33

meer dan eens zo’n rijkdom aan opleidingen dat ik me regelmatig afvraag: wat kun jij hier nog leren? Gelukkig blijkt steeds opnieuw dat dat toch nog heel veel is getuige de gemiddelde klantwaardering op Springest van 9,4 op 392 deelnemers.” Wat hebben de cursisten met elkaar gemeen? “De gemene deler is dat ‘hun hart klopt’ om deze rol te vervullen. Tegelijkertijd zetten we cursisten met onze training vaak meer met beide benen op de grond. Daarnaast zie ik bovenal - een grotendeels onzichtbare - diversiteit aan mensen en achtergronden. Dat maakt de deelname voor iedereen extra boeiend. In de rol van vertrouwenspersoon heb je immers ook weer te maken met die verscheidenheid.” Welke basis vind je terug in alle opleidingen? “De absolute basis in alle trainingen is het bieden van veiligheid en ruimte voor het doen van je eigen verhaal en het tonen van je emoties en naast iemand staan. We maken cursisten bewust van de valkuil van je laten regeren door je eigen gevoelens, het te snel oordelen, zaken veronderstellen en te snel willen oplossen.” dan ook aan zaken als ‘ontschuldigen’ en (h)erkennen van de handhavingsstrategie bij de melder. ‘ v k dr sne oor k personen Het vervolggesprek zat jaren terug niet in onze opleiding. Ik bedoel hiermee het moment dat de melder vragen stelt als: wat nu en hoe nu verder? In dat gesprek ga je met de melder zijn criteria nalopen en de vele keuzemogelijkheden vanuit de escalatieladder voorleggen. Je brengt samen de voor- en nadelen in kaart en helpt de melder een eigen passende keuze te maken. Mijn ervaring leert dat dit moeilijke gesprekken zijn en dat er volop valkuilen zijn. Daarom moet dit intensief worden getraind. In de BNS verdieping gespreksvoering komt het wederom aan de orde.” Hoe kun je deze vaardigheden aanleren als je ze niet hebt? “Wij laten het belang van de vaardigheden voelen, wij openen de ogen en dan is het oefenen, oefenen, oefenen. Ook in je leefomgeving. Een cursist zei tegen me: ‘Marcel, ik heb nu een totaal andere relatie met mijn moeder. Ik belde haar dagelijks en meestal eindigde het snel in ruzie. Dat lag in mijn ogen altijd aan haar. Nu hebben we fijne gesprekken, want nu luister ik echt in plaats van dat ik alsmaar oplossingen aanreik. Het lag vooral aan mij!’” Welke ontwikkeling constateer je bij de cursisten die zich aanmelden? “Ik zie steeds meer cursisten met een hbo- of universitaire opleiding. Daarnaast hebben velen al andere opleidingen gevolgd, bijvoorbeeld coaching en mediation. Op het intakeformulier lees ik Hoe hebben de opleidingen zich in de loop van de tijd ontwikkeld? “Er zit een groot verschil tussen de tijd dat we begonnen waren en nu. We deden toen veel minder in meer dagen. De diamant is in de loop der jaren geslepen. Steeds weer opnieuw hebben we onszelf afgevraagd wat vertrouwenspersonen moeten weten en kunnen. Hoe train je ze in de essenties van het vakmanschap? Hoe zorg je dat zij de kern diep doorvoelen en nooit meer vergeten? Dat blijft een fascinerende, creatieve zoektocht waar ik, samen met de trainers, mijn hart helemaal aan kan ophalen. De training is nooit af, want de praktijk blijft altijd weerbarstig. Vanuit onze passie ontwikkelen we producten waarmee we de vertrouwenspersonen en hun organisaties ondersteunen zoals het (gratis) voorbeeldbeleid, de uitlegfilm Vertrouwenspersoon, de online trainingen, video’s, de columns en nieuwsbrieven enzovoort.” In hoeverre heeft het #MeToo-verhaal nog gezorgd voor wijzingen in de basisopleidingen? “Feitelijk gezien bestond #MeToo voor ons al vele jaren. Nu krijgt het een naam in de buitenwereld. Wij maken het de deelnemers in de basisopleiding in de loop der jaren steeds lastiger bij de scène over seksuele intimidatie. Dan heeft zij ook verliefde gevoelens, ze flirt, laat zich masseren, raakt hem doorlopend aan en dan is voor haar de grens ineens bereikt. Ik hoor dan reacties als: ‘Ze heeft het zelf in de wereld gezet’ en ‘Ze had duidelijker moeten zijn’ en vervolgens ontstaan er heftige discussies. Dat is prachtig en dat maakt mijn vak erg boeiend!”

34 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication