22

 Begroting en Beleidsplan maken.  Verzorgen van informatie op website, social media, enz.  Werven van vrijwilligers.  Werven van nieuwe leden. VRIJWILLIGERS Zoals wellicht duidelijk is geworden uit bovenstaande bestaat de gehele organisatie van zwemvereniging New Wave Almere uit allemaal vrijwilligers. Zonder vrijwilligers kan onze vereniging niet bestaan, simpelweg omdat wij onvoldoende financiële middelen bezitten om een salaris te betalen. Wij doen dit allemaal om onze kinderen de mogelijkheid te geven om met plezier te zwemmen en zoveel mogelijk uit zichzelf te halen. We verwachten dan ook van alle ouders dat zij hier hun steentje aan bijdragen. Ouders van wedstrijdzwemmers zijn heel belangrijk binnen de zwemvereniging. Zonder hen is het niet mogelijk om de vereniging draaiende te houden en wedstrijden en trainingen te organiseren. Bij het organiseren van wedstrijden en andere activiteiten is altijd de hulp van ouders nodig. Daarom zijn bereidwillige ouders altijd welkom om te helpen met de verschillende werkzaamheden. Wij gaan er dan ook altijd van uit dat als je lid wordt van een vereniging, je ook iets voor die vereniging over hebt. We zullen de leden daar ook altijd voor uitnodigen. Voor informatie kun je je tot de bestuur wenden. Ouders zijn onontbeerlijk bij de prestaties van de kinderen. Mede door de betrokkenheid van ouders zullen de prestaties van de kinderen verbeteren. Wees echter bewust dat je je kind niet te veel pusht. Dit kan een tegengesteld effect hebben. Ouders vormen, zoals gezegd, wel de belangrijkste groep organisatoren voor de kinderen. Dus help je kind vooruitkomen, door vrijwilliger te worden en je diensten aan te bieden. Bij ZV New Wave Almere hebben we onder andere de volgende vrijwilligerstaken:  Trainers.  Hulp bij wedstrijden, zoals op- en afbouw van het zwembad, schoonmaken na afloop, tijdbriefjes ophalen, uitslagen ophangen, rondbrengen van drinken, enz.  Juryleden.  Tijdwaarnemers.  Ploegleiders bij wedstrijden.  Lid worden van bestuur, commissie of werkgroep.  Bijdragen/verzorgen voor de website/Facebook etc.  Kascommissie, bestuur werkgroepen… MELD U AAN ALS VRIJWILLIGER OP INFORMATIE@NEWWAVEALMERE.NL 22

23 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication