10

Omgeving betrokken Geen top down aanpak of snelle partijen die een zonnepark uit de grond stampen. Bij de Energietuinen gaat het om het betrekken van de lokale omgeving. Deze denkt mee, profiteert mee en is mede-eigenaar. Dat levert ontzettend veel op! Gemeente Assen waagt de sprong Voor initiatiefnemer gemeente Assen is lokale betrokkenheid een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van de Energietuin Assen-Zuid. Vanuit de ambitie binnen de RES (Regionale Energie Strategie) waagden zij de sprong en gingen zelf aan de slag met de ontwikkeling van het zonnepark in Assen-Zuid. Vanaf het begin werkten zij met omwonenden aan het ontwerp. Bronnen VanOns (de coöperatieve ontwikkelaar) is gevraagd om de ontwikkeling van het zonnepark vorm te geven. Daarmee is lokale betrokkenheid ook tijdens de uitvoering en exploitatie geborgd. Projectleider Tamara Beens, gemeente Assen: “ Wij hebben onze ambitie gebaseerd op de locaties uit het beleidskader ‘zonneparken in Assen’. We vinden dat het ontwerp van een zonnepark moet passen bij het gebied. Bij Assen-Zuid vonden wij het belangrijk dat bestaande bomenrijen en groenstructuren konden blijven staan. We zijn daarbij erg benieuwd naar de vergroting van biodiversiteit in het gebied, een win-win situatie! Ook vinden we dat omwonenden moeten kunnen meeprofiteren. Daarom hebben wij het principe ‘3x lokaal’ opgenomen in ons beleidskader voor zonneparken.” “ Niet alleen de ontwikkelaar moet profijt hebben van de opbrengst van het zonnepark.” 10

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication