0

Archief van: "Reisselskip Mantgum Skillaerd". Voortgekomen uit "De bond van Staatspensioneering, afdeling Mantgum e.o." 1. Inleiding: De Bond van Staatspensioneering laat in Mantgum voor het eerst van zich spreken in 1909. Dat jaar wordt voor het eerst vermeld in het 1e kasboek. De bond maakte zich sterk voor een staatspensioen voor iedereen. Op gegeven moment werden er reisjes georganiseerd voor "Ouden van dagen". Niet lang daarna is er een reiscommissie benoemd en zijn van lieverlee de activiteiten uit elkaar gegroeid. Na het opheffen van "de Bond v S, Mantgum e.o", is de reiscommissie zelfstandig doorgegaan. In 2012 is het laatste reisje gemaakt en eind 2014 is het Reisselskip opgeheven door het bestuur, omdat het aantal deelnemers terugliep tot onder het minimum.. Het eerste reisje werd gemaakt in 1935 en in 2015 is het Reisselskip opgeheven, dus een traditie van bijna 80 jaar. Dit archief bestaat uit: Notulenboek, Kasboeken en een aantal losse documenten m.b.t. de reisjes. In januari 2015 is het archief overgedragen aan de “Werkgroep Historie Mantgum” om het archief te inventariseren, beschrijven, conserveren en over te dragen naar het gemeentelijke archief. 2. Boeken: 2-1-1. Kasboek 1 (1909 - 1986 2-1-2. Kasboek 2 ( 1987 - 2015) Door de jaren zijn er 2 kasboeken bijgehouden. Eerst met alleen De Bond v S, later steeds meer de reisjes. Kasboek 2 uitsluitend de reisjes. 2-2. Notulenboek 1986 - 2015) Verslagen van de reisjes vanaf 1986. Ook notulen van de jaarvergaderingen. Afwisselend in het Hollands of in It Frysk. 3. Stukken en documenten: 3-1. Deelnemerslijstjes van de jaren 2010 t/m 2012 3-2. Offertes en bevestigingen van Touroperators van 2010 t/m 2012 3-3. Overzicht gemaakte reisjes. 3-4. Afbeeldingen: Gescande foto van reisje ca 1966 Foto van "Donkere Duinen te Den Helder". Is feitelijk een rekening. Een internetplaatje van een verenigingsvaandel afd. Wieringerwaard. Het verenigingsbeeld is een ondergaande zon met aan het uiteinde van de stralen de tekst: "Ik ga op voor hen wiens levenszon ondergaat" 3-5. Artikeltje in het meinummer 2015 van Mandeguod File: archiefreisselskip

1 Online Touch

Index

Home


You need flash player to view this online publication