0

Gemeente GAVËRH gqf haar pri ncipieel akkoord

GffiMffiHNTHBESïUUR kiest voor

!VËRKGROEP LEEFBAAR-ASPER begrijpt niet dat het gemeentebestuur tegen de eigen beleidsverklaringen in dergelijk project goedkeurde en vraagt de intrekking ervan. De werkgroep Leefbaar Asper wil de gemeente helpen zoeken naar oplossingen om aan de sociale doelstellingen'2020' tegemoet te komen. Dit kan niet zonder uw steun ! Onderteken de petitie op papier of via de website Kom naar de info-avond op vrijdag 17 iuni om 20 uur in de Parochiezaal Alle info op - website: www.leefbaar-asper.be - facebook: leefb aar asper

INFO-avond Vrijdag 17 juni om 2A uur Parochiezaal, Hulstraat 13 te Asper Werkgroep Leefbaar-Asper is een collectief van Asperlingen, ontstaan naar aanleiding van dit g rootschal ig verkavel i ngsplan . We zijn bezorgd over de leefbaarheid van ons dorp. lVlooie plekjes verdwijnen immers in een sneller tempo dan er nieuwe worden gecreëerd. Het wordt tijd dat we die meer beginnen koesteren. Niet op de openbare weg gooien

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Home


You need flash player to view this online publication