134

Cursussen machineveiligheid Waar mensen werken met machines, apparaten of installaties, daar is machineveiligheid van belang. Enkele rollen die we kunnen onderscheiden zijn: De machine-eigenaar De gebruiker van machines is verantwoordelijk én aansprakelijk voor een veilige werkomgeving voor zijn werknemers. Maar deze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid zal hij in de keten van toeleveranciers willen leggen. De machinebouwer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn product: de machine. Met de machine moet in alle levens- en gebruiksfases veilig te werken zijn. De machine-eigenaar bepaalt daarom bij aanbesteding niet alleen de functionele specificaties, maar dient ook de veiligheid te controleren! Daarnaast zal veiligheid in iedere situatie (tijdens productie, onderhoud, reparatie of modificatie) een punt van aandacht blijven. Indien er werkzaamheden worden uitbesteed bij contractors dan zullen zij hierin hun verantwoordelijkheid moeten kennen. De machinebouwer, systeemintegrator en contractor De realisatie van een fabriek of installatie gebeurt vaak door een aantal samenwerkende partijen. De coördinatie ligt bij een partij, de ‘systeem integrator’. Zo ook de realisatie van de machineveiligheid van losse machines en het samenstellen van machines. De systeem integrator zal daarom zorgen dat toeleverende machinebouwers en contractors voor hun deel de machineveiligheid garanderen. Overzicht cursussen Naam Machineveiligheid A: wet- en regelgeving (CE-markering) Machineveiligheid B: risicobeoordeling en risicoreductie Machineveiligheid C: voor de constructeur Machineveiligheid D: PL en SIL Machineveiligheid F: robotveiligheid Machineveiligheid G: hijsen en heffen Machineveiligheid ABC: machine veilig ontwerpen Machineveiligheid ABD: veiligheidsbesturingen ontwerpen (PL & SIL) Machineveiligheid ABCD: specialist Hobéon SKO 3 punten 4 punten 5 punten Overheid Voor overheden is er een bijzondere verantwoordelijkheid weggelegd. De veiligheid van de burger is in het geding als het gaat om ontwikkeling en beheer van: infrastructuur zoals beweegbare bruggen, sluizen, gebouwen, faciliteiten enz. Omdat de kleiner wordende overheid steeds meer uitbesteedt komt dat vooral neer op goed specificeren van machineveiligheidseisen maar vooral ook het controleren van de toeleveranciers. Overzicht cursussen machineveiligheid Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor veiligheid is een hot issue, maar vaak onduidelijk. Wanneer bent u nu fabrikant en wanneer gebruiker? Welke wet- en regelgeving is van toepassing en voor wie, wanneer en waarom? In een bedrijf zijn vaak meerdere disciplines betrokken bij het aspect machineveiligheid. Daarom hebben wij de cursussen voor u modulair opgebouwd zodat u de van belang zijnde module(s) kunt selecteren! Tijdens de cursussen wisselen theorie, relevante praktijkvoorbeelden en opdrachten elkaar af zodat u direct aan de slag kan. Onze docenten ‘machineveiligheid’ zijn door de TÜV gecertificeerd als Functional Safety Professionals en dagelijks in de praktijk aan de slag! Hobéon SKO 1 punt 1 punt 1 punt 2 punten 1 punt 1 punt Duur Duur 1 dag Prijs 1 dag 1 dag 2 dagen 1 dag 1 dag Prijs € 540,€ 540,€ 540,€ 1.040,€ 590,€ 590,Ook geeft Mikrocentrum u de mogelijkheid een drietal combinaties te kiezen waardoor u voordelig een leerlijn kunt volgen. Naam 3 dagen 4 dagen 5 dagen € 1.490,€ 2.000,€ 2.480,Modules A+B+C A+B+D A+B+C+D Aanmelden Maak uw keuze en meld u via onze website aan voor de losse modules of de combinatiecursussen. Kijk voor meer informatie en eenvoudig aanmelden op www.mikrocentrum.nl Vakgebied Kwaliteitsmanagement en veiligheid 132

135 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication