0

DOARPSMIENSKIP MANTGUM Agenda Algemene Ledenvergadering 2018 Het bestuur van Doarpsmienskip Mantgum nodigt hierbij haar leden van harte uit voor deelname aan de Algemene Ledenvergadering. Indien u vragen heeft of een onderwerp wenst toe te voegen aan de agenda, dan verzoeken wij u vriendelijk dit vóór 9 april 2018, schriftelijk (It Spyk 16) of per mail (doarpsmienskip@mantgum.com), kenbaar te maken. Wij zien u graag op onderstaande datum, tijd en plaats. Datum: donderdag 19 april 2018 Plaats: MFC Wjukken Aanvang: 20.00 uur Eindtijd: uiterlijk 22.30 AGENDA 1. Welkom en opening 2. Vaststellen agenda 3. Voorstellen dorpswethouder Friso Douwstra en dorpenmanager Jitse de Vries 4. Terugblik op 2017 5. Behandeling ingediende vraagstukken 6. Notulen 6.1 Reactie op de notulen van 2017 6.2 Vaststellen notulen 7. Financiële verslagen 7.1 Doarpsmienskip Mantgum § Behandeling Doarpsmienskip § Behandeling De Man Dy’t Hout Dûnsje Liet § Behandeling Rûnom Mantgum § Bevindingen kascommissie § Vaststelling § Begroting 2018 7.2 Mandeguod § Behandeling § Bevindingen kascommissie § Vaststelling 7.3 Wjukken 8. Bestuurssamenstelling 8.1 Aftredend, herkiesbaar § Dayna Talsma-de Boer 8.2 Kandidaat bestuursleden § Vacature 9. Voortgang Duorsum Mantgum 10. Extra programma: meer informatie volgt. Houd www.mantgum.com in de gaten! Halverwege de vergadering gelast de voorzitter een korte pauze in.

1 Online Touch

Index

Home


You need flash player to view this online publication