7

Jonathan Sacks en Plato Cursusleider: Naud van der Ven Dinsdag 3 november 20.00 - 22.00 uur Deze avond over het boek “Leven met verschil” van Jonathan Sacks is te zien als een vervolg op de avond “Door de ogen van Levinas“ die in december 2019 ook werd verzorgd door Naud van der Ven. Daar kwam naar voren dat qua ethiek het Joodse denken een revolutionair pad bewandelt. Gaat het gangbare denken uit van universaliteit en kenbaarheid, de Joodse traditie laat nadrukkelijk ruimte voor particulariteit, verrassing en verschil. Op deze avond “Jonathan Sacks en Plato” is de gevoeligheid binnen de Joodse traditie voor het particuliere en het verschillende opnieuw onderwerp van gesprek. In zijn boek stelt Sacks dat onder Plato’s invloed de waardering in het Westen voor eigenheid van mensen maar matig is ontwikkeld. Verschillen tussen mensen worden dan al gauw problematisch. Sacks laat vervolgens zien dat er een al eeuwen oud alternatief is voor het universalisme van Plato, in de vorm van de Joodse traditie die in haar ethiek nadrukkelijk plaats wil inruimen voor anderszijn. Daar is waardering voor particularisme, zonder te vervallen in tribalisme, aldus Sacks. Aanmelden bij studiecentrumljg@gmail.com of 020-54 00 120

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication