0

vrijdag 26 | zaterdag 27 | zondag 28 augustus Dorpsfeest Markelo 2011 Muziekparade

Voorwoord In deze mooie gemeente Hof van Twente vinden jaarlijks maar liefst negen tentfeesten plaats in de periode mei t/m september. De één wat grootser in omvang dan de ander maar allemaal met maar één doel: gezelligheid en vertier voor iedereen, van jong tot oud, in de kern of buurtschap. Aan de basis van dit soort evenementen een grote groep vrijwilligers. Eind augustus het Dorpsfeest Markelo, ‘een machtig mooi feest’. In dit Dorpsfeest Magazine, dat voor het eerst in samenwerking met Maarkelsnieuws tot stand is gekomen, vindt u volop informatie over alle activiteiten gedurende het gehele weekend. Van het biljartkampioenschap en vogelschieten tot het muzikale programma in de feesttent en de zondagse optocht. Het thema van de optocht is dit jaar ‘Muziekparade’ en het zal wederom een creatieve strijd worden tussen de Markelose buurten om de felbegeerde eerste prijs in de wacht te slepen. Alle enthousiaste vrijwilligers die hun steentje bijdragen aan het welslagen van het Dorpsfeest 2011, op de voorgrond of achter de schermen, wil ik bij deze heel erg bedanken voor alle inspanningen. Ik hoop dat het voor al die vrijwilligers maar ook voor de vele bezoekers een onvergetelijk feest zal worden. Namens het gemeentebestuur wens ik iedereen veel plezier tijdens het feestweekend! drs. J.H.A. Goudt Burgemeester Dorpsfeest 2011: zo vertrouwd en toch vernieuwend Tijdens het staartje van de zomervakantie vieren wij dit jaar Dorpsfeest: fijn voor de jeugd, die maandag na het feest nog niet naar school hoeft. Lastig voor de wagenbouwers, die al vroeg zijn begonnen met de uitbeelding van het thema “Muziekparade”. De grote optocht op zondagmiddag belooft een prachtig schouwspel te worden. Bouwers van themawagens en vrije wagens hebben hard gewerkt om het publiek langs de route volop te laten genieten. De subthema’s - bekende liedjes van allerlei genres - zorgen ongetwijfeld voor diversiteit en creativiteit. Voor u ligt het Dorpsfeest magazine, dat dit jaar tot stand is gekomen in nauwe samenwerking met Maarkelsnieuws. De afgelopen jaren heeft Maarkelsnieuws bewezen onmisbaar te zijn voor Markelo vanwege hun aandacht voor zeer uiteenlopende nieuws items. Het bekijken op hun site van alles wat er gebeurt in ons dorp is voor menig Markeloër net zo vanzelfsprekend als het legen van de brievenbus. Maarkelsnieuws is erin geslaagd een magazine te maken met uitstraling. Robert Markvoort tekent voor de vormgeving. Het seniorenprogramma op de woensdag biedt muziek, vermaak en nostalgie. Er is veel aandacht geschonken aan de inhoud van dit programma, zodat wij onze senioren bij “de Haverkamp” een gezellige en onvergetelijke middag kunnen bezorgen. Donderdagavond wordt bij ”Het Wapen van Markelo” gestreden om de titel biljartkoning 2011. Kinderen: kom zaterdagmorgen naar de tent want we hebben een show voor jullie waarbij je zelf mee kan doen! Na het vogelschieten zaterdagmiddag staat er een Volendamse groep klaar om gezellige nummers van Jan Smit en Nick&Simon te vertolken. Maar ook meezingers voor alle leeftijden! Een treffen voor jong en oud met Maarkelse saamhorigheid. Tijdens het frühshoppen ons vertrouwde amusements orkest “de Grösmeijers”met verrassende muzikale uitspattingen. We kondigen u een nieuw jong cabaretduo aan: Andrea de Greef en Rudi Bussink. Rasechte Markeloërs met lef. Wat weten zij dat wij niet weten? We gaan veel bijzondere voertuigen zien in de kinderoptocht en voor de muziek op zondagmiddag-en avond staat de Perfect Showband garant. Terug van even weggeweest en net zoals de titel van dit stuk: zo vertrouwd en toch vernieuwend. De jeugd van 16 t/m 21 jaar kan alcohol kopen mits zij een polsbandje dragen. Deze bandjes, met de tekst “Dorpsfeest” hebben een bijzondere vorm en zien er zo “cool” uit dat wij verwachten dat ook mensen die niet in deze leeftijds categorie vallen, er wel één willen. We hebben ons Machtig Mooie Dorpsfeest goed voorbereid en hebben veel respect voor alle vrijwilligers en allen die het Maarkels Feest een warm hart toedragen. Vanaf deze plek dank aan de noabers van de tent voor wie het wel eens even slikken is; we zijn blij dat jullie ons weer een week gedogen! We hebben er zin in: de stemming is opperbest; we gaan samen met u Dorpsfeest vieren!!!! Namens het Dagelijks Bestuur, Diny Ebbekink, voorzitter. Frühshoppen met Angeproat waark! Colofon Teksten Fotografie : Dorpsfeest / Maarkelsnieuws : Dorpsfeest Ontwerp / vormgeving : Robert Markvoort Acquisitie : Maarkelsnieuws Zondagochtend half 10. De koffie staat klaar als de tent vol stroomt met Maarkels volk. Terwijl amusementsorkest “de Grösmeijers “ gezellige muziek laat horen zoeken de bezoekers een plekje aan de tafels of blijven wat achterin de tent staan. De gesprekken gaan over de afgelopen dagen; over hoe het feest tot dan toe verlopen is, over de nieuwe biljart-en schutterskoning(in) , over de optocht die zal volgen. En Markelo is heel benieuwd wat het nieuwe duo “angeproat waark” op het podium zal brengen. Wat weten zij dat wij niet weten? Andrea de Greef en Rudi Bussink hebben lef: zij hebben maandenlang energie gestoken in de voorbereiding van het frühshoppen. Een koppel dat zich soepel beweegt in de markelose gemeenschap en ervaring heeft met optreden voor een groot publiek. Met de “Grösmeijers”, de vocale prestaties van André Brinkers en Gerrit Welmer, de grappen van Andrea en Rudi en een kort maar spetterend optreden van Gerard Bakker bieden wij u een geneugelijk zondagochtend programma. Om stipt 12 uur klinkt “Mooi Markelo” en stoppen we zodat iedereen zich tijdig in stelling kan brengen voor de optocht. Markelo: tot zondag om 10 uur in de tent; mis het niet!

Maarkels feest! Een tent voor drie dagen Welkom in de complete supermarkt en slijterij voor uw dagelijkse boodschappen! 22 Wij hebben voor u een huis voor het leven 11 Jan-Henk Berendsen Stationsstraat 26, Markelo Larenseweg 1, Holten T 0547-36 47 58 E info@robers-makelaardij.nl I www.robers-makelaardij.nl In de maanden juni, juli en augustus zaterdags geopend tot 20.00 uur.    Markelo Prinses Irenestraat 1b, Tel.: 0547 - 361714         www.welkoop.nl 8 4 7 Kerkplein 1•7475 AE Markelo •T: 0547-364081•F: 0547-364093 35 7 51 2 262728 42 BLANKHORST 42 zaterdag www.plus.nl 48814 Openingstijden: maandag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur vrijdag 8.00 - 21.00 uur 8.00 - 18.00 uur Onze feestnummers Het verhaal achter de cijfers 9 Oude Deventerweg 11 - 7451 CM Holten - Kerkplein 43 - 7475 AE Markelo - Tel: (0548) 36 35 07 www.leferink-adviseurs.nl 24

Jaap de Groot 2011 is het laatste jaar voor Jaap de Groot als penningmeester van het Dorpsfeest. Gedurende een periode van zes jaar heeft Jaap de algehele financiën beheerd. Dit heeft hij met veel inzet en gedrevenheid gedaan. De verantwoordelijkheid van de penningmeester van het Dorpsfeest is groot. Het opstellen van de jaarrekening, het afsluiten van contracten met o.a. de bierbrouwerij, de exploitant van de kermis en de verhuurder van de tent. Denk hierbij ook aan het afsluiten van allerlei verzekeringen, waaronder die voor de optochtwagens. Daarnaast onderhoudt Jaap de contacten met alle Dorpsfeest commissies en de plaatselijke horeca. Tevens is hij aanspreekpunt voor het Ondersteuningsfonds dat al jaren geld uitkeert aan verenigingen en stichtingen in Markelo. “Het dorpsfeest is in de loop der jaren eigenlijk een professionele onderneming geworden. De tijd dat je zomaar even met vrijwilligers een feestje in elkaar draait is al lang voorbij”, aldus Jaap de Groot. “Er is veel veranderd en dat kan ook niet anders gezien de strenge wet- en regelgeving.” Jaap kijkt met heel veel plezier terug op deze periode: ”Het is een mooie periode voor me geweest waarin ik veel mensen heb leren kennen. Het hoogtepunt voor mij is de vrijdagmiddag, het bedrijvenuurtje. De eerste mensen die de tent binnenlopen, de start van het Dorpsfeest.” Op de vraag waar hij zich in de toekomst het meest op verheugt antwoord hij lachend: “ Gewoon een biertje drinken tijdens het Dorpsfeest.” Over zijn opvolger Harry Nijkamp is Jaap buitengewoon te spreken. Harry loopt het komende feest mee en neemt eind dit jaar het stokje van Jaap over. Penningverkoop voor ondernemers! Vrijdag 26 augustus van 10.30 uur tot 12.30 uur aan de kassa van de tent. Voor bedrijven bestaat de mogelijkheid dit op rekening te doen. Oud en nieuw Zonder de verschillende commissies zou het Dorpsfeest absoluut niet kunnen bestaan. Als het feest nog maar net is afgelopen beginnen de commissies eigenlijk al weer de organisatie voor de volgende editie. Het is ongelofelijk hoeveel tijd deze mensen in ons Dorpsfeest steken. Hulde! Natuurlijk is het zo dat er binnen de diverse commissies regelmatig een soort wisseling van de wacht is. Dat is natuurlijk jammer maar wel begrijpelijk. Tijd om eens iets anders te gaan doen. Dat doen de meesten dan ook want die zien we vaak terug op andere plekken in Markelo. Daar verrichten ze dan ook het broodnodige vrijwilligerswerk. Na het Dorpsfeest 2011 stoppen de volgende commissieleden: Dirk Dijkman, Jaap de Groot, Dinand Groot Roessink, Gerard Klein Nagelvoort, Gerda Leuverink, Gerrit Lubberdink, Ard Noteboom, Wilma Tempelman, Annie Vedders en Gerrit Wolthuis. De nieuwe leden van de tentcommissie zijn: Jan Henk Morsink, Jan van de Schoot en Beppie Wolters. Bij de Vogelschietcommissie is Bert Pinkert het nieuwe gezicht. De PR commissie zal het moeten stellen zonder Wilma Tempelman en bij het dagelijks bestuur neemt Jaap de Groot dit jaar afscheid als penningmeester. Hij zal worden opgevolgd door Harry Nijkamp. Alle vertrekkende mensen heel veel dank voor de inzet. De nieuwkomers wensen we veel succes en plezier toe met hun nieuwe taak. Markelose Volkslied (tekst Mevr. Aarsen – muziek Wim Dollekamp) Refrein: Wijde verten schone dreven, mooie luchten hoog verheven. Pracht van heuvels vijf in tal, natuurschoon is er overal. Gele akkers, groene weiden, met de Schipbeek als een lint. Dat met goed verzorgde wegen, Twente en Salland saam verbindt. Ja, in dat kleine dorpje, daar in dat Twente land. Door traditie goed geborgen, smeden wij een sterke band. Wij zijn van goede wille saam, houden hoog steeds onze naam. Markelo ons dierbaar oord, Markelo dat ons hart bekoort. De oude toren laat zich horen, zij bij vreugde of bij leed. Elk van ons die kent zijn klank, houdt zich als steeds voor hulp gereed. Moederspraak en kinderplichten, binden ons hier met de grond. Heerlijk is het hier te wonen, daar waar eens mijn wieg op stond. Een vreemde eend in de ‘tente’ Blijkbaar zijn niet alleen Markelose bedrijven vertegenwoordigd tijdens het Bedrijvenuurtje. Vorig jaar verscheen er namelijk ook een bedrijf uit Rotterdam. Ruben ten Hove droeg zo’n ‘Van ’t Hart’ shirt, samen met Seth en Ruben Penders, en vertelt: “Seth heeft altijd in Markelo gewoond, totdat hij twee jaar geleden naar Rotterdam is verhuisd. Uiteraard wilde hij nog wel bij het ‘borreluurtje’ aanwezig zijn.” Omdat Seth weer deel wilde uitmaken van het Bedrijvenuurtje door bedrijfskleding te dragen, wist hij drie shirtjes te bemachtigen van zijn werkgever. “Aandacht kregen wij wel. Mensen die keken omdat er ‘Rotterdam’ op stond, mensen die er een geintje over maakten en anderen die het juist heel serieus namen. Was het leuk? Ja! Maar niet voor elk jaar. Dan is de humor er vanaf.” EHBO Het mag niet en het kan niet, zonder EHBO is er geen feest mogelijk. Toepasselijk vernieuwd of herkenbaar hetzelfde? Tijdens het Bedrijvenuurtje staan er altijd leden van de tentcommissie achter de bar. Zij zijn herkenbaar aan het roze shirt met het dorpsfeestlogo. Aan de andere kant van de bar staan de mensen van de Markelose bedrijven. Vaak in hetzelfde herkenbare bedrijfstenue. Maar enkele bedrijven verschijnen ieder jaar met iets nieuws. Zoals Wibel. “Ieder jaar staan wij vooraan in de tent. Uiteraard met een ander shirt met steeds weer een toepasselijke tekst die wij samen verzinnen. Vaak begint het brainstormen over de tekst al tijdens de zomer braderieën. Dit jaar belooft echt iets moois, omdat wij 25 jaar bestaan.” Bloemboutique de Jaargetijden hield er vorig jaar een andere traditie aan over. Zij droegen gezamenlijk een zelfgemaakte corsage. Maar wat maakt het nu uit? Ieder jaar een ander shirt of niet? Dat doet niets af aan de saamhorigheid wat het Bedrijvenuurtje creëert. Een goed begin is het halve werk Als het op drank aan komt is een gevulde buik een goede start. Dat kan een broodje met koffie zijn voor de werknemers van de Plusmarkt en Dirk van den Broek als kleine basis, of een patatje wat Anouk ter Doest met haar collega’s van Bloemboutique De Jaargetijden eet bij het kraampje van de tent. “Dat is altijd vaste prik.” Bij Modehuis Mirjam trakteert zij haar werknemers op iets anders traditioneels. “Om 16.00 uur sluiten wij de winkel om samen een lekker hapje te eten. Er staat dan een stamppot op tafel, met salade en diverse vleessoorten. Rond 17.00 uur zijn wij meestal in de ‘tente’ om ons eerste biertje te drinken en te proosten op een Mooi Maarkels Feest.”

Wilt u nog meer feestvieren? Bezoek onze jubileumwebsite. Kktt 9092 G T l 0547 27 27 10 thf Wij zijn aangesloten bij de 15 3 25 MARKELO WWW.ZWIENENBERGMARKELO.NL TEL: 0031- (0) 547-361620 Tractoren | Landbouwwerktuigen | Yuin- en parkmachines

Kdv Papillon & Bso Mirakel J. Ooststraat 13a, Markelo T 0547 36 25 60 36 E kc.papillon@catalpa.nl Kinderopvang bij u in de buurt! bij aankoop van een 30 Wij verzekeren u een machtig mooi feest!

Toegevoegde waarde Goed inzicht in de stand van uw zaken Doen waar u goed in bent, dat is wat u wilt. U zorgt voor uw bedrijf, wij voor de fi nanciële verslaglegging en analyses. Alleen zo krijgt u een goed inzicht in de stand van uw zaken en neemt u beslissingen voor de toekomst. Onze toegevoegde waarde zit in de analyses over de fi nanciële- en bedrijfsrisico’s waarmee wij u adviseren over het verbeteren van uw fi nanciële prestaties, het terugdringen van onnodige risico’s en het optimaliseren van uw fi nanciële positie. Met steeds een uitgangspunt: een unieke ondernemer met een unieke onderneming. Neem contact met ons op, dan maken we een afspraak. Countus Markelo Burg. de Beaufortplein 6 7475 AG Markelo tel. (0547) 36 83 68 info@countus.nl www.countus.nl 6 Hof Parket Boe r zijn : B oer blijven Postbus 5 • 3860 AA Nijkerk • Tel. 033 422 15 10 • info@arkervaart.nl • www.arkervaart.nl Aanheling/uitbouw Schuren/onderhoud Parket leggen Reparatie 20 Gert Hakkert De Wanne 27, 7475 GE Markelo, tel: 06-23240030 E-mail: info@hofparket.nl web: www.hofparket.nl Uw parket vorste l kij gelegd

Optocht 2011 Hoofdthema: MUZIEKPARADE. Kermis Volgorde Buurt: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 9. 11. Anholtskamp. Rijssenseweg. Herike Elsen. Goorseweg. Achterhoek. Markelosebroek. 7. Beusbergen. 8. Koekoek. Stokkum. 10. MolenbuurtPrinsessenbuurt. De Esch. Lied: Cowboy und Indianer. Fiësta Mexicana. Jan Klaassen de trompetter. Land van Maas en Waal. Rock me Amadeus. Dancing Queen. Thriller. Der alte dessauer. Leef als een zigeuner. Simply the best. Umbrella. Zondag 28 augustus: optocht door Markelo! Het hoofdthema “Muziekparade” en de daarbij behorende subthema’s bieden alle buurten veel ruimte voor creativiteit. De thema wagens en de vrije wagens zullen samen met de kinderoptocht en de deelnemende muziekkorpsen zorgen voor een vrolijke optocht door Markelo op de zondagmiddag. Jaarlijks is dit een grote publiekstrekker. De optocht start om 13.30 uur. Zondagavond de prijsuitreiking van de optocht in de tent vanaf 19.30 uur. Kinderoptocht De kinderoptocht in Markelo mag zich elk jaar opnieuw verheugen op een groot aantal kinderen, vorig jaar zelfs een record aantal! Laten we samen proberen om dat record dit jaar weer te verbreken!!! Veel kinderen vinden het erg leuk om mee te doen met de optocht. Er zijn al diverse groepen bezig met de voorbereiding voor een mooie creatie. Op de dag van de optocht, zondag 28 augustus, kun je je om 12 uur melden op de parkeerplaats achter “de Haverkamp”. Daar verzamelen zich alle kinderen die meedoen met de optocht. Belangrijk Op school heb je een opgaveformulier gekregen, vergeet niet deze in te vullen en zondagmorgen mee te nemen. Dit formulier is ook te downloaden van de Dorpsfeestsite, Dorpsfeest Kids (www.dorpsfeestmarkelo.nl). De optochtcommissie wenst alle kinderen heel veel lol en plezier met het bedenken, het maken en het meedoen! De route van de optocht is niet gewijzigd ten opzichte van de laatste jaren. Nadat de wagens zich hebben opgesteld aan de Roosdomsweg en de deelnemers aan de kinderoptocht aanwezig zijn bij HCR De Haverkamp volgt de stoet de volgende route: Roosdomsweg – Stationsstraat – Prinses Beatrixstraat – Burg. Korthals Alteslaan – Goorseweg– Grotestraat – Tolweg – Wiemerinkweg – Loosboersstraat – Tolweg – Rijssenseweg – Koekoekslaan. Aan het einde van de Koekoekslaan bij het kruispunt met de Prinses Irenestraat/Taets van Amerongenstraat zal de optocht worden ontbonden. Zoals gebruikelijk zullen de politie en de Markelose brandweer weer aanwezig zijn om met manschappen en verbindingsmateriaal alles in de goede banen te leiden. Ook de Veteranen Tractor Club is weer aanwezig. Zij laten niet alleen hun antieke tractoren zien maar zullen ook zo nodig gestrande optochtwagens op sleeptouw nemen. Al meer dan 25 jaar heeft de familie Huygens de kermis tijdens het Dorpsfeest Markelo onder haar hoede genomen. In de week voor het Dorpsfeest, als de kermis wordt opgebouwd, was Addy Huygens, de kartrekker van de kermis, voor velen een bekende verschijning. Met menig Markeloër maakte hij een praatje. Met hem was goed overleg mogelijk en hij wist elk jaar de attracties netjes op te stellen en aan te sturen. In 2010 sloeg het noodlot toe: hij verloor zijn echtgenote voor het Dorpsfeest, hij had het daar merkbaar moeilijk mee en enkele maanden na het Dorpsfeest 2010 kregen wij het bericht dat Addy was overleden aan de gevolgen van een noodlottig ongeval. Wij zullen hem met respect blijven herinneren als een bijzonder prettige zakenpartner van het Dorpsfeest. Hij droeg Markelo een warm hart toe. De dochter en schoonzoon van Addy zijn reeds jarenlang betrokken bij de kermis en met hen zetten we de goede relatie voort. In gesprekken met hen is gebleken dat ze goed op de hoogte zijn van het Markelose gebeuren en we zien de kermis van 2011 met vertrouwen tegemoet. Roberto en Bettine Romenken – Huijgens hebben ons een nieuwe attractie aangekondigd; een swingmill. De kinderen die op zaterdagochtend het kinderprogramma in de tent bezoeken, kunnen daarna 1 uur lang naar de kermis voor € 1,- per rit. We wensen iedereen een gezellige, vrolijke kermis onder goede weersomstandigheden! Koninklijke kroon of koksmuts Ongetwijfeld hebben vele Markelose families hun eigen rituelen en tradities tijdens het Dorpsfeest. Dat geldt in ieder geval bij de familie Hondelink aan de Koekoekslaan sinds het vogelschieten wordt gehouden op de zaterdagmiddag. De vrouw des huizes smacht al jaren naar de felbegeerde koningstitel en meldt zich dus elk jaar steevast op het schietterrein. Echtgenoot Henk ziet die titel niet zitten. Voor hem geen rit in de koets in de optocht, hij wil zijn Dorpsfeest helemaal zelf bepalen. Maar denk niet dat hij op die zaterdagmiddag niets doet. Nee, hij houdt een jarenlange traditie in ere. Als Willy haar munitie loslaat op de houten vogel staat Henk als een volleerd kok in de keuken, knedend in een enorme hoeveelheid gehakt. Want op zondagmiddag, tussen het Frühschoppen en de optocht, melden familieleden, vrienden of buren zich steevast voor een smakelijk Broodje-Bal. Zo’n 60 tot 70 gehaktballen bereidt hij in z’n eentje, onderwijl luisterend naar radio Hofstreek FM. Want mocht Willy eindelijk haar ultieme doel bereiken, dan wil hij er natuurlijk zo snel mogelijk bij zijn. Tot nog toe hoefde hij de pruttelende immense gehaktballenpan daarvoor nog niet in de steek te laten. En ten opzichte van Willy heeft Henk één voordeel: de Koninginnekroon blijft elk jaar een onzekerheid, maar de koksmuts prijkt elk jaar op z’n hoofd.

Gejo Works Gespecialiseerd in : (Sier)Bestrating 37 Oude walen Erfverharding Herstraten     Gejo Scholten Tolweg 23 7475BG Markelo Mob : 0620361598 gejo56@kpnmail.nl 1 • bemiddelen • uitzenden • detacheren • werving & selectie • Payroll GroteStraat 4, 7475 a X Markelo, www.pd Markelo.nl, info@pd M arkelo.nl t: +31 (0)547 36 33 98, M: +31 (0)629 73 86 27, f : +31 (0)547 36 28 88 WIJ WENSEN JULLIE EEN MACHTIG MOOI FEEST!

Achterhoek: Het bijzondere leven van Amadeus Voor buurtvereniging ‘De Achterhoek’ zijn de woorden saamhorigheid en betrokkenheid erg belangrijk tijdens het bouwen van de optochtwagen. Toch viel de tiende plaats van vorig jaar tegen. De buurt zelf dacht met de wagen met als onderwerp: Zwart: Black Jack een serieuze kandidaat voor een hoge eindrangschikking te zijn, maar de jury besloot anders. Getreurd werd er echter niet lang, want het feest in de Maarkelse tent na afloop van de prijsuitreiking, waar velen uit de buurt aanwezig waren, vormde het hoogtepunt van het wagenbouwen. De op- en aanmerkingen die zijn geuit in de nabespreking heeft de wagencommissie van de buurt ter harte genomen en samen met creatieveling Willem Niessink is inmiddels de eerste horde genomen richting het wagen bouwen van de editie van 2011. De presentatie van het ontwerp van de nieuw te bouwen wagen met als onderwerp “Rock me Amadeus” vond plaats tijdens de brunch voor alle buurtbewoners op 1 mei j.l. bij Dieka vd Kruusweg, het episch centrum van de buurt. Vanaf 30 juni is echt begonnen met het bouwen van de wagen aan de Ovinkweg in Markelo. Het bijzondere leven van Amadeus Mozart zal op vele creatieve manieren te zien zijn rond en op de wagen van de Achterhoek. Beusbergen: en griezelige zaken. Grafzerken en zombies zijn ingrediënten die de toeschouwers langs de route naar de bijzondere wereld van Michael Jackson zullen leiden. De groep wagenbouwers bestaat uit zo’n vijftien personen, die uitermate enthousiast zijn en streven naar een zo hoog mogelijke klassering . Daarnaast zorgt een gezellig damesclubje ervoor dat ook de kleding er zo perfect mogelijk uit zal zien want alle kleding wordt in eigen beheer gemaakt. De bouwlocatie is weer bij de familie Wissink ( “Koonderink”) aan de Koenderinkweg. “Daar zijn we al verschillende jaren erg welkom en de sfeer daar is altijd uitstekend. Dus echt alle voorwaarden zijn aanwezig voor een succesvolle deelname aan de Dorpsfeestoptocht 2011” aldus de Beusbergenbewoners. Koekoek: Van fronsende wenkbrauwen naar historie Pruissen Toen de wagenbouwers van de Koekoeksbuurt tijdens de optochtloting hoorden dat hun muzikale onderwerp “Der Alte Dessauer” was werden er heel wat wenkbrauwen gefronst. Want Plezier en speciale effecten “We doen aan de optocht mee vooral om er heel veel plezier aan te beleven en het is de bedoeling dat we de toeschouwers langs de weg kunnen verrassen met allerlei speciale effecten”. Met deze insteek gaat de buurt Beusbergen weer aan de slag om een wagen te bouwen voor de Dorpsfeestoptocht. Dat moet dan gebeuren met titel “Thriller”, één van de vele megahits van het inmiddels overleden popfenomeen Michael Jackson. Als de voortekenen niet bedriegen wordt het een wagen vol mysterie, spannende echt bekend was de buurt niet met dit nummer binnen het thema “Muziekparade”. Ook de naam van het “Original Grenzland Sextet”, het blaasorkest dat verantwoordelijk is voor de originele uitvoering van het nummer, zei de buurtbewoners maar weinig. Pas nadat een kijkje was genomen op het “alwetende” internet kreeg de buurt een idee over het ontwerp. Zeker toen bleek dat het nummer is ontstaan na militaire successen van het Pruisische leger. Die zegetocht zal centraal staan bij de wagen van de Koekoek. De buurt kiest dit jaar met name voor het vermaken van het optochtpubliek en dus wordt er het nodige werk gemaakt van de show op en rond de wagen. Ook dit jaar wordt de wagen gebouwd in de voormalige Coberco zuivelfabriek waar een elk jaar toenemend aantal bouwers aan de wagen zal werken. Een bijzondere rol is dit jaar weggelegd voor de dames die in eigen beheer de kleding maken. Zij staan voor een grote uitdaging. “We hopen dat we met de wagen en vooral met hetgeen zich daar omheen afspeelt weer een mooie rol spelen in de optocht” aldus de enthousiaste groep wagenbouwers. Markelosebroek: Zoet als honing? “Grijs” was het onderwerp van Markelosebroek waarmee de buurt vorig jaar door de jury als vijfde werd gekwalificeerd. Ongetwijfeld zal de wagen dit jaar heel wat kleurrijker worden met het onderwerp “Dancing Queen”. Het nummer, dat grote bekendheid kreeg door de legendarische Zweedse groep Abba (met name vanwege het optreden op de avond vóór het huwelijk van het Zweedse koningspaar Karl Gustaf en de Duitse koopmansdochter Silvia Sommerlath in 1976) krijgt tijdens de Dorpsfeestoptocht een heel andere koningin. “Onze koningin zal een echte bijenkoningin zijn, die zal worden omringd door acht helpsters, die zullen tonen wat bijen zoal voor hun koningin plegen te doen” aldus de groep wagenbouwers die uit zo’n tien personen zal bestaan. Met deze creatie hoopt de buurt een gooi te doen naar de honingzoete overwinning tijdens de Dorpsfeestoptocht. De wagen zal gestalte krijgen aan de Rietdijk, waar de buurt weer van harte welkom is bij de familie Stegeman. Goorseweg: Land van Maas en Waal Toen de bewoners van de Goorseweg vorig jaar langs de straatkant stonden kregen ze toch het gevoel dat ze eigenlijk, na vele jaren deelname, ook nu aanwezig hadden moeten zijn met een themawagen. En dus zeiden ze na het Dorpsfeest tegen elkaar: “Volgend jaar zijn we er weer bij!” Gemakkelijker gezegd dan gedaan want natuurlijk is er wel mankracht nodig om een wagen te bouwen. Zeker eentje die kan concurreren met de andere Markelose buurten. Na een positief verlopen jaarvergadering bleek dat er voldoende mensen bereid waren de handen uit de mouwen te steken. “Het Land van Maas en Waal”, de grote hit van Boudewijn de Groot, is het onderwerp dat na de stoelendans op de lotingavond voor de Goorseweg uit de bus kwam. Over hoe die hit gestalte zal krijgen is de buurt nog wat geheimzinnig. “Maar de wagen wordt een afspiegeling van waar de buurt voor staat: gezelligheid, gezelligheid en nog eens gezelligheid” aldus de bouwgroep, die weer haar domicilie heeft bij de familie Lodeweges in de eigen buurt. “Ondanks die gezelligheid gaan we serieus te werk en alles, zowel de wagen als de kleding, wordt door de buurtbewoners zelf gemaakt” aldus de weer enthousiast geraakte bouwers van de Goorseweg.

26 Enterbroekweg 1 Telefoon 7475 SZ Markelo Mobiel 0548-517743 06-54715692 Fax 0548-517761 Heb je altijd al eens willen duiken, maar het kwam er gewoon niet van? SPANDOEKEN VLAGGEN PLOOITENTEN BALLONNEN ZEPPELINRECLAME LUCHTSLEEPRECLAME PROMOTIONELE KLEDING (HANDELEN VAN) INFLATABLES GROTESTRAAT 8A - 7475 AX MARKELO 0547-380804 - INFO@TUTTI-PALETTI.NL Bij ons leer je op een leuke en veilige manier duiken met de garantie van slagen! Riezebessum 4, 7475 GD Markelo, tel: 0547-364425 of 0621-488686 www.samadai.nl Rabobank West Twente: sponsor van het Markelo's Dorpsfeest. 10 Rabobank. Een bank met ideeën. www.rabobank.nl/westtwente

Gevarieerd en geneuglijk seniorenprogramma Alle senioren van Markelo zijn van harte uitgenodigd op woensdag 24 augustus vanaf 2 uur bij de Haverkamp. Stichting Dorpsfeest Markelo vindt het belangrijk om zowel de bewoners van “Anholtskamp” en “de Esch” als ook de senioren in de kern en het buitengebied van Markelo een gezellige middag te kunnen bezorgen. Dit jaar hebben we gekozen voor een veelzijdig Markelo´s programma. Medewerking zal verleend worden door toneelgroep “Bilderdijk”, leden van “Heemkunde”, en u kunt genieten van cabaret door Borghoes en de Kruder en muziek van het duo Ari Blankenstijn en Ron Heijer. Het publiek zal actief betrokken worden bij het programma; we maken immers samen de gezelligheid. Vanzelfsprekend ontbreken een hapje en een drankje niet en zoals gebruikelijk vragen we geen entree. Een vrije gift is welkom. Twijfel niet; kom gewoon en voel u niet te jong of te oud; Dorpsfeest is voor alle leeftijden. We hopen op een volle zaal dat voelt voor ons heel vertrouwd. Einde rond 5 uur. De Maarkelse tente Daar waar het allemaal gebeurt, DE TENT! Je kunt er gratis naar binnen onder de prachtig versierde nok. Dit jaar zal het er iets minder “duuster” zijn. Vooral op momenten zoals de zondagochtend bleek er binnen te weinig daglicht te zijn. Maar ja… soms probeer je iets. De tentcommissie bereidt zich voor om de tent op te bouwen, samen met een extra groep vrijwilligers die elk jaar een week van hun vrije tijd opofferen om de tent “in de beene” te krijgen. Op vrijdagmiddag om half 5 staat de tentcommissie gereed in de herkenbare kleding en dat blijft zo tot zondagavond 24.00 uur. Het weekend is weliswaar slopend voor hen maar toch ook bijzonder gezellig. Onderling is er een goede sfeer en iedereen biedt elkaar de helpende hand. Niets ontgaat ze, veel ad hoc probleempjes worden snel opgelost en we kunnen op ze rekenen! De dames van de tentcommissie hebben altijd een lekkere kop koffie gereed en ook een luisterend oor voor een ieder van de organisatie die even een oppepper nodig heeft. Er moet veel gebeuren dat voor de feestvierders onzichtbaar is. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend dat alles gereed staat… dagenlang wordt licht en geluid voorbereid door Dinand Olijdam, die de regie daarvan elke minuut onder controle heeft en zeer flexibel is. Dit jaar krijgt de jeugd van 16 t/m 21 jaar een polsbandje uitgereikt zodat het voor de vrijwilligers achter de bar in één oogopslag duidelijk is dat zij aan diegene alcohol mogen verstrekken. Vóór aanvang van elke dienst zullen de vrijwilligers een korte duidelijke uitleg krijgen onder het genot van een kop koffie. Wisselen van de dienst gebeurt met de hele groep tegelijkertijd en niet gefaseerd. Op die manier scheppen we meer helderheid en structuur. Ervaring leert dat hier behoefte aan is en zo proberen wij steeds meer te leren van de wensen van onze trouwe helpers. Veel waardering hebben wij voor de mensen van Gemeentewerken die op zaterdag- en zondagochtend vroeg zorgen voor een opgeruimde omgeving buiten de tent. Ook dat is kenmerkend voor Markelo; het Dorpsfeest krijgt medewerking van alle kanten. Zonder de hulp van bijvoorbeeld verkeersregelaars, E.H.B.O., brandweer, buurt en horeca kan het allemaal niet verwezenlijkt worden. We hopen op een warm weekend zonder regen opdat er maar een mooi Maarkels feest gevierd mag worden! Straatversiering Op het moment, dat u dit leest zullen er al vele dorpsfeestvlaggen in Markelo hangen. Dit als teken, dat iedereen zich weer opmaakt voor het feest van het laatste weekend van augustus. Vorig jaar hebben veel buurten/straten de nodige straatversiering in hun buurt of straat aangebracht. Maar dat kan natuurlijk nog veel beter. Natuurlijk mag dit niet ten koste gaan van de bouw van de optochtwagens. Maar toch... met een paar vlaggetjes en onze mooie dorpsfeestvlag is er toch al veel mogelijk in de straten van Markelo. Zeker langs de route van de optocht mag de versiering eigenlijk niet ontbreken. Alle bezoekers zien dan meteen dat het groot feest is in Markelo. Puzzel mee met het Dorpsfeest! Doe mee met de puzzel van Dorpsfeest Markelo en maak kans op enkele leuke prijzen. Wat moet u doen? In een aantal advertenties is een letter onderstreept. Tevens staat bij deze letter een cijfer. Als u alle letters gevonden hebt en op de juiste plaats heeft ingevuld ontstaat er een zin. De oplossing kunt u opsturen naar of inleveren bij: Marjan Noteboom, Loosboersstraat 33, 7475 BN Markelo Of mailen: info@dorpsfeestmarkelo.nl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Inleveren kan tot en met woensdag 24 augustus a.s. Vergeet niet uw naam en adres bij uw oplossing te vermelden Bestuursleden van Dorpsfeest Markelo en medewerkers van het magazine zijn uitgesloten van deelname. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Prijswinnaars worden bekend gemaakt tijdens de uitzending van de Hofhouding op Dorpsfeestradio van Hofstreek FM en vermeld op Maarkelsnieuws en in het Hofweekblad van woensdag 31 augustus.

16 mode en comfort in schoenen Larenseweg 23 HOLTEN Maas markelo WENST U EEN MACHTIG MOOI MAARKELS FEEST Ter Steege Bouw Rijssen bundelt haar krachten Tempelman Bouw Markelo brengt specifieke kennis en ervaring 14 Sinds 1 april 2011 is Tempelman Bouw Markelo samen gegaan met Ter Steege Bouw Rijssen. De specifieke kennis en ervaring van Tempelman Bouw zijn een toegevoegde waarde voor ons team van de afdeling Speciaalbouw die voorziet in de nog steeds groeiende vraag van (vaste) opdrachtgevers naar de uitvoering van nieuwbouw, verbouw of uitbreiding van bestaande gebouwen. Niet alleen op het gebied van woningbouw, maar ook bij utiliteitsbouwprojecten zoals bedrijfshuisvesting, detailhandel, (lokale/regionale) overheid, onderwijs, gezondheidszorg en agrarische bouw kan door de medewerkers van Speciaalbouw de juiste aandacht worden gegeven aan de vraag van de opdrachtgever. Per slot van rekening verdient elke opdracht, groot of klein, de volle aandacht. www.tsbouwrijssen.nl Ter Steege Bouw Rijssen bv Reggesingel 32 postbus 218 7460 AE Rijssen tel. (0548) 53 00 00 fax (0548) 51 47 74 info@tsbouwrijssen.nl www.tsbouwrijssen.nl

32 Licht en kracht installatie Data-Netwerk Tuinverlichting Rookmeld installatie Rijssenseweg 6 | 7475 VB Markelo (0547) 362 222 | info@robdewitelectra.nl | www.robdewitelectra.nl SCHUURMAN SERVICE CENTRUM WENST U EEN nieuw nu ook online winkelen op www.sleutels-schuurman.nl 21 Ook gespecialiseerd in het behandelen van HOOFDPIJN (helaas niet effectief bij een ‘kater’) 0547 361699 www.fysiotherapiemarkelo.nl

Programma voor 2011 Dorpsfeest Markelo 2011 Muziekparade woensdag 24 augustus donderdag 25 augustus • Seniorenprogramma bij “de Haverkamp” 14.00 uur tot 17.00 uur. m.m.v. Bilderdijk, Heemkunde en cabaret door Borghoes en de Kruder. • Strijd om de titel biljartkoning van Markelo bij “Het Wapen van Markelo” .

Aanvang 20.00 uur. vrijdag 26 augustus zaterdag 27 augustus • 16.30 uur: Borreluurtje met “Torkest” en de Maarkelse Toppers. • Vanaf 20.00 uur Maarkels Meutfeest in de tent. Met de “Travelin Band”. • 10.30 uur: Kinderprogramma in de tent; Mega mini discoshow. • 13.00 uur: Vogelschieten aan de Schoolstraat. Wie mag zich Schutterskoning(in) 2011 noemen? “De Grösmeijers” zorgen voor de muzikale omlijsting. • ’s Middags in de tent FEEST met “Volendam alive” . • ’s avonds de discoband “Broadway” . zondag 28 augustus • 10.00 uur: frühshoppen met het debuut van het duo “Angeproat Waark”. Andrea de Greef en Rudi Bussink nemen Markelose nieuwtjes onder de loep. Amusementsorkest “de Grösmeijers” spelen herkenbare maar ook verrassende nummers. Andre Brinkers en Gerrit Welmer nemen de zang voor hun rekening. • 13.30 uur: start Grote Optocht. Thema dit jaar is “Muziekparade”. Met themawagens en vrije wagens. De kinderoptocht, waarvan het aantal deelnemers ieder jaar groeit, is daar onderdeel van. • ’s Middags en ’ s avonds in de tent de”Perfect showband”. • 19.30 uur: Prijsuitreiking Kinderoptocht, Vrije wagens en Themawagens door Hans van Middendorp.

12 DE KAPSALON VOOR HEM EN HAAR! PER 1 AUGUSTUS WORDT ANNEMARIE’S HAIRFASHION, “MOOI” BY META! 19 28 Henk Schreurs Rondhout Tevens openhaard hout te koop Te koop gevraagd: alle soorten rondhout, openhaard hout, singels, naaldhout, dunningen, kaalslag. Ook grote partijen. Henk Schreurs 06-43424296 Email: info@kappenvanbomen.nl Website: www.kappenvanbomen.nl Bolink Voer & Advies h.bolink@bvna.nl www.bvna.nl Stationsweg 28, 7475 NN Markelo t.0547-363167 f.0547-363196 2                               

31 13 voordeel bij Mcdonald’s Big Mac Niet geldig in combinatie met andere McDonald’s aanbiedingen. Alléén geldig tegen inlevering van deze waardebon bij McDonald’s Restaurants Holten (A1), Oldenzaal en Nijverdal (’t Lochter) tot en met 30-09-2011. 2 halen 1 betalen

BURGO DRUK T : 0547 - 36 13 38 Tegen inlevering van deze bon krijgt u in de week van het feest 3 euro korting, dus kom snel naar carmen’s haarmode! Enterseweg 13 | 7471 SB Goor t. 0547 - 27 39 75 | f/ 0547 - 27 16 89 www.burgodruk.nl | info@burgodruk.nl 18 T 088 367 70 00 (lokaal tarief) | www.carintreggeland.nl Onze kijk op wonen, zorg en welzijn? Een feestje op z’n tijd is heel belangrijk! We wensen jong en oud veel plezier tijdens het dorpsfeest. T 0573 - 221 295 Wilt u nog meer feestvieren? Bezoek onze jubileumwebsite. 27 Kerkstraat 90-92 Goor Tel.: 0547 27 27 10 www.autohaafkes50jaar.nl The Fabulous WannaBeatles 15-10-2011 The Dutch Eagles 05-11-2011 Ook in De Reggehof te Goor is er een muziekparade! Bekijk ons aanbod via www.reggehof.nl/theater of bel met 0547 284 880 U2NL 27-01-2012 The Best of Britain 30-03-2012

De Esch: Umbrella De Esch is de laatste jaren uitermate succesvol. Tijdens Koninginnedag 2011 greep deze Markelose buurt de hoofdprijs, terwijl ook met de optochtwagens in 2009 (Haringhappen in Zimbabwe) en 2010 (Moulin Rouge) een geslaagde greep naar de macht werd gedaan. Of daar dit jaar een vervolg op wordt gegeven is de grote vraag. De voorbereiding op het bouwen van de wagen kwam moeizaam op gang. Het onderwerp dat tijdens de trekkingsavond aan de buurt werd toebedeeld leidde niet tot een breed gedragen gedachte hoe de wagen er uit moest komen te zien. Daarom werd het onderwerp “99 Luftballons” van Nena ingewisseld voor “Umbrella” van de Baseballs. De Esch begint altijd te bouwen in de voormalige melkfabriek. Vanwege de opbouw van de kermis wordt de wagen de laatste weken voor de optocht verplaatst naar de hal van de familie Overmaat. Daar wordt dan de laatste hand gelegd aan de themawagen. Ondertussen zijn de dames uit de buurt dan al weken bezig in het naaiatelier van de familie Tempelman om de kleding te maken. Of het eindresultaat voldoende is voor een derde zege op rij wordt zondag 28 augustus duidelijk. Molenbuurt-Prinsessenbuurt: Simply the best Een aantal jaren geleden werden de Molenbuurt en de Prinsessenbuurt geconfronteerd met een teruglopend aantal wagenbouwers. Beide buurten hadden te weinig enthousiastelingen om zelfstandig met een wagen deel te nemen aan de Markelose optocht. Besloten werd om de handen ineen te slaan. En die samenwerking is tot nu toe erg succesvol gebleken. Met prachtige wagens wist de Molenbuurt-Prinsessenbuurt de harten van het publiek en de jury te stelen. Vorig jaar werd met “De Zilvervloot” de 3e plaats behaald, terwijl een jaar eerder met “Pannenmoal in Kenia” zelfs de publieksprijs werd veroverd. Dit jaar komt de buurt aan de start met het onderwerp “Simply the best”. André Rieu, die dit jaar op het Vrijthof in Maastricht een aantal concerten gaf waarbij hij het publiek betoverde, zal een hoofdrol spelen op de optochtwagen. Ook zijn er beeltenissen van uitblinkers, die in hun discipline “simply the best” zijn. Rijssenseweg: Fiësta Mexicana Voor buurtvereniging ‘De Rijssenseweg’ is meedoen al jaren belangrijker dan winnen. In de relatief kleine buurt is weinig verloop en dus wordt de optochtwagen al jaren door dezelfde mensen gebouwd. Op de zondag van de optocht verschijnt bijna iedereen uit de buurt op en rond de wagen, waarna gezamenlijk de weg naar de tent wordt Wagenbouwen is een bijzondere hobby, het vraagt enorme creativiteit, doorzettingsvermogen, super handigheid en een nog groter brok vertrouwen in de goede afloop. Het heeft de Stokkumse wagenbouwers afgelopen jaar de nodige moeite gekost om de juiste snaar te raken om het thema Brons pakkend op de weg te zetten. Toen het geheel ‘s zondags op de weg kwam, de mensen in de prachtige pakken kropen, de dames hun dansjes uitvoerden, was het weer een prachtig geheel met een wel heel bijzondere uitstraling. De groep kreeg onderweg veel applaus en waardering, wat dan ook weer tot uitdrukking kwam, door het winnen van de eerste publieksprijs en de 2de prijs van de vakjury. Dus al met al was het Brons van Stokkum goed voor Goud en Zilver, goede deal! gevonDit jaar gaan ze leven als zigeuners. Voor u maar ook voor hun is het afwachten wat dat moet gaan worden. Er zal hoe dan ook weer het nodige spektakel en leven in de brouwerij zijn als Stokkum voorbijkomt. “We zullen ons best weer gaan doen, maar het belangrijkste voor ons is dat we als buurtgenoten een gezellige voorbereidingstijd hebben met volop lol en saamhorigheid. Het Stokkumse motto is immers: ‘met mekare stark”. Voor nu wensen ze alle wagenbouwers in Markelo veel succes toe en allen wederom een machtig mooi feest. den voor het bijwonen van de prijsuitreiking. Dit blijft elk jaar weer een spannende gebeurtenis, maar op welke plek ‘De Rijssenseweg’ ook eindigt, het feest na de bekendmaking is er nooit minder om. Dit jaar zal de buurt meedoen met het lied “Fiësta Mexicana”, ook wel bekend als Hossa Hossa, een wereldhit uit 1973 door Rex Gildo. Op de wagen zal de echte Mexicaan centraal komen te staan, maar ook zullen de sombrero’s, taco’s en tequila’s niet ontbreken. Het worden weer drukke weken bij de familie Sligman, alwaar de buurt al jaren de optochtwagen bouwt. Stokkum: leef als een zigeuner De buurtschap Stokkum en wagenbouw zijn nauw met elkaar verbonden. Eerst vieren ze met z’n allen het Stokkumse feest. Maar dan gaan ze zich richten op het Markelose feest met als hoogtepunt, voor de Stokkumse wagenbouwers, de optocht. Sinds twee jaar bouwen ze bij de Vennebekken. Prima locatie, waarvoor de Stokkumse Wagenbouwers de eigenaren zeer erkentelijk zijn. Voor meer informatie over de buurtschap Stokkum: www.stokkum.info

TANKSTATION 7 En ook in onze winkel: Verse broodjes Cadeau’s BEDIEND TANKEN & CARWASH Bloemen BOUW- OF VERBOUWPLANNEN? Olie/smeermiddelen JANDECROON.NL | Holterweg 2 Markelo UW OPDRACHT, ONS VISITEKAARTJE! Stationstraat 49 7475 AL Markelo T. 0547 361 439 - info@oonk-noteboom.nl www.stegehuis.nl 0547 - 36 13 20 www.oonk-noteboom.nl BOUW GARANT betoNboreN : tot max. Ø 1200 mm. betoNZageN : m.b.v. cirkelzagen tot 65 cm. dikte m.b.v. kabelzaag tot 4 mtr. dikte asfaltZageN : tot max. 50 cm. dikte asfaltfreZeN : 0,50 mtr. breedte 4 Noordachtereschweg 10 Postbus 99 7475 ZH Markelo tel. (0547) 362425 fax (0547) 363654 e-mail: info@tempelmanbv.nl www.tempelmanbv.nl 3 4 5

Bert Schippers biljartkoning 2010 Voor Bert Schippers is het jaar erg goed verlopen. Het leven als koning is hem goed bevallen. Zeker alle eer die hem tijdens het Dorpsfeest ten deel viel deed hem erg goed. Volgens Bert was de donderdagavond, de avond van het behalen van de titel, wel het hoogtepunt. Café “De Kroon”, opvallend is dat biljarters deze naam veel gebruiken i.p.v. Bill’s Bar, had voor een perfecte ambiance gezorgd tijdens de finalestrijd. Met veel plezier denkt hij terug aan de tour tijdens de optocht. Iedereen feliciteert je en je wordt regelmatig uitgenodigd een borrel te drinken op de titel. Het applaus tijdens die rit zal hij niet snel vergeten. Het was jammer dat de tour in een gesloten auto plaatsvond. Het weer speelde niet mee en dit was toen de beste oplossing. Bert is van mening dat je nog meer contact hebt met het publiek in een open koets. Bert geeft aan dat tijdens het Dorpsfeest vooral de omgang met de schutterskoning erg plezierig was, “wie heb’t veulle schik e had!” Gedurende het jaar heeft hij diverse uitnodigingen ontvangen voor officiële optredens. Helaas heeft hij daar weinig gebruik van kunnen maken want hij had het afgelopen jaar een erg druk avondprogramma. Helaas zal hij zijn titel niet kunnen prolongeren want hij is in de vierde ronde uitgeschakeld door Harrie Stegeman. Als opvolger tipt Bert niemand minder dan Herman Beld. Herman heeft namelijk een nieuw biljart op “de Kattenberg” aangeschaft om te oefenen. Daarnaast maakt Bert nog wel de opmerking dat spelers met een lager aantal te maken caramboles meer kans hebben op de titel. Maar de laatste twee jaar is juist het tegendeel gebleken. Biljarten in Markelo leeft meer dan ooit! Dat de Maarkelse bevolking graag een potje mag biljarten is al jarenlang een gegeven. Dit jaar heeft de biljartcommissie maar liefst 118 deelnemers kunnen indelen, wat opnieuw een record betekent! De biljartsport, die vaak in verband gebracht wordt met een avondje gezellig in het café een biertje drinken, kent in Markelo een andere insteek. Als onderdeel van het dorpsfeest wordt er in de maanden mei, juni en juli gestreden om het Markelose kampioenschap. Dat iedereen graag een jaar lang de titel “biljartkoning” wil dragen is te zien aan het fanatisme op het groene laken. De spanning van de deelnemers is te voelen op elke avond dat er gespeeld wordt in een van de plaatselijke horecagelegenheden. De competitie is zo van opzet dat er na de voorronden 8 spelers overblijven die gaan strijden om een finaleplaats op donderdagavond. Traditiegetrouw nemen zowel de nieuwe biljartkoning als de schutterskoning deel aan de optocht. De biljartcommissie mag zich wat de finale betreft ook elk jaar weer verheugen op een steeds groeiend aantal bezoekers. De finale avond welke elk jaar weer in een andere horecagelegenheid gespeeld wordt is een happening waar menig bezoeker “het begin” van het dorpsfeest in proeft. Dit jaar mag café restaurant “ Het wapen Van Markelo” zich gaan opmaken om op donderdag 25 augustus de biljarters en de bezoekers te verwelkomen. Wij als biljartcommissie wensen iedereen een machtig mooi feest toe. Wim Heijenk: Ooit wil ik Koning worden! ‘Ooit wil ik schutterskoning van Markelo worden’; dat was wat Wim Heijenk voor zijn achttiende al riep. Vanaf het moment dat het mocht deed Wim dan ook mee aan het jaarlijkse vogelschieten in Markelo. Het afgelopen jaar schoot Wim voor het eerst mee met zijn nieuwe buurt de Goorseweg. De heren van de Goorseweg nemen al jaren gezamenlijk deel aan de wedstrijd en met succes. Nog maar 3 jaar geleden werd de vogel en het koningschap ook meegenomen naar deze straat. Het afgelopen jaar haalde de buurt Wim met veel enthousiasme in. Uiteraard ontbrak een heuse boog niet en ook het meuten werd niet vergeten. Wim weet zich het gevoel nog goed te herinneren toen hij het laatste schot loste. ‘Ik ga ervoor’, dacht hij toen hij naar de plek voor het schieten liep. ‘Toen hij viel, gaf dat een onwerkelijk en gaaf gevoel. Ook nu voelt het nog goed. Ik heb als koning een heel mooi jaar gehad. Van de huldiging, het frühshoppen, tot de optocht. Ook al viel deze laatste een beetje in het water….. Echter het publiek aan de kant maakte het onvergetelijk. Iedereen feliciteert je en biedt je in de optocht een borrel aan. Samen met Biljartkoning Bert Schippers was dit een geweldige middag’; aldus de schutterskoning. Het afgelopen jaar is hij op vele uitnodigingen ingegaan. Zo is Wim dit jaar bij het Nieuwjoarwinn’n, Koninginne-avond, Bilderdijk en het Fanfareconcert geweest. Leuke evenementen die hij voordien nog niet eerder bezocht had, maar die nu smaken naar meer. Wim verheugt zich dan ook op de zaterdagochtend wanneer de Boerenkapel en het vogelschietcomité hem zullen ophalen van huis. ‘Dat gaat een mooie morgen worden, ik heb er zin in!‘ Zijn belofte aan zichzelf heeft hij inmiddels ingelost.. ....hij is Koning…. En ook dit smaakt naar meer….. Ook dit jaar weer vogelschieten met de affuit Eigenlijk zijn we er al helemaal aan gewend na vorig jaar. Het traditionele vogelschieten met de affuit. Er wordt weer geschoten met een voorlader, gevuld met zwart kruit en een kogel van 12 mm. De houten vogel zit vóór een kogelvanger op ongeveer 12 meter hoogte. Op de grond ligt een zeil om de eventuele resten op te vangen. De affuit, die op ca. 5 meter afstand in de lengte van de vogel staat, wordt zodanig afgesteld dat de kogels niet langs de kogelvanger kunnen vliegen. In hoogte is het geweer te verschuiven, zodat zowel langere als kleinere personen goed kunnen mikken. Ook zijn er baancommissarissen aanwezig. Zij zullen evenals de schietmeester goed herkenbaar zijn. Tot slot zit onze ladyspeaker niet vóór, maar achter de hekken. De benodigde affuit heeft Stichting Dorpsfeest Markelo speciaal laten maken door Herman Wolthuis. Deze affuit is samen met de kogelvanger, het zeil en de veiligheidshesjes te huur voor Markelose verenigingen. Informatie kunt u hierover krijgen bij dhr. F. Worsink. De aanvang van het vogelschieten is 13.00 uur op het vogelschietterrein aan de Schoolstraat.

5 Voor trouw- en rouwarrangementen bent U bij ons aan het juiste adres GROTESTRAAT 1, MARKELO (0547) 36 13 10 WWW.WAPENVANMARKELO.NL De Keujer voelt net zo vertrouwd als het Markelo’s Dorpsfeest, maar wij zijn er het hele jaar!! 17 Robert Pullen, makelaar Goorseweg 14A, 7475 BD Markelo Tel. 0547-363596 Mob. 06-51811692 robertpullen@dekeujer.nl www.dekeujer.nl

Anholtskamp naar het Wilde Westen PJGO: een voorbeeld voor de vrije wagens Het wordt vast en zeker een dolle boel op en rond de optochtwagen van Anholtskamp. “Cowboys en Indianen” is het thema dat er voor de buurt uit de lotingskoker kwam en de buurt was meteen al enthousiast over dat onderwerp. “We hebben geen moment getwijfeld, want we wisten dat we met dat onderwerp wel uit de voeten konden” aldus de buurtbewoners, die al geruime tijd aan de slag zijn. Centraal op de wagen is een grote saloon. Daar zal het ongetwijfeld gezellig zijn. Toch zal het er ook wel eens heftig aan toe gaan. De buurt beschikt over zo’n 20 medewerkers, die allemaal superpositief zijn over deelname aan de Dorpsfeestoptocht. Niet alleen de wagen wordt door de buurtbewoners gebouwd, het is de bedoeling dat ook de kleding met eigen medewerkers wordt gemaakt. Wie meer wil weten over de bouw van de Anholtskamp-wagen kan voor informatie terecht op wagenbouwanholtskamp@live.nl. Of de buurt meedoet om de hoofdprijzen? De olympische gedachte ”meedoen is belangrijker dan winnen” doet ook hier opgeld maar “natuurlijk willen we wel zo hoog mogelijk eindigen” aldus de bouwers. Herike-Elsen Jan Klaassen de trompetter Het bouwen van de optochtwagen neemt een belangrijke plaats in binnen de buurtvereniging van Herike-Elsen. Het is een zeer sociaal gebeuren waar vele mensen uit de buurtschap hun steentje aan bijdragen. Het uitgangspunt is zo hoog mogelijk eindigen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, gezien de toenemende creativiteit van de andere buurten. Vorig jaar had Herike-Elsen het moeilijk met het onderwerp ‘Paars’, maar met de 4e plaats voor de wagen ‘Tulpen uit Amsterdam’ was de buurt toch tevreden. Dit jaar kreeg men met de loting het onderwerp ‘Malle Babbe’ toebedeeld, maar uiteindelijk besloot men toch te kiezen voor ‘Jan Klaassen was trompetter’ een lied uit 1973 van Rob de Nijs. Het lied vertelt het verhaal over Jan Klaassen, een figuur uit een legende. Hij zou trompetter zijn geweest in het leger van prins Frederik Hendrik. Vanaf de eerste week van juni is het buurtschap begonnen met bouwen van de optochtwagen in de loods van de fam Pinkert aan de Herikerweg . Een superlocatie volgens alle wagenbouwers, waar niets te veel is en alles kan. Tot aan het Maarkels feest wordt hier bijna iedere avond gewerkt, waarna de buurt op de zaterdagavond voor de optocht eindigt met een druk bezochte barbecue voor alle wagenbouwers. Een echte verklaring is daarvoor niet te vinden. Binnen de 300 leden tellende PJGO is er een grote hechte groep wagenbouwers ontstaan, die door de behaalde resultaten steeds fanatieker is geworden. Die groep groeit overigens nog steeds. Toch staat lol en gezelligheid op nummer één bij de plattelandsjongeren en dat blijft ook het uitgangspunt. Dit jaar gaat de PJGO meedoen met het onderwerp “In 3 dagen slank met dokter drank” . Met dit onderwerp denken de wagenbouwers veel van hun fantasie en creativiteit kwijt te kunnen. Dat zal in de beginfase veelal op papier gebeuren, want het bouwen van de wagen zelf gebeurt in een betrekkelijk korte periode. Gebouwd wordt er de laatste jaren in Stokkum aan de Brinkweg, waar de PJGO bij de familie Dijkman hun tenten hebben opgeslagen. De optochtwagen van de PJGO heeft de laatste jaren een behoorlijke metamorfose ondergaan. Was in de begin jaren meedoen veel belangrijker dan winnen, de laatste jaren eindigde de wagenbouwgroep steevast bij de bovenste plaatsen en de afgelopen 2 jaar zelfs als eerste bij de “vrije wagens”. Dorpsfeest en Maarkels nieuws: hechte partners Vanaf de eerste dag dat de site www.maarkelsnieuws.nl de lucht in ging was het een succes. Zij brengen Maarkels nieuws in de breedste zin van het woord, actueel, snel en met aandacht voor alle evenementen, groepen, verenigingen en personen. Ze zijn niet meer weg te denken. Eind april van dit jaar, bij het 4-jarig bestaan, is de site voorzien van een nieuwe, frisse uitstraling. Een teken dat de nieuwssite met de tijd mee gaat. In de afgelopen jaren heeft Maarkelsnieuws op haar site een permanente plek voor het Dorpsfeest en in augustus besteden zij extra aandacht aan ons Machtig Mooie Feest. Op allerlei manieren volgen zij de vorderingen van de voorbereidingen, ze bezoeken wagenbouwers, berichten over de uitslagen van de biljartcompetitie, hebben aandacht voor ons complete programma en natuurlijk de uitslag van de optocht direct na de prijsuitreiking. Voor de berichtgeving over het Dorpsfeest is een duidelijk keuze gemaakt. www.maarkelsnieuws.nl verzorgt het nieuws en achtergrondverhalen. www.dorpsfeestmarkelo.nl biedt de informatie over alle activiteiten tijdens feest. Tevens hebben beide sites een aparte fotorubriek, waar honderden foto’s van het prachtige Dorpsfeest te zien zullen zijn. Ook zijn ze actief op Twitter. Dit jaar is onze hechte samenwerking geïntensiveerd; St. Dorpsfeest Markelo en Maarkelsnieuws brengen samen het Dorpsfeestmagazine uit. Het resultaat ligt voor u. De vormgeving is verzorgd door Robert Markvoort. Hij woont in Markelo, is wagenbouwer bij “de Esch” en runt een ontwerpbureau in Enter. Met Robert als verbindende spil presenteren we u met trots dit magazine. Het resultaat van een bijzonder prettige en hechte samenwerking met Maarkelsnieuws. Namens Stichting Dorpsfeest Markelo, PR-commissie. Vaandelzwaaiers uit de Dijkerhoek. Twee jaar geleden kwam er helaas een eind aan de wagenbouw in de Dijkerhoek. Er was niet genoeg man- en daadkracht meer om een mooie optochtwagen te maken. Toch blijft de Dijkerhoek betrokken bij de optocht. Als vaandelzwaaiers sierden zij vorig jaar de optocht op. Ook dit jaar verzorgen de heren uit de Dijkerhoek de opening van optocht als vaandelzwaaiers. Een zestal mannen oefenen een aantal weken voor de laatste zondag van augustus om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Het geheel kleurt en siert de optocht op. De mannen hebben er veel plezier in. Op deze manier is de Dijkerhoek dit jaar toch actief tijdens de optocht.

Wij wensen 34 ::: : :::: :: :: iedereen een “lekker” Markelo’s feest! !!!!! DIEPENHEIM Ruimersdijk 76 € 476.000 k.k. Wonen op een unieke locatie op bijna 1.700 m² eigen grond met vrij uitzicht over het landgoed. Deze ruime semi-bungalow met een inhoud van circa 475 m³ en een grote multifunctionele schuur. Het object is geschikt voor velerlei doeleinden onder andere voor het uitoefenen van een beroep aan huis. Het overdekt terras en de tuin rondom bieden u optimale privacy. GOOR Almelreef 14 € 248.000 k.k. Deze royale twee-onder-éénkapwoning met ruime uitbouw aan de achterzijde en royale garage/berging is gelegen tegen het buitengebied van Goor in de ruim opgezette nieuwbouwwijk “Heeckeren”. De woning is in 2005 aan de achterzijde royaal uitgebreid en vanuit de woonkamer hebt u een schitterend uitzicht op het buitengebied van Goor. GOOR Catsstraat 19 € 219.000 k.k. In het groen gelegen ruim halfvrijstaand herenhuis met aangebouwde carport, kantoor en vrijstaande berging gesitueerd aan de rand van de “Stoevelaarshoek”. De woning is gebouwd midden jaren ‘70 en heeft een moderne architectonische uitstraling met een bijzondere praktische indeling. De woning is uitermate geschikt voor een kantoor c.q. praktijk aan huis. GOOR Korhoenstraat 9 € 269.000 k.k. Op unieke locatie in de woonwijk “Hiltjesdamweide” gelegen 2-onder-1-kapwoning met zeer veel leefruimte op de begane grond. De woning is gebouwd in 2005 en is aan de achterzijde fors uitgebreid en verder voorzien van een garage en een fraai aangelegde achtertuin op het zuidoosten met een houten tuinhuis met afdak op een kavel van 290 m². GOOR Menting 8 € 349.500 k.k. Royale semi-bungalow (inhoud circa 510 m³) met aangebouwde garage/berging in de wijk “Heeckeren”. Rondom de semibungalow ligt een prachtig aangelegde tuin die elk moment van de dag privacy, zon en schaduw biedt. Kenmerkend voor deze woning is de functionele indeling, waar slapen en wonen op de begane grond tot de mogelijkheid behoort. GOOR P Potterstraat 28 Prijs n.o.t.k. Op een fraaie en rustige locatie, doch op loopafstand van een kleinschalig winkelcentrum, scholen en het bosrijke natuurgebied “De Herikerberg”, gelegen 2-onder-1-kapwoning met royale oprit en vrijstaande garage/berging. De woning beschikt over een riante woonkamer, 3 slaapkamers waar de mogelijkheid bestaat een vierde slaapkamer te realiseren. K ijk v oo r mee r inf o r mati e en br oc h ur e s op: www.m or sink .n et Wij wensen u een 9 MARKELO Koekoekslaan 9 € 349.000 k.k. In de ruim opgezette woonwijk “De Koekoek”, gelegen royaal vrijstaand woonhuis (1975) met aangebouwde berging, carport, tuinkamer en riante tuin rondom met diverse terrassen. De woning is gelegen nabij het centrum van Markelo, is uitstekend onderhouden en is recent verbouwd en uitgebreid met een fraaie tuinkamer. Een uniek woonhuis op een ruim perceel. MARKELO Rijssenseweg 8 € 475.000 k.k. Op schitterende locatie, aan de rand van de bebouwde kom van Markelo gelegen half riet gedekte boerderijwoning met stijlvolle, oude schöppe en schuren. De boerderijwoning is uitermate geschikt voor inwoning en is gelegen op een riant perceel eigen grond van ruim 2,12 hectare. Vanuit de woning heeft u een prachtig uitzicht over het landelijke gebied. MARKELO Stationsstraat 22 € 210.000 k.k. Vrijstaande semi-bungalow op een unieke locatie met uitzicht op de molen “De Hoop”. De bungalow is gesitueerd op een ruim perceel van 598 m² en is gebouwd in 1957. Verder is de bungalow voorzien van een prachtig aangelegde tuin, een afdak en een ruime stenen garage/berging met een platdakconstructie. Deze garage/ berging is gebouwd in 1966. MARKELO Tolweg 54 € 279.000 k.k. Op een perceel van 430 m² spetterend Dorpsfeest gelegen royaal vrijstaand woonhuis met vrijstaande garage/ berging. De onderhoudsvrije woning is rondom voorzien van kunststof kozijnen en ramen. De dakpannen zijn onlangs geïmpregneerd en opnieuw op kleur gebracht. De woning is in 2001 verbouwd en uitgebreid met een fraaie tuinkamer en is uitstekend onderhouden. Be tr o u wbaar , v akk undi g & he lde r oo k in bege le i ding b ij u w bo u w- e n v e r bo u w ing s planne n Grotestraat 80 Goor | Postbus 136 7470 AC Goor | Telefoon: 0547 26 17 95 | Fax: 0848 36 39 36 | Mobiel: 06 52 46 13 26 | E-mail: info@morsink.net | Internet: www.morsink.net

100 jaar vogelschieten De oorkonde van het vogelschieten gaat terug tot 1920 waar de heer N. Rohaan als schutterskoning vermeld staat. Er boven staat dat het Koningschieten opgericht is in 1912! Dit betekent dat we volgend jaar het eeuwfeest vieren van het Markelose Koningschieten. Het Markelose vogelschieten is gestart als onderdeel van de festiviteiten van het Oranjefeest. Toen de Markelose tent tevoorschijn kwam, werd het Koningschieten onderdeel van Stichting Dorpsfeest Markelo, eerst op de vrijdagavond en vanaf 1998 als onderdeel van het zaterdagmiddagprogramma. Voor uw informatie, Wim Greven was de laatste koning op vrijdagavond en Jan Schreurs (van de Baas) was de eerste koning op de zaterdag. De Boerenkapel is onlosmakelijk verbonden met het vogelschieten in Markelo en zorgt altijd voor de nodige sfeer. Veel herinneringen komen naar boven. Daar willen wij als vogelschietcomité niet alleen volgend jaar aandacht aan schenken. Want een eeuwfeest moet gevierd worden. Wij willen u nu al vast attenderen op deze bijzondere verjaardag binnen de Stichting Dorpsfeest Markelo. Reden om een wagen te bouwen die meedoet in onze optocht. Met behulp van vele vrijwilligers is deze tot stand gekomen. Een speciaal woord van dank is ervoor Els Bulsink die het prachtige schilderwerk voor haar rekening heeft genomen. Het komende jaar zult u meer over alle activiteiten rondom het eeuwfeest horen. Wij willen al wel vast verklappen dat alle oud-koningen en -koninginnen volgend jaar zeker in het zonnetje gezet zullen worden! Mannenkoor op zoek naar meer bekendheid. Symbolische “boog” voor de optocht Het Mannenkoor zal dit jaar voor het eerst deelnemen aan de optocht met een vrije wagen. Dit om het koor meer bekendheid te geven. Drie jaar geleden merkte één nieuw lid van het koor op, dat hij nog nooit van het Mannenkoor had gehoord (van naam), laat staan dat hij ze had horen optreden. Vandaar dat het idee is ontstaan om mee te doen aan de optocht. Het doel is dan ook om zoveel mogelijk nieuwe leden te werven in de leeftijd van 30-60 jaar. Het liefst heeft het koor jonge leden, dit in verband met de vergrijzing. Tevens wil het koor dus meer naamsbekendheid voor Markelo en laat het zien, dat het er best gezellig is. Er zal een simpele wagen worden gebouwd. Een muziekkoepel met daarin een deel van het koor. Tussen de 15-20 mannen zullen veelvuldig “Mooi Markelo” laten klinken door de straten van Markelo op zondagmiddag tijdens de optocht. Charles Dickens in de optocht Het thema voor een vrije wagen dat de buurtvereniging “De Pothoek” gaat uitbeelden is geheel in de stijl van Charles Dickens. Rondom een prachtige huifwagen wordt de Dickens sfeer overgebracht aan het publiek. Dit is de Pothoek niet vreemd, eind vorig jaar organiseerden ze een zeer succesvolle Christmas fair bij Herberg de Pot. Dit grote succes was aanleiding om de koppen bij elkaar te steken om met een vrije wagen deel te nemen aan de Markelose optocht. Onlangs werd de door de Markeloër Henk van de Giessen een huifwagen uit IJsselmuiden opgehaald. Normaal wordt deze door een tweespan Friese paarden getrokken. Omdat paarden niet toegestaan zijn in de optocht moesten de buurtgenoten nog even flink de handen uit de mouwen steken om een tractor om te bouwen in twee mechanische paarden. Deze huifwagen was voor de buurtvereniging net het stukje motivatie. De buurt is erg enthousiast over hun voornemen om deel te nemen aan de optocht van Markelo. Ongeveer 20 buurtgenoten, waaronder mevrouw Pots van bijna 85, zullen in en om de huifwagen de sfeer Charles Dickens overbrengen op de jury en het publiek. Nadat in 2010 aktie is ondernomen om gezamenlijk straatversiering te plaatsen aan het begin van de Koekoekslaan, kwam ook het idee naar voren om alle deelnemers en wagenbouwers te bedanken voor hun inzet aan het eind van de optochtroute. Een aantal bewoners van de Koekoekslaan hebben een ontwerp gemaakt en het resultaat mag er zijn! In goed overleg met de Stichting Dorpsfeest Markelo is een stabiele, maar ook creatieve “boog” ontstaan die aan het einde van de optochtroute geplaatst zal worden. De deelnemers aan de optocht zullen bij het passeren van deze “boog” op een bijzonder lucratieve manier worden bedankt voor hun bijdrage. De Koekoekslaan laat op deze manier een sterk staaltje van saamhorigheid zien! Toppers oet Maarkel Ook dit jaar staan de Toppers oet Maarkel op het podium tijdens het bedrijvenuurtje. Het trio kwam voort uit de soundmixshow die door de oranjevereniging in 2007 werd gehouden. Ze wonnen deze editie en daar opvolgend kwamen er enkele aanvragen om op te komen treden bij feestjes en partijen. Enkele aanvragen werden er meer en zelfs een grote droom kwam uit. Optreden tijdens het dorpsfeest. Ook dit jaar hebben de Toppers weer een gevarieerd programma in elkaar gedraaid met nummers die we allemaal kennen. Liedjes van bekende Nederlandse artiesten tot een medley van een hele bekende groep uit deze buurt en niet te vergeten de eigen nummers. Sinds maart van dit jaar zijn de Toppers met z’n vieren. Het trio werd aangevuld met de zingende schilder Peter Assink. Bertho, Gerard , Peter en Lieuwe hebben er super veel zin in en wensen iedereen een geweldig Maarkels feest.

De reden om iets te vieren kan van uiteenlopende aard zijn, toch wordt elk feest door ons op maat verzorgd en zijn wij het hele jaar geopend* voor: • bruiloften, partijen, recepties, verjaardagen, (personeels-)feesten • koude en warme buffetten • familie- en zakelijke diners • à la carte, lunchen, koffietafels of gewoon voor een heerlijke pannenkoek Ons zalencentrum omvat diverse sfeervolle ruimtes, voorzien van airco, geschikt voor 20 tot wel 750 personen! Aangevuld met een speeltuin, terras en ruim voldoende parkeergelegenheid wordt er dus rekening gehouden met al uw wensen, ideeën en natuurlijk uw budget… Zo heeft iedereen eigenlijk wel iets te vieren! Holterweg 23, 7475 AT Markelo (A1, afslag Holten/Markelo) T (0547) 36 12 06 E info@depoppe.nl I www.depoppe.nl Direct aan de afslag A1 Holten / Markelo. * Maandag gesloten. 33 7 35

Perfect Showband Mede door de invloed van trompettist en Markeloër Erik Dollekamp is Perfect uitgegroeid tot een band van formaat als het gaat om o.a. tentfeesten. Niet voor niets dat zij al vele jaren, soms met een onderbreking, deel uitmaken van het Dorpsfeest in Markelo. In 1992 is Perfect Showband opgericht. Het doel van Perfect Showband is om elk optreden een tevreden en feestende menigte achter te laten. Perfect Showband heeft een repertoire waar voor ieder wat in zit. Op de bedrijfsfeesten kan het wat beschaafder maar in de feesttenten wordt de zaak volledig op zijn kop gezet. Geen enkel van de 150 optredens per jaar is van Hollandse meezingers tot vette rock, van skyradio ballads tot de allerlaatste hits. Top songs in ieder muziekgenre komen voorbij. Bij Broadway is geen enkele avond muzikaal dan ook dezelfde en dus zal ook de zaterdagavond in Markelo het dak eraf gaan. Torkest Het Torkest heeft al enkele jaren een vaste plek weten te veroveren op de vrijdagmiddag tijdens het “borreluurtje”. Torkest klinkt als een moderne, voltallige band en speelt en zingt het bijna onuitputtelijke repertoire inclusief de actuele hits met volle overtuiging en enthousiasme. René en Ton weten door hun jarenlange ervaring wat het publiek van ze verlangt en spelen daar moeiteloos op in. Torkest heeft ervoor gezorgd dat de benaming “duo” het oubollige imago kwijtraakte en weer volop in de belangstelling staat bij jong en oud. En niet alleen bij het publiek, ook collega-muzikanten merkten het succes van Torkest op. Nog nooit is een duo zo gekloond en geïmiteerd als Torkest. Maar zoals overal geldt ook hier dat het origineel het beste blijft! Travelinband is de band voor jouw feest! hetzelfde, een vaste setlijst kent men niet. Van het een naar het ander, dance, feest, actueel, oud, tropisch, rock, alles komt voorbij, alleen en enkel voor dat ene doel: mensen vermaken. Ondersteund door een moderne geluidsinstallatie en een geavanceerde lichtshow kan Perfect Showband de uitdaging op de zondagmiddag en avond natuurlijk weer als vanouds aangaan. Broadway Broadway “the band” is al jarenlang een begrip in muziekland. Een veelgevraagd, ervaren en zeer professionele top formatie in het covercircuit. Bedrijfs/personeelsfeesten, dancing, pleinfeest, tentfeest, bruiloft, kroeg, braderie, artiesten begeleiding … Broadway is een graag geziene gast en dat inmiddels al bijna 2 decennia lang. In deze jaren zijn er voor de band regelmatig nominaties voorbij gekomen voor.. “beste coverband” in het professionele covercircuit van Nederland en die titel is zelfs ook al eens behaald. Onder de band naam “Cluster” heeft Broadway eind jaren 90 een CD contract gehad wat resulteerde in de hitsingle “ Morgen kom je terug” met een nr 1 notering in de Dutch charts. Live musiceren, een vaste setlist, inspelen op het aanwezige publiek, uiterst allround, enthousiast, entertaining, passie, emotie, vakkundig! Een repertoire van goud van oud tot mega dance, Hofstreek Omroep Het laatste weekend van augustus zal Hofstreek Omroep als vanouds weer veranderen in Dorpsfeest Omroep. Ook dit jaar zal de lokale omroep weer ruimschoots verslag doen van het Dorpsfeest. Traditiegetrouw zijn Hofstreek FM en Hofstreek TV aanwezig bij de finale van de biljartkampioenschappen op donderdagavond. Net als vorig jaar tijdens de uitzendingen van Dorpsfeest Radio is er op vrijdag, vanaf 12.00 uur, een quiz waarbij u kans maakt op leuke prijzen. Hoe deze quiz er exact uit komt te zien is nog een verrassing, maar het belooft weer ludiek te worden! Op vrijdag vanaf 14.00 uur volgt een uitzending waarin wordt toegewerkt naar de officiële opening van het Dorpsfeest. Dat is namelijk traditiegetrouw de start van het borreluurtje om 16.30 uur. Ook zaterdag de hele dag zijn er bijdrages van het Dorpsfeest. Vanaf 10.00 uur ‘s ochtends begint het met het programma Hofhouding Markelo, waarin uitgebreid terug en vooruit wordt gekeken naar het Dorpsfeest 2011. Verder is Dorpsfeestradio op zaterdag onder andere aanwezig bij het vogelschieten, maar ook bijvoorbeeld bij het beach volleybal. Dorpsfeest TV maakt op de zaterdag een reportage van alle programmaonderdelen, van het kinderprogramma tot aan de huldiging van de schutterskoning. Zondag staat in het teken van het frühshoppen dat live zal worden uitgezonden en van de optocht op zondagmiddag. Natuurlijk is ook de uitslag van de optocht live te horen bij Dorpsfeestradio. Dus wilt u niets missen van het feest luister en kijk dan het hele weekend naar Hofstreek Omroep. De week na het Dorpsfeest zendt Hofstreek TV een uitgebreide rapportage uit van het gehele feest in Markelo. Hofstreek FM is te beluisteren via 107.6 in de ether en op de kabel op 104.10, of via internet op www.hofstreek.nl. Hofstreek TV is te bekijken via Kanaal 7 of kanaal 68+ De Travelin band uit Goor bestaat uit 6 enthousiaste professionele muzikanten die houden van “live” muziek en zich helemaal geven. Bovendien zijn het ook nog onze noabers en weten zij als geen ander welke dimensie het Markelose feest op de vrijdagavond moet krijgen. Een allround live orkest voor uw bruiloft of bedrijfsfeest. Deze uiterst professioneel geschoolde topmuzikanten spelen al jaren samen en dat merkt u! Hun enthousiasme in combinatie met een kwalitatief zeer hoog muzikaal niveau hebben er voor gezorgd dat zij met vele bekende artiesten op de bühne hebben gestaan. Een zeer breed repertoire van de jaren ’70, ‘80, ‘90 en uiteraard de allernieuwste Top 40 hits zorgen ervoor dat de dansvloer altijd te klein is. De Mega Mini Discoshow Natuurlijk is er ook weer voor de Markelose kids een superprogramma geboekt. Voor iedereen tussen de 4 en de 12 jaar met hun ouders, opa’s, oma’s, grote broers of zussen. Dit is een BELEEF-spektakel waarbij je actief beweegt en zelfs prijsjes kunt winnen. De 2 entertainers zorgen voor een ware happening met live zang en interactie voor het hele gezin. Doe mee met één van de wedstrijdjes zoals een danswedstrijd, meezingwedstrijd en als klapper op de vuurpijl de ….wedstrijd. Deze show is geschikt voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en zit vol met gezellige liedjes waar het jonge publiek bij betrokken wordt. Volendam Alive Volendam Alive is een nieuw concept geformeerd rond 6 Volendamse musici. Dat de paling sound weer helemaal hot is weet iedereen getuige de vele nieuwe artiesten die uit Volendam momenteel met veel succes door het land trekken. Het is dan ook logisch dat hier op ingespeeldwordt. Het repertoire van deze unieke band omvat o.a. de grootste hits van The Cats BZN Canyon Left Side Jen Rog maar natuurlijk ook de actuele hits van Jan Smit Nick en Simon 3js en Moniek Smit (en vele anderen). Met een zanger en zangeres op de front en afgestudeerde top musici als begeleiding heeft deze band ongekende mogelijkheden voor uw feest. Naast het Volendamse repertoire dat wel de rode draad is tijdens een optreden spelen ze ook nog andere hits van vroeger en nu. Kortom een band waarmee Dorpsfeest Markelo verassend voor de dag komt.

schermen van de voet en het vervaardigen van hulpmiddelen daarvoor. toegespitst op het corrigeren en besch pitst op het corrigeren en beschermen van de voet en het vervaardigen van hulpmiddelen daarvoor. toegespitst n hulpmiddelen daarvoor. toegespitst op het corrigeren en beschermen van de voet en het vervaardigen van hu de voet en het vervaardigen van hulpmiddelen daarvoor. toegespitst op het corrigeren en beschermen van de v corrigeren en beschermen van de voet en het vervaardigen van hulpmiddelen daarvoor. toegespitst op het corr daarvoor. toegespitst op het corrigeren en beschermen van de voet en het vervaardigen van hulpmiddelen daa vervaardigen van hulpmiddelen daarvoor. toegespitst op het corrigeren en beschermen van de voet en het verv schermen van de voet en het vervaardigen van hulpmiddelen daarvoor. toegespitst op het corrigeren en besch spitst op het corrigeren en beschermen van de voet en het vervaardigen van hulpmiddelen daarvoor. toegespits n hulpmiddelen daarvoor. toegespitst op het corrigeren en beschermen van de voet en het vervaardigen van hu de voet en het vervaardigen van hulpmiddelen daarvoor. toegespitst op het corrigeren en beschermen van de v corrigeren en beschermen van de voet en het vervaardigen van hulpmiddelen daarvoor. toegespitst op het corr daarvoor. toegespitst op het corrigeren en beschermen van de voet en het vervaardigen van hulpmiddelen daa vervaardigen van hulpmiddelen daarvoor. toegespitst op het corrigeren en beschermen van de voet en het verv schermen van de voet en het vervaardigen van hulpmiddelen daarvoor. toegespitst op het corrigeren en besch een feest voor je voeten PODOTHERAPIE WENDER 29 Cijfert voor u! 8 Postbus 49 7620 AA BORNE info@civra.nl Loonadministratie Telefoon 074-2657720 Fax 074-2657721 www.civra.nl Boekhouding Belastingzaken Jaarcijfers Bedrijfsadviezen www.podotherapeut.nl

Solexverhuur “Twentsche Haagje“ Ontdek het mooiste van de Hof van Twente per Solex - Recreatieve en kunstroutes - Diverse arrangementen mogelijk ism horeca, van kop koffie tot tapaz, diner of BBQ - Golf, kano varen, workshops schilderen en mozaiek Start vanaf Kemperweg in Markelo Uitsluitend op reservering WWW.TWENTEPERSOLEX.NL Arnold Hoek, eigenaar info@twentepersolex.nl Tel: 06 1365 7016 23 Mooie gezinscamping in een bosrijke omgeving Voor het organiseren van een feestje of partijtje kunt u in de ‘Barghut’ terecht. (± 80 pers.) Barghut Voor informatie fam. Overmeen Goorseweg 49 Markelo 0547 – 361321 www.montebello.nl info@montebello.nl STANDING OUT OF THE C ROWD De kudde volgen of... uw visie verbreden, uw doelgroep benaderen met een scherpere blik. De hoeven verwerpen en uw klauwen zetten in ontwikkeling en vooruitgang. Durf te laten zien wat je ziet. Laat zien dat je durft! i www.hendriks-mark voor t .nl Dorpsstraat 69 i 7468 CE Enter t: 0547 - 200 222 f: z000 - 2000 e: info@hendriks-markvoort.nl

OP DE MAN DIE BIER VOORAL VOOR ZICHZELF BROUWDE! Hij gaf Grolsch bier een krachtigere smaak dan andere bieren. Precies zoals hij het zelf lekker vond. ZeZe moem este stteen i n n1n iinin 1615 w leven wennenn n 161 wel ev n le Hijij fGG l h bbii n aan de m de sma ak van P te na k h i k d sm ak van Peter ter Cuype rer. d bib En dat moesten anderen dan ook maar vinden. Bleek nog vrij aardig te kloppen ook.

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
Home


You need flash player to view this online publication