25

25 met de werkelijkheid. Helaas laat deze datakwaliteit vaak te wensen over. Het is dus de vraag in hoeverre de regelgeving op de juiste wijze wordt nageleefd.” De BTW-hervormingen, de UPU-tarieven en de importheffingsaanpassingen zijn goede stappen om toe te werken naar een level playing field, meent Hasselaar, maar nog niet voldoende. “Er moet meer aandacht komen voor het vestigingsklimaat van Europese ondernemingen in China. De volgende stap in de BTW-regelgeving is dat er in Europa één BTW-tarief tot stand komt.” Just Hasselaar van handelsbarrières. “Met het goedgekeurde BTW-pakket wordt het voor e-commercebedrijven gemakkelijker om te voldoen aan hun BTW-verplichtingen bij grensoverschrijdende verkoop binnen de Europese Unie. Hiermee komt de gewenste Digital Single Market binnen de Europese Unie weer een stapje dichterbij,” aldus Hasselaar. ‘Er is nog geen sprake van een level playing field’ De aangekondigde ambitie voor een speciale belastingheffing (3%) op de omzet van internetbedrijven moet in haar huidige vorm in ieder geval niet worden doorgezet, stelt Hasselaar namens Thuiswinkel.org. Wél is de brancheorganisatie voor het verscherpen van het toezicht, als volgende stap na het nemen van deze beleidsmaatregelen. “Dat is cruciaal om te voorkomen dat de BTW-inning, bijvoorbeeld op leveringen van buiten de EU, een papieren tijger blijft.” De EU schat dat EU-lidstaten op dit moment € 5 miljard aan omzetbelasting mislopen op internetverkopen. Digital Single Market-strategie Thuiswinkel.org en Ecommerce Europe verwelkomen de nieuwe BTW-maatregelen van de Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN) van de Europese Unie in het kader van de Digital Single Market-strategie. Deze strategie richt zich op eerlijke (online) concurrentie, een goede consumentenbescherming, beveiliging van persoonlijke gegevens en het slechten NOAB ‘De datakwaliteit laat helaas vaak te wensen over’ De beide organisaties zijn echter minder blij met de invoering van een aansprakelijkheidsregeling voor (online) marktplaatsen met betrekking tot de invoer (in de EU) van producten met een waarde tot € 150. De voorgestelde oplossing om marktplaatsen ‘belastingplichtig’ te stellen voor de levering van goederen die via hun platforms worden verhandeld, wijkt in grote mate af van de huidige BTW-regels binnen de EU. Hierbij is (meestal) de verkoper de belastingplichtige bij de levering van goederen. “Het verleggen van de belastingplicht naar de handelsplatforms lijkt op een ongerechtvaardigde, buitenproportionele afwijking van de huidige beginselen van het praktische BTW-recht. De bepaling over aansprakelijkheid was niet in het oorspronkelijke Commissievoorstel opgenomen. We hadden graag gezien dat er een grondige effectbeoordeling was uitgevoerd om de effecten van een dergelijk regime beter te evalueren, alvorens dit door de Raad werd aangenomen,” besluit Hasselaar namens Thuiswinkel.org. ■ Activa | Nummer 4 - 2018 Fotogr a f i e Mo Ba r end s

26 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication