAD A 55 OX 101 LYS DE DARMEN FREJA ERDBALL XX PREF LYDIA KEUR PREF PREST COROFINO EVITA IV NIMMERDOR PREF BACAROLE STER CALYPSO II GOFINE CAPITOL I BUEFFET H OGM PROF DE LA ROQUE (V.KANNAN) SP INT 1.60-GP DARRAGH KENNY (IRL) OGM QISS COOL DE LA ROQUE (V.KANNAN) SP INT 1.35 OGM SHANELLE DE LA ROQUE (V.CAPITAL) SP INT 1.40 OGM TOUNDRA DE LA ROQUE (V.KANNAN) SP INT 1.40 OGM UNALUNA DE LA ROQUE (V.KANNAN) SP INT 1.40 LUGANO VAN LA ROCHE OCOUCHA W

161 MILANCINTHE.D. 528003201706000, SP, 19-06-2017, 1.66 M, BRUIN FOKKER: G.B. QUIST, ARNEMUIDEN GER.: J. DIKKEMA JR., BORGWEG 44, 9616 TJ SCHARMER BEKIJK VIDEO VW SPR. 135 28% M: MM: 4/3/1 1 D-OC BYACINTHE (V.CALATO) SP INT 1.35 GALAX VDL (V.CARRERA VDL) SP INT 1.40 MMM: SP NED 1.35 WORLD WYDE VDL (V.OBERON DU MOULIN SF) SP INT 1.35 GM AS DOT VDL (V.QUICK STAR) SP INT 1.30 GM BORDEAUX VDL (V.BALOUBET DU ROUET) GGH ZANG / SP INT ISP GM BYACINTHE (V.CHIN CHIN) DR NED Z1 / SP NED 1.30 GM DANNEMARIT P (V.SILVERSTONE) SP INT 1.45 GM FALSTERBO VDL (V.FLIPPER D’ELLE) GGH ZANG / SP NED 1.30 GM HYACINTHE (V.INDOCTRO) SP NED 1.30 GM HYACINTHE VDL (V.AREZZO VDL) SP INT 1.40 GM GGH KINGSLAND VDL (V.AREZZO VDL) GM OCINTHE (V.INDOCTRO) SP NED 1.30 GM TALOUBET VDL (V.BALOUBET DU ROUET) GGH SF / SP INT 1.45 GM VOTRE DAME VDL (V.CORLAND) SP NED 1.30 GM WHAT’S UP (V.PACIFIC) SP INT ISP DARCO ERK DOUGLAS FIONA M IMPRESSIVE VDL CONTENDER ATENDRI STER PREF PREST IDUNA VI H CASALL ZAVALL VDL REMILIA ELITE PREST PROK HEYACINTHE VDL STER PROK PHARAON XX VYCINTHE VDL PREST STER BYAZINTHE PREF SPORT-(SP) NIMMERDOR PREF M.HYAZINTHE KEUR PREF PREST LADYKILLER XX X FASCHING X LORETTO 102 EMILION PREF EVITA KEUR PREF COLUMBANOS XX FABIOLA XX COROFINO EVITA IV CARETINO ERK KIRA XVII CALYPSO II GOFINE CAPITOL I BUEFFET H OGM CHIPPIE DE MONTSEC (V.CHIN CHIN) SP INT 1.35 OGM DENVER (V.INDOCTRO) SP NED 1.40 OGM EXCLUCIEVE VDL (V.MR. BLUE) SP NED 1.30 OGM FALCO (V.BALTIC VDL) SP NED 1.30 OGM FONTAINE BLUE VDL (V.TOULON) SP INT 1.40 OGM G-CARTER-HBF (V.CRESPO VDL) SP INT 1.45 OGM HIGH POINT VDL (V.TINKA’S BOY) SP INT 1.35 OGM ICOON VDL (V.BUBALU VDL) SP NED 1.30 OGM MINTA DI VILLA FRANCESCA (V.MILL REEF VDL) SP ITA 1.40 OGM TOCINTHE VDL (V.JUS DE POMME) SP NED 1.35 LUGANO VAN LA ROCHE OCOUCHA W

162 MASSIMO SMH 528003201706252,SP, ET, 10-06-2017, 1.65 M, BRUIN FOK./GER.: RP DE MELKER, DE FISKER 27, 9001 NW GROU M. HOVENGA, P RINDERTSREEDSJE 16, 9057 LH JELSUM BEKIJK VIDEO MMM: DHELIA (V.NIMMERDOR) DR NED Z1 / SP NED 1.50 N-ALDATO (V.NIMMERDOR) GGH NRPS / SP INT GP EMILE HENDRIX (NED) ORAYA (V.GLENNRIDGE) SP NED 1.35 GM DEKA (V.WELLINGTON) SP INT GP EMILIO PURICELLI (ITA) GM EDMINTON VDL (V.EMILION) GGH ZANG / SP INT GP JUR VRIELING (NED) GM FERRARI VDL (V.CARDENTO) SP INT 1.50 GM FLORIDA VDL (V.CAROSSO VDL) SP INT 1.40 GM HACIFIC VDL (V.INSHALLA DE MUZE) SP NED 1.35 GM ISHAN DU CERISIER (V.WELLINGTON) SP INT GP SARAH CHIECCHI (SUI) VW SPR. 128 32% M: 20/10/10 1 D-OC 1 SPORT-(SP) 1 STER 1 STER CORTINA P (V.CALVARO Z) SP INT 1.40 DAYTON P (V.CLINTON) SP INT 1.45 GRAZIE PADINUS (V.PADINUS) SP INT 1.30 SHERLOCK (V.MURANO) SP INT 1.50 ZACHARY (V.BERLIN) SP INT 1.35 MM: ERK BUBALU VDL (V.BALOUBET DU ROUET) SP INT GP JUR VRIELING (NED) GGH GREAT PLEASURE (V.GRANNUS) SP NED 1.30 GGH MONTREAL (V.INDOCTRO) SP INT ISP PESSOA VDL (V.ANIMO) SP INT GP VITOR ALVES TEXEIRA (BRA) WILTON JOHN VDL (V.MILL REEF VDL) SP INT 1.50 ZUBIZARETA VDL (V.HOLD UP PREMIER) SP NED 1.30 GM AKSAI CHIN VDL (V.CHIN CHIN) SP INT 1.60-GP SUZANNE TEPPER (NED) GM BOWMORE VDL (V.CHIN CHIN) SP INT 1.45 GM GIANCARA VDL (V.SHERATON) SP INT 1.30 GM GGH HIGHLINE (V.SIT THIS ONE OUT XX) DR NED Z1 GM JIANCARA (V.SIT THIS ONE OUT XX) SP NED 1.30 GM SUNLIGHT VAN DE ZUUTHOEVE (V.LUX) GGH BWP GM WILCARA VDL (V.HOLD UP PREMIER) SP INT 1.35 OGM GGH AZTECA VDL (V.INDOCTRO) OGM DAKAR VDL (V.CARDENTO) SP INT 1.50 DARCO ERK DOUGLAS FIONA M IMPRESSIVE VDL CONTENDER ATENDRI STER PREF PREST IDUNA VI H CAPITOL I INDOCTRO PREF VANESSA VII H NANCARA STER PREF PREST NIMMERDOR PREF ZANCARA KEUR PREF PREST SHORAYA KEUR PREF PREST LADYKILLER XX ETOILE ALDATO X FANGBALL X LORETTO 103 CALETTO II ORGESCH H FARN PREF RAMONAA STER COROFINO EVITA IV CAPITANO FOLIA CALYPSO II GOFINE CAPITOL I BUEFFET H GM JETRO (V.SIT THIS ONE OUT XX) SP INT ISP GM MEIROOS (V.WELLINGTON) SP NED 1.35 GM NORWAY (V.INDOCTRO) SP NED 1.35 OGM A.ERNESTO VDL (V.INDORADO) SP BRA 1.40 OGM ACORAYA (V.CORLAND) SP INT 1.35 OGM ALLURE G (V.ARKANSAS) SP INT 1.55-GP HECTOR FLORENTINO ROCA (DOM) OGM BOLETTE G (V.SARANTOS) SP INT 1.40 OGM CAESAR (V.LUCKY BOY) SP INT 1.50 OGM COMMA (V.CONTENDRO I) SP INT 1.50 OGM CONTREU VDL (V.CONCEPT) SP NED 1.35 OGM EICKENRODE’S GLADIUS (V.HARLEY VDL) SP NED 1.35 OGM EXCELIBUR (V.VERMONT) SP INT 1.60-GP LOUISE SAYWELL (GBR) OGM FAIRWEIS WV (V.CARTHINO Z) SP NED 1.35 OGM FELICITA (V.ZIROCCO BLUE VDL) SP NED 1.35 OGM FREMONT VDL (V.BACARDI VDL) SP GBR 1.50 OGM GOLDEN DIAMONDS W.G. (V.ZIROCCO BLUE VDL) SP INT 1.45 OGM HARRIS VDL (V.ZAVALL VDL) SP INT 1.40 OGM HELLO FUTURE (V.VAN GOGH) SP NED 1.35 OGM HESPERUS EICKENRODE (V.ZIROCCO BLUE VDL) SP MEX 1.40 OGM UCOLETTE-WG (V.HOLD UP PREMIER) SP INT ISP OGM UPPERCUT DI SAN PATRIGNANO (V.CONCORDE) SP INT 1.50 OGM VALDEZ VDL (V.HOLD UP PREMIER) SP INT 1.60-GP GERALDO GOMES DE LEMOS NETO (BRA) OGM VALENTINO-WG (V.HOLD UP PREMIER) SP NED 1.35 OGM GGH VELAZQUEZ (V.KRACK C) DR NED LT OGM WAPITI MVSH (V.INDOCTRO) SP INT 1.50 OGM ZORAYA (V.NUMERO UNO) SP INT 1.40 LUGANO VAN LA ROCHE OCOUCHA W

FARZACK DES ABBAYES Montender x Flipper d’Elle x Socrate de Chivre 2015 - 1.67m De Selle Français gekeurde Montender-zoon Farzack des Abbayes won in 2019 de felbegeerde kampioenstitel bij de vierjarigen in het Franse Fontainebleau. Deze hengst is zowel voor de sport als de fokkerij een grote belofte. Hij zal zijn sport- en fokkerijcarrière voortzetten bij Stal Hendrix. www.stalhendrix.nl

165 MONSIEUR VDL 528003201704586, SP, 23-05-2017, 1.70 M, VOS FOK./GER.: VDL STUD, BEARSTERDIJK 14, 9025 BR BEARS FR BEKIJK VIDEO VW SPR. 148 32% M: 12/6/6 1 ELITE SPORT-(SP) PROK 1 KEUR IBOP-(SP) 2 STER 1 STER IBOP-(SP) 1 STER IBOP-(SP) SPORT-(SP) PROK DOKLAHOMA VDL (V.BALOUBET DU ROUET) SP INT 1.50 EOKLAHOMA VDL (V.JUS DE POMME) SP GRE 1.30 FOKLAHOMA VDL (V.NABAB DE REVE) SP INT 1.40 MM: FLOYO VDL (V.BALTIC VDL) SP INT 1.50 FOR FASHION (V.FOR PLEASURE) GGH HOLST SP INT 1.45 YALAMBI’S UKLAHOMA VDL (V.HOLD UP PREMIER) SP AUS 1.45 GM YALAMBI’S CARMEN (V.HATTRICK) SP INT 1.60-GP MADDISON STEPHEN (AUS) MMM: CICERO VAN DE HELLE (V.CONTENDER) GGH BWP GM BENVINDA (V.BALOU DU ROUET) SP INT 1.40 GM CASSUS (V.CASSINI I) GGH HANN / HOLST / OLDBG / WESTF / SP INT ISP GM CASTELLO 188 (V.CASSINI I) SP INT 1.40 GM COSIGA (V.CANTUS) SP INT 1.45 GM GGH DAKOTA VDL (V.CASALL) SP INT 1.45 GM LIEBESTRAUM Z (V.LANCINO DE L) SP INT ISP GM MONACO (V.CONTENDER) SP INT ISP OGM COMMANDER (V.CONTENDER) SP INT 1.30 OGM QUINTUS 156 (V.QUIDAM DE REVEL) SP GER 1.35 CAPITOL I CAPITANO FOLIA INDOCTRO PREF VANESSA VII H INAICO VDL BALOUBET DU ROUET MESANGE DU ROUET BEACH QUELLA QUELLE WELLINGTON KEUR EMILION PREF RAMIRHA KEUR PREF ZOKLAHOMA VDL STER PREF PREST CONTENDER OKLAHOMA ELITE PREF PREST PROK WALLINE FARNESE FIANCE H CALYPSO II GOFINE LANDGRAF I SALLY CAPITOL I X FANTUS X MARDER 105 HERCOS MURUSE NIMMERDOR PREF PATTY KEUR PREF PREST CALETTO II ORGESCH H GALOUBET A

168 MALANDO W 528003201707407, SP, 29-05-2017, 1.67 M, BRUIN FOKKER: S. WOLTERS, ADUARD GER.: VDL STUD, BEARSTERDIJK 14, 9025 BR BEARS FR BEKIJK VIDEO GM WIZARD (V.GENTLEMAN) SP INT 1.60-GP CALLAN SOLEM (USA) GM ZADETTY (V.SILVERSTONE) SP INT 1.40 OGM DIO VDL (V.CARDENTO) SP INT 1.50 MMM: VW SPR. 141 27% M: 10/5/5 1 D-OC 1 ELITE PROK 1 PROK 1 STER EWINGS (V.LEXICON) SP INT 1.40 FLY HIGH (V.LEXICON) SP INT 1.50 GRINDA (V.CANTOS) SP NED 1.30 GM HACARINDA (V.CARRERA VDL) SP INT 1.30 MM: GLASGOW (V.EMILION) SP INT GP NORMANN DELLO JOIO (USA) HENDO (V.AHORN) SP NED 1.35 MALANDO (V.EMILION) SP NED 1.35 GM AMANDO (V.RASH R) SP INT 1.50 GM BORINDY (V.QUIDAM’S RUBIN) SP NED 1.30 GM BRETTY (V.VERDI) SP NED 1.35 GM CAESAR (V.UKATO) SP INT 1.50 GM CALGARY (V.INDOCTRO) SP NED 1.30 GM CHADETTY (V.DOUGLAS) SP ESP 1.40 GM DYANGO (V.ZAPATERO VDL) SP INT 1.55-GP SUZANNE TEPPER (NED) GM ERINDY (V.UKATO) SP INT 1.45 GM GRADETTY (V.CRESPO VDL) SP INT 1.30 GM IVOR (V.AREZZO VDL) SP INT 1.35 GM WEC DAMOKLES (V.UKATO) SP INT 1.50 CAPITOL I INDOCTRO PREF VANESSA VII H INAICO VDL BALOUBET DU ROUET MESANGE DU ROUET BEACH QUELLA QUELLE WELLINGTON KEUR EMILION PREF RAMIRHA KEUR PREF WIERINDA PREF PREST TANGELO XX TOLLKIRSCHE XX DORINDA PREST PATTY PREST JASPER KEUR WOLGA D STER COBALT X JONKER X GRUSON 106 FARNESE FIANCE H CHIEF XX HERCOS MURUSE NIMMERDOR PREF PATTY KEUR PREF PREST CALETTO II ORGESCH H GALOUBET A EMAS (V.ZUIDHORN) SP NED 1.30 FLANDO (V.AHORN) SP NED 1.35 MILANDO (V.AHORN) SP NED 1.35 NICKY (V.JORN) SP NED 1.30 GM ABERLIN (V.BERLIN) SP INT 1.40 GM BALANDO (V.INDOCTRO) SP INT 1.45 GM BRAVOUR (V.BERLIN) SP INT 1.50 GM LORETTY (V.EMILION) SP NED 1.30 GM MADDOCK (V.INDOCTRO) SP INT GP JESUS GARMENDIA ECHEVARRIA (ESP) GM PICASSO (V.CORLAND) SP NED 1.35 GM SALDO (V.MARLON) SP NED 1.40 GM WARLOCK (V.INDOCTRO) SP INT ISP OGM ABNER (V.QUINTESSENCE Z) SP INT 1.45 OGM AJURETTY (V.MONTREAL) SP INT 1.35 OGM ANICKY (V.INDORADO) SP NED 1.35 OGM AUXERRE (V.VANCOUVER) SP INT 1.45 OGM BLUE SPEEDY (V.INDORADO) SP NED 1.30 OGM DJÉMO (V.CASIRO) DR NED Z1 OGM FARAN (V.QUERLY-ELVIS) SP INT 1.45 OGM GGH FELTON VDL (V.CHELLO III VDL) OGM FLANDORADO (V.INDORADO) SP INT 1.40 OGM HAZELLY (V.ZIROCCO BLUE VDL) SP NED 1.30 OGM INDEPENDENCE M (V.MODESTO) SP NED 1.30 OGM ZZ TOP VDL (V.INDOCTRO) SP INT ISP CAPITANO FOLIA

169 MAX-AL 528003201709902, SP, 25-05-2017, 1.70 M, ZWARTBRUIN FOKKER: G.J. KAPPERT, GEESTEREN GLD GER.: P.H.M. DE MOL, DOORNEINDSTRAAT 7, 5342 NB OSS HENGSTENHOUDERIJ VAN BOMMEL, LIESHOUTSEWEG 70, 5735 RD AARLE RIXTEL BEKIJK VIDEO VW SPR. 145 31% M: IBOP SP 2010 S.7.5 D.7.5 H/B.7.5 G.16 R.15 STN.15 SVE.9 I.8 RBH.8 ASP.8 T.79 6/3/3 1 AANGW, PROK 1 D-OC 1 STER PROK 1 STER MM: SP NED 1.30 BO-CHIN N (V.CHIN CHIN) SP NED 1.40 CAPITOL I CAPITANO FOLIA INDOCTRO PREF VANESSA VII H INAICO VDL BALOUBET DU ROUET MESANGE DU ROUET BEACH QUELLA QUELLE CONSTANT CHIN CHIN ERK CHIN CHIN’S LADY N STER PREF IBOP-(SP) PROK PROMISE N KEUR LANDGRÄFIN ZB ACORD II GRAEFIN XIV STER SPORT-(SP) CARTHAGO X LANDGRAF I X CALYPSO I 107 LARESE CARETINO ERK FARNESE CESTA H CALETTO II ISIDOR H HERCOS MURUSE COR DE LA BRYERE ELLA H CALETTO II ORGESCH H GALOUBET A

171 MONTE VERDI 528003201703681, SP, 11-05-2017, 1.64 M, SCHIMMEL BRUIN GEB FOKKER: B.A.M. BOOIJINK, LUTTENBERG GER.: J.H.M. HURKMANS, KRIJTENBURG 15-A, 5465 PM VEGHEL BEKIJK VIDEO VW SPR. 153 32% M: SP NED 1.35 IBOP SP 2013 S.6.5 D.7 H/B.7.5 G.17 R.17 STN.18 SVE.9 I.9 RBH.9 ASP.9 T.88 4/3/1 1 PROK MM: SP NED 1.35 ALEXIA (V.HEMMINGWAY) SP NED 1.35 BO (V.COLANDRO) SP NED 1.35 DONJA-B (V.CLINTON) SP INT 1.40 GM GHANDI-END (V.CARDENTO) SP INT 1.40 MMM: DIVA (V.INDOCTRO) SP INT 1.35 LAGONDA (V.VOLTAIRE) DR NED Z2 NAHINDE (V.LIBERO H) SP NED 1.35 TARZAN (V.METALL) DR NED Z2 WINDE (V.LUPICOR) SP NED 1.35 TOULON HEARTBREAKER PREF NIKITA ETOULON VDL UTAREUSA ELITE PREF PREST PROK INSIDER VDL CORLAND KEUR WIANKA H. ELITE PREST EPTM-(SP) PROK NON STOP G STER ALEXAS M STB LIBERO H PREF NUMERO UNO PREF JOLANDA KEUR EVITA ELITE IBOP-(SP) SPORT-(SP) PROK VOLTAIRE PREF MORGAN ELITE PREF PREST SPORT-(SP) PROK HINDE STER PREF PREST GOGO MOEVE H NIMMERDOR PREF MARY KEUR PREF TALISMAN XX X AMOR X ODIN VAN WITTENSTEIN 108 LORD CALANDO FEINSCHNIT KEUR PREF SPORT-(DR) FURIOSO II LANDGRAF I OKTAVE HSP COR DE LA BRYERE THYRA LUX CALVADOS KEUR BRIGITTE STER PREF PREST

172 MY CHOICE 528003201707097, SP, 30-04-2017, 1.64 M, BRUIN FOK./GER.: R. BRIL, BOESVELDERDIJK 26, 7054 AV WESTENDORP BEKIJK VIDEO VW SPR. 140 25% M: 6/4/2 MM: SP USA 1.40 MMM: = BURGGRAVIN SP INT GP ROELOF BRIL (NED) CRISS-CROSS (V.PHIN PHIN) SP INT 1.40 ULTIMO (V.NABAB DE REVE) SP NED 1.30 VENUS (V.NABAB DE REVE) SP INT 1.45 ZABAIONE (V.PHIN PHIN) SP INT 1.40 ZENZERO (V.KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF) SP INT 1.60-GP FELIPE RAMOS GUINATO (BRA) GM BEAT ME (V.TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE) SP INT 1.45 GM COLD CASE (V.CANTURO) SP INT 1.30 GM ERK DARRY LOU (V.TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE) SP INT 1.60-GP ELIZABETH MADDEN (USA) OGM GGH F-ONE USA (V.TOULON) SP INT 1.60-GP BEN MAHER (GBR) VIGARO EL SALVADOR ANTARTICA STER PREF PREST SANTA CATERINA KEUR PREF INVICTUS NABAB DE REVE LABABE VAN HAMME HELENA’S FABRE FURIOSO II DAME DE RANVILLE FOR PLEASURE GIGANTIN BEST CHOICE NABAB DE REVE VOLUMIA SPORT-(SP) FREELADY PREST SPORT-(SP) QUIDAM DE REVEL ERK MELODIE EN FA BURGGRAAF PREF BEAUTY PREST LE MEXICO X ERDBALL XX X WALDO 109 GRANNUS GOLDI FABRE ULENA’S “R” V.H. JUXSCHOT FURIOSO XX QUIDAM DE REVEL ERK MELODIE EN FA TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE PREF KIARALDA PREF PREST KOJAK

ALSJEBLIEFT, EEN BRON VAN KRACHT Bij Voermeesters geloven we in de kracht van natuurlijke grondstoffen. En we weten het zeker: door alle ingrediënten slim te bewerken, krijgen ze precies de goede eigenschappen. Helemaal afgestemd op wat je paard nodig heeft. Dit noemen wij Zuiver Voer. Voermeesters Merrie Voor hoogdrachtige en lacterende merries • Draagt bij aan de groei en botdichtheid van het veulen • Ondersteunt de melkproductie • Boordevol natuurlijke ingrediënten • Grote structuurrijke brok voor een betere opname OOK VERKRIJGBAAR BIJ WELKOOP, BOERENBOND EN VOERMEESTERS-VERKOOPPUNTEN. 0317-499595 | info@voermeesters.nl | www.voermeesters.nl

177 MATCHO-R-DES FONTAINES 528003201705455, SP, 07-05-2017, 1.67 M, BRUIN FOK./GER.: G. ROSKAM, HULWEG 90, 6741 CJ LUNTEREN GER.: A. HENDRIKSEN, BOVENBUURTWEG 48, 6721 MN BENNEKOM BEKIJK VIDEO VW SPR. 113 32% M: 10/7/3 2 2E-BEZ, PROK 1 STER PROK CORLEONE H (V.SPECIAL D) DR NED ZZZ ESCAPADE H (V.VINGINO) SP INT 1.60-GP TREVOR BREEN (IRL) MM: ZORAN (V.RIVERMAN) DR NED Z1 ALURE (V.RIVERMAN) SP INT 1.40 MMM: SP NED 1.30 PRIMO DES BRUYERES NIGHT AND DAY XX GAZELLE D’AUBRY SF JUS DE POMME KEUR OPALINE DES PINS JUMPY DES FONTAINES G.RAMIRO Z PREF BAMBOLA STER VIDORETTE STB PION DEMOCRAAT WILENA STER PREF PREST VALESCA STER PREF PREST PROK INDOCTRO PREF VANESSA VII H PRIMA DONNA STER IZELLE ELITE PROK CAVALIER KEUR ZELLER STB SPORT-(DR) NURPRIMUS X FORMATEUR X HERTOG VAN GELRE 111 SILVANO ORLENA KEUR PREF PREST CAPITOL I H.ALME Z LORETTE STB ABGAR XX KEUR IRMA LA DOUCE KEUR PREF PREST GARITCHOU X JASMINA SF B.RAIMOND VALINE Z

179 MACHO MAN 528003201705056, SP, 17-01-2017, 1.72 M, ZWARTBRUIN FOK./GER.: E. ENZERINK, PANNENHOEF 16, 5725 RB HEUSDEN GEM ASTEN BEKIJK VIDEO VW SPR. 137 38% M: MM: MMM: SP INT 1.30 2/2/0 SP NED 1.35 UKELELE (V.HORS LA LOI II) SP NED 1.35 VAGANT (V.CANTOS) SP INT 1.45 NASHUA 95.4607 AES (V.IROKO) DR NED ZZZ RAINMAN (V.ANIMO) SP NED 1.35 TAVANTA (V.VOLTAIRE) SP NED 1.35 GM AVANTA (V.NEGRO) DR NED ZZZ GM BINGO-K (V.UNGARO) DR NED ZZL GM CHINOOK (V.VERDI) SP INT 1.60-GP GREG PATRICK BRODERICK (IRL) GM COMMANDANT (V.LARINO) SP NED 1.35 GM DOVANTA K (V.ZENON) DR NED ZZZ GM EWAVANTA (V.APPLAUS) SP NED 1.30 GM GAVANTA (V.CANTOS) SP INT 1.35 GM TAVANTA VTH (V.BURGGRAAF) SP NED 1.30 GM TOVANTA (V.JAZZ) DR NED Z2 GM VENTOUX (V.FUTURE) DR NED LT GM VILMAR VTH (V.BURGGRAAF) SP NED 1.30 GM ZYVANTA VTH (V.INDOCTRO) SP NED 1.35 FURIOSO II DAME DE RANVILLE VOLTAIRE PREF GOGO MOEVE H KANNAN ERK NIMMERDOR PREF CEMETA KEUR PREF PREST WOZIETA PREF LIBERO H PREF NUMERO UNO PREF JOLANDA KEUR GIOVANTA STER SPORT-(SP) D-OC IROKO KEUR PAVANTA ELITE PREST SPORT-(SP) PROK BAVANTA STER PREF PREST BIANCA H ARIBAN XX LAVANTA KEUR PREF FARN X SINAEDA X COMMANDEUR 112 LORD CALANDO FEINSCHNIT KEUR PREF SPORT-(DR) PILOT LE MEXICO KEUR ROZIETA KEUR LANDGRAF I OKTAVE HSP FARN PREF RAMONAA STER GOTTHARD MOSAIK H OGM AVANTOS (V.MERMUS R) SP INT 1.50 OGM BELFAST (V.INDOCTRO) SP INT 1.40 OGM CAVANTA WEERING (V.INDOCTRO) SP INT 1.35 OGM EVANTA WEERING (V.INDOCTRO) SP INT 1.40 OGM EXANDOR (V.LANDOR S) SP NED 1.30 OGM FAMANTA (V.NUMERO UNO) SP INT 1.30 OGM HERTOG-JAN WEERING (V.AREZZO VDL) SP NED 1.30 OGM ODYSSEUS H (V.PETER PAN) SP NED 1.30 OGM TAVANTA WEERING (V.INDOCTRO) SP INT GP JUULIA JYLAS (FIN) OGM UVANTOS WEERING (V.NO LIMIT) SP INT 1.35 OGM WAVANTA II VTH (V.KARANDASJ) SP INT 1.45 OGM ZABANTA (V.NUMERO UNO) SP JPN 1.30 FURIOSO XX

181 MESSINI DE F 528003201710003, SP, 29-05-2017, 1.68 M, ZWARTBRUIN FOK./GER.: W.A.M. NIJENKAMP, HILBERTWEG 5, 7595 MK WEERSELO F. ZUMKEHR, BERNASTRASSE 25, 3800 INTERLAKEN BEKIJK VIDEO VW SPR. 133 33% M: SP INT 1.30 1/1/0 MMM: BRILJANTBRIDGE B (V.RADISSON) SP INT 1.45 DIAMONDBRIDGE “B” (V.INDOCTRO) DR NED Z1 HISTORY BRIDGE “B” (V.ZIROCCO BLUE VDL) SP INT 1.40 GM GLENNBRIDGE B (V.BALTIC VDL) SP NED 1.30 FURIOSO XX FURIOSO II DAME DE RANVILLE VOLTAIRE PREF GOGO MOEVE H KANNAN ERK NIMMERDOR PREF CEMETA KEUR PREF PREST WOZIETA PREF CAPITOL I CAROLUS II ROMAN LACQ H CORDELIA H CAMBRIDGE B SILVERSTONE WHISHBRIDGE B POLDERBRIDGE PREST GLENNRIDGE KEUR GRAVIN STER BELMONDO X ERDBALL XX X FARN 113 CHAMPION DU LYS MARTHAGO KEUR PREST LE MEXICO KEUR ROZIETA KEUR CAPITANO FOLIA FARN PREF RAMONAA STER GOTTHARD MOSAIK H

183 MARVIN 528003201707048, SP, 29-06-2017, 1.65 M, BRUIN FOKKER: G.D. HEUVELINK, GEESTEREN GLD GER.: J. VAN MEEVER, GORINCHEMSESTRAAT 35, 4231 BE MEERKERK W.J. VAN DER SCHANS, BARNEVELDSEWEG 122, 3862 PD NIJKERK BEKIJK VIDEO VW SPR. 121 24% M: IBOP SP 2009 S.6 D.6.5 H/B.6.5 G.15 R.15 STN.16 SVE.7.5 I.7.5 RBH.7.5 ASP.7.5 T.76 10/6/4 FERANI PAULOWNA (V.AEROBIC) SP INT 1.30 GERANO PAULOWNA (V.PADINUS) SP NED 1.30 MM: WOLFGANG M (V.QUIDAM DE REVEL) SP NED 1.35 GM IGOR (V.CARETINO) SP ITA 1.40 GM MR UGGS (V.URKEL) INT EV CCI2*-L MMM: LYON 23 (V.LAKAI) DR GER GP UWE SAUER (GER) GM LOXGRAF GO (V.LANDGRAF I) GGH HOLST / RHEIN / SP GER 1.40 GM MABELLE II 16 (V.RONALD) SP GER 1.40 OGM CARLINO (V.CARETINO) GGH HOLST OGM LAND’S END 9 (V.LANDJUNGE) SP INT 1.45 OGM LAVALETTO 4 (V.LAVALL II) SP USA 1.50 OGM LUDERITZ (V.LAVALETTO) DR INT GP ANTÓNIO DO VALE (POR) LANDADEL LANDGRAF I NOVELLA LANDOR S FUREIDA II L’ARC DE TRIOMPHE PILOT PRAELUDIUM GYBSI ANGELIKA GALOUBET A QUICK STAR ERK STELLA VERANI M. ELITE IBOP-(SP) PROK LANDGRAF I GERANIE I OKRA LAMOUR ITALIEN H RIGOLETTO X ALDATO X FANGBALL 114 NITHARD XX FLORA LADYKILLER XX WARTHBURG H H.ALME Z VITI T.F. G.PILATUS GRATIA H GOYA GODEHARD FUREIDA

186 MACCAN DDH 528003201706771, SP, 24-06-2017, 1.69 M, ZILVERAPPEL-BRUIN FOKKER: DEKSTATION DE HAVIKERWAARD, DE STEEG GER.: BOONZAAIJER, HEULWEG 5, 3931 PE WOUDENBERG BEKIJK VIDEO VW SPR. 133 28% M: IBOP SP 2019 S.7.5 D.7 H/B.7.5 G.14 R.16 STN.15 SVE.8.5 I.8.5 RBH.8.5 ASP.8 T.78.5 1/1/0 MM: = BALABOUSKA SP INT GP JEROEN DUBBELDAM (NED) EL DIVO (V.LORD SANDRO) SP INT 1.45 GERONIMO DDH (V.MR. BLUE) SP INT 1.35 HAVIK’S UNO (V.NUMERO UNO) SP NED 1.35 WABOESCHKA DDH Z (V.WOLISCO) SP INT 1.35 MMM: GRENOBLE (V.MYLORD CARTHAGO) SP NED 1.35 M.BUBERTH 33 (V.PRINCE PARADISO) SP INT GP N.BUBERTH (V.PRINCE PARADISO) SP NED 1.30 ULTRAMAR (V.GERMUS R) SP NED 1.35 GM DUBERTH (V.RUBERT R.) SP NED 1.30 GM EBUBERTH (V.VLEUT) SP NED 1.30 GM ES. BUBERTH (V.UP TO DATE) SP NED 1.35 GM FONTANAROSSO (V.V. ALBA 69) SP INT 1.30 GM HELSENBORN (V.MYLORD CARTHAGO) SP NED 1.30 GM SILVER-SHADOW (V.LANCET) DR NED Z1 OGM WHITE SHADOW (V.RUBELS) SP INT 1.40 LANDOS LORD UTA V LORDANOS W-ASHLEY LORD SANDRO SANDRO SOPHIE GELIZIA COUPERUS MR. BLUE PREF ACARLA STER PREST IBOESCHKA KEUR IBOP-(SP) GERMUS R L. BUBERTH 44 KEUR PREST SPORT-(SP) I.BUBERTH 21 STER PREF PREST OLDENBURG PICARLA KEUR PREF PREST JOOST PREF ZERMIE STER PREST NIMMERDOR PREF BUBERTHA STER ABGAR XX X WAGNER X BORIS 115 DOMINO GERANIE NATUREL KEUR WARINA STER PREF PREST SACRAMENTO SONG XX DUERTE AHORN Z SOFIA

KIJK ALLE HENGSTEN KWPN.TV terug op Volg alle rubrieken via de livestream of bekijk de hengsten terug via ‘On Demand’ (uitsluitend voor leden). KWPN.tv is 24/7 te bekijken via www.kwpn.tv op computer, tablet, smart-tv of via jouw smartphone. Tip: Download de app!

190 MOJITO VAN DE LAREN Z 056015Z55670817, SP, 10-06-2017, 1.66 M, VOS FOKKER: K. VAN WEESENBEECK & J. SEGERS, LOENHOUT GER.: VDL STUD, BEARSTERDIJK 14, 9025 BR BEARS FR BEKIJK VIDEO MMM: SP INT GP PIETER DEVOS (BEL) GENTLE VAN EQUINTA (V.SHINDLER DE MUZE) SP INT 1.40 GRAN CANYON VAN HD (V.CARTANI) SP INT 1.60-GP BART BLES (NED) GRAVIN VAN HD (V.SHINDLER DE MUZE) SP INT 1.40 HANDY VAN HD (V.TINKA’S BOY) SP INT 1.50 IMPORTANT DE MUZE (V.ERCO VAN T ROOSAKKER) SP INT 1.60-GP DARRAGH KENNY (IRL) INDIANA VAN HD (V.TOULON) SP INT 1.40 INTENZ VAN HD (V.ELVIS TER PUTTE) SP INT 1.45 KONTADOR VAN HD (V.DARCO) SP INT 1.45 GM ANDY PUR VDM Z (V.AKTION PUR) GGH SBS GM JOY DE LA LINIERE (V.ERCO VAN T ROOSAKKER) SP INT 1.45 GM MAXWELL VAN HD (V.DIAMANT DE SEMILLY) SP FRA 1.35 GM MUSCAT D’ASSCHAUT (V.DIAMANT DE SEMILLY) SP INT 1.40 GM PIKAP DE MUZE Z (V.PONSEE V) SP INT 1.40 LE TOT DE SEMILLY DIAMANT DE SEMILLY VENISE DES CRESLES MATISSE DE MARIPOSA STAKKATO INABELLE DE MARIPOSA ADELINE DARCO ERK BAMAKO DE MUZE FRAGANCE DE CHALUS BUTTERFLY Z QUERLYBET HERO FOR-SANDI CANDY NABAB DE REVE ANNA ETRETAT X FLEVO X OREGON 117 BALOUBET DU ROUET NARCOTIQUE II DE MUZE JALISCO B NIFRANE POWER LIGHT QUIRINAL LUGANO VAN LA ROCHE OCOUCHA W MISS DES CRESLE SPARTAN PIA GRAND VENEUR VENUE DU TOT ELF III

194 MONTANA 528003201706976, SP, 19-04-2017, 1.71 M, DONKERBRUIN FOKKER: MTS. STULTIENS, WEERT GER.: PRIMA SHOWJUMPERS, RR1 SITE 10 BOX 10, T1S 1A1 OKOTOKS, AB BEKIJK VIDEO VW SPR. 130 35% M: 5/2/3 1 PROK MM: GGH VAN GOGH (V.NUMERO UNO) SP INT 1.60-GP CAROLINE MULLER (GER) GM ANNE-LYNN (V.NUMERO UNO) SP NED 1.30 GM CAYENNE WS (V.LUPICOR) SP NED 1.30 GM DOLCE-VERA (V.QUINTENDER) SP NED 1.30 GM ESCOFFIER (V.LORD Z) SP INT 1.60-GP BARBARA SCHNIEPER (SUI) GM ESPRESSO (V.CANTURANO) SP INT 1.30 GM GELVERA (V.QUALITY TIME) SP INT 1.45 OGM CATCH ME (V.UPGRADE) SP INT 1.45 OGM ELAN SFN (V.CANTURANO) SP INT 1.40 OGM GORGEOUS VERA WS (V.VINGINO) SP NED 1.35 OGM IVERA L (V.UP TO DATE) DR NED Z2 OGM VESPER LYNN DH Z (V.VA-VITE) SP INT 1.40 MMM: JAGUAR (V.EQUADOR) DR INT GP TODD FLETRICH (USA) GM PATLASE (V.KANDIDAAT A) DR NED Z1 LANDGRAF I LADYKILLER XX WARTHBURG H LIBERO H PREF OKTAVE HSP NUMERO UNO PREF LORD CALANDO JOLANDA KEUR FEINSCHNIT KEUR PREF SPORT(DR) CORRADO I CLINTON ERK URTE I ERA VERA STB-EXT PROK BERNSTEIN MOVERA PREF PREST GOVERA STER PREF BURGGRAAF PREF VERA KEUR AMOR X GRANDSEIGNEUR X ALEX 118 MASETTO OHRA G.RAMIRO Z PREF ALICANTE H AHORN Z NEVADA COR DE LA BRYERE SOLEIL LORD PERRA L.RONALD GELONIKA H

200 MISTER GOLD GPH 528003201703886, SP, 18-04-2017, 1.66 M, BRUIN FOKKER: A.M. ANGENENT-DE BRUIJN, WOUBRUGGE GER.: VDL STUD, BEARSTERDIJK 14, 9025 BR BEARS FR BEKIJK VIDEO SI3 SPR. 140 26% M: 2/2/0 MM: BOYD (V.ARKANSAS VDL) SP NED 1.30 CANSELARA A (V.CARDENTO) SP INT 1.40 ESMEE SINAA-A (V.VERMONT) SP NED 1.30 FORTALEZA (V.SYDNEY) SP INT 1.45 GWYNETH SINAA-A (V.INDORADO) SP INT 1.30 REAMON 5 (V.REVENGE W) DR GER PSG GM CAESAR-A (V.VERMONT) SP INT 1.50 GM FLEUR SINAA-A (V.CARDENTO) SP INT 1.50 OGM ELDORADO (V.CORLAND) SP INT 1.45 MMM: EMMERTON (V.EMILION) GGH SBS/SWB SP INT GP JUR VRIELING (NED) GM BERSINA VAN ‘T HEEMSKIND (V.COLMAN) SP NED 1.30 GM DIRASINAA (V.SINGULORD JOTER) SP NED 1.30 GM HOWARD (V.CRESPO VDL) SP INT 1.35 GM INZELL (V.MODESTO) SP NED 1.35 GM GGH KOBALT VDL (V.MODESTO) GM QUISINAA (V.QUANTUM) SP ITA 1.45 OGM ISASINAA (V.ELDORADO VAN DE ZESHOEK) SP NED 1.30 SPARTAN SERVUS GOTTILDE STAKKATO PIA STAKKATO GOLD WERTHER WERTHERROESCHEN L’ESPRIT DE PARIS MR. BLUE PREF ZIROCCO BLUE VDL KEUR LICORNE DES FORETS ILONE SINAA GPH STB-EXT EMILION PREF POMPERSINAA KEUR PREST LERSINAA KEUR PREF NIMMERDOR PREF DERSINAA KEUR PREF PREST LUCKY BOY XX X MAJOOR X MARCO POLO 119 VOLTAIRE PREF GEKAS DES FORETS WELLINGTON KEUR RAMIRHA KEUR PREF LIBERO H PREF CARMEN COUPERUS ACARLA STER PREST WENDEKREIS MEISTERKRONE PYGMALION GOLDFEDER

201 MIES H 528003201706585, SP, 30-05-2017, 1.67 M, BRUIN FOK./GER.: P.H. VAN HEES, KARPERDIJK 12, 5406 PH UDEN BEKIJK VIDEO VW SPR. 137 28% M: SP NED 1.40 7/4/3 1 AANGW, D-OC 1 D-OC 1 SPORT-(SP) PROK ANNA H (V.QUIDAM DE REVEL) SP INT 1.45 GM FIEN H (V.SANDRO BOY) SP NED 1.40 MM: SP NED 1.30 MMM: SP NED 1.35 SPARTAN SERVUS GOTTILDE STAKKATO PIA STAKKATO GOLD WERTHER WERTHERROESCHEN L’ESPRIT DE PARIS GALOUBET A BALOUBET DU ROUET MESANGE DU ROUET TOY H STER SPORT-(SP) LIBERO H PREF OLITAIR STB SPORT-(SP) KITTE M STER SPORT-(SP) PROK STARTER BADINE LANDGRAF I OKTAVE HSP VOLTAIRE PREF GITTE STB NIMMERDOR X PERICLES XX X ORLANDO 120 LIBERO H PREF CARMEN H.ALME Z VITI T.F. WENDEKREIS MEISTERKRONE PYGMALION GOLDFEDER

203 MAXIMUM 528003201708385, SP, 07-07-2017, 1.70 M, VOS FOK./GER.: DE RADSTAKE B.V., POSTBUS 70, 7050 AB VARSSEVELD BEKIJK VIDEO VW SPR. 142 41% M: 15/11/4 2 2E-BEZ 1 AANGW, D-OC 1 SPORT-(SP) 1 STER 1 STER ALGORHYTHEM (V.TAMPA) SP INT 1.60-GP GREGORY WATHELET (BEL) BARINGA (V.KOJAK) SP INT 1.30 DUBLIN (V.VIGARO) SP INT 1.60-GP LAURA RENWICK (GBR) MILKA 45 (V.USTINOV) SP INT 1.35 ZALVO (V.PHIN PHIN) SP INT 1.45 MM: TRIOMPF (V.TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE) SP INT 1.50 GM F.TRIOMF (V.TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE) SP INT 1.30 OGM AMIRO (V.PHIN PHIN) SP INT 1.40 OGM BARTINO (V.ULTIMO) SP INT 1.40 OGM CAPITOL (V.TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE) SP INT 1.40 MMM: CHACHACHA (V.LE MEXICO) SP NED 1.35 GM DYLAN (V.VIGARO) SP INT 1.50 GM HAPPYBOY R (V.CANDYBOY) DR NED Z2 GM NAOMI (V.LUX) SP NED 1.30 GM OVOLTO (V.VOLTAIRE) SP NED 1.35 GM WELL-CHELLO (V.FIDERMARK) DR NED ZZZ OGM BEACH BOY (V.SORENTO) DR INT GP STEPHANIE DE FREL (NED) FAIR PLAY III NARCOS II GEMINI TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE PREF LAUDANUM XX MONTA BELLA XX OLYMPIA VAN DE KREKEBEKE RACYONA Z URIEL CALVADOS KEUR GOLD ROSE SARINA STER PREF PREST LE MEXICO KEUR ETRIOMPF STER PREF TRIOMF STER PREF CADMUS XX LOLLIPOP STER PREF AMOR X DORUTO X SIEGFRIED 121 JOLIE ROSE Z MEXICO S.F. PECHE MELBA JESABELLE DE BAUGY IBRAHIM G.RAMIRO Z PREF ALCYONE NANKIN IL PLEUT BERGERE BORAN XX OGM CURNIUS (V.CALVADOS) SP INT ISP OGM DJANGO (V.PHIN PHIN) SP INT 1.40 OGM DORDONGE (V.EUROCOMMERCE WASHINGTON) SP INT 1.35 OGM EXCLUSIVE 10 (V.VINGINO) SP INT 1.35 OGM FOXTROT C (V.UTRILLO VAN DE HEFFINCK) SP INT 1.45 OGM HONEY (V.SUPÉRIO) DR NED Z2 OGM HUNTER C (V.CABRIO VAN DE HEFFINCK) SP INT 1.45 OGM ILIOMF (V.SORENTO) DR NED Z1 OGM ORNAMENT (V.AMSTERDAM) DR NED ZZL OGM PHILIPE (V.KORIANDER) SP NED 1.30 OGM RAMON (V.BURGGRAAF) SP NED 1.30 OGM U-DIT (V.NUMERO UNO) SP NED 1.30 OGM VALENTIN 88 (V.VOLTAIRE) SP INT GP OGM W (V.PHIN PHIN) SP INT ISP OGM WRIOMF (V.TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE) SP INT 1.50 QUASTOR MA POMME TANAEL S.F.

SCHUURMAN www.schuurman.eu Hindernissen & Omheiningen Zelhemseweg 24, 7255 PT Hengelo (Gld.) Telefoon: 0575-467382 * E-mail info@schuurman.eu Sinds 1974 Omheiningen Hindernismateriaal Poorten

205 MARSEILLE 528003201705541, SP, 16-03-2017, 1.74 M, DONKERBRUIN FOK./GER.: DE RADSTAKE B.V., POSTBUS 70, 7050 AB VARSSEVELD BEKIJK VIDEO VW SPR. 155 36% M: 4/4/0 MM: MR. INCREDIBLE (V.INSHALLA DE MUZE) SP USA 1.30 MMM: DESTINY (V.BERLIN) SP INT 1.35 FANCY (V.VIGARO) SP INT 1.40 GM HISTORY (V.TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE) SP INT 1.35 GM IDENTITY (V.TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE) SP INT 1.30 NIMMERDOR PREF FARN PREF RAMONAA STER HEARTBREAKER PREF BACAROLE STER TOULON JOKINAL DE BORNIVAL NIKITA HAYLAND-L NARCOS II TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE PREF OLYMPIA VAN DE KREKEBEKE EZUDUELA STER BERLIN PREF ZUDUELA STER PREF T STER PREF NUMERO UNO PREF ISOSTAR STER PREF CALVADOS X AMOR X GOLD DOLLAR 123 CASSINI I ESTIA LURANO LOTEUSI FAIR PLAY III GEMINI LAUDANUM XX RACYONA Z H.ALME Z WOKINA SILVANO ORCHIDEE KEUR PREF

207 MY TOUCH 528003201703245, SP, 07-05-2017, 1.65 M, SCHIMMEL VOS GEB FOKKER: T. GOUMANS HERMUS, SMAKT GER.: J. VAN MEEVER, GORINCHEMSESTRAAT 35, 4231 BE MEERKERK J.C. BOEKEE - M.G. BOEKEE, TWEETANDSCHELP 25, 2681 DS MONSTER BEKIJK VIDEO VW SPR. 143 38% M: SP NED 1.35 IBOP SP 2011 S.7 D.6.5 H/B.7 G.16 R.15 STN.13 SVE.7.5 I.8 RBH.8 ASP.7.5 T.75 G-STAR (V.NAMELUS R) SP INT 1.30 HARAVOLA (V.NUMERO UNO) SP INT 1.40 MM: ALFRED JODOCUS KWAK (V.INDOCTRO) SP INT 1.35 FAVOLA (V.GINUS) SP NED 1.30 SHARAVOLA (V.AHORN) SP NED 1.40 GM HERA F.B.H. (V.COMME IL FAUT) SP INT 1.40 GM WESTHAM (V.HORS LA LOI II) SP INT 1.60-GP BEN ASSELIN (CAN) MMM: GARAVOLA (V.NIMMERDOR) SP INT GP MARIKO KATO (JPN) IBADAN (V.AHORN) DR NED Z1 / SP NED 1.35 LARAVOLA (V.DAMIRO L) SP NED 1.30 GM ACE OF LOVE (V.DARCO) SP INT 1.40 GM BABALOUBA (V.BALOUBET DU ROUET) GGH NRPS GM BRAVOLA (V.QUIDAM DE REVEL) SP NED 1.40 GM CHOPARD III (V.CAROLUS II) SP INT 1.30 GM DARAVOL A (V.CANTOS) SP NED 1.40 GM HARRY (V.TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE) SP INT 1.30 GM JARAVOLA (V.DAMIRO L) SP INT GP MATTEO GIUNTI (ITA) GM KALETTO (V.GOODTIMES) SP NED 1.30 GM MIDNIGHT (V.VOLTAIRE) SP INT GP JAMES BENEDETTO (USA) PAPILLON ROUGE HORS LA LOI II KEUR ARIANE DU PLESSIS II UNTOUCHABLE HEARTBREAKER PREF PROMESSE ELITE PREST SPORT-(SP) PROK CHABLIS NIMMERDOR PREF AHORN PREF CHARAVOLA STER IBOP-(SP) SPORT-(SP) PROK NARAVOLA KEUR PREST COLANDA KEUR PREF PREST LE MEXICO KEUR SHANTAH KEUR PREF PREST PERICLES XX X HELIOS X ZENDGRAAF 124 M.HYAZINTHE KEUR PREF PREST JUS DE POMME KEUR LADYKILLER XX ALPENBLUME H PRIMO DES BRUYERES OPALINE DES PINS NIMMERDOR PREF BACAROLE STER CARTHAGO CERRIE FARN PREF RAMONAA STER JOYAU D’OR BOURREE GM RAVOLA (V.ANIMO) SP NED 1.40 GM TRAVOLA (V.BALOUBET DU ROUET) SP INT 1.50 GM URAVOL (V.LUX) SP ITA 1.35 GM ZYVOLA (V.CHIN CHIN) SP INT 1.45 OGM CARBANI (V.CAROLUS II) GGH NRPS / SP INT 1.60-GP ALI RAHMATI (IRI) OGM ETERNAL-FLAME (V.MR. BLUE) SP INT 1.35 OGM GOSSI MIJNE (V.MR. BLUE) SP INT 1.50 OGM OXFORD (V.CONCORDE) SP INT ISP OGM PICASSO (V.CONCORDE) SP NED 1.35 JALISCO B VERBOISE

208 MR. UNTOUCHABLE 528003201710336, SP, 01-05-2017, 1.71 M, DONKERE VOS FOKKER: L. KLUIJTMANS, SINT-OEDENRODE GER.: COMB. AALDERING SWELHEIM, BUSSELSESTEEG 2, 5472 PT LOOSBROEK BEKIJK VIDEO VW SPR. 138 35% M: IBOP SP 2018 S.6.5 D.6.5 H/B.7 G.15 R.16 STN.14 SVE.7.5 I.7.5 RBH.7.5 ASP.7.5 T.75 1/1/0 MMM: BORONA (V.UPGRADE) SP INT 1.50 GM CUPIDO (V.L’ESPRIT) SP INT 1.55-GP GUY WILLIAMS (GBR) GM FABULOUS (V.VINCENZO) SP INT 1.30 GM GANORAD (V.BACARDI VDL) SP INT 1.40 GM HAGAN (V.VAN GOGH) SP NED 1.30 GM HERMAN (V.VAN GOGH) SP INT 1.30 HORS LA LOI II KEUR PAPILLON ROUGE ARIANE DU PLESSIS II UNTOUCHABLE PROMESSE ELITE PREST SPORT-(SP) PROK UNTOUCHED CAPITOL I CANTATE I CLASSIC TOUCH DIAMANT DE SEMILLY EMERALD VAN ’T RUYTERSHOF ERK CARTHINA Z IMORA STER IBOP-(SP) PROK NO LIMIT ZIMORA STB ORONA STER JUMBO-JET ARONA STB SILVANO X OPTIMAAL X ORLANDO 125 TANAGRA ‘S’ VAN HET DAROHOF INDOCTRO PREF JANTE KEUR PREF PREST CALETTO II SEVADA LE TOT DE SEMILLY VENISE DES CRESLES CARTHAGO CAPITANO FOLIA HEARTBREAKER PREF CHABLIS

209 MERLIJN H 528003201701784, SP, 14-04-2017, 1.67 M, BRUIN FOK./GER.: J.EN M.A. HAASKEN, DIPHOORN 9, 7842 TA DIPHOORN GER.: R. TEWIS, SCHOONLOERSTRAAT 8 A, 9534 TA WESTDORP BEKIJK VIDEO VW SPR. 127 39% M: EPTM RP 2001 S.7.5 D.6.5 G.7.5 GDP.13 ASP.7 STN.7.5 SVE.7 GSP.14 T.70 10/6/4 1 KEUR SPORT-(SP) BACCORD DU ABNT (V.COLANDRO) SP INT 1.45 DE VLEUT (V.VLEUT) SP INT 1.50 WOLINA ROUNDTHORN (V.NUMERO UNO) SP INT 1.45 MM: BARINO (V.LARINO) SP INT 1.55-GP MARC BETTINGER (GER) FERLINA (V.APPLAUS) SP INT 1.30 TORANO (V.LESTER) SP INT ISP VABERLINA (V.HEMMINGWAY) SP NED 1.30 GM DINO (V.VINGINO) SP INT 1.60-GP BRIAN COURNANE (IRL) GM ELINA (V.CARAMBOLE) SP INT 1.50 GM GOLIA (V.BUSTIQUE) SP INT 1.40 MMM: FOLINA (V.BOREAS) SP NED 1.30 KAWOLINES (V.KAFU XX) DR NED Z1 NOBERLINA (V.HEMMINGWAY) SP INT ISP UPTOWN GIRL (V.PIERROT) SP NED 1.30 GM ANATEVKA (V.USTINOV) SP INT 1.60-GP SUSANNA GRANROTH (FIN) GM MONA LISA-S (V.GOODTIMES) SP NED 1.30 GM TEUNIS (V.GOODTIMES) SP NED 1.30 OGM AREZZO (V.INDOCTRO) SP INT 1.40 CAMERINO S-LADY B UP TO DATE COLINO TERRAIN HSP ROCOCO KEUR PREST LIBRETTO KEUR PREF CALETTO II CARETINO ERK ISIDOR H ROLINA ELITE PREST PROK N-ALDATO ABERLINA WOLINA PREST RIGOLETTO KEUR OBERLINA KEUR PREF PREST FARN X BALTHAZAR X SINAEDA 126 METELLUS CORBALA H NIMMERDOR PREF SHORAYA KEUR PREF PREST LANDON D’ACTEUR ELITE PREF SPORT-(SP) PROK COR DE LA BRYERE DEKA LANDGRAF I GERMANISTIN CAPITOL I OGM BELLAMY (V.INDORADO) SP INT 1.45 OGM DOINA (V.VAILLANT) SP NED 1.35 OGM GOOD ONE SRR (V.NUMERO UNO) SP NED 1.30 OGM QUIKDIAMOND Z (V.QUICK LAURO Z) SP INT 1.50 OGM UNITED (V.CORLAND) SP NED 1.30 OGM USTINOV (V.CORLAND) DR NED Z1 / SP NED 1.30 COR DE LA BRYERE RANTZAU XX QUENOTTE

211 MEES VD WATERMOLEN 528003201707763, SP, 26-04-2017, 1.67 M, BRUIN FOK./GER.: J.W. GREVE, WATERMOLENWEG 5, 7481 VL HAAKSBERGEN BEKIJK VIDEO VW SPR. 144 23% M: 4/4/0 MMM: CASANOVA (V.UNESCO) SP INT 1.40 ELMUNDO (V.QUASIMODO VD MOLENDREEF) DR NED Z1 LE TOT DE SEMILLY DIAMANT DE SEMILLY VENISE DES CRESLES MISS DES CRESLE VANNAN KANNAN ERK QUANA ONE DE L’EAUGRENEE URSULA DE L’EAUGRENEE CASSINI I CARAMBOLE NORMANDIE VI HOLINDA STER GUIDAM PREF DONETTA M STER VIOLETTA STB INDOCTRO PREF OLINDA ELITE SPORT-(SP) PROK VOLTAIRE X ZEUS X LUCKY BOY XX 127 QUIDAM DE REVEL ERK FOUGERE CONCERTO II HAVANNA XV INDUCTEUR OLIVETTE DE L’EAUGRENEE CAPITOL I WISMA H VOLTAIRE PREF CEMETA KEUR PREF PREST GRAND VENEUR VENUE DU TOT ELF III

Quality always wins • Continuously we have mares and stallions for sale, from foals to pregnant broodmares and approved stallions. • Sporthorses for sale from young talented horses up to Grand Prix horses for jumping and dressage. • AI and Embryo Transfer centre. • We can send our brochure on request. Zirocco Blue VDL Stallionshow April 4th 2020 You are welcome in Bears! You will fi nd more information about all our stallions at our website: www.vdlstud.com Bearsterdyk 14, 9025 BR Bears (Frl) Holland Tel. (+31) 58-2519473 E-mail: info@vdlstud.com • internet: www.vdlstud.com

216 MAESTRO 528003201702719, SP, 27-04-2017, 1.70 M, BRUIN FOK./GER.: H.W.J. GROL, DUURKENAKKER 7, 9649 JN MUNTENDAM GER.: VDL STUD, BEARSTERDIJK 14, 9025 BR BEARS FR BEKIJK VIDEO GM JILOMA (V.WELLINGTON) SP NED 1.30 GM JUPITER (V.WELLINGTON) SP INT GP ULRICH KIRCHHOFF (UKR) VW SPR. 135 41% M: SP NED 1.30 IBOP SP 2011 S.7 D.7 H/B.7.5 G.16 R.16 STN.15 SVE.7 I.8 RBH.8 ASP.7.5 T.77.5 7/4/3 2 D-OC 1 STER PROK MM: MMM: SP INT GP ERIC VAN DER VLEUTEN (NED) FERM (V.CAMPBELL VDL) SP NED 1.40 ULOMUS (V.AHORN) SP FRA 1.35 CLAUDIUS (V.NOTARIS) SP NED 1.30 GGH FURORE (V.AHORN) SP INT ISP GALANT (V.AHORN) DR NED Z2 JAGUAR (V.NIMMERDOR) SP INT GP NEOPOLITAN (V.LUX) SP NED 1.30 GM BALOMA (V.TYGO) SP INT 1.30 GM DALOMA (V.COLMAN) SP NED 1.30 GM EMINENT EX: ZIPPO (V.ZEUS) SP INT GP STEIN ENDRESEN (NOR) GM GALOMA (V.AHORN) SP NED 1.30 GM HENDERSON (V.AHORN) SP NED 1.30 GM GGH HATTRICK (V.AHORN) SP NED 1.50 GM INCOGNITO (V.AHORN) SP NED 1.30 GM JERSEY (V.NIMMERDOR) SP NED 1.30 COUPERUS MR. BLUE PREF ACARLA STER PREST ZIROCCO BLUE VDL KEUR VOLTAIRE PREF GOGO MOEVE H LICORNE DES FORETS GEKAS DES FORETS QUIDAM DE REVEL ERK VERDI PREF DALOMA ELITE IBOP-(SP) SPORT-(SP) PROK PALOMA ELITE PREST SPORT-(SP) PROK SJALOMA KEUR PREF PREST CLARISSA FERRO PREF LANDGRAF I RENAISSANCE H ULFT KEUR BRENDA STER PREF PREST LUCKY BOY XX PREF ELOMA KEUR PREF PREST WAGNER X RADBOUD X COLIBRI 129 LE TOT DE SEMILLY RAPSODIE II JALISCO B DIRKA OLDENBURG PICARLA KEUR PREF PREST FURIOSO II GM KIMBERLEY (V.GOODTIMES) SP INT ISP GM RALOMA (V.AHORN) SP NED 1.30 GM TWISTALOMA (V.KORIANDER) SP NED 1.30 GM UROKO LOMA (V.IROKO) SP NED 1.35 OGM APPARITION VDL (V.SILVERSTONE) SP NED 1.30 OGM BLUFFING SPIRIT (V.QUITE EASY I) SP INT 1.45 OGM BALOMA (V.CARTANO) SP NED 1.30 OGM BONANZA (V.INDOCTRO) SP INT 1.45 OGM DJALOMO PAULOWNA (V.ZENTO) SP INT 1.45 OGM ERALOMA (V.ZACHAROV) SP INT 1.30 OGM ERICSON (V.PADINUS) SP INT 1.50 OGM FAMARILOMA (V.AZTECA VDL) SP INT 1.45 OGM GALOMA II (V.NABAB DE REVE) SP INT 1.35 OGM GIANT (V.INDOCTRO) SP INT 1.35 OGM HUGO (V.BODINUS) SP NED 1.50 OGM KEVIN (V.EMILION) SP NED 1.30 OGM MALOMA (V.GLENNRIDGE) SP NED 1.35 OGM NICANTA M (V.CANTUS) SP NED 1.30 OGM OKALOMA (V.INDOCTRO) SP NED 1.30 OGM OLYMPIC LUX (V.LUX) SP IRL 1.30 OGM OMEN (V.CARTHAGO) SP NED 1.30 OGM ROMANA (V.INDORADO) SP NED 1.35 OGM SEMPRE (V.INDORADO) SP NED 1.35 OGM SJALOMA K (V.ANIMO) SP INT ISP OGM UNITED PAULOWNA (V.QUICK STAR) SP INT 1.40 OGM VILLENEUVE (V.CALVADOS) SP NED 1.40 OGM VINCENT (V.INDOCTRO) SP NED 1.30 OGM GGH WHISTLER (V.HOLLAND) SP INT 1.60-GP CANDICE KING (USA) OGM WHITNEY (V.INDORADO) SP NED 1.30 OGM WYLOMA (V.CORLAND) SP NED 1.35 OGM ZANZIBAR (V.INDORADO) SP NED 1.35 OGM ZIDANE (V.INDOCTRO) SP INT 1.35 NATUREL KEUR WARINA STER PREF PREST

223 NN DE418180080117, SP, 22-05-2017, 1.66 M, BRUIN FOKKER: W. WEDDEHAGE, NIKOLAUSDORF GER.: E. SCHEP, WAALSEWEG 87 -A, 3999 NR TULL EN ‘T WAAL BEKIJK VIDEO M: LUIGGI W (V.LUDWIGS AS) SP GER 1.40 MM: SP GER 1.40 GM CHELINO (V.CASIRO I) SP INT 1.40 GM HASHTAG (V.HICKSTEAD WHITE) GGH MECKL LE TOT DE SEMILLY DIAMANT DE SEMILLY VENISE DES CRESLES DIAMANT DE PLAISIR FOR PLEASURE LADY PLEASURE LADY HEIDA LANDOS LORDANOS W-ASHLEY KANTANA ZEUS KEUR KURFUERSTIN KURIOSE WELT AS KURIOSA FURIOSO II X WAIDMANNSHEIL X MIRACOLO XX 130 ARLEQUIN X URIELLE AHORN Z SOFIA LANDOR S FORMOSA LORD UTA V MISS DES CRESLE FURIOSO II GIGANTIN GRAND VENEUR VENUE DU TOT ELF III

227 MOURINHO 528003201703063, SP, 11-05-2017, 1.64 M, BRUIN FOKKER: A. DE BOER, SCHARSTERBRUG GER.: VDL STUD, BEARSTERDIJK 14, 9025 BR BEARS FR R.A.J.J. POELS, DONKSTRAAT 14, 5866 BR SWOLGEN BEKIJK VIDEO SI3 SPR. 132 32% M: 4/4/0 MM: AMZES (V.INDOCTRO) SP INT 1.45 BENITO (V.INDOCTRO) SP INT 1.35 ELINEA VDL (V.MARLON) SP INT 1.40 FRANKLIN VDL (V.BALTIC VDL) SP NED 1.30 PIETRO (V.IDS) DR NED Z1 SANCHO (V.CORLAND) SP INT 1.30 ZANEA (V.MARLON) SP INT 1.40 GM CERMONT (V.VERMONT) SP INT 1.45 GM GINEA (V.CARDENTO) SP NED 1.30 GM INEA O.A. (V.CARRERA VDL) SP INT 1.30 OGM HANEA (V.CARDENTO) SP NED 1.30 OGM IELINEA JTL (V.HARLEY VDL) SP NED 1.30 OGM IMPERATOR O.A. (V.NAMELUS R) SP NED 1.30 MMM: NANEA (V.INDOCTRO) SP NED 1.30 GM SALETTO (V.AHORN) DR NED Z1 / SP NED 1.35 HEARTBREAKER PREF NIMMERDOR PREF BACAROLE STER TOULON NIKITA ETOULON VDL CALVADOS KEUR UTAREUSA ELITE PREF PREST PROK BRIGITTE STER PREF PREST CHIN CHIN ERK CLASSE VDL MALTA I GANEA NIMMERDOR PREF LINEA KEUR PREF PREST ANEA KEUR PREF LORD NINEA B.RAIMOND X ALDATO X FIGARO 131 FARN PREF RAMONAA STER ACOBAT II ELBA I GOLD ROSE LE MEXICO KEUR TERUSA STER PREF PREST CONSTANT LARESE JOKINAL DE BORNIVAL HAYLAND-L URIEL

228 RAPIDE-K VAN ‘T KATTENHEYE 056002W00316351, SP, 04-06-2017, 1.67 M, BRUIN FOKKER: T.& M RAMAN, LAARNE GER.: H.J. LUIJERINK, SCHULTENHOFWEG 16, 7651 NL TUBBERGEN BEKIJK VIDEO MM: LENNOX VD BISSCHOP (V.BALOUBET DU ROUET) SP INT 1.45 NIKKA VD BISSCHOP (V.EMERALD) SP INT 1.30 MMM: JEANNE VD OUDE HEIHOEF (V.NABAB DE REVE) SP INT 1.40 MALARKEY (V.COROFINO II) SP INT 1.30 GM LANDOR V/D OUDE HEIHOEF (V.ZIROCCO BLUE VDL) SP INT 1.40 SANDRO SACRAMENTO SONG XX DUERTE SANDRO BOY WIADORA FANTOMAS DE MUZE FOR PLEASURE CORDULA DE LAUBRY DARCO ERK UGANDA DE LAUBRY NIKITA VAN DE HEEMSTEDE DARCO ERK BAMAKO DE MUZE FRAGANCE DE CHALUS KAAT VD BISSCHOP NABAB DE REVE HAVANNA VD BISSCHOP ESTINA VAN DEN BISSCHOP HEARTBREAKER PREF SECRET LOVE WONDERLAND LIBERO H X GRANNUS X ZEUS 132 QUIDAM DE REVEL ERK MELODIE EN FA JALISCO B NIFRANE LUGANO VAN LA ROCHE OCOUCHA W GRANNUS WALIDE FURIOSO II GIGANTIN

230 M.RUGGERI 528003201706512, SP, 27-06-2017, 1.68 M, BRUIN FOK./GER.: R. JONGEJAN, TRIPSCOMPAGNIEWEG 53, 9633 TB TRIPSCOMPAGNIE GER.: G.A. POST, MIDDELBERTERWEG 8, 9723 EV GRONINGEN BEKIJK VIDEO VW SPR. 127 31% M: IBOP SP 2016 S.6.5 D.6 H/B.7 G.14 R.15 STN.15 SVE.7 I.8.5 RBH.8 ASP.7.5 T.75 1/1/0 CASSINI I CAPITOL I WISMA H CARAMBOLE NORMANDIE VI GERARDUS IROKO KEUR BIANCA H RUATA STER PREF PREST GUATA KEUR PREF PREST VOLTAIRE PREF GOGO MOEVE H LEXICON DAKINA ELITE PREF PREST PROK ISABEL KEUR IBOP-(SP) JAGUAR MAIL ANITA ELITE EPTM-(SP) PROK ULRIKE STER AMOR PREF WOKINA ELITE PREF PREST PROK HAND IN GLOVE XX ELVIRA MAIL FRENCH BUFFET XX HERA KEUR PREF ATHLET Z X LANDMEISTER X FONTAN 133 ZUIDHORN SUGATA KEUR PREF PREST FURIOSO II CONCERTO II HAVANNA XV PILOT

KWPN SELECT SALE 30 januari: veiling springhengsten 1 februari: veiling dressuurhengsten Tijdens KWPN Stallion Show Blom Cup-winnaar Kaiden www.kwpn.auction selectsale@kwpn.nl Wim Versteeg: 06-54201800 Verrichtingskampioen Knock Out

Vier jaar en oudere springhengsten 218 KING BLUE 528003201500447, SP, 11-03-2015, 1.71 M, SCHIMMEL VOS GEB FOKKER: J.EN G. HIEMSTRA-DIJKSTRA, DRONRIJP GER.: H.C. VERHAGEN, MOLENWEG 8, 1871 CD SCHOORL BEKIJK VIDEO SPR. I. 144 45% M: IBOP SP 2015 S.6.5 D.6 H/B.5.5 G.13 R.16 STN.16 SVE.8 I.8 RBH.7.5 ASP.7.5 T.76 5/2/3 1 D-OC MM: ZIDANE VDL (V.SILVERSTONE) SP INT 1.40 GM EDINBURGH (V.CHELLO III VDL) SP NED 1.35 GM FUNITA (V.CHELLO III VDL) DR NED Z2 MMM: MERNITA PREST (V.BURGGRAAF) SP NED 1.30 NITA (V.BURGGRAAF) DR NED Z1 SANTIAGO W (V.CALVARO Z) SP INT GP GYULA SZUHAI (HUN) GM AKNITO PAULOWNA (V.KOJAK) SP INT 1.40 GM ARMANI VELVET (V.HEARTBREAKER) SP IRL 1.40 GM CUMANO II (V.CONCORDE) SP ITA 1.30 GM HELENA VELVET (V.ZIROCCO BLUE VDL) SP NED 1.30 OGM CARONITA L (V.CAROLUS II) SP INT 1.30 OGM FEVER L (V.STAKKATO) SP INT 1.40 OGM GALOUBET L (V.BALOUBET DU ROUET) SP INT 1.40 COUPERUS NATUREL KEUR WARINA STER PREF PREST MR. BLUE PREF ACARLA STER PREST ZIROCCO BLUE VDL KEUR VOLTAIRE PREF GOGO MOEVE H LICORNE DES FORETS GEKAS DES FORETS ANIMO KEUR ANDIAMO TAJ MAHAL X GONITA ELITE IBOP-(SP) PROK INDOCTRO PREF VANESSA VII H TORNITA L STER PREF HERNITA KEUR PREF PREST NIMMERDOR PREF SANITA STB ERDBALL XX X MARCO POLO X SINAEDA 135 GARITCHOU X JOYEUSE X CAPITOL I LE TOT DE SEMILLY RAPSODIE II H.ALME Z IRENE STER OLDENBURG PICARLA KEUR PREF PREST FURIOSO II

236 KAYNE 528003201505862, SP, ET, 17-03-2015, 1.65 M, SCHIMMEL BRUIN GEB FOK./GER.: A.C. VAN DER PEIJL, HORTHOEKERWEG 27, 8167 LV OENE GER.: D. KAMAL, EFFINGHAM HILL FARM, DOG KENNEL GREEN, EFH, RH5 6SU RANMORE NEAR DORKING, SURREY, RH5 6SU BEKIJK VIDEO SPR. I. 149 55% M: SP NED 1.50 IBOP SP 2015 S.6 D.6 H/B.6 G.15 R.14 STN.15 SVE.8.5 I.8 RBH.7 ASP.7.5 T.75 6/4/2 1 D-OC 1 AANGW, PROK, D-OC 1 STER PROK I’M A STAR (V.E STAR) GGH NRPS GGH JAY STAR (V.BIG STAR) MM: SP NED 1.30 FANCY GIRL (V.ZIROCCO BLUE VDL) SP INT 1.55-GP WILLIE TYNAN (IRL) MMM: SP NED 1.30 CONSTANT COR DE LA BRYERE ELLA H CHIN CHIN ERK LARESE AREZZO VDL KEUR HEARTBREAKER PREF SARJOLIJN STER PREST FARJOLIJN STER PREST CAPITOL I CARDENTO ERK EARL GREY ELITE PREF IBOP-(SP) SPORT-(SP) PROK AUSTRALIA PREST PROK NUTANJA ELITE SPORT-(SP) PROK B-ESTELLE RESTELLE SILVERSTONE CHAMPION DU LYS MARTHAGO KEUR PREST LUX ETANJA STER PREF PREST LE MEXICO X CADMUS XX X DROST 136 RENVILLE KEUR PARJOLIJN STER PREF CAPITANO FOLIA LORD NIMMERDOR PREF BACAROLE STER FARNESE CESTA H

Driejarige dressuurhengsten 300 MONTY 528003201702978, DP, 06-05-2017, 1.65 M, DONKERE VOS FOK./GER.: M. TIJSSEN, PROVINCIALEWEG 1B, 4033 BP LIENDEN BEKIJK VIDEO VW. DR. 160 37% / VERW.SCHAP DP: 3.1% (GEM - HOOG) M: DR NED Z2 IBOP DP 2012 S.16 D.17 G. 15 SPL.8 H/B.8 R/B.8 ADP.8 T.80 7/5/2 1 AANGW, D-OC 1 D-OC 1 PROK MM: DR NED ZZL BLACK BEAUTY (V.TANGO) DR NED Z1 WESSEL (V.JAZZ) DR NED LT ZILVIE (V.TELEX) DR NED ZZL MMM: DR NED Z1 RODIN (V.METALL) DR NED ZZZ / SP NED 1.30 OLIVI KEUR UB 40 KEUR KILUCIENNE KEUR PREF PREST SPORT-(DR) APACHE KEUR KRACK C TOLANDA ELITE PREF PREST PROK OLANDA STER PREF PREST COCKTAIL PREF JAZZ PREF CHARMANTE KEUR PREST CASSEY KEUR IBOP-(DR) SPORT-(DR) METALL SISSY KEUR PREF PREST SPORT-(DR) LADY ROSA STB WARMANTE KEUR PREF PREST FERRO PREF EDELWEIS STER PREF PREST FESTIVAL ROSALINA KEUR PREST FOLIO X ZODIAC X FREDERIK 137 INSPEKTEUR KOLDA STER PREF PREST PURIOSO KEUR ULISSA KEUR PREF PREST ULSTER FLEMMINGH PREF GICARA II KEUR PREF PREST JAZZ PREF HALLA UTOPIA ELITE PREF PREST SPORT-(DR) PROK MICHELANGELO TILUCIENE KEUR PREF PREST

302 MAPACHE 528003201709537, DP, 12-05-2017, 1.72 M, ZWARTBRUIN FOKKER: W.J.J. GOESTEN, BERKEL ENSCHOT GER.: AD VALK, VLIETSKADE 60, 4205 NG GORINCHEM ANEMONE SPORTPAARDEN BV, HAARWEG 10, 3953 BH MAARSBERGEN BEKIJK VIDEO VW. DR. 152 34% / VERW.SCHAP DP: 3.2% (GEM - HOOG) M: 3/2/1 1 D-OC MM: CHESSPOINT (V.WESTPOINT) DR NED ZT MIEKE NABERINK (NED) FRIVOOL (V.VIVALDI) DR NED Z1 MMM: IMPERIUM (V.STORNELLO XX) DR NED LT JUSTIFY (V.EINSTEIN) DR NED Z2 K (V.EINSTEIN) DR NED Z1 UWENDY (V.FERRO) DR NED LT WENDY VCG (V.RHODIUM) DR NED Z2 GM CHIDEON VCG (V.LINGH) DR NED LT GM DUTCH VCG (V.DRAMATIC) DR NED Z1 GM FERNANDO (V.ZAMBUKA) DR NED Z1 GM WILHELM (V.NANNING) DR INT GP SANDRA VERDA (CAN) OLIVI KEUR UB 40 KEUR KILUCIENNE KEUR PREF PREST SPORT-(DR) APACHE KEUR KRACK C TOLANDA ELITE PREF PREST PROK OLANDA STER PREF PREST VIVALDI PREF DESPERADO SARITA ELITE PREF PREST D-OC IWENDY STER PROK FERRO PREF VENDY STER ENDY KEUR PREF PREST ZONNEGLANS WENDY KEUR PREF ROEMER X LEURPHELIN X MILLERS GREY XX 138 ULFT KEUR BRENDA STER PREF PREST HAVIDOFF KEUR NIKITA STER INSPEKTEUR KOLDA STER PREF PREST KRACK C RENATE-UTOPIA STER PREF PREST FLEMMINGH PREF GICARA II KEUR PREF PREST JAZZ PREF HALLA UTOPIA ELITE PREF PREST SPORT-(DR) PROK MICHELANGELO TILUCIENE KEUR PREF PREST

303 MCQIEDO 528003201707076, DP, 28-06-2017, 1.69 M, ZWARTBRUIN FOK./GER.: M.A. CORNELISSEN, BARNEVELDSEWEG 126, 3862 PD NIJKERK BEKIJK VIDEO VW. DR. 141 29% / VERW.SCHAP DP: 2.4% (LAAG - GEM) M: MM: GGH ARMANI (V.UNITED) DR INT INT-I FIRENZE (V.UNITED) DR NED Z1 HERÔME DE BAIAN (V.NEGRO) DR SWE Z1 ZIDANE (V.SIR SINCLAIR) DR INT INT-I MMM: AUXERRE (V.TURBO MAGIC) DR NED Z1 GGH FLEAU DE BAIAN (V.JAZZ) DR NED ZT ADELINDE CORNELISSEN (NED) K (V.WOLFGANG) DR NED Z2 NAVARONE (V.HIGHLINE) DR NED LT PARZIVAL (V.JAZZ) DR INT GP ADELINDE CORNELISSEN (NED) RUBENS (V.WELT HIT II) DR NED Z1 WEMBLEY (V.SIR SINCLAIR) DR DEN ZZL ZINEDINE (V.TURBO MAGIC) DR USA INT-I GM ATHENE (V.UNITED) DR INT GP JEANINE NIEUWENHUIS (NED) GM BRETAGNE-STR. (V.OO SEVEN) DR NED ZT LISCHADE VOS (NED) GM DAMANCHE-STR. (V.ZUIDENWIND) DR NED Z2 GM ESPERANZA-STR. (V.ZUIDENWIND) DR NED ZZL GM FIORELLA TC (V.DIAMOND HIT) DR CZE PSG GM FLORENCE-STH (V.SAN AMOUR) DR NED ZZL SANDRO HIT UNDIGO NORELL KEUR PREF PREST AQIEDO METALL RANIRMA KEUR JANIRMA KEUR PREF SPORT-(DR) KRACK C UNITED NESSICA STER PREF PREST PROK ÉLYSÉE ELITE IBOP-(DR) PROK JAZZ PREF TUZLA STB PREF PREST PROK FIDORA STER PREF PREST ULFT KEUR ANTARA KEUR PREF PREST ROEMER X ULEX X PEPIN LE BREF XX 139 T.C.N. PARTOUT JESSICA KEUR COCKTAIL PREF CHARMANTE KEUR PREST DARWIN DANIRMA STER PREF PREST FLEMMINGH PREF GICARA II KEUR PREF PREST FERRO PREF EDELWEIS STER PREF PREST JAZZ PREF COWINDE KEUR PREF PREST IBOP DP 2014 S.18 D.17 G. 17 SPL.8.5 H/B.8.5 R/B.9 ADP.8.5 T.86.5 4/3/1 1 D-OC GM GENUA TC (V.CHARMEUR) DR NED ZT JANINE NIEUWENHUIS (NED) GM GOODMAN RWP (V.JAZZ) DR NED ZZZ GM GGH GOVERNOR (V.TOTILAS) DR NED LT GM GGH JERVEAUX (V.FERDEAUX) GM TORONTO V (V.JAZZ) DR NED Z1 GM VANCOUVER (V.POLANSKY) DR USA PSG GM ZEALOUS V (V.KRACK C) DR BEL Z2 OGM AREZZA (V.RAVEL) DR NED Z1 OGM EAIMBRY EKS-KWIZ-IT (V.FIDERTANZ) DR GBR Z2 OGM INTOUCHÂBLE LDV (V.DAVINO V.O.D.) DR NED Z1 OGM TRISTAN J (V.NEOSTAN) DR NED Z1 OGM VARENNE J. (V.MANHATTAN) SP SUI 1.40 SANDRO SONG LORETTA

305 MARASCHINO 528003201700360, DP, 22-03-2017, 1.67 M, DONKERE VOS FOK./GER.: P.M.P. CUYPERS, DE BEUCKELEN 1, 5953 TB REUVER J. PEETERS, HELDENSEWEG 39, 6086 PD NEER BEKIJK VIDEO SI3 DR. 132 30% / VERW.SCHAP DP: 0.8% (ZEER LAAG) M: 2/1/1 1 D-OC MM: DR NED Z2 GEPETTO (V.NEGRO) DR NED Z1 HUVEMA AMARETTO (V.TRENTO B) DR NED ZZL HUVEMA COINTREAU (V.DREAMCATCHER) DR NED Z2 UTAH (V.NEGRO) DR NED Z2 GM ATLANTA (V.PAGANINI) DR NED LT GM GEORGIA (V.VIVALDI) DR NED Z1 GM HOT N’ SWEET (V.CONNAISSEUR) DR NED ZZL MMM: CASH (V.VIVALDI) DR NED Z1 ESPERANTO (V.JAZZ) DR NED Z2 NILONA (V.AMSTERDAM) DR NED ZZL RILONA (V.DON JONNE) DR NED Z2 VILONA (V.FUTURE) DR NED Z2 BOLERO BLACK SKY XX BARONESSE BELTAIN GAENSELIESEL H BELISSIMO M ROMADOUR II ROXA LADY LORD LEATHERDALE CHIPPENDALE TI AMO ELITE SPORT-(DR) PROK INDIANA D-OC AMSTERDAM OKLAHOMA KEUR PREST SPORT-(DR) ILONA KEUR PREF PREST ARGENTINUS TOUCH OF CLASS CLAVECIMBEL KEUR BOLINDA STER PREF PREST JASHIN X GOUVERNEUR X URON 141 NEGRO PREF JOLINDE STER PREF PREST LUCIUS XX WELFE LORD LOXLEY FAIRLESS P ROMULUS I GUNDA ST.PR.ST.H GRANDE MARBEL

308 MAURITIUS TAONGA 528003201709860, DP, ET, 03-04-2017, 1.66 M, DONKERBRUIN FOK./GER.: STAL 104 BV, P/A NOORDERWEG 79, 1456 NJ WIJDEWORMER BEKIJK VIDEO VW. DR. 146 21% / VERW.SCHAP DP: 1.9% (LAAG - GEM) M: DR NED ZT VAI BRUNTINK (NED) NMK Kampioene Keur en Elite merries 2015 IBOP DP 2012 S.17 D.15 G. 16 SPL.8 H/B.8 R/B.8 ADP.8 T.80 12/7/5 3 D-OC 2 ELITE IBOP-(DR) D-OC 2 ELITE SPORT-(DR) IBOP-(DR) PROK 1 PROK D-OC INEBEL TAONGA (V.NEGRO) DR NED Z2 IRABEL (V.CHARMEUR) DR NED ZZL GGH KILIMANJARO (V.BORDEAUX) MM: FARABEL (V.ANDRETTI) DR NED Z1 HERACLES (V.JAZZ) DR NED Z1 MMM: CHARMEUR-OLT (V.DISCOVERY) DR NED ZZZ DONNABEL-OLT (V.SANDRO HIT) DR NED Z1 ZUN LIGHT VDL (V.DON PRIMERO) DR INT INT-I GM A JEWEL’S AMETHYST II (V.SANDRO HIT) DR INT INT-I GM HUMMER-OLT (V.CHARMEUR) DR NED Z2 FURST HEINRICH FÜRSTENBALL MARADONNA BLUE HORS FARRELL DACAPRIO DESERT ROSE WARINA JAZZ PREF WESTPOINT KEUR DARABEL ELITE PREF IBOP-(DR) SPORT-(DR) PROK WHITE SPOT STER PREF PREST PROK KWEBBEL KEUR PREF PREST JERLINDA ELITE PREF PREST PROK DON SCHUFRO ERK MICHELANGELO BERLINDA STER PREF DONNERHALL FIESTA FLEMMINGH PREF ARABEL KEUR PREF PREST AMOR X FARN X COURVILLE XX 142 WOLKENSTEIN II ARGENTINA COCKTAIL PREF CHARMANTE KEUR PREST FLORESTAN I DAWINA DONNERHALL MARELLA DAVIGNON CARRY

311 NN DE431310175617, DP, 09-05-2017, 1.69 M, ZWARTBRUIN FOKKER: L. SCHÜRING, GESCHER GER.: HENGSTSTATION WILBERS - STUCKER, BRUCKERHOFE 3, 47652 WEEZE E. SCHEP, WAALSEWEG 87 -A, 3999 NR TULL EN ’T WAAL BEKIJK VIDEO VERW.SCHAP DP: 0.8% (LAAG) MM: CALIMERO S 4 (V.CHRIST) DR GER Z2 BRENTANO II BOLERO GLOCKE BENETTON DREAM ROTKÄPPCHEN BON COEUR SANDRO HIT SONNENSCHEIN CARLA DON CRUSADOR DON INDEX WERA DAVITA ROHDIAMANT ERK RUBINA DANELLA DE NIRO ERK FANTASIE FRUHLINGSRAUSCH X ANMARSCH X PARADOX I 143 RUBINSTEIN I ELEKTIA 5 WOLKENTANZ SALINA CARISMO DONNA DIVA DON BOSCO LARISSA SANDRO SONG LORETTA ROTSPON DORNRÖSCHEN

312 MANDELA 528003201710155, DP, 07-04-2017, 1.65 M, BRUIN FOK./GER.: JAN BROUWER HORSES B.V., OUDESTREEK 23, 9354 AC ZEVENHUIZEN BEKIJK VIDEO VERW.SCHAP DP: 1.9% (LAAG - GEM) M: IBOP DP 2016 S.15 D.16 G. 15 SPL.8 H/B.8 R/B.8 ADP.8 T.78 3/1/2 MMM: OLIVER TWIST (V.BALZFLUG) DR NED ZZL GM BEYONCE (V.CONTANGO) DR INT INT-I GM VALENTINE’S DAY (V.OSMIUM) DR NED Z1 BELISSIMO M BELTAIN ROXA BENICIO VALENCIA BONDS SIR DONNERHALL RIOJA RHEA SILVA VIVALDI PREF DREAM BOY RESIA ELITE PREST PROK INDIRA ELITE IBOP-(DR) PROK JOHNSON PREF COINTREAU STB-EXT HAPPYDAY STER PREF FERRO PREF IRESIA STER PREF JAZZ PREF ROXANE ELITE PREF PREST SPORT-(DR) D-OC ROSSINI WENSA KEUR PREF ROEMER X MAJOOR X FLANEUR 144 RUBINSTEIN I DAPHNE KRACK C RENATE-UTOPIA STER PREF PREST SANDRO HIT CONTENANCE D VELTEN THIRD WANJA

314 MERLOT 528003201700303, DP, 15-03-2017, 1.66 M, ZWARTBRUIN FOKKER: FAM. KLINKHAMER, SLEEN GER.: S. VAN MUSSCHER, HOFLAND 2 A, 1713 GG OBDAM VDL STUD, BEARSTERDIJK 14, 9025 BR BEARS FR BEKIJK VIDEO VW. DR. 152 34% / VERW.SCHAP DP: 2.5% (GEM - HOOG) M: 2/1/1 1 D-OC MM: GGH INCOGNITO (V.DAVINO V.O.D.) MMM: GM GENTIAAN VROUWE (V.CHARMEUR) DR NED Z1 GM HIGH SCORE (V.CHARMEUR) DR NED Z2 KRACK C FLEMMINGH PREF GICARA II KEUR PREF PREST UNITED NESSICA STER PREF PREST PROK BORDEAUX GRIBALDI PREF VENNA STER PREF PREST LEANDRA M KEUR PREF SPORT-(DR) FLORESTAN I FLORENCIO KEUR WALESSA HYACINTH-VROUWE STER PROK D-OC VIVALDI PREF DOLCE VITA VROUWE STB-EXT PREF WEIDEVROUWE STER PREF D-OC WELTMEYER PIRELLI KRACK C RENATE-UTOPIA STER PREF PREST HOUSTON KEUR MIMOSAVROUWE KEUR PREF PREST SPORT-(DR) DONNERHALL X ROEMER X FOLIO 145 DONNERHALL ROUSSINA FIDELIO RAUTE H KOSTOLANY GONDOLA II T.C.N. PARTOUT JESSICA KEUR

315 MERLOT 528003201704417, DP, 02-06-2017, 1.69 M, BRUIN FOK./GER.: STABLES LISMAN INTERNATIONAL, PLEIN 1944 93, 6511 JE NIJMEGEN BEKIJK VIDEO VW. DR. 152 34% / VERW.SCHAP DP: 2.3% (LAAG - GEM) M: MM: ARMANI (V.RIVERDANCE) DR NED ZZL IBOP DP 2013 S.17 D.16 G. 15 SPL.7.5 H/B.7.5 R/B.7.5 ADP.8 T.78.5 5/4/1 1 3E-BEZ, PROK 1 AANGW, PROK D-OC 2 D-OC FALCON (V.BORDEAUX) DR NED Z2 KRACK C FLEMMINGH PREF GICARA II KEUR PREF PREST UNITED NESSICA STER PREF PREST PROK BORDEAUX GRIBALDI PREF VENNA STER PREF PREST LEANDRA M KEUR PREF SPORT-(DR) JAZZ PREF JOHNSON PREF BARLETTE ELITE PREF IBOP-(DR) D-OC RICKI BERNETTE BOLERO GRANIKO GRANDE X SENDER X WOHLAUF 147 ROXANE ELITE PREF PREST SPORT-(DR) D-OC RAVALLO FLEMMINGH PREF CATHARIN KEUR PREF RAPHAEL GALA H DONNERHALL ROUSSINA COCKTAIL PREF CHARMANTE KEUR PREST KOSTOLANY GONDOLA II T.C.N. PARTOUT JESSICA KEUR

318 MAIGRET VD WATERMOLEN 528003201700526, DP, ET, 16-03-2017, 1.68 M, BRUIN FOK./GER.: J.W. GREVE, WATERMOLENWEG 5, 7481 VL HAAKSBERGEN BEKIJK VIDEO VW. DR. 156 22% / VERW.SCHAP DP: 2% (LAAG - GEM) M: IBOP DP 2016 S.16 D.18 G. 17 SPL.8.5 H/B.8.5 R/B.8.5 ADP.8.5 T.85 5/2/3 1 D-OC MM: DR NED Z2 ANORALINE (V.SAMBA HIT) DR INT INT-I DOBRY (V.DU MOULIN) DR NED LT GGH SCANDIC (V.SOLOS CAREX DVH) DR INT GP PATRICK KITTEL (SWE) TEOSTAN (V.NEOSTAN) DR NED Z1 VON PRIMAIRE (V.DON PRIMAIRE) DR INT GP KELLY LAYNE (AUS) GM GLAMOURALINE (V.JOHNSON) DR NED LT DIAMOND HIT DON SCHUFRO ERK LORETTA DAILY DEAL LIA DAILY DIAMOND FURST HEINRICH FAIRY TALE WERONIQUE JAZZ PREF JOHNSON PREF INORALINE W KEUR IBOP-(DR) NORALINE ELITE PREF PREST SPORT-(DR) PROK JOLINE KEUR ROXANE ELITE PREF PREST SPORT-(DR) D-OC AMIRAL FLEMMINGH PREF CATHARIN KEUR PREF NAPOLEON FLAMKELLA MICHELANGELO ELJENOHVE ELITE PREF PREST PROK AKTEUR X LUCKY BOY XX X LE FAQUIN XX 148 WOLKENTANZ MY SWEET LOVE COCKTAIL PREF CHARMANTE KEUR PREST FLORESTAN I DAWINA LAURIES FAIRY

322 MACCHIATO V 528003201701225, DP, ET, 15-04-2017, 1.71 M, ZWART FOKKER: A. VAN VENROOIJ-MATHIJSSEN, OUD GASTEL & R.A.J. VAN VENROOIJ, OUD GASTEL GER.: M. BLOM, HOEVENSEWEG 34, 4874 LW ETTEN LEUR BEKIJK VIDEO VW. DR. 142 22% / VERW.SCHAP DP: 1.9% (LAAG - GEM) M: 5/4/1 3 D-OC MM: BLOM’S GATINO VAN HOF OLYMPIA (V.APACHE) DR INT INT-I BLOM’S HOTMAIL V (V.APACHE) DR NED ZZL ELITANA VAN HOF OLYMPIA (V.SPIELBERG) DR NED Z2 RUBINTANA (V.RUBIN-ROYAL) DR NED Z2 SANTANA VAN HOF OLYMPIA (V.SANDRO HIT) DR NED ZZL GGH SANTANO (V.SANDRO HIT) SINTANO VAN HOF OLYMPIA (V.SANDRO HIT) DR INT INT-I GM DAVOS (V.JAZZ) DR NED ZZZ GM EDMONTON (V.JAZZ) DR INT INT-I GM EL DORADO (V.JAZZ) DR NED ZZL GM FARO (V.BRISTOL) DR NED Z1 GM FREIBURG (V.VALDEZ) DR NED Z1 GM HANAMI (V.FÜRSTENBALL) DR NED Z2 GM INVITO (V.FÜRSTENBALL) DR NED Z1 OGM ISTANBUL (V.JAZZ) DR NED Z2 MMM: GM B. RUTANA VAN HOF OLYMPIA (V.RUBIN ROYAL) DR NED Z2 DIAMOND HIT DON SCHUFRO ERK LORETTA DAILY DEAL LIA DAILY DIAMOND FURST HEINRICH FAIRY TALE WERONIQUE UB 40 KEUR APACHE KEUR TOLANDA ELITE PREF PREST PROK INATANA VAN HOF OLYMPIA STER PROK SILVANO N P.SILTANA VAN HOF OLYMPIA STER PREF PREST PROK LA QUITANA VAN HOF OLYMPIA STER PREF PROK 149 WOLKENTANZ MY SWEET LOVE OLIVI KEUR KILUCIENNE KEUR PREF PREST SPORT-(DR) KRACK C OLANDA STER PREF PREST SILVESTER TROPICA CALYPSO III I.NATANA VAN TEN BOSCH KEUR SPORT-(DR) LATANO X CARNEVAL X ROMANOW VON PFERDHEIM FLORESTAN I DAWINA LAURIES FAIRY

324 MAGIC VD ANJERSHOF 528003201702724, DP, 12-05-2017, 1.69 M, BRUIN FOK./GER.: B.H. HARMS, DE GROEVE 6-A, 9314 TC FOXWOLDE GER.: E. VEENSTRA, NIEUWEWEG 102, 9364 PG NUIS BEKIJK VIDEO VW. DR. 142 22% / VERW.SCHAP DP: 2.4% (GEM - HOOG) M: MMM: DR NED Z2 IBOP DP 2018 S.16 D.14 G. 15 SPL.7.5 H/B.7.5 R/B.7.5 ADP.7.5 T.75 2/1/1 1 D-OC DIAMOND HIT DON SCHUFRO ERK LORETTA DAILY DEAL LIA DAILY DIAMOND FURST HEINRICH FAIRY TALE WERONIQUE FERRO PREF NEGRO PREF INDY V.D. ANJERSHOF. STER IBOP-(DR) PROK ESTA ELITE EPTM-(DR) PROK AMBER ELITE SPORT-(DR) PROK FEWRIE KEUR PREF PREST ZHIVAGO VARIANT MEWRI KEUR PREF PREST SPORT-(SP) KRACK C ORENDY STER PREF PREST SANDREO TESSA S ELITE PREF PROK HOUSTON X PURIOSO X WOLFGANG 150 WOLKENTANZ MY SWEET LOVE ULFT KEUR BRENDA STER PREF PREST FLORESTAN I DAWINA LAURIES FAIRY

331 MAJOOR 528003201705702, DP, 08-06-2017, 1.64 M, ZWART FOKKER: W.G M. VAN DRIEL, LOOSBROEK GER.: PAARDENCENTRUM DE DALHOEVE, HARENSESTRAAT 15, 4032 NV OMMEREN REESINK HORSES, MOLENWEG 12, 7151 HA EIBERGEN BEKIJK VIDEO VW. DR. 130 22% / VERW.SCHAP DP: 1.7% (LAAG - GEM) M: IBOP DP 2015 S.14 D.15 G. 15 SPL.8 H/B.7.5 R/B.8 ADP.7.5 T.75 3/3/0 MM: ELEANDER (V.ZANZIBAR) DR NED ZT WILCO KATS (NED) MMM: BOLSTER (V.SPECIAL D) DR NED LT HANDRETTI (V.ANDRETTI) DR NED ZZL PAULETTE (V.KENNEDY) DR NED Z1 VACIFIC (V.PACIFIC) DR NED Z1 WINNIE (V.WYNTON) DR NED Z1 GM CASPAR (V.SPECIAL D) DR NED LT GM COOPER (V.VIENTO UNO W) SP INT 1.50 GM DONNA-LETTE (V.CITANGO) DR NED Z1 GM ESCAPE P (V.VOICE) DR NED Z1 GM FANTASTIQUE (V.BUSTIQUE) SP INT 1.30 ` GM FAY-LETTE (V.UPHILL) DR NED ZZL GM HUGO (V.CHARMEUR) DR NED ZZL GM UGOR (V.ROMAN NATURE) DR NED Z1 OGM CANDY (V.VERDI) SP NED 1.30 OGM HIROCCO BLUE (V.ZIROCCO BLUE VDL) SP NED 1.30 OGM IRMETTE (V.CANABIS Z) SP NED 1.30 DIAMOND HIT DAILY DEAL LIA DAILY DIAMOND FURST HEINRICH FAIRY TALE WERONIQUE METALL SPECIAL D HAAFKE STER PREF HILORE ELITE IBOP-(DR) PROK HEMMINGWAY WILORE ELITE EPTM-(SP) PROK LORETTE KEUR PREF PREST ZANDIGO AAFKE KEUR PREF PREST LEANDRO MARLE GOODTIMES CELINE KEUR PREF STATUAR X NORMAND X APALATIN 151 WOLKENTANZ MY SWEET LOVE FERRO PREF EDELWEIS STER PREF PREST FLORESTAN I DAWINA LAURIES FAIRY DON SCHUFRO ERK LORETTA

Uw Evenement is onze sport Win 2 kaarten voor The Dutch Masters 2020 1 2 3 4 5 & 6 Horizontaal 3. Hoeveel jaar bestaat V2 Facility inmiddels 6. Theaterstuk dat V2 Facility in 2018 verzorgde 7. Het enige niet-sport gerelateerde evenement wat V2 Facility begeleidt Verticaal 1. Waar is V2 Facility gevestigd 2. Waar staat de naam V2 voor 4. Dit evenement van V2 Facility eind mei mag u zeker niet missen 5. Het plaatsen van tribunes, borden, pistes en stands behoort tot het ... management www.v2facility.nl/oplossing 7 Maak de kruiswoordpuzzel en vul de oplossing in op onze website v2-facility.nl Autocad tekeningen Facilitair management Sportmanagement In-verkoop begeleiding

333 MAROSI 528003201707034, DP, 17-03-2017, 1.66 M, DONKERBRUIN FOKKER: DRESSUUR STAL NATHALIE SMEETS, RHENOY GER.: N.F. WITTE, OLIEEINDSESTRAAT 8, 5481 XN SCHIJNDEL J.M. VAN UYTERT, VAN HEEMSTRAWEG 6, 6624 KJ HEEREWAARDEN T.J.M. COOMANS, BINNENPAD 257, 3263 AP OUD-BEIJERLAND BEKIJK VIDEO VW. DR. 141 23% / VERW.SCHAP DP: 2.2% (LAAG - GEM) M: DR NED Z2 IBOP DP 2016 S.14 D.15 G. 14 SPL.7 H/B.7.5 R/B.7 ADP.7 T.71.5 4/2/2 1 D-OC 1 STER D-OC MM: BOND’S PAINTING (V.OO SEVEN) DR INT GP HANS VAN BEDAF (NED) ELLINGTON (V.JAZZ) DR INT INT-I MMM: ESCOBEDO (V.VIVALDI) DR NED ZZL FUERTE OLIMPICO (V.UPHILL) DR NED Z2 VANGELIS (V.KRACK C) DR NED Z1 / EV NED Z WALLY TAX (V.SAN REMO) DR NED ZZL ZOKOSKY (V.ROUSSEAU) DR NED LT GM DAFOUR (V.VIVALDI) DR INT JUN GM ENYA (V.DON MASSIMO) DR NED Z1 GM GESEDA (V.BORDEAUX) DR NED ZZL GM HESEDA (V.BON BRAVOUR) DR NED Z2 GM HIRSCHFELDIA (V.CHARMEUR) DR NED Z1 GM WASEDA (V.ROUSSEAU) DR NED Z2 OGM EDA (V.ZHIVAGO) DR NED ZZZ OGM J2L LAMBORGHINI (V.BON BRAVOUR) DR INT YR DIAMOND HIT DON SCHUFRO ERK LORETTA DAILY DEAL LIA DAILY DIAMOND FURST HEINRICH FAIRY TALE WERONIQUE VIVALDI PREF DREAM BOY RESIA ELITE PREST PROK HIPPOPHAE ELITE SPORT-(DR) PROK SILVANO N TILLANDSIA STER PREF PREST MALROVE STER PREF PREST HAVIDOFF KEUR CHARITES STER PREF PREST ROEMER X EROS X WACHTMEESTER 153 FERRO PREF IRESIA STER PREF SILVESTER TROPICA WOLKENTANZ MY SWEET LOVE KRACK C RENATE-UTOPIA STER PREF PREST FLORESTAN I DAWINA LAURIES FAIRY

339 MAGNIFICIENT SUMMER 528003201701825, DP, 19-04-2017, 1.65 M, BRUIN FOKKER: A. SOMER, VREDENHEIM GER.: K. KROOS, DEVELWEG 1, 2995 XC HEERJANSDAM G.R. PLAIZIER, LINDEWEG 14 C, 2995 XK HEERJANSDAM BEKIJK VIDEO VW. DR. 137 28% / VERW.SCHAP DP: 2.5% (GEM - HOOG) M: IBOP DP 2014 S.15 D.15 G. 17 SPL.7.5 H/B.8 R/B.8 ADP.7.5 T.78 4/2/2 2 D-OC 1 IBOP-(DR) D-OC MM: GIOVANNI (V.CHARMEUR) DR NED Z1 MMM: CONGO (V.UPHILL) DR NED Z2 HOT SUMMER (V.WYNTON) DR NED Z2 SO YOU KNOW (V.SCANDIC) GGH NRPS DR NED Z1 GM GIMMICK (V.CARLTON HILL VDL) DR NED Z1 METALL FERRO PREF EDELWEIS STER PREF PREST UFO JUFEERA STER DARK PLEASURE JAZZ PREF WILD PLEASURE ELITE PREF IBOP-(DR) PROK LEANDRA STB PREF ROUSSEAU PREF AMPÈRE LARIVOLA KEUR PREF FIVALITA ELITE IBOP-(DR) PROK SCANDIC AMILITA ELITE IBOP-(DR) PROK SOLITA KEUR PREST COCKTAIL PREF CHARMANTE KEUR PREST FERRO PREF EQUADOR KEUR PREF PREST SPORT-(DR) FERRO PREF ZSUZSA STER PREST SPORT-(DR) FLEMMINGH PREF FARIVOLA STER PREF PREST SOLOS CAREX DVH NORALINE ELITE PREF PREST SPORT-(DR) PROK KRACK C LOLITA C STER PREF GLENDALE X ZEUS X GRANDIOSO 154 EL CORONA USI STER

342 MOWGLI V.O.D. 528003201703476, DP, 14-05-2017, 1.72 M, VOS FOK./GER.: A.J. VAN OS, HEISTRAAT 188, 5161 GL SPRANG-CAPELLE GER.: JORG VAN OS, HEISTRAAT 188, 5161 GL SPRANG-CAPELLE BEKIJK VIDEO VW. DR. 149 37% / VERW.SCHAP DP: 3.5% (HOOG) M: DR NED Z1 IBOP DP 2007 S.15 D.20 G. 18 SPL.9 H/B.9.5 R/B.9 ADP.9.5 T.90 13/5/8 1 D-OC 2 ELITE IBOP-(DR) PROK 2 STER 2 STER PROK EZORIANA V.O.D. (V.LORD LEATHERDALE) DR NED Z1 GGH KJENTO (V.NEGRO) GM LANCE V.O.D (V.GLAMOURDALE) GGH DWB MM: DR NED Z1 ALLURE O (V.JAZZ) DR NED ZZZ DANI V.O.D. (V.JAZZ) DR NED ZZL EASY DANCER V.O.D. (V.VIVALDI) DR NED Z2 FABIANA V.O.D. (V.VIVALDI) DR NED ZZL GUCCI DB (V.APACHE) DR NED Z1 MMM: DR NED Z1 CALIANA P (V.JOHNSON) DR NED Z1 DON JOHNSON V.O.D. (V.JOHNSON) DR NED Z2 EKORIANA V.O.D. (V.JOHNSON) DR NED Z1 GIANA V.O.D. (V.CHARMEUR) DR NED Z1 RHAPSODY (V.LANCET) DR INT INT-I UNO (V.JAZZ) DR NED LT VLEDDER (V.KRACK C) DR NED Z1 KRACK C VIVALDI PREF RENATE-UTOPIA STER PREF PREST DESPERADO HAVIDOFF KEUR SARITA ELITE PREF PREST D-OC NIKITA STER COCKTAIL PREF JAZZ PREF CHARMANTE KEUR PREST ZORIANA ELITE PREF IBOP-(DR) PROK JUVENTUS PORIANA KEUR PREF PREST SPORT-(DR) APHRODITE KEUR PREF KORIANA KEUR PREF PREST SPORT-(DR) 155 RUBINSTEIN I DIANA KEUR PREF PREST SPORT-(DR) DORUTO X HEIDELBERG X AMOR WARMANTE KEUR PREF PREST DUBLIN FERRO PREF BERNADIEN STER PURIOSO KEUR ULISSA KEUR PREF PREST ULSTER CLAVECIMBEL KEUR ZABIEN STER PREF PREST JAZZ PREF DARLA-UTOPIA STER PREF PREST ZIDANA (V.KRACK C) DR NED LT GM DAVENPORT (V.SPIELBERG) DR NED ZZL GM DIOR (V.VALERON) DR NED LT GM GOOGLE (V.AMPÈRE) DR NED Z2 GM ZSA ZSA (V.HOUSTON) DR NED Z2 OGM DIOR XL (V.WEBSTER) DR NED ZZL FLEMMINGH PREF GICARA II KEUR PREF PREST

343 MAROON W 528003201704412, DP, 30-05-2017, 1.71 M, VOS FOK./GER.: B. WILSCHUT, ZANDSTRAAT 1, 4744 RL BOSSCHENHOOFD BEKIJK VIDEO VW. DR. 142 35% / VERW.SCHAP DP: 3.5% (HOOG) M: IBOP DP 2015 S.16 D.15 G. 15 SPL.7 H/B.7.5 R/B.7.5 ADP.7.5 T.75.5 3/2/1 1 AANGW, D-OC MM: ERK BLUE HORS ZACK (V.ROUSSEAU) DR INT GP DANIEL BACHMANN ANDERSEN (DEN) CERONA (V.SANTANO) DR NED Z2 FARON (V.UPHILL) DR NED Z2 KRACK C FLEMMINGH PREF GICARA II KEUR PREF PREST VIVALDI PREF RENATE-UTOPIA STER PREF PREST DESPERADO HAVIDOFF KEUR SARITA ELITE PREF PREST D-OC NIKITA STER FERRO PREF ROUSSEAU PREF ZSUZSA STER PREST SPORT-(DR) HERARONA ELITE IBOP-(DR) D-OC JAZZ PREF ORONA STER PREF PREST IBOP-(DR) KARONA STER ROEMER PREF LANDY STER PREF PREST COCKTAIL PREF CHARMANTE KEUR PREST BELISAR FARONA KEUR WISCONSIN X WAHTAMIN XX X MIRCO 156 FERRO PREF BERNADIEN STER ULFT KEUR BRENDA STER PREF PREST CLAVECIMBEL KEUR ZABIEN STER PREF PREST JAZZ PREF DARLA-UTOPIA STER PREF PREST

344 MOOIMAN 528003201704813, DP, 30-04-2017, 1.73 M, DONKERBRUIN FOKKER: G.A. ROZA, VUREN FOK./GER.: AD VALK, VLIETSKADE 60, 4205 NG GORINCHEM GER.: TRAININGSSTAL WITTE SCHOLTENS VOF, VLIETSKADE 60, 4205 NG GORINCHEM BEKIJK VIDEO VW. DR. 142 34% / VERW.SCHAP DP: 3.4% (HOOG) M: 7/5/2 1 2E-BEZ, PROK 1 PROK CORLEONE (V.CHINOOK) GGH NRPS MM: BULINDA (V.VIVALDI) DR NED Z2 CABOLA (V.VIVALDI) DR NED LT EDISON (V.VIVALDI) DR NED ZZL FRESIA (V.VIVALDI) DR NED Z1 GM ENOLA (V.DE NIRO) DR NED Z2 GM ESPRESSO (V.WYNTON) DR NED Z2 GM FLO (V.BODYGUARD MOORLAND) DR NED Z2 GM HANDSOME (V.DON SCHUFRO) DR NED Z2 MMM: DOPEY (V.VIVALDI) DR NED ZZZ FERRERO (V.FERRO) DR NED ZZZ FUTURE (V.VALDEZ) DR NED Z1 SABOLA (V.METALL) DR NED Z1 TROEBADOUR (V.METALL) DR NED ZZL GM CEDRIC (V.LORD LEATHERDALE) DR NED ZZL GM CELLIE (V.SANTANO) DR NED Z2 GM CHARDONNAY (V.SORENTO) DR NED Z1 GM DABOLA (V.WYNTON) DR NED Z2 GM DEMI-SEC (V.RHODIUM) DR NED Z1 KRACK C VIVALDI PREF RENATE-UTOPIA STER PREF PREST DESPERADO HAVIDOFF KEUR SARITA ELITE PREF PREST D-OC NIKITA STER JAZZ PREF WYNTON KEUR ACACIA STB PREST PROK DABOLA STER FERRO PREF PABOLA KEUR PREF PREST KABOLA STER PREF PREST DARWIN SONDA KEUR PREF J.AMAGUN X JAGERMEESTER X ULEX 157 ULFT KEUR BRENDA STER PREF PREST MATADOR II AKTIONELLA STER PREF PREST FERRO PREF BERNADIEN STER COCKTAIL PREF CHARMANTE KEUR PREST CLAVECIMBEL KEUR ZABIEN STER PREF PREST JAZZ PREF DARLA-UTOPIA STER PREF PREST GM EMANDO (V.DE NIRO) DR NED Z1 GM GAPACHE BH (V.APACHE) DR NED Z1 GM HESIDERIUS BH (V.DESIDERIUS L) DR NED Z1 GM IMANDA BH (V.DESPERADO) DR NED Z1 GM VALENTINO (V.POLANSKY) DR NED ZZZ GM WOODSTOCK BH (V.FLEMMINGH) DR NED Z2 OGM ENOLA BH (V.DE NIRO) DR NED ZZL FLEMMINGH PREF GICARA II KEUR PREF PREST

TOBROCO-GIANT Industrielaan 2 5061 KC Oisterwijk Tel.: +31 (0)13-5211212 Fax: +31 (0)13-5234045 Internet: www.tobroco-giant.com E-mail: info@tobroco-giant.com full electricG2200E GEEN UITSTOOT VRIJWEL GERUISLOZE WERKING LITHIUM-ION BATTERIJ UITZONDERLIJKE PRESTATIES ENERGIETERUGWINNING Compact design BIG in performance Compact Krachtig Veelzijdig Bekijk alle GIANT modellen online: www.tobroco-giant.com Skid steer laders Wielladers Telescoopladers Verreikers En meer dan 100 verschillende aanbouwdelen voor al uw werkzaamheden

350 MERLOT 528003201706919, DP, 27-06-2017, 1.66 M, DONKERBRUIN FOK./GER.: A. VAN ERP, NISTELRODESEWEG 30, 5384 PN HEESCH BEKIJK VIDEO VW. DR. 137 25% / VERW.SCHAP DP: 2.5% (GEM - HOOG) M: DR NED Z2 IBOP DP 2007 S.16 D.11 G. 15 SPL.6.5 H/B.6.5 R/B.7 ADP.6.5 T.68.5 11/7/4 1 AANGW, PROK 1 D-OC 1 ELITE IBOP-(DR) D-OC 1 KEUR IBOP-(DR) 1 STER PROK MM: DR NED Z1 AZAMIEK (V.TOLANDO) DR NED Z1 FLAMBEAU (V.APACHE) DR NED ZZZ RHYTHM (V.GRIBALDI) DR NED Z1 GM HILLTOP (V.CHAGALL D&R) DR NED ZZL GM HIPPI (V.CHAGALL D&R) DR INT YH5 MMM: DONZEL (V.ZEOLIET) DR NED LT GM FALSET (V.ARCHITECT) DR NED Z2 GM HIRONDELLE (V.RENVILLE) DR NED Z2 GM OASE (V.JAZZ) DR NED ZZZ OGM DORETTO (V.SYDNEY) DR NED Z1 OGM E’VANGOGH-W (V.VAN GOGH) SP NED 1.30 OGM GRETINA E (V.LEXICON) DR NED Z1 OGM JOLIETTE (V.EL CORONA) DR NED ZZL OGM NOBLESSE (V.WELLINGTON) DR NED Z1 VIVALDI PREF KRACK C RENATE-UTOPIA STER PREF PREST DESPERADO SARITA ELITE PREF PREST D-OC DETTORI DE NIRO ERK DIAMOND EYE WORLD OF MAGIC FLEMMINGH PREF KRACK C GICARA II KEUR PREF PREST VERONIEK ELITE PREF SPORT-(DR) D-OC HITCHCOCK NORMIEK ELITE PREF PREST SPORT-(DR) D-OC TERMIEK KEUR PREF PREST KERAMIEK UTOPIA STER DUC DE NORMANDIE X ODIN VAN WITTENSTEIN X OLAF VAN WITTENSTEIN 159 BEAUJOLAIS BACCARA KEUR PREF PREST AMETHIST SIMONA KEUR PREF PREST ONYX WARKANT ELENA LACAPO TEXAS DONNERHALL ALICANTE B HAVIDOFF KEUR NIKITA STER

355 MEILLEUR 528003201700546, DP, 20-03-2017, 1.67 M, DONKERBRUIN FOKKER: A. HOFENK, TOLDIJK GER.: A.P. BOTH, HUNNENWEG 30, 3781 NN VOORTHUIZEN S.J. KAT BV, BANWEG 3, 1934 PS EGMOND AAN DEN HOEF J.J. VAN DER MEULEN, IT NOARD 117, 8512 AD BROEK FR BEKIJK VIDEO VW. DR. 131 35% / VERW.SCHAP DP: 2.9% (GEM - HOOG) M: MM: GIOVANNI (V.ARLANDO) DR NED ZZL VIVALDI D. (V.RIVERMAN) DR USA INT-I ZAVETTE (V.RIVERMAN) DR NED LT GM DAVEY (V.CANTURANO) SP INT 1.50 GM EVETTE (V.SIR OLDENBURG) DR NED Z2 GM GGH GIN TONIC (V.BREEZER) DR NED Z2 OGM FILIPH (V.LORD Z) SP INT 1.35 MMM: LEMMET (V.FLEMMINGH) DR NED ZZL NATUUR (V.FLEMMINGH) DR NED Z1 PIVETTE (V.CONCORDE) SP NED 1.30 RAVETTE (V.FERRO) SP INT 1.35 GM AMOUR HE (V.SILVERSTONE) SP INT 1.30 GM RIOIRA (V.INDOCTRO) SP NED 1.30 OGM ANDREAS (V.GRALSER MEISTER) INT EV CCI2* OGM ARANCO (V.GARANCO) SP GBR 1.40 OGM BJÖRN H. (V.JOHNSON) DR INT INT-I OGM ZOO ZOO H (V.HOLD UP PREMIER) SP NED 1.30 KRACK C VIVALDI PREF RENATE-UTOPIA STER PREF PREST DREAM BOY FERRO PREF RESIA ELITE PREST PROK IRESIA STER PREF OSCAR UPHILL FIORETTA ELITE PREF EPTM-(DR) PROK JIOVETTE STER PREF PREST BEAUTY STER PREF PREST NIMMERDOR PREF SONATHA KEUR L’AMOUR X CROMWELL X LOWENJAGER 160 NAOMI CEROON STER PREF PREST FLEMMINGH PREF APOLLONIOS XX CERONA STER LACAPO TEXAS BALZFLUG CARESIA KEUR PREF WOLFGANG KEUR BERANIA STER PREF PREST ULFT KEUR BRENDA STER PREF PREST JAZZ PREF DARLA-UTOPIA STER PREF PREST FLEMMINGH PREF GICARA II KEUR PREF PREST EPTM DP 2013 S.16 D.16 G. 15 SPL.8 H/B.8 R/B.8 ADP.8 T.79 6/4/2 1 D-OC 1 ELITE EPTM-(DR), PROK GGH KYANDO (V.ARLANDO)

360 MCDREAMY TS 528003201704988, DP, 08-06-2017, 1.67 M, ZWART FOKKER: H. TEPPERIK, HEETEN / H. SASSEN, HEETEN GER.: J.T.M. MAREE, HARTEVELDLAAN 1, 2675 LE HONSELERSDIJK STAL BRINKMAN, RIJKSSTRAATWEG 183 A, 7391 MN TWELLO BEKIJK VIDEO VW. DR. 141 34% / VERW.SCHAP DP: 2.9% (GEM - HOOG) M: DR NED Z2 7/3/4 3 STER MM: E.U. CARLOS (V.SAN AMOUR) DR NED ZZL MMM: DR NED Z1 M.CARLOS (V.ZEOLIET) SP NED 1.30 N.CARLA (V.T.C.N. PARTOUT) DR NED Z1 P.CARLA (V.JUNIOR STV) DR NED Z1 SIR CARLOS (V.WELT HIT II) DR INT INT-I V. CARLOS (V.DE NIRO) DR NED Z1 W. CARLA (V.DE NIRO) DR NED Z2 GM BRUMES DE SAINT VAL (V.DE NIRO) DR FRA ZZL GM D’ARTAGNAN (V.JAZZ) DR USA Z2 GM S.N.CARLOS (V.GRIBALDI) DR GBR Z2 GM U.N.CARLOS (V.WELT HIT II) DR NED ZZL GM W.N. CARLOS (V.DE NIRO) DR INT INT-I GM Z.N. CARLOS (V.DE NIRO) DR NED Z1 KRACK C FLEMMINGH PREF GICARA II KEUR PREF PREST VIVALDI PREF RENATE-UTOPIA STER PREF PREST DREAM BOY FERRO PREF RESIA ELITE PREST PROK IRESIA STER PREF FLORESTAN I FURST HEINRICH B.U. CARLA ELITE PREF SPORT-(DR) PROK U.CARLA STER HACARLA KEUR PREF PREST SOVEREIGN BILL XX PUCARLA KEUR PREF PREST JOOST X CAMPER X REGENT 161 DAWINA GRIBALDI PREF DONNERHALL WIBKE KOSTOLANY GONDOLA II BALZFLUG CARESIA KEUR PREF FIDELIO RAUTE H ULFT KEUR BRENDA STER PREF PREST JAZZ PREF DARLA-UTOPIA STER PREF PREST

362 MONTE CARLO TC 528003201708727, DP, 24-03-2017, 1.67 M, BRUIN FOK./GER.: T.J.M. COOMANS, BINNENPAD 257, 3263 AP OUD-BEIJERLAND GER.: J.M. VAN UYTERT, VAN HEEMSTRAWEG 6, 6624 KJ HEEREWAARDEN N.F. WITTE, OLIEEINDSESTRAAT 8, 5481 XN SCHIJNDEL BEKIJK VIDEO VW. DR. 146 34% / VERW.SCHAP DP: 3.4% (HOOG) M: 3/3/0 1 D-OC MM: ANNETTE BALLERINA (V.SCANDIC) DR INT GP CLAIRE GALLIMORE (GBR) DON FURIOSO (V.SAN AMOUR) DR SWE PSG HIPPO BALLERINO (V.UNITED) DR NED Z1 GM ESPERANZA (V.DESPERADOS) DR INT GP JASMIEN DE KOEYER (NED) GM HENSIE BALLERINA (V.BLUE HORS ZACK) DR NED LT MMM: BOLERO (V.JOHNSON) DR INT GP MORGAN BARBANÇON MESTRE (ESP) OLDEBROEK (V.JAZZ) DR NED Z2 GM ANNELIN (V.PAINTED BLACK) DR NED LT GM EL TORRO (V.ARMANI) DR NED Z1 GM RHAPSODIE (V.DE NIRO) DR NED ZZL GM GGH SON DE NIRO (V.DE NIRO) DR NED ZZL GM URANUS (V.GRIBALDI) DR NED ZZZ GM VASCO (V.STRAVINSKY XX) DR NED Z2 GM WINNDIGO D (V.SON DE NIRO) DR NED ZZL GM ZORAIDA (V.PAINTED BLACK) DR NED ZT FEMKE BELJON (NED) OGM GLENDALE (V.AMPÈRE) DR NED LT KRACK C FLEMMINGH PREF GICARA II KEUR PREF PREST VIVALDI PREF RENATE-UTOPIA STER PREF PREST DREAM BOY FERRO PREF RESIA ELITE PREST PROK IRESIA STER PREF KRACK C UNITED NESSICA STER PREF PREST PROK GINA BALLERINA STER JAZZ PREF REDENSIE STB PREF PREST DENSIE STER PREF PREST VINCENT WENSIE KEUR PREF PREST PRETENDENT X ENFANT DE NORMANDIE X KAROLUS VAN WITTENSTEIN 162 T.C.N. PARTOUT JESSICA KEUR COCKTAIL PREF CHARMANTE KEUR PREST BALZFLUG CARESIA KEUR PREF FLEMMINGH PREF GICARA II KEUR PREF PREST ULFT KEUR BRENDA STER PREF PREST JAZZ PREF DARLA-UTOPIA STER PREF PREST

365 MY GAME 528003201706360, DP, 28-05-2017, 1.65 M, ZWART FOK./GER.: A. VAN ERP, NISTELRODESEWEG 30, 5384 PN HEESCH BEKIJK VIDEO VW. DR. 148 22% / VERW.SCHAP DP: 1.5% (LAAG) M: 6/3/3 1 PROK GOODY-GOODY R.D.P. (V.JOHNSON) DR NED LT MM: LIESCHEN MUELLER 2 (V.ACORADO I) SP GER 1.40 MMM: GM AGRIGENTO 4 (V.ACORD II) GGH HANN / OLDBG / SP GER 1.45 GM AIMO 2 (V.ABKE) SP GER 1.40 KOSTOLANY GRIBALDI PREF GONDOLA II EASY GAME SCHWADRONEUR SCHWALBENBURG EVITA XII STER PREF PREST ELICA DONNERHALL DE NIRO ERK ALICANTE B RUBINA ROULETTO RONJA RAJA RAPHAEL WULKJE WOLF H X SALUTO X SALPETER 163 ROMINO NARWAN AKZENT II WIESENELFE CANNON ROW XX ELITE DONNERWETTER NINETTE GLORIA VI AROGNO ENRICO CARUSO KAPSTADT IBIKUS

scFOS – prébiotische vezels GEZONDE DARMEN = GEZONDE PAARDEN PROFEED : • Meer evenwichtige en stabiele darmflora • Minder spijsverteringsstoornissen (koliek) • Verbeterde insulinegevoeligheid • Verhoogde immuniteit • Minder vorming van D-Lactaat minder snelle verzuring van de spieren  snellere recuperatie na inspanning Voor meer informatie: DAEM ECO BVBA AGRO & FEED SPECIALITIES Nerumstraat 7 B-9340 Lede T : +32 53 80 92 22 – Mail : c.daem@daemeco.be

366 MIRACLE 528003201707599, DP, 11-03-2017, 1.73 M, ZWARTBRUIN FOK./GER.: SHAIMA NASER OMER SALEH ALBREIKI, BOERGRUP 23, 8385 GL VLEDDERVEEN GER.: STAL LAARAKKERS, BOERGRUP 23, 8385 GL VLEDDERVEEN BEKIJK VIDEO VW. DR. 176 28% / VERW.SCHAP DP: 3.1% (GEM - HOOG) M: DR NED LT IBOP DP 2013 S.17 D.17 G. 16 SPL.8.5 H/B.8 R/B.8 ADP.8.5 T.83 3/3/0 MMM: DR NED Z1 FILAMON (V.SANDREO) DR NED ZZL PRIMO D`OTTIE (V.BALZFLUG) DR NED ZZL GM CADMIUM (V.RHODIUM) DR NED ZZL GM HERA D’OTTIE (V.ZIZI TOP) DR NED Z1 GM HORACIA (V.JAZZ) DR NED ZZZ GM URSUS (V.METALL) DR INT INT-I OGM HUNTER (V.CONNAISSEUR) DR NED Z1 GRIBALDI PREF KOSTOLANY GONDOLA II PAINTED BLACK PREF LITCHY ELITE PREF PREST SPORT-(DR) PROK EBONY JAZZ PREF VANOLITE STB MANOLITE STB PREST KRACK C VIVALDI PREF ENGEL D’OTTIE ELITE SPORT-(DR) IBOP-(DR) PROK WILDE D’OTTIE STER IBOP-(DR) PROK JOTTIE STB PREF PROK RENATE-UTOPIA STER PREF PREST SUNNY BOY JAZZ PREF DARLA-UTOPIA STER PREF PREST SANDRO HIT FANTASTICA WISCONSIN UNIBOTTIE STER PREST PROK NATUREL X CARTOONIST XX X DUC DE NORMANDIE 165 CONTANGO PREF FAVORITE KEUR FLEMMINGH PREF GICARA II KEUR PREF PREST FERRO PREF VRONA KEUR PREF PREST SPORT-(DR) COCKTAIL PREF CHARMANTE KEUR PREST

369 NN DE441410677717, DP, 23-04-2017, 1.65 M, BRUIN BEKIJK VIDEO FOKKER: RADSTAKE & HAARLINK TRAININGS & HANDELSTAL, VOORST OUDE IJSSELSTREEK GER.: REESINK HORSES, MOLENWEG 12, 7151 HA EIBERGEN VERW.SCHAP DP: 1.7% (LAAG - GEM) M: 1/1/0 MMM: GGH FLORENCIO (V.FLORESTAN I) DR NED LT FLORENCIO II (V.FLORESTAN I) GGH WESTF GM DAKOTA DE HUS (V.DON JUAN DE HUS) DR INT YH7 EHRENTUSCH EHRENSOLD RHEINFEE H ESTOBAR NRW FLORENCE ESCOLAR FURST PICCOLO FARAH DINA L SAMIRA BELLEVUE COCKTAIL PREF JAZZ PREF CHARMANTE KEUR PREST WARMANTE KEUR PREF PREST JETTA LADY STER FLORESTAN I FLORENCIA WALESSA WELTMEYER PIRELLI PIK BUBE II X WODAN X EINBLICK 166 FIDELIO RAUTE H PURIOSO KEUR ULISSA KEUR PREF PREST ULSTER FIDERMARK MEDUSA SION FERRAGAMO FLORABELLE

372 MONSIEUR-UTOPIA 528003201707820, DP, 05-04-2017, 1.66 M, DONKERBRUIN FOKKER: E. FIKSE, OENE GER.: G.W. VAN NOREL, KAZERWEG 2, 8191 KM WAPENVELD BEKIJK VIDEO VW. DR. 132 32% / VERW.SCHAP DP: 2% (LAAG - GEM) M: MM: DR NED Z2 VENI VIDI VICI-UTOPIA (V.OSCAR) DR NED Z2 WARRANT UTOPIA (V.OSCAR) DR NED Z2 ZIGZAG UTOPIA (V.OSCAR) DR GER Z2 MMM: DAIMOND-UTOPIA (V.ZARDANDO) DR BEL Z1 VALIANT (V.PARCIVAL) DR NED ZZZ OGM CHARMING UTOPIA (V.WINNINGMOOD) DR NED LT OGM DIK VOORMEKAAR-UTOPIA (V.WINNINGMOOD) DR NED LT IBOP DP 2008 S.15 D.16 G. 16 SPL.8 H/B.8 R/B.7.5 ADP.8 T.78.5 10/7/3 1 AANGW, D-OC 1 ELITE IBOP-(DR) D-OC 1 STER PROK GGH GOTCHA-UTOPIA (V.ZIËSTO) KRACK C FLEMMINGH PREF GICARA II KEUR PREF PREST VIVALDI PREF RENATE-UTOPIA STER PREF PREST EXPRESSION VINCENT MELODY KEUR PREF SPORT-(DR) GANULDA KEUR PREF OSCAR UPHILL ALLURE UTOPIA ELITE PREF IBOP-(DR) PROK ROYALTY-UTOPIA STER PREF PREST IBOP-(DR) SPORT-(DR) KRONIEK-UTOPIA KEUR PREST NAOMI CEROON STER PREF PREST DARLINGTON APOLLONIOS XX CERONA STER DAMENSTOLZ FINESS CABOCHON KEUR DOLANDA KEUR PREF PREST OBRECHT X ENFANT DE NORMANDIE X DUC DE NORMANDIE 167 PRETENDENT KEUR OLEPRINSES KEUR PREF PREST APOLLONIOS XX SJOELKA KEUR WOLFGANG KEUR BERANIA STER PREF PREST JAZZ PREF DARLA-UTOPIA STER PREF PREST

373 MISSION 528003201709797, DP, 20-06-2017, 1.62 M, STEKELHARIGE VOS FOKKER: TITAN WILARAS, RIEL GER.: R.M. VERMUNT JR., DELMAWEG 8, 7678 RL GEESTEREN OV H.D. & J. BRUINIER-VAN DEN HAM, DORPSWEG 80, 6956 AR SPANKEREN BEKIJK VIDEO VW. DR. 148 30% / VERW.SCHAP DP: 2.9% (GEM - HOOG) M: MM: ZICULA L (V.FLEMMINGH) DR NED Z1 GM DRAFINO (V.TANGO) DR NED Z2 MMM: ALPHA L (V.ROUSSEAU) DR NED LT INDURAIN (V.BENTLEY) DR NED Z1 RICULA L (V.FERRO) DR NED Z2 GM ADIËL VAN W (V.RONALDO) DR NED Z2 GM DANDY L (V.WYNTON) DR INT INT-I GM DULONG (V.WESTENWIND) DR NED Z2 GM FABELHAFT (V.FURST ROMANCIER) DR NED Z1 GM TC SENSATION (V.FERRO) DR NED ZT SANDRA DEYLIUS (NED) IBOP DP 2009 S.15 D.17 G. 16 SPL.8 H/B.8 R/B.9 ADP.8.5 T.81.5 2/2/0 1 PROK D-OC JANEIRO PLATINUM (V.SEZUAN) GGH DWB / OLDBG KRACK C FLEMMINGH PREF GICARA II KEUR PREF PREST VIVALDI PREF RENATE-UTOPIA STER PREF PREST EYE CATCHER T.C.N. PARTOUT OSTRONA ELITE PREF PREST PROK JASTRONA KEUR PREF VASTRONA KEUR PREF PREST OLIVI KEUR UB 40 KEUR BLACK BEAUTY L. ELITE IBOP-(DR) PROK KULIA KEUR DIWERTJE KEUR PREF PREST G.RAMIRO Z PREF WULIA KEUR PREF PREST AMOR X TALISMAN XX X WACHTMEESTER 168 KILUCIENNE KEUR PREF PREST SPORT-(DR) FERRO PREF JAZZ PREF HALLA UTOPIA ELITE PREF PREST SPORT-(DR) PROK MICHELANGELO TILUCIENE KEUR PREF PREST ULFT KEUR BRENDA STER PREF PREST AROGNO PEDOLA DUBLIN JAZZ PREF DARLA-UTOPIA STER PREF PREST

378 MADISON 528003201701688, DP, 24-04-2017, 1.71 M, ZWARTBRUIN FOKKER: ERVEN JS DE JAGER, SLEEN FOK./GER.: J. ZEEWUSTER SCHAAPSTREEK 9, 7841 BR SLEEN GER.: R. & I. VENINGA V.O.F., HOOFDWEG 7, 7934 PD STUIFZAND BEKIJK VIDEO VW. DR. 152 29% / VERW.SCHAP DP: 3.3% (HOOG) M: EPTM DP 2013 S.16 D.16 G. 16 SPL.8 H/B.8 R/B.8 ADP.8 T.80 5/4/1 1 STER MM: DR NED Z2 FAYA-SARINA (V.ZIZI TOP) DR NED Z2 GM GGH BLUE HORS KINGSTON (V.GLOCK’S TOTO JR.) GM ERINA (V.HOUSTON) DR NED ZZL MMM: GLAMOUR (V.BERGERAC) DR NED Z1 LILLIANE (V.FALDO) SP NED 1.30 GM ALNERA (V.HOUSTON) DR NED Z1 GM PICARLO (V.BURGGRAAF) DR NED ZZZ GM RONALDO (V.FLEMMINGH) DR NED Z1 GM ZAMIERO (V.HOUSTON) DR NED Z1 OGM DARLIANE (V.SANTANO) DR NED Z2 OGM GERLIANE (V.ARMANI) DR NED Z2 OGM ILIANE (V.CHIPPENDALE) DR NED ZZL KRACK C FLEMMINGH PREF GICARA II KEUR PREF PREST VIVALDI PREF RENATE-UTOPIA STER PREF PREST FERDINAND HAVIDOFF KEUR SABINE ELITE PREF PREST PROK KIMBERLIE KEUR PREF PREST COCKTAIL PREF JAZZ PREF CHARMANTE KEUR PREST ELSARINA ELITE EPTM-(DR) PROK FLEMMINGH PREF SARINA ELITE PREF SPORT-(DR) PROK CARLIANE STB PREF WARMANTE KEUR PREF PREST LACAPO TEXAS NABUUR LILIANE KEUR PREF PERICLES XX X CAMILLO X REGENT 169 WOLFGANG KEUR FANTASIE STB PREF PREST PURIOSO KEUR ULISSA KEUR PREF PREST ULSTER CLAVECIMBEL KEUR ZABIEN STER PREF PREST JAZZ PREF DARLA-UTOPIA STER PREF PREST

380 MILANO CLD 528003201703447, DP, 05-05-2017, 1.67 M, ZWARTBRUIN FOKKER: M. KOOL-VAN WOUDENBERGH, SCHUINESLOOT GER.: C.L. DELPORT, KERVELWEG 11, 8042 HJ ZWOLLE BEKIJK VIDEO VW. DR. 149 29% / VERW.SCHAP DP: 3.1% (GEM - HOOG) M: MM: AVENIR (V.OO SEVEN) DR NED Z2 TIRZANEL (V.ZIRKOON) DR NED Z1 ZANDMAN (V.TOLANDO) DR NED Z2 MMM: GM ASTRONAUT (V.ROUSSEAU) DR NED LT EPTM DP 2013 S.17 D.17 G. 16 SPL.8.5 H/B.8 R/B.8 ADP.8 T.82.5 3/2/1 1 STER IBOP(DRES) KRACK C FLEMMINGH PREF GICARA II KEUR PREF PREST VIVALDI PREF RENATE-UTOPIA STER PREF PREST FERDINAND HAVIDOFF KEUR SABINE ELITE PREF PREST PROK KIMBERLIE KEUR PREF PREST TANGO ZIZI TOP FELICIA-NEL ELITE EPTM-(DR) PROK NADIANEL STER PREF PREST ISEBIA KEUR PREF ROODNOOTNEL KEUR PREF PREST LIGUSTER X WACHTMEESTER X ROLAND 171 LITCHY ELITE PREF PREST SPORT-(DR) PROK JAZZ PREF FERRO PREF VRONA KEUR PREF PREST SPORT-(DR) COCKTAIL PREF CHARMANTE KEUR PREST EUSEBIO WOLFGANG KEUR FANTASIE STB PREF PREST JAZZ PREF O.BERTJE KEUR PREF PREST CLAVECIMBEL KEUR ZABIEN STER PREF PREST JAZZ PREF DARLA-UTOPIA STER PREF PREST

381 MAFKEES 528003201703739, DP, 08-05-2017, 1.65 M, BRUIN FOK./GER.: FAM. ANDEWEG, LAKEMONDSESTRAAT 1 A, 6668 LH RANDWYK BEKIJK VIDEO VW. DR. 153 30% / VERW.SCHAP DP: 3% (GEM - HOOG) M: DR NED Z2 IBOP DP 2016 S.15 D.17 G. 16 SPL.7.5 H/B.8 R/B.8 ADP.8 T.79.5 5/4/1 3 D-OC MM: DR NED Z2 WALLY (V.OBELISK) DR NED Z2 MMM: ORADJA (V.JUVENTUS) DR NED Z1 REVELJA (V.KRACK C) DR NED Z1 WINNI PEG (V.RHODIUM) DR NED LT ZOLO (V.RHODIUM) DR NED Z1 GM BINGO (V.GOODTIMES) DR NED ZT CINDY VAN VUGHT (NED) GM ECLECTISCH (V.ZENON) DR INT INT-II GM VIVALDI (V.LANCET) DR NED ZZL KRACK C FLEMMINGH PREF GICARA II KEUR PREF PREST VIVALDI PREF RENATE-UTOPIA STER PREF PREST FERDINAND HAVIDOFF KEUR SABINE ELITE PREF PREST PROK KIMBERLIE KEUR PREF PREST KRACK C UNITED NESSICA STER PREF PREST PROK FOJA ELITE IBOP-(DR) D-OC JAZZ PREF SORAJA ELITE PREF SPORT-(DR) D-OC KATJA STER PREST T.C.N. PARTOUT JESSICA KEUR COCKTAIL PREF CHARMANTE KEUR PREST VISIOEN ROSALINA KEUR PREST FOLIO X ZODIAC X FREDERIK 172 WOLFGANG KEUR FANTASIE STB PREF PREST FLEMMINGH PREF GICARA II KEUR PREF PREST CLAVECIMBEL KEUR ZABIEN STER PREF PREST JAZZ PREF DARLA-UTOPIA STER PREF PREST

383 MAXIMUS PP 528003201708670, DP, 02-06-2017, 1.72 M, DONKERBRUIN FOK./GER.: H. POPPELAARS, DE OMLOOP 5, 5257 NH HEDIKHUIZEN GER.: STAL POPPELAARS VOF, DE OMLOOP 5, 5257 NH HEUSDEN BEKIJK VIDEO VW. DR. 127 27% / VERW.SCHAP DP: 2.1% (LAAG - GEM) M: 9/4/5 1 PROK 1 SPORT-(SPR) 1 SPORT-(SP) PROK FADINA PP (V.VIGARO) SP INT 1.40 IDODINUS PP (V.NUMERO UNO) SP GBR 1.30 UPADINA (V.HEARTBREAKER) SP USA 1.50 GM GINADINA PP (V.CABRIO VAN DE HEFFINCK) SP INT 1.40 MM: LADINA (V.GRANNUS) SP INT ISP ODINA (V.BURGGRAAF) SP NED 1.30 GM ADINUS II PP (V.INDORADO) SP INT 1.35 GM ADINUS IV PP (V.CONTENDRO I) SP NED 1.30 GM ATTACHANT (V.TENERIFE VDL) SP INT 1.50 GM BALADINA PP (V.CLINTON) SP BEL 1.30 GM CADINUS I PP (V.CANTURO) SP NED 1.35 GM CORRADINA PP (V.DIAMANT DE SEMILLY) SP INT 1.60-GP SEBASTIAN ADAMS (GER) GM DADINUS PP (V.FOR PLEASURE) SP INT 1.40 GM DELIANA R (V.STEDINGER) DR GBR Z2 GM EDINA PP (V.FOR PLEASURE) SP INT 1.30 GM GLYNDWR R (V.CLINTON I) EV GBR Z GM GGH PADINUS (V.HEARTBREAKER) SP NED 1.30 GM UKANERA (V.INDOCTRO) SP INT 1.35 KRACK C VIVALDI PREF RENATE-UTOPIA STER PREF PREST FERDINAND HAVIDOFF KEUR SABINE ELITE PREF PREST PROK KIMBERLIE KEUR PREF PREST LANDGRAF I BURGGRAAF PREF LOANDA PADINA STER PREST PROK TANGELO XX TOLLKIRSCHE XX EVERDINA STER PREF PREST MAYA KEUR COURVILLE XX PREF TELIANA STER PREF TRIOR X HARRAS 173 COR DE LA BRYERE URBINE H CHIEF XX WOLFGANG KEUR FANTASIE STB PREF PREST LADYKILLER XX WARTHBURG H CLAVECIMBEL KEUR ZABIEN STER PREF PREST JAZZ PREF DARLA-UTOPIA STER PREF PREST GM VADINA (V.ODERMUS R) SP INT 1.45 GM ZADINA (V.COOLCORRON COOL DIAMOND) SP ITA 1.30 OGM DOMINUS (V.BERLIN) SP INT 1.60-GP PIET RAIJMAKERS JR (NED) OGM DONNA DINA (V.UKATO) SP INT 1.30 OGM FREE TIME (V.NAMELUS R) SP NED 1.30 OGM GIO (V.NAMELUS R) SP NED 1.30 OGM HIGHLIGHTER (V.BERNINI) SP NED 1.35 OGM ILLUDINUS PP (V.ACTION BREAKER) SP INT 1.35 MMM: JIMMAYA (V.NIMMERDOR) SP NED 1.30 FLEMMINGH PREF GICARA II KEUR PREF PREST

384 MAMORKUS 528003201709361, DP, ET, 24-07-2017, 1.66 M, DONKERBRUIN FOK./GER.: L. HAGENS-GROOSMAN, SLUISSESTRAAT 67, 4505 AX ZUIDZANDE GER.: M. JAKOBSEN, SINGELWEG 26 /A, 4333 RJ MIDDELBURG C.A. TELUSSA BAAS, DUINWEG 52, 4356 GB OOSTKAPELLE A. PICAVET, CRIJNSSENSTRAAT 27, 4571 CB AXEL BEKIJK VIDEO VW. DR. 156 31% / VERW.SCHAP DP: 3.1% (GEM - HOOG) M: 14/9/5 1 2E-BEZ 1 2E-BEZ, D-OC 4 D-OC 1 ELITE SPORT-(DR) IBOP-(DR) PROK 1 STER PROK CAMORKUS (V.CONTANGO) GGH NRPS / DR NED ZT KIRSTEN TEEUWEN (NED) GGH CITANGO (V.CONTANGO) DR INT INT-I FAMORKA (V.ROMANOV BLUE HORS) DR INT INT-I WAMORKUS (V.CONTANGO) DR INT GP ALIZEE FROMENT (FRA) GM ICOON TC (V.DREAM BOY) DR NED Z2 MM: AZZARO (V.JAZZ) DR NED ZT LISANNE DER NEDERLANDEN (NED) CIDAMORKA (V.JAZZ) DR NED LT DIELISKEMORKA D (V.JAZZ) DR NED Z1 GALAXY D (V.JAZZ) DR NED ZZL SANDRO MORKA (V.JAZZ) DR NED Z2 MMM: GM CADAMORKA (V.HARLEY VDL) DR NED Z2 GM HEIDIEMORKA (V.BALTIC VDL) SP INT 1.40 KRACK C FLEMMINGH PREF GICARA II KEUR PREF PREST VIVALDI PREF RENATE-UTOPIA STER PREF PREST FERDINAND HAVIDOFF KEUR SABINE ELITE PREF PREST PROK KIMBERLIE KEUR PREF PREST COCKTAIL PREF JAZZ PREF CHARMANTE KEUR PREST RITA MORKA ELITE PREF PREST D-OC ZUIDHORN IDAMORKA KEUR PREF PREST DAMORKA KEUR PREF VINDICATOR MORKA KEUR PREF PREST PERICLES XX X REGENT X RHEINSTOLZ 174 WARMANTE KEUR PREF PREST LE VAL BLANC XX RITTA MODEL PREF PREST WOLFGANG KEUR FANTASIE STB PREF PREST PURIOSO KEUR ULISSA KEUR PREF PREST ULSTER CLAVECIMBEL KEUR ZABIEN STER PREF PREST JAZZ PREF DARLA-UTOPIA STER PREF PREST

390 MANCINI 528003201709641, DP, 22-02-2017, 1.65 M, ZWART FOK./GER.: DRESSUUR STAL NATHALIE SMEETS, TIENDWEG 9, 4152 GC RHENOY BEKIJK VIDEO VW. DR. 149 28% / VERW.SCHAP DP: 1.5% (LAAG) M: DR NED Z2 IBOP DP 2015 S.16 D.14 G. 15 SPL.7.5 H/B.7.5 R/B.7.5 ADP.7.5 T.75 4/3/1 1 D-OC GGH LADIGNAC (V.GLOCK’S ZONIK) MM: BOBO (V.UB 40) DR NED LT EUROPA (V.ANDRETTI) DR NED ZZL MMM: JAMAL (V.BELISAR) DR NED Z1 LILIUM (V.DAMIRO L) DR NED Z2 RECALCITRANT (V.GRIBALDI) DR NED Z1 GM AIDA V/D SELEVIA HOEVE (V.PAINTED BLACK) DR NED LT GM SELEVIA’S CHAMPION (V.TUSCHINSKI) DR NED ZT SYLVIA VAN DEN BROEK (NED) GM ZENNITH (V.SONIQUE) DR NED Z2 OGM HILFINGER V/D SELEVIA (V.UPHILL) DR NED Z2 FLORENCIO KEUR FLORESTAN I WALESSA FLORISCOUNT ARKONA FERGUSON LAURIES CRUSADOR XX LIEBELEI WHITNEY UB 40 KEUR APACHE KEUR HELIANTHE ELITE SPORT-(DR) IBOP-(DR) PROK SALVINIA STER PREF PREST D-OC EUPHORBIA STER VICO LIES KEUR PREF PREST EROS X WACHTMEESTER X LUITENANT 175 TOLANDA ELITE PREF PREST PROK DEMOCRAAT WILENA STER PREF PREST WOLKENTANZ DANJA OLIVI KEUR KILUCIENNE KEUR PREF PREST SPORT-(DR) KRACK C DARLA-UTOPIA STER PREF PREST PION WELSH PAGEANT XX SQUARE NOTE XX DONNERHALL ARWALDIS

392 NN DE433330159317, DP, 20-04-2017, 1.68 M, ZWARTBRUIN FOKKER: H. ONCKEN, SANDE GER.: E. SCHEP, WAALSEWEG 87 -A, 3999 NR TULL EN ’T WAAL BEKIJK VIDEO VERW.SCHAP DP: 1.2% (LAAG) MM: SILVESTER 161 (V.SIR DONNERHALL) DR GER Z2 FURST ROMANCIER FURST HEINRICH RONJA FOR ROMANCE GESINA FOR DANCE RUBILOH REVERIE ELOISE SANDRO HIT SIR DONNERHALL CONTENANCE D WALLBURGA ROHDIAMANT ERK WALDIRA-RUBINA GLORY M WALDDUFT DONNERHALL WALDBIENE PIK BUBE I X WELT AS X MAGISTER 177 RUBINSTEIN I ELEKTIA 5 DONNERHALL CONTENANCE II EHRENTUSCH DAVINIA SANDRO SONG LORETTA RUBINSTEIN I CANBERRA SIR DONNERHALL GESINE

394 MY ROMANCE VRB 528003201707501, DP, 01-05-2017, 1.68 M, ZWART FOK./GER.: VRBGROUP B.V., BRANDSESTRAAT 3, 5271 SX SINT-MICHIELSGESTEL GER.: J.M. VAN UYTERT, VAN HEEMSTRAWEG 6, 6624 KJ HEEREWAARDEN BEKIJK VIDEO VW. DR. 135 25% / VERW.SCHAP DP: 1.6% (LAAG) M: 7/3/4 1 ELITE IBOP-(DR) PROK 1 STER IBOP-(DR) PROK MM: DR NED Z2 GGH GUNNER KS (V.BELISSIMO M) DR NED ZZZ VIVANCK (V.ROYAL DANCE) DR NED ZT LAURENS VAN LIEREN (NED) MMM: DR NED Z1 GGH POLANSKY (V.KOSTOLANY) DR NED ZT MAAIKE HORMAN (NED) VONNEVANCK (V.SANDRO HIT) DR NED Z2 WONNEVANCK (V.MÜNCHHAUSEN) DR NED Z2 ANNEVANCK PP (V.MÜNCHHAUSEN) DR NED LT GM CUVANCK (V.DOWNTOWN) GGH DWB / DR NED ZT MARA DE VRIES (NED) GM DEMIVANCK (V.PAINTED BLACK) DR NED Z2 GM FENNOVANCK PP (V.UPHILL) DR NED LT GM HOPLA (V.JAZZ) DR NED Z2 GM ZICK-ZACK (V.BLUE HORS ZACK) GGH OLDBG FURST HEINRICH FLORESTAN I DAWINA FURST ROMANCIER RONJA FOR ROMANCE SIR DONNERHALL GESINA GESINE LORD LOXLEY LORD LEATHERDALE FAIRLESS P DONNEVANCK PP STER PREF PROK VINCENT RONNEVANCK STER PREF PREST PROK SPORT-(DR) LONNEVANCK KEUR PREF PREST SPORT-(DR) 178 FERRAGAMO ALMA PRETENDENT KEUR OLEPRINSES KEUR PREF PREST DONNERHALL FANBONNEVANCK STER PREF PREST ULFT X ROEMER X LIGUSTER DON SCHUFRO ERK GABY LORD SINCLAIR WELTLADY SANDRO HIT CONTENANCE D ROMANCIER EDWINA

395 MORAY-POMONA 528003201708096, DP, 06-06-2017, 1.65 M, BRUIN FOKKER: P. CRUM, HERVELD GER.: N. VAN HUNNIK, STATIONSSTRAAT 68, 6671 AW ZETTEN BEKIJK VIDEO VW. DR. 132 26% / VERW.SCHAP DP: 2.2% (LAAG - GEM) M: 9/4/5 1 D-OC 1 ELITE IBOP-(DR) PROK 1 ELITE SPORT-(DR) IBOP-(DR) PROK D-OC 1 PROK 1 STER PROK DISCONTO (V.WELT HIT II) DR NED LT EROXANNE C (V.UPPER-CLASS) DR NED Z1 GO GO GIRL V.D. C (V.SIR DONNERHALL) DR NED LT MM: GM DAIMY (V.FLORENCIO) DR NED Z2 GM EVANDER (V.VALERON) DR NED ZZZ MMM: ATTILA DVB (V.SALIERI) DR NED LT CHIGALI (V.KIGALI) DR NED LT DONNA GRACIA DVB (V.WYNTON) DR NED Z2 RADULA (V.INSPEKTEUR) DR NED Z2 ZAVANKA DVB (V.ROUSSEAU) DR NED ZZL FURST HEINRICH FLORESTAN I DAWINA FURST ROMANCIER RONJA FOR ROMANCE SIR DONNERHALL GESINA GESINE ULFT KEUR FERRO PREF BRENDA STER PREF PREST ROXANNE STER PREF PREST LANCER II MARLENE STER HOUWERTJE KEUR PREST CHRONOS CORDOLA STER PREF AMOR X GHILL MANOR XX X CARAJAN 179 FARN PREF UPIANNE KEUR PREF LANDGRAF I INULA DON SCHUFRO ERK GABY LE MEXICO KEUR PIA KEUR PREF PREST SANDRO HIT CONTENANCE D ROMANCIER EDWINA

397 MORE LEGENDS 528003201707440, DP, ET, 04-04-2017, 1.69 M, ZWART FOK./GER.: G. RÖST-DE GROOT, HAARWEG 5, 3776 MS STROE L.J. RÖST, HAARWEG 5, 3776 MS STROE BEKIJK VIDEO VW. DR. 153 25% / VERW.SCHAP DP: 2.2% (LAAG - GEM) M: DR NED ZZL IBOP DP 2015 S.18 D.17 G. 17 SPL.8.5 H/B.8 R/B.8.5 ADP.8.5 T.85.5 3/3/0 2 D-OC MM: BELLAGIO (V.UNITED) GGH SWB GM HURRY UP (V.VOICE) DR NED Z1 GM WYNAND (V.SAN REMO) DR NED LT MMM: GM LUCIANO (V.MICHELANGELO) DR NED ZZZ JAZZ PREF COCKTAIL PREF CHARMANTE KEUR PREST WYNTON KEUR ACACIA STB PREST PROK FOUR LEGENDS KS FERRO PREF VIENNA ELITE PREF PREST PROK ANNABEL ELITE PREF PREST PROK FURST HEINRICH FÜRSTENBALL GLITZY LADY ELITE SPORT-(DR) IBOP-(DR) PROK IDUNA STER PREF ARIADA STB HEIDELBERG PREF MARIADA STER EUFRAAT X PASHA X LANDHEER 180 MARADONNA ESTEBAN DE NIRO ERK ALINA FLORESTAN I DAWINA DONNERHALL MARELLA WOLFGANG KEUR ZANORA KEUR PREF PREST IBOP ULFT KEUR BRENDA STER PREF PREST MATADOR II AKTIONELLA STER PREF PREST

398 MON AMI 528003201700260, DP, 15-03-2017, 1.68 M, DONKERBRUIN FOKKER: T.B. HASSINK, ZEEWOLDE GER.: SBJ KLAMER, KLOKKETUIN 30, 1689 KP ZWAAG BEKIJK VIDEO VW. DR. 139 29% / VERW.SCHAP DP: 2.7% (GEM - HOOG) M: MM: CONDY (V.JAZZ) DR NED Z2 FADETTE (V.JAZZ) DR NED Z1 VADETTE (V.JAZZ) DR NED ZZL WIERO (V.POLANSKY) DR NED ZZL GM CORVETTE (V.FLEMMINGH) DR NED Z2 GM FIDJINA (V.APACHE) DR NED Z2 GM IVANA (V.APACHE) DR NED Z1 MMM: KINGSTON (V.TOPAS) SP NED 1.30 MONTREUX K (V.TOPAS) DR NED Z2 IBOP DP 2015 S.15 D.16 G. 15 SPL.8 H/B.8 R/B.8 ADP.7.5 T.77.5 5/2/3 ROUSSEAU PREF AMPÈRE LARIVOLA KEUR PREF FRANKLIN FERRO PREF WARKLE M STER PROK SPARKLE M STB FLORENCIO KEUR CHARMEUR TRENDY ELITE PREF PROK GADETTE ELITE IBOP-(DR) D-OC DUBLIN NADETTE K STER PREF PREST BERNADETTE STB PURIOSO KEUR TINEKE KEUR KOMEET X GHILL MANOR XX X ANTONIO 181 JAZZ PREF ENDY KEUR PREF PREST ULFT KEUR SULANA KEUR PREF PREST FLEMMINGH PREF IRMA PETERNELLA ELITE SPORT-(DR) PROK FLORESTAN I WALESSA ULFT KEUR BRENDA STER PREF PREST FERRO PREF ZSUZSA STER PREST SPORT-(DR) FLEMMINGH PREF FARIVOLA STER PREF PREST

PAARDENMEST? Wij zijn gespecialiseerd in het ophalen en verwerken van paardenmest. Voor meer informatie: WWW.WALKRO.EU Walkro Grondstoffen BV, Venlo Tel. 077 387 6000 | www.walkro.eu GRONDSTOFFEN BV

399 MR. JONES 528003201700830, DP, 02-04-2017, 1.63 M, BRUIN FOKKER: R.J.A. VAN DE CROMMENACKER, BOERDONK GER.: J.M. VAN UYTERT, VAN HEEMSTRAWEG 6, 6624 KJ HEEREWAARDEN T.J.M. COOMANS, BINNENPAD 257, 3263 AP OUD-BEIJERLAND BEKIJK VIDEO VW. DR. 143 28% / VERW.SCHAP DP: 2.9% (GEM - HOOG) M: 3/3/0 MM: UNITED (V.HAVIDOFF) DR NED Z2 GM GGH INCLUSIVE (V.EVERDALE) DR NED ZZZ MMM: RAJA (V.FERRO) DR NED Z2 GM BALOU (V.SANDREO) DR NED LT GM BIJOU DE NENA (V.OLIVI) DR NED LT GM CARTIER (V.TUSCHINSKI) DR NED Z1 GM FELLOW (V.WYNTON) DR NED Z1 GM UPITO (V.METALL) DR NED LT GM VOLTAKT (V.METALL) DR NED Z1 GM WOOMERA R (V.RUBELS) DR NED LT OGM BEKAM R.H. (V.HAMLET) DR NED ZZL OGM CADESH RH (V.SPECIAL D) DR NED Z1 OGM ZARINA RH (V.PADDOX) DR NED Z1 ROUSSEAU PREF AMPÈRE LARIVOLA KEUR PREF FRANKLIN FERRO PREF WARKLE M STER PROK SPARKLE M STB LORD LEATHERDALE EVERDALE ALISKA K ELITE EPTM-(DR) PROK IVOLIA PB STER JAZZ PREF PRIVALOVA ELITE PREF PROK HOLIDAY STER PREF WISCONSIN DESIREE KEUR PREF G.RAMIRO Z X ERDBALL XX X MAGNEET 183 COCKTAIL PREF CHARMANTE KEUR PREST NEGRO PREF LISENKA KEUR PREF FLEMMINGH PREF IRMA PETERNELLA ELITE SPORT-(DR) PROK LORD LOXLEY FAIRLESS P ULFT KEUR BRENDA STER PREF PREST FERRO PREF ZSUZSA STER PREST SPORT-(DR) FLEMMINGH PREF FARIVOLA STER PREF PREST

403 MASTER 528003201702788, DP, 05-05-2017, 1.70 M, BRUIN FOKKER: J. HERMANUSSEN, BEERS NB GER.: J.W.A. VAN DIJK, OOSTERHEIDESTRAAT 33, 5409 SK ODILIAPEEL J.M. VAN UYTERT, VAN HEEMSTRAWEG 6, 6624 KJ HEEREWAARDEN BEKIJK VIDEO VW. DR. 143 30% / VERW.SCHAP DP: 2.9% (GEM - HOOG) M: IBOP DP 2010 S.15 D.15 G. 15 SPL.7.5 H/B.7.5 R/B.7.5 ADP.7.5 T.75 9/4/5 1 D-OC 1 SPORT-(DR) PROK 1 STER HERIDA (V.BRETTON WOODS) DR NED LT MM: GIOVANNI (V.APACHE) DR NED Z1 MMM: CROSSFIRE (V.JOHNSON) DR NED Z2 KONINGKAVALIER (V.RUBINSTEIN I) DR NED Z1 U-TOO (V.METALL) DR NED ZZL WITTE VAN MOORT’S WONDER (V.RHODIUM) DR NED ZT WILCO KATS (NED) GM AMELIDA (V.JAZZ) DR NED Z1 ROUSSEAU PREF AMPÈRE LARIVOLA KEUR PREF FRANKLIN FERRO PREF WARKLE M STER PROK SPARKLE M STB KRACK C UNITED NESSICA STER PREF PREST PROK BAMBELIDA ELITE IBOP-(DR) D-OC JAZZ PREF PRISCA GERIDA KEUR PREF GERIDA II KEUR PREST CHRONOS GERIDA STER PREF PREST CAVALERIST X KAVALIER X DAVID II 184 T.C.N. PARTOUT JESSICA KEUR COCKTAIL PREF CHARMANTE KEUR PREST FLEMMINGH PREF IRMA PETERNELLA ELITE SPORT-(DR) PROK FLEMMINGH PREF GICARA II KEUR PREF PREST ULFT KEUR BRENDA STER PREF PREST FERRO PREF ZSUZSA STER PREST SPORT-(DR) FLEMMINGH PREF FARIVOLA STER PREF PREST

404 MANDELA 528003201703010, DP, 05-04-2017, 1.69 M, DONKERBRUIN FOK./GER.: J.M. VAN UYTERT, VAN HEEMSTRAWEG 6, 6624 KJ HEEREWAARDEN A. BARNEVELD, REMBRANDTLAAN 37, 3723 BG BILTHOVEN BEKIJK VIDEO GM SIDAULA S (V.COCKTAIL) DR NED Z2 GM UDAULA-S (V.DEMOCRAAT) DR NED Z2 GM VAMP DAULA (V.HIERARCH) DR NED Z1 GM VERADAULA (V.DON PRIMAIRE) DR NED Z2 GM WIDAULAN (V.KRACK C) DR NED LT OGM ADAULA (V.JAZZ) DR NED Z1 OGM EGISTAR (V.CABOCHON) DR INT GP KIICHI HARADA (JPN) VW. DR. 147 28% / VERW.SCHAP DP: 2.2% (LAAG - GEM) M: IBOP DP 2015 S.15 D.17 G. 16 SPL.8 H/B.8 R/B.8.5 ADP.8 T.80.5 3/1/2 MM: CAIRBRE (V.SANDREO) DR NED Z1 DAULA II (V.GRIBALDI) DR INT INT-I GGH FOR GRIBALDI (V.GRIBALDI) DR NED ZT DINJA VAN LIERE (NED) OLA (V.JAZZ) DR NED Z1 PADAULA (V.COCKTAIL) DR NED Z1 VANCOUVER (V.KRACK C) DR NED Z1 GM ADAULA V (V.QUATTRO) DR NED Z2 GM BOMMETJE (V.PRESTIGE VDL) DR NED Z2 GM DELANO (V.JAZZ) DR NED LT GM ELTHON (V.SAN REMO) DR NED Z1 GM ERASMUS (V.SIR OLDENBURG) DR NED Z1 GM VEDAULA (V.KRACK C) DR NED Z2 GM WELMINGH (V.FLEMMINGH) DR INT YR MMM: GM COSMOS (V.PION) DR INT GP ROB KONING (NED) GM MAJESTEIT-H (V.HIERARCH) DR NED Z2 GM NUDAULA (V.PION) DR NED Z1 GM PRETTYDAULA (V.WELT HIT II) DR NED Z2 AMPÈRE LARIVOLA KEUR PREF FRANKLIN FERRO PREF WARKLE M STER PROK SPARKLE M STB GRIBALDI PREF EASY GAME EVITA XII STER PREF PREST HAULA ELITE IBOP-(DR) PROK D-OC MICHELANGELO KLADAULA KEUR PREF PREST LADAULA KEUR PREF ECLATANT KEUR DAULA KROON PREF WACHTMEESTER X L’INVASION X CAESAR 185 SCHWADRONEUR ELICA PASTEUR XX MIAMI FLEMMINGH PREF IRMA PETERNELLA ELITE SPORT-(DR) PROK KOSTOLANY GONDOLA II ULFT KEUR BRENDA STER PREF PREST OGM EMMA DAULA (V.VIVALDI) DR NED LT OGM ESWIN (V.JAZZ) DR NED Z1 OGM GGH HIERARCH (V.COCKTAIL) DR INT GP ELISABETH AUSTIN (USA) OGM HILL STREET BLUES (V.APACHE) DR NED Z1 OGM LANCELOT (V.DONNERHALL) DR NED Z1 OGM OOGAPPEL (V.PETER PAN) SP NED 1.35 OGM PONZANO (V.DON PRIMAIRE) DR NED Z1 OGM SAMORANO (V.NEOSTAN) DR NED Z1 OGM SEBASTIAAN (V.JAZZ) DR INT GP AAT VAN ESSEN (NED) OGM TIAMO (V.CABOCHON) DR NED Z2 OGM TIDAULA (V.DEMOCRAAT) DR NED Z1 OGM TORRICELLI M (V.FLORESTAN I) DR INT GP LOTJE SCHOOTS (NED) OGM UDAULA (V.KRACK C) DR NED Z1 OGM UDAULA M (V.LORD SINCLAIR) DR NED ZZZ OGM VOLUME (V.NEGRO) DR NED Z2 OGM WANNAGO RDP (V.OSMIUM) DR NED Z1 OGM WERDAULAN (V.DON PRIMAIRE) DR NED Z1 OGM WIBI R.D.P. (V.JAZZ) DR NED Z1 OGM ZYGODON DAULA (V.CABOCHON) DR NED Z1 ROUSSEAU PREF FERRO PREF ZSUZSA STER PREST SPORT-(DR) FLEMMINGH PREF FARIVOLA STER PREF PREST

410 MOZART M 528003201707713, DP, 25-04-2017, 1.68 M, BRUIN FOK./GER.: C.F. VAN MOOK, VEERWEG 3-A, 5335 LB ALEM GER.: J.M. VAN UYTERT, VAN HEEMSTRAWEG 6, 6624 KJ HEEREWAARDEN GEBR. VAN MOOK, VEERWEG 3-A, 5335 LB ALEM BEKIJK VIDEO VW. DR. 153 31% / VERW.SCHAP DP: 2.6% (GEM - HOOG) M: EPTM RP 2004 S.8.5 D.8 G.7.5 GDP.16 ASP.5 STN.5 SVE.6 GSP.10 T.66 13/10/3 1 2E-BEZ 1 2E-BEZ, D-OC 1 AANGW, PROK 2 ELITE IBOP-(DR) PROK 3 PROK ADAGIO (V.UB 40) DR NED ZT BART BAX (NED) BLACK SHADOW M. (V.VOICE) DR NED ZT LIESBETH GEVEN (NED) CAVENDISH (V.LORD LEATHERDALE) DR NED ZT INGE BROEKEN (NED) DUNDEE M (V.LORD LEATHERDALE) GGH BWP / DR NED LT MM: GM COMATHIKA M (V.LORD LEATHERDALE) DR NED Z2 GM EMATHIKA M (V.HOFTANZ) DR NED Z1 GM HAMILTON M (V.CADANS M) DR NED Z1 GM ZETA JONES (V.OO SEVEN) DR NED Z1 OGM GGH ADAMO (V.SANDREO) DR NED LT OGM GGH CADANS M (V.SIR DONNERHALL) DR GBR PSG OGM DAYDREAM M (V.SIR DONNERHALL) DR NED LT OGM EL DORADO M (V.SIR DONNERHALL) DR INT INT-I OGM ETHIKA M (V.SAN REMO) DR NED Z2 OGM FASHION M (V.WYNTON) DR NED Z1 OGM HOMATHIKA M (V.DIËGO) DR NED Z2 MMM: NOW LIMIT M (V.BALZFLUG) DR NED Z2 GM HAN SOLO M (V.CADANS M) DR NED Z1 GM WAPATHIKA M (V.STRAVINSKY XX) DR NED Z1 GM ZORRO M (V.RONALDO) DR NED Z1 ROUSSEAU PREF AMPÈRE LARIVOLA KEUR PREF FRANKLIN FERRO PREF WARKLE M STER PROK SPARKLE M STB SANDRO SONG SANDRO HIT UMATHIKA M ELITE PREF PREST EPTM PROK KYMATHIKA M KEUR PREF B.SYMPATHIKA KEUR SPORT-(DR) KRONJUWEL SYNKOPIA SCHWALBENFREUND X PERFEKT X CARAJAN 186 LORETTA FERRO PREF RAMINO LASSIE ULFT KEUR BRENDA STER PREF PREST FLEMMINGH PREF IRMA PETERNELLA ELITE SPORT-(DR) PROK SANDRO ANTENNE II ULFT KEUR BRENDA STER PREF PREST FERRO PREF ZSUZSA STER PREST SPORT-(DR) FLEMMINGH PREF FARIVOLA STER PREF PREST

412 MOST WANTED 528003201709237, DP, 18-06-2017, 1.70 M, ZWART FOKKER: F. TIJSSEN, PAPENDRECHT GER.: M. HEILIG, ZWAGERMANSTRAAT 1, 1733 VL NIEUWE NIEDORP BEKIJK VIDEO VW. DR. 146 29% / VERW.SCHAP DP: 3.3% (HOOG) M: DR NED Z2 7/6/1 1 D-OC MMM: TRISTAN (V.NOW OR NEVER M) DR NED LT GM CASSANDRA (V.VIVALDI) DR NED ZZL GM CZARDAS (V.TANGO) DR NED ZZL GM FIDELITY (V.UNITED) DR NED LT GM FLORIS (V.VOICE) DR NED Z2 ROUSSEAU PREF AMPÈRE LARIVOLA KEUR PREF FRANKLIN FERRO PREF WARKLE M STER PROK SPARKLE M STB COCKTAIL PREF JAZZ PREF CHARMANTE KEUR PREST VIENNA ELITE SPORT-(DR) PROK HAVIDOFF KEUR RIANDA STB LIANDA STER FERRO PREF ESMERANDA KEUR WAVERVEEN X DARLING BOY XX X FORTUIN 187 WARMANTE KEUR PREF PREST CLAVECIMBEL KEUR ZABIEN STER PREF PREST FLEMMINGH PREF IRMA PETERNELLA ELITE SPORT-(DR) PROK PURIOSO KEUR ULISSA KEUR PREF PREST ULSTER ULFT KEUR BRENDA STER PREF PREST FERRO PREF ZSUZSA STER PREST SPORT-(DR) FLEMMINGH PREF FARIVOLA STER PREF PREST

EEN KWPN-PAARD KOPEN VERKOPEN? of Ga dan snel naar onze KWPN Marktplaats! De overzichtelijke verkooppagina waarin veel informatie direct uit de database komt. Dit geeft u gemak als verkoper en zorgt voor correcte informatie als koper. Als KWPN-lid kunt u gratis een advertentie plaatsen! Ga naar www.kwpn.nl/marktplaats Meer dan 60 nieuwe advertenties per maand!

413 MESSENGER 528003201710388, DP, 27-06-2017, 1.71 M, ZWARTBRUIN FOK./GER.: M.J.C. MAAT, MOLENWEG 9, 3941 PT DOORN GER.: J.M. VAN UYTERT, VAN HEEMSTRAWEG 6, 6624 KJ HEEREWAARDEN BEKIJK VIDEO VERW.SCHAP DP: 2.2% (LAAG - GEM) M: 6/5/1 2 PROK MM: GGH IMPRESSION (V.DON SCHUFRO) DR NED LT MMM: DR NED ZZZ FURST HEINRICH FLORESTAN I DAWINA FURST ROMANCIER RONJA FÜRST JAZZ PAINTED BLACK PREF BORENDY ELITE IBOP-(DR) D-OC ORENDY STER PREF PREST LORD SINCLAIR LORD LOXLEY WELTLADY EWICARA STER PROK FERRO PREF WICARA ELITE PREF IBOP-(DR) PROK SICARA ELITE SPORT-(DR) PROK WELTMEYER WEINLADY ULFT KEUR BRENDA STER PREF PREST FLORESTAN I NICARA ELITE PREF PREST SPORT-(DR) PROK ROMANCIER X SOVEREIGN BILL XX X AMOR 189 ROMANCIER EDWINA GRIBALDI PREF LITCHY ELITE PREF PREST SPORT-(DR) PROK JAZZ PREF ENDY KEUR PREF PREST LANCIANO CLEOPATRA

415 FLASHBANG DE441410934617, DP, 24-05-2017, 1.65 M, VOS FOKKER: CLEMENS RENVERT, AHLEN GER.: J. GIELING, GRÜNER WEG 39, 46459 REES N. KRAMER, BOCHUMERSTRAßE 32, 46282 DORSTEN BEKIJK VIDEO VERW.SCHAP DP: 1.9% (LAAG - GEM) FURST HEINRICH FLORESTAN I DAWINA FURST ROMANCIER RONJA FÜRST JAZZ PAINTED BLACK PREF BORENDY ELITE IBOP-(DR) D-OC ORENDY STER PREF PREST SANDRO HIT SIR DONNERHALL CONTENANCE D SOTSCHI FIDERTANZ FIDELIA SANNY CHAMP SANDRO HIT LADY CHAMP LONGCHAMP X WELTMEYER X ARAGON 190 FIDERMARK REINE FREUDE DONNERHALL CONTENANCE II ROMANCIER EDWINA GRIBALDI PREF LITCHY ELITE PREF PREST SPORT-(DR) PROK JAZZ PREF ENDY KEUR PREF PREST SANDRO SONG LORETTA

417 MESMERIZE ME 528003201705373, DP, 15-05-2017, 1.69 M, ZWART GER.: HENGSTENHOUDERIJ DE IJZERENMAN BV, IJZERENMANWEG 4, 6006 TA WEERT BEKIJK VIDEO VW. DR. 135 28% / VERW.SCHAP DP: 1.5% (LAAG) M: DR NED ZZL 9/4/5 3 D-OC 1 ELITE IBOP-(DR) D-OC 1 ELITE SPORT-(DR) IBOP-(DR) D-OC 1 ELITE SPORT-(DR) PROK FABELHAFT (V.ROYAL DANCE) DR NED Z2 GIANO (V.LORD OF LOXLEY) GGH AES / DR NED ZZZ IMAGINE (V.NEGRO) DR NED Z2 MM: BELLINO (V.BELISSIMO M) DR INT GP MARK CARTER (USA) SANDROHALL (V.SANDRO HIT) GGH OLDBG MMM: CASTELLETTO R (V.CASTELLINI) SP GER 1.35 GM DARWIN DE LA GUICHE (V.DIMAGGIO) EV INT CCI2*-S GM DURBRIDGE 32 (V.DANONE I) DR GER ZZL FLORESTAN I FIDELIO RAUTE H FURST HEINRICH DAWINA FURST ROMANCIER ROMANCIER RONJA EDWINA SANDRO SONG SANDRO HIT DONNACETTA ELITE PREF PREST SPORT-(DR) D-OC DONNACETTE Z-COLETTE CALETTO II JAENETTE SABLE SKINFLINT XX X HEILBUTT XX X MONARCH 191 LORETTA DONNERHALL RAMINO LASSIE DONNERWETTER NINETTE WINSTON EDMONA SANDRO ANTENNE II ROSENKAVALIER FINALE B DONNERHALL WIBKE

418 MOONDANCE 528003201706080, DP, 12-04-2017, 1.63 M, BRUIN FOKKER: C.A.F. TOONDERS, VELDHOVEN & M.I.J. TOONDERS, VELDHOVEN GER.: REESINK HORSES, MOLENWEG 12, 7151 HA EIBERGEN R.M. VERMUNT JR., DELMAWEG 8, 7678 RL GEESTEREN OV BEKIJK VIDEO VW. DR. 141 32% / VERW.SCHAP DP: 1.8% (LAAG - GEM) M: DR NED ZZL 6/3/3 1 ELITE SPORT-(DR) D-OC DANCE ON JAZZ (V.JAZZ) DR NED LT MM: DR NED Z2 ATLANTA TOP T (V.FLEMMINGH) DR NED ZZL BOLIVIA TOP T (V.FLORENCIO) DR NED Z2 DALLAS TOP T (V.VALDEZ) DR NED Z2 FLORIDA TOP T (V.TANGO) DR NED Z2 GM ESLANTA D (V.RHODIUM) DR NED Z2 GM FINLANTA-D (V.RHODIUM) DR NED Z1 GM ILAS (V.DESPERADO) DR NED Z1 OGM GGH KONING (V.GOVERNOR) MMM: DR NED Z2 VOLVO (V.JAZZ) DR ESP PSG WINNER T (V.JAZZ) DR NED ZZL ZEESTER T (V.JAZZ) DR NED ZZL GM DAKOTA ZEE T (V.UPHILL) DR NED ZZL GM ENTERTAINER WIN T (V.ROUSSEAU) DR INT INT-I GM GLADSTONE ZEE T (V.APACHE) DR INT INT-I GM GGH GRAND GALAXY WIN (V.APACHE) DR INT YH5 GM HOLLYWOOD WIN T (V.APACHE) DR NED Z1 GM INFINITY WIN T (V.EVERDALE) DR INT YH6 FLORESTAN I FURST HEINRICH DAWINA FURST ROMANCIER ROMANCIER RONJA EDWINA FERRO PREF ROUSSEAU PREF ZSUZSA STER PREST SPORT-(DR) ZIPPY TOP T ELITE SPORT-(DR) PROK GOODTIMES TOPIC ELITE PREF PREST SPORT-(DR) PROK MAGNAAT ELITE PREF PREST SPORT-(DR) PROK 192 ROEMER PREF LANDY STER PREF PREST NIMMERDOR PREF ZIGEUNERIN KEUR PREF PREST ZEOLIET KEUR FANAAT KEUR PREF PREST SPORT-(DR) AKTION X IRCO POLO X HELMAR WINSTON EDMONA ULFT KEUR BRENDA STER PREF PREST ROSENKAVALIER FINALE B DONNERHALL WIBKE FIDELIO RAUTE H

420 MAGIC BOY 528003201710083, DP, 12-06-2017, 1.67 M, DONKERBRUIN FOKKER: M.H. MEIJER, MIDDENBEEMSTER GER.: HENGSTENHOUDERIJ DE IJZERENMAN BV, IJZERENMANWEG 4, 6006 TA WEERT BEKIJK VIDEO VW. DR. 138 24% / VERW.SCHAP DP: 1.7% (LAAG - GEM) M: 4/2/2 1 D-OC MM: DR NED Z1 DALADY (V.SPIELBERG) DR INT INT-I KYRA (V.ROYAL HIGHNESS) DR FRA ZZZ OPTION DU ROC DND (V.OBSESSION) DR FRA ZZZ PROUD LADY J (V.KROONJUWEEL) DR NED Z2 GM ORIGINATE DN (V.OBSESSION) DR NED LT MMM: PURINA (V.LANCELOT) SP INT 1.35 ROYAL LADY D (V.GOTSPE Z) SP NED 1.35 SALADY (V.JACKSON) SP NED 1.30 TRESOR DEEN’S (V.CALYPSO) DR NED Z1 LET OP J. (V.CONCORDE) DR NED Z1 GM H.T.D. Z (V.HORNET ROSE) SP NED 1.30 GM PRIMA DONNA 48 (V.NUMERO UNO) SP GER 1.35 FLORESTAN I FIDELIO RAUTE H FURST HEINRICH DAWINA FÜRSTENBALL DONNERHALL MARADONNA MARELLA DRESSAGE ROYAL DAMSEY FAVORITE LADY DES COURLEES STER D-OC KALADY J KEUR SPORT-(DR) FONTAINE KEUR PREF PREST RIA GRANDE GRANDIZZA FLEMMINGH PREF LACAPO TEXAS ARAM ZALADY KEUR PREF G.RAMIRO Z X LADYKILLER XX X HEIDELBERG 193 CLASSIKER MAUREEN DONNERHALL ROSALIE RITUAL DONNERHALL WIBKE DONNERWETTER NINETTE

Jayson; AANSTORMEND TOPLATENT Kjento; Johnson x Negro x Wisconsin VERRICHTINGSTOPPER 2018 2e tijdens Pavo Cup 2019 Negro x Jazz x Juventus Everdale; TOPVERERVER GRAND PRIX DRESSUUR Lord Leatherdale x Negro x El Corona STALLION of the YEAR PREFERENT Negro Glamourdale; WINNAAR AKEN 2019 FEI WK 7-JARIGEN 2018 Lord Leatherdale x Negro x Ahorn Lord Leatherdale; TOPVERERVER ZWARE TOUR Lord Loxley x Ferragamo x Anmarsch Lantanas; TOP TALENT VRIJE BLOEDVOERING Sir Donnerhall I x Hemmingway x Zuidhorn Painted Black; Preferent Grand Prix Dressuur Gribaldi x Ferro x Officier Verder: CHIPPENDALE | DIËGO | GEORGE CLOONEY | GIOVANNI | LEWIS | INCLUSIVE | INVERNESS | NESPRESSO

427 MONTHY B 528003201701435, DP, 21-04-2017, 1.69 M, BRUIN FOKKER: W. BUSSER, WIJCHEN GER.: VAN OLST HORSES, TERHEIJDENSSPOOR 9, 4911 BW DEN HOUT BEKIJK VIDEO VW. DR. 135 27% / VERW.SCHAP DP: 1.3% (LAAG) M: 9/6/3 1 D-OC 1 PROK D-OC 1 STER MM: FRISO (V.ULFT) DR NED Z2 GRAND AMI (V.RECHTER) DR NED ZT JOSE KOUWENHOVEN (NED) HAMORREX (V.REX MAGNA XX) SP NED 1.35 LEGRACIO Z (V.GRACIO) DR NED Z1 GM CASPER (V.WIZZERD WV) SP INT 1.60-GP JAIME GUERRA PIEDRA (MEX) GM DRAKENSTEIJN (V.WYNTON) DR USA PSG GM ETRINE V.Z. (V.SANDREO) DR NED Z2 GM MOVER (V.CONCORDE) SP NED 1.30 GM ORION (V.JUVENTUS) DR NED Z2 GM PAMORINE V.Z. (V.JUVENTUS) DR NED Z2 GM PYTHAGORAS (V.JUPILOT) DR NED Z1 GM SKY HIGH V. (V.HEARTBREAKER) SP NED 1.35 GM TAFERRO AMI (V.FERRO) DR NED Z1 GM VODIN MORINE Z (V.VERDI TN) SP INT 1.30 GM WARINE V.Z. (V.KRACK C) DR NED ZZZ GM ZAKENMAN (V.ROYAL BRAVOUR) DR NED ZZL OGM E-AMORINE (V.DIARADO) SP INT 1.35 OGM EPEIOS (V.INDOCTRO) SP INT 1.45 OGM UMARINE V.Z. (V.MILL REEF VDL) DR NED Z2 OGM WENCKE (V.INDOCTRO) SP NED 1.30 MMM: NOBLES (V.JAZZ) DR NED Z1 ZIRIAM (V.PLESMAN) DR NED Z1 GM JOCHEM (V.EQUADOR) SP NED 1.30 OGM JESSATRINE (V.EQUADOR) DR NED Z2 OGM MEATRINE (V.BURGGRAAF) SP INT ISP DONNERHALL DE NIRO ERK ALICANTE B GEORGE CLOONEY WOLKENTANZ WALLONE FORREST FRICKA WESTERN FIEBIG KENWOOD RIVERMAN JALUDINE STER PREF PREST ZAMORINE Z. STER SALUUT AMORINE KEUR PREF PREST NUTRINE KEUR PREF JOOST PREF FUTRINE KEUR AMOR X L’INVASION X GRAAF VAN WITTENSTEIN 195 VOLTAIRE PREF FROUWDINE KEUR SPORT-(DR) L.RONALD ELMA H GOODTIMES BIRANDA KEUR PREF PREST WELTMEYER LOVELY AKZENT II WIESENELFE DONNERWETTER NINETTE

428 MON ESPOIR DSD 528003201700707, DP, 31-03-2017, 1.66 M, BRUIN FOKKER: S. DUINSTRA, EASTERMAR GER.: H. DE KONING, DEVELWEG 1A, 2995 XC HEERJANSDAM BEKIJK VIDEO VW. DR. 148 27% / VERW.SCHAP DP: 1.7% (LAAG - GEM) M: MM: DR NED Z1 BEAU D.C. (V.KRACK C) DR NED Z1 ELIANTE (V.ROUSSEAU) DR NED Z2 MMM: ARISTO (V.SANDRO HIT) DR NED Z1 BEAU GESTE (V.DON SCHUFRO) DR NED Z2 DIONE (V.DON SCHUFRO) DR NED Z2 GRAPHIC D.C. (V.UPHILL) DR NED Z2 GM EDDY-READY-S (V.WYNTON) DR NED Z1 GM ESCOBAR (V.SERANO GOLD) DR NED Z1 DR NED LT EPTM DP 2013 S.16 D.15 G. 16 SPL.8 H/B.8 R/B.8 ADP.8 T.79 2/1/1 1 ELITE IBOP-(DR) PROK LORD LEATHERDALE LORD LOXLEY FAIRLESS P CHIPPENDALE TI AMO ELITE SPORT-(DR) PROK GIOVANNI SCANDIC ZARAVA ELITE PREF IBOP-(DR) SPORT-(DR) PROK TARAVA ELITE SPORT-(DR) PROK FERRO PREF ROUSSEAU PREF EUKALYPTA ELITE EPTM-(DR) SPORT-(DR) PROK WITCHQUEEN ELITE PREF PREST PROK ZSUZSA STER PREST SPORT-(DR) HOUSTON KEUR NOTRE DAME ELITE PREF PREST SPORT-(DR) PROK 196 ROEMER PREF LANDY STER PREF PREST BELISAR CIOLA STB PREF PREST WEINBERG GAURIANTE STER PREF PREST SPORT-(DR) FLAMINGO X STUYVESANT XX X GARANT SOLOS CAREX DVH NORALINE ELITE PREF PREST SPORT-(DR) PROK NEGRO PREF NENDYRAVA ELITE PREF PREST SPORT-(DR) PROK ULFT KEUR BRENDA STER PREF PREST NEGRO PREF JOLINDE STER PREF PREST

432 MATS VAN DE DIEKBOER 528003201703648, DP, 22-05-2017, 1.66 M, ZWART FOKKER: B.J. BROENINK, REUTUM GER.: VAN OLST HORSES, TERHEIJDENSSPOOR 9, 4911 BW DEN HOUT BEKIJK VIDEO SI3 DR. 132 31% / VERW.SCHAP DP: 2.2% (LAAG - GEM) M: 3/2/1 MM: CELINE (V.VAN GOGH) SP NED 1.30 ZIDANE (V.MONTREUX) SP INT 1.50 MMM: FABIOLA (V.BEACHBOY) DR NED Z1 IRENE (V.DAIMLER) SP NED 1.30 GM ALAIN DELON SB (V.UB 40) DR NED ZT KIRSTEN BROUWER (NED) GM ANGELOTTIE (V.PADINUS) SP INT 1.50 GM BELMONDO SB (V.VOICE) DR NED LT GM COFLEX (V.VOICE) DR NED ZZL GM DABIOLA M (V.INDOCTRO) EV NED Z / SP NED 1.30 GM DJ TIËSTO (V.ZIËSTO) DR NED LT GM JOLIEN (V.EQUADOR) SP NED 1.35 GM OPIUM (V.PETER PAN) DR NED Z2 GM PICASSO (V.AMSTERDAM) DR NED Z1 GM PINTER (V.VOLTAIRE) SP NED 1.35 GM RIPPER (V.PETER PAN) DR NED Z1 GM TARENTINO (V.NAIROBI) DR NED ZZL GM TEXAS (V.CORLAND) SP INT 1.30 LORD LEATHERDALE FAIRLESS P GLAMOURDALE NEGRO PREF THUJA STB PREF JASMIJN KEUR PREF JAZZ PREF JOHNSON PREF ROXANE ELITE PREF PREST SPORT-(DR) D-OC JENNIFER STB-EXT HAARLEM SEMMY STB PREST BINTJE KEUR PREF PREST PION KITTIE B MODEL PREF PREST SINAEDA X COMMANDEUR X GRUSUS 197 VOLTAIRE PREF BERDIETA STB PREF PREST FLEMMINGH PREF CATHARIN KEUR PREF AHORN PREF CLEMENTINE STB COCKTAIL PREF CHARMANTE KEUR PREST FERRO PREF FEWRIE KEUR PREF PREST FERRAGAMO ALMA GM TINTJE (V.LUX) DR NED Z2 GM ULRIKE (V.INDOCTRO) SP INT 1.30 GM UNEXPECTED (V.NAMELUS R) DR NED Z2 GM UNIVERSE (V.BALOUBET DU ROUET) SP INT ISP GM VERLAINE (V.RONALDO) DR NED ZZL GM WHISTLER (V.SHERATON) SP NED 1.40 GM WIRANO (V.CELANO) SP NED 1.30 OGM AURA PRIMAIRE (V.DON PRIMAIRE) DR NED Z1 OGM DIVIDENT SB (V.QUASIMODO Z) SP INT 1.40 OGM ETOILLE (V.WITTINGER VDL) SP NED 1.30 OGM HYMNE LA HAYA (V.JOHNSON) DR NED LT OGM PERSONALITY (V.AMSTERDAM) DR NED ZZL OGM QUI-VIVE Z (V.QUIDAM DE REVEL) SP NED 1.35 OGM WORLDSTAR (V.DON PRIMAIRE) DR NED LT OGM ZADELEEN A.B. (V.SOLITAIR) SP INT 1.35 OGM ZON PRIMAIRE (V.DON PRIMAIRE) DR INT PSG LORD LOXLEY LORD SINCLAIR WELTLADY

435 MOULIJN 528003201709087, DP, 23-02-2017, 1.62 M, ZWARTBRUIN FOK./GER.: MAATSCHAP PLEYTER, AKKERWEG 3, 8276 BA ZALK GER.: VAN OLST HORSES, TERHEIJDENSSPOOR 9, 4911 BW DEN HOUT BEKIJK VIDEO VW. DR. 146 30% / VERW.SCHAP DP: 1.8% (LAAG - GEM) M: DR NED Z2 EPTM DP 2007 S.16 D.18 G. 17 SPL.8 H/B.9 R/B.8 ADP.9 T.85 8/2/6 1 ELITE EPTM-(DR), PROK 1 ELITE IBOP-(DR) D-OC 1 STER IBOP-(DR) SPORT-(DR) HADOLLY (V.CHIPPENDALE) DR NED ZZL MM: C.C. STRIDER D&R (V.SON DE NIRO) DR NED ZZZ HOLLYDAY (V.MYTENS XX) DR NED Z2 / SP NED 1.30 JUST MICKEY (V.MICHELANGELO) DR INT GP TINNE VILHEMSON (FIN) TOTALL (V.METALL) DR INT YR ULLA DOLLY (V.METALL) DR NED Z1 WOLLY (V.STRAVINSKY XX) DR NED LT GM DENZEL WASHINGTON (V.DE NIRO) DR NED Z2 GM DOLMAN (V.LORD LEATHERDALE) DR INT GP JORDI DOMINGO COLL (ESP) GM FEDERER (V.OSCAR) DR NED Z1 GM GUINEVERE (V.CHARMEUR) DR NED ZZL GM JETSTREAM W (V.JETSET-D) GGH NRPS / SP NED 1.35 GM MEGGLE’S BOSTON (V.JOHNSON) GGH RHEIN / WESTF / DR INT GP HENDRIK LOCHTHOWE (GER) LORD LOXLEY LORD LEATHERDALE FAIRLESS P GLAMOURDALE NEGRO PREF THUJA STB PREF JASMIJN KEUR PREF DE NIRO ERK SON DE NIRO ZELLY KEUR EPTM-(DR) SPORT-(DR) PREF DOLLY ELITE PREF PREST D-OC VANESSA KEUR PREF SPORT-(SP) LORENZ RIANNE KEUR PREF PREST PASTROCIO XX X APOLLO X ROTAN 198 LEDENSIE KEUR ULSTER BALZFLUG DENSIE STER PREF PREST NIMMERDOR PREF LUCKY STER PREF AHORN PREF CLEMENTINE STB DONNERHALL ALICANTE B FERRO PREF FEWRIE KEUR PREF PREST FERRAGAMO ALMA GM ROODSANT (V.RUBINSTEIN I) DR NED ZZL GM UMWELT (V.WELT HIT II) DR NED Z1 GM UNNA DONNA T (V.WELCOME) DR NED Z1 GM VAN HOOIJDONCK (V.NEGRO) DR NED ZZL GM WHISPER (V.SON DE NIRO) DR NED Z1 OGM BRAVEHEART (V.PHIN PHIN) DR NED Z1 OGM DESIRE (V.CITANGO) DR NED Z1 OGM ELBURG T (V.OSCAR) DR NED ZZZ OGM FRENSKE (V.VERDI) SP INT 1.45 OGM WKD DIVA (V.BALOURADO) SP INT 1.60-GP SAMEH EL DAHAN (EGY) MMM: SP INT ISP ELDO (V.ULSTER) SP NED 1.30 GM GWEN (V.CREOOL) SP NED 1.35 GM HEBE (V.CREOOL) SP NED 1.50 GM LADY CRICKET & CO (V.GOODTIMES) SP NED 1.30 GM PARTOUCH (V.T.C.N. PARTOUT) DR NED ZZL GM ZAGREB (V.EUROCOMMERCE NAPELS) SP NED 1.30 OGM BALTIE (V.VERDI) SP NED 1.35 OGM GANESH (V.JAZZ) DR NED Z1 OGM HYON (V.VERDI) SP NED 1.35 OGM NESTOR (V.AMARETTO I) SP NED 1.35 OGM UNITED (V.KRACK C) DR NED ZZL LORD SINCLAIR WELTLADY

437 MASCOTTE-STRH. 528003201700221, DP, 02-03-2017, 1.71 M, VOS FOKKER: J.B J.M. STREPPEL, WILP GLD / S.J.A. HAARMAN, WILP GLD GER.: S. VAN DER LEI, SCHUILENBURG 1, 5271 VR SINT-MICHIELSGESTEL BEKIJK VIDEO WEMBLEY (V.SIR SINCLAIR) DR DEN ZZL ZINEDINE (V.TURBO MAGIC) DR USA INT-I GM GGH ARMANI (V.UNITED) DR INT INT-I GM BRETAGNE-STR. (V.OO SEVEN) DR NED ZT LISCHA DE VOS (NED) GM DAMANCHE-STR. (V.ZUIDENWIND) DR NED Z2 GM ESPERANZA-STR. (V.ZUIDENWIND) DR NED ZZL GM FIORELLA TC (V.DIAMOND HIT) DR CZE PSG GM FIRENZE (V.UNITED) DR NED Z1 GM GENUA TC (V.CHARMEUR) DR NED ZT JEANINE VAN NIEUWENHUIS (NED) VW. DR. 160 31% / VERW.SCHAP DP: 3.2% (HOOG) M: IBOP RP 2000 S.7.5 D.8 G.8 GDP.16 ASP.6.5 STN.7 SVE.6.5 GSP.13 T.72.5 18/12/6 1 AANGW 1 AANGW, PROK 1 D-OC 1 ELITE IBOP-(DR) PROK 1 PROK 1 STER IBOP-(DR) PROK 1 STER PREF 1 STER SPORT-(DR) D-OC 1 STER D-OC ATHENE (V.UNITED) DR INT GP JEANINE NIEUWENHUIS (NED) FLORENCE-STH (V.SAN AMOUR) DR NED ZZL GGH GOVERNOR (V.TOTILAS) DR NED LT VANCOUVER (V.POLANSKY) DR USA PSG GM AREZZA (V.RAVEL) DR NED Z1 GM EAIMBRY EKS-KWIZ-IT (V.FIDERTANZ) DR GBR Z2 MM: AUXERRE (V.TURBO MAGIC) DR NED Z1 GGH FLEAU DE BAIAN (V.JAZZ) DR NED ZT ADELINDE CORNELISSEN (NED) KENSINGTON (V.WOLFGANG) DR NED Z2 NAVARONE (V.HIGHLINE) DR NED LT PARZIVAL (V.JAZZ) DR INT GP ADELINDE CORNELISSEN (NED) RUBENS (V.WELT HIT II) DR NED Z1 TOTILAS ERK LOMINKA ELITE PREF PREST PROK GLOCK’S TOTO JR. DESPERADOS DESPERADA REGENTIN COCKTAIL PREF JAZZ PREF CHARMANTE KEUR PREST ORLEANS ELITE PREF PREST PROK ULFT KEUR FIDORA STER PREF PREST ANTARA KEUR PREF PREST ROEMER PREF TAMARA KEUR ULEX X PEPIN LE BREF XX X PERSIAN FLAG XX 199 WARMANTE KEUR PREF PREST LE MEXICO KEUR PIA KEUR PREF PREST ROTSPON BIJOU PURIOSO KEUR ULISSA KEUR PREF PREST ULSTER GLENDALE ELSA STER PREF PREST SPORT-(DR) DE NIRO ERK WIE MUSIK GM GOODMAN RWP (V.JAZZ) DR NED ZZZ GM HERÔME DE BAIAN (V.NEGRO) DR SWE Z1 GM GGH JERVEAUX (V.FERDEAUX) GM TORONTO V (V.JAZZ) DR NED Z1 GM ZEALOUS V (V.KRACK C) DR BEL Z2 GM ZIDANE (V.SIR SINCLAIR) DR INT INT-I OGM INTOUCHÂBLE LDV (V.DAVINO V.O.D.) DR NED Z1 OGM TRISTAN J (V.NEOSTAN) DR NED Z1 OGM VARENNE J. (V.MANHATTAN) SP SUI 1.40 MMM: GRENOBLE (V.BISMARCK) DR INT GP COBY VAN BAALEN (NED) KAHRIM (V.WOLFGANG) DR NED Z1 PASO DOBLE (V.JETSET-D) DR NED ZT RASHID FARAJ AL MARRI (NED) GM SINATRA DVB (V.FERRO) DR NED LT OGM ALASKA DVB (V.WELTINO) DR INT INT-I OGM BACCAROLE DVB (V.KIGALI) DR NED ZZZ OGM CHAMPAGNE DU MORILLON (V.FLORENCIO) DR FRA Z2 OGM DIVA DVB (V.WYNTON) DR NED ZZZ OGM DUCHESNE DVB (V.MICHELLINO) DR BEL ZZZ OGM ENYAH DVB (V.MICHELLINO) DR NED Z1 OGM FILLMORE (V.MICHELLINO) DR NED Z2 OGM IRON MAN DVB (V.DESPERADOS) DR NED Z1 OGM UTAH (V.GRIBALDI) DR FRA INT-I GRIBALDI PREF KOSTOLANY GONDOLA II

KWPN-centrum | De Beek 109 | 3852 PL Ermelo Telefoon 0341-255555 | Fax 0341-255515 | E-mail info@kwpn.nl | Website www.kwpn.nl

440 MONTANO 528003201701064, DP, 28-03-2017, 1.70 M, ZWART FOKKER: G. VAN DE LAAR, VORSTENBOSCH GER.: S. VAN SUCHTELEN V/D HAERE, VOORNSESTRAAT 9, 3224 AR HELLEVOETSLUIS BEKIJK VIDEO VW. DR. 145 30% / VERW.SCHAP DP: 3% (GEM - HOOG) M: DR NED Z2 11/5/6 1 ELITE IBOP-(DR) PROK 1 ELITE SPORT-(DR) IBOP-(DR) PROK 1 STER AZILA (V.KRACK C) DR NED Z2 MM: DR NED Z1 RINILA (V.FERRO) DR NED Z2 GM ERISILA (V.OSCAR) DR NED Z1 GM VACRIBORIE (V.AKRIBORI) DR NED ZZL GM WINNIEPOE (V.SAN REMO) DR NED ZZL GM ZESILA (V.ROUSSEAU) DR NED Z1 GRIBALDI PREF KOSTOLANY GONDOLA II TOTILAS ERK LOMINKA ELITE PREF PREST PROK GLOCK’S TOTO JR. DESPERADOS DESPERADA REGENTIN COCKTAIL PREF JAZZ PREF CHARMANTE KEUR PREST TURJAZZILA KEUR PREF SPORT-(DR) ZEOLIET KEUR MESSILA ELITE SPORT-(DR) PROK HARINILA STER WARMANTE KEUR PREF PREST G.RAMIRO Z PREF SARGAB KEUR PREF PREST PURIOSO KEUR CATHARINILA KEUR PREST PERSIAN PATH S XX X INDICATOR X BARON 201 ROTSPON BIJOU PURIOSO KEUR ULISSA KEUR PREF PREST ULSTER GLENDALE ELSA STER PREF PREST SPORT-(DR) DE NIRO ERK WIE MUSIK

441 MYDONO PAULOWNA 528003201701101, DP, 25-03-2017, 1.67 M, BRUIN FOK./GER.: A.J. KEPPEL, KERKWEG 1-A, 1761 JD ANNA PAULOWNA BEKIJK VIDEO VW. DR. 149 27% / VERW.SCHAP DP: 2.5% (GEM - HOOG) M: 5/5/0 2 D-OC MM: IMPACT TN (V.SIR DONNERHALL I) GGH AES MMM: ELGAR (V.FLORENCIO) DR NED Z2 U II (V.JAZZ) DR INT GP GUNTER SEIDEL (USA) GRIBALDI PREF KOSTOLANY GONDOLA II TOTILAS ERK LOMINKA ELITE PREF PREST PROK GLOCK’S TOTO JR. DESPERADOS DESPERADA REGENTIN FLORESTAN I FLORENCIO KEUR WALESSA GADONA PAULOWNA STER D-OC KRACK C ANDORRA STB PROK ROHDIVA STB PREF PREST ROHDIAMANT ERK ROUSSINA ROUSSEAU X ANGELO XX X DONAR 202 WELTMEYER PIRELLI FLEMMINGH PREF GICARA II KEUR PREF PREST ROTSPON BIJOU FIDELIO RAUTE H GLENDALE ELSA STER PREF PREST SPORT-(DR) DE NIRO ERK WIE MUSIK

445 MORELAND TURFHORST 528003201702311, DP, 19-02-2017, 1.71 M, VOS FOKKER: H.P. KOELE, WEZEP GER.: STOETERIJ TURFHORST BV, NIEUWE DIJK 5, 8091 PL WEZEP TRAININGSSTAL WITTE SCHOLTENS VOF, VLIETSKADE 60, 4205 NG GORINCHEM BEKIJK VIDEO VW. DR. 159 24% / VERW.SCHAP DP: 2.4% (GEM - HOOG) M: 4/2/2 1 D-OC 1 ELITE IBOP-(DR) PROK D-OC MMM: DR NED ZT JISKA VAN DEN AKKER (NED) GRIBALDI PREF KOSTOLANY GONDOLA II TOTILAS ERK LOMINKA ELITE PREF PREST PROK GLOCK’S TOTO JR. DESPERADOS DESPERADA REGENTIN DONNERHALL DON SCHUFRO ERK FIESTA EDEN PROK RUBIN ROYAL ATLANTA UTAH ELITE SPORT-(DR) PROK JAZZ PREF MEMPHIS ELITE PROK CLAVECIMBEL X ZANDIGO X DORUTO 203 ROHDIAMANT ERK RUMIRELL PIK BUBE I FABIA ROTSPON BIJOU DONNERWETTER NINETTE GLENDALE ELSA STER PREF PREST SPORT-(DR) DE NIRO ERK WIE MUSIK

447 MALO 528003201702884, DP, 25-03-2017, 1.66 M, ZWART FOKKER: E.L. LUBBERS, BRUCHTERVELD GER.: T. DRIESSEN, UTRECHTSEWEG 3, 6866 CG HEELSUM BEKIJK VIDEO VW. DR. 131 27% / VERW.SCHAP DP: 2.9% (GEM - HOOG) M: MMM: OGM EDAULA (V.JOHNSON) DR NED Z2 IBOP DP 2019 S.17 D.14 G. 14 SPL.7 H/B.6.5 R/B.8 ADP.7 T.73.5 1/1/0 GRIBALDI PREF KOSTOLANY GONDOLA II TOTILAS ERK LOMINKA ELITE PREF PREST PROK GLOCK’S TOTO JR. DESPERADOS DESPERADA REGENTIN VIVALDI PREF DESPERADO SARITA ELITE PREF PREST D-OC IVANA DAULA GR STER D-OC DON PRIMAIRE RADAULA STER LADAULA STER GLENDALE FAULA STER PREF MAN IN THE MOON XX X ECLATANT X WACHTMEESTER 204 ROTSPON BIJOU KRACK C RENATE-UTOPIA STER PREF PREST HAVIDOFF KEUR NIKITA STER DONNERHALL LA FAYETTE GLENDALE ELSA STER PREF PREST SPORT-(DR) DE NIRO ERK WIE MUSIK

452 MAXIMILIAAN B 528003201704027, DP, ET, 27-04-2017, 1.65 M, VOS FOK./GER.: COMB. BLEEKER, MEESTER WERKMANSTRAAT 11, 7443 SB NIJVERDAL BEKIJK VIDEO VW. DR. 166 29% / VERW.SCHAP DP: 3% (GEM - HOOG) M: DR NED Z2 IBOP DP 2014 S.16 D.16 G. 16 SPL.8.5 H/B.8 R/B.8 ADP.8 T.80.5 5/3/2 1 D-OC 1 PROK MM: DR NED ZT LOTJE SCHOOTS (NED) BRENNUS B (V.DIAMOND HIT) DR GBR PSG CHARISMATA VB (V.JAZZ) DR NED ZZL MMM: INCA (V.SAROS XX) DR USA INT-I JULIA (V.RUBINSTEIN I) DR NED ZZZ LOLA (V.SIT THIS ONE OUT XX) DR NED Z1 TSARINA B (V.JAZZ) DR NED LT URCHIN B (V.JAZZ) DR INT INT-I GM AMALIA B. (V.KRACK C) DR INT YR GM AREINA V. (V.SCANDIC) DR NED Z1 GM CAROLINA B (V.DREAMCATCHER) DR NED ZZZ GM CHARLESTON B (V.JAZZ) DR INT JUN GM DARIUS B (V.JAZZ) DR INT INT-I GM EMPEREUR B (V.GRIBALDI) DR NED ZZZ GM WANDA B (V.JAZZ) DR NED Z2 GM WINDSOR B (V.OO SEVEN) DR NED ZZZ GRIBALDI PREF TOTILAS ERK LOMINKA ELITE PREF PREST PROK GLOCK’S TOTO JR. DESPERADOS DESPERADA REGENTIN COCKTAIL PREF JAZZ PREF FILLE DE REINE B ELITE SPORT-(DR) IBOP-(DR) PROK REINE B PREF PREST SPORT-(DR) DOLA ELITE PREF PREST SPORT-(DR) PROK 205 CHARMANTE KEUR PREST WARMANTE KEUR PREF PREST RUBINSTEIN I ROSENKAVALIER ANTINE H VINCENT ZOLA STB PREF PREST MARINIER X JOOST X ARTILLEUR ROTSPON BIJOU PURIOSO KEUR ULISSA KEUR PREF PREST ULSTER GLENDALE ELSA STER PREF PREST SPORT-(DR) DE NIRO ERK WIE MUSIK GM ZENO B (V.DON SCHUFRO) DR NED LT GM ZENOBIA B (V.KRACK C) DR NED ZZL OGM INANA B (V.PAINTED BLACK) DR NED Z2 OGM ISABELLA B (V.DESPERADOS) DR NED ZZZ OGM ROESSEGNIEUR (V.ROUSSEAU) GGH BAVAR / BADWU / DR GER PSG KOSTOLANY GONDOLA II

Equestrian sport; it’s in our blood Inspired by the desires of our customers, we design interiors and products for stables. Equestrian sport is in our blood, just like the love of craftsmanship in precise designs and expert installation. We make products that make your daily work more functional and pleasant. T 0031 416 530 700 E info@seboeurope.com Worlds fi nest artisans www.sebointeriorequipage.com

453 MORENO 528003201704170, DP, 30-05-2017, 1.68 M, DONKERBRUIN FOKKER: F.J.G.A. VERWEGEN-SPIERINGS, ZEELAND GER.: VINCENT WOUTERS, LEURSEWEG 14, 6601 ZZ WIJCHEN A.J.C. DROST, ROOYSESTRAAT 24, 6621 AM DREUMEL BEKIJK VIDEO VW. DR. 152 27% / VERW.SCHAP DP: 2.7% (GEM - HOOG) M: IBOP DP 2015 S.11 D.18 G. 16 SPL.7.5 H/B.8 R/B.8 ADP.7.5 T.76 2/1/1 MM: FERRERO (V.RHODIUM) DR NED ZT JENNIFER SEKREVE (NED) MMM: JUST ROYAL DANCER (V.JAZZ) GGH NRPS DR INT GP MIRELLE KEMENADE- WILLOX (NED) PHIRGINIA SR (V.COCKTAIL) DR NED Z2 ULIVI (V.OLIVI) DR NED Z1 GM AMOROSO (V.RHODIUM) DR NED Z2 GM ENRICO SR (V.SAN REMO) DR NED LT GM HIGH LIMIT SQBS (V.KIMBERLEY) DR NED Z1 OGM EMPIRE (V.APACHE) DR NED ZZZ OGM FEATHERHANDS SQBS (V.APACHE) DR NED ZZZ OGM GINNIA (V.TANGO) DR NED Z1 GRIBALDI PREF KOSTOLANY GONDOLA II TOTILAS ERK LOMINKA ELITE PREF PREST PROK GLOCK’S TOTO JR. DESPERADOS DESPERADA REGENTIN JOHNSON PREF BRETTON WOODS HIRGINIA ELITE IBOP-(DR) PROK VIRGINIA STB PREF EPTM PROK KERGINIA KEUR PREF PREST ANNABEL ELITE PREF PREST PROK OLIVI KEUR ROTSPON BIJOU JAZZ PREF ROXANE ELITE PREF PREST SPORT-(DR) D-OC DE NIRO ERK ALINA JAZZ PREF HALLA UTOPIA ELITE PREF PREST SPORT-(DR) PROK FRUHLING HERGINIA KEUR PREF PREST CARITAS X ARIBAN XX X AMOR 207 GLENDALE ELSA STER PREF PREST SPORT-(DR) DE NIRO ERK WIE MUSIK

454 MORRICONE VDT 28003201704354, DP, 05-05-2017, 1.62 M, ZWART FOK./GER.: A. VAN DE TILLAART, KRIJTENBURG 21, 5465 PM ZIJTAART BEKIJK VIDEO VW. DR. 145 29% / VERW.SCHAP DP: 2.8% (GEM - HOOG) M: NMK Kampioene 2005 IBOP DP 2006 S.8.5 D.9 G.7.5 GDP.16 ASP.7 STN.7 SVE.7.5 GSP.14 T.76.5 11/9/2 1 2E-BEZ, PROK, D-OC 1 AANGW, PROK 2 PROK BESTSELLER V.D.T. (V.UNGARO) DR BEL GP DUCOS GUILLAUME (BEL) DONDERRY V.D.T. (V.LONDONDERRY) DR NED Z2 GOLDFINGER V.D.T. (V.JAZZ) GGH DWB GGH IMPROVER VDT (V.APACHE) MM: BALTIMORE V.D.T. (V.UNGARO) DR NED Z2 GGH OSMIUM (V.FERRO) PLAYBOY’S ANIMO (V.ANIMO) DR NED Z1 RADIEL (V.AMATI) DR NED ZZL GM HIGH BID V.D.T. (V.ROUSSEAU) DR NED Z2 MMM: GM LATZERO (V.LA ZARRAS) SP INT GP GENNADY GASHIBAYAZOV (RUS) OGM MR TAYLOR (V.CORONADO) SP INT 1.45 GRIBALDI PREF KOSTOLANY GONDOLA II TOTILAS ERK LOMINKA ELITE PREF PREST PROK GLOCK’S TOTO JR. DESPERADOS DESPERADA REGENTIN ULFT KEUR FERRO PREF BRENDA STER PREF PREST VELVET V.D.T. ELITE PREF PREST D-OC CALYPSO I E-DELYPSA STB PREF PREST OPTIK H LADYKILLER XX CALETTE H GANEFF X HEIDGRAF X LORETTO 208 FARN PREF UPIANNE KEUR PREF COR DE LA BRYERE TABELLE ROTSPON BIJOU LE MEXICO KEUR PIA KEUR PREF PREST GLENDALE ELSA STER PREF PREST SPORT-(DR) DE NIRO ERK WIE MUSIK

459 MOVISTAR C VD WIJDEWORMER 528003201705777, DP, 09-04-2017, 1.71 M, BRUIN FOK./GER.: STAL WIJDEWORMER-KWADIJK B.V., KWADIJK 27, 1471 CB KWADIJK GER.: MATTY MARISSINK STABLES V.O.F., STAPELERWEG 2, 7957 NB DE WIJK BEKIJK VIDEO VW. DR. 145 28% / VERW.SCHAP DP: 2.2% (LAAG - GEM) M: IBOP DP 2015 S.16 D.15 G. 15 SPL.8 H/B.7 R/B.6.5 ADP.7.5 T.75 9/7/2 1 D-OC 1 KEUR SPORT-(DR) DEXTER (V.LORD LEATHERDALE) DR USA PSG EMORA C. VD WIJDEWORMER (V.ZHIVAGO) DR NED Z2 MM: BARRETO (V.OSCAR) DR NED Z1 MMM: ADAMO VDV (V.SALVATORE) SP BEL 1.30 JEWEL I OF JULIO V Z (V.JULIO V) SP ITA 1.45 GRIBALDI PREF KOSTOLANY GONDOLA II TOTILAS ERK LOMINKA ELITE PREF PREST PROK GLOCK’S TOTO JR. DESPERADOS DESPERADA REGENTIN LORD SINCLAIR SIR SINCLAIR KEUR ZAMORA V STB IBOP-(DR) SHARON V STB I.SHARON KEUR ZUIDHORN DHARON STER PURIOSO X ERDBALL XX X GOUDSMID 209 KRISHNA STER PREF PREST SPORT-(DR) HAVIDOFF KEUR FLEMMINGH PREF CHRISTA STER PREF PREST CLAVECIMBEL KEUR ZABIEN STER PREF PREST ROTSPON BIJOU LANCIANO CLEOPATRA GLENDALE ELSA STER PREF PREST SPORT-(DR) DE NIRO ERK WIE MUSIK

462 MISTER BLACK 528003201706885, DP, 26-06-2017, 1.64 M, ZWART FOK./GER.: I.M.T. AHNE- SCHILLEMANS, VIJFSPRONGWEG 28, 6733 JJ WEKEROM GER.: MT-STABLES, DIJKERWEG 38, 3774 TN KOOTWIJKERBROEK BEKIJK VIDEO VW. DR. 158 27% / VERW.SCHAP DP: 1.9% (LAAG - GEM) M: DR NED Z2 4/2/2 1 D-OC 1 STER PROK D-OC MM: DUMARA M (V.DREAMCATCHER) DR NED ZZL MMM: DR NED Z2 DUKE OF D-DAY (V.PRESTIGE VDL) DR NED Z2 GRIBALDI PREF KOSTOLANY GONDOLA II TOTILAS ERK LOMINKA ELITE PREF PREST PROK GLOCK’S TOTO JR. DESPERADOS DESPERADA REGENTIN LANCET KEUR ZIËSTO MOLLY STER PREF PREST PROK EMARA M ELITE SPORT-(DR) PROK FIDERMARK UMARA POULIETA SPORT-(DR) PROK WELT HIT II KEUR JULIETA KEUR DILLENBURG X RIGOLETTO X GRANDIOOS 210 ROTSPON BIJOU WENZEL I STELLA H CLAVECIMBEL KEUR FINANTA STER FLORESTAN I WATONGA H GLENDALE ELSA STER PREF PREST SPORT-(DR) DE NIRO ERK WIE MUSIK

464 MAJESTIC TAONGA 528003201709861, DP, ET, 15-02-2017, 1.65 M, ZWART FOK./GER.: STAL 104 BV, P/A NOORDERWEG 79, 1456 NJ WIJDEWORMER GER.: ANDREAS HELGSTRAND, UGGERHALNEVEJ 80, 9310 VODSKOV BEKIJK VIDEO VW. DR. 168 28% / VERW.SCHAP DP: 3% (GEM - HOOG) M: DR NED LT Reservekampioen Pavo Cup 2016 - 4 jarige dressuurpaarden en beste merrie IBOP DP 2015 S.18 D.16 G. 18 SPL.8.5 H/B.9 R/B.9 ADP.8.5 T.87 3/1/2 1 D-OC MM: IMPRESS TAONGA (V.VITALIS) DR NED Z2 MMM: CAPOEIRA II (V.CONTEUR) DR GER LT CRYSTAL FLOWER (V.CONTEUR) DR GER PSG LET ME DANCE (V.LORD OF LOXLEY) DR GER ZZZ ROMY (V.ROYAL BLEND) DR NED LT GM CASAROTTI 4 (V.CONTEUR) DR GER ZZL GM EVERDANCE (V.EDWARD) DR NED Z2 GM HAZEL (V.VELAZQUEZ) DR NED Z1 GRIBALDI PREF KOSTOLANY GONDOLA II TOTILAS ERK LOMINKA ELITE PREF PREST PROK GLOCK’S TOTO JR. DESPERADOS DESPERADA REGENTIN COCKTAIL PREF JAZZ PREF JAMSESSION TAONGA ELITE SPORT-(DR) IBOP-(DR) PROK HONEYMOON ELITE EPTM-(DR) PROK ALLEZ FRANCE CHARMANTE KEUR PREST WARMANTE KEUR PREF PREST HOTLINE HOFRAT DE NIRA ALABASTER BASILIKA BOLERO X WOERMANN X ORDENSGLANZ 211 ROTSPON BIJOU PURIOSO KEUR ULISSA KEUR PREF PREST ULSTER GLENDALE ELSA STER PREF PREST SPORT-(DR) DE NIRO ERK WIE MUSIK

                           Het unieke samenwerkingsverband tussen sportpaardenhandelaren De belangenbehartiger voor de sportpaardenhandel Verkoopcontracten voor leden Ieder jaar de VSN-trofee waar de beste driejarige spring- en dressuurpaarden strijden om de felbegeerde titel VSN-kampioen VSN • Achterbroekweg 2 • 7731 PN Ommen www.vsnhorses.nl • info@vsnhorses.nl 0546-672667 / 0655-370731 

471 MAVERICK 528003201708887, DP, 28-05-2017, 1.73 M, ZWART FOKKER: G.C. VAN DER KOPPEL, WADENOIJEN E. MINKMAN, OCHTEN GER.: S. VAN MUSSCHER, HOFLAND 2 A, 1713 GG OBDAM BEKIJK VIDEO VW. DR. 155 26% / VERW.SCHAP DP: 2.1% (LAAG - GEM) M: 3/2/1 MMM: NOZEM (V.FALCO) DR NED ZZL PLAYBOY (V.KENNEDY) GGH NRPS / DR NED LT ZADORE (V.ROUSSEAU) DR NED Z2 GM ACTEUR (V.TANGO) DR NED Z1 GM BRAVO (V.SANTANO) DR NED Z1 GM CIVALDI (V.VIVALDI) DR INT INT-I GM DJAMBO (V.WEBSTER) DR NED Z1 GM DOLGA (V.VIVALDI) DR NED Z1 GM NEUVILLE (V.JAZZ) DR NED Z1 GM OLANDO (V.FARRINGTON) DR AUS GP ARIAN NIJHUIS-FITZPATRICK (AUS) GM PETRA (V.HAVIDOFF) DR NED Z2 / SP NED 1.30 GM RAMON (V.METALL) DR NED ZZZ GM UDOMIS (V.KRACK C) DR NED Z2 GM VALKENIER (V.KRACK C) DR NED ZT BRITT MUIS (NED) OGM ALANDA (V.RHODIUM) DR BEL Z2 OGM ATANIC (V.UNITED) DR INT INT-I OGM EMELIEKE (V.ANDRETTI) DR NED Z2 OGM ZANZIBAR (V.ROUSSEAU) DR INT GP JEROEN HAMELINK (NED) UB 40 KEUR APACHE KEUR GRAND GALAXY WIN WINNER T ELITE PREF PREST IBOP-(DR) SPORT-(DR) PROK TOLANDA ELITE PREF PREST PROK JAZZ PREF MAGNAAT ELITE PREF PREST SPORT-(DR) PROK CON AMORE CONNAISSEUR DONNA CLARA HILDA STER PROK RHODIUM BOLDA STER PROK FOLDA STER PREF PREST KAISERSTERN XX NOLDA KEUR PREF JAGERMEESTER X ULEX X WACHTMEESTER 213 FERRO PREF LARCONA KEUR PREST DONNERHALL LANDFUERSTIN OLIVI KEUR KILUCIENNE KEUR PREF PREST SPORT-(DR) KRACK C OLANDA STER PREF PREST COCKTAIL PREF CHARMANTE KEUR PREST ZEOLIET KEUR FANAAT KEUR PREF PREST SPORT-(DR) CONTEUR PIA

472 MAESTRO 528003201703755, DP, 05-04-2017, 1.66 M, ZWARTBRUIN FOKKER: M. SMIT, ELIM GER.: STAL ARIS VAN MANEN, ZUTPHENSESTRAAT 380, 6971 JS BRUMMEN BEKIJK VIDEO VW. DR. 143 23% / VERW.SCHAP DP: 1.6% (LAAG - GEM) M: 4/1/3 1 PROK MMM: BATON ROUGE C (V.FLEMMINGH) DR INT GP LINDA SWANDE (SWE) C’EST LA VIE C (V.DAYANO) DR NED Z2 GGH KRACK C (V.FLEMMINGH) DR INT GP ANKY VAN GRUNSVEN (NED) LADY CARA IIC (V.GLENDALE) DR NED Z2 MELVIN C (V.FARRINGTON) DR NED LT PLATINACARA C (V.FLEMMINGH) DR NED Z1 SOMETHING SPECIAL C (V.FERRO) DR INT GP PETRI BAX (NED) ZCHUFRO C (V.DON SCHUFRO) DR INT YR GM CENTER C (V.SORENTO) DR NED ZZL GM FLIEDERTANZ (V.FIDERTANZ) DR GER INT-I GM I AM WHAT I AM MANGO (V.DON TANGO B) DR INT YH5 GM SINCLAIR C (V.LORD SINCLAIR) DR INT GP MARIE-HELENE SYRE (FRA) FIDERMARK FIDERTANZ REINE FREUDE FRUHLINGSSONNE GRAPPA SPECIAL D ZAZOO STER PREF PREST PROK TOP’S TANIRMA STER SPORT-(DR) PROK SOLOS CAREX DVH SOLOS LARIX SCANDIC AMBRESKA CARA B STER TRENDY CARA C STB GICARA II KEUR PREF PREST BEAUJOLAIS BACCARA KEUR PREF PREST ULRICH X UPPERCUT XX X ERATOSTHENES XX 214 NORALINE ELITE PREF PREST SPORT-(DR) PROK JAZZ PREF AMIRAL ZW.P.S. JOLINE KEUR COCKTAIL PREF CHARMANTE KEUR PREST DE NIRO ERK MANIRMA STER PREF PREST CASTRO METALL HAAFKE STER PREF FLORESTAN I WATONGA H RAVALLO

479 MADDOX MART 528003201706844, DP, 08-05-2017, 1.66 M, ZWARTBRUIN FOKKER: C.W. VAN BAALEN, GELLICUM GER.: VERHAGEN HORSE SERVICE V.O.F., RIETVEN 4, 5427 LP BOEKEL BEKIJK VIDEO VW. DR. 149 27% / VERW.SCHAP DP: 2.9% (GEM - HOOG) M: IBOP DP 2013 S.16 D.16 G. 14 SPL.7.5 H/B.7.5 R/B.7.5 ADP.7.5 T.76 5/4/1 MMM: DR NED Z2 ANIRMA (V.UNDIGO) DR NED Z1 GGH PADDOX (V.FERRO) DR NED LT GM GGH AQIEDO (V.UNDIGO) DR INT GP ADELINDE CORNELISSEN (NED) GM FINIRMA (V.METALL) DR NED Z1 GM SERVAL (V.METALL) DR NED Z2 GM VINIRMA (V.DEMOCRAAT) DR NED Z1 DONNERHALL DONNERWETTER NINETTE DE NIRO ERK ALICANTE B HENNESSY JAZZ PREF SILHOUETTE ELITE PREF PROK HORETTE KEUR PREF UNITED BORDEAUX VENNA STER PREF PREST FANIRMA ELITE IBOP-(DR) PROK FERRO PREF VANIRMA STER JANIRMA KEUR PREF SPORT-(DR) DARWIN DANIRMA STER PREF PREST VOLCKMAR X PRESIDENT X VESINS XX 215 GRIBALDI PREF LEANDRA M KEUR PREF SPORT-(DR) ULFT KEUR BRENDA STER PREF PREST ULFT KEUR ODETTE KEUR PREF KRACK C NESSICA STER PREF PREST PROK COCKTAIL PREF CHARMANTE KEUR PREST AKZENT II WIESENELFE

483 MARTOG J T 528003201702161, DP, 01-05-2017, 1.70 M, DONKERE VOS FOKKER: J.W.P. THIJSSEN, VIANEN NB GER.: M.C.J.M. BURGERS, SEBRECHTSEDIJK 2, 5066 PW MOERGESTEL F.A.M.M. BURGERS, SEBRECHTSEDIJK 2, 5066 PW MOERGESTEL BEKIJK VIDEO VW. DR. 133 25% / VERW.SCHAP DP: 1.8% (LAAG - GEM) M: 7/5/2 1 ELITE IBOP-(DR) PROK 1 PROK MM: SINATRA (V.FLEMMINGH) DR NED LT MMM: JOFEL (V.CHRONOS) DR NED Z1 GM ALI B (V.NO LIMIT) SP INT 1.35 GM CHECKMATE (V.OBELISK) DR INT YR GM URANDA (V.NO LIMIT) SP NED 1.30 GM VEGAZ (V.IRCOLANDO) SP NED 1.30 GM Z.K.H. ZION (V.NUMERO UNO) DR NED ZT JANNY KOKS (NED) OGM DRAGON (V.WHISTLER) DR NED Z2 UB 40 KEUR APACHE KEUR TOLANDA ELITE PREF PREST PROK HOMETOWN FERRO PREF TOROSE V STER ILAROSE STB PREF PREST SOLOS CAREX DVH SOLOS LARIX SCANDIC NORALINE ELITE PREF PREST SPORT-(DR) PROK BARTOGA STB CHRONOS LIRANDA STER GIRANDA STB PREF UFARNO VIRANDA STB PREFEKT X INTENDANT X JONKER HENDRIK 216 MAHAGONI HANSA II AMIRAL JOLINE KEUR DAGERAAD TUROSE KEUR PREF PREST CASTRO ULFT KEUR BRENDA STER PREF PREST OLIVI KEUR KILUCIENNE KEUR PREF PREST SPORT-(DR) KRACK C OLANDA STER PREF PREST

495 MACABEO 528003201709625, DP, 24-04-2017, 1.70 M, BRUIN FOK./GER.: DRESSUUR STAL NATHALIE SMEETS, TIENDWEG 9, 4152 GC RHENOY BEKIJK VIDEO VW. DR. 140 24% / VERW.SCHAP DP: 2.3% (LAAG - GEM) M: DR NED ZZZ IBOP DP 2012 S.18 D.14 G. 16 SPL.7.5 H/B.8 R/B.8 ADP.8 T.79.5 4/1/3 1 ELITE IBOP-(DR) D-OC 1 ELITE IBOP-(DR) PROK D-OC 1 STER PROK MM: J2L LAMBORGHINI (V.BON BRAVOUR) DR INT YR MMM: WASEDA (V.ROUSSEAU) DR NED Z2 DAFOUR (V.VIVALDI) DR INT JUN GESEDA (V.BORDEAUX) DR NED ZZL HESEDA (V.BON BRAVOUR) DR NED Z2 VIVALDI PREF KRACK C RENATE-UTOPIA STER PREF PREST EYE CATCHER OSTRONA ELITE PREF PREST PROK IN STYLE LORENTIN I SISSY LORI III KRACK C ZHIVAGO EDA ELITE PREF IBOP-(DR) SPORT-(DR) PROK ZAFEDA STER PREF PROK RESEDA STER PREF PREST PROK COCKTAIL PREF MALROVE STER PREF PREST HAVIDOFF X ROEMER X EROS 217 ORENDY STER PREF PREST SAN REMO JAZZ PREF ENDY KEUR PREF PREST WOLKENTANZ VALENTE COR DE LA BRYERE ALSTER FLEMMINGH PREF GICARA II KEUR PREF PREST LOUTANO WIENA T.C.N. PARTOUT JASTRONA KEUR PREF

Divoza Alles voor jou en je paard €20 korting bij aankoop v.a. €75 Kortingscode: StALLion Geldig van 29 januari t/m 12 februari 2020. Online op divoza.com met de kortingscode en in de megastores op vertoon van de actie. Niet geldig in combinatie met andere acties en verjaardagscheques. Actievoorwaarden van toepassing. www.divoza.com Voor 19.00 uur besteld, de volgende dag in huis! (0594) 51 21 45 | Megastores: Enschede – Harmelen – Heteren – Leek – Staphorst – Zoetermeer

501 MONTY H 528003201702266, DP, 03-05-2017, 1.69 M, ZWARTBRUIN FOKKER: E.M. OOSTHOEK, LOSSER FOK./GER.: H.T.A. KUIJTEN, BOEKELSEWEG 14, 5469 SZ ERP GER.: TRAININGSSTAL WITTE SCHOLTENS VOF, VLIETSKADE 60, 4205 NG GORINCHEM BEKIJK VIDEO VW. DR. 152 24% / VERW.SCHAP DP: 2.8% (GEM - HOOG) M: IBOP DP 2015 S.16 D.16 G. 16 SPL.8 H/B.8 R/B.8 ADP.8 T.80 3/3/0 1 D-OC MM: DR BEL Z2 MMM: ZANZIBAR (V.ROUSSEAU) DR INT GP JEROEN HAMELINK (NED) GM GGH APACHE (V.UB 40) DR INT GP EMMELIE SCHOLTENS (NED) GM BALTIMORE (V.UB 40) DR NED LT GM DELANDO (V.VALDEZ) GGH AES GM REMMITS DETROIT (V.VALDEZ) DR NED LT UB 40 KEUR APACHE KEUR TOLANDA ELITE PREF PREST PROK INDIAN ROCK VIVALDI PREF CRISJENA KEUR PREF IBOP-(DR) ODJENA STB JOHNSON PREF BRETTON WOODS HOTLIPS ALANDA ELITE IBOP-(DR) PROK ALANDA ELITE SPORT-(DR) IBOP-(DR) PROK OLANDA STER PREF PREST ANNABEL ELITE PREF PREST PROK RHODIUM KRACK C RENATE-UTOPIA STER PREF PREST CABOCHON KEUR DJENA STB JAZZ PREF ROXANE ELITE PREF PREST SPORT-(DR) D-OC DE NIRO ERK ALINA FERRO PREF LARCONA KEUR PREST INSPEKTEUR KOLDA STER PREF PREST EL CORONA X KAISERSTERN XX X JAGERMEESTER 219 OLIVI KEUR KILUCIENNE KEUR PREF PREST SPORT-(DR) KRACK C OLANDA STER PREF PREST

502 MANHATTAN 528003201702776, DP, 28-04-2017, 1.75 M, DONKERBRUIN FOKKER: H. GERMS, MIDWOLDE GER.: J. ROSS, WEST CULTS HOUSE, 493 NORTH DEESIDE ROAD, CULTS, ABERDEEN, AB15 9ES BEKIJK VIDEO VW. DR. 143 24% / VERW.SCHAP DP: 2.2% (LAAG - GEM) M: IBOP DP 2006 S.17 D.15 G. 15 SPL.8 H/B.7.5 R/B.7.5 ADP.7.5 T.77.5 8/5/3 2 STER HELENA (V.APACHE) DR NED Z1 UB 40 KEUR APACHE KEUR TOLANDA ELITE PREF PREST PROK INDIAN ROCK VIVALDI PREF CRISJENA KEUR PREF IBOP-(DR) ODJENA STB FLORESTAN I FURST HEINRICH KETSCHUNA ELITE PREF IBOP-(DR) PROK D-OC BATIDA BONITA H BARLEY HILL XX KORDELIE PRAEFECTUS XX X FURIER X SIEGFUERST 220 DAWINA FIGARO DONNERHALL WIBKE FUTURO VEILCHENATE KRACK C RENATE-UTOPIA STER PREF PREST CABOCHON KEUR DJENA STB FIDELIO RAUTE H OLIVI KEUR KILUCIENNE KEUR PREF PREST SPORT-(DR) KRACK C OLANDA STER PREF PREST

506 MIDNIGHT ROCK 528003201705734, DP, 10-03-2017, 1.67 M, DONKERBRUIN FOKKER: DE BEMI HOEVE, HOOGELOON GER.: M. LEYSER, RANDWEG O 35, 6021 PA BUDEL BEKIJK VIDEO VW. DR. 148 28% / VERW.SCHAP DP: 2.6% (GEM - HOOG) M: DR NED Z2 CENDEA (V.JOHNSON) DR NED Z2 ESPOIR 20 (V.TUSCHINSKI) DR GER ZZZ JEWEL’S FELLOW (V.AMAZING STAR) DR INT INT-I GM GGH GHANDI (V.BOJENGEL) DR NED LT GM IPAD (V.CONNAISSEUR) DR NED Z1 MM: DR NED Z2 ANDEA (V.UB 40) DR NED Z1 BO-NEA (V.JAZZ) DR NED Z2 TRISTAN TIGRE (V.JAZZ) DR NED LT USTNAR (V.OSMIUM) DR NED Z2 ZODEA (V.ROUSSEAU) DR NED LT MMM: DR NED Z1 INEA (V.DAIMLER) DR NED Z1 KURANO (V.WELLINGTON) DR NED Z1 NIKITA (V.J.LIBERATO) SP IRL 1.50 ORLANDO-GO (V.CONCORDE) SP NED 1.35 TENNESSEE (V.JAZZ) DR NED ZZL GM AVATAR (V.NEGRO) DR NED ZT PETRI BAX (NED) GM BLUE BELL (V.KRACK C) DR NED Z2 GM DESTENY (V.PAINTED BLACK) DR NED Z2 GM EYECATCHER (V.SIR OLDENBURG) DR SWE PSG UB 40 KEUR APACHE KEUR TOLANDA ELITE PREF PREST PROK INDIAN ROCK VIVALDI PREF CRISJENA KEUR PREF IBOP-(DR) ODJENA STB FERRO PREF ROUSSEAU PREF VANEA ELITE PREF PREST EPTM-(DR) SPORT-(DR) PROK MONDEA KEUR PREF PREST SPORT-(DR) DANEA KEUR PREF PREST ZSUZSA STER PREST SPORT-(DR) HOUSTON KEUR ROEMER PREF LANDY STER PREF PREST BELISAR CIOLA STB PREF PREST NABUUR ANCA STB L.RONALD X WAGNER X ARMAND 221 KRACK C RENATE-UTOPIA STER PREF PREST CABOCHON KEUR DJENA STB ULFT KEUR BRENDA STER PREF PREST GM NERO (V.HOLLAND) SP INT GP JOAO PEDRO NEVES CABRAL (BRA) GM ODINA (V.HOLLAND) SP NED 1.30 GM PEDRO (V.HOLLAND) DR NED Z1 GM TERCOLANDO ‘D’ (V.IRCOLANDO) SP NED 1.30 OGM FIGARO M (V.VITTORIO) SP INT 1.35 OGM GOT TO DANCE (V.FURST ROMANCIER) DR NED Z1 OGM SIEM (V.FLEMMINGH) SP NED 1.30 OLIVI KEUR KILUCIENNE KEUR PREF PREST SPORT-(DR) KRACK C OLANDA STER PREF PREST

507 MACGYVER 528003201707795, DP, 05-05-2017, 1.72 M, ZWART FOK./GER.: L. HUYLEBROECK, LISPERSTRAAT 49 B4, 2500 LIER GER.: P. MAN IN ‘T VELD, KAPELWEG 133, 2300 TURNHOUT BEKIJK VIDEO SI3 DR. 140 27% / VERW.SCHAP DP: 2.4% (GEM - HOOG) M: 4/3/1 MM: AWSOME (V.GRIBALDI) DR NED LT MMM: ITCH (V.CHRONOS) DR NED ZZL UB 40 KEUR APACHE KEUR TOLANDA ELITE PREF PREST PROK INDIAN ROCK VIVALDI PREF CRISJENA KEUR PREF IBOP-(DR) ODJENA STB KOSTOLANY GRIBALDI PREF GONDOLA II GLORIA VI BLINK MICHELANGELO JIGGERY STB SASJA STB KLAROEN NICOLINE STB FLANEUR X SPORTMAN X PROMINENT 222 PASTEUR XX MIAMI KRACK C RENATE-UTOPIA STER PREF PREST CABOCHON KEUR DJENA STB ENRICO CARUSO KAPSTADT IBIKUS OLIVI KEUR KILUCIENNE KEUR PREF PREST SPORT-(DR) KRACK C OLANDA STER PREF PREST

516 MAXSON 528003201702524, DP, 02-05-2017, 1.67 M, BRUIN FOKKER: W. VERSCHUREN, HEUKELOM GER.: VAN OLST HORSES, TERHEIJDENSSPOOR 9, 4911 BW DEN HOUT R. VERSCHUREN, HEUKELOMSEWEG 30, 5059 AK HEUKELOM BEKIJK VIDEO GM O MARIE (V.JETSET-D) DR NED ZZZ GM OLÉ (V.BURGGRAAF) SP INT GP MAC CONE (CAN) GM TAMOR (V.GRIBALDI) DR NED Z2 GM TRISTAN O (V.AMSTERDAM) DR NED Z1 GM ULTRA LIGHT (V.KRACK C) DR NED Z2 GM UMORA (V.JAZZ) DR NED Z2 GM VAMORA O (V.AMSTERDAM) DR NED Z2 GM WHITMAN (V.RHODIUM) DR INT GP LAUREN SAMMIS (USA) GM WILLEM O (V.SAN REMO) DR NED ZZL GM ZAMOR (V.SOLITAIR) DR NED Z1 OGM APACHE (V.RHODIUM) DR NED LT OGM AUTHENTIC “O” (V.GUIDAM) SP NED 1.35 OGM BERLINDA (V.UNITED) DR NED ZZZ OGM BON JOVI (V.UB 40) DR INT INT-I OGM CANTAIRE-O (V.CANTURO) SP INT 1.45 OGM CHELLANDANA Z (V.CHELLANO Z) SP INT GP PETER BULTHUIS (NED) VW. DR. 144 37% / VERW.SCHAP DP: 3% (GEM - HOOG) M: IBOP DP 2010 S.15 D.16 G. 15 SPL.8 H/B.7.5 R/B.7.5 ADP.7.5 T.76.5 9/7/2 1 ELITE IBOP-(DR) D-OC 1 PROK 1 STER GGH JAYSON (V.JOHNSON) J-LARSSON (V.JOHNSON) GGH NRPS MM: DR NED Z1 FAMORA (V.KRACK C) DR NED Z1 SCARAMOUCHE (V.METALL) DR NED ZZL TAMORA (V.OLIVI) DR NED LT GM DIORA (V.METALL) DR NED ZZL MMM: BAMOR (V.SALUUT) DR NED ZZL FABRICIUS (V.COR DE LA BRYERE) DR NED Z2 GAMORA (V.WELLINGTON) DR NED Z1 HAMORA (V.RECHTER) DR NED Z1 RAMBO (V.GRIBALDI) DR NED LT GM BAMORA (V.UNITED) DR NED Z2 GM BEAU-AMOR (V.PAINTED BLACK) DR INT YR GM EVITAMORA (V.WESTENWIND) DR NED Z2 GM EXTRAVANT (V.VIVALDI) DR NED ZZZ GM FESTIVAL (V.VIVALDI) DR NED Z1 GM GUIADERO (V.G.RAMIRO Z) DR NED Z2 / SP NED 1.30 GM HARVEST (V.CASSIS XX) DR NED Z2 GM LAMOR (V.FARRINGTON) DR NED Z1 GM LAMORA (V.VOLTAIRE) SP NED 1.30 GM MADNESS (V.RANDEL Z) DR NED Z1 GM MORA (V.FARRINGTON) DR NED Z1 JAZZ PREF CHARMANTE KEUR PREST WARMANTE KEUR PREF PREST JOHNSON PREF FLEMMINGH PREF ROXANE ELITE PREF PREST SPORT-(DR) D-OC CATHARIN KEUR PREF FERRO PREF NEGRO PREF FEWRIE KEUR PREF PREST ZAMORA B ELITE PREF IBOP-(DR) PROK WISCONSIN JAMORA KEUR PREF SPORT-(DR) TAMORA KEUR PREF PREST VARIANT MEWRI KEUR PREF PREST SPORT-(SP) NIMMERDOR PREF OLANDA STER PREST AMOR PREF OLIEN KEUR PREF PREST PERICLES XX X APOLLO X ROTAN 223 LACAPO TEXAS SULTAN KEUR WAREINA STER PREF PREST ULFT KEUR BRENDA STER PREF PREST OGM CHICO Z (V.CALVARO Z) SP INT ISP OGM DELAMORA “O” (V.CELANO) SP SWE 1.30 OGM GGH EL CAPONE (V.UB 40) DR NED LT OGM ENJOY-MORA G (V.VIVALDI) DR NED Z2 OGM FAMORA (V.BLUE HORS ZACK) DR INT YR OGM FANUCCI (V.UNITED) DR NED Z2 OGM GGH FEEL GOOD (V.CONTANGO) DR NED LT OGM FRITS O (V.CALVARO Z) SP INT 1.45 OGM GABANNA (V.CONTANGO) DR NED Z2 OGM GAMORA O (V.TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE) SP INT 1.40 OGM GERRIE (V.UNITED) DR NED Z1 OGM GRADJE O (V.CARDENTO) SP INT 1.45 OGM HAMORA (V.BRETTON WOODS) DR NED ZZL OGM HAMORA O (V.MYLORD CARTHAGO) SP INT 1.35 OGM GGH JEUDI (V.VOLTAIRE) OGM NAPOLEON R (V.DUTCH CAPITOL) SP NED 1.30 OGM OBAN (V.VOLTAIRE) DR NED Z2 OGM OMORA (V.INDOCTRO) SP NED 1.30 OGM PAMORA (V.ANIMO) SP NED 1.35 OGM RUMORA (V.RUBINSTEIN I) DR NED ZZL OGM TOPPER (V.ROYAL DANCE) DR NED Z1 OGM URIVA (V.JETSET-D) DR NED Z2 OGM WHOOPER (V.CONTANGO) DR NED Z1 / SP NED 1.30 OGM Z (V.RHODIUM) DR NED Z1 OGM ZAMORA (V.KRACK C) DR INT GP LYNNE MAAS (NED) COCKTAIL PREF PURIOSO KEUR ULISSA KEUR PREF PREST ULSTER

Trainen met topinstructeurs Voor het praktijkonderwijs van de hippische opleidingen beschikt Aeres MBO Barneveld over een eigen hippisch centrum in Kootwijkerbroek. Een gloednieuwe praktijklocatie van maar liefst 6,5 hectare groot, compleet met binnen en buitenrijbanen en een hoefsmederij. Meer weten over onze dagopleidingen? Kijk op aeresmbo-barneveld.nl. Ben je 18 jaar of ouder en geïnteresseerd in het hippisch cursusaanbod? Bezoek dan aerestrainingcentre-barneveld.nl TRAINING CENTRE BARNEVELD

517 MONTGOMERY C 528003201704949, DP, 20-04-2017, 1.64 M, VOS FOK./GER.: C.C E TH. VAN ANDEL, VAN VOORTHUIJSENHOF 49, 1391 JX ABCOUDE GER.: STAL VAN VLIET, LAGE DIJK-NOORD 28, 3401 VA IJSSELSTEIN UT BEKIJK VIDEO VW. DR. 151 38% / VERW.SCHAP DP: 3% (GEM - HOOG) M: DR NED Z1 IBOP DP 2014 S.15 D.14 G. 15 SPL.7 H/B.7 R/B.7.5 ADP.7 T.72.5 8/7/1 1 D-OC 1 PROK BEN JOHNSON (V.JOHNSON) DR INT GP MARLIES VAN BAALEN (NED) DION JOHNSON (V.JOHNSON) DR NED ZT MARLIES VAN BAALEN (NED) MM: BRITT M. (V.STEDINGER) SP NED 1.35 CINEA M. (V.FLORENCIO) DR NED ZZZ GUAPO (V.JAZZ) DR INT INT-I LUXANO 5 (V.LUX) DR GER Z2 WINEA M (V.FERRO) DR NED LT MMM: DR NED Z2 / SP NED 1.30 AMATO M. (V.CALATO) SP INT 1.30 NIRVANA (V.INDOCTRO) SP INT ISP OLISCA (V.OLISCO S.F.) SP NED 1.30 TANAGRA M. (V.CALVADOS) SP NED 1.35 GM ALEA M (V.GUIDAM) SP INT 1.50 GM DENVER M (V.ZAPATERO VDL) SP INT 1.35 GM DOLLARDS DYLAN (V.CANTOS) SP INT 1.30 GM ZANAGRA (V.QUIDAM DE REVEL) SP INT 1.40 COCKTAIL PREF JAZZ PREF CHARMANTE KEUR PREST WARMANTE KEUR PREF PREST JOHNSON PREF FLEMMINGH PREF ROXANE ELITE PREF PREST SPORT-(DR) D-OC CATHARIN KEUR PREF ULFT KEUR FERRO PREF BRENDA STER PREF PREST VINEA M. ELITE PREST D-OC SILVANO N PAEREL II STER PREF PREST PROK JE REVIENS ELITE PREST SPORT-(DR) SPORT-(SP) PROK 225 FARN PREF UPIANNE KEUR PREF SILVESTER TROPICA CONCORDE PREF FIRETTE KEUR PREF PREST AHORN X ERDBALL XX X WOLDKONING LACAPO TEXAS SULTAN KEUR WAREINA STER PREF PREST LE MEXICO KEUR PIA KEUR PREF PREST PURIOSO KEUR ULISSA KEUR PREF PREST ULSTER

519 MAGIC BLACK 528003201702668, DP, 25-04-2017, 1.70 M, ZWART FOK./GER.: K. VAN ZAANEN, DURGERDAMMERGOUW 22, 1028 BT AMSTERDAM BEKIJK VIDEO VERW.SCHAP DP: 1.5% (LAAG) M: IBOP DP 2015 S.17 D.14 G. 15 SPL.7.5 H/B.7.5 R/B.8 ADP.7.5 T.76.5 4/2/2 MM: DR NED ZZL GGH HITMAKER (V.WYNTON) DR NED ZZZ SAFFIERDUNA (V.FLEMMINGH) DR INT YR MMM: EASTEND’S ZAMIRA (V.RUBELS) DR NED ZT SANDRA DE BOER (NED) GIDEON (V.ZUIDPOOL) DR NED ZZL JODUNA (V.ERIK) DR NED Z2 LUCIANO (V.CABOCHON) DR USA INT-I PEBBLES (V.JACKSON) DR NED ZZL / SP NED 1.30 GM HAILEYDUNA (V.WYNTON) DR NED Z2 EASY GAME MILLENNIUM MERLE MAZURKA MAGICA MORRICONE RUBIN ROYAL HARTIMA HARTINA JAZZ PREF WYNTON KEUR ACACIA STB PREST PROK FLORINADUNA ELITE IBOP-(DR) D-OC CABOCHON KEUR MADUNA ELITE SPORT-(DR) D-OC CATRIENA STB PREF PREST MATADOR II AKTIONELLA STER PREF PREST VINCENT GONNIE KROON PREF PREST PANTHEON XX KEUR WADUNA STER KOMEET X WACHTMEESTER X ROTAN 226 DE NIRO ERK HALLOWAY COCKTAIL PREF CHARMANTE KEUR PREST ROHDIAMANT ERK RUMIRELL GRIBALDI PREF EVITA XII STER PREF PREST RAVEL

527 MATISSE W 528003201704410, DP, 25-05-2017, 1.73 M, ZWARTBRUIN FOK./GER.: B. WILSCHUT, ZANDSTRAAT 1, 4744 RL BOSSCHENHOOFD BEKIJK VIDEO VERW.SCHAP DP: 1.1% (LAAG) M: DR NED Z2 IBOP DP 2010 S.15 D.16 G. 16 SPL.7.5 H/B.7.5 R/B.7.5 ADP.7.5 T.77 4/2/2 1 KEUR IBOP-(DR) MM: ERK BLUE HORS ZACK (V.ROUSSEAU) DR INT GP DANIEL BACHMANN ANDERSEN (DEN) FARON (V.UPHILL) DR NED Z2 CONNERY BUDDENBROCK CARO DAME II IMPERIO ISAR VI SCHWARZGOLD CONSUL SEECONDA SIMONA SANDRO HIT SANTANO CERONA ELITE SPORT-(DR) IBOP-(DR) PROK ORONA STER PREF PREST IBOP-(DR) KARONA STER P.SILTANA VAN HOF OLYMPIA STER PREF PREST PROK JAZZ PREF SILVANO N LA QUITANA VAN HOF OLYMPIA STER PREF PROK COCKTAIL PREF CHARMANTE KEUR PREST BELISAR FARONA KEUR WISCONSIN X WAHTAMIN XX X MIRCO 227 SEEADLER CRESTA STAR SANDRO SONG LORETTA SWAZI 06/51096/73 XX CORNAU BALFOUR XX ISTIA

531 MAX 528003201703185, DP, 02-04-2017, 1.70 M, DONKERE VOS FOK./GER.: JACATRA B.V., OOSTDIJK 27, 1461 DS ZUIDOOSTBEEMSTER BEKIJK VIDEO GM CORDOBA (V.RHODIUM) DR NED Z2 GM ESCOBEDO (V.VIVALDI) DR NED ZZL GM FIRENZE (V.WESTPOINT) DR NED LT GM FUERTE OLIMPICO (V.UPHILL) DR NED Z2 GM GGH GALANDRO (V.BON BRAVOUR) GM NOAH CHEYENNE (V.JAZZ) DR NED Z2 GM OXALIS (V.T.C.N. PARTOUT) DR NED Z2 GM PICASSO SV (V.GRIBALDI) DR NED ZT KARIN SOEK (NED) VW. DR. 162 27% / VERW.SCHAP DP: 2.2% (LAAG - GEM) M: EPTM DP 2010 S.12 D.16 G. 16 SPL.7.5 H/B.8 R/B.8 ADP.7.5 T.75 7/3/4 1 ELITE IBOP-(DR) PROK 1 ELITE SPORT-(DR) IBOP-(DR) PROK HERMA’S ROOS (V.SKOVENS RAFAEL) DR NED ZZL I AM (V.SKOVENS RAFAEL) DR NED Z2 MM: DR NED Z2 ELEKTRA (V.ZCHUFRO C) DR NED Z2 ITS A ROSE (V.CHIPPENDALE) DR NED Z2 KAROLUS VAN WITTENSTEIN (V.KRACK C) GGH NRPS / DR NED ZT PATRICK VAN DER MEER (NED) VAZAL (V.KRACK C) DR USA ZZL MELISSA ROGERS (USA) GM GRACE OF ROSE (V.JAZZ) DR INT INT-I MMM: FINCHER (V.SANDREO) DR NED Z2 GLAUCUS (V.BELISAR) DR NED Z2 HIBISCUS (V.BELISAR) DR NED Z1 IXIA (V.BELISAR) DR NED Z1 JUNEAU (V.BELISAR) DR NED Z1 GGH KROONJUWEEL (V.BELISAR) DR NED ZZZ NADINE (V.T.C.N. PARTOUT) DR INT GP HANS PETER MINDERHOUD (NED) WITTENSTEIN (V.ROUSSEAU) DR NED ZZL BLUE HORS ZACK ERK ORONA STER PREF PREST IBOP-(DR) SEZUAN DON SCHUFRO ERK DON ROMINA LAINA JAZZ PREF JOHNSON PREF COOSJE ELITE PREF EPTM-(DR) PROK ROOS PREF PREST SPORT-(DR) CHARITES STER PREF PREST ROXANE ELITE PREF PREST SPORT-(DR) D-OC T.C.N. PARTOUT FLEMMINGH PREF CATHARIN KEUR PREF AROGNO PEDOLA ROEMER PREF LIES KEUR PREF PREST EROS X WACHTMEESTER X LUITENANT 228 LIONELL JOY COCKTAIL PREF CHARMANTE KEUR PREST DONNERHALL FIESTA GM RIBES (V.AMSTERDAM) DR NED ZZL GM VANGELIS (V.KRACK C) DR NED Z1 / EV NED Z GM WALKURE (V.SIR SINCLAIR) DR NED Z2 GM WALLY TAX (V.SAN REMO) DR NED ZZL GM ZOKOSKY (V.ROUSSEAU) DR NED LT OGM BOND’S PAINTING (V.OO SEVEN) DR INT GP HANS VAN BEDAF (NED) OGM BURBERRY (V.UB 40) DR NED ZZL OGM DAFOUR (V.VIVALDI) DR INT JUN OGM DI MI TAMBE (V.UPHILL) DR NED ZZZ OGM DIONISOS (V.SPIELBERG) DR NED ZZL OGM GGH DORADO (V.KRACK C) DR NED LT OGM EARLY ROSE (V.WESTENWIND) DR NED Z1 OGM EKIARA (V.WYNTON) DR NED Z1 OGM ELLINGTON (V.JAZZ) DR INT INT-I OGM ENYA (V.DON MASSIMO) DR NED Z1 OGM GENTLEMAN (V.BRETTON WOODS) DR NED ZZZ OGM GÉRICAULT (V.BRETTON WOODS) DR NED ZZL OGM GESEDA (V.BORDEAUX) DR NED ZZL OGM HESEDA (V.BON BRAVOUR) DR NED Z2 OGM HIPPOPHAE (V.DREAM BOY) DR NED Z2 OGM HIRSCHFELDIA (V.CHARMEUR) DR NED Z1 OGM WASEDA (V.ROUSSEAU) DR NED Z2 OGM ZYGRANDE LE COUPIED (V.KRACK C) DR INT GP CEYLAN AVINAL (TUR) ROUSSEAU PREF FERRO PREF ZSUZSA STER PREST SPORT-(DR) JAZZ PREF KARONA STER

533 MISTER DIAMOND VAN DE MOLENKOUTER 528003201710385, DP, 26-04-2017, 1.70 M, DONKERBRUIN FOK./GER.: A. DE PAUW, KOUTER 18, 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER GER.: STAL VAN DE SANDE, DAZINGSTRAAT 1, 5298 LP LIEMPDE BEKIJK VIDEO VW. DR. 144 28% / VERW.SCHAP DP: 1.2% (LAAG) M: DR BEL ZZZ IBOP DP 2016 S.11 D.17 G. 16 SPL.8 H/B.8 R/B.8 ADP.7.5 T.75.5 6/2/4 2 D-OC AMICELLA (V.AMPÈRE) DR GBR PSG GM VALVERDE (V.VITALIS) GGH HANN / OLDBG / WESTF / DR INT YH5 MM: ENRICO (V.EHRENTUSCH) DR INT GP OKSANA GUSAROVA (UKR) ROSSINI 269 (V.REAL DIAMOND) DR GER Z2 ROXETTE (V.ROCK FOREVER) DR NED Z1 MMM: ARTEMIS (V.FLORESTAN) DR INT GP RICHARD DAVISON (GBR) PETIT PLAISIR 3 (V.PELEGRINIUS) DR GER INT-II SANDRO SONG SANDRO ANTENNE II SANDRO HIT LORETTA SIR DONNERHALL DONNERHALL CONTENANCE D CONTENANCE II FURST HEINRICH FIRST FINAL GRITT FIRST FINA LAOMEDON LAOMIE DELPHINE DELPHI DICLOUETTE DER CLOU X CALVADOS F X MASSUD XX 229 LAURIES CRUSADOR XX WELTWEIT ARGENTINUS GRISELDA FELDHERR CONTENANCE FLORESTAN I DAWINA DONNERWETTER NINETTE RAMINO LASSIE

Met 5 erkende paardendierenartsen zijn wij u graag van dienst voor de complete gezondheidszorg van uw paard. Hoogstraat 98a, 4909 AV Oosteind T 0162-748062 E info@diernartsen.nl I www.diernartsen.nl

539 MEGA TIME 528003201701619, DP, 06-03-2017, 1.71 M, ZWART FOKKER: J.R.A. BOUWDEWIJNS, SINT-OEDENRODE GER.: S. KRAANEN, KAPPELLEI 4, 2930 BRASSCHAAT BEKIJK VIDEO VW. DR. 148 21% / VERW.SCHAP DP: 2.7% (GEM - HOOG) M: 4/3/1 2 D-OC MM: BLACKTIME (V.PAINTED BLACK) DR INT GP MAEVA HOANG (FRA) CHACHA TIME (V.PAINTED BLACK) DR NED ZT JESSICA LEIJSER (NED) GLAMOUR TIME (V.BORDEAUX) DR NED ZZL IN TIME (V.EVERDALE) DR NED ZZZ MMM: ESPRIT-S (V.VERON) SP INT 1.40 FAZTECA-S (V.AZTECA VDL) SP INT 1.45 HENNESSY-S (V.INDOCTRO) SP INT 1.35 GM DALOSIA J (V.WARRANT) SP NED 1.30 GM ELOCIA (V.LARINO) SP INT 1.30 GM ELOCIA (V.USTINOV) SP NED 1.40 GM GIOTTO (V.BELISSIMO M) DR NED Z2 GM HALOCIA (V.BUSTIQUE) SP NED 1.30 GM HALOCIA (V.WARRANT) SP INT 1.35 GM IVANO (V.APACHE) DR NED Z2 GRIBALDI PREF KOSTOLANY GONDOLA II TOTILAS ERK LOMINKA ELITE PREF PREST PROK TOTAL US SIR DONNERHALL SONDRA CONTANA KRACK C VIVALDI PREF RENATE-UTOPIA STER PREF PREST EXTRA-TIME PROK GOODTIMES ULOCIA KEUR PREF PREST LALOCIA KEUR PREF PREST BURGGRAAF PREF BADETTE KEUR PREF PREST G.RAMIRO Z X FARN X FRESCO 231 NIMMERDOR PREF ZIGEUNERIN KEUR PREF PREST JAZZ PREF DARLA-UTOPIA STER PREF PREST DON SCHUFRO ERK CONTIA FLEMMINGH PREF GICARA II KEUR PREF PREST GLENDALE ELSA STER PREF PREST SPORT-(DR) SANDRO HIT CONTENANCE D

540 MISTRAL 528003201702829, DP, 04-05-2017, 1.65 M, ZWART FOKKER: M. OPHEY, NEDERWEERT GER.: J.W. GREVE, WATERMOLENWEG 5, 7481 VL HAAKSBERGEN BEKIJK VIDEO VERW.SCHAP DP: 1.5% (LAAG) M: 6/2/4 1 ELITE IBOP-(DR) PROK 1 STER IBOP-(DR) PROK ISA (V.DREAM BOY) DR NED Z1 MM: DOUGLAS IV (V.DIAMOND HIT) DR INT INT-I MMM: GM DON CHOPIN (V.DON SCHUFRO) DR INT INT-I GM DONDOLO LAS MARISMAS (V.DON SCHUFRO) DR INT GP YVONNE LOSOS DE MUNIZ (DOM) GRIBALDI PREF KOSTOLANY GONDOLA II TOTILAS ERK LOMINKA ELITE PREF PREST PROK TOTAL US SIR DONNERHALL SONDRA CONTANA DON SCHUFRO ERK DOOLITTLE LADY WHAT’S UP WELT HIT II KEUR WILD ABITA TABITA BELLUCCI TAMIRA LEONARDO II X TRIUMPH X ASFERG CYKLO 232 WELTMEYER CILESTE LAURIES CRUSADOR XX DUNJA DON SCHUFRO ERK CONTIA DONNERHALL FIESTA GLENDALE ELSA STER PREF PREST SPORT-(DR) SANDRO HIT CONTENANCE D

541 MAIN STREAM UTV 528003201703701, DP, 23-05-2017, 1.70 M, BRUIN FOK./GER.: J.M. VAN UYTERT, VAN HEEMSTRAWEG 6, 6624 KJ HEEREWAARDEN A.M. TAAL -VLAS, LOAKENDIEK 2, 7255 NL HENGELO GLD BEKIJK VIDEO VW. DR. 144 24% / VERW.SCHAP DP: 2.6% (GEM - HOOG) M: MM: DA VINCI (V.SAN REMO) DR NED ZZZ MMM: APHRODITE B (V.MICHELANGELO) DR NED Z1 FAITH (V.VIVALDI) DR NED Z2 ORCHIDEE (V.T.C.N. PARTOUT) DR NED ZZL REVOLUTION (V.GRIBALDI) DR NED Z2 GM TULIP B (V.KRACK C) DR NED Z1 IBOP DP 2012 S.16 D.14 G. 15 SPL.7.5 H/B.7.5 R/B.7.5 ADP.7.5 T.75 6/3/3 1 D-OC 1 ELITE IBOP-(DR) PROK GRIBALDI PREF KOSTOLANY GONDOLA II TOTILAS ERK LOMINKA ELITE PREF PREST PROK TOTAL US SIR DONNERHALL SONDRA CONTANA KRACK C VIVALDI PREF EPOQUE D’OR ELITE IBOP-(DR) PROK KELLY STER PREF GRACE KEUR PREST KAISERSTERN XX KARIN KEUR PREF PREST APOLLO X ROTAN X OT VAN WITTENSTEIN 233 RENATE-UTOPIA STER PREF PREST MICHELANGELO JAZZ PREF DARLA-UTOPIA STER PREF PREST PASTEUR XX MIAMI DON SCHUFRO ERK CONTIA FLEMMINGH PREF GICARA II KEUR PREF PREST GLENDALE ELSA STER PREF PREST SPORT-(DR) SANDRO HIT CONTENANCE D

542 MOBIL SOLLENBURG. 528003201704148, DP, 14-03-2017, 1.65 M, DONKERBRUIN FOK./GER.: A. ZEKVELD, MEENTWEG 5, 1358 BP ALMERE GER.: J.M. VAN UYTERT, VAN HEEMSTRAWEG 6, 6624 KJ HEEREWAARDEN BEKIJK VIDEO VW. DR. 152 25% / VERW.SCHAP DP: 3.1% (GEM - HOOG) M: MM: DR NED Z2 ANGIE SOLLENBURG (V.DON PRIMERO) DR NED Z1 ENGIE SOLLENBURG (V.FIDERTANZ) DR NED ZZZ GM DIVA DIWANDA (V.OSCAR) DR NED Z1 MMM: ARIE SOLLENBURG (V.OLIVI) DR INT INT-I EMMYLOU SOLLENBURG (V.VALDEZ) DR NED Z2 FLEXION SOLLENBURG (V.VALDEZ) DR NED LT ZITA SOLLENBURG (V.LORD SINCLAIR) DR INT INT-I GM AURORA SOLLENBURG (V.FURST HEINRICH) DR INT GP ELENA ZHAIVORONSKAYA (RUS) EPTM DP 2006 S.16 D.15 G. 14 SPL.8 H/B.8 R/B.7 ADP.8 T.76 7/2/5 1 ELITE EPTM-(DR), SPORT-(DR) PROK 1 ELITE IBOP-(DR) D-OC 1 PROK 2 STER DORIS DAY-SOLLENBURG (V.UPHILL) DR NED LT GRIBALDI PREF KOSTOLANY GONDOLA II TOTILAS ERK LOMINKA ELITE PREF PREST PROK TOTAL US SIR DONNERHALL SONDRA CONTANA COCKTAIL PREF JAZZ PREF WALZING MATHILDE S. ELITE PREF EPTM-(DR) PROK RAPSODY ELITE PREF SPORT-(DR) D-OC CHARMANTE KEUR PREST WARMANTE KEUR PREF PREST KRACK C LADY LIWANDA ELITE PREF PREST SPORT-(DR) PROK 234 FLEMMINGH PREF GICARA II KEUR PREF PREST FERRO PREF GIWANDA STER BERNSTEIN X PLANEET X JASPER DON SCHUFRO ERK CONTIA PURIOSO KEUR ULISSA KEUR PREF PREST ULSTER GLENDALE ELSA STER PREF PREST SPORT-(DR) SANDRO HIT CONTENANCE D

544 MONTE CRISTO 528003201700820, DP, 22-03-2017, 1.67 M, ZWART FOK./GER.: C. HEEMSKERK, VINKENWEG 53, 2231 NR RIJNSBURG BEKIJK VIDEO VW. DR. 147 30% / VERW.SCHAP DP: 2.8% (GEM - HOOG) M: 3/3/0 1 D-OC MM: HILLSTONE (V.ZIZI TOP) DR GER PSG MMM: EL CARESIA B (V.ZHIVAGO) DR NED Z2 GM EVITA B (V.METALL) DR INT INT-I GM FIRESIA B (V.METALL) DR NED Z1 GM IFRESIA B (V.CHARMEUR) DR NED Z2 KOSTOLANY GRIBALDI PREF GONDOLA II GLORIA VI TOTILAS ERK GLENDALE LOMINKA ELITE PREF PREST PROK ELSA STER PREF PREST SPORT-(DR) FERRO PREF METALL EDELWEIS STER PREF PREST IRESIA STER PROK KRACK C ZAIRE B ELITE PREF EPTM-(DR) PROK D-OC RESIA KEUR PREF FLEMMINGH PREF GICARA II KEUR PREF PREST GRIBALDI PREF CARESIA KEUR PREF BLANC RIVAGE XX X GARANT X FAUNUS 235 G.RAMIRO Z PREF ASTRID KEUR PREF PREST NIMMERDOR PREF SILJA KEUR PREF AKTEUR WOMINKA STER PREF PREST ULFT KEUR BRENDA STER PREF PREST ENRICO CARUSO KAPSTADT IBIKUS

Streven naar perfectie in presentatie en prestatie... Kaak Event Rent Groenlo | Tel. 0544 462 106 Kaak Event Rent Groningen | Tel. 050 542 33 33 info@kaakeventrent.nl | www.kaakeventrent.nl Verhuur Event Benodigdheden en Facilities | Event en Facility Management

547 MANSION 528003201703666, DP, 04-05-2017, 1.68 M, DONKERBRUIN FOKKER: FAM VAN DER OORD, SCHOORL GER.: G. KOKS, DEBBEMEERWEG 33, 1749 DK WARMENHUIZEN BEKIJK VIDEO VW. DR. 157 34% / VERW.SCHAP DP: 3% (GEM - HOOG) M: EPTM RP 2004 S.8.5 D.8 G.7.5 GDP.16 ASP.5.5 STN.5 SVE.6 GSP.11 T.67.5 15/6/9 1 AANGW, D-OC 2 D-OC 1 ELITE EPTM-(DR), PROK 1 ELITE IBOP-(DR) PROK 1 ELITE SPORT-(DR) IBOP-(DR) PROK 2 PROK 1 STER 1 STER SPORT-(DR) PROK AMBISSION (V.SUNNY BOY) DR NED LT BRITTSION (V.SIR DONNERHALL) DR NED LT CATOSION (V.SIR DONNERHALL) DR NED LT MM: DR NED ZZZ MMM: KADANZ (V.GOODTIMES) DR NED Z1 W-FIFTY (V.REDFORD) DR NED ZZZ GM ZACHSION (V.JAZZ) DR NED ZZZ KOSTOLANY GRIBALDI PREF GONDOLA II GLORIA VI TOTILAS ERK GLENDALE LOMINKA ELITE PREF PREST PROK ELSA STER PREF PREST SPORT-(DR) FLEMMINGH PREF KRACK C GICARA II KEUR PREF PREST UNASSION ELITE PREF PREST D-OC JAZZ PREF PASSION ELITE PREF SPORT-(DR) PROK GINVASION STER PREF PREST BEAUJOLAIS BACCARA KEUR PREF PREST COCKTAIL PREF CHARMANTE KEUR PREST SULTAN KEUR WINVASION STER LIGUSTER X HEIDELBERG X ARTILLEUR 237 NIMMERDOR PREF SILJA KEUR PREF AKTEUR WOMINKA STER PREF PREST LACAPO TEXAS ENRICO CARUSO KAPSTADT IBIKUS

550 MACLAREN DE433330149317, DP, 25-06-2017, 1.72 M, ZWART FOK./GER.: R. KNAUF, LEICHTMETALLSTRASSE 16 -18, 42781 HAAN GER.: AD VALK, VLIETSKADE 60, 4205 NG GORINCHEM BEKIJK VIDEO SI3 DR. 156 32% / VERW.SCHAP DP: 2.3% (LAAG - GEM) M: DAMON DE LUXE (V.DAMON HILL) DR GER ZZZ MM: FURST OLDENBURG (V.FIDERTANZ) DR GER GP HOLGA FINKEN (GER) Q SILBERASTER’S QUARTERBACK (V.QUATERBACK) DR GER ZZL SILBER BELLUNA (V.BELISSIMO M) DR GER PSG MMM: REITER-TRAUM (V.RUBINSTEIN I) GGH MECKL SERPICO (V.SANDRO HIT) DR INT JUN KOSTOLANY GRIBALDI PREF GONDOLA II GLORIA VI TOTILAS ERK GLENDALE LOMINKA ELITE PREF PREST PROK ELSA STER PREF PREST SPORT-(DR) DONNERHALL DE NIRO ERK ALICANTE B DEJA VU SANDRO HIT SILBERASTER SONNENLICHT CANASTER I SOLISTIN WOERMANN X SOLARIUS XX X ALPINER 238 SANDRO SONG LORETTA AKZENT II WIESENELFE NIMMERDOR PREF SILJA KEUR PREF AKTEUR WOMINKA STER PREF PREST DONNERWETTER NINETTE ENRICO CARUSO KAPSTADT IBIKUS

551 MEL RICO 528003201707637, DP, 09-07-2017, 1.67 M, ZWART FOK./GER.: FAM. TISSEN- SCHOONENBERG, HULMERDEICH 113, 47574 GOCH-HÜLM BEKIJK VIDEO VW. DR. 148 23% / VERW.SCHAP DP: 1.9% (LAAG - GEM) M: 3/2/1 1 D-OC MM: BORENCIO (V.FLORENCIO) DR INT INT-I CLARC (V.DREAMCATCHER) DR NED Z1 D. SUNCLAIR (V.SUNNY BOY) DR NED Z2 PAINTED BROWN DVB (V.PAINTED BLACK) DR INT GP MARLIES VAN BAALEN (NED) MMM: VUELTA N. (V.SUNNY BOY) DR NED Z2 GM FARFAN TM (V.UNITED) DR NED Z2 GM HOMMAGE N (V.CHAGALL D&R) DR NED LT GRIBALDI PREF KOSTOLANY GONDOLA II TOTILAS ERK LOMINKA ELITE PREF PREST PROK TRAFALGAR LORD LOXLEY PAOLA POETIN II JAZZ PREF WYNTON KEUR ACACIA STB PREST PROK FLORICO STER LORD SINCLAIR MISS SINCLAIR ELITE PREST PROK MILLONI STB CLAVECIMBEL KEUR GITTI KEUR PREF PREST PRETENDENT X LORENZ X DORUTO 239 LANCIANO CLEOPATRA MATADOR II AKTIONELLA STER PREF PREST SANDRO HIT POESIE COCKTAIL PREF CHARMANTE KEUR PREST GLENDALE ELSA STER PREF PREST SPORT-(DR) LORD SINCLAIR WELTLADY

554 GLOCK’S VICTORIO DE431310773117, DP, 04-04-2017, 1.73 M, BRUIN FOKKER: K. LÜDER-KRATZBERG, HILDESHEIM GER.: GLOCK HPC NL B.V., VAN BORSSELENWEG 39, 6862 BH OOSTERBEEK BEKIJK VIDEO SI3 DR. 149 27% / VERW.SCHAP DP: 2.2% (LAAG - GEM) MM: FEODORO (V.FURSTENBALL) DR INT YH7 KRACK C FLEMMINGH PREF GICARA II KEUR PREF PREST VIVALDI PREF RENATE-UTOPIA STER PREF PREST VITALIS ERK D-DAY TOLIVIA ELITE PREF PREST SPORT-(DR) PROK NALIVIA STER PAINTED BLACK PREF BON BRAVOUR ODETTE ELITE PREF PREST D-OC BLACK BACCARA K ROSARIO ROBERTA K DONNA CARMELITA DREAM OF GLORY WANESSA WERTHER X WIESENBAUM XX X ERNOE 240 RUBINSTEIN I ELFENLICHT DONNERSCHWEE RUDIRA ARGUS FOLIVIA KEUR PREF PREST GRIBALDI PREF LITCHY ELITE PREF PREST SPORT-(DR) PROK CHRONOS HINSLY STER JAZZ PREF DARLA-UTOPIA STER PREF PREST

558 MALDINI D 528003201706140, DP, 16-05-2017, 1.71 M, VOS FOK./GER.: J.C M. DERIKX, HUIGENBOSSTRAAT 6, 5464 VL MARIAHEIDE GER.: A. VAN ERP, NISTELRODESEWEG 30, 5384 PN HEESCH BEKIJK VIDEO VW. DR. 163 37% / VERW.SCHAP DP: 3.2% (HOOG) M: 13/8/5 1 2E-BEZ, PROK 1 AANGW, PROK 1 D-OC 1 ELITE IBOP-(DR) D-OC 2 ELITE IBOP-(DR) PROK 1 PROK 1 STER 1 STER IBOP-(DR) PROK DORITA-D (V.DREAMCATCHER) DR NED Z1 EDMAR D (V.JAZZ) DR NED ZZZ GENEVE D (V.JAZZ) DR NED Z2 HARLEM D (V.VIVALDI) DR SWE YH6 IFFENDIC (V.VIVALDI) DR INT YH6 MM: DAVIDSON (V.DON KENNEDY) GGH BADWU DON BEDO (V.DONNERHALL) GGH HANN / WESTF DON BEDO II (V.DONNERHALL) GGH WESTF MMM: OGM ARGUS (V.SAMBA HIT) DR NED Z2 OGM DON GIOVANNI B (V.FLORESTAN I) DR GER Z2 OGM FLAVOUR 2 (V.FLORESTAN) DR GER Z2 FLEMMINGH PREF LACAPO TEXAS KRACK C GICARA II KEUR PREF PREST VIVALDI PREF JAZZ PREF RENATE-UTOPIA STER PREF PREST DARLA-UTOPIA STER PREF PREST DONNERWETTER DONNERHALL NINETTE DORINA STER PREF PREST PROK ROSENKAVALIER ROSITA ANDORRA APART COMTESS CYRUS X DUELLANT XX X GRUNELIUS 241 MARKUS NEGOLA ROMADOUR II DIVA H COCKTAIL PREF CHARMANTE KEUR PREST ULFT KEUR WARLA-UTOPIA STER PREF DISPUT MELLI BEAUJOLAIS BACCARA KEUR PREF PREST

Export Export is the engine that keeps the motor running. There is an export from Schiphol almost every day. Import HSI takes care of the import of horses from around the world almost daily. From stable to stable. Pre-export Quarantaine Almost every country requires an isolation period before the horses are allowed to be transported. Offi cial customs agent Fiscal operator, weekly contracted fl ights. 24/7 available. www.horseservice.com | +31 (0) 77 398 4545 | info@horseservice.nl www.bedafstallenbouw.nl Buntweg 2, 4885 KT - Achtmaal (NL) T. +31(0)76-5984885 F. +31(0)76-5985951

560 NN DE431310657917, DP, 12-06-2017, 1.65 M, DONKERBRUIN FOKKER: W. KLAUSING, DIEPHOLZ GER.: REESINK HORSES, MOLENWEG 12, 7151 HA EIBERGEN BEKIJK VIDEO SI3 DR. 157 37% / VERW.SCHAP DP: 3.3% (HOOG) M: 2/2/0 LE VIVALDI I (V.VIVALDI) GGH HANN LE VIVALDI II (V.VIVALDI) GGH HANN MM: SCOLARA K (V.SANDRO HIT) DR GER ZZL SCOLARI (V.SANDRO HIT) GGH HANN / OLDBG / DR INT GP SIMONE PEARCE (AUS) SOLITAER 40 (V.SANDRO HIT) DR INT INT-I MMM: ST. PETERSBURG (V.SANDRO BEDO) GGH WESTF / DR GER Z2 GM FATS DOMINO 13 (V.FIDERTANZ) DR INT GP FABIENNE MÜLLER-LUTKEMEIER (GER) GM FLANELL (V.FIDERTANZ) DR GER LT / GGH HANN / OLDBG GM HAVANNA II (V.BLUE HORS HOTLINE) DR INT INT-I GM SANIBEL (V.SAMARANT) DR INT JUN GM SIR STANISLAUS 3 (V.SANDRO HIT) GGH BADWU / DR INT INT-I GM SO UNIQUE (V.SEZUAN) GGH HANN FLEMMINGH PREF LACAPO TEXAS KRACK C GICARA II KEUR PREF PREST VIVALDI PREF JAZZ PREF RENATE-UTOPIA STER PREF PREST DARLA-UTOPIA STER PREF PREST SANDRO SONG SANDRO HIT LORETTA SOLJANKA DE NIRO ERK DYNASTIE WICKE WELTMEYER GERANIE GRENADIER X ARSENIK X DIPLOMAT 243 DONNERHALL ALICANTE B RAMINO LASSIE COCKTAIL PREF CHARMANTE KEUR PREST ULFT KEUR WARLA-UTOPIA STER PREF SANDRO ANTENNE II BEAUJOLAIS BACCARA KEUR PREF PREST

561 MUMBAI 528003201706708, DP, 29-06-2017, 1.66 M, DONKERBRUIN FOK./GER.: STOETERIJ BROERE BV, KORTLAND 42 C, 2954 LD ALBLASSERDAM BEKIJK VIDEO VW. DR. 151 37% / VERW.SCHAP DP: 2% (LAAG - GEM) M: 17/10/7 1 2E-BEZ, PROK 1 PROK 1 STER PROK 1 STER DAVOS (V.JAZZ) DR NED ZZZ EDMONTON (V.JAZZ) DR INT INT-I EL DORADO (V.JAZZ) DR NED ZZL FARO (V.BRISTOL) DR NED Z1 FREIBURG (V.VALDEZ) DR NED Z1 GM ISTANBUL (V.JAZZ) DR NED Z2 MM: BLOM’S GATINO VAN HOF OLYMPIA (V.APACHE) DR INT INT-I BLOM’S HOTMAIL V (V.APACHE) DR NED ZZL ELITANA VAN HOF OLYMPIA (V.SPIELBERG) DR NED Z2 RUBINTANA (V.RUBIN-ROYAL) DR NED Z2 SANTANA VAN HOF OLYMPIA (V.SANDRO HIT) DR NED ZZL GGH SANTANO (V.SANDRO HIT) SINTANO VAN HOF OLYMPIA (V.SANDRO HIT) DR INT INT-I GM HANAMI (V.FÜRSTENBALL) DR NED Z2 GM INVITO (V.FÜRSTENBALL) DR NED Z1 MMM: GM B. RUTANA VAN HOF OLYMPIA (V.RUBIN ROYAL) DR NED Z2 COCKTAIL PREF JAZZ PREF CHARMANTE KEUR PREST WARMANTE KEUR PREF PREST WESTPOINT KEUR MICHELANGELO JERLINDA ELITE PREF PREST PROK BERLINDA STER PREF SANDRO SONG SANDRO HIT SANDRITANA V.HOF OLYMPIA STER PREF PREST P.SILTANA VAN HOF OLYMPIA STER PREF PREST PROK LORETTA SILVANO N LA QUITANA VAN HOF OLYMPIA STER PREF PROK 244 RAMINO LASSIE SILVESTER TROPICA CALYPSO III I.NATANA VAN TEN BOSCH KEUR SPORT-(DR) LATANO X CARNEVAL X ROMANOW VON PFERDHEIM PASTEUR XX MIAMI LE MEXICO KEUR TERLINDA KEUR SANDRO ANTENNE II PURIOSO KEUR ULISSA KEUR PREF PREST ULSTER

563 MAURO VD WATERMOLEN 528003201700590, DP, 25-03-2017, 1.68 M, ZWART FOK./GER.: J.W. GREVE, WATERMOLENWEG 5, 7481 VL HAAKSBERGEN BEKIJK VIDEO VW. DR. 147 25% / VERW.SCHAP DP: 2.3% (LAAG - GEM) M: 3/1/2 MMM: CAVALIA (V.SIR DONNERHALL) DR NED LT VIVALIA (V.BIOTOP) DR NED LT GM BRAINBOX (V.FLORETT AS) DR NED LT GM DAMALIA (V.JAZZ) DR NED Z2 GM GUINESS R.D.P. (V.VOICE) DR NED ZZZ ROUSSEAU PREF BLUE HORS ZACK ERK ORONA STER PREF PREST IBOP-(DR) ZONIK ROMANOV BLUE HORS ROMANIK DUNJA FERRO PREF NEGRO PREF FEWRIE KEUR PREF PREST HIDAYLIA STER SCANDIC DAYLIA STER PEARLLIA ELITE PREF PREST PROK 245 VARIANT MEWRI KEUR PREF PREST SPORT-(SP) SOLOS CAREX DVH NORALINE ELITE PREF PREST SPORT-(DR) PROK GRIBALDI PREF HILLIA STER PREF PREST NIMMERDOR X AMOR X TALISMAN XX DON SCHUFRO ERK LURET ULFT KEUR BRENDA STER PREF PREST ROHDIAMANT ERK RUMIRELL FERRO PREF ZSUZSA STER PREST SPORT-(DR) JAZZ PREF KARONA STER

567 MC ROY 528003201703819, DP, 17-05-2017, 1.65 M, ZWART FOKKER: M. VAN NISTELROOIJ, HEESCH GER.: C. HEEMSKERK, VINKENWEG 53, 2231 NR RIJNSBURG BEKIJK VIDEO VW. DR. 141 26% / VERW.SCHAP DP: 1.9% (LAAG - GEM) M: 14/6/8 1 ELITE IBOP-(DR) PROK 1 PROK 1 STER PROK 1 STER SPORT-(DR) CIRONA (V.RUBIQUIL) DR NED ZZZ EVITA (V.WESTENWIND) DR NED Z1 WIRONA (V.SAN REMO) EV NED Z MM: SIRONA (V.HAVIDOFF) DR NED Z1 WERONA (V.JETSET-D) DR NED Z1 ZIRONA (V.GOODTIMES) SP INT 1.40 GM BARCA L’ARONA V/D WAALSEHOEVE (V.TRENTO B) DR NED Z2 GM COLMETTA (V.OL METTA) SP INT 1.35 GM ZWENDEL (V.TADMUS) SP INT 1.40 MMM: FURORE (V.ULFT) DR NED Z2 GM ORIRONA (V.JACKSON) DR NED Z1 OGM ADERO (V.MATTERHORN) SP NED 1.35 OGM ARIRONA (V.TRENTO B) DR NED Z1 OGM BLOM’S FUNANIEM (V.UNANIEM) SP NED 1.40 OGM ERRANTO (V.WARRANT) SP INT 1.45 OGM HAROV (V.ZACHAROV) SP INT 1.40 OGM WITRO (V.INDOCTRO) SP INT 1.45 ROUSSEAU PREF BLUE HORS ZACK ERK ORONA STER PREF PREST IBOP-(DR) ZONIK ROMANOV BLUE HORS ROMANIK DUNJA CLAVECIMBEL KEUR HAVIDOFF KEUR ZABIEN STER PREF PREST RIRONA STER PREF PREST PROK ULFT KEUR DARONA STER ZARONA STER SULTAN KEUR JULIA STER PREF FLANEUR X WIELAND X JOTHAM 246 FARN PREF TENRIEJET STER LE MEXICO KEUR PIA KEUR PREF PREST DON SCHUFRO ERK LURET STATUAR WENDELIN STER PREF PREST ROHDIAMANT ERK RUMIRELL FERRO PREF ZSUZSA STER PREST SPORT-(DR) JAZZ PREF KARONA STER

568 MEPHISTOPHELES DC 528003201703982, DP, 27-05-2017, 1.72 M, DONKERBRUIN FOK./GER.: L. VAN ZANDWIJK, ZOELENSESTRAAT 56-B, 4013 CS KAPEL- AVEZAATH GER.: S. FRANKEVIJLE, DE HAAGHE 38, 6641 JC BEUNINGEN BEKIJK VIDEO VW. DR. 149 26% / VERW.SCHAP DP: 1.6% (LAAG - GEM) M: MM: DR NED Z2 ARISTO (V.SANDRO HIT) DR NED Z1 BEAU GESTE (V.DON SCHUFRO) DR NED Z2 GRAPHIC D.C. (V.UPHILL) DR NED Z2 WITCHQUEEN (V.HOUSTON) DR NED Z1 GM BEAU D.C. (V.KRACK C) DR NED Z1 GM EDDY-READY-S (V.WYNTON) DR NED Z1 GM ELIANTE (V.ROUSSEAU) DR NED Z2 GM ESCOBAR (V.SERANO GOLD) DR NED Z1 GM EUKALYPTA (V.ROUSSEAU) DR NED LT MMM: DR NED ZZZ KATHMANDU (V.FERRO) DR NED Z2 LAMBRUSCO (V.DAMENSTOLZ) DR NED Z2 PYTHAGORAS (V.UNIFORM) DR NED Z1 DR NED Z2 EPTM DP 2011 S.16 D.15 G. 17 SPL.7.5 H/B.8 R/B.7.5 ADP.8 T.79 6/3/3 1 D-OC 1 PROK ROUSSEAU PREF BLUE HORS ZACK ERK ORONA STER PREF PREST IBOP-(DR) ZONIK ROMANOV BLUE HORS ROMANIK DUNJA DONNERHALL DON SCHUFRO ERK DIONE ELITE EPTM-(DR) SPORT-(DR) PROK NOTRE DAME ELITE PREF PREST SPORT-(DR) PROK FIESTA WEINBERG GAURIANTE STER PREF PREST SPORT-(DR) 247 PIK BUBE I FABIA WEINHANG KANA FLAMINGO WATJA KEUR PREF PREST STUYVESANT XX X GARANT X L’INVASION DON SCHUFRO ERK LURET DONNERWETTER NINETTE ROHDIAMANT ERK RUMIRELL FERRO PREF ZSUZSA STER PREST SPORT-(DR) JAZZ PREF KARONA STER

www.jongkwpn.nl VOOR JONGE FOKKERS EN SPORTERS MET VISIE! JongKWPN wordt ondersteund door:

575 MAHLER 528003201708754, DP, 26-07-2017, 1.66 M, ZWART FOKKER: A.H. VAN DIJK, DONDEREN GER.: L. VAN DOORN, VELDSTRAAT 4, 4033 AK LIENDEN P.J.F. WETZELAER, MERGENTAL 10, 5373 LK HERPEN L. BOS, DE HAAGHE 38, 6641 JC BEUNINGEN GLD BEKIJK VIDEO VW. DR. 144 34% / VERW.SCHAP DP: 3.2% (GEM - HOOG) M: IBOP DP 2014 S.13 D.15 G. 16 SPL.7.5 H/B.8 R/B.8 ADP.7.5 T.75 4/3/1 GGH KING DE NIRO (V.DE NIRO) MM: CYNOSA (V.TUSCHINSKI) DR NED ZT SASKIA KNOL (NED) DYNOSA (V.DREAMCATCHER) DR NED Z2 GM ILIAS (V.CHARMEUR) DR NED ZZL MMM: LORETTO (V.LEGAAT) DR NED Z2 MAESTRO (V.HUGO) DR NED ZZL KRACK C FLEMMINGH PREF GICARA II KEUR PREF PREST VIVALDI PREF RENATE-UTOPIA STER PREF PREST DREAM BOY FERRO PREF RESIA ELITE PREST PROK IRESIA STER PREF ROUSSEAU PREF AMPÈRE LARIVOLA KEUR PREF GRANDINOSA ELITE IBOP-(DR) PROK HAVIDOFF KEUR SPINOSA STER PREF PREST FINOSA KEUR PREF PURIOSO KEUR BINOSA STER JASON X IRCO POLO X NORMANN 249 BALZFLUG CARESIA KEUR PREF FERRO PREF ZSUZSA STER PREST SPORT-(DR) FLEMMINGH PREF FARIVOLA STER PREF PREST CLAVECIMBEL KEUR ZABIEN STER PREF PREST ULFT KEUR BRENDA STER PREF PREST JAZZ PREF DARLA-UTOPIA STER PREF PREST

584 SERFAUS 276431319101017, DP, 09-04-2017, 1.68 M, ZWART FOKKER: C BECKMANN-IHNEN, EMDEN GER.: T. DRIESSEN, UTRECHTSEWEG 3, 6866 CG HEELSUM BEKIJK VIDEO VERW.SCHAP DP: 0.5% (ZEER LAAG) MM: GM RUBICO (V.ROTSPON) DR INT INT-I CONNERY BUDDENBROCK CARO DAME II IMPERIO ISAR VI SCHWARZGOLD CONSUL SEECONDA SIMONA DONNERHALL DON FREDERICO CLEOPATRA DANABELLA BERGKRISTALL BELLA WOLGA WOERMANN MARLPERLE ST.PR MARCONI X WURF X JONKHEER XX 250 BOLERO SHUNA CONSUL GATSBY SEEADLER CRESTA STAR DONNERWETTER NINETTE SWAZI XX CORNAU BALFOUR XX ISTIA

587 VOYAGER RS2 DE433330876117, DP, 18-04-2017, 1.70 M, DONKERBRUIN FOKKER: MARION MENCK, RUEBEHORST GER.: RS2 DRESSAGE CENTER DE HORST BV, CRANENBURGSESTRAAT 63, 6562 LS GROESBEEK BEKIJK VIDEO SI2 DR. 150 27% / VERW.SCHAP DP: 2% (LAAG - GEM) MM: GM SYMPHONY OLD (V.SIR DONNERHALL I) DR INT YH6 KRACK C FLEMMINGH PREF GICARA II KEUR PREF PREST VIVALDI PREF RENATE-UTOPIA STER PREF PREST VITALIS ERK D-DAY TOLIVIA ELITE PREF PREST SPORT-(DR) PROK NALIVIA STER SANDRO HIT SIR DONNERHALL CONTENANCE D SIFURINA FILIGRAN FILLI FEINE DEERN FEINER STERN ANNABELL AKTUELL X TIRO X FUTURO 251 FIGARO ELEGANTE DONNERHALL CONTENANCE II DONNERSCHWEE RUDIRA ARGUS FOLIVIA KEUR PREF PREST SANDRO SONG LORETTA JAZZ PREF DARLA-UTOPIA STER PREF PREST

Driejarige Gelderse hengsten 139 MAC-DONJA 528003201709616, GP, ET, 18-04-2017, 1.72 M, BRUIN FOK./GER.: J.G.M. VAN DE MEIJDEN, MERTSTRAAT 2-D, 5305 TE ZUILICHEM BEKIJK VIDEO VW. DR. 96 26% / VW. SPR. 128 41% / VERW.SCHAP GP: 0,6% (ZEER LAAG) M: IBOP RP 2001 S.7 D.6.5 G.7 GDP.13 ASP.6.5 STN.7.5 SVE.7.5 GSP.15 T.70 10/5/5 1 KEUR 1 STER 1 STER PROK 1 STER COCO DONJA (V.USTINOV) SP NED 1.20 FRIEND (V.ZAMBESI) SP INT 1.30 UNADONJA (V.HEARTBREAKER) SP USA 1.45 GM FABELLA DONJA K (V.UNANIEM) DR NED Z2 / SP NED 1.20 GM FLEUR DONJA (V.VLEUT) SP NED 1.30 GM HUUPIE DONJA (V.BERNINI) SP INT 1.35 GM ERK ZINEDINE B (V.GUIDAM) SP INT 1.60-GP LUDGER BEERBAUM (GER) MM: JAGUAR (V.ELCARO) DR NED MT MADONJA (V.ELCARO) DR NED M1 NADONJA (V.ELCARO) DR NED M1 GM BANDIDAS (V.PAINTED BLACK) DR NED M1 GM CARA DONJA (V.VIVALDI) DR NED Z1 GM CELADONJA (V.GRIBALDI) DR NED Z2 GM DONJA (V.JOHNSON) DR NED M1 GM GIGI TOP (V.ZIZI TOP) DR NED ZZL GM OBERON (V.T.C.N. PARTOUT) DR NED LT GM SILCO LE GRAND (V.HAVIDOFF) DR NED M2 NIMMERDOR PREF HEARTBREAKER PREF BACAROLE STER HARLEY VDL PREF CARTHAGO LARTHAGO PREF PREST SPORT-(SP) DAISY IV LANDGRAF I BURGGRAAF PREF LOANDA PRIMA DONJA KEUR PREF PREST AKTEUR FADONJA STER PREF VADONJA STER PREF JORIS XX MADONJA KEUR DUC DE NORMANDIE X WODAN X L’INVASION 252 COR DE LA BRYERE URBINE H AMOR PREF JONKVROUW B MODEL CAPITOL I PERRA CALETTO I ODRINA LADYKILLER XX WARTHBURG H SILVANO ORCHIDEE KEUR PREF GM UNIQUE (V.JAZZ) DR NED Z1 GM ZARANO (V.KRACK C) DR NED M1 OGM BO DONJA (V.TENERIFE VDL) DR NED M1 OGM CARAMBA (V.SANDREO) DR NED M2 OGM EDONY (V.FLORENCIO) DR NED ZZL OGM GINA DONJA (V.UPHILL) DR NED Z1 OGM JETTA DONJA (V.CHARMEUR) DR NED M1 MMM: DONJA (V.G.RAMIRO Z) SP NED 1.20 GADONJA (V.NATUREL) SP NED 1.20 HONEUR (V.COCKTAIL) DR NED Z1 NAGANO (V.GRAFIET) DR NED M2 RADONJA (V.NATUREL) DR NED Z2 UNIEK (V.NOUREJEV) DR INT INT-I VALENCIA (V.OSMIUM) DR NED M1 GM ADJAN (V.TUSCHINSKI) DR NED M2 GM FLIPPER (V.APACHE) DR NED ZZZ GM WODONJA (V.REDFORD) DR NED M1 GM ZORRO (V.RUBEN) DR NED M1 FARN PREF RAMONAA STER

600 MC DREAMY 528003201705286, GP, 29-05-2017, 1.69 M, BRUIN FOKKER: L. ROERDINK, EIBERGEN GER.: HEUVELMAN/LEDUC, KANTSTRAAT 24, 5076 NR HAAREN P.P.L.C. JANSEN, VOORT 5, 5521 PG EERSEL BEKIJK VIDEO VW. DR. 114 28% / VW. SPR. 97 28% / VERW.SCHAP GP: 5.5% (GEM - HOOG) M: MM: ZAMARA (V.KOSS) DR NED Z1 GM AMON-RA V/D KEIZERSHOVE (V.ELEGANT) DR NED M1 GM BOROMIR V.D KEIZERSHOVE (V.ELEGANT) DR NED M2 GM CARANTIR VAN DE KEIZERHOVE (V.ELEGANT) DR NED M1 GM DIOR VD KEIZERSHOEVE (V.ELEGANT) DR NED M2 GM GOYAMARA-W (V.WILSON) DR NED M2 OGM FAHLA VAN DE KEIZERSHOVE (V.RUBUS B) DR NED M1 MMM: HERTOG (V.ZEP) DR NED M1 KENKO (V.ZEP) DR NED M2 NAMARA (V.ZEP) DR NED M2 / MEND NED M OGM C (V.RUBUS B) DR NED M1 OGM HARRAUT (V.KOSS) DR NED M2 IBOP GP 2016 S.7.5 D.7.5 G.8 GDP.15 ASP.7.5 STN.7 SVE.7.5 GSP.15 T.75 2/1/1 EL CORONA AMOR PREF TORBERTHA KEUR PREST KOSS PREF ERONA KEUR PREF PREST ALEXANDRO P KEUR SATELLIET KEUR ITILDE KEUR PREF FITILDE STER PREF CREOOL W V SARON NAZARONA STER PREST HAPPINES ELITE IBOP PROK ZEP OBAMARA KEUR PREF BAMARA STER PREF URIANT TAMARA KEUR MARCONI X HOMERUS X CENTURIO 253 ZICHEM KEUR ZARONA KEUR PREST GOUDSMID KEUR NOLANDA STER PREF URIANT OTILDE KEUR AKTEUR TWIGGY KEUR PREF MARCONI KEUR LADY MARY KEUR GOUDSMID KEUR NANNIE KEUR PREF

KWPN ONLINE BROODMARE & EMBRYO AUCTION BID ONLINE 7 - 10 FEBRUARY WWW.KWPN.AUCTION Check out the collection online or visit the KWPN or the KWPN Select Sale stand during the KWPN Stallion Show. The KWPN Salesteam is happy to help you! NEW!

602 MEXPRESSION 528003201707170, GP, 17-04-2017, 1.70 M, BRUIN FOKKER: H.A. BRUIL, TERBORG GER.: J.D. JONKER, DE ROTSTUIN 22, 7325 GC APELDOORN VERWAIJEN, HARDERWIJKERWEG 50, 6961 GE EERBEEK BEKIJK VIDEO VW. DR. 120 29% / VERW.SCHAP GP: 3.0% (LAAG - GEM) M: 3/3/0 1 PROK MM: DR NED M1 ESPRIT (V.KOSS) DR NED Z1 FLOREIN (V.OSCAR) DR NED Z1 TINUS (V.KOSS) DR BEL PSG UNION (V.KOSS) DR NED M1 MMM: FELLOW (V.GOUDSMID) SP NED 1.20 G (V.GOUDSMID) DR NED Z2 MANIS (V.ZICHEM) DR NED M2 KRACK C FLEMMINGH PREF GICARA II KEUR PREF PREST VIVALDI PREF RENATE-UTOPIA STER PREF PREST EXPRESSION VINCENT MELODY KEUR PREF SPORT-(DR) GANULDA KEUR PREF EL CORONA KOSS PREF ERONA KEUR PREF PREST COLINDA STER PROK ZICHEM KEUR ORANDA ELITE PREF PREST SPORT-(DR) PROK BIOLA PREF GONDELIER KEUR NANJA STER PREST THEOLOOG MIRANDA STB ADJUDANT X FOLKERT X GOLDBOY 255 GOUDSMID KEUR NANNIE KEUR PREF PRETENDENT KEUR OLEPRINSES KEUR PREF PREST APOLLONIOS XX SJOELKA KEUR AMOR PREF TORBERTHA KEUR PREST JAZZ PREF DARLA-UTOPIA STER PREF PREST

603 MANDIENIO WL 528003201701156, GP, 11-04-2017, 1.66 M, BRUIN FOK./GER.: K. PESTMAN & J.J. PESTMAN, KLEIN GARNWERD 2, 9951 TR WINSUM GN BEKIJK VIDEO VW. DR. 131 29% / VERW.SCHAP GP: 2.8% (LAAG - GEM) M: DR NED Z1 IBOP GP 2008 G.8 H.7.5 WW.8.5 WBH.8 ALG. BLD.17 T.82 4/3/1 1 2E-BEZ 1 PROK MM: DR NED Z2 FLYDIENI (V.ZETHAR) DR NED M1 MMM: VIDIENI (V.PARCIVAL) DR NED Z2 / SP NED 1.30 GM BESTE DIENI (V.FLEMMINGH) DR NED Z2 GM DIEDE DIENI (V.SPIELBERG) DR INT INT-I GM GRANDE DIENI (V.ELDORADO VAN DE ZESHOEK) SP ITA 1.45 GM HERAUT (V.O’BRIEN) SP NED 1.20 GM GGH KARDIENO (V.DANTE WELTINO) OGM IZA DIENI (V.BON BRAVOUR) DR NED M1 LORD LOXLEY LORD SINCLAIR WELTLADY LORD LEATHERDALE FAIRLESS P GLAMOURDALE NEGRO PREF THUJA PREF JASMIJN KEUR PREF KOSS PREF PARCIVAL KEUR ERIKA KEUR PREF PREST WIDIENI KEUR SPORT-(DR) LAURENTZ RIDIENI KEUR SPORT-(DR) LADONA STER PREF UNITAS TOSCA KEUR BAZUIN ERIKA KEUR PREF PREST HENDO DIENI KEUR PREF THEOLOOG X MINERAAL X ROLAND 256 AHORN PREF CLEMENTINE STB EL CORONA ERONA KEUR PREF PREST FERRO PREF FEWRIE KEUR PREF PREST FERRAGAMO ALMA

605 MARKANT BK 528003201701415, GP, 11-04-2017, 1.74 M, BRUIN FOKKER: L.W.M. KOLLENBURG, OIRSCHOT GER.: J.D. JONKER, DE ROTSTUIN 22, 7325 GC APELDOORN VERWAIJEN, HARDERWIJKERWEG 50, 6961 GE EERBEEK BEKIJK VIDEO VW. DR. 106 24% / VW. SPR. 74 20% / VERW.SCHAP GP: 3.8% (LAAG - GEM) M: MEND NED M 11/2/9 1 ELITE IBOP, SPORT-(DR) PROK 2 STER GIEZELMA (V.VITENS) DR NED M1 MM: LOIS LANE (V.ULFT) DR NED M1 VEZELMA (V.GOODTIMES) DR NED ZZL MMM: GM HEZELMA (V.APOLLONIOS XX) DR NED M2 GM KELZELMA (V.GOODTIMES) DR NED M1 / SP NED 1.20 GM LUZELMA (V.CABOCHON) DR INT GP CHRISTA LARMOYEUR (NED) OGM DUZELMA SLOTTIE (V.WESTPOINT) DR NED Z1 OGM OTTOLINE SLOTTIE (V.PETER PAN) SP INT ISP OGM PROPHET SLOTTIE (V.PETER PAN) DR NED Z1 / SP NED 1.20 OGM WANNA BENN (V.OSCAR) DR NED Z1 EL CORONA AMOR PREF TORBERTHA KEUR PREST KOSS PREF ERONA KEUR PREF PREST WILSON CABOCHON KEUR METHA KEUR PREF PREST ZINTA KEUR PREF ZICHEM KEUR SIRIUS IRIS STER PREF WIEZELMA STER PREF UBIS EZELMA KEUR PREF VUZELMA KEUR PREF PRETENDENT KEUR LUZELMA KEUR PREF PREST ENFANT DE NORMANDIE X ODIN VAN WITTENSTEIN X LUITENANT 257 GOUDSMID KEUR WILLY STER PREF VOTEZ BIEN X ALYS ERDAY HEEMRAAD NANNIE KEUR PREF GONDELIER KEUR NANJA STER PREST VINCENT GONNIE KROON PREF PREST GOUDSMID KEUR NANNIE KEUR PREF

608 MARK 528003201705332, GP, 15-05-2017, 1.64 M, PALOMINO FOKKER: G.H. HOFS, VARSSEVELD GER.: C. GIESEN - WIELHEESEN, GROENEWEG 13, 7141 DR GROENLO BEKIJK VIDEO VW. DR. 123 20% / VERW.SCHAP GP: 4.6% (GEM - HOOG) M: IBOP GP 2010 G.8 H.7.5 WW.8 WBH.7.5 ALG. BLD.15 T.75 8/6/2 1 2E-BEZ, PROK 2 STER CABOCHON KEUR VINCENT GONNIE KROON PREF PREST UPPERVILLE GECARI ELITE PREF PREST SPORT-(DR) PROK EDMUNDO MODERN SATRICIA STER JATRICIA KEUR PARCIVAL KEUR VITENS NADIEN KEUR PREF BARINGA ELITE PREF PROK BAZUIN NAOMI STER PREF ZARRINA STER PREF RENTHEER JANIE KEUR PREF FOLIO X CASINO 258 VARIANTE KEUR PREF PREST SATELLIET KEUR RIJVONA STB EXPONENT VATRICIA KEUR PREF KOSS PREF ERIKA KEUR PREF PREST ZEP HOLLAND’S GOLDEN BOY SB IDULGA STER CREOOL RECARI KEUR PREF PREST

609 MAESTRO 528003201705335, GP, 05-04-2017, 1.70 M, VOS FOKKER: G.H. HOFS, VARSSEVELD GER.: C. GIESEN - WIELHEESEN, GROENEWEG 13, 7141 DR GROENLO BEKIJK VIDEO VERW.SCHAP GP: 4.0% (LAAG - GEM) M: 2/2/0 MM: DR NED Z1 MMM: BORUS (V.VITENS) DR NED ZZZ GEERTJE (V.SIRIUS) MEND NED M SANNE (V.GABOR) DR NED M2 PATIJN PREF KOLONEL JULONY STER PREF ATLEET SINTIA STER EEBERT MANNO PREF VELDINE KEUR PREF JELDINE KEUR PREF PARCIVAL KEUR VITENS NADIEN KEUR PREF VARIANTE KEUR PREF PREST HONEY STER PROK SIRIUS WANDA KEUR SPORT-(DR) NONJA STER PREF ZICHEM KEUR IRIS STER PREF ELEGANT KEUR IBOJA STB CAVALIER X SYMFONIE X FIRST TRIAL XX 259 WILHELMUS FALDINE STER PREF KOSS PREF ERIKA KEUR PREF PREST ZEP FABRICIUS PREF GILVIA STER PREF WATERMAN PREF KERNA B STB

Alfabetische lijst van geregistreerden COMB. AALDERING SWELHEIM I.M.T. AHNE- SCHILLEMANS C.C.E.TH. VAN ANDEL FAM. ANDEWEG ANEMONE SPORTPAARDEN BV V. BADIA A. BARNEVELD BEEMDHOEVE B.V. G.M. BENSCHOP B. BLAAUWGEERS COMB. BLEEKER M. BLOM J.C. BOEKEE - M.G. BOEKEE I. DE BOER BOONZAAIJER L. BOS A.P. BOTH R. BRIL W. BROEKMAN H.D. & J. BRUINIER-VAN DEN HAM M.C.J.M. BURGERS F.A.M.M. BURGERS T.J.M. COOMANS Y. COPAL M.A. CORNELISSEN P.M.P. CUYPERS C.L. DELPORT J.C.M. DERIKX J.W.A. VAN DIJK J. DIKKEMA JR. L. VAN DOORN G. VAN DRIEL T. DRIESSEN A.J.C. DROST E. ENZERINK EQUESTRIAN C V A. VAN ERP S. FRANKEVIJLE J. GIELING C. GIESEN - WIELHEESEN GLOCK HPC NL B.V. J.W. GREVE H.W.J. GROL H.B.C. STAL BV J. EN M.A. HAASKEN L. HAGENS-GROOSMAN B.H. HARMS LOOSBROEK WEKEROM ABCOUDE RANDWYK MAARSBERGEN MANACOR BILTHOVEN HELVOIRT HARMELEN GEESTEREN NIJVERDAL ETTEN LEUR MONSTER WOMMELS WOUDENBERG BEUNINGEN GLD VOORTHUIZEN WESTENDORP SOEST SPANKEREN MOERGESTEL MOERGESTEL OUD-BEIJERLAND BIEST HOUTAKKER NIJKERK REUVER ZWOLLE MARIAHEIDE ODILIAPEEL SCHARMER LIENDEN HEESWIJK DINTHER HEELSUM DREUMEL STAPHORST HEESCH BEUNINGEN REES GROENLO OOSTERBEEK HAAKSBERGEN MUNTENDAM BOIJL DIPHOORN ZUIDZANDE FOXWOLDE G. & L.F.O. TER HARMSEL-ZANDERINK ENTER DEKSTATION DE HAVIKERWAARD C. HEEMSKERK P.H. VAN HEES M. HEILIG ANDREAS HELGSTRAND A. HENDRIKSEN DE STEEG RIJNSBURG UDEN NIEUWE NIEDORP VODSKOV BENNEKOM 261 TELNR. 06-53380140 TELNR. 06-51006119 TELNR. 06-51315993 TELNR. 06-13583825 TELNR. 06-53466273 TELNR. 0034-971834586 TELNR. 030-2519885 TELNR. 06-12328635 TELNR. 06-16434871 TELNR. 06-12293150 TELNR. 06-53238824 80 105 208 462 517 381 302 126 404 76 150 4 452 TELNR. 06-22555405 46 135 157 322 TELNR. 06-48389708 TELNR. 06-22797459 TELNR. 06-55734473 TELNR. 06-55803437 TELNR. 06-55808212 TELNR. 06-53213684 TELNR. 06-21640907 TELNR. 06-53850644 TELNR. 06-53310655 TELNR. 06-47082532 TELNR. 06-53367839 TELNR. 06-21686107 TELNR. 06-41356562 TELNR. 06-52678015 TELNR. 06-11855870 TELNR. 06-15489814 TELNR. 06-53501814 TELNR. 06-12360430 TELNR. 06-24194444 TELNR. 06-53705704 TELNR. 06-53812027 TELNR. 06-55784816 145 207 159 106 186 575 355 172 151 373 483 483 333 362 399 141 145 303 305 380 558 403 161 575 158 HEUSDEN GEM. ASTEN TELNR. 06-51818442 TELNR. 06-54907132 TELNR. 06-23854767 TELNR. 06-44631013 TELNR. 0049-16097927359 TELNR. 06-10018833 TELNR. 026-7200820 TELNR. 06-51106882 TELNR. 0561-421244 TELNR. 06-51563000 TELNR. 06-48193823 TELNR. 06-53971162 TELNR. 06-21666309 TELNR. 06-53358112 TELNR. 06-51867660 TELNR. 06-24932002 TELNR. 06-52470430 TELNR. 06-14122109 447 584 453 179 5 350 365 558 568 415 608 609 554 TELNR. 06-53186639 140 211 318 540 563 216 49 209 384 324 95 71 544 567 201 412 464 177

HENGSTENHOUDERIJ DE IJZEREN MAN BV WEERT HENGSTENHOUDERIJ VAN BOMMEL HEUVELMAN/LEDUC W. VAN HOOF M. HOVENGA N. VAN HUNNIK J.H.M. HURKMANS L. HUYLEBROECK HX BREEDING JACATRA B.V. M. JAKOBSEN JAN BROUWER HORSES B.V. P.P.L.C. JANSEN R. JONGEJAN J.D. JONKER D. KAMAL S.J. KAT BV A.J. KEPPEL P. KEUNEN SBJ KLAMER R. KNAUF G. KOKS H. DE KONING J. VAN KOOTEN BV G.A.M. KORBELD S. KRAANEN N. KRAMER K. KROOS H.T.A. KUIJTEN S. VAN DER LEI M. LEYSER H.J. LUIJERINK M.J.C. MAAT P. MAN IN ‘T VELD J.T.M. MAREE MATTY MARISSINK STABLES V.O.F. J. VAN MEEVER J.G.M. VAN DE MEIJDEN RP DE MELKER J.J. VAN DER MEULEN P.H.M. DE MOL C.F. VAN MOOK GEBR. VAN MOOK MT-STABLES S. VAN MUSSCHER W.A.M. NIJENKAMP G.W. VAN NOREL VAN OLST HORSES A.J. VAN OS JORG VAN OS AARLE RIXTEL HAAREN BIEST HOUTAKKER JELSUM ZETTEN VEGHEL LIER KESSEL ZUIDOOSTBEEMSTER MIDDELBURG ZEVENHUIZEN EERSEL TRIPSCOMPAGNIE APELDOORN TELNR. 06-55803194 TELNR. 06-55752960 TELNR. 06-54220737 TELNR. 06-20640895 TELNR. 06-51248816 TELNR. 06-53144839 TELNR. 06-22896715 TELNR. 0032-495664976 TELNR. 077-4620428 TELNR. 06-51508060 TELNR. 06-53267262 TELNR. 06-53144959 TELNR. 06-55761429 TELNR. 06-55737542 TELNR. 06-52652574 RANMORE NEAR DORKING, TELNR. 0044-7956839265 SURREY EGMOND AAN DEN HOEF TELNR. 06-54308786 TELNR. 06-25380103 TELNR. 06-53223066 TELNR. 06-12308950 WARMENHUIZEN HEERJANSDAM MONTFOORT NIJVERDAL BRASSCHAAT DORSTEN HEERJANSDAM ERP SINT-MICHIELSGESTEL BUDEL TUBBERGEN DOORN TURNHOUT HONSELERSDIJK DE WIJK MEERKERK ZUILICHEM GROU BROEK FR OSS ALEM ALEM KOOTWIJKERBROEK OBDAM SHAIMA NASER OMER SALEH ALBREIKI VLEDDERVEEN WEERSELO WAPENVELD DEN HOUT PAARDENCENTRUM DE DALHOEVE PAARDENHOUDERIJ DE EERDE A. DE PAUW B. PEELS SPRANG-CAPELLE SPRANG-CAPELLE OMMEREN VEGHEL SINT-KATELIJNE-WAVER EINDHOVEN 262 TELNR. 0049-1722679830 TELNR. 06-24679254 TELNR. 06-45655546 TELNR. 06-20023254 TELNR. 06-53600816 TELNR. 0032-468182170 TELNR. 0049-15253057736 TELNR. 06-29193959 TELNR. 06-24426129 TELNR. 06-12388706 TELNR. 06-55327895 TELNR. 06-53104297 TELNR. 06-53109000 TELNR. 0032-495258059 TELNR. 06-51987028 TELNR. 06-54366820 TELNR. 06-53572094 TELNR. 06-52063746 TELNR. 06-28256881 TELNR. 06-53145714 TELNR. 06-53840933 TELNR. 06-53239018 TELNR. 0418-661584 TELNR. 06-52447456 TELNR. 06-28413723 TELNR. 00971-506663845 TELNR. 06-53264655 TELNR. 06-51298670 ANNA PAULOWNA VENLO ZWAAG HAAN 417 420 169 600 141 145 162 395 171 507 110 531 384 312 600 230 602 605 236 355 441 110 398 550 547 428 47 34 140 539 415 339 501 437 506 228 413 507 360 459 44 72 183 207 139 162 355 169 410 410 462 314 471 366 181 372 TELNR. 06-53161926 427 432 435 516 TELNR. 06-53742008 TELNR. 06-10589843 TELNR. 06-53983138 TELNR. 06-22778708 342 342 331 94 TELNR. 06-51179019 533 127

J. PEETERS A.C. VAN DER PEIJL K. PESTMAN & J.J. PESTMAN A. PICAVET G.R. PLAIZIER W. VAN DE PLASSE MAATSCHAP PLEYTER R.A.J.J. POELS H. POPPELAARS G.A. POST PRIMA SHOWJUMPERS DE RADSTAKE B.V. REESINK HORSES B.C. RIJSDIJK A.J. ROOSJEN G. ROSKAM J. ROSS L.J. RÖST G. RÖST-DE GROOT NEER OENE WINSUM GN AXEL HEERJANSDAM YERSEKE ZALK SWOLGEN HEDIKHUIZEN GRONINGEN OKOTOKS VARSSEVELD EIBERGEN IJSSELSTEIN OSTER LINDET LUNTEREN ABERDEEN STROE STROE RS2 DRESSAGE CENTER DE HORST BV GROESBEEK W.J. VAN DER SCHANS E. SCHEP NIJKERK TULL EN ‘T WAAL G. DE SLOOVER LANDEGEM SPRING- EN HANDELSTAL GEERINK BV GELSELAAR STABLES LISMAN INTERNATIONAL STAL 104 BV NIJMEGEN STAL ARIS VAN MANEN STAL BRINKMAN STAL DE KRUISHORST B.V. STAL KEIZERSBERG B.V. STAL LAARAKKERS DRESSUUR STAL NATHALIE SMEETS STAL POPPELAARS VOF STAL VAN DE SANDE STAL VAN VLIET STAL WIJDEWORMER-KWADIJK B.V. J. STEVENS STOETERIJ BROERE BV STOETERIJ RENKEN STOETERIJ TURFHORST BV P. STRIKWERDA & A. DE JONG S. VAN SUCHTELEN V/D HAERE A.M. TAAL-VLAS C.A. TELUSSA BAAS R. TEWIS M. TIJSSEN A. VAN DE TILLAART FAM. TISSEN-SCHOONENBERG WIJDEWORMER BRUMMEN TWELLO RHEDEN ELSENDORP VLEDDERVEEN RHENOY HEUSDEN LIEMPDE IJSSELSTEIN UT KWADIJK DELFZIJL ALBLASSERDAM VRIESCHELOO WEZEP RUTTEN HELLEVOETSLUIS HENGELO GLD OOSTKAPELLE WESTDORP LIENDEN ZIJTAART GOCH-HÜLM TRAININGSSTAL WITTE SCHOLTENS VOF GORINCHEM J.M. VAN UYTERT AD VALK GORINCHEM 263 HEEREWAARDEN TELNR. 06-50957537 TELNR. 06-51787505 TELNR. 06-24281083 TELNR. 06-29208471 TELNR. 06-53250875 TELNR. 06-53815114 TELNR. 06-20754801 TELNR. 06-55854114 TELNR. 06-51551484 TELNR. 06-53472894 TELNR. 001-4037014631 305 236 603 384 339 60 435 227 383 56 230 194 TELNR. 06-52000857 86 115 203 205 TELNR. 06-53696717 TELNR. 06-43460292 TELNR. 06-55392810 TELNR. 0318-483491 TELNR. 0044-1224869521 TELNR. 06-52630500 TELNR. 06-54226323 TELNR. 06-22976080 TELNR. 06-53874017 TELNR. 06-50251088 TELNR. 0032-93717297 TELNR. 06-52356492 TELNR. 06-53265321 TELNR. 06-21211921 TELNR. 06-55701606 TELNR. 06-55854110 TELNR. 026-3649692 TELNR. 06-27393197 TELNR. 06-51563443 TELNR. 06-53285296 TELNR. 06-51551484 TELNR. 06-33970212 TELNR. 06-22516452 TELNR. 0299-439443 TELNR. 06-41470176 TELNR. 06-24894527 TELNR. 06-29428559 TELNR. 06-20136305 TELNR. 06-30733290 TELNR. 06-41156238 TELNR. 06-36316754 TELNR. 06-39799440 TELNR. 06-55116645 TELNR. 06-53939870 TELNR. 06-53310152 TELNR. 06-23910890 TELNR. 06-11224050 331 369 418 560 151 133 146 177 502 397 397 587 183 2 31 32 68 77 112 223 311 392 75 95 315 308 464 472 4 154 360 21 1 366 390 495 383 533 150 517 459 75 561 41 445 14 440 541 384 41 47 133 146 147 209 300 454 551 344 445 501 TELNR. 06-53224271 333 362 394 399 403 404 410 413 541 542 TELNR. 06-51400852 302 344 550

VDL STUD BEARS FR E. VEENSTRA R. & I. VENINGA V.O.F. H.C. VERHAGEN VERHAGEN HORSE SERVICE V.O.F. J.P.G.M. VERHALLEN R.M. VERMUNT JR. R. VERSCHUREN A.H. VERVELDE VERWAIJEN S. VLAAR H. VOORT VRBGROUP B.V. C.L. VROLIJK- HUYZER P.J.F. WETZELAER NUIS STUIFZAND SCHOORL BOEKEL HEESCH GEESTEREN OV WESTBEEMSTER EERBEEK WESTDORP DEN HAM OV SINT-MICHIELSGESTEL ALMEN HERPEN HENGSTSTATION WILBERS - STUCKER WEEZE WILLEM GREVE SPORTPAARDEN BV B. WILSCHUT N.F. WITTE VINCENT WOUTERS N.M.H.M. WOUTERS VD OUDENWEIJER ELST K. VAN ZAANEN C. ZANDBERGEN L. VAN ZANDWIJK J. ZEEWUSTER A. ZEKVELD F. ZUMKEHR MARKELO BOSSCHENHOOFD SCHIJNDEL WIJCHEN AMSTERDAM ZUNDERT KAPEL- AVEZAATH SLEEN ALMERE INTERLAKEN TELNR. 06-54994406 16 65 66 78 101 103 124 134 138 165 168 190 200 216 227 314 324 378 84 218 479 127 TELNR. 06-17706411 TELNR. 06-53750779 TELNR. 06-46085323 TELNR. 06-50231545 TELNR. 06-39442005 TELNR. 06-53125134 TELNR. 06-42164494 TELNR. 0049-28372324 TELNR. 06-53152911 TELNR. 06-30460737 TELNR. 06-22520737 TELNR. 06-22455138 TELNR. 0481-371498 TELNR. 06-55397739 TELNR. 06-53327915 TELNR. 06-51225210 TELNR. 06-57673276 TELNR. 06-51084832 373 418 516 14 602 605 5 74 394 83 575 311 128 343 527 333 362 453 153 154 519 53 568 378 542 181 TELNR. 06-51259499 TELNR. 06-21592413 TELNR. 06-41860599 TELNR. 06-22098570 TELNR. 06-21881489 TELNR. 06-53709986 264

Fokkers Rijpaardhengsten en Gelderse hengsten I.M.T. AHNE-SCHILLEMANS C.C.E.TH. VAN ANDEL FAM. ANDEWEG A.M. ANGENENT-DE BRUIJN J.H.M. AVESKAMP C.W. VAN BAALEN A. BARNEVELD C. BECKMANN-IHNEN BEEMDHOEVE B.V. DE BEMI HOEVE G.M. BENSCHOP COMB. BLEEKER A. DE BOER B.A.M. BOOIJINK J.R.A. BOUWDEWIJNS J.A. BOUWHUIZEN R. BRIL W. BROEKMAN B.J. BROENINK H.A. BRUIL W. BUSSER T.J.M. COOMANS M.A. CORNELISSEN R.J.A. VAN DE CROMMENACKER P. CRUM P.M.P. CUYPERS J.C.M. DERIKX A.H. VAN DIJK W.H.B. DINGELDEIN W.G.M. VAN DRIEL G. VAN DRIEL S. DUINSTRA M. EDOUARD LE BOUX E. ENZERINK A. VAN ERP E. FIKSE H. GERMS J. VAN GESTEL W.J.J. GOESTEN C. GOUMANS T. GOUMANS HERMUS J.W. GREVE H.W.J. GROL S.J.A. HAARMAN J. EN M.A. HAASKEN L. HAGENS-GROOSMAN M. HAMMES & M.M.E. DOREEN ESPEEL B.H. HARMS G. & L.F.O. TER HARMSEL-ZANDERINK T.B. HASSINK DEKSTATION DE HAVIKERWAARD C. HEEMSKERK P.H. VAN HEES HENGSTENHOUDERIJ DE IJZEREN MAN BV WEKEROM ABCOUDE RANDWYK WOUBRUGGE DENEKAMP GELLICUM BILTHOVEN EMDEN (DE) HELVOIRT HOOGELOON HARMELEN NIJVERDAL SCHARSTERBRUG LUTTENBERG SINT-OEDENRODE APPELSCHA WESTENDORP SOEST REUTUM TERBORG WIJCHEN OUD-BEIJERLAND NIJKERK BOERDONK HERVELD REUVER MARIAHEIDE DONDEREN DENEKAMP LOOSBROEK HEESWIJK DINTHER EASTERMAR BACILLY (FR) HEUSDEN GEM. ASTEN HEESCH OENE MIDWOLDE HILVARENBEEK BERKEL ENSCHOT SMAKT SMAKT HAAKSBERGEN MUNTENDAM WILP GLD DIPHOORN ZUIDZANDE METEREN (FR) FOXWOLDE ENTER ZEEWOLDE DE STEEG RIJNSBURG UDEN WEERT 265 462 517 381 200 135 479 404 584 076 506 150 452 227 171 539 128 172 151 432 602 427 362 303 399 395 305 558 575 135 331 158 428 080 179 350, 365 372 502 065, 066 302 106 207 211, 318, 563 216 437 209 384 105 324 095 398 186 544 201 417

BRABANTHALLEN INTRODUCEERT HET NIEUWE PODIUM VAN HET ZUIDEN. Je weet wat ze zeggen: Het leven is een feestje, je moet alleen zelf de slingers ophangen! En dat doen wij. We hangen ze op in alle kleuren en maten, voor wie er ook komt en het podium krijgt. We passen ons aan. We pakken uit. We pakken je in en pakken het moment. Van carnaval tot festival, van headbanger tot dinnershow. We pakken de kans om jou de mooiste tijd te laten beleven. En dat verdient een podium. AGENDA 2 APR 4 APR 18 APR 20-24 MEI 5 JUN 24 OKT Oleta Adams Americaanse hitzangeres LIVE in Concert. Frans Bauer Live in Concert Hollandse hit met een Brabantse lach. FOURCE Concert 2020 Succesvolle boyband komt naar ‘s-Hertogenbosch. BLUE MAN GROUP ROCK. LAUGH. PARTY Wegens groot succes in mei 2020 terug in Nederland. Queen The Music Verrassende uitvoering van een ijzersterk Queen reportoire. K3 Dromen Zing en dans mee op hun grootste hits. MAINSTAGE.NL / MAINSTAGE_NL

J. HERMANUSSEN G.D. HEUVELINK BEERS NB J. EN G. HIEMSTRA-DIJKSTRA A. HOFENK G.H. HOFS W. VAN HOOF J. HOPPENBROUWERS M. HOVENGA L. HUYLEBROECK JACATRA B.V. ERVEN JS DE JAGER JAN BROUWER HORSES B.V. M. JEAN-LUC LEBOURGEOIS D. DE JONG R. JONGEJAN G.J. KAPPERT KEEP IT BVBA A.J. KEPPEL P. KEUNEN W. KLAUSING FAM. KLINKHAMER L. KLUIJTMANS R. KNAUF H.P. KOELE L.W.M. KOLLENBURG M. KOOL-VAN WOUDENBERGH G.C. VAN DER KOPPEL G.A.M. KORBELD H.T.A. KUIJTEN G. VAN DE LAAR A.P.G. DE LANGE F. LIEFSOENS W. LIEZEN J. VAN LOON E.L. LUBBERS K. LÜDER-KRATZBERG M.J.C. MAAT D. MATTHYSEN J.G.M. VAN DE MEIJDEN M.H. MEIJER RP. DE MELKER MARION MENCK S.J. MENSEN E. MINKMAN C.F. VAN MOOK H.G. MOSMAN-ROHE SHAIMA NASER OMER SALEH ALBREIKI H. NIJBORG W.A.M. NIJENKAMP M. VAN NISTELROOIJ H. ONCKEN FAM. VAN DER OORD E.M. OOSTHOEK M. OPHEY A.J. VAN OS A. DE PAUW C.C.J. PEELEN GEESTEREN GLD DRONRIJP TOLDIJK VARSSEVELD BIEST HOUTAKKER WEERT JELSUM LIER (BE) ZUIDOOSTBEEMSTER SLEEN ZEVENHUIZEN LA LUCERNE D OUTREMER (FR) SPANNUM TRIPSCOMPAGNIE GEESTEREN GLD SINT GILLS WAAS (BE) ANNA PAULOWNA VENLO DIEPHOLZ (DE) SLEEN SINT-OEDENRODE HAAN (DE) WEZEP OIRSCHOT SCHUINESLOOT WADENOIJEN NIJVERDAL ERP VORSTENBOSCH SWIFTERBANT HASSELT (BE) WANNEPERVEEN VALKENSWAARD BRUCHTERVELD HILDESHEIM (DE) DOORN WUUSTWEZEL (BE) ZUILICHEM MIDDENBEEMSTER GROU RUEBEHORST (DE) LINDE OCHTEN ALEM ENSCHEDE VLEDDERVEEN GIETEN WEERSELO HEESCH SANDE (DE) SCHOORL LOSSER NEDERWEERT SPRANG-CAPELLE SINT-KATELIJNE-WAVER (BE) RENKUM 267 403 183 218 355 608, 609 141 145 162 507 531 378 312 071 159 230 169 112 441 110 560 314 208 550 445 605 380 471 034, 140 501 440 046 005 049 094 447 554 413 077 139 420 162 587 068 471 410 124 366 047 181 567 392 547 501 540 342 533 154

J. PEETERS A.C. VAN DER PEIJL K. PESTMAN & J.J. PESTMAN E.C. PETERS-SCHREUDER C. VAN DE PLASSE MAATSCHAP PLEYTER H. POPPELAARS G.B. QUIST NEER OENE WINSUM GN SWIFTERBANT KRUININGEN ZALK HEDIKHUIZEN ARNEMUIDEN RADSTAKE & HAARLINK TRAININGS & HANDELSTAL VOORST OUDE IJSSELSTREEK DE RADSTAKE B.V. B.M. RAHEL VARSSEVELD VENRAY T. & M. RAMAN CLEMENS RENVERT B.C. RIJSDIJK L. ROERDINK A.J. ROOSJEN H. DE ROOVER G. ROSKAM L.J. RÖST G. RÖST-DE GROOT G.A. ROZA H. SASSEN VAN DER SCHAAR E. SCHEP L. SCHÜRING T. SIERGIEJ E. & M.J. SLEUTELS G. DE SLOOVER M. SMIT A. SOMER F.C.M. SPITHOVEN STABLES LISMAN INTERNATIONAL STAL 104 BV STAL DE KRUISHORST B.V. STAL KEIZERSBERG B.V. DRESSUUR STAL NATHALIE SMEETS STAL WIJDEWORMER-KWADIJK B.V. J. STEVENS STOETERIJ BROERE BV STOETERIJ RENKEN J.B.J.M. STREPPEL MTS. STULTIENS A.M. TAAL-VLAS H. TEPPERIK J.W.P. THIJSSEN M. TIJSSEN F. TIJSSEN A. VAN DE TILLAART FAM. TISSEN- SCHOONENBERG C.A.F. TOONDERS M.I.J. TOONDERS J.M. VAN UYTERT AD VALK K. VAN WEESENBEECK & J. SEGERS VDL STUD VEEHANDEL & HORSESTUD THIJS BVBA LAARNE (BE) AHLEN (DE) IJSSELSTEIN EIBERGEN EEXT STRIJBEEK LUNTEREN STROE STROE VUREN HEETEN SILVOLDE TULL EN ‘T WAAL GESCHER (DE) CEDYNIA (PL) ROGGEL LANDEGEM (BE) ELIM VREDENHEIM WERKHOVEN NIJMEGEN WIJDEWORMER RHEDEN ELSENDORP RHENOY KWADIJK DELFZIJL ALBLASSERDAM VRIESCHELOO WILP GLD WEERT HENGELO GLD HEETEN VIANEN NB LIENDEN PAPENDRECHT ZIJTAART GOCH-HÜLM (DE) VELDHOVEN VELDHOVEN HEEREWAARDEN GORINCHEM LOENHOUT (BE) BEARS FR OPOETEREN (BE) 268 305 236 603 126 060 435 383 161 369 086, 115, 203, 205 044 228 415 151 600 133, 146 147 177 397 397 344 360 084 002 311 004 138, 157 075 472 339 031 315 308, 464 021 001 333, 390, 495 459 075 561 041 437 194 541 360 483 300 412 454 551 418 418 404, 541 344 190 016, 078, 101, 103, 134, 165 032

R.A.J. VAN VENROOIJ A. VAN VENROOIJ-MATHIJSSEN J.P.G.M. VERHALLEN W. VERSCHUREN A.H. VERVELDE F.J.G.A. VERWEGEN-SPIERINGS H. VOORT VRBGROUP B.V. C.L. VROLIJK- HUYZER W. WEDDEHAGE B.C. WESTERWEEL TITAN WILARAS B. WILSCHUT S. WOLTERS N.M.H.M WOUTERS VD OUDENWEIJER K. VAN ZAANEN C. ZANDBERGEN L. VAN ZANDWIJK J. ZEEWUSTER A. ZEKVELD F. ZUMKEHR OUD GASTEL OUD GASTEL HEESCH HEUKELOM WESTBEEMSTER ZEELAND DEN HAM OV SINT-MICHIELSGESTEL ALMEN NIKOLAUSDORF (DE) OOSTERLAND RIEL BOSSCHENHOOFD ADUARD ELST AMSTERDAM ZUNDERT KAPEL- AVEZAATH SLEEN ALMERE INTERLAKEN (CH) 322 322 127 516 014 453 074 394 083 223 072 373 343, 527 168 153 519 053 568 378 542 181 269

Springhengsten goedgekeurd in voorjaar 2019 Jumper stallions approved in spring 2019 1 KANNAN JR 528003201508257, 13-03-2015, 1.70 M, SCHIMMEL BRUIN GEB V. CORNET OBOLENSKY V. CLINTON M. VAN META SP STB STER, SPORT-(SPR), PROK V. QUICK STAR M. LADY-META RP STB STER, PREST, PROK MV. VOLTAIRE PREF -- NIMMERDOR PREF FOKKER: M.G. KRAMER VD MEER, ZINKWEG 272, 3262 BH OUD-BEIJERLAND SPR. I. 169 54% 2 KINCSEM 528003201505042, 30-05-2015, 1.67 M, VOS V. CARRERA VDL V. CARDENTO M. FIRST BURESCO SP STB ELITE, IBOP-(SPR), SPORT-(SPR), PROK V. GINUS M. U-BRESCO Z SP STB ELITE, SPORT-(SPR), PROK MV. UNTOUCHABLE Z -- CAVALIER KEUR FOKKER: A.J.W. SMIT, MILDAM/N. SMIT, HOGE HEXEL SPR. I. 150 59% 3 LA COSTA ES 528003201604202, 25-05-2016, 1.77 M, BRUIN V. MOSITO VAN HET HELLEHOF V. ELVIS TER PUTTE M. ISOLDE ES SP STB ELITE, PROK V. CUMANO M. CENTERFOLD Z RP MV. CHELLANO Z -- LUX FOKKER: E. SCHEP, WAALSEWEG 87 -A, 3999 NR TULL EN ’T WAAL SPR. I. 138 50% 9 4 LAY OUT 528003201603416, 16-05-2016, 1.70 M, BRUIN V. VERDI PREF V. QUIDAM DE REVEL M. VALLEI ROOS RP STB ELITE, PROK V. TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE PREF MV. LUX -- CAVALCADOUR XX FOKKER: J.J. ILBRINK & J.H. ILBRINK-LUEKS, BARCHEM SPR. I. 142 58% 5 LE QUIRKY JR. 528003201607709, 09-05-2016, 1.71 M, BRUIN V. GRANDORADO TN V. ELDORADO VAN DE ZESHOEK KEUR M. CANNIE Z SP STB-EXT V. CANABIS Z M. KIM RP STB PREST MV. DREAMSTREET -- PURIOSO KEUR FOKKER: J. JONKER, HATTEM SPR. I. 155 52% 270 8 LIFESTYLE 528003201601605, 06-04-2016, 1.65 M, SCHIMMEL BRUIN GEB V. CICERO Z VAN PAEMEL V. CARTHAGO M. SELIEN RP STB STER, PREF, PREST V. MERMUS R KEUR M. ECOLIEN RP STB KEUR, PREF, PREST MV. VOLTAIRE PREF -- SULTAN KEUR FOKKER: J.W. GREVE, WATERMOLENWEG 5, 7481 VL HAAKSBERGEN WILLEM GREVE SPORTPAARDEN BV, HOGEDIJK 6, 7475 PR MARKELO SPR. I. 142 56% LOGAN 528003201600662, 14-03-2016, 1.64 M, BRUIN V. CORNET’S BALOU V. CORNET OBOLENSKY M. ELOISE SP STB ELITE, EPTM-(SPR), PROK V. NUMERO UNO PREF M. ZORLANDA RP VB MV. ELMSHORN -- CAVALIER KEUR FOKKER: S.J. EBBINGE, ANNEN SPR. I. 142 50% 10 LORETTO VDL 528003201603637, 24-05-2016, 1.66 M, SCHIMMEL BRUIN GEB V. COHINOOR VDL V. CORNET OBOLENSKY M. GAYETTE SP STB STER, PROK, D-OC V. NUMERO UNO PREF M. VIOLETTE RP STB ELITE, PREF, PREST, SPORT-(SPR), PROK MV. INDOCTRO PREF -- VOLTAIRE PREF FOKKER: C. DE DREU, HUMMELO SPR. I. 149 54% 6 LE QUORNET STN 056002W00312339, 20-03-2016, 1.76 M, BRUIN V. CORNET OBOLENSKY V. CLINTON M. MASMINE V. DAKOTA VDL M. JASMINE RP MV. AREZZO VDL KEUR -- INDOCTRO PREF FOKKER: D. BOSSCHER/ STN HORSES, VIA DELLA BONIFICA 93, 56037 PECCIOLI SPR. I. 162 53% 7 LEVI VDL 528003201601909, 17-04-2016, 1.67 M, DONKERBRUIN V. AREZZO VDL KEUR V. CHIN CHIN M. ERUSA SP STB STER, EPTM-(SPR), D-OC V. DIAMANT DE SEMILLY M. WERUSA SP STB ELITE, EPTM-(SPR), PROK MV. PADINUS KEUR -- LE MEXICO KEUR FOKKER: E. REYRINK, DIESSEN SPR. I. 149 56%

11 LUDOVICUS 528003201607466, 25-04-2016, 1.70 M, BRUIN V. EDINBURGH V. VLEUT M. FANETRA VAN DE ZEELANDSEDIJK SP STB ELITE, IBOP-(SPR), PROK V. BALOU DU ROUET Z M. ANETRA VAN DE LEEUWERK RP MV. CLINTON -- MAYKEL FOKKER: J.A.M. ALTHUYZEN, BOSWEG 20, 5845 EB SINT ANTHONIS SPR. I. 153 53% Dressuurhengsten goedgekeurd in voorjaar 2019 Dressage stallions approved in spring 2019 29 KING VAN HET HAARBOSCH 25 ALL AT ONCE 528003201008565, 18-02-2010, 1.71 M, ZWART V. AMPÈRE V. ROUSSEAU PREF M. WYNONA RB DP STB KEUR, PREST, IBOP-(DRES), SPORT-(DRES) V. GRIBALDI PREF M. RAVOLITE RP STB SPORT-(DRES) MV. JAZZ PREF -- CONTANGO PREF FOKKER: STAL 104 BV, P/A NOORDERWEG 79, 1456 NJ WIJDEWORMER DR. I. 156 68% / VERW.SCHAP DP: 2.8% (HOOG) 26 CROSBY 528003201105619, 30-04-2011, 1.67 M, ZWART V. CHIPPENDALE V. LORD LEATHERDALE M. PERRODELIN RP STB ELITE, SPORT-(DRES), PROK V. FLEMMINGH PREF M. KERRODELIN RP STB STER, PREF, PREST MV. FERRO PREF -- PRESIDENT FOKKER: TH. EN J. DEENEN, HEYEN DR. I. 142 48% / VERW.SCHAP DP: 2.1% (LAAG-GEM) 27 CUM LAUDE 528003201002002, 05-04-2010, 1.75 M, DONKERBRUIN V. APACHE KEUR V. UB 40 KEUR M. PACHAREL T RP REG. A PREF, PREST V. WELTMEYER M. KACHAREL T. RP STB KEUR, PREST MV. RUBINSTEIN I -- ALMEO FOKKER: J.A.M. SCHEL, LINDEN DR. I. 160 45% / VERW.SCHAP DP: 1.9% (LAAG-GEM) 28 KAISER WELTINO 528003201505826, 21-06-2015, 1.69 M, ZWART V. DANTE WELTINO V. DANONE I M. FLORENCA DP STB ELITE, SPORT-(DRES), PROK V. VIVALDI PREF M. ANTINE-NOMIA DP STB ELITE, SPORT-(DRES), PROK MV. NEGRO PREF -- ROHDIAMANT FOKKER: H. VEURINK, BERGENTHEIM DR. I. 159 39% / VERW.SCHAP DP: 2.3% (GEM-HOOG) 271 528003201505679, 01-06-2015, 1.69 M, BRUIN V. SPIELBERG V. SUNNY BOY M. GINA DP STB ELITE, IBOP-(DRES), PROK V. FLORENCIO KEUR M. RA-SHELL RP STB ELITE, PREF, PREST, D-OC MV. HOUSTON KEUR -- L.RONALD FOKKER: L. VAN AAKEN, WINTELRE DR. I. 139 46% / VERW.SCHAP DP: 1.2% (LAAG) 30 LADIGNAC 528003201605029, 03-03-2016, 1.71 M, ZWARTBRUIN V. ZONIK D-OC V. BLUE HORS ZACK AANGW M. HELIANTHE DP STB ELITE, SPORT-(DRES), IBOP- (DRES), PROK V. APACHE KEUR M. SALVINIA RP STB STER, PREF, PREST, D-OC MV. DEMOCRAAT -- VICO FOKKER: DRESSUUR STAL NATHALIE SMEETS, TIENDWEG 9, 4152 GC RHENOY DR. I. 157 39% / VERW.SCHAP DP: 2.0% (LAAG-GEM) 31 LANTANAS 528003201609923, 09-07-2016, 1.69 M, VOS V. SIR DONNERHALL V. SANDRO HIT M. LANTANA V RP STB STER, PREF, PREST V. HEMMINGWAY M. DARTHA B RP STB STER, PREF MV. ZUIDHORN -- EROS KEUR FOKKER: S.A.C. KLEUSKENS, VROUWBOOMWEG 26, 5961 PM HORST DR. I. 146 46% / VERW.SCHAP DP: 1.1% (LAAG) 32 LEWIS 528003201606447, 21-05-2016, 1.70 M, ZWARTBRUIN V. GRAND GALAXY WIN V. APACHE KEUR M. AMBER DP STB KEUR, IBOP-(DRES), SPORT-(DRES) V. UPHILL M. URBANIA RP STB STER, PREF MV. CABOCHON KEUR -- BALZFLUG FOKKER: R. VAN WOUDENBERGH, AALST GLD DR. I. 155 41% / VERW.SCHAP DP: 2.0% (LAAG-GEM)

33 LIVIUS 528003201600717, 01-04-2016, 1.73 M, DONKERBRUIN V. BORDEAUX V. UNITED M. BLUEBERRY-UTOPIA DP STB ELITE, SPORT-(DRES), IBOP-(DRES), PROK V. VIVALDI PREF M. LADY-UTOPIA RP STB STER, PREF, PREST MV. NIMMERDOR PREF -- AKTION KEUR FOKKER: R. VAN DEN HEUVEL, HOGE ZANDSCHEL 36, 5171 TH KAATSHEUVEL DR. I. 156 46% / VERW.SCHAP DP: 2.9% (HOOG) 34 LLOYD 528003201601171, 05-04-2016, 1.70 M, BRUIN V. GOVERNOR V. TOTILAS M. HYNOLA M DP STB ELITE, IBOP-(DRES), D-OC V. CHARMEUR M. CYNOLA M DP STB ELITE, PREF, IBOP-(DRES), PROK MV. FLEMMINGH PREF -- NIMMERDOR PREF FOKKER: J.C.B. MIDDELBRINK, LOO J.J.M. HENDRIKS, LOO DR. I. 147 42% / VERW.SCHAP DP: 2.9% (HOOG) 35 TOTO’S DESIGN US DE433335084516, 03-03-2016, 1.70 M, ZWART V. TOTILAS V. GRIBALDI PREF M. PANDORA LADY DP V. DE NIRO M. PANDORA DP MV. SIR DONNERHALL -- LAVAUZELLE AA FOKKER: GESTÜT LEWITZ, STEINFELD DR. I. 155 40% / VERW.SCHAP DP: 2.3% (GEM-HOOG) Tuigpaardhengsten goedgekeurd in 2019 Harness Horse stallions approved in 2019 50 KANE BFT 528003201502727, 16-03-2015, 1.67 M, DONKERBRUIN V. BOCELLIE PROK V. PLAIN’S LIBERATOR M. DONNA TP STB STER V. UNIEKO KEUR M. TARODA TP VB PREF MV. MANNO PREF -- RENOVO PREF FOKKER: B.G. FRANKEN, ELSPEET TP. I. 165 42% / VERW.SCHAP TP: 8.6% (LAAG-GEM) 51 LANTO HBC 528003201600293, 02-03-2016, 1.69 M, DONKERBRUIN V. DELVIRO HBC V. VULCANO M. URBY V TP STB STER, PREF V. PATIJN PREF M. MARRITH TP STB KEUR, PREF MV. RENOVO PREF -- BARITON FOKKER: D. VAN DER BOON, NOARDBURGUM SI3. TP 148 29% / VERW.SCHAP TP: 11.5% (GEM-HOOG) 272

AANTEKENINGEN 273

AANTEKENINGEN 274

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203
 204. 204
 205. 205
 206. 206
 207. 207
 208. 208
 209. 209
 210. 210
 211. 211
 212. 212
 213. 213
 214. 214
 215. 215
 216. 216
 217. 217
 218. 218
 219. 219
 220. 220
 221. 221
 222. 222
 223. 223
 224. 224
 225. 225
 226. 226
 227. 227
 228. 228
 229. 229
 230. 230
 231. 231
 232. 232
 233. 233
 234. 234
 235. 235
 236. 236
 237. 237
 238. 238
 239. 239
 240. 240
 241. 241
 242. 242
 243. 243
 244. 244
 245. 245
 246. 246
 247. 247
 248. 248
 249. 249
 250. 250
 251. 251
 252. 252
 253. 253
 254. 254
 255. 255
 256. 256
 257. 257
 258. 258
 259. 259
 260. 260
 261. 261
 262. 262
 263. 263
 264. 264
 265. 265
 266. 266
 267. 267
 268. 268
 269. 269
 270. 270
 271. 271
 272. 272
 273. 273
 274. 274
Home


You need flash player to view this online publication