18

Ook in 2024 organiseert De Koornbeurs weer de Wiis mei Griis wike. In 2022 werd Wiis mei Griis voor het eerst georganiseerd. Het senioren-evenement beviel zo dat: dat smaakte naar meer! Een paar mooie dagen gevuld met allerlei activiteiten voor senioren, zoals voorstellingen, workshops, fi lms en natuurlijk Koornbeurs Koffi etijd! De Wiis mei Griis wike vindt plaats van donderdag 23 mei tot en mei zondag 26 mei in theater De Koornbeurs. WIIS MEI GRIIS FRANK BELT GEBROKEN GEHEIMEN Za 25 mei | 15.00 uur | Verteltheater € 15,00 Verteller Frank Belt neemt je mee in de levensverhalen van drie moeders in zij n familie, in hun geheimen en hun keuzes. En hij vraagt zich af wat wij zouden doen. Elke familie heeft immers geheimen. Drie moeders in één familie dragen allemaal een geheim met zich mee. Ze vragen zich af wat te doen met de scherven van hun leven. Allemaal zoeken ze daarin hun eigen weg. Ze worden gestuurd door hun tij d, door de mensen om hen heen, door hun karakter. Verteller Frank Belt neemt je mee in de levensverhalen van drie moeders in zij n familie, in hun geheimen en hun keuzes. En hij vraagt zich af wat wij zouden doen. Elke familie heeft immers geheimen. In verhalen, foto’s, brieven en liederen legt Frank de scherven van drie levens aan elkaar. Maurits Boreel zorgt voor de verrassende muzikale begeleiding. INFORMATIE WORD VRIEND VAN DE KOORNBEURS! Wij zij n heel blij met onze ruim 300 Vrienden. Maar meer vrienden zij n altij d welkom! Als lid van de Club van Vrienden ondersteunt u het theater met een jaarlij kse bij drage. Daarmee houdt u de cultuur in uw eigen omgeving levend. En u krij gt er ook iets voor terug: regelmatig ontvangt u uitnodigingen voor bij zondere voorstellingen en speciale momenten, kunt u profi teren van vriendenacties en krij gt u €1,- korting op de toegangsprij s van een fi lm. Wilt u ook Vriend worden? Al vanaf €15,- per jaar per persoon of €25,- per twee personen op hetzelfde adres bent u Vriend. Graag aanmelden via: vriendenvan@theaterdekoornbeurs.nl. ONDERNEMERSCLUB DE RODE LOPER Ook als bedrij f kunt u ‘vriend’ worden van De Koornbeurs. Sluit u aan bij de ondernemersclub met hart voor theater: de Rode Loper. Inmiddels zij n er vele bedrij ven uit Noordwest-Friesland bij aangesloten. De leden van de Rode Loper maken het mede mogelij k dat De Koornbeurs een belangrij k regionaal theater kan blij ven, dat bij draagt aan een inspirerende en interessante woon-, werk en leefomgeving. Profi teer van bij zondere privileges: Leden van de Rode Loper worden uitgenodigd voor bij eenkomsten, ontvangen bij zondere privileges en kunnen gebruik maken van interessante kortingen op zaalhuur of zakelij ke bij eenkomsten. Al vanaf € 250 per jaar bent u lid van de Rode Loper. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de bestuursleden van de Rode Loper o.a. Peter Veltman, Lize Bakker en Theo Bosgra. U kunt dat doen via marketing@theaterdekoornbeurs.nl Zij staan al op de Rode Loper: Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland, Autoland van den Brug, AKSOS Accountants BV, Restaurant De Stadsherberg, King Metaal B.V., Lodewij k Mode, Mannen van Staal, Royal Steensma B.V., Van der Weerd Installatietechniek, J. Roorda Holding, Buwalda Multiservice, Albert Heij n Franeker, Jelsma - Koelma Notarissen, Bouwbedrij f Van Marrum B.V., Fotografi e Joan van de Brug Bedankt voor jullie support! ETEN/DRINKEN Wilt u een avondje zorgeloos genieten? Geniet dan van een van onze arrangementen! U kunt kiezen uit het Borrelarrangement en het Beurscafé arrangement. Als u uw tickets online bestelt, is het ook mogelij k deze arrangementen direct bij te bestellen. Heeft u een speciaal verzoek? Neem dan contact met ons op via post@theaterdekoornbeurs.nl. BORRELARRANGEMENT - €15 P.P. Laat uzelf heerlij k verwennen met ons Borrelarrangement. In onze foyer staat een gereserveerd tafeltje voor u klaar. Voorafgaand aan de voorstelling krij gt u een kopje koffi e of thee. In de pauze staat uw pauzedrankje met diverse zoutjes voor u klaar. Na afl oop van de voorstelling kunt u nog heerlij k nagenieten onder het genot van een drankje en een borrelplank. BEURSCAFÉ ARRANGEMENT - €15 P.P. Heeft u in de pauze liever een kopje koffi e of thee? Gaat u dan voor onze klassieker: het Beurscafé arrangement, dit seizoen in prij s verlaagd. Ook nu staat er een gereserveerde tafel voor u klaar. Voorafgaand aan de voorstelling krij gt een kopje koffi e of thee. In de pauze staat uw pauzedrankje in de vorm van een kopje koffi e of thee vergezeld van zoete lekkernij en voor u klaar. Na afl oop van de voorstelling serveren wij u een drankje met bittergarnituur. CONTACT Theater De Koornbeurs Noord 2 8801 KP Franeker Email: post@theaterdekoornbeurs.nl www.theaterdekoornbeurs.nl COLOFON Redactie brochure: Alinda Talsma, Griet Scheen en Titia Huisman Vormgeving/opmaak: Daniël Gerritsen (Dandez) Openingstijden Theaterkassa en telefonische bereikbaarheid: Dinsdag van 13.00-16.00 En één uur voorafgaand aan de fi lm/theatervoorstelling Tel. 0517 396363 wike

19 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication