37

WISSELING VAN DE WACHT Dorpsfeest Markelo wordt gedragen door Markelo en door de inzet van vele vrijwilligers. Zonder deze inzet is het gewoon niet mogelijk om dit feest op deze manier neer te kunnen zetten. Elk jaar vindt er binnen de verschillende commissies een wisseling van de wacht plaats waardoor de continuïteit gewaarborgd blijft en kennis overgedragen wordt. Egbert Hargeerds, in de volksmond ook veelal ‘Eppie’ genoemd is alweer tien jaar intensief betrokken bij het Dorpsfeest. Eerst als lid van de Tentcommissie, maar ook heeft hij twee jaar de voorzittersrol bekleed binnen deze commissie. Hij nam deze taak over van Henk Neutenberg en werd meteen geconfronteerd met een enorme uitdaging doordat de tent verhuisde naar het Dorpsfeestplein. Vorig jaar heeft Eppie op zijn beurt de hamer overgedragen aan Bryan ter Braak. Bewust al vorig jaar zodat wanneer Bryan er behoefte aan heeft nog steeds kan rekenen op de directe hulp van Eppie. “Maar als commissie zijn we allemaal belangrijk en zetten we met elkaar en heel veel vrijwilligers, de pijlers neer voor een machtig mooi Maarkels feest. De jaren binnen de Tentcommissie zijn voor Eppie erg waardevol. “Ik kijk echt terug op 10 hele mooie bijzondere jaren en hoop dat het Dorpsfeest Markelo nog heel lang wordt voortgezet”, vertrouwt Eppie ons toe. Zes jaar heeft Peter Holterman, zoals hij zelf aangeeft intens genoten van zijn rol binnen de Optochtcommissie. Hij weet het nog exact; “In 2013 begon het op Erve Tibbert aan de Leusmansweg terwijl ik mee mocht bouwen aan de wagen van groep 8 van Obs de Zwaluw. De alom bekende en rasechte Markeloër Willian Potman vroeg me om de taken van Mirjam Brinkmans over te nemen binnen de Optochtcommissie”. Een van zijn taken binnen de commissie was om elk jaar muziekkorpsen te benaderen voor deelname aan de optocht naast de vaste korpsen; Muziekvereniging de Fanfare Markelo, Apollo Goor en de Harmonie uit Diepenheim. Peter: “Hoogtepunt is voor mij de deelname vorig jaar van Xammeramme uit Roosendaal. Voorafgaand aan de optocht om de mensen op te warmen trok deze act door de Markelose straten. Hiermee hebben we onze eigen Fanfare iets voor de voeten gelopen, (nogmaals sorry daarvoor) maar vernieuwing gaat soms gepaard met wat hobbels en zoals we binnen onze commissie vaak zeggen, “Aj ’t neet probeert…” Het is elk jaar weer spannend om te ervaren of de wagenbouwers voldoende uit de voeten kunnen met het gekozen thema. Trieste momenten? Ja, helaas waren die er ook. Het uitvallen van de wagen van de Koekoek in het begin van de optocht in het jaar 2017 en het ontbreken van zijn eigen (Molen)buurt in de optocht vorig jaar heeft hem erg aangegrepen. “Maar de enorme saamhorigheid binnen onze buurt maakt dat ik donders trots ben ik dat ik daar deel van mag uitmaken”, vertelt Peter. Voor Christine Schreurs is deze editie haar zevende jaar als lid van de Tentcommissie. In de afgelopen jaren zijn er veel dingen veranderd en efficiënter geworden, dat moet ook want het aanpassen en veranderen is goed. “Tijden veranderen en daar moet je op inspelen. Daarbij hoop je dat het goed uitpakt maar is het niet zo dan ga je op zoek naar de juiste mix”, vertelt Christine. De leden van de Tentcommissie vormen een hechte groep en zoeken na afloop van de Dorpsfeestdagen in de tent elkaars gezelligheid veelvuldig op. “Daarbij wordt er natuurlijk een borreltje gedronken maar we beleven het feest natuurlijk heel anders dan dat we deden voordat we deel uitmaakten van de commissie. Iedereen zet zich ten volle in en ik kijk dan ook terug op 7 hele mooie jaren”, vertelt Christine. Wanneer de Perfect Showband op zondagavond voorafgaand aan het volkslied ‘Mooi Markelo’ weer het nummer ‘Narcotic’ van Liquido speelt, start de ultieme ontlading bij de leden van de Tentcommissie. “Het begon achter de bar waarbij we met een aantal helemaal uit ons dak gingen op dat nummer. Blij dat we er samen weer een geweldig feest van hebben weten te maken, de spanning die je toch bij je hebt tijdens het weekend over het verloop. Nu blijven we niet meer achter de bar maar staan we tussen het publiek vooraan bij het podium op de dansvloer en beleven we diezelfde bijzondere ontlading maar nu met meer commissieleden, geweldig mooi”, vertelt Christine lachend. Met Herman Wolthuis kijken we terug op de vele tradities die horen bij het Vogelschieten en waarvan hij hoopt dat deze tradities ook door zijn opvolger Levi van Hinte worden voortgezet binnen de Vogelschietcommissie. Herman maakt dit jaar de 3e verhuizing op rij mee van de locatie voor het Vogelschieten: “Na het zoeken naar een locatie hebben we nu de mooiste locatie gevonden”. Bij zijn afscheid hoopt hij voor de nieuwe locatie iets blijvends te kunnen laten achterlaten. Herman was het hele jaar bezig met Vogelschieten, ook omdat hij voor het Vogelschieten in de buurtschappen de bak prepareert. Voor Herman een must omdat hierdoor de buurtschappen zich meer betrokken voelen bij het Vogelschieten. Wanneer we met Herman kijken naar de vele tradities licht hij die van de platte wagen toe: “Met de platte wagen zijn we de hele week voor het Vogelschieten al druk. Eerst moeten we de platte wagen bespreken, en dat doe je niet zonder iets te drinken. Vervolgens wordt de wagen en het groen opgehaald. Bij Herberg De Pot wordt het groen elk jaar ‘gekeurd’. De vrouwen versieren de wagen met roosjes”. Herman vindt het belangrijk om de buurtschappen te (blijven) betrekken bij het Vogelschieten: “Met elkaar moeten we het Maarkels feest maken, anders kun je beter thuisblijven”. Eltjo Kok heeft dit jaar afscheid genomen van de Biljartcommissie. Eltjo werd na het wegvallen van Bert Bakhuis in 2002 gevraagd om de organisatie van het ‘Koetsbiljarten’ in Markelo over te nemen. Eltjo: “Hierover wilde ik eerst nadenken, ik heb dan ook niet direct ‘ja’ gezegd. Samen met Eddy Schuurman en Jan Vogel heb ik de handschoen opgepakt”. Terugkijkend op de periode vanaf 2002 is Eltjo ongelofelijk trots dat het biljarten in Markelo enorm populair is. Op een zeker moment zag de Biljartcommissie dat er ook onder de dames wel behoefte was om te biljarten en er nog wel een plekje over was in de koets. Zowel bij de dames als de heren is een stijgende lijn te zien in het aantal deelnemers. “Dit jaar doen er maar liefst 140 heren en 30 dames mee, waaronder ook veel jeugd” aldus Eltjo. De Biljartcommissie is de afgelopen jaren dan ook uitgebreid met jonge mensen. Eltjo spreekt vol passie over het biljarten en is zichtbaar trots dat de MBC als spinnoff van het Koetsbiljarten is ontstaan. Eltjo: “Deze competitie voor alleen Markeloërs is ontstaan als invulling voor de stille speeltijd in aanloop naar de reguliere biljartcompetitie”. Zijn passie voor het biljarten spat er vanaf wanneer hij erover vertelt. Eltjo is nu actief bij de Biljartvereniging Anholtskamp waar hij samen met leeftijdsgenoten biljart. “Het zijn genietmomentjes, ik houd ervan om onder de mensen te zijn”. besluit Eltjo. DORPSFEEST MAGAZINE 2019 37

38 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication