7

Conclusies Hoewel het aantal respondenten niet hoog genoeg is om er van uit te gaan dat de uitkomsten een representatief beeld van de Nederlandse arbeidsbevolking laten zien, zijn er wel interessante bevindingen, die bijvoorbeeld bevestigd worden door een recent onderzoek van bureau Innervida. Het blijkt dat het werkgeluk iets is afgenomen sinds de coronacrisis uitbrak. De belangrijkste factor daarbij lijkt de mindere kwaliteit van het contact met collega’s of cliënten te zijn. Ook is niet iedereen blij met thuis te moeten werken en leven er angsten voor verlies van werk of inkomen. Ten slotte is vitaliteit een aandachtspunt, kennelijk leidt de situatie er bij een relatief groot aantal mensen toe dat men zich minder energiek voelt. Tegelijkertijd zien we dat een groot aantal mensen graag thuis werkt en veel meer rust ervaart. Men is blij met de toegenomen vrijheid en de verbeterde contacten met het gezin. Er lijkt minder stress te zijn en er is meer ruimte voor creativiteit in het denken over knelpunten op het werk. Ook zien velen hun productiviteit stijgen. Voor sommigen is de verbondenheid met collega’s tijdens de crisis juist toegenomen en waardeert men de kwaliteiten van collega’s meer of voelt men zelf meer waardering van anderen. Kortom, ondanks dat het werkgeluk wat is afgenomen en dat er realistische zorgen en problemen zijn, lijkt de crisis ook een positieve kant te hebben. Misschien dat de mensen die nu meer genieten van de vrijheid, productiever en creatiever zijn en minder stress en werkdruk ervaren, zouden moeten nadenken over een andere invulling van werk in de toekomst. Kennelijk hebben deze mensen het soort werk dat ook anders georganiseerd kan worden. Dat zou niet alleen winst betekenen als het gaat om werkgeluk voor deze individuele werknemers, maar ook voor de maatschappij: minder drukte in gebouwen, op de snelweg en in het openbaar vervoer. 7

Online Touch Home


You need flash player to view this online publication