0

Mariënheem Informatie Krant Jaargang nr: 47, MIK NUMMER 13 28 juni 2022 Nr. 14 verschijnt 12 juli. Kopij inleveren voor 12 juli. Dit wordt een MIK voor 6 weken! “Het meest gelezen blad in Mariënheem!”

Aan de telefoon zit iemand die van maandag tot en met vrijdag van half tien tot 355000 half twaalf in alle hulpvragen kan bemiddelen. DOKTER HUISARTSENPRAKTIJK KAPSENBERG Spreekuur aan de Veenhorst 11: Maandag: 13:30-15:00u Dinsdag: 14:00-15:30u Donderdag: 09:00-11:30u In Luttenberg wordt er dagelijks spreekuur gehouden in Gezondheidscentrum De Parel. Bloedafname elke morgen vanaf 8:00 uur in Luttenberg op afspraak. Contact met de praktijk kan telefonisch of digitaal. Telefoon: 0572-346070 Website: www.gezondheidscentrumdeparel.nl Spoed buiten kantoortijden via HAP Deventer: 0570-501777. AED 24 uur bereikbaar: de Essenbree 82, De Schalm Nijverdalseweg 30, de Parabool de Veenhorst 2, Kinderopvang 't Schoapie Raamsweg 47a, Manege Bartels Boetelerveldweg 7. VERKEERSKUNDIGE KLACHTEN/MELDINGEN: Rijkswaterstaat tel nr: 0800-8002 of website: www.rijkswaterstaat.nl Gemeentelijke zaken: 0572-347799. ALGEMENE HULPDIENST MARIËNHEEM 2

ACTIVITEITENAGENDA 28-jun Bingo 9-jul Oud papier 12-jul mik nr 14 13-jul Rol Wandelclub Marienheem 15-jul Samen aan tafel 10-aug Rol Wandelclub Marienheem 19-aug Samen aan tafel 23-aug Mik nr 15 29-aug PB vergadering 6-sep Mik nr 16 10-sep Oud papier 14-sep Rol Wandelclub Marienheem 16-sep Samen aan tafel 20-sep Mik nr 17 26-sep PB Zuilenoverleg 4-okt Mik nr 18 8-okt Oud papier 12-okt Rol Wandelclub Marienheem 18-okt Mik nr 19 21-okt Samen aan tafel 24-okt PB vergadering 1-nov Mik nr 20 9-nov Rol Wandelclub Marienheem 12-nov Oud papier 15-nov Mik nr 21 18-nov Samen aan tafel 28-nov PB vergadering 29-nov Mik nr 22 10-dec Oud papier 13-dec Mik nr 23 16-dec Samen aan tafel Kerst 23/25-juni Midzomerfeest Aanleveren kopij: Digitaal: mik.marienheem@gmail.com voor maandagavond 24.00 uur. Brievenbus in de Schalm gebruiken dan voor maandagmorgen 09.00 uur. Mik online te lezen op www.marienheemonline.nl vanaf donderdagavond rond 18.00 uur. Vragen over bezorgen MIK: mik.marienheem@gmail.com of Catrien Westendorp 3

PASTORAAL TEAM secretariaat@parochieheiligkruis.nl tel: parochie H. Kruis Raalte 0572- 351366 Vicaris R.G.W. (Ronald) Cornelissen, pastoor Tel. 0570-619087 / 06-30162625 cornelissen@aartsbisdom.nl M.J. (Marc) Brinkhuis, diaken tel. 06-337 56 089, mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl A.M.A.L . (Lonneke) Gunnink-van den Berg, pastoraal werkster tel. 038-4527475, lonnekegunnink@hetnet.nl G. (Gauthier) de Bekker, pastoor tel. 0572 – 622 328 gdebekker@heiligelebuinus.nl Bereikbaarheidsdienst voor uitvaart en ziekenzalving in geval van nood is één van de pastores altijd bereikbaar via tel.nr. 06 - 539 64 140. Dit nummer is niet bedoeld voor pastoraal bezoek. Voor een gesprek rond geloof, ziekte, sterven of andere levensvragen, kunt u contact opnemen met een van de pastores of dit doorgeven aan het secretariaat van H. Kruis Voor het Dopen kunt u contact opnemen met Inge Stegeman, secretariaat H.Kruis telf. 0572- 351366 of mail: secretariaat@parochieheiligkruis.nl Caritas Mariënheem Bij acute financiële nood kunt u bellen met Jan Holtmaat tel.nr. 354720 secretariaat open in dezelfde week als de MIK uit komt: maandag: 9.30 tot 11.30 donderdag:10.30 tot 11.30 Locatie Mariënheem:Nijverdalseweg 34, 8106 AD tel 0572-361486 Email: secretariaatmarienheem@gmail.com Bank rek. locatie Mariënheem: NL 07RABO 0142904694 p.a. adres Nijverdalseweg 52 tel. 0572-352490 of 06-2505 4712 4

Kerkberichten van 2 juli t/m 15 juli 2022 Zondag 3 Juli Om 9.00 uur woord en communieviering Met medewerking van dames en herenkoor Voorganger: Collectant: Werkgroep Anton Daggenvoorde Intenties 3 Juli Overleden ouders te Wierik - Heethaar Overleden familie Maatman Jan en Toos Oosterwechel-Hazelekke, Harrie en Gerard Overleden ouders Ruiter – Van Beek Hein en Rudi Blankenvoort Bernard Duteweerd Gait Jansen Holleboom Johan Mars Zondag 10 Juli Om 9.00 uur Eucharistieviering Met medewerking van dames en herenkoor Voorganger: Lector: Acolieten: Collectant: Jan Wiefferink Bertus Holtmaat Theo Reins Intenties 10 Juli Overleden familie Te Wierik Hein en Riek te Wierik Overleden familie Achterhoek – Tibben 5 Gauthier de Bekker, pastoor Jose Blankenvoort

Willem en Toos Oosterwechel - Wippert Jan en Tonny Heetkamp Bernard Duteweerd Gerard Nijboer Gait Jansen Holleboom Johan Mars Doordeweekse vieringen; Elke Donderdag is er een viering in De Schalm (9.00 uur) Ontmoetingsviering donderdag 7 juli. Tijdstip hoort u zondag 3 juli in de viering. Woordje van de pastor Kijk en zie (en zie om) Voor veel mensen is de tijd weer aangebroken er op uit te trekken, de wereld in, op vakantie. Tegelijkertijd denk ik aan de mensen, die de middelen niet hebben er op uit te trekken. Maar ik denk ook iets meer letterlijk aan ‘buiten’, namelijk buiten onze (kerk)muren. Bij kerk-zijn denken we vooral aan het vieren binnen onze kerkmuren. Juist in deze tijd, waarin nagedacht wordt over onze toekomst, over welke kerkgebouwen we nog overeind kunnen houden en welke kerkgebouwen een andere bestemming gaan krijgen, denken we aan die gebouwen en wat daar binnen gebeurt. Maar kerk zijn we ook buiten die muren. Letterlijk. In oktober wordt de driejaarlijkse diaconale Ariënsprijs uitgereikt. Vanuit ons bisdom mochten projecten worden aangedragen, die hiervoor genomineerd konden worden. Er zijn weer pareltjes aangedragen. Als jury raakte het ons, dat er zoveel moois gebeurt. Onze samenleving is vaak ik-gericht, dat horen en zien we overal in de media. Maar er zijn gelukkig ook heel veel dingen die juist 6

gedaan worden voor de ander. Er wordt omgezien naar elkaar. Er is bijvoorbeeld een project, waarbij fietsen (die over zijn) beschikbaar zijn voor vluchtelingen. Er is een project, waarbij voedsel wordt verbouwd in een moestuin. Dat voedsel wordt niet geconsumeerd door degenen, die in die tuin werken, maar wordt gegeven aan de voedselbank. Er waren mensen, die zich het lot aantrokken van gevangenen en voor hen kleding inzamelden. Er wordt gewandeld met mensen, die anders zelf de deur niet uit gaan en die ook graag hun verhaal met anderen delen. Kan diaconie alleen maar binnenkerkelijk plaatsvinden? Of misschien beter geformuleerd: kan de H. Geest niet ook werkzaam zijn daarbuiten? Zo vroegen we ons als jury af. Want wie zijn wij om te bepalen, dat de Geest alleen maar werkzaam is waar iets gebeurt door kerk-betrokken mensen? We mogen de H. Geest vooral niet in de weg zitten. Wie weet waait zij juist daar waar wij het niet verwachten, niet zien. Zo wil ik op weg gaan. Niet alleen als ik op vakantie ben natuurlijk, maar ook gewoon als ik op pad ben, voor het werk en in mijn eigen leven. Om me heen kijken en zien wat daar gebeurt, aan moois, aan omzien naar elkaar, aan elkaar nabij zijn. Mijn ogen open houden en i ets van de Geest te zien. Kijkt u met me mee? Lonneke Gunnink – van den Berg, pastoraal werker 7

Overleden Maandag 13 juni 2022 is in de leeftijd van 86 jaar overleden: Gait Jansen Holleboom Vrijdag 17 juni hebben we afscheid genomen van Gait Jansen Holleboom en op zaterdag 18 juni heeft de plechtige crematie plaatsgevonden. Ons medeleven gaat uit naar Zijn naaste familie. Overleden Zondag 19 juni 2022 is in de leeftijd van 87 jaar overleden: Johan Mars Donderdag 23 juni hebben we afscheid genomen van Johan Mars en op vrijdag 24 juni heeft de plechtige crematie plaatsgevonden. Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. 8

Uitnodiging voor alleenstaanden, alleengaanden, echtparen en samenwonenden. Vrijdag 15 juli a.s. Aanvang 16.30 uur Kosten € 10,U kunt zich opgeven bij Suze Hagen Telefoon 0572-356061 U bent van harte welkom. Volgende MIK is een MIK voor 6 weken. De volgende MIK, die uitkomt op 12 juli, is een MIK voor 6 weken. Dus van 12 juli t/m 23 augustus. Indien u alsnog intenties wilt opgeven voor de zondagen in deze periode, wilt u hier dan rekening mee houden. Ook het secretariaat is gedurende deze 6 weken gesloten, maar uiteraard zijn wij altijd bereikbaar voor dringende zaken via telf. 0572 – 361486 (dit nummer is doorgeschakeld). 9

VIERINGEN MAAND JULI 2022 Datum Za 2 juli Zo 3 juli Za 9 juli Zo 10 juli Za 16 juli Zo 17 juli Za 23 juli Zo 24 juli Za 30 juli Zo 31 juli Za 2 juli Zo 3 juli Za 9 juli Zo 10 juli Za 16 juli Zo 17 juli Za 23 juli Zo 24 juli Za 30 juli Zo 31 juli Kruisv. 9.30 GB 17.00 RC 10.30 *Live JV 9.00 MB 17.00 RC/MB 10.30 GB 17.00 RC/LGB 10.30 JV 17.00 RC 10.30 *Live RC 17.00 RC 10.30 *live JV M.heem 9.00 Wgr 19.00 GB 9.00 GB 9.00 RC/MB 18.30 JV 9.00 Wgr 19.00 RC 9.00 LGB 18.30 LGB 9.00 Wgr 9.00 LGB 10 18.30 GP 18.30 LGB Heeten 19.00 JV 9.00 RC 19.00 JV N.Heeten 9.00 Wgr Hartk 18.30 19.00 LGB 9.00 LGB 19.00 Wgr Broek. Haarle 19.00 RC 9.00 RC 19.00 Wgr L.berg

Samen er op uit. Woensdagmiddag 13 juli gaan we om 14.00 uur vanaf de kerk met de Rol Wandelclub op pad. U kunt mee in de rolstoel of u mag zelf ook meewandelen. Wilt u ook gezellig mee dan kunt u zich opgeven bij: Annie Achterhoek tel. 0572-351312 U kunt bij ons ook een rolstoel huren voor € 2,50 per dag en de duofiets voor € 5,00 per dag. 11

12

Meer Huurwoningen met voorrangsrecht Omdat nieuwbouw in Mariënheem nog even op zich laat wachten, hebben Plaatselijk Belang Mariënheem en Salland Wonen overleg gevoerd over de mogelijkheden voor onze inwoners t.a.v. de beschikbaarheid van huurwoningen. Salland Wonen heeft aangeboden op maar liefs 11 huurwoningen extra recht op voorrang te willen verlenen. De 11 woningen staan allen aan de Essenbree. Deze woningen komen dus bovenop de woningen waarop al voorrang gold. Het betreft enkel voorrang als de woning door Salland Wonen voor verhuur wordt aangeboden op hun website. Het kan ook soms voor komen dat een woning verhuurd wordt via de doorstroomregeling of in uitzonderlijke situaties voor urgentie, dan geldt deze voorrang niet. Uiteraard blijft Plaatselijk Belang zich ook vol inzetten voor uitbreidingsmogelijkheden in ons dorp via nieuwbouw. Met het aanwijzen van extra mogelijkheden voor (tijdelijk) huren komen er hopelijk wat meer mogelijkheden bij voor starters. Bestuur Plaatselijk Belang 13

Terugblik Hemelvaartsdag Mariënheem toont zijn kunsten We zaten op de locatie bij de familie Solen met heerlijke hapjes en lekkere cake voor een gezellige terugblik op het programma van Hemelvaartsdag. Wanneer je dan met zo’n grote groep mensen bent is dit al een succes en feest op zichzelf. Het geeft veel saamhorigheid en er waren deze avond en tijdens dit programma mensen die elkaar beter hebben leren kennen. De groepsapp werkt daar enorm goed aan mee, want dan leer je gemakkelijk meer mensen kennen. Het Omnihuus had een presentatie gemaakt met foto’s, waardoor we heel mooi konden terugblikken op alles. . Het programma ‘Marienheem toont zijn kunsten’ was een goed en bondig programma. Het weer was fantastisch die dag. De locaties met ateliers hebben veel bezoekers getrokken en ook hebben veel mensen aan workshops mee gedaan. Een bezoeker wil een creatief activiteit van een workshop in een atelier gaan uitvoeren in het verzorgingscentrum. Mensen in de buurt en buiten Marienheem reageerden enthousiast en positief. De samenwerking was super goed! De PR was positief en gewaardeerd vanuit verschillende groepen mensen. Het programma was goed zichtbaar in de krant van de Stentor en later in Sallands Weekblad. In Sallands weekblad stond het programma van Mariënheem als onderdeel van het totaal programma van Iktoon vanuit de gemeente Raalte. Dit was mooi en helder. De PR was voldoende en zorgvuldig. Vooruitblik winter 2022 We hebben met de groep aanwezigen ook gedeeld en gebrainstormd over een winter programma. Naar voren kwamen weer mooie ideeën zoals: verlichting met berkenboompjes behouden, een kerstmarkt, een activiteit vergelijkbaar als serious request van een aantal jaren geleden en een kabouterpad in Kerstsfeer. Ideeën genoeg, of het allemaal ook gerealiseerd gaat worden dat moeten we weer samen doen. Met wie dan ook en vanuit welke werkgroep dan ook. Verbinding en samen iets neerzetten is het slogan; van, voor, door en met elkaar. 14

Graag willen we dan ook in een brainstormbijeenkomst verder tot concrete plannen komen. Deze avond hebben we gepland op 1 september om 19.00 uur. Echter willen we natuurlijk heel graag samen optrekken en laat het daarom vooral weten wanneer je concrete verbindingen in activiteiten ziet en wilt gaan uitvoeren. Hoe meer en hoe eerder, hoe beter. Dit alles nemen we dan op 1 september mee en kunnen we snel concrete stappen zetten met elkaar. We hebben al een datum gepland voor de kerstmarkt. Dit zal plaatvinden op donderdag 15 december 2022 ergens in de eindmiddag/begin avond. Wil je iets doen op de markt, laat het dan) ook weten. Voor dit onderdeel kun je nu al terecht bij Karin Otten (0645080554 of karin-shaylee@hotmail.com ) of Inge Kamphuis – Lorkeers (06 29417001 of inge.kamphuis@live.nl) 15

Collecte Rode Kruis Salland Midden. De collecte van het Rode Kruis Salland Midden heeft een bedrag opgebracht van. €893 .94 Collectanten en gevers heel hartelijk bedankt. Vriendelijke groet. Bets Veltmaat. 16

Collecte opbrengst maag, darm en leverkanker 2022 Hier het mooie bedrag van € 672.80 Allen bedankt namens Maag, darm en lever Stichting. Colletanten bedankt voor jullie inzet, anders was dit niet mogelijk geweest. 17

Super geslaagd Midzomerfeest 2022 Midzomerfeest 2022, wat was jij geslaagd zeg!! Wat een massale opkomst en wat een deelname aan de verschillende onderdelen. Namens het bestuur en de commissies willen we jullie, Mariënhemers, bedanken voor de goede sfeer en deelname. Terugblik Op donderdag en vrijdag voor het Midzomerfeest vond er al een kleine preparty plaats op de Ether. Met 13 verschillende uitzendingen hadden we een bomvol radioprogramma dat in heel Mariënheem en omstreken beluisterd werd. Op vrijdag was de tent vroeg vol, ruim 40 teams meldden zich aan voor de Megaspelshow, een ludiek programma-onderdeel waarbij teams in de vorm van kleine spelletjes tegen elkaar streden. Voor de buurt ‘Linderte’ was het natuurlijk prettig dat er zoveel mensen aanwezig waren, want ze hadden goed geoefend voor hun grootse entree en opening: “mooi schudd’n met kissies bier”! De zaterdag begon met een gezellige brunch, jeu-de-boules, midzomervoetbal en een kinderprogramma. Het kinderprogramma bestond uit een workshop en voorstelling voor de jongsten en een zeskamp voor de oudere kinderen. Bij de brunch werd niet alleen gebruncht, er waren een aantal spelonderdelen waaraan de bezoekers enthousiast deelnamen. Muzikaal entertainment werd verzorgt door Rocktail Duo. Het midzomervoetbal werd dit jaar gewonnen door De midzomerbitches. 18

Zaterdagmiddag gingen we verder met de ludieke feestbingo, iedereen deed mee met de liedjes en er werd heerlijk geknald met confetti-buksen. Aansluitend stonden Marco ten Kate en “Zwarte Jannes” alias Nick Heymericx op het podium.. wat een feest! Zaterdagmiddag bleven we lekker hangen en gingen we over in zaterdagavond. Man man man… met bijna 3000 bezoekers een uitverkochte, en ja dat is zeker in de laatste 20 jaar niet meer gebeurd, zaterdagavond! En toen waren we alweer bij de zondag, de laatste dag van het Midzomerfeest. Deze dag startten we met de jaarlijkse kerkdienst en de fietstocht. Deelnemers konden zich ’s ochtends aanmelden en/of de route ophalen om vervolgens te fietsen. Aansluitend was er een knikkertoernooi en konden jullie kruisjassen in de feesttent. De brommertocht werd vanwege het weer afgelast. Zondagmiddag was het tijd voor een Mariënheemse klassieker: de MegaRecordshow, waarbij vele records gebroken werden. Dit leverde hilarische taferelen open. Nadien werd feest goed afgesloten, ook hier was het drukker dan de afgelopen jaren. Midzomerfeest 2023 Midzomerfeest 2023 vindt plaats op 23, 24 en 25 juni 2023. Reserveer deze datums alvast in je agenda! Bedankt Namens het bestuur en de commissies van Stichting Midzomerfeesten Mariënheem willen wij jullie, onze vrijwilligers en onze sponsoren bedanken voor deze gezellige editie. 19

Sponsoren Platinum BAJO Bouw en IJzerwerken Chris Hekking Infra Rijsemus Dak- en Zinkwerken Bouwbedrijf Hoogeslag Vekoma Welkoop Raalte Kruiper Tweewielers & Tuinmachines Landbouw- en Mechanisatiebedrijf Veldman Goud Hakkert Deuren en Kasten Aannemingsbedrijf Tibben Feijen Diervoeders Birdsupply.nl Zonwering Vloedgraven Flexellon Rosec Security Jambalaya Boostrz Hoogeboom Raalte Rietdekker Rientjes Chiropractie Salland Effectief Koggel Keukens & Interieur Bouwbedrijf Gebr. Meijer HL Mestdistributie Lemelerveld Uitzendbureau Salland Salland Reclame VEBO Rental Oosterwechel Metselwerken Oosterlaken Tuin & Groen onderhoud Alberts Metselwerken & Dienstverlening Zilver Adende The Longhorn Catering Nijboer.nl Korbeld Verhuur Liset@Home Van Straaten Raalte Autobedrijf Kleinlangevelsloo Bouw & Klussenbedrijf Evers Erik Bouwplancoördinatie Hutten Tegelwerken Jelko Bouw Fundrinks Bij Jet 20 Fouragebemiddeling H.Visser Hannink Makelaars

Brons Vakgarage Mol Luttenberg Cents Advies Van der Vegt Fijnmetaal ITR Groep Ellenbroek Dakbedekking Kapsalon Esther’s Kniphuus Huyskweker Pot Raab Karcher Jurry Hekking Metaal Electro World Wichink Haarmeijer Opticien Juwelier Hamer & Kwast Mariënheem Maurits Vleesproducten Timmerbedrijf Nijland Egbertzen Tuitert Strak Grond & Straat Werk Agrarische bedrijven Varkensbedrijf Meijerink Melkveebedrijf Jansman Melkveebedrijf Nijensteen Melkveebedrijf Olthof Pluimveebedrijf Velderman Melkveebedrijf Meijerink Varkensbedrijf Gerner LBB Reimert-Langkamp Melkveebedrijf Assendorp Pluimveebedrijf Huisman Zorgboerderij Het Hageveld Maatschap Oosterkamp Melkveebedrijf Bert en Thea Jansen Holleboom Melkveebedrijf H.M.M. & J.A.M Jansen Holleboom 21

22

Dag dorpsgenoten, Na een periode van stilte door de corona is het de hoogste tijd om weer wat van ons te laten horen! Zoals jullie weten bieden we in 't Voorhuus op onze woonzorglocatie ZGR Stevenserf en Stevenskamp in Heeten 5 á 6 dagen per week laagdrempelige daginvulling aan, veelal aan senioren. Wat doen we zoal op een dag? We beginnen de dag samen met een kopje koffie of thee en bespreken het nieuws van de dag. Tussen de middag eten we gezamenlijk een warme maaltijd. In overleg met de gasten vullen we de rest van de dag in naar eigen behoefte. Denk aan bewegen, wandelen in de landelijke omgeving, creatieve activiteiten, uitstapjes, zingen, vul het maar in. Zelfs biljarten of tuinieren is mogelijk. Niets moet, alles mag. Het gaat erom dat onze gasten zich veilig en prettig voelen binnen de groep. Nieuwsgierig geworden? Kom gerust een keer een kijkje nemen of bel/mail ons eens. We zijn te bereiken via 06-27330418 of per mail via k.hulman@zgr.nl. Graag tot ziens! Medewerkers welzijn Kim Hulman en José Oostewechel 23

POTGROND KOEMEST TUINAARDE TURF KALK COMPOST GAZONMEST BOOMSCHORS ETC B. van Dartel – Hogeweg 24 – 8131 RK Wijhe tel. 0572-357176 / info@vandartelpotgrond.nl Bel of zie onze website voor de prijzen www.vandartelpotgrond.nl Goederen worden gratis aan huis bezorgd 24

Lisa: 06 349 66 771 25

Oud Papier Zaterdag 9 juli is er weer een oud papier actie, U kunt het papier van 09.00 – 12.00 uur brengen, naar de parkeerplaats bij Spelzaal ’s As-spel. Let op: In augustus zal er geen papier inzameling plaatsvinden. De eerst volgende keer is zaterdag 10 september. Indien u het eerder brengt, dan graag voorin de containers stapelen! En niet voor de container! De heren van het 3e elftal zullen u deze zaterdag helpen bij het lossen. Actiecomité S.V. Marienheem 26

27

Waarom uw gazon verticuteren? Houd uw gazon schoon en gezond met verticuteren. Na het maaien blijven er grasresten liggen, die op den duur een dichte viltlaag vormen. Verticuteer daarom minimaal een keer per jaar. Wilt u professioneel verticuteren, bel dan voor het huren van onze verticuteermachine 0572 - 351979 www.facebook.com/lmbveldman Hellendoornseweg 54 8106 PL Mariënheem www.lmbveldman.nl

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
Home


You need flash player to view this online publication