13

In de uitnodiging staat altijd vermeld: Soort wedstrijd, datum van de wedstrijd, het adres van het zwembad waar de wedstrijd plaatsvindt, tijdstip waarop het inzwemmen begint, aanvangstijd van de wedstrijd, de programmanummers (slag en afstand) waar je op ingeschreven bent (soms moet je aangeven welke afstanden je wel/niet wilt zwemmen), datum en tijdstip van afmelden als je niet aan een wedstrijd kunt of wilt meedoen. Graag willen we je erop attenderen dat, als je een uitnodiging krijgt voor een wedstrijd en je daar niet aan kunt deelnemen, je verplicht bent om je af te melden. Afmelden dient te gebeuren vóór de aangegeven datum vermeld op de uitnodiging. Boven de uitnodiging staat het e-mailadres van degene bij wie je je kunt afmelden. Over het algemeen zal je je per e-mail moeten afmelden bij het emailadres: wedstrijden@newwavealmere.nl Zeer laat afmelden voor een wedstrijd wegens ziekte of overmacht, niet meer per email maar telefonisch, via de WhatsApp groep of rechtstreeks bij de trainer doorgeven vóór 12.00 uur. Indien niet of niet op tijd is afgemeld, volgt conform de regels van de KNZB, een boete van € 10,55 (prijs 1 januari 2022, jaarlijkse indexering) per gemiste start verhoogd met het verschuldigde startgeld. Dit zal door de zwemmer zelf betaald moeten worden. WEDSTRIJDKALENDER Aan het begin van het seizoen zal de wedstrijdkalender op de website staan. Omdat er gedurende het seizoen nog weleens wisselingen zijn en er wedstrijden bijkomen/afvallen kunnen wij niet de volledige wedstrijdkalender opnemen in dit boekje. Kijk voor het meest actuele overzicht regelmatig op de site of check je mail voor uitnodigingen. SOORTEN WEDSTRIJDEN NZC – Nationale Zwemcompetitie De NZC wedstrijden zijn voor de zwemafdeling de belangrijkste graadmeter om prestaties te meten in vergelijking met de ons omringende verenigingen. Je zwemt deze wedstrijden vooral om punten te scoren voor de vereniging. In tegenstelling tot veel andere sporten is het de bedoeling om zo min mogelijk punten (=seconden) te behalen. De vereniging die na afloop van de competitie het minst aantal punten heeft behaald is kampioen van de betreffende klasse. Dit jaar zwemmen we in de B klasse regio Mid-West. Het programma voor deze wedstrijden wordt vastgesteld door de KNZB en op vastgestelde dagen wordt in heel Nederland hetzelfde programma gezwommen. Elke klasse heeft zijn eigen programma. Dit seizoen willen eindigen bij de eerste drie van onze competitieklasse in de regio, maar streven er natuurlijk naar om te promoveren naar de A klasse. Als je een uitnodiging ontvangt, ben je verplicht om mee te doen. In totaal zullen er dit seizoen 5 NZC wedstrijden gezwommen worden, waarin we de strijd aangaan in een poule met 15 andere verenigingen. KNZB Circuits Voor iedere fase in de zwemloopbaan wil de KNZB een passend zwemaanbod bieden. De KNZB organiseert wedstrijden en competities op landelijk niveau. Clubs bieden heel veel verschillende wedstrijden aan voor verschillende doelgroepen. Formats en bepalingen zijn hiervoor gegeven door de KNZB. Minioren circuitwedstrijden zijn de jongste zwemmers tot 12 jaar en zwemsters tot 11 jaar de zwemwedstrijden waarbij kennis wordt gemaakt met de wedstrijdzwemsport in al haar facetten. Naast eenvoudige wedstrijden voor beginnende kinderen is er ook ruimte voor de gevorderde Minioren, waarbij m.n. de veelzijdigheid middels klassementen wordt gestimuleerd. Dit seizoen omvat het Minioren Circuit weer 4 voorronden en wordt afgesloten met de Regio Minioren Finales. Per seizoenshelft staan er 6 afstanden op het programma, variërend van de 25 meters voor de instroomgroepen tot en met de 200 wisselslag en 400 vrije slag voor de oudste jaargangen. De Swimkick wordt gelijktijdig met de wedstrijden voor het Minioren Circuit gezwommen. De Swimkick is de wedstrijd voor de beginnende jonge zwemmer. 13

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication