59

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de zelfstandige vertrouwenspersoon “Ik probeer zo goed mogelijk mijn bedrijfsvoering te verzorgen. Dat betekent dat ik ook naar de mogelijke risico’s kijk. Het hoofdstuk verzekeringen hoort daar ook bij, met name beroepsaansprakelijkheidsverzekering.” Nevenactiviteiten De zelfstandige vertrouwenspersoon verricht vaak bredere werkzaamheden op het vlak van mens & organisatie. De vertrouwenspersoon combineert zijn / haar werk o.a. met de werkzaamheden van : • Coaching of training, • HR professional • Mediator • Arbeidsdeskundige of casemanager • Andere werkzaamheden. Deze activiteiten kunt u op verzoek op dezelfde beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekeren, vaak zonder meerpremie. Vraag naar de mogelijkheden. Combinatie De verzekering voor de arbeidsdeskundige is een combinatie van beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid (BAV en AVB). Voor wie bestemd? De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is bestemd voor de zelfstandige vertrouwenspersoon. Bij een vermeende fout in uw de uitoefening van uw werk of advies, kan uw opdrachtgever financiële schade lijden. Deze schade kan in de papieren lopen, niet alleen door de vergoeding van de schade zelf maar ook door de kosten van juridische bijstand of advocaatkosten. Bereken zelf vrijblijvend uw premie op www.cover-lvv.nl De beroepsaansprakelijkheidsverzekering BAV Biedt dekking in het geval een opdrachtgever meent financiële schade te hebben geleden door een fout in uw advies tijdens de uitvoering van uw opdracht. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering AVB Dekt aanspraken die tegen u worden ingesteld in verband met zaak- en/of letselschade, inclusief daaruit voortvloeiende gevolgschade. lvv 010 - 333 1151 De bovenstaande tekst is met aandacht opgesteld maar vormt slechts een samenvatting van de werkelijke dekking. U kunt aan deze tekst geen rechten ontlenen. Voor de werkelijke dekking, verwijzen wij u naar de polis en verzekeringsvoorwaarden. info@cover-lvv.nl

60 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication