13

Pardes In de joodse traditie bestaat er een model om de teksten uit Tenach beter te verstaan en te begrijpen. Het staat bekend als Pardes, wat het Hebreeuwse woord is voor 'boomgaard'. De Hebreeuwse letters van het woord PRDS staan voor: • P’shat )ט ָׁש ְּפ( – – letterlijke directe betekenis. • Remez )ז ֶמ ֶר( – “gewoon” (eenvoudige) of de “hints” of de allegorische betekenis, meer dan alleen de letterlijke betekenis van de zin. • Drash )ש ַר ְּד( “informeren”, de vergelijkende Cursusleider: Daniël Beaupain Dinsdag 9 maart 20.00 - 22.00 uur (midrasj) betekenis, zoals gegeven door middel van soortgelijke voorvallen. Ook wel homiletische of ethische onderwijzing. • Sod – )דֹוס( “verborgen” of geheime mystieke betekenis. En deze laatste interpretatie kan je alleen krijgen door meditatie of droom. Middels tekstvoorbeelden uit Tenach gaan wij samen in deze les/lezing dit model verkennen en beter begrijpen. Aanmelden bij studiecentrumljg@gmail.com of 020-54 00 120

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication