15

15 authenticiteit van de afzender. Achter ieder toegangspunt op het netwerk zit een serviceprovider, die verplicht is om vast te stellen dat de afzender van een factuur degene is die hij zegt dat hij is. Voordat een bedrijf wordt geregistreerd, wordt de identiteit vastgesteld.” Easy Systems doet dat bijvoorbeeld met behulp van een kopie KvK-uittreksel en een schriftelijk akkoord van de bestuurder dat hij is geregistreerd als PEPPOL-participant. “Waardoor de ontvanger er ook vanuit kan gaan, dat het de afzender van de factuur is.” De integriteit is gegarandeerd doordat met behulp van een aantal checks wordt gecontroleerd of het bericht onderweg niet is veranderd. Tot slot weet je zeker dat je factuur is aangekomen, doordat de verzender een ontvangstbevestiging ontvangt. Verwerking PEPPOL staat op de zogenoemde ‘Pas toe of leg uit’-lijst van de overheid. Dat betekent dat van overheden wordt verwacht dat ze PEPPOL gebruiken, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om hiervan af te wijken. Overheden willen graag via PEPPOL facturen ontvangen. Ter Steege verwacht dat de vraag van de overheid een stimulerend effect zal hebben. “De kans is groot dat het de markt voor e-facturatie over het ‘tipping point’ (kantelpunt, red.) heen helpt. Als bedrijven elektronisch factureren naar de overheid, is de kans groot dat ze denken ‘waarom zouden we het dan niet ook onderling doen?’.” ‘je wilt dat de vertrouwelijkheid is gewaarborgd’ Oorspronkelijk komt PEPPOL uit de wereld van de Europese aanbestedingen, verklaart Ter Steege. “Dat is de trigger geweest voor het verplicht stellen van het kunnen ontvangen van dergelijke facturen. De Europese Unie wil ‘one digital market’ creëren, drempels wegnemen, door te zorgen dat het handelsverkeer volledig geautomatiseerd kan verlopen.” Via het PEPPOL-netwerk kunnen Europese overheden en bedrijven onderling veilig en grensoverschrijdend facturen en inkooporders ontvangen en/of verzenden. “Dankzij PEPPOL kunnen facturen worden getransporteerd die voldoen aan de Europese NOAB Jan Willem ter Steege norm. Je hoeft geen afspraken meer te maken over de interpretatie en verwerking van het bericht.” BTW-inning Een belangrijk onderliggend motief voor de uitrol van PEPPOL moet worden gezocht in de BTW-afdracht, benadrukt Ter Steege. “Als elke onderneming volledig elektronisch factureert, kan de overheid naar een scenario dat een factuur eerst langs de Belastingdienst gaat en dan pas naar de klant. Een soort van clearing mechanisme: de overheid zet e-facturatie in als middel om BTW-inkomsten veilig te stellen. Daarmee krijgt e-facturatie een heel andere lading.” Deze trend speelt al in Italië en waarschijnlijk binnenkort in Spanje. Het is een ontwikkeling die is komen overwaaien uit Zuid-Amerika, waar landen als Chili en Mexico al op die manier werken, vertelt Ter Steege. “Er is daar geen bedrijf dat niet met e-facturatie werkt. De overheid eist dat in het kader van BTW-wetgeving.” De Zuid-Europese overheden zijn de wegbereiders voor verplichte e-facturatie binnen de EU, gezien de problemen met de inning van de omzetbelasting in die landen. ■ Activa | Nummer 4 - 2018 Fotog r a f i e Pau l To lenaa r

16 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication