17

Rijssenseweg - Opmerkelijk Eén van de buurten die al jaren meedoet aan de optocht is “de Rijssenseweg”. De relatief kleine buurt ontbreekt ook dit jaar niet en doet mee met het subthema “Opmerkelijk”. Het onderwerp waarmee de wagenbouwers in 2012 ten tonele verschijnen, kwam wel op een heel bijzondere manier tot stand. Tijdens de eerste vergadering van de buurt werd er nog eens stilgestaan bij de onderwerpen waarmee “de Rijssenseweg” de laatste jaren heeft meegedaan. Zo werd de optochtwagen van de buurt al eens omgebouwd tot een boot, een vliegtuig en een auto. Een trein werd er echter nog nooit gebouwd en dus werd dit vervoersmiddel verbonden aan het subthema. De ‘opmerkelijke’ problematiek van de NS zal op verschillende en creatieve manieren worden uitgebeeld. Hierbij valt te denken aan bevroren wissels, blad op het spoor en seinstoringen. Ook het ontbreken van toiletten in de nieuwste modellen kan rekenen op een komische noot. Het hoogtepunt tijdens de optocht is voor de buurt het moment waarop de Tolweg verlaten wordt en het voor enkele honderden meters een thuiswedstrijd speelt. Traditioneel gaat de gehele buurt na de optocht samen naar de tent voor het beluisteren van de uitslag, waarbij het meestal laat en erg gezellig wordt. Molenbuurt/Prinsessenbuurt - Apart Twee weken na het bekend worden van het thema “Apart” werd er door de Molenbuurt/Prinsessenbuurt een vergadering/brainstormavond georganiseerd bij onze thuisbasis “de Haverkamp”. Hier was weer een groep van 15 personen bij aanwezig en werd het eerste idee al uitgetekend….. Klaar is Kees dachten we….. Totdat we er onze gedachten nog eens over lieten gaan en de meeste aanwezigen waren het er later toch wel over eens dat dat bewuste idee niet of nauwelijks uitwerkbaar zou zijn. Gelukkig bracht de, door de creatieve-commissie georganiseerde , “Creatieve Dag” uitkomst voor ons! De heren Regterschot, Gereke en één van de Dijkstra’s hebben zich die zondag in het zweet gewerkt om een heuse maquette te creeëren…. Het resultaat mag er zijn dames en heren!!! Wij gaan hier logischerwijs niet teveel van prijs geven, maar het is “Apart met een Maarkels tintje…” (Heel apart dus) Op moment van dit schrijven moet de daadwerkelijke bouw nog aanvangen, allereerst te beginnen met de reparatie van ons onderstel. Dit onderstel heeft vorig jaar enige averij opgelopen tijdens onze reis richting de opstelling, we hebben gelukkig wel de optocht kunnen aanvangen én “probleemloos” kunnen voltooien, maar enige herstelwerkzaamheden zijn noodzakelijk! Zoals alle voorgaande jaren zal onze vertrouwde bouwlocatie weer zijn bij de familie Relker in het zicht van de welbekende Molen van Buursink. Het aantal bouwers zal weer rond de 25 personen liggen. Van timmerlieden, schilders, vonketrekkers, koffiehalers, koelkastmanagers tot aan de kledingontwerpers. Maar de gezelligheid voert de boventoon! Zonder gezelligheid heeft niemand tijd!!! Rest ons als wagenbouwers van de Molenbuurt u allen een Machtig Mooi Maarkels Feest te wensen, graag met dito mooi weer….. Voor alle wagenbouwers en deelnemers aan de optocht succes! (voor onszelf graag een soepel verlopende optocht….) Stokkum - Raadselachtig De buurtschap Stokkum en wagenbouw zijn nauw met elkaar verbonden. Eerst vieren ze met z’n allen het Stokkumse feest. Daarna gaan ze zich richten op het Markelose feest, met als hoogtepunt voor de wagenbouwers: de optocht. Sinds drie jaar wordt er gebouwd in een grote loods bij de Vennebekken. Een prima locatie, waarvoor de Stokkumse wagenbouwers de eigenaren zeer erkentelijk zijn. Wagenbouwen is een bijzondere hobby, het vraagt enorme creativiteit, doorzettings-vermogen, super handigheid en een groot brok vertrouwen in de goede afloop. Het afgelopen jaar zijn ze als zigeuners door Markelo getrokken. Het leven als zigeuners was in al haar facetten te aanschouwen. De groep kreeg onderweg veel applaus en waardering, ook zelf hebben ze ervan genoten. Dit jaar gaan ze eens op een raadselachtige manier vreemd. Voor u en voor Stokkum zelf nog even afwachten wat dat moet gaan worden. Het zal hoe dan ook weer het nodige spektakel opleveren als de wagen van Stokkum voorbijkomt. Ze zullen hun best weer gaan doen, maar het belangrijkste voor hen is dat ze als buurtgenoten een gezellige voorbereidingstijd hebben met volop lol en saamhorigheid. Het Stokkumse motto is immers: ‘met mekare stark’. o Jan Hendrik ter Balkt De Esch - Curieus Voor de 8e keer alweer doet de Esch mee aan de optocht. De buurt kon zich voorgaande jaren misschien nog geruststellen met het idee dat ze nog maar ‘beginners’ waren, nu kan dat al lang niet meer. Het bouwen van een optochtwagen is daarmee zeker geen routineklus geworden. Elk jaar weer spant de Esch zich in om het nog weer beter te doen dan het jaar ervoor. Originaliteit, details en afwerking van de wagen zijn daarbij altijd belangrijk geweest en zullen dat ook dit jaar weer zijn. Het bouwen gaat altijd door tot op het allerlaatste moment, niet altijd omdat dat moet, maar omdat juist dat éne detail nog net even beter kan. Ook bij de Esch is niet iedereen het altijd met elkaar eens, dat hoeft ook niet. Meer dan eens heeft spontaan gekibbel over de te volgen weg geleid tot een geheel andere oplossing waar alle partijen zich vervolgens in kunnen vinden. Dat kan omdat iedereen het wél eens is over het uiteindelijke doel: een prachtige wagen waar ze allemaal achter staan. Het thema waar De Esch dit jaar mee aan de slag mag is: ‘Curieus’. Het Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal zegt het volgende bij curieus: zeldzaam; merkwaardig. De opdracht is dus duidelijk: er moet een merkwaardige wagen gebouwd gaan worden, zeldzaam zal de wagen vanzelf zijn, er bestaat er immers maar één van. Of deze ‘merkwaardige’ wagen bij de jury en het publiek in de smaak gaat vallen zien we 26 augustus. Jan Hendrik ter Balkt is niet alleen oud commissie lid van de vogelschietcommissie geweest maar in 1986 werd hij zelfs de schutterskoning. Hij kan dan ook met smaak vertellen over deze tijd. De schietvereniging Prins Hendrik is opgericht in 1901 voor de jongelui die in dienst zijn geweest. Deze jongens hadden dan ook veel meer ervaring met schieten dan menig Markeloër. In 1912 werd dierenarts Voorderman gevraagd om extra jus te geven aan het school- en volksfeest door het opzetten van het vogelschieten. In 1920 is het koningschieten ontstaan. Elke koning kreeg een medaille, deze medaille werd dan later aan de ketting gehangen. Helaas zijn er in de eerste jaren enkele medailles verloren gegaan. Destijds zijn Jan Sligman (de groenteboer) en Jan Hendrik ter Balkt gevraagd om namens de oranje vereniging extra cachet aan de vogelschietcommissie te geven. In 1954 deed Jan Hendrik voor het eerst mee! Toen is ook het “ophalen” van de huidige koning ontstaan. Eerst werd dit gedaan door de Fanfare, maar al snel werd dit overgenomen door de Boerenkapel. In de jaren tachtig kwamen er dames in het bestuur. Jan Hendrik kan zich dat nog goed herinneren. De Mini’s zoals hij de dames nog altijd noemt. Mini Tempelman en Mini Kistemaker. Deze dames hadden al vaker mee geschoten en toen in 1985 Dineke Dollekamp de eerste koningin werd, kon de vreugde niet op. Het bestuur van het vogelschieten ging dan langs alle cafés van Markelo met de huidige koning. Twee maal werd er iemand op jonge leeftijd koning. Aangezien dit natuurlijk niet te betalen was voor de jongelui is er toen voor deelname een minimum leeftijd bepaald van 18 jaar. Arjan Beld was de eerste schutterskoning die koning werd op de zaterdagmiddag.. Stokkum had al 60 jaar geen koning gehad, en in Jan Hendriks ogen, hoort ook de Ha toch een beetje bij Stokkum. Het jaar daarop vertrok Arjan vanaf de Ha met de koets richting Markelo door Stokkum. Met de boerenkapel en zijn eigen kunnigheid, haakten ook de Stokkummers aan en werd de meute steeds groter. Koning zijn van Markelo is een hele eer! Deze traditie moet zeker behouden blijven aldus Jan Hendrik. v g e l s c h i e t e n

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication