0

Sjonglist 2019-2020 6 november 2019 FRYSK F1 Húske-kanon/Skingen x F2. It swalkersliedsje F3. Res. F4. Sjouk fan Longerhou F5. De seeman F6. Lot fan Tea F7 Wa kin sile F8. De stjerren ferskine. x F9. Calypso x F10. Res. F11. Ik wie net te brûken F12. Baaie F13. Sile F14. It wite wiif F15. Res. F16. Res. F17. Heit op ‘t fietske F18. It muzyk giet troch de buorren x F19. Syn leafde foar see F20. Rûzje wyn F21. Ik wol ‘t fjild yn F22. It antlit F23. Silerssankje F24. Ald Skillaerder toer F25. Foarjier x F26. Oanspield F27. De bearenburch is myn sjirurch F28. Simmer 2000-liet F29. Wolkom oan’e silerstiid F30. De heidebeam F31. Gealtsje-kanon x F32. See, do wide see F33. Hingjend yn ‘e line F34. Wêr sjogg’ jo sa’n romte F35 As de súdwester gûlt F36. De sânde weach F37. As de ljip yn ‘t lân is = 33 ferskes Op de reservelist Goemoarn Drankliet Dykskiep Knoopkes F10 It ljipei F15 Burgumer Mar F16 Al myn leafde N5. Ketelbinkie N13 Het Slavenkoor N16 De verzonken stad E2. The drunken sailor E11. The Wide Missouri E13. All for you grog E15. Are you lonesome tonight E19. Molly Malone wie F9 wie F13 wie F17 INGELSK & DÚTSK HOLLÂNSK N1. Alohaee N2. Bloody Mary N3. Vera Cruz N4. Wieringen N5. Wat is liefde? N6. Gooi nu de laatste touwen los N7. Vissers van Capri N8. Naar huis / Hijs het anker N9. Curaçao N10. Vrij als de wind N11. Het kleine café N12. ‘tHet nog nooitzo donker west N14. Fietsie, foetsie x N15. Het Noorden N17. Mannen taan het zeil N18. Potporrie N19. Ye Wykstra N20. Het IJsselmeer = 18 ferskes FERSKATE FRYSKE FERSKES út Fryslân Sjongt (net in de mappen) E1. Leaving of Liverpool E2. Country roads E3. Leave her Johny E4. Sailing E5. Sierra Madre del Sur E6. Bora Bora E7. Cruising down the river E8. The fields of Athenry E9. The Boxer E10. Kari waits for me E11. Res. E12. Fiddler’s Green E13. Res. E14. Sloop John B. E15. Res. E16. Seemann deine Heimat ist das Meer 1. Myn Berber 2. Te Maaie 3. Skipperssankje 4. Swalkje 5. Simmermoarn 6. Moarn sill’ wy de hjouwer slaan 7. It muzyk giet troch de buorren 8. Wâldsang 9. Roeiersliet 10. It feintsje fan Menaem 11. Djip yn ‘e Wâlden 12. Friezenliet 13. It Dokkumer lokaaltsje 14. Ik kom út Fryslân !! fet printe mei x: ynsjongferskes E17. Little ship keep sailin’ E18. Res. E19. Res. E20. Here is the good old whisky E21. Sailing home to Dublin City E22. Rolling Home E23. Rio Grande E24. The rose of Tralee E25. Five o’clock in the morning E26. Sally Gardens E27. Vaya con Dios E28. The rose of Allendale E29. E30. E31. E32. Mingulay boatsong = 24 ferskes Planlist: 1. N22 De clown 2. N23 Maggie May 3. F3 Friezen om útens 4. E18 Sailing home 5. F38 It hat noch nea sa tsjuster west 6. N21 Rosanne 7. E29 I’l tell me Ma Diversen: 1. Rudolf the rednose reindeer 2. Jingle Bells/ Stille Nacht 3. We wish you a Merry Xmis 4. Dona Nobis Pacem

1 Online Touch

Index

Home


You need flash player to view this online publication