0

DOARPSMIENSKIP MANTGUM Agenda Algemene Ledenvergadering 2016 Het bestuur van Doarpsmienskip Mantgum nodigt hierbij haar leden van harte uit voor deelname aan de Algemene Ledenvergadering. Indien u vragen heeft of een onderwerp wilt toevoegen aan de agenda, dan verzoeken wij u deze vóór 12 april 2016, schriftelijk (It Spyk 16) of per mail (doarpsmienskip@mantgum.com), in te dienen. Wij zien u graag op onderstaande datum, tijd en plaats. Datum: Dinsdag 19 april 2016 Plaats: MFC Wjukken Aanvang: 20.00 uur Eindtijd: uiterlijk 22.30 AGENDA 1. Opening 2. Wat u nog moet weten... 3. Terugblik op 2015 4. Reactie op de notulen van 21 april 2015 Mail joost hierin plakken Plus bewegwijzering onvolledig genotuleerd geen op of aanmerking, dan bij deze goedgekeurd 5. Highlights en vragen 5.1 Doarpsmienskip Mantgum § Financieel verslag 2015 § Kascommissie: decharge verleend aan bestuur § Begroting Doarpsmienskip 5.2 Mandeguod § Financieel verslag 2015 § Kascommissie: decharge verleend aan bestuur § Begroting Mandeguod 5.3 Wjukken § Algemeen § Financieel 6. Plan herindeling schoolzone 7. Bestuurssamenstelling 6.1 Aftredend en niet herkiesbaar § Anne Muller

6.2 Kandidaat bestuursleden Wij streven ernaar u tijdens de Algemene Ledenvergadering twee nieuwe leden te presenteren. 8. Wat verder ter tafel is gebracht 9. Rondvraag Wordt eventueel verwijderd bij onvoldoende punten 10. Dorpsbelang 2.0 met gastspreker Jaap Koen Bijma 11. Afsluiting Halverwege de vergadering gelast de voorzitter een pauze in.

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
Home


You need flash player to view this online publication