0

DOARPSMIENSKIP MANTGUM Agenda Algemene Ledenvergadering 2019 Het bestuur van Doarpsmienskip Mantgum nodigt hierbij haar leden van harte uit voor deelname aan de Algemene Ledenvergadering. Indien u vragen heeft of een onderwerp wenst toe te voegen aan de agenda, dan verzoeken wij u vriendelijk dit vóór 5 april 2019, schriftelijk (It Spyk 16) of per mail (doarpsmienskip@mantgum.com), kenbaar te maken. Wij zien u graag op onderstaande datum, tijd en plaats. Datum: dinsdag 9 april 2019 Plaats: MFC Wjukken Aanvang: 20.00 uur Eindtijd: uiterlijk 22.30 AGENDA 1. Welkom en opening 2. Vaststellen agenda 3. Terugblik op 2018 4. Behandeling ingediende vraagstukken 5. Notulen 5.1 Reactie op de notulen van 2018 5.2 Vaststellen notulen 6. Financiële verslagen 6.1 Doarpsmienskip Mantgum § Behandeling Doarpsmienskip § Behandeling De Man Dy’t Hout Dûnsje Liet § Behandeling Rûnom Mantgum § Bevindingen kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie § Vaststelling § Begroting 2019 § Dorpsbudget 6.2 Mandeguod § Behandeling § Bevindingen kascommissie + benoeming nieuwe kascommissie § Vaststelling 6.3 Wjukken 7. Bestuurssamenstelling 7.1 Aftredend, niet herkiesbaar § Dayna Talsma-de Boer § Geert Jan Goedhart 7.2 Kandidaat bestuursleden § Ewoud Westrik 8. Dorpsvisie 2019 9. Rondvraag Halverwege de vergadering gelast de voorzitter een korte pauze in.

1 Online Touch

Index

Home


You need flash player to view this online publication