19

Berichtje van de penningmeester: Het jaar is weer bijna ten einde. Een nieuw jaar ligt in het verschiet. Zoals te doen gebruikelijk willen we na de jaarwisseling de contributie voor het nieuwe verenigingsjaar verwerken Gelukkig hebben velen van u een machtigingformulier getekend om automatisch te kunnen incasseren, waarvoor hartelijk dank! U kunt medio januari verwachten dat wij de bestanden aan de banken aan zullen bieden om de incasso uit te kunnen voeren. Mocht u het met de incasso niet eens zijn, dan kunt u binnen 56 dagen uw bankinstelling de opdracht geven het bedrag terug te boeken. Voor alle duidelijkheid: automatische incasso zal alléén worden gebruikt voor inning van de contributie. Ook over 2018 is de contributie € 15,00 gebleven. Bij leden, welke, conform het huishoudelijk reglement, vóór 1 december schriftelijk hun lidmaatschap hebben opgezegd, zal uiteraard geen automatisch incasso plaats vinden. Een aantal leden hebben helaas (nog) geen machtigingsformulier getekend. Zij vinden bij dit nummer een brief met het verzoek zelfstandig de contributie per (elektronische) overschrijving te voldoen vóór 1 februari 2018. Mocht u het machtigingsformulier alsnog tijdens de Kerstrit inleveren, dan kunt u die brief als niet verzonden beschouwen. Voor vragen? penningmeester@macdezeeuwen.nl Heeft u MAC De op gevonden? Nee? Kijk dan 20 Zeeuwen ook al eens bij https://www.facebook.com/mac.dezeeuwen Kijkt u ook op onze mooie website?

20 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication