11

11 Mark Bisschop brug tussen de input (transacties) en de rapportages. Bisschop stelt: “Wanneer je werkt met één grootboek-schema dat maximaal is aangesloten op UBL-facturen en bankkoppelingen (en op korte termijn PSD2), dan is minimaal 80% van de jaarrekening real-time beschikbaar.” Volgens Bisschop moet de traditionele intermediair van een productgedreven model (prijs per jaarrekening) naar een dienstenmodel voor zijn klanten. Onderliggend aan de dienst draait er een proces dat gebruikmaakt van software. Bisschop schetst: “De eerder genoemde ontwikkelingen komen nu pas van de grond en dat betekent dat de meeste softwareleveranciers al bestonden voordat deze ontwikkelingen hun intrede deden. Er wordt te vaak vastgehouden aan bestaande leveranciers, terwijl zij hier misschien wel niet altijd het beste mee omgaan.” Ontwikkelingen staan niet stil “We zijn op dit moment nog bezig met een pilot voor de standaardbankverklaring (SBV). Dit is de eerste stroom waarbij de SBR-rapportage wordt gegenereerd door de ontvangende partij (de bank, red.).” Bisschop kijkt opnieuw vooruit: “Naar verwachting zal in de loop van 2019 de pilot worden uitgebreid met de aanvraag van deze SBV in SBR-formaat. Dit is een opmaat naar meer stromen waarbij SBR-rapportages worden teruggeleverd. In het vastgoeddomein zullen banken bijvoorbeeld ook huurlijsten en opdrachtbrieven in SBR-formaat naar taxateurs gaan sturen. Bijkomende ontwikkeling is dat het inrichten van een keten, waarbij SBR-rapportages tussen steeds meer partijen worden uitgewisseld, vraagt om een toekomstNOAB bestendige implementatie van een machtigingenregister. Dit wordt in de komende tijd eveneens uitgetest in een pilot.” Het is niet ondenkbaar dat in de komende jaren andersoortige SBRrapportages beschikbaar gaan komen. Bisschop denkt hierbij aan branche- en benchmarkrapportages. Eenmaal aangesloten op het netwerk betekent dit dat de functionaliteit en daarmee gepaard gaande mogelijkheden en kansen allemaal zullen toenemen. ‘Standaardisatie en digitalisering zijn randvoorwaarden’ In dat kader zal de privacy nog beter beschermd moeten worden. Privacy wordt een steeds belangrijker thema, immers we doen steeds meer digitaal en online. Daar komt de onlangs geïntroduceerde AVG bij. Mark Bisschop is zich daar zeer van bewust: “SBR-rapportages gaan via ons beveiligde kanaal, de BIV, naar de ontvangende partijen. Er wordt bijvoorbeeld voor communicatie ook gebruikgemaakt van PKI-overheidscertificaten. De aanleveraar van desbetreffende SBR-rapportage maakt zelf de keuze waar de rapportage naartoe moet. Alleen deze partij ontvangt deze rapportage en kan deze bekijken. Er worden dan ook geen rapportages bewaard in de BIV-poort.” ■ Activa | Nummer 4 - 2018 Fotog r a f i e Pau l To lenaa r

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication