0

Aangepaste dienstregeling Fryslân Bus per 25 maart 2020 vanwege het Coronavirus Versie 2020-03-20

Aanleiding Voor heel Nederland gelden vanaf zondag 15 maart nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Aan de hand daarvan worden aanvullend maatregelen en aanwijzingen gemaakt voor mensen die werken in het ov/bij Arriva. Wat betekent dit voor jou? Maatregel: bij de bus achterin in- en uitstappen In afstemming met alle vervoerders verzoeken we de reizigers in de bus om via de achterdeur in- en uit te stappen en daar in te checken en ook weer uit te checken. Hierdoor verminderen we het aantal contactmomenten tussen reizigers en buschauffeurs. Door deze maatregel in te voeren proberen we een juiste balans te vinden tussen de gezondheid van onze medewerkers en de dienstverlening aan onze reizigers. Maatregel: aangepaste dienstregeling De nieuwe maatregelen van de overheid leiden ertoe dat er aanzienlijk minder reizigers gebruik maken van het openbaar vervoer. Daarnaast brengen de aangescherpte criteria rondom RIVM voorzorgsmaatregelen met zich mee dat veel meer medewerkers van het ov preventief niet inzetbaar zijn. Daarom is er een landelijke afspraak gemaakt dat de dienstregeling in het openbaar vervoer aangepast wordt. Alle regio's hebben op dit moment een aangepaste dienstregeling. Als eerste stap rijden we vanaf 18 maart de vakantiedienstregeling. Vanaf 25 maart zijn we genoodzaakt de dienstregeling verder af te schalen. In Fryslân rijden we vanaf 25 maart in principe volgens de zondagdienstregeling met de patronen en rijtijden van de zondag. De eerste en laatste ritten rijden zoveel mogelijk volgens de normale dienstregeling van de betreffende dag. Hiermee bedoelen we dat op maandag t/m vrijdag zo veel mogelijk de vertrektijden van de eerste en laatste ritten op die dagen worden aangehouden en op zaterdag zoveel mogelijk die van de zaterdag. We starten op maandag t/m zaterdag met rijden op het reguliere tijdstip van de betreffende dag en voegen dus extra vroege ritten toe. Bovendien rijden we ook op de meeste lijnen die nu alleen op een werkdag of op een werkdag en zaterdag rijden. De exacte tijden staan in de nieuwe dienstregelingstabellen en in de reisinformatie, beide te vinden op onze website. Waar geen bussen, lijntaxi’s, belbussen of buurtbussen meer rijden biedt de Opstapper een alternatieve reismogelijkheid tussen de Opstapperhalte in de kern en het Opstapperknooppunt. We passen hiervoor de Opstapper dienstregeling aan. We doen dit zo snel als mogelijk is. De gewijzigde dienstregeling is binnen zeer korte tijd opgezet. Dienstregelingstabellen, busomlopen en chauffeursdiensten zijn allemaal aangepast. We hebben dit zo zorgvuldig mogelijk gedaan maar binnen een fractie van de tijd die er normaal voor nodig is. Meer tijd is er helaas niet. We verzoeken eventuele onvolkomenheden of knelpunten aan te geven via Klantenservice Arriva. Indien nodig, mede afhankelijk van de duur van deze aangepaste dienstregeling en de verdere ontwikkelingen van de situatie rondom het Corona virus, zullen we in de loop van april nog aanpassingen op deze dienstregeling verwerken. Tijdens de vakanties rijden we ook volgens de aangepaste dienstregeling. In deze memo geven we per lijn de opzet van de aangepaste dienstregeling per 25 maart aan. De informatie wordt via de regionale media verzonden en alle informatie is vanaf 25 maart terug te vinden op onze website: www.arriva.nl/corona

Opzet van de dienstregeling vanaf 25 maart in Fryslân Stadsdienst Leeuwarden Alle patroontijden en rijtijden volgens de zondagdienstregeling. Lijn 1: Busstation-Westeinde Op alle dagen volgens het zondag patroon. Frequentie op alle dagen 1x/uur. Eerste en laatste ritten zoveel mogelijk volgens de normale dienstregeling van de betreffende dag. Lijn 2: Busstation-MCL-Aldlân Op alle dagen volgens het zondag patroon. Frequentie op alle dagen 1x/uur. Eerste en laatste ritten zoveel mogelijk volgens de normale dienstregeling van de betreffende dag. Lijn 3: Busstation-Camminghaburen Op alle dagen volgens het zondag patroon. Frequentie op alle dagen 2x/uur. Eerste en laatste ritten zoveel mogelijk volgens de normale dienstregeling van de betreffende dag. Lijn 4: Busstation-Nijlân Op alle dagen volgens het zondag patroon. Frequentie op alle dagen 1x/uur. Eerste en laatste ritten zoveel mogelijk volgens de normale dienstregeling van de betreffende dag. Lijn 5: Busstation-Schepenbuurt-Aldlân-MCL-Nijlân-Busstation Op alle dagen volgens het zondag patroon. Frequentie op alle dagen 1x/uur. Eerste en laatste ritten zoveel mogelijk volgens de normale dienstregeling van de betreffende dag. Lijn 6: Busstation-Bilgaard Op alle dagen volgens het zondag patroon. Frequentie op alle dagen 2x/uur. Eerste en laatste ritten zoveel mogelijk volgens de normale dienstregeling van de betreffende dag. Lijn 7: Busstation-Zuiderburen Op alle dagen volgens het zondag patroon. Frequentie op alle dagen 1x/uur. Eerste en laatste ritten zoveel mogelijk volgens de normale dienstregeling van de betreffende dag. Lijn 8: Busstation-Vrijheidswijk Op alle dagen volgens het zondag patroon. Frequentie op alle dagen 2x/uur. Eerste en laatste ritten zoveel mogelijk volgens de normale dienstregeling van de betreffende dag. Lijn 9: Busstation-Binnenstad Rijdt op maandag t/m zaterdag 1x/uur. Eerste en laatste ritten zoveel mogelijk volgens de normale dienstregeling van de betreffende dag. Lijn 15: Busstation-Nijlân-MCL-Aldlân-Schepenbuurt-Busstation Vervalt. Lijn 2, 4 en 5 als alternatief. Lijn 16: Busstation-Bilgaard Vervalt. Lijn 6 als alternatief. Lijn 18: Busstation-Cambuurplein-Vrijheidswijk Rijdt op maandag t/m zaterdag 1x/uur. Eerste en laatste ritten zoveel mogelijk volgens de normale dienstregeling van de betreffende dag. Pagina 3 van 10

Collegeliner 603/633: Busstation-Friese Poort Vervalt. Lijn 3 als alternatief. Lijn 611: Busstation-Caparis Hemrik Vervalt. Trein als alternatief. Collegeliner 612: Busstation-NHL/Stenden Vervalt. Lijn 6 als alternatief. Collegeliner 615: Busstation-Scholen Nijlân Vervalt. Lijn 4/5 als alternatief. Streekdiensten Fryslân Alle patroontijden en rijtijden zoveel mogelijk volgens de zondagdienstregeling. Bij lijnen die niet op zondag rijden wordt het patroon van de werkdag gebruikt. Lijn 11: Akkrum-Nij Beets-Drachten Vervalt. Belbus 211 van Akkrum naar Nij Beets als alternatief. Zie ook 211. Belbus 211: Akkrum-Nij Beets Op alle dagen 1x/uur. Dienstregeling volgens het zondag patroon. Eerste en laatste ritten zoveel mogelijk volgens de normale dienstregeling van de betreffende dag. Lijn 12: Buitenpost-Surhuisterveen-Drachten Vervalt. Belbus 212 van Buitenpost via Surhuisterveen naar Drachten als alternatief. Zie ook 212. Belbus 212: Buitenpost-Surhuisterveen-Drachten Op alle dagen 1x/uur. Dienstregeling volgens het zondag patroon. Eerste en laatste ritten zoveel mogelijk volgens de normale dienstregeling van de betreffende dag. Lijn 13: Leeuwarden-Surhuisterveen-Drachten Rijdt op maandag t/m zaterdag 1x/uur. Eerste en laatste ritten zoveel mogelijk volgens de normale dienstregeling van de betreffende dag. Op zondag net als in de normale dienstregeling Belbus 213 tussen Surhuisterveen en Feanwâlden. Belbus 213: Surhuisterveen-Feanwâlden Geen aanpassingen. Lijn 14: Leeuwarden-Drachten-Oosterwolde-Veenhuizen-Assen Op alle dagen 1x/uur. Dienstregeling volgens het zondag patroon. Op maandag t/m zaterdag overdag wel tussen Oosterwolde en Assen. Eerste en laatste ritten zoveel mogelijk volgens de normale dienstregeling van de betreffende dag. Lijn 114: Leeuwarden-Drachten-Oosterwolde-Appelscha-Assen Vervalt. Lijn 14 en 115 als alternatief. Lijntaxi 514: Drachten van Knobelsdorffplein-Drachten Ziekenhuis Geen aanpassingen. Pagina 4 van 10

Lijn 115: Heerenveen-Oosterwolde-Appelscha-Assen Op alle dagen 1x/uur. Dienstregeling volgens het zondag patroon. Eerste en laatste ritten zoveel mogelijk volgens de normale dienstregeling van de betreffende dag. Lijn 116: Oosterwolde-Wolvega Vervalt. Op werkdagen lijntaxi 516 als alternatief. Belbus 216: Oosterwolde-Oldeberkoop Geen aanpassingen. Lijntaxi 516: Oosterwolde-Wolvega Op werkdagen 1x/uur volgens de vakantiedienstregeling. Daarbuiten de ongewijzigde belbus 216. Lijn 17: Oosterwolde-Noordwolde-Wolvega-Heerenveen Op werkdagen volgens de vakantiedienstregeling, 1x per uur belbus 217 van Oosterwolde naar Noordwolde en 1x/uur bus tussen Noordwolde-Wolvega en Heerenveen. Avondbediening en weekend bediening ongewijzigd, zie ook 217 en 517. Belbus 217: Oosterwolde-Noordwolde Op werkdagen overdag volgens de vakantiedienstregeling. Avond en weekend ongewijzigd. Lijntaxi 517: Wolvega-De Blesse-Noordwolde-Steenwijk Geen aanpassingen. Lijn 19: Gorredijk-Noordwolde-Steenwijk Op werkdagen volgens de vakantiedienstregeling. Avond en weekend gelijk aan de normale dienstregeling. Belbus 219: Gorredijk-Noordwolde Vervalt. Opstapper als alternatief Lippenhuizen. Lijntaxi 519: Wolvega-Oldeberkoop-Noordwolde-Steenwijk Geen aanpassingen. Lijn 20: Leeuwarden-Burgum-Drachten-Gorredijk-Heerenveen Op alle dagen 1x/uur. Dienstregeling volgens het zondag patroon. Eerste en laatste ritten zoveel mogelijk volgens de normale dienstregeling van de betreffende dag. Lijn 21: Leeuwarden-Burgum-Drachten-Gorredijk-Heerenveen Vervalt. Lijn 20 als alternatief. Lijn 22: Leeuwarden-Warten Op werkdagen volgens de vakantiedienstregeling. Lijn 23: Heerenveen-Nij Beets-Drachten Vervalt. Alternatief belbus 223 en 224. Belbus 223: Heerenveen-Nij Beets Op alle dagen 1x/uur. Dienstregeling volgens het zondag patroon. Eerste en laatste ritten zoveel mogelijk volgens de normale dienstregeling van de betreffende dag. Pagina 5 van 10

Belbus 224: Tijnje-Drachten Op alle dagen 1x/uur. Dienstregeling volgens het zondag patroon. Eerste en laatste ritten zoveel mogelijk volgens de normale dienstregeling van de betreffende dag. Lijn 28: Leeuwarden-Grou-Akkrum-Heerenveen Op werkdagen volgens de vakantiedienstregeling met kleine aanpassingen van de vertrektijden. Lijn 35: Sneek-Winsum-Franeker Op werkdagen volgens de vakantiedienstregeling met kleine aanpassingen van de vertrektijden. Lijn 41: Heerenveen-Joure-Balk Op alle dagen 1x/uur. Dienstregeling volgens het zondag patroon. Eerste en laatste ritten zoveel mogelijk volgens de normale dienstregeling van de betreffende dag. Lijn 42: Sneek-Spannenburg-Lemmer Vervalt. Alternatief lijn 47 en de Opstapper voor Follega en Eesterga. Lijn 44: Bolsward-Workum-Koudum-Oudemirdum-Sondel-Balk Op alle dagen 1x/uur. Dienstregeling volgens het zondag patroon. Eerste en laatste ritten zoveel mogelijk volgens de normale dienstregeling van de betreffende dag. De koppeling tussen lijn 44 en 92 vervalt gedeeltelijk, de aansluiting blijft wel altijd bestaan. Lijn 45: Sneek-Spannenburg-Lemmer Vervalt. Alternatief lijn 47 en de Opstapper voor Elahuizen, Oudega en Kolderwolde. Lijn 46: Sneek-Heeg-Oudega-Sneek Geen aanpassingen. Lijn 47: Sneek-Woudsend-Balk-Lemmer Op alle dagen 1x/uur. Dienstregeling volgens het zondag patroon. Eerste en laatste ritten zoveel mogelijk volgens de normale dienstregeling van de betreffende dag. Aansluiting 44<>47 bij Balk. Lijn 48: Heerenveen-Delfstrahuizen-Lemmer Op maandag t/m zaterdag 1x/uur. Dienstregeling volgens het avond patroon. Eerste en laatste ritten zoveel mogelijk volgens de normale dienstregeling van de betreffende dag. Lijn 150: Leeuwarden-Hallum-Holwerd-Dokkum Vervalt. Lijn 154 als alternatief. Lijn 154: Leeuwarden-Stiens-Hallum-Holwerd-Ternaard-Dokkum Op alle dagen 1x/uur. Dienstregeling volgens het zondag patroon. Eerste en laatste ritten zoveel mogelijk volgens de normale dienstregeling van de betreffende dag. Tussen Holwerd en Dokkum net als in de normale dienstregeling alleen op mandag t/m zaterdag tussen 6:00-19:00 uur. Lijn 60: Leeuwarden-Stiens-Hallum-Holwerd-Brantgum-Dokkum Vervalt. Opstapper als alternatief voor Waaxens, Brantgum en Foudgum Lijn 51: Leeuwarden-Oentsjerk-Damwâld-Dokkum Op alle dagen 1x/uur. Dienstregeling volgens het zondag patroon. Eerste en laatste ritten zoveel mogelijk volgens de normale dienstregeling van de betreffende dag. Pagina 6 van 10

Collegeliner 651: Leeuwarden-Friese Poort-Oentsjerk-Damwâld-Driezum-Dokkum Vervalt. Lijn 51 en Opstapper als alternatief. Lijn 52: Dokkum-Oosternijkerk-Anjum-Nes-Wierum-Oosternijkerk-Dokkum Op werkdagen volgens de vakantiedienstregeling met kleine aanpassingen van de vertrektijden. Lijn 55: Dokkum-Damwâld-Feanwâlden-Burgum-Drachten Tussen Dokkum en Feanwâlden volgens de normale dienstregeling (maandag t/m zaterdag). Vervalt tussen Feanwâlden-Burgum-Drachten. Lijn 20 als alternatief. Lijn 155: Leeuwarden-Feanwâlden-Dokkum-Anjum-Lauwersoog Op alle dagen 1x/uur. Dienstregeling volgens het zondag patroon. Eerste en laatste ritten zoveel mogelijk volgens de normale dienstregeling van de betreffende dag. Qliner 355: Leeuwarden-Dokkum Vervalt. Lijn 155 als alternatief. Collegeliner 655: Leeuwarden-NHL/Stenden-Dokkum-Anjum Vervalt. Lijn 155 als alternatief. Lijn 62: Leeuwarden-NHL/Stenden-Feanwâlden-Kollum-Buitenpost Op werkdagen volgens de vakantiedienstregeling. Gedeelte Leeuwarden-Feanwâlden rijdt niet. Alternatief lijn 155. Lijn 63: Dokkum-Metslawier-Ee-Kollum-Buitenpost Geen aanpassingen. Lijn 66: Leeuwarden-Holwerd Veerdam-(Ameland) Beperkt aantal ritten. Sluit aan op de reguliere veerdienst van Wagenborg. De vaardienst wordt vanaf 21 maart aangepast. Lijn 66 volgt deze aanpassingen. Lijn 166: Sneldienst Leeuwarden-Holwerd Veerdam-(sneldienst Ameland) Vervalt. Sluit aan op de reguliere sneldienst van Wagenborg. Deze vervalt vanaf 21 maart. Lijn 70: Leeuwarden-Sint Annparochie-Minnertsga (via de provinciale weg) Vervalt. Lijn 71 en 72 als alternatief. Lijn 71: Leeuwarden-Marsum-Bitgum-Berltsum-Minnertsga-Tzummarum-SexbierumHarlingen-Zurich Kop Afsluitdijk Op alle dagen 1x/uur. Dienstregeling volgens het zondag patroon. Eerste en laatste ritten zoveel mogelijk volgens de normale dienstregeling van de betreffende dag. Lijn 72: Leeuwarden-Britsum-Stiens-Vrouwenparochie-Sint Annaparochie-Minnertsga Op alle dagen 1x/uur. Dienstregeling volgens het zondag patroon. Eerste en laatste ritten zoveel mogelijk volgens de normale dienstregeling van de betreffende dag. Lijn 73: Leeuwarden-Stiens-Vrouwenparochie-Alde Leie-Oudebildtzijl Vervalt. Belbus 273 als alternatief. Pagina 7 van 10

Lijn 75: Bolsward-Witmarsum-Pingjum-Hitzum-Franeker-Dongjum-TzummarumSexbierum-Harlingen Vervalt. Lijn 71, 199 als alternatief. Voor Pingjum, Achlum, Hitzum en Dongjum de Opstapper als alternatief. Lijn 84: Drachten-Frieschepalen-Bakkeveen-Haulerwijk-Een-Norg-Assen Vervalt. Lijntaxi 584 en lijn 83 (Qbuzz) als alternatief. Lijntaxi 584: Drachten-Frieschepalen-Bakkeveen-Haulerwijk-Veenhuizen-Assen Op alle dagen 1x/uur. Dienstregeling volgens het zondag patroon. Eerste en laatste ritten zoveel mogelijk volgens de normale dienstregeling van de betreffende dag. Lijn 90: Heerenveen-Joure-Sneek-Bolsward-Zurich Kop Afsluitdijk Vervalt. Lijn 199 als alternatief. Tussen Bolsward en Kop Afsluitdijk lijn 96 als alternatief. Lijn 92: Leeuwarden-Winsum-Wommels-Bolsward Op alle dagen 1x/uur. Dienstregeling volgens het zondag patroon. Eerste en laatste ritten zoveel mogelijk volgens de normale dienstregeling van de betreffende dag. Koppeling in Bolsward van 92<>44 vervalt gedeeltelijk. Aansluiting blijft. Lijn 192: Leeuwarden-Bolsward Vervalt. Lijn 92 als alternatief. Lijn 93: Leeuwarden-Mantgum-Sneek Op werkdagen volgens de vakantiedienstregeling met kleine aanpassingen van de vertrektijden. Lijn 94: (Leeuwarden lijn 95)-Reduzum-Raerd-Sneek Op werkdagen volgens de vakantiedienstregeling met kleine aanpassingen van de vertrektijden. Lijn 95: Leeuwarden-Wirdum-Reduzum-Jirnsum-Joure Op werkdagen volgens de vakantiedienstregeling met kleine aanpassingen van de vertrektijden. Aangepaste vertrektijden op zaterdag. Op zondag de normale zondag dienstregeling. Lijn 96: Bolsward-Makkum-Zurich Kop Afsluitdijk Op werkdagen van 6:00-19:00 1x/uur. Sluit in Bolsward aan op lijn 199, bij Kop Afsluitdijk op lijn 71 en 350. Vervangt de lijnen 90 en 98. Lijn 97: Leeuwarden-Menaam-Dronrijp-Franeker-Harlingen Op alle dagen 1x/uur. Dienstregeling volgens het zondag patroon. Eerste en laatste ritten zoveel mogelijk volgens de normale dienstregeling van de betreffende dag. Op werkdagen gedurende de spits riten tussen Harlingen en Franeker. Lijn 98: Heerenveen-Joure-Sneek-Bolsward-Makkum Vervalt. Lijn 199 als alternatief. Tussen Bolsward en Makkum lijn 96 als alternatief op werkdagen. Lijn 99: Heerenveen-Joure-Sneek-Bolsward-Witmarsum-Harlingen Vervalt. Lijn 199 als alternatief. Lijn 199: Heerenveen-Joure-Sneek-Bolsward-Witmarsum-Harlingen Op alle dagen 1x/uur. Dienstregeling volgens het zondag patroon met kleine aanpassingen op maandag t/m zaterdag. Eerste en laatste ritten zoveel mogelijk volgens de normale dienstregeling van de betreffende dag. Pagina 8 van 10

Belbus 235: Sneek-Wommels Geen aanpassingen. Belbus 239: Sneek-Ferwoudes Geen aanpassingen. Belbus 243: Joure-Heeg Geen aanpassingen. Belbus 249: Joure-Sintjohannesga Geen aanpassingen. Belbus 261: Buitenpost-Damwâld Geen aanpassingen. Belbus 273: Minnertsga-Oudebildtzijl Kleine aanpassing vertrektijden. Qliner 315: Groningen-Heerenveen-Joure-Lemmer-Emmeloord Rijdt alleen op werkdagen 1x/uur tussen Groningen en Heerenveen. De vertrektijden zijn aangepast. Qliner 324 alternatief voor alle reizen. Qliner 320: Leeuwarden-Drachten-Heerenveen Op alle dagen 1x/uur. Dienstregeling volgens het zondag patroon. Eerste en laatste ritten zoveel mogelijk volgens de normale dienstregeling van de betreffende dag. Qliner 322: Drachten-Oosterwolde Vervalt. Lijn 14 als alternatief. Qliner 324: Groningen-Drachten-Heerenveen-Joure-Lemmer-Emmeloord Op alle dagen 1x/uur. Dienstregeling volgens het zondag patroon. Eerste en laatste ritten zoveel mogelijk volgens de normale dienstregeling van de betreffende dag. Qliner 335: Groningen Zernike-Heerenveen-Joure-Sneek-Bolsward Vervalt. Lijn 199, 315 en 324 als alternatief. Qliner 350: Leeuwarden-Zurich Kop Afsluitdijk-Den Oever-Alkmaar Op alle dagen 1x/uur. Dienstregeling volgens het zondag patroon. Eerste en laatste ritten zoveel mogelijk volgens de normale dienstregeling van de betreffende dag. Collegeliner 621: Gorredijk-Akkrum Vervalt. Collegeliner 692: Makkum-Bolsward-Leeuwarden NHL/Stenden Vervalt. Collegeliner 695: Lemmer-Joure-Leeuwarden NHL/Stenden Vervalt. Collegeliner 698: Makkum-Bolsward-Sneek Vervalt. Buurtbussen Fryslân Pagina 9 van 10

Buurtbus 101: Buitenpost-Grootegast Vervalt. Opstapper als alternatief. Buurtbus 102: Makkum-Hindeloopen Vervalt. Opstapper als alternatief. Buurtbus 103: Stavoren-Hemelum Vervalt. Opstapper als alternatief. Buurtbus 104: Tijnje-Gorredijk-Allardsoog Vervalt. Opstapper als alternatief. Buurtbus 107: Oldeberkoop-Oosterwolde-Appelscha Vervalt. Opstapper als alternatief. Buurtbus 108: Wolvega-Scherpenzeel Vervalt. Opstapper als alternatief. Eilanden Op alle eilanden wordt de dienstregeling aangepast aan de gewijzigde afvaarten van Doeksen (Vlieland en Terschelling) en Wagenborg (Ameland en Schiermonnikoog). Trein Arriva Alle patroontijden en rijtijden zoveel mogelijk volgens de zondagdienstregeling. Op werkdagen en zaterdag extra vroege ritten vergelijkbaar met de normale dienstregeling. Trein NS Intercity’s vervallen. De sprinters rijden wel met kleine afwijkingen op de vertrektijden van de sprinters. Informatie De reisplanners worden aangepast. Op onze website en op 9292 nemen we de informatie van de aangepaste dienstregeling op. Maar ook tussendoor zijn wijzigingen mogelijk. We updaten de websites zo snel als we kunnen. Raadpleeg die regelmatig. De papieren informatie (de vertrekstaten onderweg, en het busboekje) zijn tijdelijk niet meer geldig. Het vervangen van deze informatie is helaas niet mogelijk. Pagina 10 van 10

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
Home


You need flash player to view this online publication