0

woensdag 22 | donderdag 23 | vrijdag 24 | zaterdag 25 | zondag 26 augustus

24/25/26 AUGUSTUS

INHOUDSOPGAVE Voorwoord Huisregels Maarkelsnieuws Henk & Hilko Plattegrond Wisseling van de wacht Puzzel Woensdag Seniorenmiddag Donderdag Biljarten 5 7 9 15 17 31 33 11 13 Dorpsfeest Woensdag 22 augustus 14.00 uur Seniorenprogramma bij Zalencentrum De Haverkamp Donderdag 23 augustus 19.30 uur Biljartfinale bij Café Vennebekken vrijdag Trap ’m An Party Maarkelsen Meutoamd 19 19 Vrijdag 24 augustus 16.30 uur Officiële opening 16.30 uur Trap ‘m An Party met Reflexxion 20.00 uur Maarkelsen Meutoamd met PPM band Zaterdag 25 augustus zaterdag Kinderprogramma Vogelschieten Zaterdag in de tent 21 23 25 10.30 uur Kinderprogramma met Circus Meerfout 13.00 uur Vogelschieten op het Roggeplein 15.00 uur Zaterdagmiddag met Wahnsinn 20.00 uur Het grote tentfeest met Q5 NewStyle Zondag 26 augustus 10.00 uur Frühschoppen met de Grösmeijers en de Zondagmorgengroep 13.30 uur De grote optocht door Markelo 15.00 uur De optocht afterparty met de Perfect Showband 19.30 uur Prijsuitreiking kinderoptocht zondag Frühschoppen Opstelling Route optocht Optocht Gouden Pluim Zondag in de tent 27 29 29 29 27 27 DORPSFEEST MAGAZINE 2018 3 20.00 uur Prijsuitreiking vrije wagens en themawagens 20.30 uur Het slotfeest met de Perfect Showband 24.00 uur Maarkels Volkslied

BRANDHOUT VERS GEKLOOFD 80% EIKEN 55 EURO PER M³ GRATIS BEZORGD BINNEN 20 KM www.robstuinaanleg.nl

VOORWOORD MAGAZINE 2018 Niet zonder enige trots mag ik u het Dorpsfeest Magazine 2018 aanbieden. Een magazine vol met informatie en foto’s over het Maarkelsfeest dat traditioneel plaatsvindt in het laatste volle weekend van augustus en ook nu weer tot stand is gekomen door de prettige samenwerking met Stichting Maarkelsnieuws. Dit jaar kijk ik toch met een beetje gemengde gevoelens naar het komende Dorpsfeest. Het zal namelijk mijn laatste jaar als voorzitter van het Dorpsfeest zijn. In Hilko Pruntel hebben we echter een geweldige opvolger gevonden waardoor ik straks met het volste vertrouwen, het stokje durf over te dragen. Met een jonge en frisse blik zal hij ongetwijfeld mooie jaren tegemoet gaan als voorzitter van ons Dorpsfeest. En met reden schrijf ik ons, want Dorpsfeest Markelo is alleen mogelijk door de tomeloze inzet van de vele vrijwilligers, commissieleden, ondernemers maar ook alle mensen die ons feest bezoeken. Samen zijn we tot enorm veel in staat en juist dát is wat ons sterk maakt! Nadat de tent in 2017 een nieuwe locatie heeft ingenomen op het Kaasplein wordt nu het vogelschieten opnieuw verplaatst. Niet direct naast de feesttent maar tegenover de tent op het Roggeplein vindt dit jaar het vogelschieten plaats. In de tent hebben we opnieuw een aantal aanpassingen gedaan en ook de themabar is terug van weggeweest, alleen zal deze niet in de tent maar buiten de tent worden geplaatst. Trots zijn we als bestuur van Stichting Dorpsfeest Markelo op het programma dat we voor u hebben mogen samenstellen. Natuurlijk hebben we daarbij rekening gehouden met het jonge maar ook het (wat) oudere publiek. Op het programma staan dan ook bands van formaat die staan te popelen om de feesttent in Markelo te laten dampen. Het volledige programma hebben we voor u opgenomen in het magazine zodat u dat alvast eens rustig kunt bekijken. Het thema Theatertour welke de optochtcommissie dit jaar heeft gepresenteerd is door de buurten enorm goed ontvangen. Doordat er voor het eerst, geen subthema’s aan het thema zijn gehangen dit jaar heeft dit een flinke creatieve vrijheid voor de wagenbouwers als gevolg gehad, waardoor we naar mijn mening een meer dan verrassende optocht kunnen verwachten in Markelo. Vanaf deze plek wil ik alvast namens het bestuur van Stichting Dorpsfeest Markelo, alle vrijwilligers, sponsoren en de buren van de tent bedanken voor alle inzet, bijdrage en begrip voor, tijdens maar ook zeker na het Dorpsfeestweekend. Samen met u hopen we op prachtige weersomstandigheden en zien u graag tijdens Dorpsfeest Markelo! Namens het dagelijks bestuur van Stichting Dorpsfeest Markelo, Henk Bussink, voorzitter HET MARKELOOS VOLKSLIED (tekst Mevr. Aarsen – muziek Wim Dollekamp) Refrein: Wijde verten schone dreven, mooie luchten hoog verheven. Pracht van heuvels vijf in tal, natuurschoon is er overal. Gele akkers, groene weiden, met de Schipbeek als een lint. Dat met goed verzorgde wegen, Twente en Salland saam verbindt. Ja, in dat kleine dorpje, daar in dat Twente land. Door traditie goed geborgen, smeden wij een sterke band. Wij zijn van goede wille saam, houden hoog steeds onze naam. Markelo ons dierbaar oord, Markelo dat ons hart bekoort. De oude toren laat zich horen, zij bij vreugde of bij leed. Elk van ons die kent zijn klank, houdt zich als steeds voor hulp gereed. Moederspraak en kinderplichten, binden ons hier met de grond. Heerlijk is het hier te wonen, daar waar eens mijn wieg op stond. COLOFON DORPSFEEST MAGAZINE Redactie Fotoredactie Ontwerp/vormgeving Acquisitie : Maarkelsnieuws : Marjan Noteboom : Robert Markvoort : Maarkelsnieuws De Stichting Dorpsfeest Markelo neemt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid op zich voor diefstal, schade en/of ongelukken die plaatsvinden en/of veroorzaakt worden door activiteiten in het kader van het Dorpsfeest. De redactie en uitgever van dit magazine kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventueel geleden schade door foutieve vermelding. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of openbaar worden gemaakt zonder toestemming van de redactie. DORPSFEEST MAGAZINE 2018 5

Petersweg 7 7475 NG Markelo www.lammertink-markelo.nl. Email: info@lammertink-markelo.nl Tel: 0547-361601 Loonwerk – Egaliseren – Grondverzet – Bestratingen – Betonvloerplaten – Sleufsilo’s Bij u in de buurt kinderopvang professionele Altijd dichtbij Oprecht betrokken Professioneel Bekwaam bij u In de buurt Woning verkopen? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! Maak vandaag nog een afspraak! Jan-Henk Berendsen www.gobdebengel.nl Larenseweg 1, Holten T 0548-36 16 49 M 06-21 89 44 54 Postbus 138, 7450 AC Holten E info@robers-makelaardij.nl I www.robers-makelaardij.nl OPENINGSTIJDEN: Dinsdag Zaterdag 9.00 - 17.00 uur Woensdag 9.00 - 20.00 uur Donderdag 9.00 - 20.00 uur Vrijdag 9.00 - 17.00 uur 8.30 - 13.30 uur

Voor de veiligheid van iedereen die op het terrein van Dorpsfeest Markelo aanwezig is, zijn huisregels vastgesteld. Tevens is op dit evenement de Nederlandse wetgeving van kracht aangevuld met de plaatselijke verordeningen. Wanneer u het Dorpsfeest Markelo bezoekt en daardoor aanwezig bent op het terrein, gaat u akkoord met dit reglement. EIGEN RISICO Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van de optredens zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. Stichting Dorpsfeest Markelo en haar medewerkers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade van bezoekers. GLASWERK Het is niet toegestaan om glaswerk in bezit te hebben op het feestterrein. DRANK • • • • Het is niet toegestaan om drank mee te nemen, zowel binnen als buiten het evenemententerrein. Alle drankconsumpties worden direct met de daarvoor beschikbare penningen afgerekend. Alcohol wordt niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar. Legitimatie verplicht. Indien een bezoeker kan aantonen dat hij 18 jaar of ouder is kan een alcoholbandje worden aangebracht om de pols waardoor het barpersoneel bevoegd is aan de persoon zwak alcoholische drank te verschaffen bij de daarvoor beschikbare uitgiftepunten. Bij twijfel mag het barpersoneel uitgifte weigeren. ALCOHOL Volgens de Nederlandse wetgeving is verkoop van alcoholische dranken aan personen jonger dan 18 jaar niet toegestaan, evenals het nuttigen van alcohol door deze personen. Stichting Dorpsfeest Markelo wijkt net als andere evenementen niet af van deze wetgeving en er zal dan ook op worden gecontroleerd. Je kunt om legitimatie worden gevraagd. DRUGS Het bij je hebben of verhandelen van drugs is niet toegestaan. Bij constatering van het in bezit of verhandelen zult u zonder pardon worden overgedragen aan de politie. ROKEN Het is wettelijk niet toegestaan in de gesloten ruimten (tenten) te roken. Ook de niet roker stelt dit erg op prijs. VERVOER Iedere bezoeker wordt geadviseerd om de auto zoveel mogelijk thuis te laten. Fietsen en scooters zijn niet toegestaan op het feestterrein. Voor bezoekers die van ver komen is parkeergelegenheid aanwezig buiten het evenemententerrein. OVERIGE • • • • Bij bezoekers onder de 18 jaar kan bij twijfel over alcoholgebruik een blaastest worden afgenomen. Huisdieren worden (om hun eigen bestwil) niet toegelaten. Personen in clubkleding (motorclubs of voetbal) worden niet toegelaten tot het evenemententerrein. Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid behouden wij ons het recht voor om u te controleren / fouilleren. Indien u hieraan geen medewerking verleent, kan u de toegang tot het evenement worden ontzegd. • Verkoop of promotie van goederen en/of diensten op of rond het evenemententerrein is niet toegestaan zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Stichting Dorpsfeest Markelo. • Op het terrein gelden de dagelijkse normen en waarden. Het dreigen en gebruik van geweld, het in bezit hebben van wapens of andere voorwerpen, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie, wildplassen, biergooien/ moddergooien, vervuiling en/of vernieling van materialen en het ontvreemden van goederen zal niet worden getolereerd, de toegang tot het terrein zal u worden ontzegd en u kunt worden overgedragen aan de politie. Eventuele schades zullen op u verhaald worden. • • • Op diverse plaatsen op het evenemententerrein hangen camera’s dit om te waken voor uw en onze veiligheid, bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan overheidsinstanties. Toiletruimte is alleen bestemd voor individueel gebruik. Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de kassa van de tent of te overhandigen aan onze medewerkers. ONGEWENST GEDRAG EN STRAFBARE FEITEN Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel. Aanwijzingen en of opdrachten gegeven door of namens medewerkers van de organisatie dienen onverkort en direct te worden uitgevoerd dan wel nageleefd. Indien het beveiligingspersoneel of de organisatie oordeelt dat je gedrag ongewenst is, kan de toegang tot het Dorpsfeest terrein worden ontzegd. Bij strafbare feiten word je te allen tijde overgedragen aan de politie en zal er aangifte worden gedaan. In gevallen waarin deze toegangsvoorwaarden en huisregels niet voorzien beslist de organisatie. DORPSFEEST MAGAZINE 2018 7 HUISREGELS STICHTING DORPSFEEST MARKELO

Wij wensen iedereen een machtig mooi feest! Kuilschuiven Broeiremsystemen Mestschuimremmer Kuilverdichtingswalsen Frontgewichten Messen Luchtfilterreinigers www.armadis.nl | Markelo | 06 55 75 25 53 GET DRESSED • FEEL AT HOME Eschpla GET INSPIRED GROTESTRAAT 28 | WWW.VOSKAMPWONEN.NL WWW.ESCHPLA.NL 7475 AX MARKELO T 0547 362544 T 0547 362040 Henk Schreurs Rondhout Tevens openhaard hout te koop Te koop gevraagd: alle soorten rondhout, openhaard hout, singels, naaldhout, dunningen, kaalslag. Ook grote partijen. Henk Schreurs 06-43424296 Email: info@kappenvanbomen.nl Website: www.kappenvanbomen.nl

DORPSFEEST EN MAARKELSNIEUWS Dorpsfeest Markelo en Maarkelsnieuws zijn al vele jaren onafscheidelijk met elkaar verbonden. De redactie van Maarkelsnieuws brengt het nieuws rondom het Dorpsfeest in een speciale rubriek op haar eigen site. Naast de rubrieken Nieuws, onsProat, Uitgelicht, Klepperderk en Sport zorgt dit voor een groot aantal unieke bezoekers per dag. Maarkelsnieuws heeft in haar 11-jarig bestaan een explosieve groei doorgemaakt wat voor een lokale nieuwssite zeker als een unicum geldt. MAGAZINE In de aanloop maar ook tijdens het Dorpsfeest worden veel foto’s gemaakt. Verantwoordelijk voor het maken van deze beelden zijn Wilko Tempelman, Marian Waanders en Marjan Noteboom. Deze laatste legt al sinds 2002 vele beelden vast en is tevens de persoon die de foto’s bewerkt en plaatst op de speciale fotosite van het Dorpsfeest. FOTO’S De nauwe banden met het bestuur en de diverse commissies van Dorpsfeest Markelo liggen dit jaar ten grondslag aan de totstandkoming van het Dorpsfeest Magazine. De redactie van Maarkelsnieuws heeft hierdoor een magazine boordevol informatie kunnen maken die met veel foto’s en de creativiteit van Robert Markvoort zijn samengevoegd tot het Dorpsfeest Magazine 2018. Iets waar zowel het bestuur van het Dorpsfeest Markelo maar ook alle mensen achter Maarkelsnieuws erg trots op zijn. VIDEO In Markelo is de Goorse Stephan Kuipers allang geen onbekende meer nadat hij bij de film Mirrewinter The Movie verantwoordelijk was voor camerawerk en montage en hiermee in een betrekkelijk korte tijd een bijzondere film wist af te leveren. Echter sinds 2016 maakt Stephan samen met Apollonia Sligman ook beelden van Dorpsfeest Markelo. John Schuurs zal dit jaar toegevoegd worden aan het team waardoor het geluid bij de beelden verder geprofessionaliseerd wordt. Dit jaar zullen zij naast de biljartfinale, het vogelschieten en het frühschoppen ook de optocht in beeld brengen in opdracht van Dorpsfeest Markelo. BUTE GET Achter de schermen van Dorpsfeest Markelo zijn veel mensen actief. Mensen die je niet direct ziet en waar het bestuur of de commissies toch altijd op terug kunnen vallen. Dat maakt deze groep net als alle vrijwilligers die wel zichtbaar zijn enorm belangrijk. Niet voor niets wordt er vaak geroepen “samen sta je sterk” en met elkaar vormen zij de spil van het Dorpsfeest. Een van de mensen die bijna onzichtbaar is is Bute Get. Gerrit Vedders die na een telefoontje van het bestuur zorgt dat de deur van ABZ Diervoeding geopend is en zorgt dat de enorme Dorpsfeestvlag zo’n zes weken voor het startsein van het Dorpsfeest kan worden gehesen. Een simpele handeling maar toch geldt deze als het startsein voor veel Markeloërs om ook de vlag in top te hangen en kijken we vanaf dat moment toch met elkaar verlangend uit naar dat laatste volle weekend van augustus. Maar dat is niet alles. Jarenlang is Gerrit alweer betrokken bij de optocht als chauffeur van de ‘paarden’ die voorop in de optocht de Schutterskoning(in) en de Biljartkoning en Biljartkoningin veilig door de optocht loodst. Doordat zijn vrouw Annie indertijd deel uit maakte van de Optochtcommissie en het vervoer van het ‘koninklijk’ gezelschap door veiligheidsoverwegingen moest worden aangepast was het Gerrit samen met Berend Jan Bussink die op de bok van de ‘koets’ plaats namen en hun creatieve uiting van het span paarden voorop lieten lopen in de optocht. DORPSFEEST MAGAZINE 2018 9

Prinses Beatrixstraat 34 7475 AR Markelo Tel: 06 506 705 58 Fax: 0547 - 361857 E-mail: terwelle@home.nl Tel: +31 (0) 547 - 36 16 20 www.zwienenbergmarkelo.nl g

SENIORENMIDDAG De aftrap van het Dorpsfeest vindt traditioneel plaats op de woensdagmiddag in de zaal van De Haverkamp met de seniorenmiddag. Veel senioren kijken hier al weken naar uit en ruim voordat het programma van start gaat, heeft iedereen dan ook een plekje kunnen vinden en is tijdig voorzien van koffie of thee. Dat laatste is overigens geheel te danken aan de enorme inzet van de dames van de UVV, die deze middag zorgen voor de uitgifte van de drankjes en de hapjes. Elk jaar wordt er opnieuw veel aandacht besteed aan het samenstellen van het programma tijdens het Dorpsfeest, zo ook aan het programma van de seniorenmiddag. Dit jaar is gekozen voor Mathilde Geerds, beter bekend als ‘Truus oet Weersel’ van onder andere het streektheater van Jan Riesewijk & Co. Ze zorgt voor een spraakmakende invulling van de seniorenmiddag bij De Haverkamp. In haar 2 x 20 minuten durende conference neemt Truus oet Weersel zowel de mannen als de vrouwen mee in de alledaagse herkenbare dingen van het leven. Met Truus oet Weersel achter de strijkplank is het gegarandeerd lachen. Mathilde Geerds is dan ook een veelgevraagde conferencier op feesten en bijeenkomsten. Enkele jaren geleden is ze gestopt als peuterjuffrouw en nu helpt ze haar man Gerard op de boerderij. Deze bezige bij doet daarnaast vrijwilligerswerk voor de Zonnebloem. In 2013 ontving zij de hoogste Buutonderscheiding en daarmee mag zij zich de beste Twente Buutreedner van 2013 noemen. Aangevuld met het Nederlandstalig koor NooTzaak en de Zondagmorgengroep heeft het programma van de seniorenmiddag op deze manier een sterk lokaal karakter. Het programma is rond 16.30 – 16.45 uur afgelopen. Elke 50-plusser is van harte welkom en uiteraard zijn begeleiders ook welkom. Het bestuur van de Stichting Dorpsfeest Markelo ziet u graag op woensdagmiddag 22 augustus om 14.00 uur bij De Haverkamp en net zoals in de tent is de toegang gratis. BROODJES Leden van de tentcommissie gaan tijdens de Trap ‘m An Party rond met belegde broodjes. Deze broodjes worden elke dag gesmeerd en belegd door de ‘broodjesdames’. Een grote groep dames die elk jaar trouw zorgen dat er tijdens elke dag van het Dorpsfeest voldoende broodjes voor alle vrijwilligers aanwezig zijn. Op vrijdag dus ook voor de feestgangers tijdens de Trap ‘m An Party. De kosten worden gedragen door de Stichting Dorpsfeest Markelo en de volgende horecaondernemers: De Poppe, Dieka van de Kruusweg, Toornsmit, Grand Café De Kroon, Grand Café ’t Wapen van Markelo en Zalencentrum De Haverkamp. EHBO In de tent is een plek ingericht voor vrijwilligers van EHBOvereniging Markelo-Diepenheim die het hele weekend paraat staan om eerste hulp te verlenen. De mensen van de EHBO dragen zo een belangrijke bijdrage aan de veiligheid tijdens het Dorpsfeest Markelo. DORPSFEEST MAGAZINE 2018 11

BOREN - ZAGEN TEMPELMAN MARKELO ASFALTFREZEN WWW.TEMPELMAN.NL EDELSMID Voor een optimale beleving van uw tuin A Nijhuisweg 2 7475 NL Markelo T 0547 - 263 536 E info@overbeekhoveniers.nl I www.overbeekhoveniers.nl Burgemeester Korthals Alteslaan 1 - 7475 DA Markelo 0547-851388 - 06-48195255 info@diedeperrier.nl - www.diedeperrier.nl Osteopathie Markelo wenst iedereen een fijn Dorpsfeest toe Wij wensen iedereen een gezellig dorpsfeest

EEN MARKELO’S SPROOKJE Er was eens een koning op zoek naar een koningin…... En hoe mooi is het dan dat de koning zijn koningin gevonden heeft dankzij de mooie tradities tijdens het Dorpsfeest. Arjan Wevers doet al jaren mee aan het vogelschieten, samen met een groepje vrienden fietst hij op de zaterdagmiddag vanuit Elsen naar Markelo. Dit jaar waren ze wat aan de late kant vertrokken vanuit het verre Elsen, was er wat onduidelijkheid waar het vogelschieten precies plaats zou vinden en waar de inschrijving was. Net op tijd schreven de mannen zich in. Bij de inschrijving liet Hilko Pruntel Wever voorgaan. Hij maakte nog een grapje dat Hilko straks niet terug moest komen als Arjan de vogel daadwerkelijk naar beneden zou halen….. Na 280 schoten was het al zover en daarmee kroonde Arjan zich tot Schutterskoning van 2017. Hij heeft volop genoten van alle plichtplegingen tijdens en na het Dorpsfeest. In de maanden na het Dorpsfeest vallen vele uitnodigingen op de mat: voor bijvoorbeeld toneelstukken, concerten en het hoffelijke boekenbal. En bij al die evenementen kwam Arjan naast biljartkoning Freddy Vogel ook Biljartkoningin Natacha Bruneel tegen. Tijdens één van die gezellige avonden is de vonk tussen Arjan en Natacha overgesprongen en sindsdien zijn ze een echt koninklijk koppel! Die koninklijke titel gaat Natacha overigens in augustus zeker inleveren, want ze is in de eerste ronde uitgeschakeld bij het koetsbiljarten. Arjan gaat opnieuw een poging doen bij het vogelschieten en zou het geweldig vinden om nogmaals de koning te worden. Mocht dat niet lukken, niet getreurd, hij heeft zijn hoofdprijs al gewonnen! BILJARTEN Voor de vierde keer stond Freddy Vogel in de biljartfinale en tot nu toe was het niet gelukt om de titel ook daadwerkelijk binnen te slepen. Tweemaal was Hans Nijenhuis zijn tegenstander en de derde keer was Bart Schreurs te sterk voor Freddy. In 2017 was dan eindelijk het moment daar: Freddy werd Biljartkoning door in de finale te winnen van Han Romp. Wat volgde was een groot feest bij De Haverkamp en een Dorpsfeest dat er iets anders uitzag dan hij gewend was. En hij heeft er volop van genoten! Freddy kijkt met veel plezier terug op de optocht. Nu zag hij de route een keer vanaf de andere kant en zag voor het eerst hoeveel publiek er langs de kant stond. Ook Freddy heeft gehoor gegeven aan veel uitnodigingen die een koning nou eenmaal krijgt, uitnodigingen voor evenementen waar hij nog nooit eerder geweest was, maar nu als koning niet wilde missen. Bijna overal is hij geweest en hij heeft zich verbaasd over hoeveel mensen zich inzetten bij toneelvoorstellingen, zowel op toneel als achter de schermen. De vader van 2 kleine kinderen zou graag nog een keer willen winnen! Natacha deed vorig jaar voor het eerst mee met het biljarten en kwam tot haar eigen verbazing steeds een ronde verder. Ineens stond ze in de finale en daarin was ze te sterk voor haar tegenstander Ingrid Smit-Kok. Dit jaar is ze inmiddels uitgeschakeld, volgend jaar gaat ze zeker weer meedoen en opnieuw een gooi naar de titel doen. De voorrondes voor de biljartfinales zijn de afgelopen maanden geweest in de diverse horecagelegenheden. Op donderdagavond 23 augustus zal bij Cafe Vennebekken worden bepaald wie de titel Biljartkoning en Biljartkoningin een jaar lang mag uitdragen. Vanaf 19.30 uur strijden bij de dames Truus Potman, Ina Vreeman, Marjolijn Vennebekken en Esmee Bussink om de titel en bij de heren zullen Ton Jansen, Roland Stege en Tijn Fleerkate proberen om Biljartkoning Freddy Vogel van zijn troon te stoten. Freddy wil proberen om na Hans Nijenhuis de tweede Markeloër te worden die de titel 2 maal achter elkaar weet te winnen. DORPSFEEST MAGAZINE 2018 13

G a r z 0 o r 5 t a 4 e a 7 t s h r s - a e 3 a o 6 t r l 1 2 m o 3 7 . l - w k 7 8 w r 4 w a 7 5 A Openingstijden: ma. t/m vrij. 8:30 tot 17:00 uur za. 9:00 tot 16.00 uur Z Elkink Afbouw - Stucadoorswerk - Pleisterwerk - Spack-spuitwerk - Buiten stucwerk M 06-42099090 T 0547-363110 Wij wensen de inwoners van Markelo een geweldig dorpsfeest toe! Marktteam Holten-Markelo Brummelaarsweg 13 Markelo E info@elkinkafbouw.nl www.elkinkafbouw.nl M e 3 a a k . n l

DORPSFEESTVLAG Wanneer de grote driekleurige vlag wappert bovenop de silo van ABZ Diervoeding is dat hét moment voor de Markeloërs om de eigen vlag uit de kast te pakken en aan de vlaggenstok te bevestigen. Het is dan ook niet voor niets dat deze Dorpsfeestvlag de laatste jaren hét kenmerkende symbool is geworden van het feest dat in het laatste volle weekend in Markelo losbarst; Dorpsfeest Markelo. En niet alleen wappert de vlag in ons dorp, maar veel Markeloërs nemen de vlag steevast mee als vaste bagage in hun reiskoffer. Op de plaats van bestemming wordt dan veelal een foto gemaakt die dan doorgestuurd wordt naar de redactie van Maarkelsnieuws. De Dorpsfeestvlag heeft op die manier al veel uithoeken van de wereld gezien. Voor mensen die er achter komen dat hun Dorpsfeestvlag toch een keer aan vervanging toe is hebben de Welkoop en Plus Blankhorst dé oplossing. Zij verkopen de vlaggen in zowel groot als klein formaat in de weken voorafgaand aan het Dorpsfeestweekend. Hallo Hilko, Hoi Henk, Op het moment dat mijn vrouw Marleen zei: “Bezoek voor jou, Hilko”, had ik geen idee waarvoor je kwam Henk. Je overviel me met je vraag en ik heb ruim de tijd genomen om na te denken en me te laten adviseren alvorens ik volmondig ‘Ja’ heb gezegd. Inmiddels loop ik, nou ja op krukken dan, al een paar maanden ‘stage’ bij jou en heb al veel vrijwilligers en commissies ontmoet die samen ieder jaar weer het Dorpsfeest mogelijk maken. Je toont wel lef Henk, dat je iemand van 36 jaar voordraagt, maar het lijkt mij een uitdaging om dat te gebruiken om de volgende generatie meer bij het Dorpsfeest te betrekken. Het verbindende karakter van het dorpsfeest moeten we behouden! We doen het samen, zowel het organiseren als het feesten! Tot slot wil ik jou bedanken voor je inzet al die jaren Henk en ik wens je een geweldig mooi Dorpsfeest toe, voor jou de laatste als veurzitter, disse ene keer, nog één keer weer. Proost! Groet, Hilko Hier even een berichtje van een tevreden voorzitter. Na de 2017-editie begon ik aan mijn laatste jaar als voorzitter en dat is hét moment voor het dagelijks bestuur om namen te noemen van geschikte opvolgers. Ik tipte jou en gelukkig waren de andere DB-leden, Ceciel Boode en Els Ulkeman, net zo enthousiast als ik. Enkele weken later zat ik bij jou thuis aan de keukentafel met het verzoek of jij de nieuwe voorzitter wilde worden en gelukkig heb je ‘ja’ gezegd. Zelf heb ik de 6 jaren als voorzitter ervaren als mooie jaren, soms waren het wel tropenjaren, door veel ingrijpende veranderingen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het verplaatsen van de tent naar de nieuwe locatie, het verplaatsen van het vogelschieten, de strenger wordende wet - en regelgeving op het gebied van beveiliging, drank, drugs en roken. Allemaal zaken die goed geregeld moeten worden en veel tijd en inspanning kosten van vrijwilligers. Maar wat overheerst is echter het plezier dat ik heb gehad. Ieder jaar kijk ik enorm uit naar de biljartfinale, het eerste biertje in de tent, het vogelschieten en het frühschoppen, om maar eens wat te noemen. En dan vergeet ik nog de gezelligheid rondom het bouwen van de wagens en de optocht op zondag. Dat alles staat jou nu te wachten als nieuwe voorzitter. Ik wens jou de komende jaren veel succes en plezier, het gaat je lukken! Groet, Henk DORPSFEEST MAGAZINE 2018 15

Experts in gebiedsontwikkeling Marb Consultancy adviseert bedrijven en overheden bij plannen voor gebiedsontwikkeling. Wij helpen jou met jouw project door het projectmanagement en coördinatie uit handen te nemen en mee te denken over de inhoud. Onze leefomgeving vraagt om een gezonde balans tussen werken, wonen, ontspannen en milieu. Nog nooit zijn deze gebieden zo in beweging geweest als nu. Nieuwe ontwikkelingen en trends vragen om andere manieren van samenwerken, denken en aanpakken. - Visie, Beleid, Organisatie, Projectmanagement, Financiering, Uitvoering - Marb Consultancy BV • Diepenheimseweg 1 • Goor • Postbus 210 • 7470 AE Goor 0547-351505 • info@marb.nl • www.marbconsultancy.nl BETER AF BIJ BERENDS NAAFS! Grotestraat 19 | 7471 BK Goor | T: 0547-272547 | info@berendsnaafs.nl KIJK OOK OP: WWW.BERENDSNAAFS.NL

VOGELSCHIETEN SPIEKER buitenterras DORPSFEEST MAGAZINE 2018 7

Welkom in de complete supermarkt en slijterij voor al uw dagelijkse boodschappen!                                                                                                         plus.nl Openingstijden: ma-za 8.00-20.00 // zo 11.00-17.00 Blankhorst Kerkplein 1 // Markelo // T: 0547 364081 Klantvriendelijkste Supermarkt 2018                             BRANDPUTTEN BEREGENINGSBRONNEN WATERBEHANDELING MAAS GRONDBORINGEN | Sligsweg 1 | 7475 NP Markelo T. 0547-362525 | E. info@maasgrondboringen.nl Woning verkopen? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! Betrokken partner in uw fi nanciële administratie en belastingzaken. Maak vandaag nog een afspraak! Jan-Henk Berendsen Larenseweg 1, Holten T 0548-36 16 49 M 06-21 89 44 54 Postbus 138, 7450 AC Holten E info@robers-makelaardij.nl I www robers-makelaardij nl Online boekhouden | Belastingadvies | Salarisadministratie Financiële administratie | Jaarcijfers | Bedrijfsadvies info@civra.nl T: 074-2657720 www.civra.nl

REFLEXXION TRAPT ‘M AN Met de in Markelo bekende band Reflexxion blijft de succesformule van de Trap ’m An Party gewaarborgd. Als geen ander weet deze band wat Markelo nodig heeft om feest te kunnen vieren. De band is niet voor niets al vele jaren het vaste muzikale gezicht tijdens de Soundmixshow op Koningsdag in Markelo. Vorig jaar beleefde Reflexxion haar debuut op het podium in de Markelose feesttent en stonden zij op zaterdagavond op het programma van Dorpsfeest Markelo. Reflexxion geeft gegarandeerd een spetterende opening van het Maarkels feest. MEUTEN MET DE PPM BAND De Maarkelse Meutoamd wordt onder leiding van de PPM band (on)gewoon goed en gezellig! De band wordt geroemd om haar muzikaliteit en de ongewoon gezellige interactiviteit en dat al 41 jaar lang. Door het enorm veelzijdige repertoire worden vele muziekstijlen in razend tempo gespeeld en spelen zij zelfs op verzoek via een sms. Samen met de enorme ledwall en special effects trakteert de zeskoppige band de gasten in de tent op een muzikale avondvullende avond. PPM met de voortreffelijke zangeres Loes Lammertink zal de feesttent binnen de kortste keren laten dampen op het Markelose Kaasplein. DORPSFEEST MAGAZINE 2018 19

Wenst U een mooi Maarkels feest !! Mooie gezinscamping in een bosrijke omgeving 3b Voor het organiseren van een feestje of partijtje kunt u in de ‘Barghut’ terecht. (± 80 pers.) Barghut Voor informatie fam. Overmeen Goorseweg 49 Markelo 0547 – 361321 www.montebello.nl info@montebello.nl

KINDERPROGRAMMA Zaterdagmorgen vanaf 10.30 uur is de tent traditioneel dé plek voor de kinderen. Alle jongens en meisjes zijn van harte welkom bij Circus Meerfout. Nadat Huub Cooijmans vorig jaar zorgde voor een geweldig kinderprogramma heeft het bestuur hem bereid gevonden om opnieuw voor de kinderen op te treden. Huub Cooijmans zal de jongste doelgroep ook dit jaar trakteren op een grandioze voorstelling met ditmaal een knipoog naar het klassieke circus. De kinderen zullen kennis maken met meerdere ‘foute’ artiesten die stiekem toch wel erg goed zijn in wat ze doen. Een unieke show die bestaat uit een opeenvolging van spetterende circusacts. Zo zullen de vingervlugge Magic Mike, het acrobatenduo Heinrich & Viktor, de alleswetende Mentalist, diabolo-man Don Guan en het jongleerduo Berl & Huub het podium betreden. In rap tempo en met veel humor vormen deze acts vast en zeker een onvergetelijke voorstelling. Na de show kunnen de kinderen alles wat zij gezien hebben zelf gaan uitproberen in het meespeelcircus onder begeleiding van Huub en Berl. Niet alleen kinderen zullen genieten van dit kinderprogramma. De acts zijn van grote klasse, zodat het voor de ouders vast en zeker een goed moment is om met een kop koffie op adem te komen na de eerste dag van het Dorpsfeest. DE KERMIS De kermis wordt dit jaar groter opgezet dan vorig jaar met meer attracties voor zowel jong als oud. Naast de tent is de kermis de ontmoetingsplaats tijdens Dorpsfeest Markelo en een aantrekkelijke plek voor vooral de pubers van Markelo en omstreken. In 2018 zet Stichting Dorpsfeest Markelo de samenwerking met Kermis Organisatiebureau Verdonk voort. De exploitant uit Maarssen zal dit jaar nog meer attracties meenemen naar Markelo waarmee het aanbod op het feestterrein nog groter zal worden. Naast de botsauto’s, draaimolen, blikgooien en touwtje trekken komen er nog vele andere attracties naar Markelo. Ook ontbreken de popcorn en suikerspinkraam niet op het kermisterrein en zal ook de Hollandse Gebakkraam weer zijn plek innemen aan de Grotestraat. De kermis tijdens het Dorpsfeest is geopend vanaf vrijdagmiddag 16.30 uur en zaterdag na het kinderprogramma vanaf ongeveer 12.00 uur. De kinderen die op zaterdagochtend het kinderprogramma in de tent bezoeken, kunnen na afloop 1 uur lang voor € 1,00 per rit gebruik maken van de attracties. Zondag is de kermis na het frühschoppen geopend, dat zal ook vanaf ongeveer 12.00 uur zijn. DORPSFEEST MAGAZINE 2018 21

Fusi n Fitness Wenst u een goed dorpsfeest 2018 toe! Herman Schreurs Handelsonderneming Ons assortiment bestaat onder ander uit: • Betonpanelen in baksteenmotief of met grindmotief • Sandwichpanelen, dak en wand • Betonprodu cten • Dakpanplaten, damwand • Vennekesweg 2 • Markelo • T 0547-364 57 6 • M 06 46231900 • Info@hermanschreurs.nl www.hermanschreurs.nl Asbestsaneringen, leveringen en montage daken GET DRESSED • FEEL AT HOME Eschpla GET INSPIRED GROTESTRAAT 28 | WWW.VOSKAMPWONEN.NL WWW.ESCHPLA.NL 7475 AX MARKELO T 0547 362544 T 0547 362040 i i i

VOGELSCHIETEN WEER OP ANDERE PLEK Het vogelschieten zal ook dit jaar weer op een nieuwe locatie plaatsvinden. Door de nieuwe elementen op het Kaasplein is de ruimte te beperkt gebleken om het vogelschieten op dezelfde plek tussen de tent en de Kaasfabriek te organiseren. Het vogelschietterrein zal verhuizen naar de overzijde van het Pastoriepad op het Roggeplein. Het verplaatsen van het vogelschietterrein naast de tent zorgde vorig jaar voor extra publiek in de tent op de zaterdagmiddag doordat het vogelschieten en het middagprogramma in de tent nauw in elkaar overliepen. De ruimte van het terrein was vorig jaar enigszins beperkt, op het Roggeplein zou er meer ruimte moeten zijn. Evenals afgelopen jaren is het maximale aantal deelnemers dit jaar op 150 gesteld. De inschrijving begint om 12.30 uur. Alleen inwoners van Markelo van 18 jaar en ouder kunnen meedoen. Bij de inschrijving moet een geldig legimitatiebewijs getoond worden. Het is dus niet mogelijk om je in te schrijven voor iemand anders. De vogelschietcommissie hoopt wederom op veel deelname van een van de traditionele activiteiten van het jaarlijkse Dorpsfeest Markelo. THEMABAR Nu de tent sinds vorig jaar op de nieuwe locatie op het Kaasplein staat, was dat voor de tentcommissie reden genoeg om een nieuwe themabar te ontwerpen. De bar zal buiten de tent komen te staan, op de plek waar vorig jaar het vogelschieten werd gehouden. Vóór de themabar wordt een terras gemaakt, zodat bezoekers vanuit de tent ook even rustig buiten kunnen zitten, even kletsen of een biertje kunnen drinken. Vanaf het voorjaar is er elke zaterdagmorgen volop geklust door de leden van de tentcommissie, aangevuld met de zogenaamde ‘timmer-vutters’, de mannen met veel kluservaring zeg maar. Ook de dames van de tentcommissie staken de handen uit de mouwen, zij hebben de nieuwe bar van een mooi kleurtje voorzien. In een paar maanden is er weer een waar kunststukje ontstaan, dat kan ook niet anders met zoveel ervaring en enthousiasme. De klussers wilden in dit magazine nog niet al te veel prijsgeven wat er precies gemaakt is, dus komt dat zien tijdens het Dorpsfeest! HET BETAALMIDDEL TIJDENS DORPSFEEST MARKELO Al jaren zijn de witte munten met de opdruk ‘Dorpsfeest Markelo’ hét betaalmiddel in de tent. Het bestuur heeft ondanks hogere kosten besloten de prijs van de munten niet te verhogen. “Er zijn veel mensen die denken dat het Dorpsfeest elk jaar veel winst maakt. De afgelopen jaren waren de inkomsten en uitgaven echter nagenoeg gelijk aan elkaar en het laatste jaar, mede door de verhuizing naar het Kaasplein, waren de kosten zelfs een beetje hoger dan de inkomsten,” aldus penningmeester Els Ulkeman die aangeeft dat de muntprijs dankzij enkele bezuinigingen op 2 euro kan blijven. De munten kunnen dit jaar weer worden gekocht aan de kassa in de tent met pinpas of contant. Nieuw is dat ondernemers munten vooraf kunnen bestellen en betalen via dorpsfeestmarkelo.nl, de munten liggen vervolgens op vrijdagochtend tussen 10.30 en 12.30 uur klaar in de tent om afgehaald te worden. DORPSFEEST MAGAZINE 2018 23

K E OLLERIE Nieuwbouw . Onderhoud . Renovatie . Service . Data . Beveiliging Burg.Nilantlaan 43 7475EC Markelo LEKTRO 0633162995 6 5 4 5 4 17 82 Het verhaal achter de cijfers www.devijfheuvels.nl TUINVORMGEVING SIERBESTRATING AANLEG ONDERHOUD 18 18 18 55 35 21 8 Niet geldig in combinatie met andere McDonald’s aanbiedingen. Alléén geldig tegen inlevering van deze waardebon bij McDonald’s Restaurants Holten (A1) en Nijverdal (’t Lochter) tot en met 31-10-2018. Zoveel uren zitten er in een dag. Vast niet geheel toevallig is het ook het aantal cycli in het Chinese zonnejaar. Zuiver goud bestaat uit 24 karaat. 24 is ook het aantal majeur- en mineurtoonsoorten in de westerse muziek. Nou begrijpt u ook waarom Chopin 24 preludes componeerde. En omdat het verhaal achter de cijfers u meer vertelt dan de cijfers zelf, hebben we daar ons werk van gemaakt. 336 7 Benieuwd naar het verhaal achter úw cijfers? Neem dan contact op met Leferink Adviseurs: 0548-363507. 514 48814 Oude Deventerweg 11 - 7451 CM Holten Kerkplein 43 - 7475 AE Markelo Spoorstraat 3 - 7471 BV Goor Tel: (0548) 36 35 07 info@leferink-adviseurs.nl - www.leferink-adviseurs.nl Spelleweg 12 7475GV Markelo Telefoon: 0547-361764 info@devijfheuvels.nl voordeel bij Mcdonald’s Big Mac 2 halen 1 betalen

JETZ GEHT’S LOS MET WAHNSINN De waanzinnige achtkoppige bandformatie Wahnsinn staat niet voor niets opnieuw op de programmering van Dorpsfeest Markelo. Onder het motto ‘wat goed is moet je niet willen veranderen’ zullen de heren uit Zuid Limburg ook dit jaar de feesttent in no time veranderen in een feestende mensenmassa. Met live muziek uit instrumenten zoals ze bedoeld zijn staat Wahnsinn al ruim tien jaar bekend om de wervelende liveshows waarin zij alles geven, wat zij in zich hebben. Het repertoire kenmerkt zich als Volkstümlich, Schlager, Alpenparade, Ober-Bayerisch, Glansparade, Hüttenfest, Polka en Steirisch; van Apres-ski tot Feestmuziek, van Polka tot Golden Oldie, alle remmen gaan los! Nadat de Schutterskoning(in) in de tent is gehuldigd, zal het feest ongetwijfeld losbarsten op zaterdagmiddag en zorgen voor een onvergetelijk feest samen met de Schutterskoning(in) 2018. Jetz geht’s los! ENTERTAINMENT OP DE ZATERDAGAVOND Ze stonden al een paar jaar op het verlanglijstje van het Dorpsfeest. Q5 New Style behoort op dit moment tot 1 van de beste coverbands in feesttenten en discotheken in heel Nederland en staat voor een dynamische live band versterkt door de beats van een DJ. Zaterdagavond word je meegenomen door vijf getalenteerde entertainers in een unieke live dance experience vol show en interactie. De vette sounds en de imponerende visuals op een mega video wall zorgen voor een sensationele totaalbeleving. Q5 New Style is dan ook veel meer dan alleen muziek, het is een concept waarbij muziek de basis vormt voor totaalbeleving. Licht, video, sound en fx worden tijdens het optreden niet aan het toeval overgelaten maar zijn juist vooraf compleet op elkaar afgestemd. Maar liefst 25 losse videopanelen vormen samen optisch 1 gigantisch scherm dat als stagedesign achter de band zorgt voor een wauw-effect. DORPSFEEST MAGAZINE 2018 25

Countus Markelo / Burg. de Beaufortplein 6 / T (0547) 36 83 68 / markelo@countus.nl / www.countus.nl Gerard Spong 11 mei Late Lente 9 november Diversiteit in De Reggehof Gewoon Aans 17 november Wij wensen iedereen een machtig mooi Dorpsfeest! Grotestraat 1 te Markelo Al meer dan 100 jaar gewapend met gastvrijheid, kwaliteit en Twentse gemoedelijkheid. 0547 - 36 13 10 wapenvanmarkelo.nl lunch diner Rabo Hoftalenten 30 december info@wapenvanmarkelo.nl borrelen catering Groei met de ABZ-formule Rob & Emiel 13 april Bureau Sport 5 oktober dichtbij dier dichtbij boer met het juiste voer dichtbij het beste resultaat Bekijk het volledige seizoen op www.reggehof.nl Emma wil leven Medisch Centrum Best 25 april 26 januari Theater De Reggehof De Höfte 5 Goor 0547-284 880 De kassa is alle werkdagen geopend van 9.00 tot 16.00 uur Verhoog uw rendement met de ABZ groeiformule, want investeren in kwaliteit loont. Voeg daarbij de bijzonder betrokken houding en jarenlange expertise van onze mensen en je hebt een gouden formule te pakken. Samen groeien? Kijk op www.abzdiervoeding.nl / dat loont

NIEUW DUO IN DE TENT OP ZONDAGMORGEN Werd er in het Dorpsfeest Magazine 2017 nog een oproep gedaan aan jongeren om mee te doen aan het Frühschoppen, dit jaar kan Markelo al getuige zijn van een nieuw, jong duo, namelijk Christiaan Mensink en Sjoerd Jansen. Op de vraag of de mannen ervaring hebben met toneelspelen, gaf één van beiden als antwoord: ‘Zeker, …….. ik heb een vriendin!’ Als dat de toon is voor de zondagmorgen komt het vast en zeker helemaal goed. Naast dit nieuwe duo staan dit jaar wederom Rudi Bussink en Alexander Daalwijk samen op het podium en hebben we voor het eerst een trio: Henny Klein Twennaar is aangesloten bij Willian Potman en Arie Lodeweges. Tijdens het fotomoment een paar weken geleden, kwamen de eerste verhalen al op tafel en werd er smakelijk gelachen om gebeurtenissen die het afgelopen jaar in Markelo zijn voorgevallen. We gaan hier uiteraard niets verklappen, maar het blijkt overduidelijk dat er dit jaar genoeg inspiratie is voor de Zondagmorgengroep: het Kaasplein, de gemeente, de burgemeester; er is weer genoeg gebeurd in Markelo en de Hof van Twente. Alle 7 hebben veel zin om Markelo en haar inwoners voor het voetlicht te brengen en zo mogelijk op de hak te nemen. Komt dus allen op zondagmorgen naar de tent! ONVERGETELIJKE ZONDAG MET PERFECT SHOWBAND Dorpsfeest Markelo en de Perfect Showband zijn al vele jaren onafscheidelijk verbonden. Direct na de optocht staat de zeskoppige band in de startblokken. Perfect weet als geen ander hoe zij moeten inspelen op de Markelose feesttent tijdens de vijfde en tevens laatste dag van Dorpsfeest Markelo. Bepalend voor de juiste sfeer is het afwisselende repertoire die zij in combinatie met een jarenlange staat van dienst weten neer te zetten. Een meer dan complete show die bestaat uit veelzijdigheid en 100% live beleving, waarbij de allergrootste hits van muzikale grootheden de revue zullen passeren. Alles staat van begin tot eind in het teken van de interactie met het publiek met maar één overduidelijk doel; een meer dan onvergetelijke zondag neerzetten in de Markelose feesttent. Wanneer Rick Wessels de verlossende antwoorden heeft gegeven met betrekking tot de prijsuitreiking van de allegorische optocht, is het zondagavond rond de klok van half negen aan Markelo om nog eenmaal onder leiding van de Perfect Showband helemaal los te gaan tijdens de allerlaatste uurtjes van de editie van het Dorpsfeest 2018. EXTRA PRIJS: DE GOUDEN PLUIM De optochtcommissie heeft een extra aanmoedigingsprijs in het leven geroepen, de Gouden Pluim. Deze prijs kan door de jury worden uitgereikt waarmee zij haar waardering kan uitspreken voor een wagen die als geheel niet helemaal uit de verf kwam, maar waar ze wel onder de indruk waren van een specifiek onderdeel of bijvoorbeeld van een bijzondere loopgroep. Is dat niet het geval, dan wordt de Gouden Pluim ter waarde van 75 euro niet uitgereikt. Voorzitter van de optochtcommissie Ans van Hinte: “Dat maakt het winnen van deze extra prijs ook nog eens extra speciaal. We willen hiermee als optochtcommissie een bijzonder, creatief of origineel onderdeel van de wagen belonen. Hiervoor komen alleen de wagens in aanmerking die buiten de top 3 vallen”. DORPSFEEST MAGAZINE 2018 27

Höltersweg 15, 7556 BS Hengelo (ov) T 074 - 2918568 E info@berghorstdranken.nl I www.berghorstdranken.nl Verkoop en reparatie van Van D. Tweewielers fietsen, E-bikes, racefietsen, mountainbikes en bromfietsen. SCHUURMAN SERVICE CENTRUM WENST U EEN wenst u een machtig mooi Dorpsfeest 2018 toe Mark van Doornspeek - Grotestraat 41, 7475 AZ Markelo Tel. 0547-371222 - E-mail: info@vandtweewielers.nl nieuw nu ook online winkelen op www.sleutels-schuurman.nl

OPSTELLING OPTOCHT 2018 “THEATERTOUR” Tolweg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Goorseweg 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Oldtimer tractor Muziekvereniging “De Fanfare” Markelo Kinderoptocht Uitdelen formulieren publieksprijs Thema-aankondiging Koets Schutterskoning(in), Biljartkoning en Biljartkoningin Koekoek met Belle en het Beest Beusbergen met Charlie and the Chocolate Factory Oldtimer tractor Gekke Monnen met Zwarte Cross (vrije wagen) Herike-Elsen met War of the World Oldtimer tractor Muziekvereniging De Harmonie Diepenheim Molenbuurt/Prinsessenbuurt met De première Discofever Dijkerhoek met Openluchttheater De Esch met Charivari De Zwaluw groep 8 met Het dak gaat er af! (vrije wagen) Oldtimer tractor Drumband Heelsum Achterhoek met Poppentheater Goorseweg met The Lion King Oldtimer tractor Anholtskamp met Bassie & Adriaan Stokkum met Alice in Wonderland Oldtimer tractor Muziekvereniging Apollo Goor Keet Onbekend met Netnix original: La Casa de Papel (vrije wagen) Rijssenseweg met Straattheater Markelosebroek met Asterix and Obelisk en de Romeinen De Moat’n met American Prison (vrije wagen) Oldtimer tractor Inleveren formulieren publieksprijs (ZPC de Hof Markelo) Escorte Vrijwillige Brandweer Markelo WAGENBOUWERS ZELF AAN DE HAAL MET ‘THEATERTOUR’ De trekkingsavond voor de themawagens verliep voor de buurten anders dan verwacht. Na de trekking van het hoofdthema kreeg iedere buurt als subthema een vraagteken mee. “Dit jaar hebben we als commissie voor het eerst geen subthema’s bepaald en hadden buurten tot 1 juni de tijd om hun definitieve subthema door te geven. Inmiddels wordt er hard gewerkt aan 12 theaterstukken, het belooft weer een zeer afwisselende optocht te worden met ongetwijfeld verrassende elementen”, aldus voorzitter Ans van Hinte van de Optochtcommissie. De straten van Markelo vormen op zondag 26 augustus een groot theater voor de themawagens in de meest uiteenlopende genres waaronder musicals, volksvermaak, straattheater, poppentheater en kindertheater. Naast de themawagens zullen ook de vrije wagens voor het nodige theater zorgen. Dit jaar naast een aantal vaste vertrouwde groepen ook een aantal nieuwkomers bij de vrije wagens. De optocht wordt afgetrapt met de kinderoptocht. Vooraf opgeven om deel te nemen is niet nodig, dus een dag van tevoren kun je nog besluiten om mee te doen. Je hoeft je alleen op zondag 26 augustus om 12.00 uur te melden op de parkeerplaats achter De Haverkamp. Mensen van de optochtcommissie zorgen ter plekke voor de opstelling. Voor iedere deelnemer is er zondagavond in de tent een prijs. De Dorpsfeestoptocht is natuurlijk niet compleet zonder muzikale begeleiding van de muziekkorpsen. Naast de vertrouwde muziekkorpsen uit Markelo, Goor en Diepenheim, heeft de optochtcommissie van het Dorpsfeest de Drumband Heelsum weten te strikken voor deelname aan de optocht in Markelo. DORPSFEEST MAGAZINE 2018 29 Prinses Irenestraat Prinses Beatrixstraat Roosdomsweg START Kloppertstraat EINDPUNT Koekoekslaan Smitjan Goorseweg Molenstraat Stationsstraat Rijssenseweg Tolweg Kerkplein Papenveld

Suzuki inruilen €1.500 extra inruilwaarde €1.500 extra inruilwaarde S-Cross Vanaf €22.149,All inclusive vanaf €369,- p/maand €850 extra inruilwaarde Vitara Vanaf €21.799,All inclusive vanaf €359,- p/maand €850 extra inruilwaarde Swift Vanaf €15.499,All inclusive vanaf €249,- p/maand €750 extra inruilwaarde Ignis Vanaf €15.249,All inclusive vanaf €249,- p/maand VEEHANDEL ’N BLAUW’N KEVELAM Wiegerinck Goor BV Kerkstraat 17 Goor 0547-272707 Goor@bartwiegerinck.nl www.bartwiegerinck.nl Celerio Vanaf €10.999,All inclusive vanaf €199,- p/maand A.J. 06-51036884 J.W. 06-17738039 Wij wensen iedereen een machtig mooi Maarkels feest! Na het dorpsfeest bent u weer van harte welkom in onze winkel. Grotestraat 22 Markelo | 0547-363630

JAN, WIM, GERWIN, INA EN HENK DRAGEN HET STOKJE OVER Zonder vrijwilligers is het niet mogelijk om evenementen, groot of klein, te organiseren. Dat geldt natuurlijk ook voor Dorpsfeest Markelo. En of het aandeel nu groot of klein is, de inzet van elke vrijwilliger maakt onderdeel uit van de saamhorigheid. Wanneer het Dorpsfeest dit jaar voorbij is, nemen 5 vrijwilligers tijdens de najaarsvergadering officieel afscheid. Jan van der Schoot heeft zich 7 jaar ingezet binnen de Tentcommissie. Een commissie waar veel werk tijdens het Dorpsfeestweekend verzet wordt, maar die tegelijkertijd ook zorgt voor enorm veel gezelligheid, vertrouwt Jan ons toe. Het moment wanneer de tent na een lange dag leeg en opgeruimd is en de commissieleden met elkaar nog genieten van een glaasje Twents Kuiernat zal hij zeker gaan missen. “Dat ene jaar toen er niet twee flessen Twents Kuiernat aanwezig waren maar twee dozen vol blijft me zeker bij. Na die editie van het feest waren die flessen ook gewoon leeg”, lacht Jan. Dankzij zijn betrokkenheid bij brandweervereniging Markelo heeft hij als niet geboren-Markeloër veel mensen leren kennen en moet hij toegeven dat hij als lid van de Tentcommissie weer veel nieuwe contacten en vriendschappen heeft opgedaan. Een van de mooiste momenten noemt Jan wanneer hij op maandagavond na het Dorpsfeestweekend bij ‘t Wapen van Markelo het terras op komt lopen voor de gezamenlijke afsluiting met de Tentcommissie en een koud biertje in zijn hand gedrukt krijgt. Na 6 jaar deel uitgemaakt te hebben van de Vogelschietcommissie vindt Wim Greven dat hij plaats moet maken voor iemand anders die met een frisse blik de commissie komt versterken. Het rooster van aftreden binnen deze commissie heeft hij dan ook van harte ondersteund. “Het is nodig om te veranderen daar waar nodig en niet op de automatische piloot jaren door te gaan”, geeft Wim aan. Een week voor het Dorpsfeest wordt er gestart met ‘groen halen’, de wagen wordt versierd en alles wordt in gereedheid gebracht om op zaterdagmorgen samen met de Grösmeijers traditioneel de Schutterskoning of -koningin op te halen. “Ik heb het niet echt getroffen want in de voorgaande jaren hoefden we het dorp niet uit maar dit jaar gaan we naar Herike om Arjan Wevers op te halen. Ik verheug me er nu al op”, lacht Wim. Hij benadrukt dat het geen zware commissie is, maar dat zij de laatste twee jaar wel veel hebben moeten regelen, gezien de aanpassingen van de locaties van het vogelschieten. Dit jaar wordt het vogelschieten op het Roggeplein gehouden, volgens Wim logistiek een perfecte plek. Een commissie die minder op de voorgrond treedt maar zeker ook een functie heeft uitgedragen is de PR-commissie. Nadat vorig jaar 3 leden afscheid namen, bleef Gerwin ten Hove zijn taken uitvoeren en was hij verantwoordelijk voor de website van het Dorpsfeest, welke overigens in 2016 nog voorzien werd van een geheel nieuwe uitstraling. In de jaren daarvoor was de PR-commissie mede verantwoordelijk voor de jaarlijkse uitgave van het Dorpsfeest Magazine waar Gerwin vanaf 2013 zijn steentje actief aan heeft bijgedragen. “Voor mij waren het eigenlijk alleen maar hoogtepunten als ik terugkijk op de afgelopen jaren. Alle mensen die je ontmoet en de gezellige momenten die je samen hebt zowel in de voorbereiding als ook tijdens het Dorpsfeest”, vertelt Gerwin. Dat zitting hebben in deze commissie ook een goede uitwerking heeft op zijn persoonlijke ontwikkeling ziet hij als een groot pluspunt waar hij in zijn verdere carrière in het bedrijfsleven naar eigen zeggen nog zeker veel gemak van zal hebben. Net als Jan geeft Ina Udink aan dat ook zij in de afgelopen 6 jaar veel mensen heeft leren kennen en dat had ze als geboren Markelose nou niet direct verwacht. “Ik vind het wonderlijk dat er zo enorm veel mensen zich elk jaar opnieuw inzetten om samen met hun buurt de Markelose optocht tot een juweeltje te laten zijn”, vertelt Ina die na zes jaar afscheid zal nemen van de Optochtcommissie. Ina vindt de flitsbezoeken, gevolgd door het meuten van de buurten in de week voorafgaand aan het Dorpsfeest elk jaar erg geweldig om mee te maken. Door haar betrokkenheid als vrijwilliger van het Dorpsfeest heeft ze net als de andere aftredende leden een enorme waardering gekregen voor de gehele organisatie achter de schermen van het feest. Zeker wanneer er iets mis gaat en de manier waarop daar mee wordt omgesprongen heeft haar, doordat ze deel uitmaakt van een commissie anders naar het feest laten kijken. Zoveel vrijwilligers die zich belangeloos inzetten, het is bewonderenswaardig. Eigenlijk zou iedereen eens een paar jaar mee moeten draaien als vrijwilliger, het is gewoon geweldig om te doen”, vindt Ina waarop ook Wim, Jan, Gerwin en Henk instemmend knikken. Als laatste in het lijstje van aftredende leden dit jaar, staat de naam van Henk Bussink. Toen hij in 2012 het stokje van Diny Ebbekink overnam wist hij nog niet hoeveel tijd hij exact kwijt zou zijn aan deze voorzittersrol. “Dat heb ik vooraf een beetje verkeerd ingeschat”, lacht Henk. Als voorzitter van de Stichting Dorpsfeest Markelo heeft hij de afgelopen 6 jaar enerverende jaren gehad met verschillende situaties die vroegen om creatieve oplossingen. Zo noemt hij de vele wijzigingen rondom de verhuizing van de tent maar ook het ad hoc reageren op de organisatie van de beachparty toen bleek dat er nog geen zicht was op een doorstart van Bill’s Bar. En hoewel ik me verkeken heb op de hoeveelheid werk dat het met zich meebrengt, geeft het veel voldoening om er samen met de vele vrijwilligers elk jaar opnieuw een geweldig Maarkels Feest van te maken. Ik ben dan ook veel dank verschuldigd aan Markelo, want zonder dit vertrouwen wordt het als voorzitter niet makkelijk om goed te kunnen functioneren. DORPSFEEST MAGAZINE 2018 31

“Heerlijk Wouter en Bram Brood” bij aankoop van een Wij zijn u graag van dienst! Loonbedrijf Markvoort Brummelaarsweg 22 I 7475 RJ Mark Tel. 0573221295 I Mobiel 0627

WOORDZOEKER De namen van enkele adverteerders in dit magazine zijn kriskras verborgen in deze woordzoeker. Sommige letters worden meer dan één keer gebruikt. Als alle woorden zijn doorgestreept, vormen de overgebleven letters de oplossing. Mail de oplossing vóór 22 augustus naar: puzzel@markelo.nl of lever de oplossing in bij Marjan Noteboom, Loosboersstraat 33, 7475 BN Markelo. Voor de 3 winnaars liggen er respectievelijk 15, 10 en 5 dorpsfeestmunten klaar. Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer bij uw oplossingen te vermelden. Bestuursleden van Dorpsfeest Markelo en medewerkers van dit magazine zijn uitgesloten van deelname. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Prijswinnaars worden bekend gemaakt op Maarkelsnieuws. A Fusion Apotheek Markelo Armadis Assink Schilderwerken Berends en Slump Boekhandel Prins Camping Monte Bello Civra Diede Perrier Elkink Afbouw Grandcafé De Kroon Greenpaints Hairtouch Haverkamp Hoestinkhof Hofparket J en E Klein Wassink Leferink Adviseurs Maarkelbouw Maas Grondboringen Mama Mia Marloes Haarzaak Oonk Noteboom Plus Rabobank Rob’s Tuinaanleg Sanders Car Cleaning Snijders Bouw Ter Welle Van D Tweewielers Wapen van Markelo Weversbouw Wolthuis H A I R T O U C H O E S T I N K H O F S K N A B O B A R T W U O B L E K R A A M W O L T H U I S M O O B E T O N K N O O N O I S U F A H R E I R R E P E D E I D E R L E O L E K R A M N A V N E P A W A G K K L E I N W A S S I N K R T E R T R N E K R E W R E D L I H C S K N I S S A I D W U O B S R E V E W C M A M A M I A R E E S R U E S I V D A K N I R E F E L O F K S U L P T T G R E E N P A I N T S B A R M A D I S N C D P M A K R E V A H D C O O R M A R L O E S H A A R Z A A K N D A P O T H E E K M A R K E L O D E S O N H O F P A R K E T G T E R W E L L E R A T R S N I R P L E D N A H K E O B A G R T E I N G E L N A A N I U T S B O R S G S N I J D E R S B O U W P C I V R A A V G B E R E N D S E N S L U M P A N M A A R S R E L E I W E E W T D N A V K E M J E N E W U O B F A K N I K L E C L O STRAATVERSIERING Vanaf het moment dat de dorpsfeestvlag wordt opgehangen in de straten van Markelo, begint het Dorpsfeest te leven. Maar niet alleen de populaire vlaggen dragen hier aan bij, zeker ook de vele creatieve versieringen in diverse straten zijn geweldige uitingen van de feestvreugde in het dorp. Gelukkig geven steeds meer buurten de afgelopen jaren gehoor aan de wens van het Dorpsfeestbestuur om de buurt met meer dan alleen de Dorpsfeestvlag te versieren in aanloop naar het Dorpsfeest. Het maakt Markelo eind augustus tot een feestelijk geheel. DORPSFEEST MAGAZINE 2018 33

Tot in de tent! Grotestraat 80 7471 BR Goor t 0547 261 795 e info@morsink.nl i www.morsink.nl KEUKENS | BADKAMERS | HAARDEN keukenhofvantwente.nl HOLTEN | DELDEN

hypotheekadvies? Onafhankelijk Bel of WhatsApp Chiel op 06 - 30 97 57 06 Ik adviseer: “ maak er een machtig mooi dorpsfeest van! ” Sluit een hypotheek bij Chiel en ontvang een dinercheque t.w.v. 50,- € Vraag naar de voorwaarden.

P RO E F KAR AKT ER PROEF GROLSCH PREMIUM PILSNER Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
Home


You need flash player to view this online publication