38

LONG ALLIANTIE NEDERLAND & LONGFONDS NAWOORD LONG ALLIANTIE NEDERLAND EN LONGFONDS In deze publicatie heeft u 7 verhalen kunnen lezen van mensen met een longziekte. Voor sommige mensen is het te laat en zijn de longen en vaak levens onherstelbaar beschadigd. Het wrange bij veel van de verhalen is dat de longziekte voorkomen had kunnen en moeten worden. NEDERLAND WERELDKAMPIOEN GEZOND WERKEN De Long Alliantie Nederland (LAN) en het Longfonds zetten zich actief in om ervoor te zorgen dat meer wordt gedaan aan het voorkomen van beroeps(long)ziekten. Dit willen we door een integrale aanpak van beroepsziekten naar analogie van de aanpak van verkeersveiligheid. Nederland is `wereldkampioen verkeersveiligheid’ door het lage aantal verkeersdoden en gewonden, wat is bereikt dankzij voortdurende en systematische inzet van alle betrokkenen, zowel binnen als buiten de overheid.1 Ons doel is om Nederland ook wereldkampioen gezond werken te maken. Hiervoor zijn onder meer de volgende zaken nodig: • goede voorlichting aan werkgevers én werknemers over de risico’s van blootstelling aan stoffen en het belang je hiertegen te beschermen; • concrete informatie over hoe je gezond kunt werken, voor alle sectoren waar met stoffen wordt gewerkt; • systematische screening van werknemers die met stoffen werken om beginnende klachten vroegtijdig op te sporen; • opname van voorlichting en juiste werkmethoden in het onderwijscurriculum van beroepsopleidingen: gezond werken staat gelijk aan vakmanschap; • meer aandacht voor preventie in de bedrijfsgeneeskundige zorg; • meer aandacht in de curatieve zorg (waaronder huisartsen, longartsen en verpleegkundigen), voor beroepsgerelateerde 38 1 strategisch plan verkeersveiligheid, 2008-2020 oorzaken van ziekten en het belang van arbeidsparticipatie als behandeldoel; • meer inzicht in zaken die goed en niet goed gaan, zodat we daarvan kunnen leren en een effectievere aanpak van beroepslongziekten kunnen inzetten. EEN GEZAMENLIJKE INSPANNING Een daling van het aantal beroepsziekten kan alleen worden gerealiseerd door samen actief maatregelen te nemen: werknemers, werkgevers, overheden, kennisinstituten, brancheverenigingen, producenten, verzekeraars, medisch specialisten, huisartsen, bedrijfsartsen en andere zorgverleners, onderwijsinstellingen en patiëntenverenigingen. De Long Alliantie Nederland slaat een brug tussen mensen en organisaties in de verschillende ‘domeinen’. Door betere samenwerking en kennisuitwisseling kunnen preventieve maatregelen succesvol worden geïmplementeerd en beroepslongziekten worden voorkomen. Sluit u aan en werk mee aan een zuivere toekomst!

39 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication