7

Zo 19 nov | 15.00 uur | Luisterliedjes € 15,00 GERBRICH EN IT GRUTTE GUOD TRAVEL IN THE FOODSTEPS In akoestyske foarstelling fol harksankjes út it ferline en it heden. Mei multi-ynstrumintalist Wander van Duin en Josse Postma op gitaar oan har side folget Gerbrich van Dekken de stappen fan harren dy’t foargiene — Dolly Parton, Johnny Cash, Leonard Cohen, Gillian Welch e.o. — wylst sy yn it Frysk en it Ingelsk har eigen gong giet. Swalkjend tusken bekinde en ûnbekinde lieten fan ferneamde en anonyme artysten, siket Gerbrich har paad troch it lân fan Prachtmuzyk, wêr ‘t de tiid like hurd fl eant as dat ‘er stilstiet. Za 25 nov | 15.00 uur | Muziektheater € 15,00 ROGIER DE NIJS SOUNDTRACK OF THE PLASTIC AGE Een concert in een vuilnisbelt: een apocalyptische wereld, het podium bezaaid met plastic, een surrealistisch landschap dat overeenkomst vertoont met onze eigen wereld. In dit landschap bespelen 3 percussionisten een scala aan instrumenten gemaakt uit plastic afval. De muziek werkt soms vervreemdend maar is ritmisch en afwisselend en er gaat door de dynamische ritmes een hypnotiserende kracht vanuit. De dreiging in deze overvolle, vervuilde wereld wordt in de muziek voelbaar gemaakt. Door gebruik van videoprojecties ontstaat er een 3D-beeld dat samen met de eigen composities zorgt voor een totaalbeleving tij dens deze reis die het plastic tij dperk – ‘het Plasticeen’ – vanuit verschillende perspectieven toont. Zo 26 nov | 15.00 uur | Dans € 15,00 De eigenzinnige voorstellingen van danstheatergezelschap Tappin-It Collective prikkelen, schuren en dagen de bezoeker uit met een unieke combinatie van moderne tapdans, mime, livemuziek, object-percussie, paaldans en rollerskating. In ‘Doemsdee’ probeert de groep betekenis te geven aan het einde der tij den door langs de randen van het menselij k tij dperk te dansen, de woorden van David Attenborough indachtig: we vernietigen onze perfect home. We zij n verwoestend en levenslustig tegelij k. Laat je overspoelen door de dansers van Tappin-It Collective, die alles doen voor het spektakel en dansen tot hun voeten in de fi k vliegen. TAPPIN IT COLLECTIVE DOEMSDEE Do 30 nov | 20.15 uur | Toneel € 26,00 PIER 21 DE EMIGRANT De Emigrant keert na 10 jaar terug op het podium! De voorstelling vertelt het verhaal van een Friese emigrant die ruim 60 jaar geleden allerij l de oceaan overstak naar Canada. Hij heeft het als emigrant niet makkelij k gehad. Maar het is hem gelukt om een redelij k groot en goedlopend boerenbedrij f op te bouwen. Hij is nooit weer terug gekeerd naar Friesland. Hij wilde niet, zag er tegenop. Nu hij gepensioneerd is, is er de gelegenheid om gehoor te geven aan de wens van zij n gestorven vrouw: hij maakt een reis naar zij n roots in de Greidhoeke in Friesland. Zij n zoon moet voor het eerst alleen het bedrij f draaiende houden. Twee avonturen tegelij k. De reis naar Friesland wordt voor de emigrant op alle vlakken confronterend. Ter ere van het 10-jarig bestaan van Pier21 wordt De Emigrant opnieuw verteld, naar het originele verhaal van Romke Toering, nu geregisseerd door Jos Thie. Met Freark Smink en Theo Smedes. 7

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication