0

doen we zo Feesten zo! vrijdag 23 | zaterdag 24 | zondag 25 augustus Dorpsfeest Markelo 2013

12 Wij verzekeren u een machtig mooi feest! Deeterink Bio Energie - Levering van groene stroom - Erkende mestverwerking (verplicht 2014) - Mogelijkheid voor Mestverwerkingscontracten - Jaar rond mestafzet Deeterink Bio Energie - Holterweg 19 - 7475 AT - Markelo - Nederland - T:0547-362486

Dorpsfeest Magazine: Mooie samenwerking Maarkelsnieuws en Dorpsfeest Voor u ligt het Dorpsfeestmagazine 2013. Het is alweer de derde uitgave die tot stand is gekomen door een nauwe samenwerking tussen Maarkelsnieuws en de Stichting Dorpsfeest Markelo. Zowel de lokale nieuwssite www.maarkelsnieuws.nl als het Dorpsfeest staan middenin de Markelose samenleving en vormen een bindende factor tussen de bevolking. De bezoekersaantallen van Maarkelsnieuws stijgen nog steeds, een teken dat de lokale nieuwssite na ruim 6 jaar nog steeds springlevend is. Ruim 3.000 bezoekers laten zich dagelijks via Maarkelsnieuws informeren over de gebeurtenissen in ons dorp. Inmiddels kunnen ook de Facebook-pagina en het Twitterkanaal zich in een toenemende populariteit verheugen. Rondom het jaarlijkse Dorpsfeest is de redactie van Maarkelsnieuws extra actief om u via haar website op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen. In de periode voorafgaand aan het 3-daagse volksfeest wordt er onder andere verslag gedaan van de vorderingen van de wagenbouwers en de ontwikkelingen rondom het biljarttoernooi. Tijdens het Dorpsfeest wordt dagelijks meerdere keren bericht over het evenement dat Markelo 3 dagen stevig in haar greep houdt. Naast het team van Maarkelsnieuws en de PR-commissie van het Dorpsfeest heeft ook Robert Markvoort een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van dit Dorpsfeest Magazine. Deze Markeloër weet al een aantal jaren het typische Maarkelse geveul te vertalen in de opmaak van het magazine. Ook dit jaar heeft Robert Markvoort weer zijn creativiteit laten gelden om het thema 40 jaar Optocht te vertalen in de vormgeving van het magazine. En met succes! We wensen u veel plezier bij het lezen van dit Dorpsfeest Magazine en hopen dat u wederom een geweldig Dorpsfeest gaat beleven! Namens Maarkelsnieuws.nl Hans van Middendorp Colofon Teksten Fotografie Voorwoord van de burgermeester De veelzijdigheid en saamhorigheid in de gemeente Hof van Twente blijft verbazen, zoals ik al aangaf tijdens mijn installatie als burgemeester van Hof van Twente op woensdag 15 mei 2013. De verschillende tentfeesten die deze gemeente rijk is, zijn daar een goed voorbeeld van. Een prachtig voorbeeld van het Twentse Noaberschap heb ik ervaren bij de eerste tentfeesten die ik in deze functie heb meegemaakt. Iedere kern en buurtschap zijn eigen programma-invulling maar saamhorigheid en gezelligheid spannen overal de kroon. Markelo presenteert in het laatste weekend van augustus de 40e editie van de optocht op zondag. Het thema “Feesten doen we zo” wordt op kunstige en kleurrijke wijze getoond aan het publiek langs de Markelose straten heb ik me laten vertellen. Een optocht waar veel buurten en buurtschappen een belangrijke bijdrage aan leveren en al maanden als echte noabers in saamhorigheid werken aan het succes van de optocht. Ik laat me graag verrassen door alle creaties waar met zoveel enthousiasme aan wordt gewerkt. Feesten doen we zo! Voor u ligt alweer de 2013 editie van het Dorpsfeest magazine. Een magazine dat we u graag aanbieden, boordenvol informatie over de activiteiten die plaats zullen vinden tijdens het Dorpsfeest. Het Dorpsfeest vindt traditioneel plaats in het laatste volle weekend van augustus. Te beginnen met de middag voor onze senioren op woensdag vanaf 14.00 uur bij de Haverkamp. We hebben ook dit jaar weer een mooi programma samengesteld, zodat het een onvergetelijke middag belooft te worden. Tipje van de sluier, er komt een voorproefje van de nieuwe Ode aan de Wierdense Revue. Het motto van de bijdrage van Heemkunde is dit jaar ”Wat is oons Maarkel toch veranderd”. Wie de titel biljartkoning of biljartkoningin krijgt, dat weten we aan het eind van de donderdagavond. De finale wordt dit jaar gespeeld bij café de Vennebekken. Vrijdag de aftrap van het Maarkelsfeest met het borreluurtje, Torkest zorgt voor de muzikale omlijsting en aansluitend de Maarkelse meutoamd met MMOOZZ. : Dorpsfeest / Maarkelsnieuws : Dorpsfeest Ontwerp / vormgeving : Robert Markvoort (Hendriks & Markvoort) Acquisitie : Maarkelsnieuws Alle kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar zijn zaterdagmorgen van harte uitgenodigd in de feesttent. Het belooft een show te worden waarbij de kinderen geen moment stilzitten. Na het vogelschieten staat dit jaar Wir sind Spitze op het podium in de tent, hierdoor zijn we verzekerd van een erg gezellige middag. Zondagmorgen frühshoppen, een mix van de Grösmeijers en Andrea & Rudi, gezelligheid troef dus. In de middag natuurlijk de optocht, hopelijk met beter weer dan de afgelopen jaren. Dit jaar is het thema van de optocht “Feesten doen we zo”. Dan ook nog te bedenken dat we al 40 jaar een optocht in Markelo hebben. Extra aandacht dus voor de optocht. Na de optocht staat de Perfect Show band op het podium, een band die geen verdere uitleg nodig heeft: kortweg volop feest in de tent. Het Dorpsfeest is goed voorbereid en samen met alle vrijwilligers wordt aan de uitvoering gewerkt. Namens het Dagelijks Bestuur, ik mag wel zeggen namens geheel Markelo, wil ik nu alvast alle vrijwilligers en ook de buren van de tent, bedanken voor de inzet en het begrip, ook tijdens het weekend. Alle commissies zijn er klaar voor, de stemming zit er goed in, laten we er met zijn allen een mooi Maarkels feest van maken. Henk Bussink, voorzitter. Dorpsfeestvlag Een niet meer weg te denken fenomeen binnen de Markelose gemeenschap is de Dorpsfeestvlag. De in 1998 geïntroduceerde vlag werd in de beginjaren nog mondjesmaat uitgehangen, maar na verloop van tijd won het kenmerkende symbool van ons dorpsfeest steeds meer terrein. Tegenwoordig zie je de vlag in de weken voorafgaand aan het dorpsfeest bijna overal hangen, een teken dat het feest voor de deur staat. Daarnaast is de vlag een item geworden, dat de Markeloër naast zijn paspoort, als eerste in de koffer stopt wanneer het dorp voor een kortere of langere periode wordt verlaten. Een foto, op de plek van bestemming, met de vlag, is een vast ritueel geworden voor menig inwoner. Van Australië tot Zuid Amerika en van de Mont Ventoux tot de Appelhof op Terschelling, de Dorpsfeestvlag heeft al veel gezien van de wereld. Opvallend afgelopen jaar was de vlag in de zwaarste rally van de wereld, Le Dakar. Een Markeloër is trots op zijn dorp én op de vlag en dat mag iedereen zien en weten! Iedereen, zowel de bezoekers en deelnemers als de organisatie en de talrijke vrijwilligers, wens ik veel succes, plezier en gezelligheid tijdens het Dorpsfeest 2013. Ellen Nauta-van Moorsel Burgemeester van Hof van Twente

Maarkels feest! Een tent voor drie dagen Welkom in de complete supermarkt en slijterij voor uw dagelijkse boodschappen! 17 Wij hebben voor u een huis voor het leven Jan-Henk Berendsen Stationsstraat 26, Markelo Larenseweg 1, Holten T 0547-36 47 58 E info@robers-makelaardij.nl I www.robers-makelaardij.nl In de maanden juni, juli en augustus zaterdags geopend tot 20.00 uur.    MARKELO Prinses Irenestraat 1b, Tel.: 0547 - 361714         www.welkoop.nl 8 4 7 BLANKHORST 35 7 51 2 Kerkplein 1•7475 AE Markelo •T: 0547-364081•F: 0547-364093 232425 42 42 zaterdag www.plus.nl 48814 Onze feestnummers Het verhaal achter de cijfers 9 Oude Deventerweg 11 - 7451 CM Holten - Kerkplein 43 - 7475 AE Markelo - Tel: (0548) 36 35 07 www.leferink-adviseurs.nl 4 Openingstijden: maandag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur vrijdag 8.00 - 21.00 uur 8.00 - 18.00 uur

Angeproat wark en “de Grösmeijers” Een hele goei’ndag an alle lezers en lezeressen van disse mooi kraante. Eind augustus is het de 31 ste editie van het mooie Maarkelse feest in de tente. Ook dit joar, meugt wie (BUS en LANS) het frühshoppen wier an mekare proaten en zingen. En joa joa det vind wie machtig mooi. Det zult wie ook dit joar, wier op nen leuke maniere probeern te doon. En um det “leuk” te hooln, veur ulleu, maar ook veur oons, hebbe wie beslotten, dat dit joar, het leste joar zal weazen. Veurdat ulleu oonse kupkes “zat” word, of aans umme. En kiek an; hier een andere definitie (pfff, duur woord) van “zat” worden, want det zult de meesten van oons wal worden in die 3 daage! Haha, mooi mooi! Doar kump nog bie, dat er in oons Maarkel talent “zat “rond lup, jong of old! Dus det kump veur de volgende joaren ook allemoal wa wier goot. De samenwerking met de boerenkapel “de Grösmeijers” is in al die 3 joar ommeunig vlot en soepeltjes verlopen. Wat bunt ze der drok met, het begint al op de zoaterdagmorg’ns, met het ophaal’n van de huidige schutterskoning. Dit joar hebs ’t mooi kot bie, Henri van de Kistenmaker. Kunt ze wal een uur later begi’n. Um doarnoa wier deuntjes te spullen op het schietterrein, en um de kersverse schutterskoning/koninginne wier te begeleiden noar de tente. Dan hebt ze het frushoppen, dan gauw het aandere pak an, um met te toete’n en bloazen in de optocht. “Petje af”, veur disse sfeerzeij’ers , de dames en heren van de Grösmeijers. Wie zegt: “OELALA DIKKE DOEDA!!!??? En als ulleu wilt weten wat det inhoolt,…...tja..........dan muj gewoon kommen op zondagmorgen de 25!! De koffie steet zoals altied wier kloar!! Goot hooln, Groeten, Duo Angeproat wark! Wisseling van de wacht Na jaren trouwe dienst zijn er ook dit jaar zijn er weer een aantal commissieleden die het stokje zullen overdragen aan hun opvolgers. Bij het dagelijks bestuur zal Gerrie Pinkert het overnemen van Selma Bomhof. Bij de tentcommissie gaan Arjan Beld en Els Meengs afscheid nemen. Nieuw in de tentcommissie zijn: Anja Disselborg en Gijs Opdam. De optochtcommissie zal het in de toekomst zonder Mirjam Brinkmans moeten stellen. Nieuw in de optochtcommissie is: Ina Udink. Bij de PR-commissie zal Ivan Borghstijn plaats maken voor Gerwin ten Hove. Wij willen alle vertrekkende commissieleden hartelijk danken voor hun inzet de afgelopen tijd en uiteraard de nieuwkomers heel veel succes en plezier wensen met de werkzaamheden in de verschillende commissies. EHBO MARKELO – DIEPENHEIM Iedereen kan eerste hulp verlenen, reanimeren en leren om een AED te bedienen. Geen feest is ons als EHBO te gek, wij zijn altijd aanwezig. Penningverkoop voor ondernemers! Vrijdag 23 augustus van 10.30 uur tot 12.30 uur aan de kassa in de tent. Voor bedrijven bestaat de mogelijkheid dit op rekening te doen. Nieuwe themabar in de Maarkelse Tente Daar waar het allemaal gebeurt, DE TENT! Je kunt er alle dagen gratis naar binnen en de consumptieprijs is van een acceptabel niveau. Dit begint uniek te worden in de regio. Het programma is altijd iets waar de feestgangers naar uitkijken, zie hiervoor de middenpagina. De tentcommissie bereidt zich voor om de tent op te bouwen, samen met een extra groep vrijwilligers die elk jaar een week van hun vrije tijd opofferen om de tent “in de bene” te krijgen. De voorbereiding is echter al veel eerder gestart. Dit jaar wordt er een nieuwe “themabar” geïntroduceerd. Vanaf februari zijn de tentcommissie en vrijwilligers al bezig om de nieuwe bar vorm te geven. De bar krijgt een moderne skyline met een aantal Twentse tintjes. Het geheel is 7 meter hoog en 9 meter breed. De themabar is één van de items van de aankleding in de tent. Bezoekers die nog niet eerder in de Maarkelse tente zijn geweest, kijken dan ook vaak hun ogen uit. Op vrijdagmiddag om half 5 staat de tentcommissie gereed in de herkenbare kleding en dat blijft zo tot zondagavond 24.00 uur. Het weekend is weliswaar slopend voor hen maar toch ook bijzonder gezellig. Onderling is er een goede sfeer en iedereen biedt elkaar de helpende hand. De dames van de tentcommissie hebben altijd een lekkere kop koffie gereed en ook een luisterend oor voor een ieder van de organisatie die even een oppepper nodig heeft. Er moet veel gebeuren dat voor de feestvierders onzichtbaar is. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend dat alles klaar staat… dagenlang wordt licht en geluid voorbereid door Dinand Olijdam, die de regie daarvan elke minuut onder controle heeft en zeer flexibel is. Hij zorgde vorig jaar voor de prachtige verlichting van de tent. Ook dit jaar heeft hij toegezegd de bezoekers te zullen verrassen. Ook dit jaar krijgt de jeugd van 16 t/m 21 jaar een polsbandje uitgereikt zodat het voor de vrijwilligers achter de bar in één oogopslag duidelijk is dat zij aan diegene alcohol mogen verstrekken. Vóór aanvang van elke dienst zullen de vrijwilligers een korte uitleg krijgen. Het wisselen van de bardienst gebeurt met de hele groep tegelijkertijd en niet gefaseerd. Op die manier scheppen we meer helderheid en structuur. De ervaring leert dat hier behoefte aan is en zo proberen wij steeds meer te leren van de wensen van onze trouwe helpers. Veel waardering is er voor de mensen van de Gemeentewerken en de vrijwilligers die op zaterdag- en zondagochtend vroeg zorgen voor een opgeruimde omgeving buiten de tent. Ook dat is kenmerkend voor Markelo; het Dorpsfeest krijgt medewerking van alle kanten. Zonder de hulp van bijvoorbeeld verkeersregelaars, E.H.B.O., brandweer, buurt en horeca kan het allemaal niet verwezenlijkt worden. We hopen op een warm weekend zonder regen opdat er maar een mooi Maarkels feest gevierd mag worden! Maarkels Volkslied (tekst Mevr. Aarsen – muziek Wim Dollekamp) Refrein: Wijde verten schone dreven, mooie luchten hoog verheven. Pracht van heuvels vijf in tal, natuurschoon is er overal. Gele akkers, groene weiden, met de Schipbeek als een lint. Dat met goed verzorgde wegen, Twente en Salland saam verbindt. Ja, in dat kleine dorpje, daar in dat Twente land. Door traditie goed geborgen, smeden wij een sterke band. Wij zijn van goede wille saam, houden hoog steeds onze naam. Markelo ons dierbaar oord, Markelo dat ons hart bekoort. De oude toren laat zich horen, zij bij vreugde of bij leed. Elk van ons die kent zijn klank, houdt zich als steeds voor hulp gereed. Moederspraak en kinderplichten, binden ons hier met de grond. Heerlijk is het hier te wonen, daar waar eens mijn wieg op stond.

      Bent u in het bezit van de juiste diploma’s, en zoekt u werk binnen een gezellig team? Kijk dan op onze website: Ondernemersweg 6 7451 PK Holten Tel. 0548 - 36 44 90 Mob. 06 - 51 52 62 77  spitax.holten@planet.nl Fax: 0548 - 36 44 77 pakjes verzenden??? 7 Herman Schreurs Handelsonderneming Ons assortiment bestaat onder ander uit:  Betonpanelen in baksteenmotief of met grindmotief  Sandwichpanelen, dak en wand  Betonproducten  Advisering agrarische bouw  Nu ook in Duitsland: Herman Schreurs GmbH Vennekesweg 2  Markelo  T +31 (0) 547-364576  Fax: +31 (0) 547-364587  Info@hermanschreurs.nl el: Wij wensen iedereen een SUPER Dorpsfeest!!! www.hermanschreurs.nl 16 www.zwienenbergmarkelo.nl Tel: 0031- (0) 547-361620 Tractoren | landbouwwerktuigen | Tuin- en parkmachines

p 40 jaar geleden... de eerste Themaoptocht. De eerste grote optocht met een centraal thema werd gehouden op 5 september 1973 naar aanleiding van de viering het 25 jarig jubileum Koningin Juliana. In deze optocht, met het thema: Provincies, beelden diverse buurten een gebeurtenis uit welke verbonden was aan een bepaalde provincie. Vanaf 1973 is er elk jaar een centraal thema geweest waaruit de buurten een titel opgedragen kregen om een subthema uit te beelden. Thema’s optocht 1973 Provincies 1974 Folklore 1975 Landen 1976 Musicals en Operettes 1977 Spreekwoorden en Gezegden 1978 Sprookjes Winnaar ............(De aanval op Den Briel) Markelo-Zuid (De oude Dorpsschool) Bergweg (Spanje) Bergweg (Das Land des Lächeln) Bergweg (Laat bloemen uw tol zijn) Bergweg (Doornroosje) 1979 Vaderlandse liederen en kinderliedjes Elsenerbroek (Er zaten zeven kikkertjes) 1980 Beroemde Boeken 1981 Hoogtijdagen 1982 Maarkel en ziene noabers 1983 Stripverhalen 1984 Muziek en Dans 1985 Landen en Cultuur 1986 Film en TV 1987 Humor in Spreekwoorden en Gezegden 1988 Volks- en Nederlandse Liedjes 1989 Sagen en legendes/Sprookjes 1990 Levende Schilderijen 1991 Amusement 1992 Beroemde koppels 1993 Vakantielanden 1994 Het gezin en vrije tijdsbesteding 1995 Kinderboeken 1996 Begrippen 1997 Een reis door de tijd 1998 25 Jaar Optocht 1999 Muzikaal Theater 2000 Dansend de 21e eeuw in 2001 Reklame 2002 Uitvindingen 2003 Kinderliedjes 2004 Markelo gaat Culinair 2005 Muzikaal onthaal 2006 Zeg het met dieren 2007 Markelo haalt alles uit de kast 2008 De jaren 60 2009 Spektakel in Maarkel 2010 Kleurenfestival 2011 Muziekparade 2012 Markelo gaat vreemd!? Achterhoek (Swiebertje) Koekoeksplein (Moederdag) Goorseweg (Gouden Aren) Tolbuurt (Asterix en Obelix) Stokkum (Spaanse Dans) Kerspel Goor (Portugal) Kerspel Goor (Sissi) Kerspel Goor (Zo de ouden zongen piepen de jongen) Dijkerhoek (‘t Is plicht dat iedere jongen) Dijkerhoek (Piggelmee) Elsenerbroek (Ochtendtoilet) Elsenerbroek (Varieté) Stokkum (My Fair Lady) Stokkum (Italië) Stokkum (Gezelschapsspelen) Stokkum (Arendsoog) Herike-Elsen (Ontwikkeling) Stokkum (Samoerai van Japan) Molenbuurt (Film en TV) Stokkum (Anatevka) Stokkum (Tango) Stokkum (Witte Neus) Elsenerbroek (Fiets) Stokkum (Timpe Tampe Tovenaar) Herike-Elsen (Hoogtijdagen) Stokkum (Sister Act) Stokkum (Vlinders in de buik) Stokkum (Anatevka) Beusbergen (Swiebertje) en Molen-Prinsessenbuurt (Fabeltjeskrant) De Esch (Haringhappen in Zimbabwe) De Esch (Rood- Moulin Rouge) Beusbergen (Thriller) Herike-Elsen (Merkwaardig- Lady Gaga) o r Roosdomsweg kijkt uit naar zondagochtend Hoeveel jaar precies de startopstelling van de optocht nu vlak voor hun voordeur plaatsvindt, kunnen Hendrik en Dieka Kloots en Arend Jan Morsman zich niet meer herinneren, omdat in de beginjaren de bonte stoet vanuit de Schoolstraat begon. Maar zeker is dat de buren van de Roosdomsweg er veel mooie herinneringen aan bewaren. “ Vanaf half tien is het hier een drukte van belang en komen de eerste mensen al vragen om even van het toilet gebruik te mogen maken” vertelt Dieka “want zeker voor de dames is een dergelijk mobiel toilet maar niets”. Ook gereedschap, spijkers, naald en draad worden veelvuldig uitgeleend voor de reparaties aan de verschillende optochtwagens, maar ook Hendriks nieuwe paar klompen en een aantal hooibalen deden al dienst bij één van de buurten. Lachend vertelt Hendrik het verhaal over De Achterhoek. “ Het was een zeer warme zondag, dus iedereen moest veel drinken en zo waren de deelnemers van “ De Achterhoek” al snel door de biervoorraad heen. Met drie man stonden ze hier om te vragen of ze ons bier konden kopen en uiteindelijk vertrokken ze met al het bier wat ik in huis had. “ De sfeer is altijd prima, al blijf ik het altijd jammer vinden wanneer het regent tijdens de optocht” zegt Arend Jan, “ Er gaat niets boven mooi weer zowel voor de deelnemers als het publiek. Vaak pak ik dan mijn tuinstoel en ga ik in het ‘oonderschoer’ zitten om alles te bekijken, of even iets te drinken met één van de deelnemers”. Een aantal jaren geleden moest Morsman echter vlak voor de start zelf in actie komen. Eén van de deelnemers had een lamp, die op de optochtwagen stond, op haar hoofd gekregen, waardoor de vrouw hevig bloedend door Arend Jan naar huis werd gebracht. Dit kostte nog enige moeite omdat veel wegen waren afgezet. “ We zijn een jaar niet thuis geweest, omdat we naar het frühshoppen in de tent waren gegaan”, vertellen Dieka en Hendrik, “maar dat was eenmalig. Tegenwoordig luisteren we het frühshoppen via de radio, gezellig met onze kinderen en kleinkinderen die ook langskomen. De zondag van de optocht is echt iets waar we naar uitkijken en dus blijven we thuis. Tot 13.00 uur want dan gaat de deur op slot en zoeken we ons favoriete plekje langs de route op”. Arend Jan Morsman blijft liever thuis en bekijkt alles vanaf zijn eigen erf. “ Ik heb zelf nooit een wagen gebouwd, maar desondanks vind ik de optocht een van de hoogtepunten van het Maarkels feest” verteld hij “ Elk jaar weer doen de verschillende buurten heel erg hun best om iets moois te bouwen en het talrijke publiek te vermaken en dat is iets waar Markelo trots op mag zijn”. t h 4 c j 0 o t a a

Cijfert voor u! Postbus 49 7620 AA BORNE info@civra.nl Loonadministratie Telefoon 074-2657720 Fax 074-2657721 www.civra.nl Boekhouding Belastingzaken Jaarcijfers Bedrijfsadviezen Mooie gezinscamping in een bosrijke omgeving Voor het organiseren van een feestje of partijtje kunt u in de ‘Barghut’ terecht. (± 80 pers.) Feest DJ & ZA. 24 AUGUSTUS ‘S MIDDAGS ‘S AVONDSBEACHVOLLEYBAL BRENNAN HEART LA FUENTE DOMIEN VERSCHUUREN E.V.A. locatie: club Bill’s | 21.00 - 04.00 uur COLORFESTIVAL POEDER IN ALLE KLEUREN! afterparty vanaf 00.30 uur met diverse dj’s 20 BILL’S BAR TAETS VAN AMERONGENSTRAAT 15, 7475 BT MARKELO TILT Barghut Voor informatie fam. Overmeen Goorseweg 49 Markelo 0547 – 361321 www.montebello.nl info@montebello.nl VR. 23 AUGUSTUS ZO. 25 AUGUSTUS vanaf 17.00 uur

Optocht Afscheid van Selma Bomhof Haar tweede termijn als secretaris van het Dorpsfeestbestuur zit er bijna op. Met heel veel plezier kijkt de goedlachse Selma terug op zes mooie jaren. Door haar vader is ze destijds gevraagd om zitting te nemen in het bestuur. Na veel wikken en wegen en omdat ze moeilijk nee kan zeggen heeft de stap gezet en in toegetreden tot het bestuur. Uiteraard een functie die veel tijd vraagt. Gemiddeld was Selma wel een halve dag per week kwijt aan vergaderen,dingen regelen,mensen bellen enz. enz. In de loop der jaren zijn er wel een aantal dingen veranderd. De strengere regelgeving was bijvoorbeeld de oorzaak van het verplaatsen van de eetstraat. “Het Maarkelse feest is zo bijzonder omdat tradities een grote rol spelen” aldus Selma. “Noem alleen al de inhuldiging van de Schutterskoning en de Biljartkoning prachtig” Het is ook bijzonder dat de bezoekers nog steeds geen entree betalen en dat er toch fantastische muziek op het podium staat. Ook het bedrijvenuurtje heeft een bijzonder plekje in haar hart. Hartstikke leuk om te zien dat de bedrijven vaak speciaal t-shirts laten maken met geestige teksten. Ook de inzet van alle vrijwilligers stelt ze erg op prijs. Ze is er trots op dat in Markelo de saamhorigheid zo hoog in het vaandel staat. Selma is niet bang dat ze zich in de toekomst gaat vervelen. Haar grote passie, de Fanfare en speciaal de jeugdcommissie daarvan en amusement orkest De Grösmeijers, krijgen nu nog meer aandacht. Daarnaast slokt haar werk tegenwoordig ook meer tijd op. Nadat de wagens zich hebben opgesteld aan de Roosdomsweg en de deelnemers aan de kinderoptocht aanwezig zijn bij HCR De Haverkamp volgt de stoet de volgende route: start eindpunt Er gebeurt altijd wel wat op het podium waar de kinderen bij betrokken worden. En wij beloven jullie, dit wordt een geweldig mooie gekleurde show! Met een groot kleurenrad vermaken wij de kinderen die samen met ons de kleuren van de regenboog gaan verkennen. De shows bedenken wij zelf en iedere keer met een ander thema maar de essentie van de optredens zijn hetzelfde: feest! Roosdomsweg – Stationsstraat – Prinses Beatrixstraat – Burg. Korthals Alteslaan – Goorseweg– Grotestraat – Tolweg – Rijssenseweg – Koekoekslaan. Aan het einde van de Koekoekslaan bij het kruispunt met de Prinses Irenestraat/Taets van Amerongenstraat zal de optocht worden ontbonden. Zoals gebruikelijk zullen de politie en de Markelose brandweer weer aanwezig zijn om met manschappen en verbindingsmateriaal alles in de goede banen te leiden. Ook de Veteranen Tractor Club is weer aanwezig. Zij laten niet alleen hun antieke tractoren zien maar zullen ook zo nodig gestrande optochtwagens op sleeptouw nemen. Jullie krijgen gratis ranja en chips en alle kinderen die het programma in de tent bijwonen mogen na afloop 1 uur lang naar de kermis voor € 1,= per rit. Voor de ouders is er verse koffie!!!! Feesten doen we zo! Dat is het hoofdthema van de optocht dit jaar. De leden van de optochtcommissie bestaande uit Mirjam Brinkmans, Willian Potman, Edwin Smit, Dini Bussink, Ina Udink en André Pinkert komen elk jaar al snel na de jurynabesprekingsavond (eind september/begin oktober) bij elkaar om een thema te bedenken voor het volgende jaar. Dat het thema dit jaar betrekking moest hebben op het 40-jarig jubileum van de optocht was al snel duidelijk. Iets met feest en dan nog graag een “pakkende slogan”: Feesten doen we zo! Dat werd het uiteindelijk met als subthema’s internationale feesten. Voldoende subthema’s vinden waar de buurten goed mee uit de voeten kunnen is niet altijd gemakkelijk maar zeker een uitdaging. Dat dit thema goed valt bij de buurten is ook heel belangrijk voor de optocht maar ook voor de voorbereidingen hiervan. De trekkingsavond (half februari) proberen we elk jaar weer vernieuwend en verrassend te houden. Gezien de reacties na de trekking is beide dit jaar goed gelukt. In de maanden maart tot en met juni wordt het draaiboek van de optochtcommissie gevolgd en worden o.a. de brandweer, muziekkorpsen, jury, oldtimer trekkerclub, EHBO, verkeersregelaars, politie etc. geregeld. In juli worden alle buurten en vrije wagens al door ons bezocht om te polsen hoe het met de voorbereidingen staat. Hoe verschillend alle buurten en vrije wagens toch wel zijn, komt dan al erg goed naar voren want sommige zijn dan al met het schilderwerk en de afwerking bezig, terwijl anderen nog maar net een begin hebben gemaakt. Traditiegetrouw worden alle wagens in de laatste week gemeut. Altijd erg gezellig maar zelfs dan zijn de verschillen in vorderingen nog erg groot. Wat dan zondagmorgen prachtig is om te zien bij de opstelling is dat iedereen er toch elk jaar weer in slaagt om een mooie optochtwagen op de weg te krijgen. Ook de aankleding en de actie rondom de wagens komt dan pas duidelijk naar voren. Na de regen en zelfs onweer van de afgelopen jaren hopen we uiteraard dat we dit jaar en de komende jaren wel een droge en zonnige dag krijgen met de optocht. De wagenbouwers hebben dit zeker verdiend, want ondanks het slechte weer van de laatste jaren blijft iedereen toch altijd erg enthousiast. Geweldig om te zien! Dat de optocht leeft binnen de gemeenschap is wel duidelijk door de grote deelname van zowel thema- als vrije wagens en dat blijft erg belangrijk voor het hele Dorpsfeest! Dit jaar weer een aantal nieuwe vrije wagens en we zijn erg blij dat de Bergweg weer meedoet (na een aantal jaren afwezigheid) bij de themawagens. Algemeen is bekend dat we kunnen feesten in Markelo en dat kunnen de hopelijk vele toeschouwers zondagmiddag 25 augustus komen bewonderen wanneer de geweldige optocht met een keur aan internationale feesten door de straten van Markelo trekt. Alle kinderen naar de tent op zaterdag om half 11! Jongens en meisjes van Markelo; voor jullie halen wij SIMONE & MAUREEN naar Markelo met de kleurenshow. Wij, Simone & Maureen maken van ieder kinderfeest een echt feest! Dit doen wij door middel van toneel, gekke geintjes, liedjes, dansjes, opdrachten maar vooral door interactie met het jonge publiek. De kinderen staan bij ons geen moment stil.

Toegevoegde waarde Goed inzicht in de stand van uw zaken Doen waar u goed in bent, dat is wat u wilt. U zorgt voor uw bedrijf, wij voor de fi nanciële verslaglegging en analyses. Alleen zo krijgt u een goed inzicht in de stand van uw zaken en neemt u beslissingen voor de toekomst. Onze toegevoegde waarde zit in de analyses over de fi nanciële- en bedrijfsrisico’s waarmee wij u adviseren over het verbeteren van uw fi nanciële prestaties, het terugdringen van onnodige risico’s en het optimaliseren van uw fi nanciële positie. Met steeds een uitgangspunt: een unieke ondernemer met een unieke onderneming. Neem contact met ons op, dan maken we een afspraak. Countus Markelo Burg. de Beaufortplein 6 7475 AG Markelo tel. (0547) 36 83 68 info@countus.nl www.countus.nl 6 Hof Parket Het beste dichtbij www.abzdiervoeding.nl Aanheling/uitbouw Schuren/onderhoud Parket leggen Reparatie Gert Hakkert De Wanne 27, 7475 GE Markelo, tel: 06-23240030 E-mail: info@hofparket.nl web: www.hofparket.nl Uw parket vorste l kij gelegd

Achterhoek - Semana Santa Binnen het centrale thema “FEESTEN DOEN WE ZO” kregen wij in de achterhoek als thema voor de wagen “SEMANA SANTA” toegewezen. Na wat googlen kwamen we er achter dat het iets te maken had met een Spaans paasfeest. Om goed beslagen ten ijs te komen besloot het bestuur om de voorzitster van de wagencommissie een week naar het Iberisch schiereiland te sturen om het daar ter plaatse eens goed te bekijken. In Sevilla heeft ze een goed beeld gekregen van wat Semana Santa nu inhield. Na een drietal brainstormsessies met de wagencommissie (helaas niet in Spanje, maar gewoon bij ons thuis aan de keukentafel) werd het idee verder uitgewerkt. De uitdaging was met name hoe van zo’n plechtige kerkelijke ceremonie een feest te maken, want feest is toch het centrale thema. Op en rond de wagen gaan we het thema uitbeelden als “een paasprocessie met Madonna”. Naast de traditionele Madonna (Maria) zal ook de moderne Madonna een rol spelen. Vanaf 14 mei bouwen we iedere dinsdag- en donderdagavond aan de wagen. We zijn dit jaar te gast in een schuur van Willem Welmer (Lenfert) aan de Kluunvenneweg 5. We hebben daar de beschikking over een grote ruimte om de wagen te bouwen, er is een naaiatelier en zelfs een echte kantine ontbreekt niet. Dus eigenlijk ideale omstandigheden om na de tweede prijs van vorig jaar nu te gaan voor de hoofdprijs. Goorseweg - Divali De wagen van de Goorseweg kon wel eens het grote mysterie worden in de Dorpsfeestoptocht. Hoewel: wagen…”We hebben ervoor gekozen om geen gewone praalwagen te bouwen, maar iets geheel anders en daarover willen we eigenlijk nog niet al teveel kwijt” aldus de buurt. Divali is het onderwerp dat de Goorseweg geacht wordt uit te beelden. Divali is het feest waarbij het licht wordt verwelkomd en waarbij de Hindoe-godin Lakshmi wordt vereerd, de godin van het licht, de schoonheid, de rijkdom en de voorspoed. Het uitbeelden van lichtjes is volgens de wagenbouwers lastig. “Wanneer het zonnig is valt er weinig te zien van de lichtjes en als het regent worden de lichtjes gedoofd. De buurt wil alleen kwijt dat de toeschouwers kennis zullen maken met Vishnoe, een knappe jongeman met een blauwe huidskleur als koning uit de oudheid. Hij wordt altijd uitgebeeld terwijl hij vastzit aan een kronkelende slang. Zoals gebruikelijk maakt de buurt alles zelf, dus ook de kleding. Bij de familie Lodeweges wordt twee avonden per week noeste arbeid verricht en dat wordt nog meer als de optochtdatum nadert. Vorig jaar werd de Goorseweg 11e en dat wil men dit jaar graag overtreffen. Markelosebroek - Carnaval De wagen van Markelosebroek kent dit jaar nauwelijks grenzen. Met het thema “Carnaval” gaat Markelosebroek net zo makkelijk naar Venetië als naar Rio de Janeiro. De buurt wil nog niet al te veel kwijt over wat zich op en rond de wagen afspeelt want “we willen de toeschouwers en de jury graag verrassen” aldus de bouwgroep die gemiddeld bestaat uit zo’n 8 mannen en vrouwen. Het eerste grove timmerwerk wordt door een kleinere groep gedaan. De buurt maakt dit jaar gebruik van een nieuwe bouwlocatie. De loods van de familie Stegeman aan de Rietdijk is ingeruild voor de locatie bij de familie Snellink aan de Larenseweg. De kleding en de benodigde maskers worden dit jaar voor een deel zelf gemaakt en voor een deel gehuurd. De buurt wil natuurlijk zo hoog mogelijk eindigen maar huldigt toch ook vooral het Olympische principe dat deelnemen net zo belangrijk is als winnen, want: “het bouwen moet vooral gezellig zijn” is de algemene mening. Vorig jaar werd de groep verdienstelijk zevende. p o r Ludieke pechgevallen Zo’n vier of vijf jaar werken de Molenbuurt en de Prinsessenbuurt nu samen. Maar als je het over ludieke pechgevallen hebt, komt ook vaak de Molen- en Prinsessenbuurt ter sprake. Afgelopen jaar kwam deze buurt voor het eerst tijdens de optocht helemaal tot aan het einde van de route. Dit kon ook niet anders, want na de pech van voorgaande jaren, was er afgelopen jaar eerst een testritje gemaakt. Met Geert Relker achter het stuur en een aantal vrijwilligers op de wagen had de buurt de proef goed doorstaan. Voorgaande jaren knapte er de ene keer een deel van de achterste wagen af toen men op weg ging naar de opstelling, een andere keer brak de stuurrichting kapot bij het wegrijden van het erf, kortom er was altijd wel wat. Vaak moest er ’s morgens eerst nog flink worden gelast. In één van de vorige edities van de optocht kon de wagen van de Molen- en Prinsessenbuurt nog invoegen, maar op dat moment was de wagen nog niet eens gejureerd. Er was die zondagmorgen zoveel pech dat men niet eens op tijd aan de Roosdomsweg kon verschijnen. Maar ondanks alles mag het de pret niet drukken en zal de buurt ook dit jaar weer proberen om net als vorig jaar op tijd aan Roosdomsweg te verschijnen. Dit jaar hopelijk zonder al te veel pech! Beusbergen - St. Patricks Day Als GROEN je lievelingskleur is, dan zit je dit jaar goed in Beusbergen. Het thema van Beusbergen is namelijk, de nationale feestdag van Ierland. De feestdag St. Patricks Day valt op 17 maart, waarbij men de beschermheilige van het land, Sint Patricius herdenkt. Overal in Ierland wordt dit uitbundig gevierd met openluchtconcerten, kermis, een grote optocht en vuurwerk bij de rivier de Liffey in de hoofdstad Dublin. Groen is de kleur die met het festival wordt geassocieerd. Feestgangers dragen meestal groene kleding en men kan bijvoorbeeld groen bier kopen op deze dag. De fontein kleurt GROEN, alle mensen zijn in het GROEN gekleed en zelfs de whisky is GROEN. Mensen die geen GROENE kleding dragen of iets GROENS bij zich hebben mogen geknepen worden tijdens deze Ierse Feestdag. Wees dus gewaarschuwd als Beusbergen voorbij komt!!!!!! Kinderoptocht De kinderoptocht in Markelo mag zich elk jaar opnieuw verheugen in een groot aantal deelnemers. Veel kinderen vinden het erg leuk om mee te doen met de optocht. Er zijn al diverse groepen bezig met de voorbereidingen, zodat ze met een mooie creatie voor de dag kunnen komen. Op de dag van de optocht, zondag 25 augustus, kunnen ze zich om 12 uur melden op de parkeerplaats achter “de Haverkamp”. Daar verzamelen zich alle kinderen die meedoen met de optocht. BELANGRIJK: Op school hebben de kinderen een opgaveformulier gekregen, vergeet niet deze in te vullen en op zondagmorgen mee te nemen. Dit formulier is ook te downloaden van de Dorpsfeestsite, Dorpsfeest Kids (www.dorpsfeestmarkelo.nl). De optochtcommissie wenst alle kinderen heel veel lol en plezier met het bedenken, het maken en het meedoen! Elsenerbroek - Hana Matsuri Elsenerbroek trok dit jaar het onderwerp “Hana Matsuri” oftewel Japans Bloemenfeest. Een onderwerp waarbij we gelijk een goed gevoel kregen. Want het thema is immers; feesten doe je zo! Op 8 mei vieren Japanse Boeddhisten de geboorte van de Boeddha en de komst van de lente met het bloemenfeest Hana Matsuri. Daarbij wordt in kloosters soms gebruik gemaakt van enkele modelbomen in Loembini (waar de Boeddha geboren is) of een witte olifant om mensen te herinneren aan de olifant die de geboorte van de Boeddha aankondigde. Om op dit onderwerp door te borduren, zijn we met twee personen namens de buurt naar de workshop geweest bij E-design. Daar werden leuke ideeën geboren en werd er een prachtige maquette gebouwd. Dit jaar lopen we met een groep door de Markelose straten met het maximale aantal van 20 personen waarvan het merendeel jonger is dan 10 jaar. De wagen wordt zoals elk jaar gebouwd bij de familie Neutenberg en zoals het er nu uitziet gaat dit prima lukken. Tijdens de nabespreking werd er al eens geopperd om attributen uit te wisselen met verschillende buurten. Ook in Elsenerbroek liggen er nog veel kleding en andere materialen van voorgaande optochten zoals Mexico en de Vikingen... Kun je wat gebruiken dan kun je voor meer info contact opnemen met Anita Neutenberg: 06-27555233. t h 4 c j 0 o t a a

                     machtig mooi Dorpsfeest 1 Gejo Works Gespecialiseerd in : (Sier)Bestrating Oude walen Erfverharding Herstraten     Gejo Scholten Tolweg 23 7475BG Markelo Mob : 0620361598 gejo56@kpnmail.nl 18 Prinses Beatrixstraat 34 7475 AR Markelo Tel: 06 506 705 58 Fax: 0547 - 361857 E-mail: terwelle@home.nl • B EM I D D E L E N • U I T Z E N D E N • D E TA C H E R E N • WE R V I N G & S E L E C T I E • PAYR O L L G R O T E S T R A AT 4 , 7 4 7 5 A X M A R K E L O , WWW. P D M A R K E L O . N L , I N F O @ P D M A R K E L O . N L T: + 3 1 ( 0 ) 5 4 7 3 6 3 3 9 8 , M : + 3 1 ( 0 ) 6 2 9 7 3 8 6 2 7 , F : + 3 1 ( 0 ) 5 4 7 3 6 2 8 8 8 AL EEN BEGRIP 20JAAR

15 Heb je altijd al eens willen duiken, maar het kwam er gewoon niet van? Henk Schreurs Rondhout Tevens openhaard hout te koop Te koop gevraagd: alle soorten rondhout, openhaard hout, singels, naaldhout, dunningen, kaalslag. Ook grote partijen. Henk Schreurs 06-43424296 Email: info@kappenvanbomen.nl Website: www.kappenvanbomen.nl Bij ons leer je op een leuke en veilige manier duiken met de garantie van slagen! Riezebessum 4, 7475 GD Markelo, tel: 0547-364425 of 0621-488686 www.samadai.nl 9

Programma voor 2013 Dorpsfeest Markelo 2013 woensdag 21 augustus • 14.00 uur HCR “de Haverkamp” Seniorenprogramma: Een gezellige “Maarkelsen Middag”. Duo Anita Bolink en Gert-Jan Oplaat met een voorproefje van hun nieuwe show Graads en Dika. Stichting Heemkunde presenteert foto’s in het kader van 40 jaar optocht.

Feesten doen we zo! Dinand Leferink – “Kappie” zingt diverse meezingnummers. donderdag 22 augustus vrijdag 23 augustus zaterdag 24 augustus • 20.00 uur Café “de Vennebekken” Biljartfinale Naast de biljartkoning zal er ook een biljartkoningin in de finale staan. • 16.30 uur in de tent officiële opening van het borreluurtje • Torkest • 20.00 uur in de tent “Maarkelsen meutoamd” met MmoozZ, een allround coverband • 10.30 uur Kinderprogramma; Simone & Maureen met hun programma De kleurenshow! Na afloop kunnen de kinderen die dit programma hebben bezocht 1 uur lang naar de kermis voor 1,- per rit. • 13.00 uur Vogelschieten aan de Schoolstraat. Er wordt geschoten om de titel schutterskoning(in) 2013. • 16.30 uur Huldiging Schutterskoning(in) in de TENT • “Wir Sind SPITZE!” een humoristische liveshow met hilarische acts en een muzikale mix van Duitse polka tot Nederlandstalige feestmuziek. • Vanaf 19.00 uur in de tent de “Rick en Tijn show”. DJ’s Rick Coenen en Tijn Fleerkate. zondag 25 augustus • 21.00 uur in de tent “30 Euro Live” • 10.00 uur in de tent Frühshoppen; m.m.v. Amusementsorkest “de Grösmeijers” en het duo “Angeproat Wark”; Andrea de Greef en Rudi Bussink. • 13.30 uur trekt de grote optocht door Markelo met als hoofdthema “Feesten doen we zo!”. Na afloop feesten in de tent ; Perfect Showband. • 19.30 uur; Prijsuitreiking Kinderoptocht in de tent. Gepresenteerd door Hans van Middendorp. • 20.00 uur: Prijsuitreiking Vrije wagens en Themawagens. Gepresenteerd door Hans van Middendorp. • 20.30 uur: Tent op de kop met de Perfect Showband!

               Licht en kracht installatie Data-Netwerk Tuinverlichting Rookmeld installatie Rijssenseweg 6 | 7475 VB Markelo (0547) 362 222 | info@robdewitelectra.nl | www.robdewitelectra.nl SCHUURMAN SERVICE CENTRUM WENST U EEN 13 nieuw nu ook online winkelen op www.sleutels-schuurman.nl • Geheel vernieuwd • Grote oefenzaal • Fysiofitness • Kinderfysiotherapie • Geen verwijzing nodig t: 0547 - 361 699 www.fysiotherapiemarkelo.nl Specialist in beweging. Voor jong en oud. Verwijzing niet nodig!

Seniorenmiddag p Een middag waar veel Markelose senioren naar uitkijken, is de aftrap van het “Maarkels Feest” op de woensdagmiddag bij de Haverkamp. Natuurlijk is ook dit jaar weer met zorg een fantastisch programma samengesteld en zult u op woensdag 21 augustus vanaf 14.00 uur onder het genot van een kopje koffie, een drankje en een hapje kunnen genieten van een afwisselend programma met als thema: Wat is oons Maarkel toch veraanderd. Omdat dit jaar de Optocht in Markelo veertig jaar bestaat hebben we de Stichting Heemkunde gevraagd dit jubileum als onderwerp voor de middag te kiezen en te ondersteunen met een serie historische foto’s. Het motto van deze presentatie is; “Wat is oons Maarkel toch veranderd”. Velen van u zullen zichzelf wellicht op de foto’s herkennen, maar zeker ook de optochtwagens zullen bekend voorkomen. Daarnaast zullen er leuke verrassingen tevoorschijn komen door de extra inspanning die de Stichting Heemkunde gaat leveren, uiteraard blijft dat de verrassing. Kortom een feest der herkenning dat u niet mag missen. Kappie De gezellige klanken van zanger Dinand Leferink (Kappie) herinnert u zich ongetwijfeld nog. Dinand is gevraagd om ook voor het komende programma de muzikale invulling te verzorgen. Dinand weet als geen ander welke muziek u het meest aanspreekt dus dat belooft gezelligheid. Net als vorig jaar zal er ook dit jaar vast weer volop meegezongen worden. Voorproefje nieuwe theatershow Graads & Dika Vorig jaar hebben we gelachen om de Markelose versie van de regionale bekende theatershow Ode aan de Wierdense Revue. Dit jaar hebben we Gert-Jan Oplaat en Anita Bolink opnieuw bereid gevonden om mee te werken aan het seniorenprogramma. Als Dagelijks Bestuur zijn we daar erg blij mee, want we kunnen u melden dat we dit jaar een voorproefje krijgen van de nieuwe theatershow “Ode aan de Wierdense Revue”, die zal starten in de Overijsselse en Gelderse theaters eind oktober 2013. Voor de Markelose senioren dus een exclusief voorproefje waar alvast een tipje van de sluier zal worden opgelicht. De nieuwe show speelt zich af in de huidige tijd, maar met een knipoog naar de oude tijd. Moo wordt 90 jaar en dat wordt uiteraard groots gevierd. Natuurlijk bent u dankzij onze vaste geluidsman Dinand Olijdam weer verzekerd van goed geluid. We verwachten rond half vijf/kwart voor vijf klaar te zijn met het programma. Iedereen boven de 50 jaar is van harte welkom en vanzelfsprekend zijn begeleiders ook van harte welkom. Straatversiering De straatversiering hoort eigenlijk ook gewoon bij het Dorpsfeest. Met de Dorpsfeestvlag en een paar leuke vlaggen, doeken of noem maar op worden er dan ook hele straten versierd. Extra aandacht vragen wij voor de route waar de laatste zondag van augustus de prachtige optocht door zal trekken. De optocht bestaat dit jaar 40 jaar. Om het geheel nog een feestelijker tintje te geven zou het prachtig zijn, dat dan de gehele route versierd is. Zo kunnen bezoekers van heinde en verre zien dat er weer feest in Markelo is. We hopen dat de inwoners van Markelo ook dit jaar weer massaal meedoen met het versieren van hun buurt. U doet toch ook mee? Puzzelt u ook mee met het Dorpsfeest? Doe mee met de puzzel van Dorpsfeest Markelo en maak kans op enkele leuke prijzen. Wat moet u doen? In een aantal advertenties is een letter onderstreept. Bij deze letter staat een cijfer. Als u alle letters gevonden hebt en op de juiste plaats heeft ingevuld ontstaat er een zin. De oplossing kunt u opsturen of inleveren bij: Marjan Noteboom, Loosboersstraat 33, 7475 BN Markelo U kunt de oplossing ook mailen naar: info@dorpsfeestmarkelo.nl 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 Inleveren kan tot en met donderdag 22 augustus a.s. Vergeet niet uw naam en adres bij u oplossing te vermelden. Bestuursleden van Dorpsfeest Markelo en medewerkers van het magazine zijn uitgesloten van deelname. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Prijswinnaars worden bekend gemaakt tijdens de uitzending van de Hofhouding op Dorpsfeestradio van Hofstreek FM en worden vermeld op Maarkelsnieuws en in het Hofweekblad van woensdag 28 augustus. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ! o r De jury over de optocht in Markelo 40 jaar optocht in Markelo! Ook dit jaar is er weer een mooi thema gekozen: ”Feesten doen we zo!” Wij zijn weer erg benieuwd wat de buurten er dit jaar van hebben gemaakt! De zondagochtend voor aanvang van de optocht staat rond half 11 de koffie voor ons klaar bij de Haverkamp. We worden steeds weer gastvrij onthaald door de optochtcommissie. We beginnen met het invullen van de juryformulieren. Vervolgens zitten we vóór 12 uur al aan de soep en de broodjes, om op tijd te kunnen starten met de eerste ronde van de jurering, bij de opstelling. We zijn ieder jaar weer onder de indruk van het hoge niveau van de Markelose optocht, de creativiteit en de kwaliteit. Wat altijd opvalt, is het enthousiasme van de wagenbouwers en de deelnemers. Het is mooi om te zien hoe iedereen ontzettend zijn best doet om zich zo goed mogelijk te presenteren. Daarna zoeken we allemaal een plek in de route van waar we een mooi zicht hebben op de presentatie tijdens de optocht. We jureren op een aantal vaste onderdelen, zoals de opbouw van de wagen, het kleurgebruik, de afwerking en de uitbeelding van het thema. Het is goed om de wagens zowel bij de opstelling als ook tijdens de optocht te zien, maar ondanks dat blijft het jureren altijd lastig. Over de vrije wagens zijn wij meestal ook erg enthousiast. Wij vinden het mooi om te zien dat er zoveel jongeren zijn die met zo veel plezier en enthousiasme meedoen met deze optocht. Als de optocht voorbij is, gaan we terug naar de Haverkamp. Als alle juryleden weer binnen zijn, worden de punten geteld. Altijd weer spannend welke wagens als winnaars uit de bus zullen komen! We hebben een ontzettend leuke club juryleden bij elkaar die enthousiast, maar ook heel serieus en gemotiveerd de wagens beoordelen. Het is altijd heel gezellig, wij verheugen ons er al weer op. Alice Olde Reuver of Briel De kermis De kermis is er voor iedereen tijdens het Dorpsfeest. Het is vooral dé ontmoetingsplaats voor pubers. Want wat is er nu leuker dan samen in de attracties te gaan, te gokken bij de automaten en te schieten in de schiettent. Lekker beuken met de botsauto’s en je duizelig laten draaien op de bank. Maar de kermis is er ook voor de allerkleinsten. De draaimolen en de kraam waar je kunt busgooien of aan het touwtje kunt trekken zullen niet ontbreken. De kermis is geopend vanaf vrijdagmiddag 16.30 uur en zaterdag na het kinderprogramma vanaf ± 12.00 uur. De kinderen die op zaterdagochtend het kinderprogramma in de tent bezoeken, kunnen na afloop 1 uur lang voor € 1,= per rit gebruiken maken van de attracties op de kermis. Zondag is de kermis na het frühshoppen geopend, dat zal zo rond 12 uur ’s middags zijn. We wensen iedereen een gezellige en vrolijke kermis toe. t h 4 c j 0 o t a a

Makelaars & Rentmeesters WWW.DEKEUJER.NL W i Makelaars & Rentmeesters biti l iit it Maas Markelo GRONDBORINGEN B.V. Beregenen in de Landbouw In deze tijd van minimale bemesting is, voor een optimaal gewas, een goede watergift erg belangrijk. Wij leveren boringen met een diameter van 160 mm. tot 250 mm. aangepast aan uw beregeningsinstallatie. Erkend bedrijf : BRL SIKB 2100, ‘Mechanisch boren’ Sligsweg 1 | 7475 NP Markelo | Tel: 0547-362525 | info@maasmarkelo.nl de kapsalon voor hem en haar! 14 Bolink Voer & Advies h.bolink@bvna.nl www.bvna.nl Stationsweg 28, 7475 NN Markelo t.0547-363167 f.0547-363196

p Rijssenseweg - Suikerfeest De Rijssenseweg behaalde vorig jaar een prachtig resultaat in de optocht met de zelfgebouwde trein. Een 8e plaats bij de themawagens en een mooie 5e plek bij de publieksprijs zorgde voor veel blije gezichten bij de relatief kleine buurt. Dit jaar kwam bij de trekking het thema “Suikerfeest” uit de hoge hoed. Na wat speurwerk op internet en een aantal bijeenkomsten van de creatievelingen in de buurt, is besloten om het thema niet letterlijk te gaan uitbeelden. De Rijssenseweg gaat het dit jaar totaal anders aanpakken, maar wil hier nog niet al te veel over prijsgeven. Het belooft in elk geval een groot feest te worden op de wagen, met veel beweging en een ‘zoete’ inval. We hebben in eigen beheer een schaalmodel gemaakt, bekeken welk materiaal we willen gaan gebruiken en we zijn inmiddels met bouwen begonnen” aldus Ido Beuker, één van de bewoners van de Rijssenseweg. De buurt hoopt dat het weer dit jaar mee gaat zitten tijdens de optocht en natuurlijk wederom ook op een mooi resultaat. o r Stokkum - Holy Phagwa De Stokkumse wagenbouwers gaan dit jaar niet vreemd, maar wel uit hun dak met ‘Holy Phagwa’, een lentefeest uit India dat gevierd wordt met onder andere zang, dans, eten en het strooien van gekleurde poeders. In de maanden juli en augustus wordt in Stokkum hard gewerkt om het ontwerp om te zetten naar een fraaie wagen. De groep is enthousiast over het thema van 2013 en kan hierin veel van haar creativiteit kwijt. Ook dit jaar wordt geprobeerd een technisch element in de wagen te verwerken, misschien wel de lancering van een slangenbezweerder. Het bouwen vindt sinds vier jaar plaats bij de Vennebekken, een goede locatie waar de Stokkumse wagenbouwers zeer tevreden over zijn. Wat er precies gaat gebeuren tijdens de optocht is voor u en voor ons nog afwachten tot eind augustus. Stokkum wil zorgen voor spektakel, actie en vrolijkheid. Ze hopen dat u ervan zult genieten. Ook de andere wagenbouwers in Markelo wensen ze een succesvolle wagenbouw toe en voor iedereen wederom een machtig mooi feest. Voor meer informatie over onze buurtschap: www.stokkum.info Molenbuurt/Prinsessenbuurt - Chinees Nieuwjaar Na de lichtelijk verregende optocht van afgelopen jaar, die wij wél moeiteloos hebben kunnen uitrijden (na enkele ‘ongelukkige’ jaren daarvoor), staan ook wij weer te trappelen voor het bouwen van een nieuwe optochtwagen… Het wagenbouwseizoen begint voor ons steevast met het bezoeken van de thematrekking. Ook dit jaar waren wij met een groot aantal wagenbouwers aanwezig. Allen natuurlijk nieuwsgierig naar het thema van de optocht van dit jaar, maar nog meer benieuwd naar ons ‘eigen’ subthema. Tijdens deze avond kwam dus voor ons het subthema “Chinees Nieuwjaar” uit de hoge hoed van de optochtcommissie. Direct gingen al de wildste ideeën over tafel over wat we daar allemaal van konden maken. Aan enthousiasme dus wederom geen gebrek… Gelukkig maar! Ook hebben wij dit jaar gebruik gemaakt van de maquette-ontwerpdag bij E-Design. Hier is een hele mooie en uiterst bruikbare maquette gemaakt waar we dus mee aan de slag kunnen! Op moment van dit schrijven is de bouw net een kleine week gestart, dat wil zeggen; het onderstel is weer in elkaar gedraaid en de tafels, stoelen en koelkast staan weer klaar voor gebruik. Ook dit jaar maken wij weer dankbaar gebruik van onze wagenbouwlocatie bij de familie Relker van de gelijknamige rijschool. De wagenbouwgroep heeft er dit jaar weer een paar nieuwe bouwers bij, iets waar wij in de Molenbuurt zeer verheugd over zijn! Het totale aantal bouwers ligt zo rond de 25 personen, een gezellige groep met ieder zijn/haar eigen inbreng. Rest ons niks anders dan een ieder een Machtig Mooi Feest te wensen onder droge weersomstandigheden……. De Esch - Oktoberfest Mmmm, Oktoberfest.. Niet echt een onderwerp waar de wagencommissie van de Esch spontaan heel erg blij mee was. Tijdens de trekkingsavond kwamen er zoveel andere leuke feesten voorbij. Het onderwerp Oktoberfest leek weinig uitdaging te bieden en of ze hier wel mee uit de voeten konden was nog maar de vraag. Lange tafels, grote bierpullen, dirndls, lederhosen, zuipen en feestvieren. Het is te voorspelbaar om uit te beelden en dat is niet wat de Esch voor ogen heeft als ze een wagen bouwen. Ook dit jaar is het Robert Markvoort weer gelukt om een prachtig ontwerp te maken voor de wagen en alles er om heen. De wagenbouwers waren zeer tevreden en erg gemotiveerd om weer te beginnen met bouwen. Maar ja, er wordt dit jaar niet alleen veel tijd gestoken in het uitwerken van het ontwerp maar ook in het zoeken naar een geschikte bouwlocatie. Na jaren gebouwd te hebben in de melkfabriek moest de buurt op zoek naar een nieuwe locatie en dat viel nog niet mee. Gelukkig zijn ze hierin geslaagd en kon er gebouwd worden bij de familie Scholten aan de Rijssenseweg. Of de Esch er in geslaagd ondanks de vertraging het ontwerp om te zetten in een mooie wagen zal duidelijk worden tijdens de optocht. Hoogtijdagen Kerspel Goor in jaren tachtig Buurtschap Kerspel Goor ontbreekt sinds 2002 op de deelnemerslijst van de themawagens. Toch was de buurt in de jaren tachtig een van de smaakmakers van de optocht, waar het maar liefst drie keer op rij als eerste eindigde. De intussen in Herike-Elsen woonachtige Herman Kranenberg was een van de bouwers van het eerste uur en blikt terug op die mooie periode. “ Toen we onze eerste wagen in 1984 gingen bouwen stond er gelijk al een fantastische grote groep mensen klaar om mee te helpen, allemaal onder leiding van de creatieve geest Peter van Nus die van beroep grafisch ontwerper was. We bouwden een Mississippi boot na, met daarop een zes meter hoge stoompijp. Het werd een fantastische wagen mede door de prachtige kostuums van de mensen op de wagen, speciaal gemaakt door de handwerkgroep dames op de woensdagmiddag. Een probleem was echter de vlaggetjes over weg die veel lager hingen dan de zes meter. Het probleem werd uiteindelijk simpel opgelost. In de stoompijp werd iemand neergezet met een schaar, die vervolgens onderweg alle vlaggetjes doorknipte. Vermoedelijk werden we daardoor tweede en geen eerste, maar desondanks waren we toch blij”. In het jaar daarna bleek dat het wagenbouwen de buurt in de genen zat en met het onderwerp ‘Portugal’ werd de buurt eerste. Hermans mooiste herinnering bewaart hij aan het onderwerp uit 1986 ‘Sissi’ waar hij verantwoordelijk was voor het functioneren van de waterval op de wagen. “ Onder de wagen werd een vat van 400 liter geplaatst die we onderweg tijdens de optocht nog een keer hebben bijgevuld” het prachtige kasteel en de mooie kostuums deden de rest. ‘ Sissi’ was opnieuw goed voor de hoogste plek op het erepodium en daardoor wachtte de buurt een enorme uitdaging voor het jaar daarna. “ Drie keer op rij de optocht winnen had nog niemand gepresteerd en dat doel wilden wij graag bereiken. We kregen als onderwerp “ Zo de ouden zongen, piepen de jongen”. Tijdens de brainstormavond ontstond een fantastisch idee, wat alleen zeker voor die tijd nogal gewaagd en misschien wel omstreden was. Op de wagen zou naast een hemelbed met daarin een vrijend stel, een meters hoog condoom worden opgeblazen, wat zich om de tien seconden zou herhalen. In die tijd was Jan Gijmink onze voorzitter van de buurt en aan hem werd het probleem voorgelegd. Met een schaterlach werd het bedachte idee goedgekeurd en menig Markeloer zal zich deze wagen, die opnieuw eerste werd, nog wel herinneren”. Tegenwoordig is het stil rond de wagenbouwers van ‘Kerspel’, wat Herman Kranenberg bijzonder jammer vindt. “Veel kartrekkers zijn inmiddels verhuisd of andere dingen gaan doen en daardoor is er te weinig animo in de buurt. Toch zou elke buurt zich tijdens de optocht moeten laten zien, desnoods doe je mee als loopgroep. Ik hou hoop dat het bij een aantal een keer weer gaat kriebelen” aldus Herman die zelf inmiddels actief is bij de optochtwagen van Herike-Elsen. Partytent De partytent die alle buurten en vrije wagens dit jaar krijgen aangeboden in verband met het 40-jarige jubileum wordt overhandigd in de laatste week voorafgaand aan de optocht wanneer er traditiegetrouw door de optochtcommissie gemeut wordt. t h 4 c j 0 o t a a

10 VOSKAMP WONEN & SLAPEN Grotestraat 28 7475 AX Markelo T 0547 36 25 44 www. voskampwonen.nl Wij wensen iedereen een machtig mooi dorpsfeest

Anja Sligman 1e biljartkoningin van Markelo Anja Sligman, onder de Mölle, mag zich 1e biljartkoningin van Markelo noemen. Het afgelopen jaar is er voor het eerst een aparte competitie voor dames georganiseerd door de biljartcommissie. De commissie had hiervoor de caféhouders van Markelo gevraagd of ieder café ervoor kon zorgen dat er een aantal dames mee konden doen. Zo werd ook Anja vorig jaar gevraagd. Op een dinsdagavond zat zij met haar volleybalteam nog even na in het voorcafé bij de Haverkamp toen Dinant bij de dames kwam met de vraag of biljarten niet iets voor hun was. Nou, grote hilariteit dus. Dat hadden Anja en de dames nog nooit eerder gedaan. Laat staan een keu vasthouden. Op dat moment was het al lachen, gieren en brullen. Anja en de dames hebben zich niet laten kennen en het gehele team gaf zich op. De week daarop had Bertha Jansen nog een boekje op zolder gevonden met daarin de uitleg over de beginselen van het biljarten. En zo werd ook de eerste theorieles die gegeven werd door Annie Vedders die avond na de volleybaltraining een feit. Daarnaast kregen de dames ook les van Henk Pasman. En zo kwam van het één het ander. De voorrondes waren voor Anja goed te doen. De finalepartij ging tussen Anja en Marloes Schreurs. Een gelijkopgaande partij. Er moest een halve partij extra worden gespeeld omdat de stand nog gelijk was. Wie toen het eerst 7 caramboles had, was de 1e biljartkoningin van Markelo. Anja had net dat beetje meer geluk. Na de huldiging was het groot feest. Eerst bij de Haverkamp, maar later die avond bij hun thuis. De hele buurt en de biljartdames die allemaal aanwezig waren bij de Haverkamp hadden 2 bogen gezet bij haar thuis. Thuis ging het dan ook door tot in de late uurtjes. Het hele weekend heeft Anja er erg van genoten. Eén voordeel voor Anja: zij kon dit jaar naar het frühshoppen gaan. Normaal is Anja op zondagmorgen tijdens het Dorpsfeest altijd bezig bij de wagen. Deze zondagmorgen heeft ze hier dan ook echt van genoten. Door de boerenkapel werd Anja samen met de nieuwe schutterskoning nog eens extra in het zonnetje gezet. Het duo werd op het podium gevraagd om te zagen. De kapel had een versje gemaakt over oud & nieuw en Anja en Henri Vruwink moesten de boom zagen met een handzaag. Dit ging natuurlijk niet vlot genoeg. Maar geen paniek, iemand van de kapel kwam aan het eind van het lied met de motorzaag. Van het Koninginneschap heeft Anja erg genoten. Ze heeft bijna aan alle uitnodigingen gehoor gegeven. Erg leuk allemaal. Dit jaar ligt Anja er bij de 1e ronde van de huidige biljartcompetitie al uit. Ze had nog graag een ronde verder gewild, maar helaas. Er wordt door alle dames veel geoefend. De partijen zijn veel korter dan vorig jaar. Maar de pret is er niet minder om. Alle dames moedigen elkaar enthousiast aan. Het is altijd erg gezellig tijdens deze avonden. Voor haar opvolger heeft Anja één tip: blijf jezelf en laat alles lekker over je heenkomen! Henri Vruwink schutterskoning Henri Vruwink heeft veel plezier beleefd aan zijn schutterskoningschap. Het is mooi dat zo’n jonge koning trots is om schutterskoning van Markelo te zijn. Dat hij koning werd, berust absoluut op toeval. Op de bewuste zaterdagmiddag net na 1 uur was hij nog niet vooruit te branden. Het was die vrijdagavond namelijk laat geworden, “erg laat” voegt Henri er nog een keer aan toe. Moeder Herma, die terugkwam van de receptie bij De Haverkamp “100 jaar vogelschieten”, stimuleerde hem om naar het schietterrein te gaan. Nog steeds had hij het idee om niet te schieten. Een deel van zijn kameraden zat al bij de tent op het schietterrein. “Wil je hierbij zitten dan moet je je eerst opgeven voor het schieten”. Zo gaf Henri zich toch op om mee te doen. Na 3 ronden schieten zat de vogel al behoorlijk los. “Ik dacht die is voor Johan Hoevink die voor mij schoot, .. maar nee” herinnert Henri zich nog. “Ik schoot en heb de vogel tot op de grond gevolgd en daar sta je dan”. Vanaf dat moment ging alles heel snel. Felicitaties, rit naar de tent en de huldiging. Tijdens de huldiging waren mijn kameraden door het dolle heen, dat is geweldig om het te zien vanaf het podium, een kippenvelmoment. Het was nog lang gezellig in de tent. Henri en de kameraden waren gevraagd om na het schieten het terrein op te ruimen. Doordat hij koning was geworden, is het terrein niet opgeruimd. De commissie was dus ’s avonds laat nog aan het opruimen. De boog, die was geplaatst door de buurt in verband met het 100-jarig bestaan van het vogelschieten, kon meteen voor het huis van de familie Vruwink gezet worden. Ook daar was het nog lang onrustig. Op zondagmorgen was Henri voor het eerst bij het frühshoppen. Het is hem dusdanig bevallen dat hij dit jaar zeker weer te gast is. ’s Middags was er de rondrit in de koets in de optocht. “Dit was de allermooiste ervaring” zegt Henri, “het was erg gezellig in de koets, iedereen zwaait naar je en je krijgt soms een biertje aangereikt”. Bij de koning komen er uitnodigingen binnen van de diverse uitvoeringen in Markelo. De eerste was de Achterhoek die voor het eerst een toneel uitvoering hielden. “Ik ben op bijna alle uitnodigingen ingegaan”. Meestal was ik met Anja, de biljartkoningin. “Ik vond het een geweldige ervaring om te gaan kijken bij al die toneelstukken en uitvoeringen”: glimlacht Henri. Dit jaar wordt Henri op de zaterdagochtend van het Dorpsfeest opgehaald door de vogelschietcommissie en de boerenkapel “de Grösmeijers”. Dit wordt een kort ritje dit jaar. Henri geeft meteen tegengas; ”Ik denk het niet, we gaan de Schoolstraat nog wel even uit”. Henri wil graag iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan dit fantastische jaar en kan een ieder aanbevelen om mee te doen met het vogelschieten en te proberen om koning of koningin te worden. Han Romp biljartkoning De meest onbekende biljartfinalist was het afgelopen jaar Han Romp. Han, geboren in Holten, woont al ruim 6 jaar met Mariël op de Esch. Ze hebben een zoon en een dochter. Al een jaar of 5 strijdt Han mee voor de individuele titel van Markelo samen met buurman Johan Michorius. Het afgelopen jaar gingen de 1e en 2e partij voor hem redelijk. Maar hoe verder hij in het toernooi kwam des te vaker won hij zijn partijen met nipte voorsprong. Vaak was het verschil maar klein. Het waren in ieder geval altijd spannende partijen. Tijdens de finale was hij eerst een beetje nerveus. Maar hoe verder hij in de partij kwam, des te sterker hij werd. Even was het een gelijk opgaande partij. Al vlug begon het voor Han steeds beter te lopen. En ja, dan kun je zomaar ineens biljartkoning van Markelo worden. Het was leuk maar om in het middelpunt van de belangstelling te staan, al was dat niet echt zijn ding. Toch heeft hij tijdens het Dorpsfeest gedaan wat er van hem verwacht werd. Al met al was het erg leuk. Zoals het frühshoppen, daar was hij nooit eerder geweest. Normaal draait hij op vrijdagavond een bardienst, gaat thuis wat eten en later die avond terug om feest te vieren. De zaterdag is voor de kinderen en de zondag werd dan afgesloten met de optocht. Aan vele uitnodigingen heeft Han gehoor gegeven. Deze waren ontzettend leuk. Vooraf had hij dit soms niet kunnen bedenken. “Je komt op plekken, waar je normaal niet komt en ontmoet ook weer andere mensen” aldus Han. Doordat hij al jaren competitie bij Kalfsterman in Holten speelt, stapt hij niet zomaar over naar Markelo. Ook al is hem dit natuurlijk wel gevraagd. Toch heeft hij het afgelopen jaar in Markelo voor de competitie bij Bill gespeeld. Twee teams doen namelijk mee bij de bond. Helaas kan Han de titel niet behouden. In de eerste ronde is hij blijven steken. Die avond tegen Johan Scholte in ’t Hoff liep het voor geen meter voor beiden volgens Han. Als je begint te twijfelen, dan lukt het helemaal niet meer. Johan maakte uiteindelijk minder fouten en ging door naar de volgende ronde. Voor zijn opvolger wil Han het volgende meegeven: je moet doen wat je zelf ingeeft en probeer gehoor te geven!

5 kli t likt hi kl T 0573 - 221 295 Voor niets gaat de Zon op! Vraag vrijblijvend een offerte aan bij installatiebedrijf Holshof voor zonnepanelen. Tevens wenst de firma Holshof een ieder in Markelo een geweldig en zonnig dorpsfeest! www.holshof.nl | info@holshof.nl | tel:0547275442

Bergweg - Wijnfeest Na jarenlange afwezigheid doet de Bergweg weer mee aan de optocht tijdens het Maarkels feest. Een aantal nieuwe bewoners op de Bergweg die dit fenomeen nog niet hadden meegemaakt, was nieuwsgierig geworden en een aantal “oud”-bewoners was nog steeds enthousiast. Hierdoor werd er besloten JA te zeggen tegen het maken van de optochtwagen. Tijdens de lotingsavond in de Haverkamp kreeg de Bergweg het onderwerp Wijnfeest toebedeeld. De buurt besloot daarna om een creatieve commissie samen te stellen bestaande uit zowel nieuwe bewoners als ook oudgedienden. De commissie heeft een concept uitgewerkt en inmiddels is de bouw van de wagen in volle gang. De bouwavonden worden steeds drukker bezocht door enthousiaste Bergweg-bewoners, die hun steentje bijdragen. Niet alleen de wagen gaat als een speer, ook merk je dat de saamhorigheid sterker wordt. “We leren elkaar steeds beter kennen” aldus een enthousiaste buurtbewoner: “Het maakt ons niet uit op welke plaats we gaan eindigen, meedoen en de gezelligheid is belangrijker dan winnen. ( maar stiekem hopen we toch op een top 3 nominatie…haha!)”. Anholtskamp - Gipsy Wedding De Markelose optocht zal wat de Anholtskamp betreft een heuse bruiloft laten zien maar dan wel in de sfeer van de zigeuners. Voordat het zover was, had dat nog wel de nodige voeten in de aarde want zelfs na een brainstormsessie waren er nog geen concrete plannen. Die kwamen er pas nadat door de creatieve commissie een maquette werd getoond die de doorslag gaf. Centraal op de wagen staat een grote bruidstaart en rond de wagen zullen het bruidspaar en de bruiloftsgasten zorgen voor een feestelijke stemming. De kleding voor de deelnemers wordt gemaakt door een aantal enthousiaste dames uit de buurt. Jammer genoeg ontbreekt het in de buurt aan een groot aantal wagenbouwers en is de bouwgroep nog wat kleiner dan vorig jaar. Daarom is een beroep gedaan op de bewoners van de woningen op de Herikeres. Bij het schrijven van dit artikel was daar nog weinig reactie getoond, maar de buurt hoopt toch op een aantal nieuwe medewerkers. En ondanks alles blijft het optimisme de boventoon voeren. “De mensen die er wel zijn gaan hard aan de slag om een wagen op de weg te krijgen die het resultaat van vorig jaar zal overtreffen.” Aldus de bouwgroep. Welnu, dat moet kunnen lukken want vorig jaar werd de buurt…laatste. Herike-Elsen - Halloween Allereerst willen wij de optochtcommissie van harte feliciteren met hun 40-jarig jubileum van de optocht. Na het bekend worden van het thema “Feesten doen we zo!” kwamen diezelfde avond al verschillende ideeën boven tafel. De wagencommissie heeft deze ideeën uitgewerkt om deze tijdens de brainstormmiddag te presenteren. Om verschillende redenen is besloten een brainstormmiddag te organiseren in plaats van een “feestavond” nadien. Deze brainstormmiddag/avond wordt de laatste jaren gehouden in de “oale warkplaatse” bij de familie Pinkert aan de Herikerweg. Ongeveer 25 enthousiaste wagenbouwers waren die middag van de partij om mee te denken over de verdere uitwerking van het subthema “HALLOWEEN”. Het was een zeer geslaagde middag waarbij “alle neuzen dezelfde kant op stonden” We hopen ook dit jaar weer origineel voor de dag te komen op een niet voor de hand liggende wijze. Met verschillende kleuren en materialen proberen we de symboliek van Halloween uit te beelden. In de laatste week van juni beginnen we met de bouw op onze vaste bouwlocatie Pinkert. Een goede, gezellige en vertrouwde stek in hartje “Herike-Elsen”. De wagencommissie en wagenbouwers waarderen dit ten zeerste. Het grote succes van vorig jaar is dit jaar niet te overtreffen toen we de 1e prijs van de jury en de 1e publieksprijs mochten behalen met het thema “merkwaardig” waarbij Lady Gaga (“Bad Romance”) een grote rol speelde. De wagenbouwers van Herike-Elsen gaan er ook dit jaar weer volop tegenaan, waarbij de gezelligheid en de saamhorigheid in de buurt nog steeds het belangrijkste is. Biljarten in Markelo leeft meer dan ooit! Dat de Maarkelse bevolking graag een potje wil biljarten is al jarenlang een gegeven. Dit jaar heeft de biljartcommissie maar liefst 140 deelnemers kunnen indelen, wat opnieuw een record betekent! De heren en de dames biljarters strijden ook dit jaar in aparte poules. Het aantal vrouwelijke deelneemsters is toegenomen tot 36. Als onderdeel van het Dorpsfeest wordt er in de maanden mei tot en met augustus gestreden om de Koningstitels van het Dorpsfeest. Dat iedereen graag een jaar lang de titel “Biljartkoning of -koningin” wil dragen is te zien aan het fanatisme op het groene laken. De spanning van de deelnemers is te voelen op elke avond dat er gespeeld wordt in één van de plaatselijke horecagelegenheden. De competitie is zo opgezet dat er na de voorronden 8 heren en 2 dames biljarters overblijven, die gaan strijden om de finaleplaatsen. Op vrijdag 16 augustus strijden de heren om de laatste vier finale plaatsen. Deze zullen samen met de twee overgebleven dames op donderdag 22 augustus uitmaken wie er biljartkoning en -koningin worden. Traditiegetrouw zullen de winnaars naast de schutterskoning(in) plaatsnemen in de koets tijdens de optocht. De finale avond die elk jaar weer in een andere horecagelegenheid gespeeld wordt is een happening waar menig bezoeker “het begin” van het Dorpsfeest in proeft. Dit jaar mag café “Vennebekken” zich gaan opmaken om op donderdag 22 augustus de biljarters en de bezoekers te verwelkomen. Vogelschieten 2013 in officiële vorm. Na een tragisch incident in Tubbergen in 2009 stond het vogelschieten op losse schroeven. Het vogelschietcomité van Stichting Dorpsfeest Markelo nam echter een voortrekkersrol en nodigde alle vogelschietcomité’s uit de regio uit voor een gesprek. Vanuit deze bijeenkomst werd een werkgroep samengesteld waarin vanuit Markelo Gerrit Veltkamp een belangrijke rol speelde. Deze werkgroep heeft samen met de KNSA (Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie) en Regio Politie Twente gewerkt aan een Algemeen Reglement en een veiligheidsreglement om het traditionele vogelschieten ook in de toekomst mogelijk te houden. Traditionele evenementen mogen hun evenement weer houden, echter moeten zij aangesloten zijn bij de speciaal voor dit doeleinde opgerichte Vogelschietverening Twente (VVT). Sinds september 2012 is de VVT officieel opgericht en is Markeloër Gerrit Vruwink voorzitter geworden. We mogen er trots op zijn dat mede dankzij de inbreng van Markelo dit evenement in een reglementair jasje is gegoten en daardoor voor de toekomst is bewaard gebleven. Meer informatie is te vinden op de site www.vogelschieten.nl 101e Vogelschietfestijn In Markelo zullen we in ieder geval met de 101e vogelschietfestijn van start gaan op de zaterdagmiddag van het Dorpsfeest. Een thuiswedstrijd voor Koning Henri Vruwink. Na het unieke jubileumprogramma van vorig jaar zullen we dit jaar weer een traditioneel ‘normaal’ evenement organiseren. p o r Zoete inval bij de familie Holtmaat Als bewoners van het eerste uur aan de Koekoekslaan, hebben Henk en Rita Holtmaat jarenlang de optocht voor hun huis langs zien trekken. Aangezien Henk jarenlang chef-kok is geweest, werd er al snel een tent voor het huis gezet, zodat Henk zich kon uitleven met allerlei hapjes. Zo heeft hij wel eens pannenkoeken gebakken op straat en die uitgedeeld aan deelnemers van de optocht. Een andere keer schonken ze drank aan voorbijgangers. Rita vertelt dat er eens in de optocht een gorilla meeliep, die een hele fles wijn meenam en vervolgens zijn duim opstak. Ze weet tot op de dag van vandaag nog niet wie dit is geweest. De groep mensen die op zondagmiddag de optocht kwam kijken, werd steeds groter: familie, buren en vrienden: iedereen is welkom bij de familie Holtmaat! Henk herinnert zich ook nog dat hij zo’n 10 jaar geleden een ijsbuffet heeft gemaakt op het grasveld tegenover zijn huis voor 40 Russische kinderen die bij gastgezinnen in Goor logeerden. Een belevenis voor de kinderen, die als dank liedjes hebben gezongen. Een dierbare herinnering, aldus Henk en Rita. In de beginjaren heeft Henk zelf ook meegeholpen met het bouwen van de wagen van de Koekoek, maar nu zorgt hij ervoor dat de bouwers worden voorzien van eten en drinken. De laatste jaren stond er op het grasveld van de Koekoekslaan een grote tent, waarin de wagen de laatste 2 weken voor het feest werd afgebouwd. Dit gaf meer aanloop van buurtbewoners en daardoor enorm veel gezelligheid. De laatste jaren zijn Henk en Rita vaak in Frankrijk tijdens het Markeloos Feest, maar hun zoons nemen het stokje over van pa en ma, want zoals Henk het zo passend zegt: “van gastvrijheid krijg je geen spijt”. t h 4 c j 0 o t a a

TANKSTATION BEDIEND TANKEN & CARWASH En ook in onze winkel : Ve r se b r ood j es Cadeau ’s Bl oemen Ol i e / smee rmi dde l en JANDECROON.NL | Ho l t e rweg 2 Ma r ke l o                                  11                Grotestraat 1, Markelo (0547) 36 13 10 www.wapenvanMarkelo.nl 3                

Perfect Showband Vorig jaar tijdens het Dorpsfeest wist de Perfect Showband, met Erik Dollekamp in de hoofdrol, er een geweldig slotfeest van maken. Hij stond bovenop de piano met zijn favoriete instrument, de trompet, en speelde later op de avond een instrumentaal nummer op een doedelzak. Eén van de hoogtepunten was een optreden van Marieke Dollekamp, de dochter van Erik, samen met de Perfect Showband. Dit laatste was wellicht een voorbode, want afgelopen maart maakte Marieke haar opwachting in de band. Marieke was kwartfinaliste in the Voice, editie 2011-2012. Een prachtige bos rode krullen en een witte vleugel is het nieuwe gloedvolle middelpunt van elke show, dit maakt een extra nieuwe repertoirelijn mogelijk. Laat je verrassen door de power van talent, enthousiasme en ervaring! De zondag kan niet zonder de Perfect Showband. Maarkelsen oamd met MmoozZ MmoozZ is jong, dynamisch, flexibel en energiek. De band bestaat uit zes professionele muzikanten en zij weten elk feest, evenement of bruiloft om te toveren tot een ware happening. Optreden vinden zij het leukste wat er is! MmoozZ speelt een breed allround repertoire: de nieuwste Top 40-hits maar ook bekende classics. Pop, rock, soul, dance en Nederlandstalig worden in een perfecte mix geserveerd: alles met een speciaal MmoozZ-sausje! Dit is wat Markelo nodig heeft om op de eerste feestavond helemaal los te gaan. MmoozZ heeft alle capaciteiten in huis om een wervelende show neer te zetten! De nummers worden ook altijd razendsnel achter elkaar gespeeld zodat er weinig stiltes vallen en de dansvloer gevuld blijft! Voor een goed optreden is perfect geluid en licht erg belangrijk. Daarom werkt MmoozZ met een vaste professionele crew! het podium spat) de professionaliteit én de virtuoze benadering van hun instrumenten zijn de belangrijkste ingrediënten die ervoor zorgen dat het óp, maar vooral vóór het podium, altijd een groot feest is . En dat is precies zoals deze mannen het willen hebben! Dus het zal vast en zeker een gezellige zaterdagmiddag worden op het Dorpsfeest. 30 Euro Live “Wir Sind SPITZE!” De zaterdagavond is voor de sensatie in het Nederlandse feesttenten 30 Euro Live. Van Friesland tot Limburg en van Zuid Holland tot Overijssel. Er is geen locatie waar de jongens van 30 Euro Live geen diepe indruk achterlaten. Peter, David en Michiel hebben een missie tijdens elk optreden.” We gaan pas naar huis als de hele tent volledig platgespeeld is”. Dat ze dit uitstekend kunnen, hebben ze al bewezen in 2010. Op veler verzoek is weer een beroep gedaan op deze drie jongens. 30 Euro Live is een band die het vermogen heeft om met hun ongecompliceerder show op de bühne iedere zaal in een waar feestparadijs te veranderen. Het podium van onze feesttent zal dus geen probleem zijn voor deze 3, zeer goed uitziende, muzikale toppers: 100% live vanaf het podium waarmee jong en oud zich zal gaan vermaken. Dat wordt meezingen, meespringen en je helemaal geven tijdens de kallende optredens. Dat leek vijf doorgewinterde muzikanten uit het Zuid-Limburgse Heuvelland in 2008 een geweldige naam voor hun nieuwe band. Hun liefde voor het “Duitstalige lied” (met een vette knipoog!) wordt vertaald naar humoristische live-shows met hilarische acts en een muzikale mix van “Die Populairsten Polkas, Die Schönsten Schlager und Die Blödesten Ballerman-Party Hits”, aangevuld met “Nederlandstalige Krakers, Ruige Rocksongs of Swingende DanceClassics”. De interactie tussen band en publiek bepaalt welke ‘twist’ er aan een middagje “Wir sind Spitze!” wordt gegeven. Het kan dus doodleuk gebeuren dat een stampende Polka van Die Klostertaler afgewisseld wordt door AC/DC, Robbie Williams of een Party-Knaller van DJ Ötzi, waardoor geen enkele show hetzelfde is! Deze mannen nemen de wensen van hun publiek héél serieus…maar zichzelf helemaal niet…en dus is ze daarom niks te gek. Met hun spontane hak-op-de-tak formule hebben Pummi, Pauli, Seppl, Erich & Moritz al de Maarkelse tente ‘plat’ gespeeld, waardoor “Die Gebrüder Spitze” zich hebben ontwikkeld tot een van de meest gevraagde live-acts voor o.a. Oktober-, Après-Ski-, Bier- en Tentfeesten. Ze zijn meer dan 100 keer per jaar op de podia aan te treffen in een ‘werkgebied’ dat zich inmiddels vanuit het diepe zuiden van Limburg als een olievlek over de rest van Nederland heeft verspreid. De vriendschap tussen de 5 bandleden, het speelplezier, (dat letterlijk van TORKEST Het duo Torkest is er inmiddels in geslaagd een vaste plek te veroveren op de vrijdagmiddag tijdens het bedrijvenuurtje. Een eindeloos repertoire gecombineerd met show en humor. Zij weten bij elke gelegenheid de juiste toon en sfeer te treffen. Torkest is een unieke en veel gevraagde 2-mansband die met recht allround genoemd mag worden. Twee ervaren musici die live zingen en spelen en daarbij gebruik maken van een moderne lichtshow en geluidssysteem. Ongetwijfeld gaan de voetjes weer van de vloer. De Rick&Tijn Show De Rick&TijnShow koppelt het zaterdagmiddag en het avondprogramma aan elkaar. Dat is vorig jaar niet onopvallend gebleken. Dus dit jaar staan ze er weer!. Meer dan twee jaar zijn Rick en Tijn samen bezig om via de muzikale inbreng het feest waar we staan tot een gezellige avond te begeleiden. Om dit te kunnen, hebben wij een breed assortiment aan muziek. Van Aprés ski, de jaren ’70 ’80 en ’90 tot aan de top40 van deze tijd. Na meerdere feesten, partijen en bruiloften hebben ze weer de eer om te draaien bij het feest der feesten van Markelo en omstreken: het Dorpsfeest Markelo! Tot in de tent! Hofstreek Omroep Het laatste weekend van augustus zal Hofstreek Omroep als vanouds weer veranderen in Dorpsfeest Omroep. Ook dit jaar zal de lokale omroep live verslag doen van het Dorpsfeest. Vanuit een geïmproviseerde studio nabij de tent zullen vrijdagmiddag en in het weekend overdag de uitzendingen verzorgd worden. Traditiegetrouw zijn Hofstreek FM en Hofstreek TV aanwezig bij de finale van de biljartkampioenschappen op donderdagavond. Net als vorig jaar tijdens de uitzendingen van Dorpsfeest Radio is er op vrijdag, vanaf 12.00 uur, een quiz waarbij u kans maakt op leuke prijzen. Hoe deze quiz er exact uit komt te zien is nog een verrassing, maar het belooft weer ludiek te worden! Op vrijdag vanaf 14.00 uur volgt een uitzending waarin wordt toegewerkt naar de officiële opening van het Dorpsfeest. Dat is namelijk de start van het borreluurtje om 16.30 uur. Ook zaterdag de gehele dag zijn de uitzendingen vanaf het Dorpsfeest. Om 10.00 uur ‘s ochtends begint het met het programma Hofhouding Markelo, waarin uitgebreid terug en vooruit wordt gekeken naar het Dorpsfeest. Verder is Dorpsfeestradio op zaterdag ook aanwezig bij het vogelschieten en geven ze een live verslag van het beach volleybal. Dorpsfeest TV maakt op de zaterdag een reportage van alle programmaonderdelen: van het kinderprogramma tot aan de huldiging van de schutterskoning. Zondag staat in het teken van het frühshoppen en de optocht. Ook deze onderdelen zullen live via de radio worden uitgezonden. Dorpsfeest TV maakt hiervan uitgebreide opnames. Natuurlijk is ook de uitslag van de optocht live te horen bij Dorpsfeestradio. Hofstreek TV verzorgt ook de live beelden in de feesttent van zowel het vogelschieten als van de optocht. Dus wilt u niets missen van het feest luister dan het hele weekend naar Hofstreek Omroep. De week na het Dorpsfeest zendt Hofstreek TV een uitgebreide repportage uit van het gehele feest in Markelo. Hofstreek FM is te beluisteren op 107,6 FM en op de 107,0 FM (Markelo) in de ether en op 104,1 FM op de kabel in de gehele Hof van Twente, en via real stream audio op internet. Hofstreek TV is te bekijken op kanaal 7 op de kabel (Analoog) en Digitaal via Ziggo Digitale Televisie Kanaal 47 en via real stream Video.

                                                                                                                                    Maarkels feest Machtig Mooi, Schnitzels van Kastelein, Machtig lekker. Schnitzels gepaneerd of ongepaneerd, 5 halen - 4 betalen! Spareribs kilo € 8,95 Deze aanbieding is geldig van 19 t/m 24 Augustus. 19

  8                                                                                    VOORDEEL BIJ McDONALD’S Big Mac 2 Niet geldig in combinatie met andere McDonald’s aanbiedingen. Alléén geldig tegen inlevering van deze waardebon bij McDonald’s Restaurants Holten (A1), Oldenzaal en Nijverdal (’t Lochter) tot en met i 31-10-2013. d 2 halen 1 betalen

OVER DIT VERHAAL HEBBEN WE 400 JAAR GEDAAN Da’s heel lang. En over ons mooie Grolsch en met name de smaak valt dan ook heel wat te vertellen. Vraag dat maar aan een van onze brouwmeesters. Wel zorgen dat u de middag vrijhoudt en dat iemand de hond even uitlaat. Wist u bijvoorbeeld dat we Grolsch nog vrijwel net zo brouwen als vier eeuwen geleden? Met water uit onze eigen bronnen. Natuurlijk maken we inmiddels iets meer Grolsch dan toen we net begonnen. Dus de handpomp hebben we helaas moeten vervangen door een iets geavanceerder exemplaar. Maar verder is er weinig veranderd. Behalve met ons eigen water brouwen we ook met ons eigen gist, en volgens onze eigen specifi eke brouwwijze. En het zijn juist die dingen die zorgen voor de kenmerkende smaak: “fris en toch zo bijzonder”. De smaak die het “Grolsche” bier vanaf 1615 tot ver buiten Groenlo (helemaal tot in Boekelo) zo geliefd maakte. Ja, bij Grolsch zijn we dol op verandering, maar niet als het over ons bier gaat. Daarom hebben we het brouwproces nauwgezet vastgelegd in een recept. En dat recept ligt in een kluis. En die kluis… dat vertellen we niet. Tot zover de theorie, nu de praktijk. Daarvoor zitten we bij Grolsch iedere morgen al vroeg aan het bier. Tenminste onze proevers. Zij zijn als geen ander in staat om een Grolsch slapend met de ogen dicht te herkennen, lauw, warm of koud en als het moet tussen duizend andere bieren. Zo doen we dat bij Grolsch al 400 jaar en dat blijven we de komende 400 jaar lekker zo doen. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel mooi. Maar wat betekent dat voor u? Eigenlijk maar één ding. Dat u straks een Grolsch open plopt en denkt: het klinkt niet alleen lekkerder, het is het ook.

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
Home


You need flash player to view this online publication