208

Algemene voorwaarden Mikrocentrum opleidingen Aanmelden Om u aan te melden voor onze cursussen, vult u het aanmeldformulier in op www.mikrocentrum.nl. Zodra wij uw aanmelding hebben ontvangen sturen wij u een schriftelijke bevestiging per e-mail. Hiervoor wordt het correspondentieadres gebruikt dat ingevuld is bij de aanmelding. Bij voldoende aanmeldingen kan de cursus van start gaan en zullen wij u ongeveer een week voorafgaand aan de cursus een uitnodiging sturen met daarbij nadere informatie en een routebeschrijving. Facturering De factuur van een cursus wordt opgestuurd op de dag dat de cursus van start gaat. Deze zal verstuurd worden naar het door u opgegeven factuuradres. De factuur dient binnen 14 dagen na factureerdatum te worden voldaan. Bij betaling na 14 dagen van de factureerdatum zijn wij gerechtigd een vertragingsrente in rekening te brengen op basis van 1,5% per maand. De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. Annulering Zowel de cursist als Mikrocentrum is gerechtigd om te annuleren, volgens onderstaande regeling. Door cursist Tot 10 werkdagen voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Daarna worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht. Annuleren dient altijd schriftelijk te geschieden. Als moment van annulering geldt de datum van ontvangst van uw schriftelijke annulering door Mikrocentrum. Vervanging door een andere dan de aangemelde persoon is te allen tijde mogelijk. Wijzigingen van locatie en lesdata voorbehouden. Door Mikrocentrum Mikrocentrum behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren wegens te weinig deelname. Indien een cursus geen doorgang kan vinden, zullen de reeds aangemelde cursisten schriftelijk of mondeling bericht krijgen van Mikrocentrum. Op de diensten van Mikrocentrum zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij het handelsregister. Kijk voor meer informatie op www.mikrocentrum.nl 206

209 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication