34

LONG ALLIANTIE NEDERLAND & LONGFONDS DE POLITIEK OVER BEROEPSZIEKTEN Ziek zijn door het werk: voor mij is het onacceptabel. In Nederland sterven er jaarlijks ruim 3700 mensen als gevolg van een beroepsziekte. Naar schatting worden 20.000 mensen per jaar ziek door het uitvoeren van hun werk. Achter deze kille cijfers gaat een rauwe werkelijkheid schuil, met veel leed voor gewone werkende mensen. Werkgevers moeten investeren in hun werknemers en in gezonde arbeidsomstandigheden, want werknemers zijn het grootste kapitaal van een organisatie. Naar mijn mening is het normaal en fatsoenlijk dat werkgevers zorgen voor een gezonde werkplek. Helaas is dat niet altijd het geval. Soms bewust, soms door onwetendheid. Daarom blijf ik in de Tweede Kamer het onderwerp ‘beroepsziekten’ agenderen. Zo heb ik onlangs de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Kamer geroepen over het inademen van gevaarlijke dieseldampen door buschauffeurs van het GVB. Het gevolg hiervan is dat er nu wettelijke grenswaarden komen voor het werken met dieselrook. Dankzij de Minister van Sociale Zaken en andere Europese ministers van Werkgelegenheid komen er ook strengere grenswaarden voor chroom 6. De Tweede Kamer heeft onlangs de positie van de bedrijfsarts wettelijk versterkt. De bedrijfsarts moet naast de werknemer komen te staan en niet ertegenover. Door een onafhankelijkere positie van de bedrijfsarts ten opzichte van de werkgever moeten beroepsziekten eerder worden gesignaleerd en voorkomen. De menselijke maat is voor mij het belangrijkste. Vaak spreek ik zieke werknemers die jarenlang voor dezelfde werkgever hebben gewerkt. Deze zieke werknemers doen er jaren over om te achterhalen welke gezondheidsschade zij hebben opgelopen. Jammer genoeg staan ze hierbij vaak tegenover 34 hun oude werkgever en duurt het ook jaren voordat ze de juridische strijdbijl kunnen begraven. Voor mij is dat onbegrijpelijk. Daarom pleit ik voor een onafhankelijk instituut voor beroepsziekten, zodat zieke werknemers beter de mogelijkheid hebben om hun recht te halen. Van het instituut beroepsziekten gaat een preventieve werking uit. Tegelijkertijd is nog meer aandacht voor preventie nodig. Als er op een gezonde manier wordt gewerkt, zijn er minder beroepsziekten. Meer inzet is nodig op voorlichting, technische innovaties en preventief onderzoek bij werknemers die werken met stoffen of (ander) zwaar werk hebben, zodat beginnende gezondheidsschade sneller wordt herkend. Onderdeel van de integrale aanpak van beroepsziekten is een heldere doelstelling: wat willen we de komende jaren bereiken? Wanneer zijn we tevreden? Wat mij betreft zijn we pas tevreden als zoveel mogelijk mensen gezond kunnen blijven werken en leven. Tweede kamerlid PvdA GRACE TANAMAL

35 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication