0

“CONTACT” Clubblad Motor- en Autoclub “DE ZEEUWEN” dé motor- en autoclub van Zeeland Jaargang 66, nummer 1 / februari 2018 REDACTIE: JOLSTRAAT 7, 4401 JC YERSEKE 2

3

CONTACT Cluborgaan van Motor- en Autoclub “De Zeeuwe Opgericht 27 juni 1950 www.macdezeeuwen.nl 66e jaargang, nummer 1 / februari 2018 VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE Wat gaat de tijd toch snel. De eerste maand van dit jaar ligt al weer achter ons. Ik ga er vanuit dat de clubbladen een genot zullen hebben om te lezen. Dit ligt mede aan u. U zorgt voor de vulling. U weet het: bij publicatie van uw bijdrage ontvangt u een bon voor een gratis deelname aan een rit! In dit clubblad vindt u de uitnodiging voor de ledenvergadering op zaterdag 17 februari. Voorafgaande aan de vergadering is er een rit, waarvoor René van de Zande en Renate Huffenreuther zich hebben ingespannen. De rubriek “Ik geef de pen aan” wacht even tot het volgende clubblad. Zonder adverteerders is een clubblad niet mogelijk. Denk aan hen, wanneer u uw aankopen doet. Zij stellen dit zeer op prijs. Het is de bedoeling dat het volgende clubblad in april zal verschijnen. Als u een verslag van een rit heeft, een leuk verhaal of een foto, stuurt u dit dan a.u.b. naar: redactie@macdezeeuwen.nl. Ik wens u veel leesplezier. Sylvia van Stee.

Heeft u MAC op De Zeeuwen ook al gevonden? Nee? Kijk dan eens bij https://www.facebook.com/mac.dezeeuwen Wij verzoeken u vriendelijk dit clubblad mee te nemen naar de Algemene Vergadering, vanwege de Agenda en diverse verslagen. Vergeet niet uiterlijk maandag 12 februari door te geven of u aanwezig bent bij de feestavond, onder opgave van uw naam en met 1 of 2 personen. Opgave bij voorkeur per e-mail: penningmeester@macdezeeuwen.nl of telefonisch: 0113 – 576900 Zie bijzonderheden over deze avond elders in dit blad. 5

6

7

Kerstrit 2017 A-klasse 26 dec 2017 Club.pnt. 3 Willem en Arda Olie 4 Kees en Jannie de Jonge 5 Antoine Baert en Marjan Christiaans 6 Rinus en Rosa Joosse 7 Bram en Jo Wouters 8 Peter en Nicolette van Binnendijk 9 Rinus en Mattie Eversdijk 10 Peter en Illa de Bakker 11 Jaantje en Rietje (de dames) 12 Rinus en Piet (de heren) 13 Leo Wouters B-klasse: 1 Joke Klijnjan en Els van Rossen C-klasse: 1 Els Hoekman en Linda Slump 2 Bianca en Elly Potters 3 Jan en Marleen Hoekman 4 Alex en Yessica Wouters 5 Marleen de Feiter en Peter Joosse 6 Kees en Klaas Hoekman 7 W. van Huizen en A. van Eenennaam 8 Sjirk en Janka Attema 9 Janneke en Vincent Bloem 10 Eric en Dana Romijn 11 L. en T. Schout 12 Martin en Martijn Meertens 13 Willeke Busbroek en Harry Corveleijn 14 Tonnie en Helmie Fierloos 15 Sander en Helma Puik 16 Joop van de Gronden (solo) 17 Matilda en Janita Thierry 18 Frank en Willemien Weststrate 19 Etienne en Marcia Turksema 20 Huib en Jacqueline de Bruijn 21 Rudolphin en Dancer de Buck 22 Willem en Nel Haartsen Niet geklasseerd J. Cladder, Kapelle 8 Hellevoetsluis Heinkenszand Terneuzen Goes Middelburg Heinkenszand Kapelle Zuidland Utrecht Ossendrecht Vlissingen Capelle aan de IJssel 2 Mina van Kruiningen en Riet Beerepoot Kruiningen Middelburg Vlissingen Hoedekenskerke Vlissingen Goes Hoedekenskerke Koudekerke Waddinxveen Brielle Kloetinge Middelburg Middelburg s-Heerenhoek Nisse Rilland Renkum Waarde Kattendijke Kruiningen Tholen Vlissingen s-H.Hendrikskinderen 331 386 401 407 415 444 465 488 506 506 535 563 444 540 271 281 332 333 360 396 391 405 405 407 413 418 420 425 426 430 443 458 486 488 490 519 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 1 Corand en Atelma van Strien 2 Rinus en Sylvia van Stee Rockanje Yerseke Str.pnt. 289 50 50 49 48 47 46

Sfeerverslag Kerstrit Het is altijd spannend als we naar de kerst toe gaan. Wat doet het weer. Regen, kou of sneeuw. Nee, een witte Kerst zit er niet in. Voor de uitzetter wel prettig. Benieuwd naar wat Rene en Renate voor ons in petto hebben, rijden we tweede Kerstdag naar Café “Juliana” in Biggekerke. We zijn lekker vroeg om alles klaar te zetten voor de inschrijftafel. Dezelfde gedachte hadden Antoine Baert en Marjan Christiaans. Zij hebben de voorbereidingen al getroffen door het klaarzetten van de rit- en bingoprijzen. Antoine heeft de banner van MAC De Zeeuwen uitgeklapt en alles opgehangen om nieuwe ritrijders (en ritrijders die nog meer willen weten over het reglement) wat uitleg te geven, voor ze aan de rit van start gaan. De eerste deelnemers komen binnen. En kijk daar Equipe de Buck komt met 4 personen helemaal in kerststemming aan. Ze schrijven zich zelfs vandaag in als Rudolphin en Dancer. We gaan met 38 deelnemers van start en volgen de routebeschrijving die ons rond Biggekerke over allerlei wegen voert. We proberen de opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren en proberen ons soms in de gedachtegang van René te verplaatsen. Na de finish zijn we benieuwd hoe we gereden hebben en bekijken aan de hand van de uitleg het resultaat. Voor de rekenkamer is het altijd een hele klus om de controles goed te beoordelen, met de uitzetter eventuele op- en aanmerkingen te bekijken en zo een goede uitslag voor het klassement uit te rekenen. In de tussentijd wordt door de deelnemers 3 rondes bingo gespeeld en wordt nagebabbeld over de bevindingen van deze rit. Ik merk altijd dat we als puzzelrittenclub net één grote familie zijn. Een aantal ziet elkaar regelmatig terug tijdens de ritten. Mensen worden gemist. Mensen worden hartelijk verwelkomd als ze een poosje niet zijn geweest. En we doen het allemaal om een leuke rit te rijden. De één heel fanatiek om te winnen en de ander gewoon voor de gezelligheid. Mooi op tijd wordt de uitslag bekend gemaakt, zodat we nog even kunnen genieten van het lange Kerstweekend. Sylvia van Stee 9

10

1950 M.A.C. “DE ZEEUWEN” 2018 Feestavond / Jaarvergadering zaterdag 17 februari 2018 Geachte leden, Hierbij nodigen wij u uit voor:  Een feestavond met een Verrassende Maaltijd vanaf 15.30 uur tot 20.30 uur; o ook nu houden we oude tijden in ere, door voorafgaand om 15.30 uur een korte puzzelronde te rijden. Een eenvoudige rit voor de A- en Bklasse volgens het DRR, C-klasse volgens het Zeeuwse Puzzelreglement; o een goed verzorgde Verrassende Maaltijd, welke om ±18.30 uur wordt gestart en afgerond met een toetje. o als bijdrage in de kosten vragen wij u een kleine bijdrage van € 19,50 per persoon.  De Algemene Vergadering van M.A.C. “De Zeeuwen” om ± 20.30 uur; o uiteraard wordt voor de Algemene Vergaring géén financiële bijdrage gevraagd. Wél graag uw deelname en inbreng bij deze vergadering; o de agenda voor deze vergadering vindt u elders in dit blad; o om aan de vergadering deel te nemen is deelname aan de feestavond niet noodzakelijk.  Dit alles zal worden gehouden in restaurant “De Meerkoet” (aan het Veerse Meer), Schelphoek 3, 4471 NP, Wolphaartsdijk Om de bestelling voor de ingrediënten zo goed mogelijk door te kunnen geven, verzoeken wij u dringend uiterlijk maandag 12 februari door te geven of u aanwezig bent bij de feestavond, onder opgave van uw naam en met 1 of 2 personen. Opgave bij voorkeur per e-mail: penningmeester@macdezeeuwen.nl of telefonisch: 0113 – 576900 Graag tot ziens! 11

Het nieuwe seizoen wordt gestart!! Tijd om weer even op te frissen! AUTOCLUB MAC “DE ZEEUWEN” Organiseert op Vrijdag 9 maart 2018 een REGLEMENTSAVOND A+B-klasse aan de hand van het NRF-DRR C-klasse aan de hand van het Puzzelreglement IN VERBAND MET VOORBEREIDING: Graag aanmelden vóór 5 maart: info@macdezeeuwen.nl of 0113 - 576900 Plaats : Dorpshuis “Versvliet” te ’s Heer Abtskerke Aanvang : 19.30 uur Voor meer informatie: kijk op www.macdezeeuwen.nl of bel: 0113 – 576900 12

Jaarvergadering 17 februari 2018 De Algemene Vergadering zal worden gehouden in Restaurant “De Meerkoet”, Schelphoek 3, te 4471 NP Wolphaartsdijk. Aanvang van de vergadering staat gepland om 20.30 uur. AGENDA 1. Opening 2. Notulen jaarvergadering 25 februari 2017 (vindt u elders in dit blad) 3. Jaarverslag 2017 (vindt u elders in dit blad) 4. Financieel jaarverslag 2017 + begroting 2018 5. Verslag en (her)benoeming kascontrolecommissie a. Rinus Joosse (2) en Rien Hermans (2) hebben dit jaar de boeken gecontroleerd bij de penningmeester. Als reserve was benoemd Bianca Potters. Zoals in de vorige vergadering is afgesproken, komt bij de controle in 2019 Rinus Joosse nog een derde keer in actie, samen met Bianca Potters. Met het jaarlijks doorschuiven van de leden in de Cie. wordt een nieuw reserve lid gevraagd. 6. Verkiezing bestuursleden a. Aftredend en herkiesbaar: Leo Wouters, Antoine Baert en Rinus van Stee (Tegen)kandidaten kunnen tot uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aangemeld worden bij de secretaris. 7. Vaststellen rittenkalender 2018 a. Bespreking en toelichting 8. Huldiging kampioenen en uitreiking kampioensbekers A-klasse: equipe René van de Zande en Renate Huffenreuter B-klasse: equipe Bas en Anita Tilroe C-klasse: equipe Bianca en Elly Potters Ook dit jaar kiezen we er voor ook de kampioenen op de 2e en 3e plaatsen te huldigen! (zie eindstand clubkampioenschap) Alle kampioenen worden uitdrukkelijk verzocht aanwezig te zijn bij deze vergadering. 9. Rondvraag 10. Sluiting 13

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING MAC ‘DE ZEEUWEN’ 25 FEBRUARI 2017 Locatie Aanwezig : “De Meerkoet”, Wolphaartsdijk : 27 leden Afwezig met kennisgeving waren de leden Joosse, B. Wouters, L. Wouters, Fraanje, De Bakker, H. de Bruijn, B. de Bruijn, Hoekman. De Kok, Kloos, Leendertse, Matthijse, Pieper, Poelman, Sluyter, Van Strien en Westveer 1. Opening De voorzitter heet allen nogmaals welkom en opent de vergadering. Hij deelt mede dat Kees Fraanje een herseninfarct heeft gehad maar gelukkig alweer opkrabbelt. Vooralsnog lijkt met name het gezichtsvermogen het meest te lijden te hebben gehad. Men zal een kaart laten rondgaan om Kees een hart onder de riem te steken. Ook memoreert hij het overlijden van ons erelid C. Bode op 92jarige leeftijd waarvoor hij een moment van stilte vraagt. 2. Notulen ALV 27 februari 2016 Er zijn geen op- of aanmerkingen van de aanwezigen zodat deze onder dankzegging aan de secretaris kunnen worden vastgesteld. 3. Jaarverslag 2016 Hierop evenmin bemerkingen zodat ook deze kunnen worden vastgesteld. 4. Financieel Jaarverslag Het verslag wordt uitgedeeld en een de aanwezigen krijgen enkele minuten de tijd om dit door te nemen. Tevens licht de penningmeester enkele punten toe: 14

Doordat ledenaantal en aantal inschrijvingen iets zijn teruggelopen, staan de inkomsten wat onder druk. Deze terugloop van inkomsten wordt nog versterkt doordat ook sponsoring een moeizame aangelegenheid blijft. Of Camping De Witte Raaf bijv. nog sponsor zal zijn in 2017 wordt op zijn vroegst in April bekend, overigens moeten ook de toezeggingen van 2016 nog worden nagekomen. Tijdens de vergadering zegt de familie Sabander spontaan toe ook best wat te willen sponsoren, hetgeen door de aanwezigen met een applaus wordt beloond. De representatiekosten zijn in 2016 hoger uitgevallen door het eerder genoemde overlijden van ons erelid, kosten overigens die door de vele verdiensten van Cor voor onze vereniging geen enkel punt van discussie zijn geweest. Op de vraag van Bianca Potters wat onder deskundigheidsbevordering wordt verstaan legt de penningmeester uit dat dit de kosten gerelateerd aan de Reglementsavond zijn. Er komen geen verdere op- of aanmerkingen vanuit de vergadering zodat dit financieel verslag kan worden vastgesteld, nadat Rien Hermans namens de kascontrolecommissie heeft kenbaar gemaakt dat alles prima in orde is bevonden. Voor wat betreft de begroting voor 2017 deelt de penningmeester mee dat het inschrijfgeld door de gezamenlijke Zeeuwse clubs met 1€ zal worden verhoogd voor zowel leden als niet-leden; alle leden worden opgeroepen actief leden te werven: Geef beginners het gevoel dat ze erbij horen en stimuleer ze lid te worden! Tevens is de penningmeester erin geslaagd een goede sponsor te strikken voor de Herfstrit, nl. Ford Garage Van Putten in Terneuzen. We zullen vanuit de showroom aldaar gaan starten en daarnaast zal deze sponsor de vereniging verblijden met een financiële bijdrage. 15

5. Kascontrolecommissie Omdat de kascontroleurs Rien Hermans en Rinus Joosse dit jaar beiden in actie zijn gekomen, zijn we in de onwenselijke situatie beland dat beiden nu ook reglementair tegelijk zouden moeten aftreden na hun controle in 2018. Om dit te ondervangen is besloten dat Rinus Joosse nog een 3e keer zal controleren en wordt er dus een reserve voor 2018 (= lid voor 2019) gezocht. Bianca Potters geeft aan dit op zich te willen nemen. 6. Bestuursverkiezing De heren Van Binnendijk en Van de Zande zijn aftredend en herkiesbaar, tegenkandidaten hebben zich niet aangemeld. Beiden worden door de aanwezigen unaniem herkozen. 7. Rittenkalender 2017 De voorzitter wijst op de mooie rittenkalender welke Peter van Binnendijk heeft ontworpen met daarop alle ritten in Zuidwest Nederland overzichtelijk weergegeven. Zoals al genoemd zal de inschrijflocatie van de Herfstrit veranderen en is de Witte Raafrit nog onzeker. Houd de website dus in de gaten. De uitzetters zijn dit jaar John Terpstra (Paasrit en Witte Raafrit), Bram en Leo Wouters (Oranjerit), Peter & Nicolette van Binnendijk (Pinksterrit), Rinus Eversdijk & Kees Fraanje (mits fit)(Hemelvaartsdagrit), Antoine Baert (Herfstrit). Voor de Kerstrit wordt nog een uitzetter gezocht. 8. Clubkampioenen 2016 Als noviteit worden dit jaar ook de nummers 2 en 3 in de verschillende klassen in het zonnetje gezet om zo het competitieelement wat te versterken. 16

Ford Garage Van Putten – Goes – Terneuzen – Hulst - Vlissingen 17

Door de voorzitter worden de bloemen, certificaten en bekers uitgereikt aan: A-klasse: Equipe Van de Zande-Huffenreuter, Equipe Olie en Equipe Eversdijk B-klasse: Equipe Van Binnendijk, Equipe Baert-Christiaans en Equipe Joosse C-klasse: Equipe Kloos, Equipe H. de Bruijn en Equipe PottersPotters Tezelfdertijd wordt door John Terpstra een korte toelichting gegeven op de korte reglementsrit welke voorafgaande aan de ALV is verreden. 9. Rondvraag Marjan Christiaans vraagt hoe we willen omgaan met de rittenprijzen: Gaan we ermee door? Besparen we erop, alleen Cklasse? Of alleen prijzen als er sponsors zijn? Enkele suggesties passeren de revue. Het bestuur zal hierover intern beraden. Ook vraagt zij naar de aansprakelijkheidsverzekering voor bestuursleden. De voorzitter zal dit binnenkort uitzoeken en komt erop terug. Rinus Eversdijk vraagt of de locatie “De Zwaan” al is vastgelegd na alle commotie van vorig jaar. De voorzitter bevestigt dit en zal e.d.d. nogmaals contact opnemen om alle twijfel weg te nemen. 18

10. Sluiting De voorzitter dankt een ieder voor zijn of haar inbreng en sluit de vergadering. Voorkom blind vertrouwen door instelling van een kascommissie De penningmeester van een vereniging heeft een moeilijke en verantwoordelijke taak. Ervoor zorgen dat de financiële administratie volgens het boekje verloopt, moet u als bestuurder of als lid van een vereniging niet onderschatten. Maar u kunt ook niet zomaar de penningmeester aan zijn lot overlaten en hem blind vertrouwen. U kunt beter enige controle uitoefenen door een kascommissie in te stellen. Een kascommissie instellen is geen teken van wantrouwen jegens uw penningmeester, maar meer een extra slot op de deur. Een foutje is snel gemaakt, maar de gevolgen van een foutje kunnen wel degelijk groot zijn. Een kascommissie controleert de financiële administratie en kan zo beoordelen of er fouten gemaakt worden. 19

Voorkom fraude Met een kascommissie kunt u ook fraude voorkomen. Een penningmeester heeft toegang tot de financiële administratie en als er geen kascommissie aanwezig is, heeft hij veel macht. Helaas zijn er nu eenmaal frauderende penningmeesters, waardoor verenigingen veel financiële schade kunnen oplopen. Zorg ervoor dat u dit niet overkomt. Een kascommissie instellen, verkleint de kans op fraude. Blind vertrouwen in penningmeester Vertrouwen in uw penningmeester is goed, blind vertrouwen niet. Belangrijke taken De kascommissie heeft jaarlijks een aantal zeer belangrijke taken:  controleren van de financiële administratie, en dan dusdanig dat zij een oordeel kan vellen over de opgestelde balans en exploitatierekening over het voorbije boekjaar;  verslag uitbrengen van het verrichte onderzoek aan de algemene ledenvergadering;  advies uitbrengen met betrekking tot het vaststellen van de balans en de exploitatierekening. Daarnaast is het prettig als de kascommissie in staat is om het bestuur én de ledenvergadering te adviseren over belangrijke financiële aangelegenheden. Dit is overigens wettelijk geregeld, want de wet schrijft voor dat de kascommissie minimaal twee leden moet bevatten die door de algemene ledenvergadering zijn benoemd én die niet tot het bestuur behoren. Uit: Rendement.nl 20

21

JAARVERSLAG 2017 Algemeen Schreef ik vorig jaar dat het prettig rijden is bij MAC “De Zeeuwen”, kennelijk was dat ook in 2017 nog onverminderd het geval: De vrije val in deelnemersaantal welke we in 2016 moesten slikken lijkt tot staan te zijn gebracht al zijn er nog wel enkele ritten waar we nog eens kritisch naar moeten kijken of en hoe we daarmee ( kunnen en willen ) doorgaan. De deelnemers reageren nog steeds enthousiast op de uitgezette ritten en inmiddels leeft bij velen wel het besef dat de ritten weliswaar gemiddeld iets moeilijker zijn dan bij de zusterverenigingen maar tezelfdertijd dus ook wat leerzamer en veelal consequenter qua uitleg. Het organiseren van een reglementsavond maakt in combinatie met het aanbieden van leerzame ritten dat het niveau van de rijders onderling steeds meer gelijkwaardig wordt waardoor meer competitie ontstaat wat de deelname zeker niet négatief zal beïnvloeden…. Goede ritten, duidelijke uitleg voor én na de rit en reglementsavonden kunnen alleen geboden worden wanneer we een beroep kunnen doen op kundige uitzetters en controleurs. Gelukkig geeft dit voor onze vereniging nog geen problemen. Onze dank aan hun is groot! Daarnaast voor het puntje op de i natuurlijk ook onze dank aan de rekenaars, aan Martin, aan de bingokaartenverkoopsters en Iedereen die tijdens of na de ritten hand- en spandiensten verleent. Kortom, waar vanuit andere verenigingen soms licht alarmerende geluiden klinken en er wat scheurtjes in het fundament dreigen te komen met name qua deelname van rijders en beschikbaarheid van uitzetters, draait onze vereniging nog moeiteloos zijn programma af en lijkt nog jaren mee te kunnen. Natuurlijk betekent dit niet dat we op onze lauweren moeten rusten. ‘Oplettendheid en zoeken naar verbeteringen en nieuwe initiatieven’ blijft het credo. 22

Ledenbestand Gelukkig hebben we nog steeds deelnemers welke zo enthousiast zijn dat ze zich tijdens de ritten spontaan aanmelden als lid, derhalve worden de spaarzame beëindigingen van het lidmaatschap door leeftijd of verminderde interesse gelukkig telkens weer gecompenseerd. Hadden we einde 2016 1 erelid en 54 leden, nu aan het einde van 2017 noteren we 1 erelid en 55 leden, Een mooi aantal waarop we trots mogen zijn! Bestuur De sfeer in het bestuur is onveranderd goed, inmiddels mogen we wel van een goed ingespeeld team spreken waarin men weet wat van elkaar te verwachten valt. Elk evenement wordt zorgvuldig geëvalueerd en er wordt telkens nagedacht over verbeterpunten al zou hiervoor input vanuit de leden natuurlijk ook een welkome hulp kunnen zijn, dit zijn tenslotte de klanten die het gebodene mogen beoordelen. Er komt echter nauwelijks (opbouwende) kritiek zodat we er maar vanuit gaan dat dit betekent dat men vooralsnog tevreden is. Ook voor 2018 leven er alweer een paar ideeën, immers stilstand is achteruitgang. Het bestuur vergaderde in 2017 vijf keer ten huize van Leo Wouters met Rinus van Stee als voorzitter/penningmeester, René van de Zande als secretaris, Leo Wouters als PR-man en Antoine Baert en Peter van Binnendijk als bestuursleden algemene zaken & amusement. Jaarvergadering De jaarvergadering annex feestavond werd georganiseerd in “De Meerkoet” te Wolfaartsdijk waar de aanwezigen zich te buiten konden gaan aan een goed verzorgde maaltijd welke ook nog eens zeer positief werd ontvangen. De aan de feestavond voorafgaande rit, dit keer uitgezet door John Terpstra, was van een dermate niveau dat er voor, tijdens en na de 23

maaltijd zeker geen stiltes hoefden te vallen. Er was genoeg te bespreken of uit te leggen! De gekozen opzet met een (korte) rit, ledenvergadering en feestavond blijkt toch de voorkeur te genieten van het gros van de leden, mits deze activiteiten niet al te kort op de feestavond van de zustervereniging volgen. Daarmee wordt voortaan rekening gehouden. Derhalve zullen we ook in 2018 nog een keer verzamelen in “De Meerkoet” voor eenzelfde scenario. Traditioneel zoeken we dan na 3 jaar op dezelfde locatie weer eens een andere locatie. Clubblad Het fris witte clubblad verscheen dankzij hoofdredactrice Sylvia en ‘zetter’ Rinus van Stee in 2017 zes keer. Voor steeds meer clubbladen is het schrapen wat kopij betreft; hier zou een extra inspanning van onze leden zeer welkom zijn. Initiatieven vanuit het bestuur, zoals “De Pen” en de analyses van de uitzetters over de gemaakte fouten in hun ritten leverden al wat extra leesvoer op, maar andere bijdragen zijn nog altijd zeer welkom. Heeft u een idee, laat het ons weten! Traditioneel roep ik u weer op om ogen en oren open te houden voor potentiële adverteerders. De tarieven zijn uiterst schappelijk te noemen, dus voor een paar tientjes per jaar bereikt men zo een paar honderd lezers van ons clubblad plus een onbekend aantal wat ook onze website bezoekt, want ook daar worden onze adverteerders vermeld! Al met al dus een zeer voordelige manier om behoorlijk wat mensen te bereiken. Website De opgefriste website is in 2017 in brede kring positief gewaardeerd. Men vindt deze makkelijk toegankelijk, overzichtelijk en door alle plaatjes en foto’s prettig te lezen. Een extra inspanning v.w.b. het constant actueel houden van de inhoud heeft onze aandacht. 24

Ook zijn alle wetenswaardigheden m.b.t. onze vereniging telkens te lezen op Facebook, een speciaal woord van dank hiervoor aan onze eigen Miss Facebook, Marjan, is hiervoor zeker op zijn plaats. Social media zijn ontegenzeggelijk een succesvolle manier om onze activiteiten breder onder de aandacht te brengen. Financiën De vereniging is financieel gezien een gezonde vereniging. Toch heeft het afgelopen boekjaar een verlies laten zien. Hoewel in de begroting al een tekort was voorzien, is die uiteindelijk, door diverse omstandigheden, toch nog wat hoger uitgevallen. Ritten 2017 “Bovenmeester” John Terpstra mocht zich in Maart tijdens de reglementsavond verheugen in een grote opkomst, het was dringen in de zaal te ’s Heer Abtskerke. Veel vragen vielen hem ten deel welke hij gelukkig allemaal wist te pareren. Ook B- en C-klassers gaven acte de presence; deze werden door Rinus van Stee bijgespijkerd in de hoop minder strafpunten te scoren tijdens het rittenseizoen. Dat er tussen theorie en praktijk nog wel eens een verschilletje zit, bleek later in het seizoen. Ondanks de aankondiging van John dat hij enkele van de besproken opdrachten letterlijk in zijn ritten zou verwerken, bleek dit toch niet iedere aanwezige tijdens de betreffende rit te vrijwaren van strafpunten. Op papier met een heldere uitleg lijken opdrachten vaak makkelijk, maar moederziel alleen in de polder ………. Laten we het er op houden dat de reglementsavond nog steeds in een behoefte voorziet! Het uitbannen van puzzelopdrachten in de ritten voor A- en (minder) Bklasse lukt steeds beter. 25

Ook in 2017 bleek weer dat (te)veel discussie na de ritten zijn oorsprong vindt in juist deze puzzelopdrachten daar waar reglementaire opdrachten simpelweg goed of fout zijn en niet voor velerlei interpretaties vatbaar. Gelukkig kunnen we de verschillende protesten door de in de vereniging aanwezige reglementskennis vrijwel altijd direct na de rit oplossen. Soms betekent dit wel eens dat de uitzetter bakzeil haalt en knarsetandend moet toezien hoe zijn uitleg deels wordt ontmanteld en/of controles van goed nu ineens fout worden of visa versa, maar altijd is dit na overleg tussen diverse bestuursleden en met het doel een uitslag te krijgen die recht doet aan de getoonde reglementskennis. Een correcte uitslag diréct na de rit blijft onze voorkeur hebben, een definitieve uitslag welke pas na weken op de website verschijnt, heeft alle glans verloren. In geval er toch een discussie ontstaat welke niet ter plaatse kan worden beslecht, zijn er hele korte lijnen naar de reglementscommissie zodat we het verlossende woord binnen enkele dagen hebben. Nog steeds worden er soms veel strafpunten gescoord maar telkens blijkt dat men daarmee best kan leven, mits de uitleg duidelijk is en men daar dus iets van kan opsteken. Kunt u bij een rit niet aanwezig zijn, dan is het misschien wel leuk die rit te controleren. Dat is best interessant, u ziet een rit van een heel andere kant! 26

rit paasrit oranjerit hemelv pinkster w raaf herfst kerst deelname a-klasse 65 53 44 40 33 32 38 17 13 16 13 15 13 13 lid 16 13 15 12 13 12 12 nlid 1 0 1 1 2 1 1 b-klasse lid 5 4 4 5 1 2 2 2 2 2 3 1 1 1 nlid 3 2 2 2 0 1 1 c-klasse lid 43 36 24 22 17 17 23 7 6 8 7 5 12 18 nlid 36 30 16 15 12 5 5 Opvallend is dat er met name in de B-klasse, na het overstappen naar de A-klasse van een aantal equipes, een geringe deelname is overgebleven. Leuk is wél dat dit toch heeft geresulteerd in een spannende strijd om het kampioenschap doordat de weinige deelnemers niet veel voor elkaar onderdoen. Een clubkampioenschap leidt onvermijdelijk tot een drietal equipes welke zich winnaar in de diverse klassen mogen noemen; dit jaar viel de eer te beurt aan de equipes Van de Zande-Huffenreuter in de A-klasse, de equipe Tilroe in de B-klasse en de equipe Potters in de C-Klasse. Allen van harte gefeliciteerd en succes bij het verdedigen van de titel in 2018. Slot 2017 zal zeker niet in de boeken gaan als een opzienbarend jaar voor onze vereniging want zoveel schokkends is er op verenigingsniveau niet gebeurd. Anderzijds kun je jezelf afvragen of je niet gewoon heel erg tevreden moet zijn wanneer je alle activiteiten moeiteloos doorgang kunt laten vinden, nog voldoende uitzetters hebt, over deelname niet te klagen hebt en mensen met tevreden gezichten huiswaarts ziet gaan? Ik denk het niet! Uitdagende ritten, originele prijzen, enthousiaste deelnemers, goedgemutste bestuursleden en eindeloze bingo’s…….Je vindt het allemaal bij MAC “De Zeeuwen”. Ook in 2018! 27

Zoals te doen gebruikelijk sluiten we af met (nogmaals) een woord van dank aan uitzetters, adverteerders, verslaggevers, rekenaars, controleurs, sponsoren en alle mensen die gevraagd en ongevraagd hun steentje bijdragen aan het organiseren van onze ritten en nevenactiviteiten. Zonder hen zou de vereniging geen bestaansrecht hebben. Allen hartelijk bedankt voor uw steun in 2017! Namens het bestuur, Wissenkerke, december 2017 René van de Zande (secretaris) 28

Hartelijk dank voor uw ondersteuning aan onze vereniging in 2017!! Wij hopen dat wij in 2018 weer een beroep op u mogen doen 29

30

Eindstand Clubkampioenschap 2017 Clubkampioenschap 2017 Klassering: Naam: A-klasse: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B-klasse: 1 2 3 C-klasse: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 R. v.d. Zande J. Terpstra W. Olie R. van Stee A. Baert R. Joosse P. van Binnendijk J. Leendertse R. Eversdijk C. van Strien D. Sinke A. Wouters L. Wouters R. Hermans (heren) J. Matthijssen (dames) P. de Bakker A. Kloos M. van Kruiningen K. Fraanje N. de Kok B. Tilroe R. Beerepoot H. Meijvogel B. Potters H. de Bruijn W. van Huizen H. Puik R. de Buck A. Houterman J. Brouwer R. Sabandar D. van Wijngaarden N. Hoekman S. Plummen E. van der Meer V. Vogels 46 44 31 39 50 49 50 49 50 49 50 49 48 50 47 49 49 46 50 47 48 43 50 47 45 48 49 46 45 45 48 44 44 49 50 45 47 46 44 49 48 48 48 50 50 50 50 50 50 49 49 41 45 49 45 46 48 48 42 44 47 41 41 43 43 47 38 48 46 44 47 49 49 44 46 45 40 49 40 42 49 43 35 40 37 39 36 38 38 37 39 42 50 49 48 49 46 42 49 47 45 41 43 39 44 40 50 49 49 44 46 47 48 42 45 43 39 38 41 40 17 27 25 5 10 28 26 apr apr mei juni aug okt dec 50 49 49 48 44 49 49 47 49 46 44 47 46 43 50 48 41 45 39 39 42 40 43 41 42 40 45 Totaal: 200 196 195 192 190 189 188 188 187 186 182 175 173 167 163 158 116 45 42 39 200 199 48 50 47 46 49 50 47 47 50 49 48 46 199 196 194 192 183 143 138 132 97 48 48 46 44

Rittenkalender 2018 MAC “De Bevelanden” 20 januari 10 mei 16 juni 14 juli 1 augustus 29 september 27 oktober 3 november Winterrit Hemelvaartrit * Zomerrit Duivelandrit Wissenkerkserit Najaarsrit Herfstrit * 13e Schaal- en Schelpdierenrit Yerseke Kapelle Heinkenszand Ouwerkerk Wissenkerke Goes Terneuzen Vlake / Yerseke * Deze ritten worden georganiseerd door onze zusterclub MAC “De Zeeuwen”, maar tellen ook mee voor het clubkampioenschap van MAC “De Bevelanden”. Niet vergeten in uw agenda te noteren: Vrijdag 9 maart 2018 REGLEMENTSAVOND in het Durpsuus “Versvliet” te ’s Heer Abtskerke Aanvang: 19.30 uur. (zie ook elders in dit blad) 32

Rittenkalender 2018 MAC “Tholen” Informatie over deze ritten tel. 0113 - 576900. email: info@mactholen.nl Middagritten worden gestart vanaf 13.30 uur en avondritten vanaf 19.30 uur bij Sport- en Gemeenschaps-centrum “De Meulvliet”, Zoekweg 1, Tholen. Let op de website: www.mactholen.nl Rittenkalender 2017 “MAC Tholen” 3 februari 3 maart ’t Wienuusrit Bon-Giornorit 14 april 2 juni 7 juli 13 oktober 17 november Van ’t Hof Aluminiumrit Stelhoekrit Meulvlietrit Deehoeverit Woonboulevardrit Rinus Eversdijk Rinus en Sylvia van Stee ??? Kees Droogers Jaap en Willy Leendertse Rien Hermans / Piet Mathijssen Rinus en Rosa Joosse “De Meulvliet” is als volgt te bereiken: A58 vanaf Vlissingen: afslag 31 Rilland / Tholen, volg borden Ri Tholen. Na de Oesterdam voor verkeerslichten R (Postweg), 1e weg L (Eweg), einde weg R (Molenvlietsedijk]. Na ± 400meter R (Zoekweg) komt u bij “De Meulvliet”. Rittenkalender 2018 AMC “Rockanje” www.amc-rockanje.nl Inlichtingen: Tel.: 0181 - 451818 of 0181 - 401861 Inschrijven van 19.00 - 20.00 uur in het clubgebouw van de schietvereniging “Rockanje”, Duinrand 16 te Rockanje. Krokusrit Jan Tukrit Bloesemrit Zomerrit 10 maart 7 april 12 mei 16 juni Nazomerrit Chrysantenrit Wijnrit Boutrit 33 18 augustus 22 september 20 oktober 8 december

VOORLOPIGE Rittenkalender 2018 M.A.C. “De Zeeuwen”: Algemene Ledenvergadering Reglement avond Paasrit Oranjerit Hemelvaartrit Pinksterrit Witte Raafrit??? Wolphaartsdijk De Meerkoet ’s Heer Abtskerke Dorpshuis Versvliet” Heinkenszand “De Stenge” Start: Vlissingen Kapelle HRC “De Zwaan” Heinkenszand “De Stenge” Arnemuiden Camping “De Witte Raaf”?? Herfstrit Kerstrit Terneuzen “Oude Vaart” Biggekerke Café “Juliana” zaterdag 27 oktober zaterdag 29 december zaterdag 17 februari programma vanaf 15.30 uur vrijdag 9 maart maandag 2 april vrijdag 27 april donderdag 10 mei maandag 21 mei donderdag 9 aug. 19.30 uur 13.30 -14.00 uur Start 13.45 uur 13.30 -14.00 uur Start 13.45 uur 18.30 -19.00 uur Start 18.45 uur 18.30 -19.00 uur Start 18.45 uur 18.30 -19.00 uur Start 18.45 uur 13.30 -14.00 uur Start 13.45 uur 13.00 -13.30 uur Start 13.15 uur De rittenkalender wordt definitief vastgesteld tijdens de ledenvergadering. Kunt u bij een rit niet aanwezig zijn, dan is het misschien wel leuk die rit te controleren. Dat is best interessant, u ziet een rit van een heel andere kant! 34

M.A.C. "De Zeeuwen" is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zuidwest Nederland, onder nummer 40309858. Het bestuur: e-mail voltallig bestuur: bestuur@macdezeeuwen.nl Rinus van Stee Jolstraat 7, 4401 JC Yerseke Tel.: 0113 - 576900 e-mail: voorzitter@macdezeeuwen.nl René van de Zande Dorpsweg 2, 4491 EK Wissenkerke Tel.: 0113 - 372633 e-mail: secretaris@macdezeeuwen.nl Rinus van Stee Jolstraat 7, 4401 JC Yerseke Tel.: 0113 - 576900 e-mail: penningmeester@macdezeeuwen.nl Leo Wouters Vredehoflaan 268, 4382 CJ Vlissingen Tel.: 0118 - 470313 e-mail: pr@macdezeeuwen.nl Peter van Binnendijk Guldenroedestraat 21, 4451 LP Heinkenszand Tel.: 0113 - 561314 Antoine Baert Oude Vaart 103, 4537 CE Terneuzen Tel.: 0115 - 615668 Sylvia van Stee Jolstraat 7, 4401 JC Yerseke e-mail: redactie@macdezeeuwen.nl ERELEDEN: C. Bode † en S. Jongepier Clubkampioenen 2017: A-klasse: B-klasse: C-klasse: equipe René van de Zande en Renate Huffenreuter equipe Bas en Anita Tilroe equipe Bianca en Elly Potters 35 Voorzitter Secretaris Penningmeester Public Relations Lid Lid Redactie Clubblad

36

37

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
Home


You need flash player to view this online publication