0

Archief De Vrijzinnig Hervormde Vrouwenvereniging “Mantgum Skillaerd” 1938- 2014 Werkgroep Historie Mantgum, 2014

Archief van : De Vrijzinnig Hervormde Vrouwenvereniging “Mantgum Skillaerd 1. Inleiding: De vereniging is opgericht op 22 november 1938 en vanaf dit moment dateert het archief. De vrouwenvereniging is opgeheven op 5 september 2014 en heeft dus bijna 76 jaar bestaan. Het archief eindigt ook op de opheffingsdatum van de vereniging. Dit archief bestaat uit: Notulenboeken, Jaarprogramma’s, Receptie- en Jubileumboeken en diverse documenten. In september 2014 is het archief overgedragen aan de “Werkgroep Historie Mantgum” om het archief te inventariseren, beschrijven, conserveren en over te dragen naar het gemeentelijke archief. 2. Stukken en documenten: 2-1. Notulenboeken 2-2. Jaarprogramma’s 2-3. Receptieboeken en – stukken 2-4. Algemene documenten 3-5. Hervormde Vrouwen Federatie 3-6. Vrouwenraad 2-1. Notulenboeken Door de jaren zijn er 12 boeken volgeschreven met verslagen van: bijeenkomsten, jaaroverzichten, financiële verantwoording en reisverslagen. boek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1938 -- 1945 1945 -- 1952 1952 -- 1960 1961 -- 1969 1696 -- 1972 1972 -- 1976 1976 -- 1982 1982 -- 1990 1990 -- 1996 1996 -- 2003 2003 -- 2009 2009 -- 2014 2-2. Jaarprogramma’s Van de seizoenen: 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1975, convocatie 1988 -- 1989 2005 -- 2006 2006 -- 2007 2007 -- 2008 2008 -- 2009 2009 -- 2010 2010 -- 2011 {los bijgevoegd: Verslag reisje(s)} {idem} {idem} {idem}

8. 9. 10. 2011 -- 2012 2012 -- 2013 2013 -- 2014 2-3. Receptieboeken en -Stukken 1. Receptieboek van het 50 en 55 jaar bestaan. Met bijlagen als: Toespraken Gelukwensen Krantenartikel Wenskaarten 2. Receptieboek met daarin 60, 70 en 75 jaar bestaan. Bijlagen: Wenskaarten 3.Plakboek t.g.v. receptie 60 jr bestaan. Met losse bijlagen: Verslag reisje Verslag diner. 2-4. Algemene en Diverse documenten. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Financieel verslag 1995 -- 1998 Uitleg van “De Islam” door Ds. Corry Nicolay Kerstliturgie 1988 Kerstkaart frou Valk 1992. Foto Reisje 1997. Verslag op rijm t.g.v. het 45 jr bestaan. Convocatie 25 jr bestaan. Gedicht bij de opening van de “Nieuwe” consistorie. Reisje 1975 10. Reisje aug. 1976 11. Fin. Versl. 1979/1980 12. Reiske 1981 (Op rijm) 13. Bedankje fam. vd Meer 14. Reisje 1988 15. 2-5. Hervormde vrouwen Federatie. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Federatielied Jubileumconvocatie 1988 Nieuwsbrief Uitnodigingen Statuten Jaarverslagen 1997 en 1998 2-6. Vrouwenraad Baarderadeel 1. Richtlijnen. File: archiefvrouwenver Artikel bestemd voor Mandeguod eind 2014.

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
Home


You need flash player to view this online publication