8

De 9 Stappen Renaturering van uw drinkwater Hoe uw leidingwater weer natuurlijk drinkwater wordt. Na de filtratie gaat het er om uw drinkwater weer nieuw leven in te blazen. Milieuvervuiling, chemische waterbewerking in de waterzuiveringsinstallaties, de hoge druk, de rechte waterleidingbuizen met rechte hoeken en de in zijn geheel onnatuurlijke behandeling van leidingwater verstoren de innerlijke structuur, de ‚levende‘ structuur, in hoge mate. Je zou kunnen zeggen dat het water als het in ons huis aankomt „comateus“ is. Het goede nieuws is dat water zich laat reanimeren. Aqua living® bestudeert al meer dan twintig jaar de natuur van water en is er in geslaagd de natuureigen ‚reanimatietechnieken‘ te integreren. In de spring time® waterbewerkingsapparaten zijn de volgende renatureringsstappen aangebracht die in hun unieke combinatie de zuiverheid, vitaliteit, het natuurlijke karakter en de buitengwoon goede smaak mogelijk maakt.

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication