37

37 kantoren hun klanten opnieuw tegen het licht moeten houden. Beumer: “Kantoren moeten een risico-indeling van hun klanten maken, in de categorieën hoog, midden en laag. Op die manier kun je je specifieker richten op klanten met een verhoogd risico. Overigens kan bij klanten met een laag risicoprofiel nu een vereenvoudigd cliëntenonderzoek worden verricht, waarmee tijd kan worden bespaard. Daarnaast moet een kantoor met 50 of meer medewerkers beschikken over een functionaris die nagaat of de wet- en regelgeving wordt nageleefd. Kantoren met twee of meer beleidsbepalers dienen één van die personen als verantwoordelijke aan te wijzen voor de naleving van de Wwft.” Rinus Beumer omzet en naar de ernst en aard van de overtreding. Een kantoor met een omzet van 200.000 euro kan zomaar een boete krijgen van vijf procent van de omzet. En dat doet uiteraard pijn. Maar, zo’n boete moet gezien worden als een vergelding voor nalatigheid. De Wwft dient serieus genomen te worden, want er zijn veel belangen mee gemoeid.” ‘Zijn er afwijkingen, vraag dan door’ “Verder vallen Nederlandse Politically Exposed Persons, de zogenoemde PEP’s, voortaan ook onder de Wwft. Voorheen ging het alleen om buitenlandse PEP’s, met de wetswijziging worden nu ook Nederlandse personen verstaan, die een prominente politieke functie bekleden of hebben bekleed en de directe familieleden of naaste geassocieerden van deze personen. Ook de UBO-regeling is gewijzigd. Als geen uiteindelijk belanghebbende kan worden vastgesteld, dan moet iemand van het hoger leidinggevend personeel hiervoor worden aangewezen, zodat bij elke klant een UBO kan worden aangemerkt.” Boetes Beumer adviseert met name kleinere kantoren om door een extern bureau te laten toetsen hoe de naleving van de Wwft er binnen het betreffende kantoor voorstaat. “Onderschat de gevolgen van het niet naleven van de Wwft niet, de boetes zijn niet mals en kunnen oplopen tot maximaal twee miljoen euro, uiteraard rekening houdend met de draagkracht van het kantoor. Daarbij kijken we meestal naar een percentage van de NOAB Overigens hebben kantoren nog tot 1 januari 2019 de kans om hun beleid aan te passen naar de nieuwe richtlijnen van de Wwft. “Tot en met die datum gaan we nog soepel met de naleving van de nieuwe richtlijnen om,” geeft Beumer aan. “Heeft een kantoor bijvoorbeeld nog geen risicobeoordelingsbeleid op papier, dan is dat een overtreding, maar daar wordt dan nog niet op gehandhaafd.” Beroepsorganisaties Het Bureau Financieel Toezicht heeft zoveel mogelijk via de beroepsorganisaties aangegeven dat de nieuwe wetgeving in werking is getreden. “Kantoren die zijn aangesloten zouden dus op de hoogte moeten zijn. Ja, het lidmaatschap van een beroepsorganisatie als NOAB is dan zeker een voordeel. Niet-aangesloten kantoren moeten het allemaal zelf uitzoeken om op de hoogte te blijven van allerlei ontwikkelingen. Waar de burger geacht wordt de wet goed te kennen, en we allemaal wel weten dat dit niet altijd het geval is, daar gaat de Wwft veel verder. Dat is wat elke kantoorhouder zich goed moet realiseren.” ■ De Wwft-scan van NOAB helpt kantoren om snel een beeld te krijgen van de mate waarin zij voldoen aan de Wwft. Doe de scan, kijk op: www.bewustkantoor.nl Activa | Nummer 4 - 2018 Fotog r a f i e Pau l To lenaa r

38 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication