42

42 dat voor het verzamelen en analyseren van relevante gegevens vanuit verschillende disciplines kennis en ervaring noodzakelijk zijn. ‘je hebt twee kanten van het verhaal nodig voor een goed beeld’ Voor opdrachtgevers, gebruikers van onderzoeksrapporten, is het doorgaans niet eenvoudig om te overzien hoe deskundig een onderzoeker is en wat zij als gebruiker precies van het onderzoek en het rapport mogen verwachten. Met het protocol en het register voor financieel forensisch onderzoekers streeft het NFFI ernaar hierover meer duidelijkheid te scheppen. Keijser vervolgt: “Het protocol is geen nieuw kader waar je je weer bij moet aansluiten. Waar wij naartoe willen, is dat mensen bij het aanvaarden van een onderzoeksopdracht zeggen ‘ik werk volgens het NFFI-onderzoeksprotocol’. Onderzoeksverslag Het document is openbaar en biedt handvatten voor de opbouw van het onderzoeksverslag, zoals hoor en wederhoor en andere essentiële beginselen. Van Bruggen: “In een onderzoek wil ik op objectieve en onafhankelijke wijze verifiëren of de informatie die ik krijg betrouwbaar is. Verklaringen die zijn afgelegd wil je ook op betrouwbaarheid toetsen. Dat betekent onder meer dat ik in de meeste situaties twee kanten van het verhaal moet horen om er een zo volledig mogelijk beeld bij te krijgen of om vast te stellen dat het onduidelijk blijft. Er zit een meerwaarde in het vaststellen van de betrouwbaarheid van de informatie die je hebt. Vaak heb je de mening en het beeld nodig van eenieder die erbij betrokken is.” Keijser vult aan: “De gedachte ‘waar rook is, is vuur’ is voor een forensisch onderzoek geen grond. Je hebt verificatie, falsificatie en hoor en wederhoor nodig om zeker te zijn van de feiten.” Die duidelijkheid willen we hier alvast geven. ■ Informatie over het NFFI en het protocol is te vinden op: www.nffi.nl adviesgroep partners in kwaliteit MARREE & VAN UUNEN BELASTINgADVISEURS Sprendlingenstraat 61 5061 KM Oisterwijk T. 013 - 577 34 81 E. info@marree-cs.nl VOOR UW FISCALE VRAAgSTUKKEN NOAB DIjKSTRA & VAN DEN ENDE ADVOCATEN Wagenweg 12-b 1442 BX Purmerend T. 0299 - 42 30 35 E. secretariaat@de-advocaten.nl E. vandenende@de-advocaten.nl VOOR UW jURIDISCHE VRAAgSTUKKEN Activa | Nummer 4 - 2018 Postbus 2478 5202 CL ‘s-Hertogenbosch T. 073 - 614 14 19 E. info@noab.nl www.noab.nl

43 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication