27

27 Eveline Ruinaard dit jaar de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering gepresenteerd. Een klachtenloket maakt daar deel vanuit. Dat voorziet in een behoefte. Sinds 1 juli van dit jaar is dat klachtenloket bij Kifid open.” “Banken willen de samenwerking met de ondernemers verbeteren en werken aan een nieuwe vertrouwensrelatie. Daarin past een toegankelijk loket zoals Kifid dat aanbiedt. Ook banken hebben er belang bij dat geschillen zo snel mogelijk worden opgelost.” Verder is Kifid in gesprek met de Stichting MKB Financiering, met als doel dat zij zich ook aansluiten. Immers, kleinzakelijke financieringen worden steeds meer door alternatieve financiers verstrekt. Verzekeringen “We krijgen ook veel vragen van ondernemers over verzekeringen, maar daarvoor bemiddelen we nog niet, uitgezonderd de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen,” geeft Ruinaard aan. “Het zou goed zijn als ondernemers, net als consumenten, ook met verzekeringsklachten bij Kifid kunnen aankloppen. Wij zijn met diverse ondernemersorganisaties in gesprek en zij staan daar ook positief tegenover. Zeker vanuit het oogpunt dat de gang naar de rechter vaak duur en ingewikkeld is.” Kifid heeft als doel dat klachten zo veel mogelijk door bemiddeling worden opgelost en in 42% van de gevallen lukt dit ook, laat Ruinaard weten. “Dat wil niet zeggen dat de overige 58% niet wordt opgelost. Een deel van de zaken gaat naar de Geschillencommissie, een ander deel wordt ingetrokken. Wij weten niet altijd met welke reden dit gebeurt.” NOAB Waar consumenten gratis een klacht bij Kifid kunnen indienen, daar betalen zzp’ers en kleinzakelijke ondernemers een bedrag van € 250, wanneer de klacht wordt behandeld door de Geschillencommissie. Een procedure bij de Commissie van Beroep kost voor een ondernemer € 500. Gaat de klacht over rentederivaten, dan betaalt de ondernemer € 500 en voor een hoger beroep € 1.000, voor de behandeling bij het tijdelijke loket Rentederivaten MKB, dat Kifid sinds 2015 heeft. “Kifid voorziet in een behoefte, zo hebben de afgelopen jaren uitgewezen. Het is een goede ontwikkeling dat nu ook zzp’ers en kleinzakelijke ondernemers bij ons terechtkunnen met hun klachten over kleinzakelijke financiering. Onze inspanning is erop gericht om klachten op te lossen, op een manier waarbij ondernemer en bank zich gehoord weten.” ■ Activa | Nummer 4 - 2018 Bekendheid Overigens heeft Kifid nog geen klachten van ondernemers binnengekregen, wel veel vragen. Ruinaard: “Ik denk dat het feit dat ondernemers een klacht bij ons kunnen indienen nog meer bekendheid moet krijgen. Daar zijn we druk mee bezig, dus dat komt wel.” De bankensector heeft aangegeven dat ze niet veel klachten verwacht, ondernemersorganisaties staan daar anders tegenover. “We zullen zien hoe dit gaat uitpakken,” aldus Ruinaard. “Er kan bijvoorbeeld een geschil ontstaan over een wijziging in de rente voor een krediet of bij vervroegd aflossen of over leasing of factoring. Of als een bank het krediet opzegt. Er kunnen allerlei redenen zijn waardoor er een geschil tussen de ondernemer en de financier ontstaat.” Fotog r a f ie Wie be K ie s t r a

28 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication